בתשובה לטל כהן, 21/10/03 23:24
סעיפים רלוונטיים 176859
אני מצטט מחוק העונשין, חלק ב' ("עבירות"), פרק ז' ("בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים") סימן א' ("הוראות כלליות") וסימן ב' ("בגידה").

סעיף 97 ב' ("פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה"): "מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו כדי להביא לכך, דינו - מיתה או מאסר עולם."

סעיף 94 ("הגנה נוספת"): "אין רואים מעשה כעבירה לפי פרק זה, אם משתמעת מתוכו כוונה בתום לב, או אם נעשה בתום לב מתוך כוונה להביא, בדרכים שאינן פסולות לפי דין, לידי שינוי בסדרי המדינה או בפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מדינת חוץ או בפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מוסד או ארגון של מדינות או בפעולותיהם".

סעיף 93 ("כורח וצורך"): "ההגנה לפי סעיפים 21 או 22 לא תשמש עילה לפטור מאחריות פלילית בשל עבירה לפי סעיפים 97, ..., אך היא תשמש עילה להמתקת הדין."

סעיף 22 ג': "לענין אחריות לפי סעיף זה, לא יידון אדם למאסר, אלא אם כן הוכחה מחשבה פלילית או רשלנות".

ע"כ.

הפעילות סביב "הסכם ג'נבה" נופלת ללא ספק תחת סעיף 97; למנסחיו אין מן הסתם כוונה פלילית, אלא שלפי סעיף 93 זה לא פוטר אותם מאחריות פלילית. מצד שני, נראה שסעיף 94 סוגר את הדיון בשאלת ההעמדה לדין באשמת בגידה.
עונש מוות לבוגדים? 176861
"דינו - מיתה או מאסר עולם".

?

אני יודע שלוגית המילה "או" מרשה לנו להתעלם מהמילה בצד ימין ולאכוף את החוק תוך כדי התיחסות למילה בצד שמאל בלבד, אבל האם זה נראה למישהו סביר שבמדינת ישראל "עונש מוות" הוא חלק אינטגרלי מספר החוקים שלנו? ממתי זה שם?
עונש מוות לבוגדים? 176864
דווקא הייתי רוצה שפושעים מסויימים ידעו שלדעת החברה מגיע להם עונש מוות; ובמקביל, שהחברה תחליט (בכל מקרה לגופו) להמיר את העונש למאסר.
עונש מוות לבוגדים? 176876
כאשר אני חי בחברה בה יש מושגים *מקובלים* כמו : סססמולנים, פושעי אוסלו, גייס חמישי, תוקעי סכין בגב האומה ושער מרעין בישין (מושגים שלא מקובלים רק בקרב קיצוניים סהרוריים אלא גם בקרב פוליטיקאים מיינסרימיים למדי), אני מעדיף שלא לסמוך על החברה שתפעיל שיקול דעת סביר (בכל מקרה לגופו) ולכן אני מעדיף שעונש המוות יוצא אל מחוץ לספר החוקים (כנהוג במדינות מודרניות נטולות cowboys).

עפ"י גישת הרתעה זו, רצוי שגם נכניס את עונש המוות לסעיפי חוק המדברים על רצח (או שחיי אדם זה משהו שהוא פחות חשוב ועקרוני מבגידה במולדת?).

להלן הצעות:
רוצח: דינו מיתה או מאסר.
אנס: דינו סירוס או מאסר.
גנב: דינו שבירת אצבעות או מאסר.
חסר נימוס: דינו להיות מזופת ומנוצה או להינזף או לזכות לשמוע צקצוקי לשון.

כל מקרה לגופו.
סעיפים רלוונטיים 176916
כל מאמר בעיתון הקורא להחזרת שטחים, וכך גם כל מכתב מערכת או תגובת אינטרנט כנ''ל, עשויים להיתפס כ''עשייה בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה'' וכו', על פי אותו קריטריון של ''הסכם ז'נבה''. הסכם ז'נבה, יש לזכור, נעשה ע''י אנשים שאינם בשלטון ויכולתם בכח חתימתם על ההסכם לממש משהו, אינה עולה על יכולתו של כל איל שטוען שיש למסור שטחים, לגרום שכך יהיה.
מזל שישנו הסעיף של ''תום לב''.
סעיפים רלוונטיים 176954
צריך לקרוא את המשפט נכון: מדובר ב"מי שעשה", "בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ", "מעשה שיש בו כדי להביא לכך". נדרש מעשה שנלווית לו כוונה, וכוונה בלבד אינה מספיקה.

קשה לראות במכתב לעיתון "מעשה" שיש בו כדי להביא לשינויים מדיניים מהותיים, אפילו אם נלווית לו הכוונה הנכונה ואין בו תום לב.
סעיפים רלוונטיים 177164
מה עם "ארבע אימהות"? מאסר עולם או גזר דין מוות? (דרום לבנון מעולם לא היתה בריבונות פורמלית של ישראל, אבל גם חברון לא ממש)
סעיפים רלוונטיים 177239
נדמה לי שתנועה פוליטית שפועלת בתוך גבולות הארץ צריכה להחשב כפועלת "בתום לב", כי הפעילות שלה מכוונת פנימה.

אני מודה שסעיף 94 בחוק אינו ברור לי עד תום, אולי בגלל ההתייחסות-העצמית ("דרכים שאינן פסולות לפי דין", שהרי זה סעיף שמגדיר בעצמו דין מסויים). אולי הפירוש הנכון הוא כזה: "אם אדם פועל בהתאם לחוקי ישראל (פרט אולי לחוק הבגידה) ונדמה לו שהוא פועל לטובת המדינה, אז הוא אינו נחשב לבוגד."

זה משאיר בתוך הגדר את ביילין ו"ארבע אמהות", ומוציא מחוץ לה את וענונו.
סעיפים רלוונטיים 177252
נראה לי שהכוונה במלה "דין" כאן היא דין _אחר_. כלומר, מותר לנסות לגרום להעברות בעלות מתוך שינוי בסדרי המדינה, אבל החוק לא בא להתיר שינוי סדרי מדינה כזה שכבר אסור. אם אתה מקים תנועה ציבורית לצורך בחירת ממשלה שתעביר את כפר-סבא מריבונות ישראלית לדנמרק, זה מותר על פי סעיף 94, אבל אם אתה מארגן הפיכה צבאית לצורך מטרה זו אתה אשם גם על פי החוק האוסר על הפיכות וגם בבגידה על-פי סעיף 94, אפילו שסעיף 94 מתיר שינוי בסדרי המדינה.
סעיפים רלוונטיים 177263
לזה התכוונתי, וזה אפילו נשמע סביר.

(צריך להיות "בגידה על-פי סעיף 97").
סעיפים רלוונטיים 181586
גם במסמך ז'נבה קשה לראות ''מעשה שיש בו כדי להביא לשינויים מהותיים'' אלא אם שינויים אלה יהיו מלווים בהחלפת שלטון, ובמקרה זה יהיו חותמי ההסכם הממשלה, ולכן פטורים.
בכל אופן, סעיף ההגנה הנוספת מכסה היטב את חותמי ההסכם, כך שאין עילה משפטית להעמדתם לדין.
סעיפים רלוונטיים 181648
כדי לנטרל את המרכיב הרגשי, הבה נסכים מראש שאין מדובר בבגידה. מה נחשב לדעתך ל"מעשה שיש בו כדי להביא לשינויים מהותיים" לעניין אותו סעיף 97? האם יש דוגמאות לזה שלא בשעת מלחמה?
בקשר לסעיף 97 177023
האם שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הם שטחים בריבונותה של מדינת ישראל?
בקשר לסעיף 97 177029
תגובה 176952
סעיפים נוספים 179632
"
95. חיפוי על עבירה

(א) מי שיודע כי אדם פלוני זומם לעבור עבירה או עבר עבירה לפי פרק זה שענשה מאסר חמש עשרה שנה או עונש חמור מזה, ולא פעל באופן סביר כדי למנוע עשייתה, השלמתה או תוצאותיה, הכל לפי הענין, דינו - מאסר שבע שנים.

...

98. גרם למלחמה

מי שעשה, בכוונה להביא לידי פעולה צבאית נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי להביא לכך, דינו - מאסר חמש עשרה שנה; התכוון לסייע לאויב, דינו - מיתה או מאסר עולם.
...
103. תעמולה תבוסנית

מי שהפיץ בשעת לחימה, ובכוונה לגרום בהלה בציבור, ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב, דינו - מאסר חמש שנים; התכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו - מאסר עשר שנים.

"

עכשיו, אילו לא היה סעיף 94, אפשר היה להאשים את ראש הממשלה לפי סעיף 95 א (היה דיווח למנכ"ל משרדו על שיחות ג'נווה), לפי סעיף 98 (העלייה הר הבית, ההתנחלויות, ההפגנות בימי אוסלו...) ולפי סעיף 103 ("רק שרון יביא שלום, שלום שישמור עלינו").

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים