בתשובה לאבנר, 30/09/04 11:53
איני מבין 249729
חוק האוסר על הלנת שכר הוא גרוע בעיניך? חוק המגביל את מספר שעות העבודה של עובד, ומעניק זכויות למי שעובד שעות נוספות, הוא גרוע בעיניך? חוק המחייב מעביד לאפשר לעובדים הפסקות לצורך ארוחה, ואף מחייבם לדאוג לארוחה לעובדים במקרים מסוימים, הוא גרוע בעינך? ובכלל, אתה לא חושב שצריך לאכוף חוקים שלא נושאים-חן בעיניך?

נו, שויין. אני לא חושב שיש טעם בהמשך הדיון ביננו.
איני מבין 249733
חוק האוסר הלנת שכר טוב בעיניי, שכן הלנת שכר היא הפרת חוזה. חוק המגביל את מספר שעות העבודה של עובד רע בעיניי, כיוון שיש בו איסור של התקשרות עסקית העשויה להיות מוסכמת על שני הצדדים מרצונם. אם מקום עבודה מציע תנאים גרועים בעיני עובד פוטנציאלי, שלא יקבל את הצעת העבודה.

לגבי השאלה אם צריך או לא צריך לאכוף חוקים שלא נושאים חן בעיניי, אני מודה שיש כאן קושי רב מכפי שהשתמע מדבריי, אבל בכל אופן מדובר בשאלה נפרדת לגמרי. אפשר לדון גם בה, כמובן.
איני מבין 249738
ומה עם חוקי זמן עבודה המתייחסים, למשל, לנהגי משאיות? אתה יכול להגיד שזה עניין שבין נהג המשאית למעסיק שלו - אבל נהג שנמצא על הכביש 20 שעות ביממה (גם אם הוא מקבל אחלה כסף בשביל זה) הוא סכנת נפשות.
איני מבין 249745
אתה מערב דברים שאינם קשורים. נהג הנמצא על הכביש עשרים שעות מסכן *את הזולת*, לכן יש במעשיו התרשלות. לפיכך אפילו אין צורך בחוק האוסר זאת מפורשות, שכן אפשר לגזור את האיסור מתוך חוק כללי יותר. ואם יש חוק ספציפי כזה הוא גם כן לגיטימי, מאותה סיבה בדיוק.
זה לא המקרה כאשר אתה קובע מגבלות שעות עבודה האמורות למנוע מהעובד לסכן *את עצמו* (או סתם להגן עליו מחיים לא נוחים). לא מקובל עליי שהממשלה יודעת טוב מהעובד מה רצוי עבורו.
איני מבין 249747
אני מבין מכך שאתה מתנגד גם לחוקי חגירת חגורת בטיחות או חבישת קסדה בעת נסיעה על אופנוע.

תסתכל על זה כך: לפועל הפשוט אין כוח אל מול המעסיק. כעקרון - כל מה שהמעסיק שלו רוצה שהוא יעשה ואינו מנוגד לחוק, הפועל חייב לעשות, כי אם לא הוא יאבד את מקור פרנסתו. המדינה בסך הכל מסייעת לפועל להמנע מלעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות, אבל אין לו את הכוח להתנגד לו ללא תמיכה חיצונית.
נראה לי שנטל ההוכחה באשר לטענה כאילו העובד כן רוצה לעבוד שעות מטורפות בעבור שכר רעב, והמדינה סתם מונעת זאת ממנו, עדיין עליך.
איני מבין 249750
לא התעמקתי בחוקים הללו, אבל בהנחה שחגירת חגורות בטיחות אינה מגינה גם על הזולת באיזה אופן, אני בהחלט מתנגד לחוק. שאל את עצמך מנין *אתה* נוטל לעצמך רשות להכריח *אותי* לעשות אי-אילו דברים כאשר אין בסיטואציה לאיים על האינטרסים שלך.

לגבי העובד, תיאורך את הדברים מקפל את המסקנה בתוכו, אבל לדעתי הוא אינו הולם. לדעתי צריכים לחשוב על זה ככה: המעסיק מציע הצעה והעובד מקבל אותה או דוחה אותה (אפשר גם שיתקיים משא ומתן, אבל זה לא משנה את העיקרון). אם התנאים אינם לטעמו, שידחה אותה. אם תאמר שכך הוא עשוי להיוותר בלא תעסוקה, אשיב שמראש איש לא חייב לספק לו תעסוקה ולכן אין כאן בעיה (מובן, אגב, שבמציאות הדברים יסתדרו כך שאנשים יעבדו).
''כמובן שבמציאות הדברים יסתדרו כך שאנשים יעבדו'' 249754
איך בדיוק הדברים "יסתדרו כך ש..."?

במציאות יש בעיה קשה מאוד במציאת עבודה ויש בעיה קשה מאוד של אבטלה, אז אנשים - לפחות האנשים ש*אני* מכיר - מוכנים להתכופף תחת כל כל מיני שגעונות בלתי אנושיים של המעביד ובלבד שישמרו על מקום עבודתם. ודובי חושב שצריך שהחוק יעזור להם קצת להגן על עצמם בפני שרירות הלב של המעביד. מה כאן לא מובן? זה שיש מישהו שחושב שבני אדם צריכים להיות אנושיים?
''כמובן שבמציאות הדברים יסתדרו כך שאנשים יעבדו'' 249758
הדברים יסתדרו פשוט מפני שבעל המפעל צריך בסופו של דבר עובדים.

ואם המשק נמצא במשבר ואנשים פוחדים שייוותרו בלי עבודה ולכן הם מוכנים להסכים לכל שיגעון של המעסיק, אז אני באמת לא רואה מה לא בסדר בזה. אם האינטרס של העובד לעבוד חזק כל כך שהוא מוכן לעבוד כמעט בכל תנאי, מה לא אנושי בזה שהמעסיק יעסיקו בתנאים המינימליים שהעובד מסכים להם? האם אתה מצפה מאנשים להפגין אלטרואיזם?
ממילא גם לא תפתור את המצב הגרוע של המשק על-ידי תיקונים כמו שכר מינימום וכיו"ב, שהרי הבעיה אמיתית והפתרון לא. תיקונים אלה טבעם להמיר בעיה אחת בבעיה אחרת (שכר מינימום, למשל, גורם לכך שתנאי השכר משתפרים אבל גם מגדיל את האבטלה).
''כמובן שבמציאות הדברים יסתדרו כך שאנשים יעבדו'' 249773
יסתדרו, ממש כפי שהם הסתדרו בחברה הפיאודלית. הרי בעל העסק לא באמת צריך עובדים, הוא צריך וסאלים.
''כמובן שבמציאות הדברים יסתדרו כך שאנשים יעבדו'' 249783
זאת דוגמה רעה מאוד, שכן בימי הביניים באירופה המדינות (או חצרות האצילים) לא היו חופשיות. אין ללמוד ממנה דבר על המצב במדינה חופשית, אפוא.
''כמובן שבמציאות הדברים יסתדרו כך שאנשים יעבדו'' 249842
בכלל, כל דוגמא היא דוגמא רעה שכן אין ולא היתה בנמצא מעולם מדינה חופשית. אין ללמוד דבר על המצב במדינה חופשית, אפוא.
''כמובן שבמציאות הדברים יסתדרו כך שאנשים יעבדו'' 249873
זאת פרודיה? אם כן, היא מאוד לא אפקטיבית.
''כמובן שבמציאות הדברים יסתדרו כך שאנשים יעבדו'' 250090
לא, אני לא מצפה מאנשים להפגין אלטרואיזם. אילו הייתי מצפה לזאת, אולי הייתי יכול להאמין באוטופיה שלך. דווקא מכיוון שאני מצפה מאנשים להיות חולערות חסרי התחשבות, אני מצפה מהמדינה למלא את החסר ולדאוג לחלשים יותר, בין השאר על ידי קביעת חוקים שימנעו מהחזקים לנצל עד תום את אלו שזקוקים לעבודה.

החזקים מפעילים אלימות כנגד החלשים בכך שהם מכריחים אותם לעבוד בתנאים תת-אנושיים כדי להתקיים‏1. המדינה, שהיא נציגת כלל הציבור, מחליטה שאת הבריונים הללו צריך ללמד לקח, ומנצלת את הכוח העוד-יותר-גדול שלה, כדי להפעיל אלימות כנגד האלימים.

1 אם אתה זקוק לאנלוגיה לשם הבהרה: חשוב על אסיר בצינוק שהסוהרים דורשים ממנו לאכול את הצואה של עצמו כדי לקבל את מנת המים היומית שלו. הנה! אנשים חופשיים להחליט החלטות לפי האינטרסים שלהם! אם הוא כל-כך צמא עד כדי כך שהוא מוכן לאכול את הצואה של עצמו, אז אין שום בעיה בכך ואינך רואה מה לא בסדר בזה, או מה לא אנושי בכך שהסוהרים נהנים ממופעי בידור משפילים שהאסיר מסכים להם?‏2
2 כן, זו פארודיה, והיא דווקא כן אפקטיבית. לא אתה תקבע כאן מה אפקטיבי ומה לא.
איני מבין 249970
בממוצע נהרגים בשנה בערך 500 אנשים מתאונות דרכים.

מספר מסויים מתוך מספר ההרוגים נהרג עקב אי-חגירת חגורות בטיחות.

על הממשלה מופעל לחץ ציבורי מתמשך להורדת מספר הנפגעים וההרוגים עקב תאונות דרכים.

לתאונות הדרכים יש השלכות פיננסיות ישירות כלפי המדינה. אחרי תאונות קטלניות יש גל של אכיפה מוגברת שעולה לציבור בקנסות. המספר הגבוה של הרוגים בתאונות דרכים משפיע על החופש של הציבור לנהוג במהירויות מסויימות.

מכאן (ואולי מעוד כמה דברים ששכחתי) נובע החוק לחיוב חגירת חגורות בטיחות.

אגב אופנועים, לעניות דעתי, במקרה של רוב הרוכבים עד גיל 21, הממשלה יודעת יותר טוב מהם מה טוב להם כשמדובר בקסדה.

ושאלות שלי:
מה קורה דרך אגב אם הם הופכים לצמח וגומרים בלווינשטיין ? מישהו יודע אם זה עולה משהו למשפחה ? לביטוח ? או שהכל על המדינה ?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים