דוריאן גריי מסמן כיוון 2849
אוסקר וויילד: תמונתו של דוריאן גריי, 2006, תרגום: ליה נירגד, הקדמה: קאמיל קוטי, הוצאת פן־ידיעות אחרונות־ספרי חמד, 258 עמ'.
המהדורה החדשה של "תמונתו של דוריאן גריי" משובחת. התרגום של ליה נירגד קולח ואמין. אילו כתבו ודברו עברית באנגליה הויקטוריאנית – כך היו מתבטאים. המבוא של קאמיל קוטי מאיר עיניים ומרתק, ושאר התוספות מצוינות. לטעמי – הספר הוא מופת של עריכה והוצאה לאור. ויותר מכל, הוא גרם לי לכמה הרהורים חדשים על הספר הישן הזה.

האם די בצורה?

לשם מה אנו קוראים ספרים? הסיבה הכללית והשטחית היא, שספרים, כמו סרטים ויצירות אמנות אחרות, מעוררים בנו תגובות ורגשות, שאין בכוחן של חוויות אחרות לעורר. יכולתן של יצירות אמנות ליצור תגובות ולהפעיל רגשות טמונה בהיותן אובייקטים אסתטיים, כלומר מערכות של סימנים שאורגנו במרחב ובזמן באופן שיפיק תגובות כאלו. כל סוג של אמנות משתמש בסימנים ובאמצעים ייחודיים כדי להפעיל אותנו כך. עד כאן, כנראה, נוכל להגיע להסכמה.

מכאן ואילך נתפצל לשני מחנות (לפחות) שלהם תפיסה הפוכה לגבי מטרת האמנות. מחנה אחד יגרוס: אין שום חשיבות לטיבם המוסרי של התגובות והרגשות שמעוררת יצירת אמנות, שכן היא עומדת במנותק מההווייה החברתית, ועקרונות של מוסר אינם אמורים לחול עליה. קנה המידה היחיד שעל פיו תיבדק אמנות יהיה אסתטי - האם היצירה "יפה", "מרגשת", "יעילה", "מתוחכמת" או "עמוקה" וכיוצא באלו שיפוטי ערך אמנותיים בלבד. המוסיקה תיחשב לאמנות העילאית על פי תפיסה זו, משום שהיא (לכאורה) נעדרת העדפה מוסרית, היא אובייקט אסתטי טהור. אוסקר ווילד מנסח גישה זו בחריפות במבוא ל"תמונתו של דוריאן גריי": "אין ספר מוסרי או בלתי מוסרי. ספרים כתובים היטב או כתובים רע, זה הכל". מבחינתו של ווילד, אם יצירה מקדמת תפיסות אנטי מוסריות כמו שימוש באלימות או נקיטת גישות גזעניות, יש להעריכה על סמך מידת ההתפעלות האסתטית שהיא יוצרת. מכל בחינה אחרת היצירה איננה עומדת לשיפוט.


אוסקר ווילדאבל מה כל כך ראוי או רצוי בתגובות או ברגשות התפעלות מיצירות אמנות? ישאלו במחנה השני. הלוא בלי שנברר מה טיבם של אותם רגשות, האם הם טובים או רעים, מוסריים או אנטי־מוסריים, אין כלל טעם להתנסות בהם. יצירות אמנות אינן יכולות לפעול עלינו במנותק מההווייה החברתית שבה אנו נתונים, ובהווייה זו יש חשיבות מכרעת להעדפות מוסריות. ערכה של יצירת אמנות חייב לנבוע, בין השאר, גם מן העמדה המוסרית שהיא נוקטת. מכאן לא נובעת העדפה של יצירות אמנות דידקטיות שכל מטרתן לקדם מטרות חברתיות, כפי שדרשו המרקסיסטים ("האמנות איננה ראי המשקף את פני החברה, היא צריכה להיות פטיש המעצב אותה" – ברטולד ברכט). יצירות אמנות, על פי תפיסה זו, פועלות במשולב בשני רבדים – האסתטי והמוסרי, והניסיון לבודד מרכיב אחד בלבד יהפוך את היצירה (או את קליטתה) לשעשוע סתמי במקרה האחד, או לתהליך דידקטי במקרה השני, ושתי האפשרויות אינן ראויות, שכן "יצירה מקורית ניכרת לא רק בצורה ובסגנון, אלא גם במטרה רצינית" (פ.ר. ליוויס).

ישעיהו ליבוביץ' טוען ב"על הגבורות ועל המלחמות": "ואף אם הדבר מכאיב לנו מאוד, יש לומר: אנשי האס. אס., שבתחום שלטונם היו מחנות אושוויץ ומאידנק וטרבלינקה – האם לא היו גיבורי מלחמה? הלוא נדרשה קואליציה של האימפריה הבריטית, ברית המועצות וארצות הברית גם יחד כדי להכריע אותם במלחמה של שש שנים!...עדיין אין זה שבח ודאי לאדם שהוא גיבור מלחמה." חשבו נא: חייל נאצי אמיץ לב, האין הוא גיבור מלחמה? המדליה שזכה בה, האין הוא ראוי לה? הלוא אם נתעלם מהצד המוסרי של המלחמה, ונתרכז רק במלאכת ההרג ה"יעילה", ה"מתוחכמת", ה"מושלמת" – אנה אנו באים? ובהקבלה (שליבוביץ' לא אחראי לה): האם יצירת אמנות מרהיבה אך מושחתת מבחינה מוסרית ראוייה להערכתנו במנותק מכל העדפה ערכית? אם נסכים לכך, נמצא את עצמנו מהר מאוד מתפעלים מהערך האסתטי של הקריקטורות האנטישמיות ב"דר שטירמר".

יש, כצפוי, אפשרויות התבוננות אחרות בסוגייה. לסגירה מסויימת של המעגל נציץ אל בית מדרשם של הפוסטמודרניסטים. אלה יטענו שלאמנות אין תכלית ברורה, לא אסתטית ולא מוסרית. כדי להתכוון לתכלית כלשהי צריך להניח שיש משמעות או מבנה מוסכמים ליצירות אמנות, וזוהי הנחה בעייתית, לא כל שכן ייחוס משמעויות ערכיות או מוסריות ברורות לטקסטים. האמנות איננה מחקה או מייצגת מציאות ברורה, היא דווקא מפרקת ומאתגרת את הכרת המציאות של צרכנה. בכך היא ממלאת צורך פסיכולוגי, שהוא חלק בלתי נפרד מהדרך שבה אנו מסמנים לעצמנו שביל עקלקל בעולם המתעתע שלנו. "האמנות חותרת תחת חוקי ההיגיון", מסכם ז'אק דרידה.

תמונתו של דוריאן גריי כמסמנת כיוון

מה מקומו של "דוריאן גריי" במשולש הגישות הזה? ברור לי שאילו הייתי קורא בספר מתוך תפיסת "אמנות לשם אמנות" בלבד, או אפילו כמניפסט מתוחכם פחות או יותר של אידיאולוגיה כזו, ספק רב אם הייתי מתפעל מן היצירה. כמעשה אמנות הספר יוצר תחושה מאובקת למדי. כבר קראנו - ראינו - צפינו ביצירות "יפות" (בלשונו של ווילד) הרבה יותר, בוודאי בז'אנר הריאליזם הפנטסטי הפורח. אולי, אם כך, יש לוויילד, בניגוד גמור להשקפותיו המוצהרות, איזו שהיא בשורה מוסרית חדשה? נדמה לי שגם כאן התשובה שלילית. אמנם דוריאן גריי צועד מחטא מוסרי קל לכבד ממנו עד לרוע האנוכי המוחלט, אבל, כצפוי, הוא משלם את המחיר המתאים באופן סימטרי לגמרי לחטאים שלו. "על הרצפה היה מוטל גבר מת, ...שסכין נעוצה בלבו. הוא היה כמוש, מקומט ומתועב למראה". מה צפוי יותר וסופי יותר מן הסיום הסגור הזה שנותן תשובה ניצחת לרצון המופרך להישאר צעיר ושולט לנצח? אם כך, אולי עדיין נושא עמו "דוריאן גריי", כמעט מאה ועשרים שנה אחרי פרסומו הראשון, עוצמת דקונסטרוקציה מספקת כדי לאתגר ולסמן כיוונים במציאות העכשווית?

נדמה לי כי כוחו של הספר עדיין במותניו למרות הסיום הצפוי שלו. לא באנגליה הויקטוריאנית, על גינוני האדונים והמשרתים שלה, אלא כאן אצלנו בארץ חמדת אבות. הנה דוריאן יפה הבלורית והתואר מטפס על המוט באום־רשרש להניף את דגל הדיו. הנה הוא מול הכותל, מחזיק את הקסדה בידו ועיניו מצועפות, הנה הוא בתחבושת סביב ראשו, חוצה עם אוגדתו את התעלה בהא הידיעה. האם זה הוא או דיוקנו המשתקפים אלינו מ"כוכב נולד" או שמא מ"ארץ נהדרת" ו"פספוסים"? והדמויות או הדיוקנים ממשיכים להתחלף, ודורי היפה מופיע עם סכין שלופה בידו לדקור בפתח מועדון ריקודים, או לחבוט בזוגתו, לבצע מעשה סדום קטן בעמורה או בשרותי הנשים במאורה של צעירים ויפים. הנה הוא מפריע למורה בכיתה, או צועק לשופט על כר הדשא בן זונה. ובהבזק לעתיד - הנה דורי שלנו מתקרב אל התמונה. כמה מכוער הוא בתמונה. בידיו סכין, רובה, תותח. כל כך הרבה עצמה. האם יעצור להתבונן במראה? האם יצליח לשנות כיוון לפני הנפילה? האם סיום קטסטרופלי הוא האפשרות היחידה? הרבה שאלות. מעט תשובות. למרות הכל, חד־כיווני וסגור ככל שיהיה, "דוריאן גריי" מעורר תהיות, ואולי מסמן כיוון.


קישורים
אוסקר ווילד ויקיפדיה
ברטולד ברכט ויקיפדיה
פ.ר. ליוויס ויקיפדיה
ישעיהו ליבוביץ' ויקיפדיה
ז'אק דרידה ויקיפדיה
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "ספרים"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

זה הכל בגלל הכיבוש ורוכבי האופניים 454404
תגובה לא רלוונטית 454411
258 עמודים? האם ייתכן שקראתי תקציר? איכשהו אני לא זוכר שהספר היה כל כך ארוך.
הכל תלוי בפורמט 454417
היכן כתב ליבוביץ זאת? 454448
לא הצלחתי למצוא את הטקסט. אולי יוכל הכותב להפנותני.
היכן כתב ליבוביץ זאת? 454453
"על הגבורות ועל המלחמות" מאת ישעיהו ליבוביץ', בתוך אגרא, אלמנך לדברי ספרות ואמנות בעריכת נתן זך ודן מירון, ספר ראשון, 1984, עמודים 9 - 16.
במילים אחרות 454506
נא לקרוא את הספר ולהבין את מהות הדברים הכתובים בו,
ולא להסתפק בחיבור האותיות למילים או בחווית רגשות שרירותיים.
בספר אין את הכוונה האתית של מחבר המאמר 454507
הסיום אינו בהכרח מראה שהמטאפיסיקה של העולם מענישה את האדם האנכי, כפי שטוען מחבר המאמר, אלא את רשעותם של אנשים אחרים, הקנאים לאנכי ואינם סובלים את קיומו.
"סכין נעוצה בגבו" אינו תגובה מטאפיסית אלא רצח, מעשה ידי אדם.

האם יש להעדיף את הפירוש המוצע על פירוש מחבר המאמר?
לדעתי הוא עקבי עם עמדתו של אוסקר ווילד בנוגע לאנכיות, אשר מהוללת לאורך הספר.
בספר אין את הכוונה האתית של מחבר המאמר 454510
כמה תהיות:
מה זה מטאפיסיקה של העולם?
מי טוען שהמטאפיסיקה של העולם מענישה את האדם האנוכי? (אנכי=אנוכי?)
מחבר המאמר טוען שהסיום של "דוריאן גריי" הוא קטסטרופלי, ואולי מסמן כיוון כזה גם לאחרים.
הסכין בספר נעוצה בלבו של דוריאן, לא בגבו, ולא במקרה.
השאלה אם מותו של דוריאן נובע מרצח שייכת לספר בלשי שאפשר לכתוב בעקבות "דוריאן גריי", למי שמעוניין.
ובאשר לאנוכיות, יש לה יתרונות מסוימים, אבל גם תג מחיר.
הדרך הרביעית 454670
למעשה, אם הבנתי נכון, אתה מציג כאן 3 דרכים להתייחס אל יצירת אומנות:
1. ליצירת אומנות יש רק ערך אסתטי - כלומר, היא נועדה לרגש/לבדר/להצחיק/להפחיד וכד'. במילים אחרות האמן מוצג כאן כמי שכל תפקידו מסתכם ביצירת ריגושים.איכותה של היצירה, ע"פ זה, נבחנת לפי השאלה האם היא באמת עוררה את אותו הריגוש - וכן גם אולי בהתאם לעוצמת הריגוש שהיא עוררה.
2. ליצירת אומנות יש גם ערך מוסרי - היא נועדה להעביר מסר כלשהו, לחנך את הציבור או להקנות לו ערכים. האמן הופך כאן למין נציג של משרד החינוך במקרה הטוב - או פרסומאי ותועמלן במקרה הרע. לפי הגישה הזו איכותה של היצירה נמדדת לפי השאלה עד כמה היא באמת מצליחה לשכנע את הקהל במסר שלה - וכן מן הסתם גם לפי השאלה האם המסר שאותה היא מנסה למכור לנו הוא באמת מסר נכון וראוי.
3. ליצירת אומנות אין שום ערך - היא לא נועדה לשום מטרה וגם אין ממש טעם לעסוק בה. לכל היותר היא נועדה לזעזע, להדהים או לעורר פרובוקציה. (אולי הדוגמה הידועה ביותר לגישה הזו היא אסכולת הדאדא, שניסתה ליצור מעין 'אנטי אומנות'. כמובן שאמנות מן הסוג הזה הייתה יכולה להיות בעלת ערך רק בתקופות שבהן היה בה משהו נועז וחדשני. ניסיון ליצור היום כזאת 'אנטי אומנות' יעורר מן הסתם בעיקר שיעמום).

אם נתעלם לרגע מהגישה השלישית, המשותף לשתי הגישות הראשונות הוא שהן מניחות שיצירה מורכבת ממעטפת כלשהי-לדוגמה הסגנון, השפה, השימוש בכלים ספרותיים וכד' - וכן מגרעין כלשהו שהוא הרעיון שמסתתר מאחורי המילים. הגישות נבדלות בהתאם לשאלה האם אנו בוחנים רק את המעטפת או גם את הגרעין.

אבל כמובן שבפועל הדברים קצת יותר מסובכים. קודם כל,גם אם נניח שלכל יצירה יש מסר כלשהו, עדיין יש הבדל בין סוגים שונים של מסרים ובין רמות שונות של עומק: לדוגמה ישנן יצירות שהמסר שלהן הוא 'שתו קוקה-קולה'; יש יצירות שהמסר שלהן 'אם שותים לא נוהגים' ויש יצירות שיש להן מסרים יותר עמוקים או מורכבים. ודאי שאי אפשר להעמיד את כולן בשורה אחת ולבחון אותן אך ורק ע"פ השאלה האם המסרים שלהן הן 'חיוביים'.

נקודה נוספת שכל הגישות הנ"ל מתעלמות ממנה היא העובדה שכל יצירה נוצרת ע"י אדם מסוים. יש הבדל בין אדם שיוצר יצירה שמבטאת את האמת הפנימית שלו - גם אם זוהי אמת שנתפסת בעינינו כשלילית - לבין אמן שהוא מין פירסומאי שמנסה למכור לקהל את המסרים שלדעתו הם צריכים לקנות - אפילו אם אלו מסרים שנתפסים בעינינו כחיוביים. במילים אחרות הכנות של היוצר וההזדהות שלו עם המסר אלה קריטריונים לא פחות חשובים מאשר השאלה האם המסר עצמו הוא 'טוב' או 'רע'.

בקיצור, אני רוצה להציע כאן דרך רביעית להתייחס אל יצירת אמנות: יצירת אומנות היא אמצעי שבאמצעותו האמן מבטא את נקודת המבט שלו על המציאות ואת עולם הערכים שלו. יצירה טובה היא כזו שמבטאת נקודת מבט אמיתית ועמוקה - וכן שמאפשרת לקורא לחוות בעצמו לרגע את העולם כפי שחווה אותו היוצר. יצירת אומנות במיטבה - יש לה ערך טרנספורמטיבי; היא מאפשרת לקורא לאמץ לרגע נקודת מבט אחרת על העולם ולחוות את המציאות בצורה אחרת.‏1 (כמובן שהדבר תלוי גם בקורא: יש יצירה שתשפיע על אדם אחד בצורה אחת, על אדם שני בצורה אחרת ועל אדם שלישי לא תשפיע בכלל. מסיבה זו גם איכות של יצירה זה דבר סובייקטיבי. הוא עשוי להשתנות לפי האדם ולפי ההקשר - אבל זה כבר מחוץ לעניינינו).

1אם לקחת דוגמה קצת בנאלית: הספר 'החטא ועונשו' למשל, הוא לא ממש ספר חינוכי. הגיבור שלו הוא רוצח והוא דווקא מתואר כטיפוס די חיובי. ואפילו אם נניח שהמסר שלו זה 'אסור לרצוח', קשה להגיד שזה מסר חדשני במיוחד. בשביל זה לא צריך 500 עמודים. מספיק סטיקר. אבל אף על פי כן זו נחשבת יצירה טובה. למה? בראש ובראשונה מפני שהיא מאפשרת לקורא לחוות את העולם דרך עיניו של רוצח. היא מאפשרת לו להתוודע אל חלקים במציאות - ואולי גם חלקים בתוך נפשו - שהוא אולי לא רגיל להתוודע אליהם בחיי היום יום. באופן זה, גם אם היצירה והגיבור הם לא בדיוק 'חיוביים', היצירה מאפשרת לקורא להרחיב ולהעמיק את נקודת המבט שלו.
הדרך הרביעית 454703
כתבת: "יצירת אומנות היא אמצעי שבאמצעותו האמן מבטא את נקודת המבט שלו על המציאות ואת עולם הערכים שלו".

אין חולק על כך. השאלה היא עד כמה עניין זה רלבאנטי כשאנו קוראים או צורכים יצירת אמנות. חוקרי תולדות האמנות או ביוגרפים יכולים, אולי, לשחזר משהו מכוונת המחבר. כל השאר נתון לפרשנות שהיא תלויית הצרכן וסביבתו.

הנה מקרה מבחן, שמעיד על הכלל. "הסוחר מונציה" הוא מהמחזות המפורסמים של שייקספיר. עד אמצע המאה השמונה עשרה נהוג היה להעלות את שיילוק על הבמה כדמות מפלצתית של יהודי צמא דם וליצני. היה זה צ'ארלס מקלין אשר שיחק את שיילוק כמעורר אהדה ב-‏1741, אך עדיין שמר על הפיאה האדומה המסורתית של הליצן...אדמונד קין הוריד את הפיאה האדומה, החליפה בשחורה, והציג לראשונה שיילוק אותנטי, בהתאם לגישה החדשה של הריאליזם... ולבסוף, כאשר ב1879 השמיט הנרי אירווינג מהמחזה את תמונות הטבעות ואת כל החלק הקומי של המערכה האחרונה (לאחר יציאת שיילוק), הפך המחזה לטראגדיה. המעגל נסגר. מחזה שהוצג בזמן חיבורו ובמשך מאה וחמישים שנה לאחר מכן כקומדיה, הפך את עורו באופן הדרגתי, עד שהוצג כטראגדיה. בחר לך פרשנות, וביים את המחזה לצרכיך. אם הטקסט מורכב מספיק, הוא יקבל על עצמו כל גימטריה שתרצה למצוא בו.

בויכוח בין אתיקה לאסתטיקה יש, כמובן, גווני ביניים, אבל כוונת המחבר ופרשנות הקורא הן בכל מקרה אופרה אחרת, שעניינה אופי ויעילות התקשורת בין המחבר לקוראו. אין ספק שגם נושא זה ראוי לעיון.
הדרך הרביעית 454705
...ובניו יורק, לפני כמה שנים, הציגו את ''המלך ליר'' של שייקספיר כאשר כל הדמויות הראשיות הפוכות במגדריהן - המלך הוא מלכה, בנותיו הן בנים. ממה שהבנתי המלכה ליר יוצאת חזקה וחכמה, ובנה הקטן אווילי למדי.
הדרך הרביעית 454718
לגופה של דוגמה - הגיבור בחטא ועונשו מוצג למיטב זכרוני כטועה, ומוצא את עצמו בהודאה בטעותו. הוא מגלה שאינו מורכב מהחומרים של זה שעשה מעשה נבלה כדי לעלות לגדולה ולהיטיב אח''כ עם ההמונים.

ואף כי אני לא זוכר שהספר עוסק בפירוש בטענה אותה הוא מעלה, ולפיה כל אדם דגול עשה מעשים לא ראויים בתחילת דרכו ועלה לגדולה על גבי גופות (בנימוק האוטיליטרי שבתוצאה הסופית רב הטוב על הרע), קשה להגיד שאין בו מסר חינוכי.

אין מדובר פה ב'אסור לרצוח' בנאלי, אלא בכך שהרוצח, אם הוא מוסרי בבסיסו (גישה אסנציאליסטית למוסר), משלם על הרצח בנפשו ונשמתו באופן טבעי.

השאלה כיצד ''ראוי'' להתייחס לאנשים שעולים לגדולה על בסיס מעשה נורא ונתפסים כמיטיבים עם האנושות לא מקבלת בספר תשובה ישירה למיטב זכרוני, אבל זה לא גורע מהמסר ''החינוכי'' של הספר, לפחות כמו שאני הבנתי אותו.

לגבי הקשר האמנות בדיון בכלל, מזכיר לי תהיות על ואגנר.
הדרך הרביעית 454810
לפני שנים מספר הזדמן לי לשוחח עם זוג רקדנים מ"וורטיגו". הם הגדירו את העניין כך:
"הקהל הוא התווך (המדיום) שדרכו האמן מדבר עם עצמו". יוצא מזה שמעשה האמנות עצמו הוא שפה חצי-פרטית. כמי שחטא תקופה מסויימת בכתיבה, אני סבור שזו ההגדרה הטובה ביותר שנתקלתי בה למהותו של מעשה האמנות.
המדיום הוא המסר 454776
מעניין שמאה שנים אחרי אוסקר וויילד מגיע מרשל מקלוהן עם "המדיום הוא המסר", מעין זיהוי של האסתטיקה עם האתיקה. המעטפת האסתטית נושאת עמה מסרים שעוטפים ומכוונים את ההשתמעויות האתיות. על פי מקלוהן המסר פירושו השינוי בעוצמה, בקצב או בתבנית של אירועים פנימיים (עמדות) או חיצוניים (התנהגויות) בחיי אנשים. המסר מבחינתו מתמצה בתגובה של צרכני מדיה לאירוע מדיה כמו קליפ, חדשות, הצגה או ספר. מקלוהן מגדיר מדיום כהמשך של עצמנו או תוספת ליכולות שלנו. ספר הוא המשך של היכולות שלנו בתחומי הלשון, ההבעה והדמיון, למשל. אסור לתת לתוכן לסנוור אותנו, כי ההשפעה העוצמתית של מדיה נובעת מן הכלים והמאפיינים שלה, או יש שיאמרו: מן המניפולציות שהיא מאפשרת. מקלוהן איננו מבטל את ההבחנה בין מסרים טובים לרעים, הוא מבקש לשלוט בהם ולהזהיר מעוצמות של מדיה. מבחינה זו וויילד לא היה מסכים אתו.
המדיום הוא המסר 454803
הזיהוי בין אסתטיקה לאתטיקה היה קיים מקדמת דנא, וויילד איננו אלאא נציג מאוחר מאד שלו. מאידך גיסא, לא הבנתי דבר ממה שאמרת על טענותיו של מקלוהן. "אסור לתת *לתוען* לסנוור אותנו"? "*המסר* פירושו השינוי בעוצמה, בקצב או בתבנית של אירועים פנימיים (עמדות) או חיצוניים (התנהגויות) בחיי אנשים"? אנא הסבר.
המדיום הוא המסר 454875
ראשית כדאי לציין שוויילד איננו מזהה אסתטיקה ואתיקה, ההפך הוא הנכון. וויילד מפריד היטב בין השניים, ונותן מקום בלעדי לאסתטיקה כעיקרון הערכה יחיד הראוי לאמנות.

מקלוהן מגדיר מסר כך: השינוי בעוצמה, בקצב ובתבנית של התנהלות בני אדם בעקבות המצאה או חידוש שחוו. זוהי הגדרה התנהגותית המעבירה את המושג מתחום ההכרה לתחום ההתנהגות. ברור שקודם לשינוי בהתנהגות אנושית בעקבות חשיפה למסר ישנו תהליך הכרה, שמקלוהן אכן מתעכב עליו. השימוש בחושים לקליטת מסרים וההפנמה שלהם הכרחיים לצורך שינוי. בתהליך הזה, טוען מקלוהן, אופיו של המדיום נושא את פוטנציאל השינוי, ולא התכנים שהוא מציע.

מדיום הוא סוג של המשך והשלמה של הווייתנו, כלי עזר שמאפשר לנו תהליכים אנושיים בעוצמות גדולות, בדומה למכונית, למכונת הכביסה ולמחשב. המדיה יוצרת מסרים שניתנים להכרה וזיהוי על ידי בדיקת השינויים בהתנהלותם של בני אדם שנחשפו למדיה.
המדיום הוא המסר 454886
" השינוי בעוצמה, בקצב ובתבנית של התנהלות בני אדם בעקבות המצאה או חידוש שחוו".
אולי הכוונה ל"*הגורם* לשינוי... וגו"'?
המדיום הוא המסר 454900
תשמעו סיפור.

כשחזר הספר של מרשל מקלוהן "המדיום הוא המסר" מהדפוס, התברר שהשם על העטיפה שגוי. בבית הדפוס החליפו E ב A,
The medium is the massage
כלומר המדיום הוא העיסוי. כשראה מרשל מקלוהן את העטיפה השגויה הוא אמר: השאירו זאת כך! השגיאה הזאת נפלאה. ראו כמה אפשרויות היא נותנת:
The medium is the massage
The medium is the mass age
ובשער הפנימי של הספר:
The medium is the message
The medium is the mess age
ובעברית: המדיום הוא עיסוי (של המוח, כמובן,) המדיום הוא עידן ההמונים, המדיום הוא המסר, המדיום הוא עידן האי-סדר.
ואכן, הספר נדפס עם העטיפה השגויה, שלדעת מקלוהן היתה ראויה.
מסתבר שבתחום השנינות מקלוהן לא נפל מוויילד, שתחכומו הלשוני ידוע.
המדיום הוא המסר 454907
שנינויות קצת שונות.
המדיום הוא המסר 455711
The message is meduim

454913
במאמר יש חיבור גס בין דוריאן גריי לבין "אמירה חברתית נוקבת" נגד הציונות הכוחנית.

כל שיש לי לומר על כך הוא שאני *מזועזע* שבמאמר שלם של יצחק לאור לא הופיעה המילה "כבושים" ולו פעם אחת. נורא. זו ממש תמיכה בקולוניאליזם מבחינתו.http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/891220.html
לדעתי... 455312
לדעתי ווילד דווקא אינו מנסה להטיף מוסר, אלא יוצא כנגד תפיסת קיומו של מוסר. הוא יוצר ספר שכולו אסתטיקה לשם אסתטיקה, ומראה שהמוסר, הינו בר חלוף, נתון לשינויים מתמידים ולאופנות מתחלפות של בעלי הדעה (שהם גם בעלי המאה) ולכן אין לו חשיבות.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים