בתשובה לגדי אלכסנדרוביץ', 05/07/09 6:44
די, נו 515303
זו לא הייתה דמגוגיה גועלית, ואתה מושך את זה קצת יותר מידי.
כתבתי:

"כל שופט שפרקליטות המדינה מגישה ערעור על פסק דין שלו לא ראוי להתמנות לבית המפט העליון? ערעור של פרקליטות המדינה לא מעיד בהכרח על נכונותו של פסק דין או על הגיונו.".

המשפט הראשון שלי לקח את הטענה שלך לקיצוניות, והמשפט השני חזר לפסים דיוניים נורמטיבים. את הדיונים באייל אני מכיר כשבע שנים, ואני בטוח שתחבולה רטורית כזו מקובלת, אם לא למעלה מכך, ושגם אתה השתמשת בה או בדוגמתה לא פעם.

ב. השופט דרורי סבר שגישור פלילי מתאים למקרה הנדון. אפשר היה, כמובן, להגיע למסקנה אחרת, אבל זה לא היה בלתי סביר בנסיבות העניין.
החלטה על גישור פלילי במקרה בני סלע לא הייתה סבירה בעליל.

ג. אני לא בטוח שהבנת את המהלך המשפטי שעושה השופט, ה"גישור" שעליו אתה מדבר לא עומד בבסיס ההחלטה (למרות שהוא מופיע בראשית פסק הדין), ראשית בודק השופט האם הנאשם עומד בכללים ברורים לפיהם ראוי בכלל לשקול לגביו הליך של אי הרשעה.

אני מצטט:

הכלל המשפטי הינו משהודה הנאשם בעובדות כתב האישום יש להרשיעו בדין. אולם עם זאת, החוק במדינת ישראל מאפשר גם אופציה של סיום התיק בגזר דין ללא הרשעה.

הדבר קרדינלי במיוחד עבור אותם נאשמים ללא עבר פלילי, וכתב האישום העומד בפניהם עשוי להתהוות להרשעתם, והכתמתם הראשונה, ועלול לגרום לפיטוריהם מהעבודה, הימנעות מקבלה לעבודה חדשה, או קבלת רשיון מקצועי מסוג זה או אחר.

בפסיקת בית המשפט העליון, נקבעו אותם קריטריונים בהם הנאשם צריך לעמוד בכדי שבית המשפט יורה על סיום ההליך ללא הרשעה, כאשר העקרון המנחה הינו הוכחת נזק בלתי סביר בין ההרשעה הצפויה בדין, לבין עתידו של הנאשם.

לסיום ההליך המשפטי ללא הרשעה השלכה מהותית על סוג ורמת הענישה, כך שלרוב מתבטאות בתקופת מבחן, התחיבות להימנע מעבירה נוספת, ועבודות שרות למען הציבור שהן פעולה למען הזולת בשעות הפנאי, ואין לטעות ולראות בהם עבודות שרות שהן סוג של ריצוי מאסר בפועל".

התנאים המקובלים הם:

• על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם.

• סוג העבירה וחומרתה מאפשרים לוותר בנסיבות המקרה על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים כגון הרתעה.

• שקילת האינטרס הציבורי אל מול הנסיבות האינדיבידואליות של הנאשם- הנזק הצפוי לנאשם מההרשעה גובר על האינטרס הציבורי.

ביהמ"ש מביא בחשבון מספר שיקולים כאשר הוא נדרש לשאלת אי הרשעה:

• האם זו עבירתו הראשונה של הנאשם.

• גילו, אופיו ועברו של הנאשם.

• האם ביצוע העבירה משקף דפוס התנהגות עבריינית כרונית או מדובר בהתנהגות מקרית חד פעמית.

• הסבירות שהנאשם יעבור עבירות נוספות בעתיד.

• משמעות ההרשעה על דימויו העצמי של הנאשם, על תחומי פעילותו ועיסוקיו ומידת הפגיעה של ההרשעה בקרובי הנאשם.

באופן כללי, החלטה על הרשעה או אי הרשעה נותנת משקל רב להמלצת שירות המבחן.

השופט דרורי נותן מצטט רשימה קצת שונה מתוך פסק דין של בית המשפט העליון:

"א) האם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה של הנאשם;
ב) מהי חומרת העבירה והנסיבות שבהן בוצעה;
ג) מעמדו ותפקידו של הנאשם והקשר בין העבירה למעמד ולתפקיד;
ד) מידת הפגיעה של העבירה באחרים;
ה)הסבירות שהנאשם יעבור עבירות נוספות;
ו) האם ביצוע העבירה על ידי הנאשם משקף דפוס של
התנהגות כרונית, או המדובר בהתנהגות מקרית;
ז) יחסו של הנאשם לעבירה, האם נוטל הוא אחריות לביצועה, האם הוא מתחרט עליה;
ח) משמעות ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם;
ט) השפעת ההרשעה על תחומי פעילותו של הנאשם".

(אמשיך בתגובה הבאה).
די, נו 515305
תסלח לי, אבל אני לא רואה טעם להמשיך.
די, נו 515309
למה?
די, נו 515310
גם בגלל שאתה ממשיך לעמוד מאחורי הדמגוגיה שלך, שממש הרגיזה אותי, וגם בגלל שאת מה שלדעתי הוא לב עניין הגישור - כלומר, השאלה למה בני סלע לא אבל הדורס כאן כן - פטרת בנפנוף יד שלא מותיר מקום להמשך דיון. לא נראה לי שיקרה משהו מעניין גם בהמשך.
די, נו 515312
טוב, אני לא הולך להתנצל שוב על "הדמגוגיה", כי אני צודק. זו הייתה הערה מחוייכת, והיית צריך להתייחס אליה ככזו, מכיוון שהזדעזעת, חזרתי בי, למרות זאת המשכת לדוש בעניין, אולי בגלל שאין לך תשובות טובות להערות האחרות שלי, קשה לי להבין מה אתה רוצה שאעשה, לעטות שק ועפר? (גם זאת "דמגוגיה גועלית"?).

ולא פטרתי בנפנוף יד את עניין בני סלע, אם היית קורא את מה שכתבתי למטה יותר היית רואה רשימה ארוכה ומפורטת של קריטריונים לאי הרשעה, בני סלע לא עומד אפילו באחד מהם והנאשם במקרה שלפנינו עומד ברובם ללא בעייה (לרבות קריטריון הקבלה לעבודה (בתור דיין) שזכה לקיתונות הרותחים הרותחות ביותר.)
די, נו 515313
בני סלע הובא בתור דוגמה לעניין ה*גישור*. לא יעלה על הדעת לפייס אנס עם קורבנו; לא ברור לי למה יעלה על הדעת לפייס אדם שתקף פיזית ונמלט מבלי לסייע עם קורבנו. זה בלי לדבר על הטעם הרע הספציפי שעולה מהתיאור של השופט את הליך הפיוס הספציפי הזה.
אני מניח 515316
אני מניח שזה עניין של טעם. לא מצאתי בהליך הפיוס טעם לפגם, על פי מיטב הבנתי השופט ייחס חשיבות גדולה לנזק הנפשי של הנפגעת, ובמיוחד הזדעזע מטענותיה לגבי גזענות לכאורה של התוקף, ולכן השתדל כל כך. אני חושב שההחלטה כאן לנסות ולפייס היא סבירה, וניסיתי להסביר בתגובה הארוכה והמחולקת שלעיל את החשיבות שלה לגבי החלטת השופט ואת מיקומה (המינורי יחסית) במערכת השיקולים לאי הרשעה.
אני מניח 515325
אתה חוזר ואומר שלדעתך החלטת הפיוס "סבירה" אבל לא מסביר למה. לדעתי היא לא סבירה. לדעתי אם מישהו נוהג כלפי באלימות, אני לא הולך לסלוח לו ולא הולך להתפייס איתו ושילך להזדיין ויעזוב אותי בשקט. הדבר היחיד שאני רוצה ממנו הוא לראות אותו נענש, וכמה שיותר - יותר טוב. באיזו זכות בא אלי שופט ומנסה לגרום לי להתפייס איתו? אם לא ביקשתי את זה ממנו מראש במפורש, מה זה בכלל עסקו?

זה ההסבר שלי ל"למה ההחלטה אינה סבירה" - ושוב, זה הסבר "כללי" שלא מתייחס לפרטים המגעילים של המקרה הספציפי הזה ולהתנשאות (המילה "גזענות" אכן בעייתית) של השופט כלפי המתלוננת.
אני מניח 515326
זה באמת די מוזר. אלע''ד אבל זאת הפעם הראשונה שאני רואה שלשופט יש תפקיד של עובד סוציאלי או פסיכולוג שמנסה להשיג פיוס ולעזור לנדכאים להשתלב בחברה.
אני מניח 515328
כן, נורא ואיום מה שהשופט הזה מנסה לעשות, חייבים להעיף אותו מיד.
אני מניח 515331
בוא נשים את זה רגע בצד. זה באמת נהוג ששופט יתעסק עם השכנת שלום בית (פרט לבית דין רבני) בין תוקף לנתקף וכולי? אני עוד לא מחליט אם זה רעיון טוב או לא‏1, רק שואל אם זה מקובל במשפטים רבים.

1על פניו נראה לי שלא, כי יש פה אלמנט מסויים של ניצול מרות- אתה עומד מול שופט, שאמור להחליט בעניינך, ופתאום הוא מבקש ממך לסלוח לנאשם, או להפך, לבקש סליחה מהתובע. מה, לא תסכים?
אני מניח 515334
חכה רגע, או כמה שעות, אני רואה כרגע את גמר וימבלדון, מבטיח לנסות ולהשיב.
אני מניח 515336
בנוגע ל-‏1, כדי להיות הוגנים צריך להודות שהשופט לא ביקש ממנה לסלוח לנאשם אלא אמר כל הזמן שזו הבחירה שלה ומה שהיא תרצה אבל רק שתדע שזו הזדמנות פז שכנראה לא תחזור. כמובן שזה לא משנה את ניצול המרות, ולא גורע מהפטרונות, וברור לחלוטין שהשופט היה "בעד" הפיוס והמתלוננת הרגישה זאת.
המוחל על כבודו כבודו אינו מחול. 515339
מה קרה שם בדיוק אינני יודע. זה נראה קצת מוזר. השאלה שלי היתה כללית- האם נהוג להעיק על התובע כדי ש''ימחל'' לנתבע, והאם למחילה הזאת יש או צריכה להיות משמעות לגבי הפסיקה.
אני מניח 515329
רק כדי להבהיר לעצמי:

לפי מה שאני מבין ממך, אתה לא טוען שהשופט גזען או שנהג במשוא פנים, אתה גם מקבל את הסבירות של ההחלטה לא להרשיע (לא מצפה ממך להסכים להחלטה, רק לקבל את סבירותה על פי הקריטריונים המשפטיים שהצגתי לפניך), ןעיקר הטענות שלך כלפי השופט ממוקדות בניסיון הפיוס הביזארי לטענתך בין הנאשם לנפגעת.

תקן אותי אם אני טועה.
אני מניח 515335
אני לא מקבל את הסבירות של ההחלטה, וחושב שאם יש קריטריונים משפטיים בישראל שמצדיקים אותה, אז לא רק שהשופט דפוק, גם מערכת המשפט שלנו דפוקה (אבל, כפי שניסיתי להגיד במה שאמרתי על הפרקליטות, אני לא חושב ש*הכל* דפוק, כי אין קונצנזוס שההחלטה אכן מוצדקת ויש כאלו שמנסים לשנות אותה). זה עיקר הכעס שלי על השופט (בפרט, העובדה שהוא החליט להתחשב ב"עתידו" של הנאשם ולאפשר לו להיות דיין - אני סבור שאדם כמו הדורס, אסור שיהיה לו כוח שיפוטי על אנשים, בשום צורה שהיא). נסיון הפיוס מרתיח גם הוא (גם ברמה העקרונית, וגם ברמה הפרטנית של מה שהשופט עשה במקרה הספציפי הזה), אבל הוא משני.
אני מניח 515396
דבר ראשון אנסה לענות לגבי ההתחשבות בעתידו של הנאשם:

ההתחשבות בעתידו של הנאשם היא חלק מהותי בשיקולים לגבי "האשמה ללא הרשעה", - סעיף ט' מתוך פסק הדין של בית המשפט העליון שהבאתי לפני כן -

"ט) השפעת ההרשעה על תחומי פעילותו של הנאשם".

מכאן שההתחשבות הזו סבירה, אבל אתה מציג פה שאלה מעניינת - האם לאדם כמו הדורס מותר שיהיה כוח שיפוטי, לעניות דעתי, אתה צודק, התרשמותי ממעשי הנאשם ומהצטדקויותיו הלא משכנעות שלילית ביותר, והייתי מעדיף שלא יש בבית הדין הרבני בדיון על הגירושים שלי (רח"לצ).

השופט דרורי התרשם אחרת, ועל פי דבריו, הוא נותן משקל רב (אולי משקל יתר) ל"גדול כוחה של תשובה" ולפי הציטוטים הרבים שהוא נותן, עניין ה"תשובה" הנ"ל מקובל מאוד במעאכת המשפטית שלנו. מכיוון שלדעתו הנאשם "שב בתשובה שלמה" על מעשיו הרעים, ומכיוון שגם לפי הקריטריונים האחרים שהועלו ע"י בית המשפט העליון יש מקום לשקול "אי הרשעה", הוא בוחר שלא להרשיע אותו.

בפסק הדין מצטט השופט דרורי את עצמו מתוך משפט נגד נרקומן ערבי (אני מדגיש את לאומיותו רק בגלל הטענות על גזענות ומשוא פנים) -

"איננו סבורים כי קיימת בעולם גזירת גורל דטרמיניסטית, לפיה נרקומן יישאר תמיד נרקומן. נהפוך הוא; אנו מאמינים בני מאמינים ולכן האופטימיות הזורמת בעורקינו ברוחו של האדם וביכולתו להשתנות, לטובה, אף היא מטה את הכף לטובת הגישה השנייה [התומכת במשלוח העציר למוסד לגמילה]. חופש הבחירה הנתון לכל אדם לחזרה בתשובה ולהיטיב את דרכיו הוא ביסוד השקפתנו".

לי נראה שהשופט דרורי הוא רחמן בן רחמן, ואולי בגלל זה עדיף שלא יגיע לבית המשפט העליון, לא בגלל גזענותו לכאורה או כל טיעון מתלהם אחר.
אני מניח 515535
נראה לי שבמשפט האחרון שלך אתה ממהר מדי לתקוף דחליל (כשל לוגי) [ויקיפדיה]. בתור התחלה המשפט יהיה נכון יותר ללא המלה "מתלהם".

easy לדוגמה, טען למעלה (תגובה 514605) שעצם כתיבת מאות העמודים לנימוק החלטה במשפט כזה מעידה שמשהו לא בסדר (אולי בסדרי העדיפויות של השופט). השווה ל־17 העמודים בפסיקה שהובאה בתגובה 515365. נימוק זה אגב, היה הנימוק הרשמי של השר ארדן למשיכת תמיכתו בהמלצה.
אני מניח 515537
תסלח לי, אבל כנראה שלא קראת את מאות הטוקבקים, עשרות הבלוגיסטים, ולא מעט גורמי תקשורת (גזי גזית, זהבי, לדוגמא), שקראו לשופט דרורי גזען, נסה לחפש בגוגל, אולי תופתע.

כך שאני לא תוקף דחליל.

הטיעון של EASY מקובל עלי, אבל כדאי לשים לב לכך שאת פסק הדין הארוך והמנומק כתב השופט דרורי אחרי פסק דין קצר יותר, שבו רק ציין את הכרעתו, לפי הבנתי, השופט כתב את פסק הדין בחופשה שלו, ללא סיוע בקלדנית, קשה לי לזקוף את הנתונים האלו דווקא לחובתו.
אני מניח 515547
אני לא מתייחס לעשרות הטוקבקים וכו' (אני אישית לא קורא טוקבקים ב־ynet, לדוגמה).

האתר הזה נבנה ע"מ לעודד דיון ענייני. הניתוח באותו בלוג הוא נקודה טובה למדי להתחלת הדיון. מישהי שמעה על הפסיקה מהעיתון והזדעזעה כמו כולם. אבל גם טרחה וקראה את פסק הדין. היא נימקה אילו בעיות היו לה שם. הטון שלה אכן לא היה רגוע אבל היא לא כתבה סתם "גזענות!". היא תארה כמה בעיות אחרות שהיו שם. כמו לדוגמה העובדה שהשופט סחט מהמתלוננת מחילה לדורס.
אני מניח 515571
אז התייחס לדבריו של חבר הכנסת שמואל מולא, לדבריה של שדולת הנשים, לפוסטים האחרונים (והמחליאים) בבלוגו הפופולרי של יוסי גורביץ' (לא טוקבקיסט מצוי, לכל הדעות), לתגובות על הפוסט של דורה, ועל הפוסט של נמרוד אבישר, ולכמה תגובות, חלקן דוחות במיוחד שהופיעו בדיון הזה ממש.

עניתי על כל אחת ואחת מה"בעיות" של דורה, אתה מוזמן לבדוק.

התגובות המרכזיות המתייסות למשפט ולעיוות הדין הציבורי:

סיכום כללי של דעתי על הפרשה:
תגובה 515200

על קריטריונים ל"האשמה ללא הרשעה", ועל משמעות ה"סולחה":
תגובה 515303
(החל מסעיף ב')

ומייד אחריה -
תגובה 515308
אני מניח 515572
לעניין חומרת העונש:
תגובה 515201

גזענותו של השופט:
תגובה 515202
תגובה 515203
אני מניח 515573
עוד משהו להבהרת "סליחת הקורבן":
תגובה 515401

ההתחשבות בעתידו של הנאשם:
תגובה 515396

"משוא הפנים":
תגובה 515245
אני מניח 515585
איפה המקום שבו אתה מתייחס לכך שהצורה שבה כופה דרורי את הסולחה על הקורבן היא גועל נפש?
אני מניח 515608
במקומון הירושלמי "כל העיר" התפרסמה השבוע כתבה על השופט דרורי, ונראה לי שרלבנטי לצטט ממנה כאן:

"את תגובת המתלוננת, שמסתגרת בביתה בשל המהומה, לא היה ניתן להשיג, אבל מקורביה דינה ספראי, חברת הוועד המנהל של ארגון קולך, ופרופ' זאב ספראי, המשמשים לה כבני משפחה, ביקשו לציין כי בניגוד לדעה הרווחת, דעתה של המתלוננת כלפי השופט דווקא אוהדת: "המתלוננת איתנה בדעתה כי השופט נהג בה בכבוד ובאנושיות. היא סיפרה לנו כיצד במהלך הדיון, כאשר היא אמרה לנאשם שהיא סולחת לו, הבהיר לה השופט כי היא לא חייבת לסלוח ונתן לה זמן להחליט. המתלוננת הדגישה בפנינו כי כאשר היא התרגשה, השופט הפסיק את המשפט על מנת ליתן לה זמן התאוששות, ועל מנת שתקבל את החלטתה ביישוב הדעת. לא היה הד בתחושתה לדברים שמייחסים לשופט".
אני מניח 515610
האם תוכל לסרוק אותה?
אני מניח 515613
לסרוק לא נוח לי, אני יכול לצלם אותה במצלמה. הבעיה היא שהאייל לא מאפשר העלאה של קובצי תמונה.
אני מניח 515614
תשתמש בשרת סטנדרטי דוגמת ImageShack. לנוחות מרבית, התקן את התוסף ImageBot של פיירפוקס שחוסך לך את ההתעסקות עם אתרים - פשוט בוחרים את התמונה והוא מטפל ביתר.
אני מניח 515711
הצלחת לצלם, במקרה?
אני מניח 515615
מזל שהיא גילתה להם את זה בשקט, כי למיקרופון של ערוץ 10 היא דווקא אמרה שהשופט מתנשא אבל זה לא מפריע לה, אם זה מה שעושה לו טוב.

אני מניח 515577
לדבריו של יוסי גורביץ' דבקא התייחסו (או ליתר דיוק: החליטו שלא להתייחס) כאן. ר' תגובות ל: תגובה 514905. זה שמישהו כותב משהו באינטרנט, לא אומר שאתה חייב להתייחס לכך.

או כמו שאמרו כבר חכמים ממני:
אני מניח 515578
נהדר, צחקתי בקול.
אני מניח 515551
עפ"י ניסוחו (המעורפל קצת) של דרורי, נראה שלא "ללא סיוע קלדנית", אלא אולי בסיוע קלדניות מתחלפות ולא מקצועיות, והן לא הוקצו לו למשך זמן מספיק, לטעמו. קרוב לודאי שמערכת המשפט, בדומה למערכות ציבוריות אחרות, משתמשת בשנים האחרונות בשירותיהן של חברות כוח אדם. הנה דבריו בעניין זה:

"הקדשתי לכתיבת הנימוקים, שבסופם הגיעו לכדי ספר עב כרס, חלק לא מבוטל מפגרת בית המשפט, בקיץ תשס"ח. לצערי, ועל כך אני מתנצל, הדפסת הנימוקים, על כל התיקונים, הליטושים והעריכה, ארכה אף היא מעל ומעבר למצופה, גם בשל העובדה כי לא הוקצתה לי קלדנית קבועה ומיומנת אחת, למשך כל פגרת בית המשפט במשרה מלאה, ובשעות נוספות".

אגב, אני מסכימה אתך על כך שאוירת ה"עליהום" (איך אומרים את זה ביחיד?) הכבדה שנוצרה סביב השופט היא מכוערת, בלתי עניינית ומנופחת ללא מידה, אבל כל מילה, כל דבר שנאמר במסגרת אותה אוירה, כולל ה"גזען" - יש לו בסיס כלשהו, לעיתים מוצק ולעיתים רעוע, בפרטי המקרה. כך גם הטענות לגבי אורך פסק הדין.

הטענות לגבי אורך פסק הדין עוסקות (בין השאר) בחוסר המידתיות שבו, ובכך שהשופט בזבז זמן רב מדי ומחשבה והשקעה רבות מדי לפרישת הגיגיו היפים-בעיניו, בפס"ד שדומיו הם, ככלל, קצרים פי עשר ויותר. הטענות, לפחות בחלק מן האתרים, מדברות על כך שעל עובדי העליון (שופטים וכל השאר) מוטלת מעמסה כבדה, ואם שופט מבזבז זמן רב מדי על פס"ד אחד - יבוא הדבר על חשבון המטלות האחרות שלו. יש בזה משהו - בלי קשר לסגנון המתלהם שבו השתמשו כותבים (פובליציסטים רציניים וסתם בלוגרים) רבים.
אני המנוח 515558
האם פגרת בית המשפט אינה הזמן החופשי של השופט?
אני המנוח 515559
מה שנשאר מהפגרה במשך השנים זה בעיקר מונח רשמי. המצב בשטח הוא כנראה שונה לגמרי.

אני מניח 515574
כשזורקים 20 חיצים על הקורבן, קשה מאוד לפספס, הטענות נגד השופט נעו מגזענות דרך נפוטיזם, קנאות דתית, פאשיזם, שובניזם, תמהונות, התנשאות, ועד בזבוז זמנם של עובדי בית המשפט העליון, במפתיע הוא יוצא נקי כמעט מכל ההאשמות האלו, כשבודקים אותם ואותו לעומק.
אני מניח 515579
אהבתי את ה''במפתיע''. (רוצה לומר, אין שום דבר מפתיע בזה שאתה משכנע את עצמך במה שהאמנת בו מלכתחילה. אתה לא הראשון ולא האחרון שרוצה לקרוא לציור המטרה מסביב לחץ ''בדיקה לעומק'', אבל האמת היא שמעטים באמת מופתעים כשהחץ יוצא במרכז המטרה)
אני מניח 515580
מצחיק שאתה קורא דווקא למה שאני מנסה לעשות ''ציור מטרה מסביב לחץ''. דווקא ניסיתי, כמדומני, להסיר חיצים ולמחוק מטרות.
אני מניח 515581
אני משוכנע שאתה לא הראשון שחושב ככה (בטח גם השופט דרורי חושב ככה). בכל מקרה, בשביל שזה באמת יפתיע, אתה צריך להראות קצת פחות מכור מראש, ולהביא נימוקים הרבה יותר חזקים.
אני מניח 515582
אה, אתה אומר שהנימוקים שלי לא חזקים, עכשיו השתכנעתי.
אני מניח 515586
אנחנו מדברים בדיון הזה על חץ אחד, מקסימום שניים. אי אפשר שכל הזמן תדבר על מה שהטוקבקיסטים אומרים.
אני מניח 515590
א. אציין שוב (למען הסדר הטוב) שזה לא רק מה שהטוקבקיסטים אומרים.

ב. האמת היא שאני כבר מבולבל, כל הזמן מגיעים איילים אלמונים ונותנים עקיצות, אני לא יודע לאילו מהם כבר השבתי, אני מבטיח להפסיק להתפזר אם לא יפזרו אותי.

ג. אז מה אפשר למחוק מתוך הקטגוריות: גזענות,נפוטיזם, קנאות דתית, פאשיזם, שובניזם, תמהונות, התנשאות, ובזבוז זמנם של עובדי בית המשפט העליון (אילו רק חלק מההאשמות שהסתובבו ברשת)?
אני מניח 515591
אולי נתמקד? אני לא אלמוני, ואני חוזר כל הדיון הזה על אותה טענה: הבעיה המהותית נעוצה במה שהשופט עשה, לא בסיבות לכך. השופט בחר לא להרשיע אדם שביצע פשע שלדעתי הוא חמור, וזאת מתוך דאגה לעתיד הדורס, ובפרט לתפקיד השיפוטי שהדורס מועמד אליו. לא הבנתי למה זה מוצדק. לא למה יש לכך תקדימים משפטיים או למה זה חוקי מצד השופט לתת אי הרשעה - למה זה מוצדק מבחינה מוסרית, אנושית, הגיונית.

וחוץ מזה יש את הגועל נפש של הליך הפיוס.

יש לי עוד בעיות עם פסק הדין אבל כדי להתמקד אני מדבר רק על שני הדברים הללו.
די, נו 566541
דווקא כן יעלה על הדעת לפייס אנס (או תוקפן אחר) עם קורבנו. זה נקרא הליך "צדק מאחה" שבארץ אמנם קצת פחות מוכר, אבל בהחלט קיים.‏1

1 לא ב"פורמט" שעשה השופט דרורי, אלא כתהליך שבו לוקחים חלק התוקפן, הקורבן והקהילה.
די, נו 566973
אני מניחה שאת מדברת על מעשי תוקפנות שנעשו "במסגרת" סכסוך לאומי/שבטי/אתני, לא?
לא רק. 566976
לא רק. 566978
איפה יש נסיונות אחרים?
לא רק. 566979
לא בטוחה שהבנתי את השאלה. אפשר להפנות כל הליך פלילי ''רגיל'' שיש בו קורבן קונקרטי להליך צדק מאחה (כמובן, אם יש נכונות לכך מצד המעורבים). עד כמה מפנים כיום, בארץ, בפועל - אני לא יודעת.
לא רק. 566982
אז צדק מאחה הוא גישור? השאלה הייתה איפה בעולם זה נעשה?
לא רק. 566987
לצדק מאחה ולגישור יש קווים מקבילים, אבל לא מדובר באותו ההליך. גישור נעשה בין שני צדדים "שווי מעמד" בסכסוך, והמטרה שלו להביא למצב שהם יסכימו ביניהם על פתרון הבעיה (כדי שלא יהיה צורך ששופט חיצוני יכריע). צדק מאחה הוא הליך שנעשה בין תוקף, קורבן והקהילה, והוא לא בהכרח מחליף את ההליך הפלילי (שבו הצדדים הם המדינה והתוקף).
לפי משרד אתר המשפטים‏1 גם בארץ יש נסיון להפעיל פרקטיקה כזו. זה לא תחום שאני מתעסקת בו כך שאני לא יודעת אם וכמה קיים פער בין מה שמתואר באתר למציאות בשטח.

לא רק. 566996
ראשית, רוב תודות:)
שנית, סליחה על בלבול המוח - אני רק רוצה להבין יותר. האם נכון שמקרה כמו בני סלע, למשל, לא יכול לעבור תהליך כזה - כי אין כאן שום קהילה רלוונטית?
לא רק. 567006
אני לא יודעת. יכול להיות שאם סלע היה עונה על הקריטריונים של תוקף-שמתאים-לצדק-מאחה (כלומר, לוקח אחריות על המעשים שלו, מביע חרטה וכו') ואחת הקורבנות הייתה רוצה לערוך איתו (אם עם שכמותו) תהליך דומה, היו מוצאים את הדרך גם בלי קהילה כצד שלישי - בניגוד להליך המשפטי כאן אין מסגרת פרוצדוראלית נוקשה אלא בדיוק להפך - ההליך נבנה לפי מידות הצדדים. אבל נכון שהמקרים בהם פונים להליך של צדק מאחה בד''כ שונים מהמקרה של בני סלע.
די, נו 515380
להתנצל *שוב*?

(ההתנצלות שלך מזכירה קצת את זו של הנאשם)
די, נו 515387
קשה להתנצל בכנות כשאתה לא מרגיש שיש לך על מה.
די, נו 515390
אם כך, למה לכתוב "להתנצל שוב" כאשר למעשה לא התנצלת כלל?

(אגב, לדעתי זו גם תחושתו של הנאשם, לפחות בתחילת התנצלותו)
די, נו 515391
דווקא כן התנצלתי, רק לא בכנות.

והנאשם היה אשם, כך נקבע גם בפסק הדין.
די, נו 515392
"אינני מרשיע את הנאשם." (סעיף 559 http://www.courts.co.il/SR/mechozi/m06002003-254.htm)
די, נו 515393
558" .אני קובע, כי הנאשם ביצע את המעשים אשר פורטו בכתב האישום המתוקן."

זה מה שנקרא, "האשמה ללא הרשעה".
די, נו 515394
איפה התנצלת?
(למען הסר ספק: "חוזר בי" ו "לסגת ממנה" אינם התנצלויות)
די, נו 515397
אתה יודע מה, אתה צודק, לא התנצלתי, האם אתה חושב שהייתי צריך להתנצל?

ובכל מקרה, אתנצל עכשיו, אני מתנצל.
די, נו 515404
יש תגובה מעולה בנושא התנצלות, אני לא מצליח למצוא אותה.
די, נו 515405
תגובה 36693
אכן, מעולה. 515462
ממשיך: 515308
עכשיו שים לב לסעיף "ז" אותו מצטט השופט:

"ז) יחסו של הנאשם לעבירה, האם נוטל הוא אחריות לביצועה, האם הוא מתחרט עליה"

ובכן, מכאן מתחיל הבלאגן, השופט דרורי רוצה לבדוק מהי בעצם חרטה ונטילת אחריות, ולשם בדיקה זו הוא ניגש לארון הספרים היהודי, סו טו ספיק, ב50 עמודים הבאים הוא מסביר למה מותר לו לגשת לארון הספרים היהודי לצורך בדיקה כזו, ב50 העמודים שבאים אחר כך הוא סוקר, לטובת מובטלים משועממים בלי שום דבר יותר טוב לעשות כמוני, את עמדת היהדות לגבי תשובה, ובתווך הוא מצטט את דברי הרמב"ם שעוסקים בתשובת העבריין שעליהם הוא רוצה להסתמך:

"סבור אני, כי אחד מן השיקולים החשובים, אותם יש להביא בחשבון, כדי לעמוד ברף של אי הרשעה, במיוחד בעבירה כמו זו שבפניי, הוא חובת ההוכחה על הנאשם, בדרך שמוכחות עובדות בבית משפט, כי אכן המערער פסע בנתיב אשר הורנו הרמב"ם, בהלכות תשובה ועבר את השלבים ההכרחיים של כל עבריין, אשר רוצה לפתוח דף חדש:

"הכרת החטא; עזיבת החטא; חרטה; וידוי; התנצלות בפני הנפגע; קבלה לעתיד -

אבל עבירות שבין אדם לחבירו, כגון: החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו, וכיוצא בהן - אינו נמחל לו לעולם, עד שייתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו. אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחל לו."

אחר כך הוא מוכיח, מתוך מספקי דין שונים , שההלכה הזו של הרמב"ם מוכרת היטב לבית המשפט הישראלי והשתמשו בה לא אחת.

בסופו של דבר, כל ההקפדה על בקשת הסליחה, מחילת הנפגעת וכו', מתקשרת אך ורק לאותו סעיף "ז" של אותם קריטריונים, השופט דרורי עצמו מציב את הרף של "בקשת סליחה ומחילה", לאו דווקא רף מקובל במשפט הישראלי, ואז טוען שהנאשם עבר (את הרף החדש הזה), בכל הקריטריונים האחרים, המקובלים יותר לאי הרשעה, הנאדם עבר מיני ובי לפי דברי השופט.
די, נו 515513
''כתב האישום העומד בפניהם... עלול לגרום... להימנעותם מקבלת עבודה חדשה''.
זה הסעיף הרלוונטי כאן בהחלטה לאי הרשעה.
נראה לי שמניעת אדם מלהיות דיין לאחר שהתחמק מתשלום דמי חניה, דרס את הקופאית הגובה אותם, והמשיך בדרכו בלי להושיט לה עזרה... טוב, לדעתי זו מניעה רצויה מאוד, מניעה שלא אמורים להימנע ממנה. לא שונה בהרבה מאשר למנוע מאדם להתמנות לבנקאי לאחר שנתפס במעילה.
די, נו 515514
אולי כדאי לחדד - אם האנשים הרלוונטיים ידעו על הפשע של הדורס, ועדיין ירצו למנות אותו לדיין - שיתכבדו, בעיה שלהם (ושלנו). הבעיה כאן אינה בכך שדרורי לא מוודא שיעיפו את הדורס קיבינימט, אלא בכך שהוא מחליט להסתיר מידע רלוונטי ביותר מהאנשים שעבורם המידע הזה קריטי - ויתר על כן, עושה זאת במוצהר כדי להגדיל את סיכויו של הדורס לקבל את המינוי.

אומרים כאן שהשופט רחמן גדול. לי נראה שהוא בעיקר מתאכזר-אל-הרחמנים גדול.
די, נו 515517
תגובה 515396

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים