בתשובה לגדי אלכסנדרוביץ', 13/07/05 16:14
שכר מינימום כחסם 316531
לרוב האנשים יותר קל לגנוב מהממשלה (ע''י התחמקות מתשלום מיסים) מאשר מהחברים שלהם. ההרחבה לקבלת תמיכה די ברורה.
שכר מינימום כחסם 316552
בוא נניח לצורך הדיון שכל מקבלי התרומות שלנו באמת ראויים לכך. כלומר, הם זקוקים לכסף ואינם מסוגלים להשיג אותו בעצמם.
שכר מינימום כחסם 316816
ומה בכך? גם מי שבאמת זקוק לכסף יעדיף לרמות את מס הכנסה ולא לגנוב מהחברים שלו.
שכר מינימום כחסם 316817
מי שאמת זקוק לכסף ממילא לא יקבל מס הכנסה, והשאלה היא אם הוא מעדיף לקבל את הכסף שהוא זקוק לו מגורמי הרווחה (שלקחו אותו, בתורם, מכל מי שמשלם מס הכנסה) או מהחברים שלו.
שכר מינימום כחסם 316821
סוף סוף אני מבין את משמעות הבטוי ''לך חפש את החברים שלך''.
שכר מינימום כחסם 316888
הנקודה שאני מנסה להעביר פשוטה: כמו שקל יותר למצפונך לרמות את מס ההכנסה מאשר את חבריך, כך קל יותר לכבוד העצמי שלך להסתדר עם תמיכה ממקורות אנונימיים וכלליים כמו "ממשלה" מאשר עם נדבה שעליך לקבץ ברחוב או עם בקשות עזרה כלכלית ממקורביך (מלבד בני משפחה קרובה).

אתה יכול לטעון שהפסיכולוגיה הזאת אינה מעניינת אותך, אבל לפחות הכר בקיומה.
שכר מינימום כחסם 316893
אני בהחלט מכיר בקיומה. הצטייר אחרת מהדיון? סליחה.
שכר מינימום כחסם 316897
זה מה שהבנתי מ תגובה 316511 ודומותיה. אם טעיתי, סליחה.
שכר מינימום כחסם 316898
יש מרחק בין לא להכיר בקיומו של משהו לבין לא להבין למה הוא קיים.
שכר מינימום כחסם 316899
אתה באמת לא מבין למה יותר נוח לקבל צ'ק מביטוח לאומי ולא לדפוק על דלתו של השכן ולבקש אוכל?
שכר מינימום כחסם 316998
את זה אני מבין. מה שאני לא מבין זה למה יותר נוח לקבל צ'ק מביטוח לאומי מאשר לקבל צ'ק מועד הקהילה (או מהשכן).
שכר מינימום כחסם 318596
ככל שהמקור רחוק יותר, אנונימי יותר וכללי יותר, הרגשת אי הנוחות פוחתת. לא היתה לי שום בעיה רגשית עם קצבת ילדים וקצבת שאירים שקיבלתי בשעתן, אבל הייתי מסרב בנימוס להצעה מועד הבית שלי להשתתף בגידול ילדי (אם לא הייתי מקבל שבץ לב מרוב הפתעה לפני כן).
שכר מינימום כחסם 319019
אני מודע לקיום חוק המרחק בריבוע ההפוך. מה שאני לא מבין זה למה הוא נכון. אם תגיד לי שהסיבות לקיומו נובעות מאותו מקור כמו הסיבות לקיום החוק האחר ההוא עם המרחק בריבוע ההפוך, אני אקבל את זה ואפסיק את הדיון. אני פשוט חושב שקיימת סיבה יותר ברורה.
שכר מינימום כחסם 319024
אולי גם כי ב''משוואת'' האלטרואיזם ההדדי, שיתכן והיא חלק מטבע האדם, ככל שההכרות בין הנותן והמקבל קטנה יותר, אלמטנט ה''הדדיות'' קטן, עם כל ההשלכות הנובעות מכך.
שכר מינימום כחסם 319028
לא הבנתי. האם הכוונה שלך ב"הדדיות" היא שקל יותר לאדם לקבל משהו אם הוא לא מרגיש מחוייב שיצטרך לתת גם הוא בבוא היום?
שכר מינימום כחסם 319045
יש כאן שני דברים לדעתי: ראשית, בניגוד למה שאומר רון, רבים מהאנשים שמקבלים קצבאות מהמדינה מגיעים למצב זה לאחר תקופה שבה שילמו גם הם מס הכנסה - או לחילופן, לפני תקופה שבה הם מקווים להשתכר ברמה שתחייב אותם לשלם מס הכנסה. אשר על כן, הם מרגישים שהם שותפים "מוצדקים" לערבות ההדדית הזאת. שנית, לנותני הקצבאות אין "פנים" של ממש - הרי הפקיד שמאשר אותן או זה שמעביר אותן בבנק אינם בעלי הכסף - ולכן אין כאן תחושה של נדיבות או צדקה.
(זה לא משנה את העובדה שעדיין קשה לאנשים לקבל גם קצבאות.)
שכר מינימום כחסם 319062
אני מבין את כל זה, אבל זה עדיין לא עונה לי על השאלה. יש כאן איזה דיסוננס מציק: מצד אחד אומרים כל היום כמה שצדקה וחסד זה דבר טוב וכמה שצריך לעזור לאנשים וכו' וכו'. מצד שני, חס ושלום אם אנחנו נהיה אלו שיעזרו להם, אין דבר מביש מזה, ואני לא רוצה לראות את מי שעוזר לי ולא לשמוע מיהו. זה יוצר בי את הרושם הלא נעים שיש אנשים שחושבים על צדקה כעל פטרונות - כלומר, כעל הפגנת עליונות על מקבל הצדקה. אם מישהו נותן צדקה מהסיבות הללו, זה מחליא. האם לדעתך זה המצב, וזו תפיסת העולם שיש לאנשים בראש ושבגללה לא נעים להם לקבל תרומה?
שכר מינימום כחסם 319081
תראה, נראה לי שיש כאן כמה דברים שלא בהכרח קשורים.
קודם כל, צדקה (להבדיל מחסד, שזה בעיניי דבר אחר) נשארה בתודעה הכללית כל השנים כדבר טוב. אבל לדעתי היא הייתה כזאת בעיקר בתקופות שבהן עוד לא היו מדינות, וודאי לא מדינות רווחה. וכמובן - אצל הדתיים זו מצווה, לכן מובן שאצלם, ובהשלכה גם אצל אנשים מסורתיים ואחרים - היא מתצטיירת כדבר טוב גם היום. יותר מזה, סביר שיש מעט מאוד אנשים שיאמרו בגלוי - חס ושלום שאנחנו נהיה אלה שיעזרו להם: התחושה שטוב לתת צדקה היא מאוד כללית, ומופיעה בכל הדתות ברמות שונות.
שנית, מצד ה"מקבל" הצורך בצדקה כמעט אף פעם לא "טוב". (בעצם, קשה לי לדמיין מצב שבו הוא טוב). וכידוע, למשל, אצל חז"לינו היו הרבה מאוד טענות סותרות בעניינים שונים. הרי בדיוק כשם שקיימת מצוות הצדקה, קיימות גם אמרות כמו "פשוט נבלה בשוק ואל תזדקק לבריות" - שמתארות בדיוק את מצבו העגום של הנזקק לצדקה.
ושלישית, אינני חושבת שהדחף העיקרי לתת צדקה נובע מהפגנת עליונות. אבל שוב - למי שמקבל אותה היא יכולה בהחלט להצטייר כך.
שכר מינימום כחסם 319098
ושוב - למה למי שמקבל אותה היא יכולה בהחלט להצטייר כך? אני שוב אומר שאני מרגיש כאן דיסוננס כלשהו. מצד אחד נתינת צדקה היא טובה ונעשית ממניעים טובים, מצד שני קבלת צדקה היא רעה ומי שמקבל צדקה מקבל את הרושם שנותן הצדק מפגין עליונות. האם יש מנטליות שונה לאנשים שזקוקים לצדקה ואנשים שנותנים צדקה?
שכר מינימום כחסם 319102
זו שאלה מוזרה: הרי לא צריך בשביל זה מנטליות שונה. מספיקה פרספקטיבה שונה. דבר שאתה מסתכל עליו מלמטה נראה לך שונה ממה שהוא ייראה כשתסתכל עליו מלמעלה. מישהו שיגיד לך שאתה נחמד יכול להתכוון למחמאה, אבל ייתכן גם שאתה תראה בזה שם גנאי. אם ידידך הטוב יכין לך עוגת קצפת ליומולדת, הוא יתכוון לשמח אותך - אבל אם אתה בדיוק נאבק במשקלך ונחוש לעשות דיאטה - אתה יכול לראות בזה פעולה עוינת.
שכר מינימום כחסם 319117
טוב, תשכח מהמנטליות, וכעת התהייה תהיה מדוע הפרספקטיבות השונות גורמות לקבלת הרשמים השונים. נכון, להסתכל על פיל מכיוונים שונים ייתן התרשמויות שונות, אבל למה הצדקה היא פיל ולא כדור?
שכר מינימום כחסם 319216
בחינות באוניברסיטה זה דבר חשוב, לא? האם נראה לך שהן נתפסות באותו אופן אצל הבוחן ואצל הנבחן?
האם ראיונות עבודה יוצרים את אותה תחושה אצל המרואיין ואצל המראיין?
שכר מינימום כחסם 319219
אני שואל על א' ואתה עונה לי עם ב', וזה אחרי הודעה שבה תהיתי למה א' הוא א'.
שכר מינימום כחסם 319224
אם אינך רואה מדוע הצדקה שייכת במובן זה לקטגוריית הבחינות והראיונות, ולא לקטגוריית כדורי משחק - נראה שלא אני הבן אדם המתאים להסביר לך משהו.
שכר מינימום כחסם 319230
ברור שאתה מנסה להראות שיש מישהו ב''עמדת כוח'', אבל הדמיון מסתיים בערך כאן. המטרה של בחינות וראיונות שונה מאוד מזו של צדקה, וכך גם סוג הכוח שיש לתורם.
שכר מינימום כחסם 319234
לטעמי מספיק הדמיון הטמון בכך שמדובר בסיטואציות שיש בהן אי שוויון מובנה.
שכר מינימום כחסם 319115
עפ''י סולם הרמב''ם, הצדקה הנעלה ביותר היא כשהנותן הופך את הנצרך לשותפו.
שכר מינימום כחסם 319129
מעניין אם הרמב''ם היה נוהג להפוך את עניי עירו לשותפיו.
שכר מינימום כחסם 319243
המממ, קרה משהו שאני צריך לדעת?
שכר מינימום כחסם 319254
לשותפו באיזה מובן?
שכר מינימום כחסם 319128
הסיבות לקיומו הן פסיכולוגיות. בטרנזקציה בין שני אנשים, כאשר אחד הוא הנותן והשני הוא המקבל נוצרת היררכיה חברתית-מעמדית ביניהם, והאבולוציה לימדה אותנו לשנוא את העמדה התחתונה, שכן הבת של השכנים ממול תעדיף לצאת עם הבן של הגביר ולא עם זה של הקבצן.
שכר מינימום כחסם 319143
טוב, אנחנו מסתובבים במעגלים.
שכר מינימום כחסם 319149
חלק מהחיברות שעוברים בני האדם כוללת בניית חוסר נעימות מלבקש טובות. לא נעים לנו לבקש מהשכן להשאיל את האוטו, לא נעים לנו לבקש הלוואה ולא נעים לנו לבקש שישאילו לנו ספר.
מדי פעם אנו מבקשים בכל זאת, בגלל שהשכן נותן לנו הרגשה מאוד טובה, או בגלל שזה מאוד חשוב לנו ואנו משליטים את השכל על הרגש.

ישנם אנשים שלא עברו את החברות הזאת כלל. נער כזה יוכל לבקש מאישה מבוגרת לקום לפניו באוטובוס כי הוא קצת עייף. הוא ילמד איך לנגן לאנשים על המצפון וכך יוכל לקבל הרבה מאוד. אמנם אנשים לא יאהבו אותו אבל לפחות הוא יקבל הטבות מזרים. היה איתי בטירונות בחור שלא התבייש לבקש ממני להחליף את השמירה הראשונה (הטובה) בשמירה נוראית באמצע הלילה.

בעוד שארגוני השמאל מבינים שלשבור את הבושה הזאת תהיה אסון לחברה, הם רוצים בכל זאת שאנשים לא יצטרכו להתבייש. איך עושים זאת?
הם הופכים תחומים מסויימים מבקשות (בהם החיברות דורשת ממך להתבייש) לזכויות שמגיעות לך ואין צורך שתתבייש.
השבירה הזאת בנויה על ההנחות:

1) לא נורא אם בתחומים מסויימים לא תהיה את מידת הבושה
2) תחושת חוסר הבושה לא תזלוג מתחום לתחום.

איני יודע אם 2 נכון או לא, אבל 1 הוא מאוד בעייתי. הוא זה שמביא כל כך הרבה אנשים לחתום אבטלה ללא שום סיבה, למעט טובתם האישית, דבר שהופך את הבושה הטבעית לקחת לחטא עליה אנשים נענשים.

חברה הרוצה להתנהל כמו קיבוץ, או לפחות עם עזרה לזולת, חייבת שלכל חבריה תהיה הבושה הזאת לקחת. בלעדיה, החברה תתפרק. אבל עצם ההגדרה של קיבוץ ובוודאי מדינת רווחה מחברתת מחדש את האנשים לנטוש את הבושה.
שכר מינימום כחסם 319164
לא נותר לי אלא לקוות שאתה אוהב לרקוד.
שכר מינימום כחסם 319259
מה רע בהסבר של השוטה מלמעלה? אתה למשל בחור צעיר, בטח בחורות מעניינות אותך. אתה מכיר הרבה בחורות שיסכימו בשמחה לצאת עם גבר שבאופן בולט שייך לחלק התחתון והחלש ביותר של האוכלוסיה? אתה חושב שהאישיות המלבבת שלך תעזור לך להראות לבחורה שאתה בן זוג פוטנציאלי מוצלח בשעה שאתה מבלה את אחר הצהריים בקיבוץ נדבות ברמזור על מנת להביא אוכל הביתה?

אתה ברצינות לא מבין את העובדה הטריוויאלית שבני אדם בוחנים את עצמם בכל רגע נתון אל מול אחרים, ואף אחד לא רוצה להראות כלפי חוץ שהוא נמצא הכי נמוך שרק אפשר, שהוא הלוזר הגדול של החיים?
שכר מינימום כחסם 319265
אתה לגמרי צודק בכל מה שאתה אומר כאן, אבל זה רק מסבך את העניינים. הנה שני תרחישים שונים:

1) אני חסר כסף. בא אלי נדבן ידוע, דוחף לי לכיס אלף ש"ח ואומר לי "שישאר בינינו".
2) אני חסר כסף. אני הולך ללשכה, מביא מסמכים, חותם, אנשים נועצים בי עיניים, הפקידה מתחקרת אותי, וכו' וכו'.

איפה אני יותר מבוייש?

כל התמיהה שלי סובבת לא סביב השאלה "מה מביש בלהיות עני" (את זה אני יודע, אם כי די מצער אותי שזה כך) אלא סביב השאלה "למה מביש יותר לקבל כסף כתרומה מאדם מסויים מאשר לקבל דמי ביטוח לאומי מה'מדינה"'.

האם הבחורה שהזכרת תרדוף אחרי אם במקום לבלות את אחר הצהריים בקיבוץ נדבות ברמזור אני אבלה אותו בהמתנה בלשכה כדי שיגידו לי "תחזור עוד חודש"?
שכר מינימום כחסם 319301
קבלת דמי אבטלה איננה מסמנת אותך כחוליה האחרונה בשרשרת המזון המעמדית. מובטלים כרוניים משדרות מקבלים דמי אבטלה, אבל גם לפעמים חיילים משוחררים, אנשי היי-טק בין עבודות, אנשים שנמצאים זמנית בתקופה לא טובה בקריירה שלהם, ובאופן כללי חתך רחב יותר של האוכלוסיה מאשר מקבצי הנדבות. כאשר אתה מקבץ נדבות אתה מצהיר שאינך מסוגל לפרנס את עצמך, אין לך משפחה שמסוגלת לתמוך בך, ואתה תלוי בחסדם של אחרים. קבלת דמי אבטלה אינה מסמנת אותך באופן דומה.
כל הפגנה של חולשה ברבים יכולה להיות מכאיבה ומבישה, אבל הגרוע מכל הוא מעשה המראה שאתה אחרון, מהגרועים שביותר. אנשים יעשו הרבה לפני שיניחו לאחרים לחשוב כך עליהם.
שכר מינימום כחסם 319312
לא זה העניין. מטרת נותני דמי האבטלה הוא לשכנע אנשים שזה לגיטימי ובסדר ולא צריך להתבייש בזה שאתה לוקח. אשתי בחיים לא היתה ניגשת לרב היישוב לבקש ממנו קצת כסף כי היא מובטלת, בעוד בעלה עובד. לעומת זאת לגשת ולקחת דמי אבטלה? למה לא?

הרי זאת הדרך לשכנע עני לקחת כסף. אומרים לו זאת הלוואה ואתה תחזיר אחר כך או שזורקים לו כסף בשביל כדי שימצא אותו ויחשוב שזו סתם מציאה ושהיה לו מזל טוב.

החברה היא זאת שקובעת מה מגונה והיא עושה הבדל מלאכותי בין צדקה לבין קצבה. וכך אלפי (רבבות) אנשים לוקחים קצבאות שהיו יכולים להסתדר בלעדיהם. החברה נהיית גסה בענייה כי היא נותנת כל כך הרבה לאנשים שלא באמת זקוקים, העניים נהיים אנשים שמתרגלים לקחת ואנשים לא אוהבים אותם, ויותר מכל העניים מאבדים את היכולת לעבוד ונדחפים לתחתית הסולם החברתי.

רצון טוב של החברה גורמת לה לחשוב שהיא יותר חכמה מהתורה אך מביאה לתוצאות רעות מאוד.
שכר מינימום כחסם 319315
ואתה מעדיף שהעניים לא יסבלו מעוניים בלבד, אלא אף מבושה צורבת.
שכר מינימום כחסם 319376
אני בעד איזונים ובלמים.
שכר מינימום כחסם 319386
אבל המובטל הכרוני ביותר היום לא יקבל יותר מחצי שנה. רב המובטלים יקבלו שלושה חדשים. לאדם שמפוטר מעבודתו לוקח זמן לחפש עבודה. זו היתה כוונת המחוקק. לאפשר לו לחיות גם כשהוא מחפש ועדיין לא מצא. היו לא מעט אנשים שהיה להם טוב עם דמי אבטלה, לכן היה צריך לחייב, לפחות את הצעירים, לקבל כל עבודה.
תמורת דמי האבטלה אנשים משלמים ביטוח לאומי. זה נחמד מאד לראות את כל התמונה בדרך מיצרפית, לקרוא לכל תשלומי העברה ולציין את התרומה למשק. שוב, מפטרים אדם בן 40 שיש לו מקצוע.
על פי תפיסת העולם שלך, הוא לא יקבל דמי אבטלה. הוא חייב לקבל כל עבודה. הוא ילך לאיזה מפעל בשכר מינימום. בדרך כלל במפעל לא ירצו אותו כי הוא OVER QUALIFIED .הוא ישלח קורות חיים יגש לראיונות, יאמרו לו שימתין לתשובה. הדברים הללו הרבה פעמים המון זמן- במיוחד בפריפריה. ממה הוא יחיה? יאכל את החסכונות? הלא רוב האנשים מהסוג שתיארתי, אינם מרגישים התרוממות רוח כשנשלחו הביתה. הם מרגישים מושפלים ומבוזים ורוצים למצוא עבודה. כל חייהם עבדו; רוב הדימוי העצמי הבוגר שלהם צמח בעבודה.
שכר מינימום כחסם 319434
אנשים יחסכו את הכסף שהיום הם משלמים לביטוח לאומי כדי שיהיה להם לעת צרה. חלקם יעבדו בינתיים בכל עבודה וחלקם יצטרכו עזרה מהקהילה ויקבלו אותה. לא צריך בשביל זה לשלם לכל מי שפיטרו אותו חופש לכמה חודשים לפני שהולכים לחפש עבודה אחרת.
שכר מינימום כחסם 319477
על איזו קהילה אתה מדבר? מובטל בנצרת עילית יקבל כסף מקהילת נצרת עילית? תסביר לי היכן משרדי הקהילה הזאת? איפה הגבאי?
שכר מינימום כחסם 319333
איכשהו זה הפך להיות דיון על קיבוץ נדבות. לא לכך התכוונתי. מראשיתו הדיון עסק בהבדל שבין מנגנון רווחה ממשלתי שממומן מכספי מיסים למנגנון רווחה וולנטרי שמבוסס מכספי תרומות (זה אפילו לא חייב להיות תרומה, אלא יכול להיות מנגנון של ביטוח הדדי). מנגנון כזה לא שקול לקיבוץ נדבות, ובו יכולים להשתמש החיילים המשוחררים ואנשי ההייטק שלך. השאלה היא האם הם יחושו מושפלים או מבוזים מכך שהם משתמשים בו יותר מאשר הם יחושו מאשר אם יחתמו בלשכת האבטלה הממשלתית.

די עייפתי מהדיון הזה, שבכל פעם שאני מעלה אותו אני מרגיש שאני לא מבהיר את עצמי טוב ושאוטוטו יתחילו לגלוש לפסים אישיים, ולכן סליחה אם לא אמשיך לענות, ותודה.
שכר מינימום כחסם 319487
המין האנושי לא התפתח בסביבה בה היו מוסדות ממשלתיים, ולכן היחס שלו למוסדות כאלה אינו משהו שטבוע בגנים שלו (אלא באופן עקיף דרך היחס לקבלת סמכות). ''בושה'' היא רגש, לא משהו שניתן לפרמל בקלות לאלגוריתם של מ''ט.
שכר מינימום כחסם 319673
ונסכם(?) את הדיון באלתרמן:

"אם הקבצן גונח כי חשך יומו,
והעשיר, שנשמתו נסערת,
נותן פרוטה לו, וגונח עמדו
זוהי גם כן גניחה, אבל אחרת.

כי אם בין הנותן ובין המבקש
כאילו אין הבדל, הבדל בכל זאת יש."
שכר מינימום כחסם 319690
אלתרמן ממש חזה את הדיון הזה, מסתבר. :)
שכר מינימום כחסם 319715
מעלה גדולה [של צדקה] שאין למעלה ממנה--זה...[ה]עושה עימו שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאול. (משנה תורה, מתנות עניים)

תגובה 319115
שכר מינימום כחסם 323556
יש אילנות גבוהים יותר:
שכר מינימום כחסם 323571
תודה.:)
שכר מינימום כחסם 319486
ברגע שקבלת את כספו של הנדבן הצהרת על עצמך שאתה תחתיו בסולם החברתי. ברגע שההיררכיה הזאת נקבעה, אתה בעמדת נחיתות כלפיו. אם הוא באמת "נדבן ידוע" יש להניח שלא יהיו לך יותר מדי קונפליקטים שהוא מעורב בהם, ולכן הפגיעה אינה חמורה (ובאמת, הרבה אנשים מוכנים לקבל מלגות מביל גייטס בלי לחשוב פעמיים) אבל אם הוא השכן ממול, יהיה לך קשה מאד להתלונן אח"כ על הרעש שעולה מדירתו, שלא לדבר על הזמנת משטרה.

למה? טוב, אתה אולי תטען שזה עוד צעד בטנגו שלנו: כי ככה העניינים מסתדרים בחברות פרימטים. אם ראית פעם שימפנזה פושט יד (כפשוטו) לקבל קצת אוכל מאחר, ראית תנוחת כניעה קלאסית. זה פשר ההסכם החברתי שעשית: הוא נותן אוכל בתמורה לכך שאתה מקבל את עליונותו. לא מוצא חן בעיניך? לך ללשכת הרווחה.

חזרה לעמוד הראשי

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים