בתשובה להוגג, 17/03/10 18:48
זה כן 538207
> אין לי בעיה עם ספקנים. הבעיה שלי היא עם מי שבטוח לחלוטין שהתחממות גלובלית היא תרמית, או אלו שבטוחים
> לחלוטין שפעילות אנושית אינה תורמת להתחממות.

נראה לי שאין טעם להיטפל לטפל - תרמית או שגיאה. אמנם התגלו מעשי רמייה (פרשת אקלים-גייט ועוד), ואמנם המעורבות של גופים פוליטים במדע הזה אמורה להעלות ספק בכל בר דעת, אך הטפל עודו טפל (או אם תרצה - נרטיב), וגם אם מתעלמים ממנו, הבעיות הכבדות עומדות בעינן:

1. כך פתאום הפכה "ההתחממות הגלובלית" ל"שינוי אקלים". אנומליות מהסוג הזה הן המדד הראשון להתערערות של תאוריה מדעית כלשהי, ואין צורך להיות חוקר אקלים כדי להבין זאת. להפך, למי שאינו שבוי בפרדיגמה כלשהי קל יותר לערער עליה
2. "על אפקט החממה כמו על הדלדלות האוזון יש מחלוקת מדעית ומדענים רציניים רבים חולקים על התפיסה הקושרת אותם לפעילות האנושית". הקונצנזוס שאתה מתאר אינו קיים, ולמעשה, התפישה הקושרת את שינויי האקלים לפעילות אנושית מבוססת על מחקרים אחדים בלבד, שאמינותם התערערה מאוד לאחרונה
3. חקר האלקים הוא מדע ראשיתי מאוד, וככל מדע ראשיתי, אין שום סיבה ליישם את ההמלצות המשתמעות ממנו בטרם הוא יתייצב מעט

> לגבי נזקו של בזבוז האנרגיה: הנזק הזה הוא אדיר. בזכות היכולת להתלות בכנפי מעילם של המכחישנים יכלו בוש
> וצ'ייני (נציגי חברות הנפט בבית הלבן) לא רק למנוע כל פעולה מצד ארצות הברית לטיפול בבעיה, כי אם גם, על ידי
> השלכת הסכם קיוטו לפח האשפה של ההיסטוריה, למנוע פעולה אפקטיבית של שאר העולם.

העובדה שלחברות הנפט יש אינטרס מובהק שתאורית ההתחממות תהיה שגויה לא מעלה ולא מורידה. וככלל, אין קשר של ממש בין תקפותן ואמיתותן של טענות תאורטיות לבין חלוקת העולם לטובים ולרעים.

> לגבי האנלוגיות עם הכחשת שואה: אכן יש משהו בכך שלא נאה להתלות בנושא עם כל כך הרבה מטענים רגשיים,
> אלא שלא הצלחתי למצוא דוגמה אחרת למצב בו

אוינובמת. זהו תרגום ישיר למטבע הלשון החדש global warming debate (בתוספת נו"ן הסלידה). המטבע הזה נוצר מלכתחילה כדי להשוות בין הספקנים למכחישי השואה.

-------
נ.ב. איך מקשרים לתגובה מסויימת ואיך מקשרים בצורה הזו "[קישור]"
זה כן 538208
>> נראה לי שאין טעם להיטפל לטפל - תרמית או שגיאה.
כמדומה דווקא אתה החמצת את העיקר והתייחסת לטפל: הנקודה היא לא "תרמית או שגיאה". הנקודה היא "לא בטוח זה לא אותו הדבר כמו בטוח שלא".
לצורך העניין, אין שוני מהותי בין מי שבטוח ב 100% שמדובר בשגיאה למי שבטוח ב100% שמדובר בתרמית. הנושא המרכזי הוא לא שגיאה מול תרמית, אלא החלק של 100% בטחון.

>> 1. כך פתאום הפכה "ההתחממות הגלובלית" ל"שינוי אקלים"
למעשה המעבר מ"התחממות גלובאלית" ל "שינוי אקלים" בוצע על ידי אשפי הפרופוגנדה של הרפובליקאים האמריקאים, מבית מדרשו של קארל רוב, משום שהם חשבו ש"שינוי אקלים" נשמע פחות מאיים מ"התחממות גלובאלית".
המוזר הוא שהם לא קלטו שהסכנה והבעייתיות היא בעצם השינוי הדראסטי, הרבה יותר מהעובדה שבאופן ממוצע וגלובאלי השינוי הזה מייצג התחממות. לאזני שלי דווקא "שינוי אקלים" נשמע מאיים הרבה יותר, אך העובדה היא שהמעבר בין המונחים הוא הברקה של המכחישים.

>> 3. חקר האלקים הוא מדע ראשיתי מאוד, וככל מדע ראשיתי, אין שום סיבה ליישם את ההמלצות המשתמעות ממנו בטרם הוא יתייצב מעט

כאן איננו מסכימים. בכל מצב יש לפעול לפי מיטב האינפורמציה והידע הנמצאים ברשותך באותו רגע. לחכות עד שהאינפורמציה תהיה מושלמת לפני נקיטת פעולה כלשהי עשוי להתגלות כטעות בלתי ניתנת לתיקון.

>> העובדה שלחברות הנפט יש אינטרס מובהק שתאורית ההתחממות תהיה שגויה לא מעלה ולא מורידה

אין לי ויכוח אתך כאן - הפסקה אליה התייחסת דיברה על הנזק האדיר שנגרם כתוצאה מהחזרת הדיון לנקודת המוצא שוב ושוב, שמעכבת בצורה יעילה ואפקטיבית את ההתקדמות לכיוון פתרונות אפשריים.

------------
>> נ.ב. איך מקשרים לתגובה מסויימת ואיך מקשרים בצורה הזו "[קישור]"
זה למעשה מוסבר בראש הדף כשכותבים תגובה, אבל אפרט:
דרך אחת היא להקיף את הביטוי "תגובה XXXX" בסוגריים משולשים: <>, כך: <תגובה XXXXX> כשבמקום האיקסים יש מספר התגובה.
דרך שנייה, לעצלנים: בצד שמאל של מסגרת התגובה יש מספר. הקשה בכפתור עכבר ימני על המספר הזה נותנת כמה אפשרויות, כשאחת מהן היא להעתיק את הקישור לקליפבורד. אם תעשה כן, ואז תשפוך את תוכן הקליפבורד לתוך העורך, זה יופיע כקישור.
זה כן 538213
א. היש לך תימוכין לעניין השינוי במינוח? אין לי מושג ירוק מי טבע את המונח החדש, אבל הן מדענים לא-ספקנים הן ארגונים ירוקים למיניהם משתמשים בו. מדוע שיעשו כך אם מדובר במזימה מרושעת, או אפילו בקונספירציה רבתי? למיטב הבנתי המינוח השתנה עם האקלים (בפיגור מה, ההתחממות נבלמה, ככל הנראה, כבר בראשית שנות התשעים).

ב. לי אין התנגדות לספקנות 100% כל עוד יש בסיס סביר לספק כזה - ופופר, פופר בפירוש התייחס לספקנות כזו (באשר לפסיכואנליזה, למשל). עם זאת, נראה שאין ספקנים כאלה על התאוריה דנן, ולו משום שאין עוררין על שהעולם התחמם במאה העשרים. המחלוקת היא על סוגיות אחרות, ובהן: (1) שיעור ההתחממות (2) הסיבות (3) האם המגמה נמשכת (4) אם לא, האם מדובר בשינויי אקלים קיצוניים וחריגים יחסית לעבר (לעומת המעבר מחום ימי הביניים לעידן הקרן הקטן, למשל).

ג. הסוגיה השנייה אינה עניין של מה בכך, גם אם נניח שההתחממות היא מעשה ידי אדם, אין בסיס לקביעה שדווקא co2 (ההוא מתהליך הפוטוסינטזה) הוא הגורם לה. "מיטב האינפורמציה" הוא מחקרים אחדים שכאמור, אמינותם התערערה מאוד. על כן, אין מיטב, ואין אינפורמציה, וה"חזרה לנקודת המוצא שוב ושוב" היא הכרחית מתמיד.

ד. ועם זאת, המדע אינו חייב להתעכב בגלל הסחי הפוליטי. הפוליטיקאים יכולים להמשיך להתווכח מה צריך לעשות בשעה שמדענים שלא עומדים בקשר עם האו"ם בודקים מה אפשר לעשות, אם בכלל.

ה. תודה על ההסברים בעניין הקישורים.
זה כן 538217
לא הבנתי את האיזכור ל "ספקנות של 100%". כשמדברים על 100% בהקשר הזה הכוונה לבטחון מלא, שהוא ההיפך מספקנות.
הבעיה שלי היא עם אלו שבטוחים ב 100% שהתחממות לא קיימת (או כמו שאתה מנסח זאת, "נעצרה") או שאינה קשורה לפעולות האדם. שוב, החלק הבעייתי הוא ה"100%".

אין לי כרגע סימוכין לנושא המינוח - זה זכור לי כהנחיה בראשית שלטונו של בוש לכל אלו שקיבלו הנחיות כאלו להתחיל להשתמש במונח "שינוי אקלים", וזה אכן עבד. מה שהצחיק אותי אז הוא שמי שהוציא את ההנחיה חשב, מסיבה זו או אחרת שהמינוח החדש פחות מפחיד.

לגבי co2: לצורך העניין זה אכן חשוב, אבל העקרון של "פעילות אנושית" חשוב יותר.
אם תולים הכל על פעילות שמשית, למשל, אפשר בקלות להגיע למסקנה שאין לנו יכולת להשפיע על האקלים.
אם מקבלים לפחות את ה*אפשרות* שפעילות אנושית השפיעה בכיוון מסוים, אפשר להתחיל לשקול ברצינות איך גורמים לשינוי לעצור או להתהפך.
קו פעולה זה אינו משתנה אם מדובר ב co2 או בגורם אחר.
בקרב השמרנים יש אידיאה פיקס שאלו שדוחפים את הנושא מאשימים בצורה כזו או אחרת את הקידמה (מה שנכון *במידה מסוימת*) ולכן המסקנה היחידה היא שכדי לעצור או להפוך את התהליך שומה עלינו לעצור או להפוך את הקידמה (דבר שהוא שטות מוחלטת), ומכאן נובעת התנגדותם העצומה אפילו להכיר באפשרות שיש כאן משהו אמיתי: אף אחד (חוץ משוליים סהרוריים) לא רוצה לעצור או להפוך את הקידמה, ואינטואיטיבית, הדרך הקלה והנוחה להמנע מכך היא אם כל העניין הוא רמייה או טעות.

לגבי "המדע אינו חייב להתעכב בגלל הסחי הפוליטי": זה ממש לא מדויק.
לדוגמה, אם אני הייתי נשיא ארה״ב, או יותר נכון, לו נשיא ארה״ב היה שומע לעצתי בשאלות הללו, מחר בבוקר נאס״א היתה עוצרת כל פעילות שלא קשורה לחקר האקלים, ומקדישה 200% מתקציבה (כלומר הייתי גם טורח להכפיל להם את התקציב) לשני קווי פעילות מקבילים ובלתי תלויים:
-- שיפור וחיזוק המודלים של התנהגות האקלים על פני כדור הארץ (בעזרת שכלול המודלים ושימוש מאסיבי במחשבי על) עד למצב בו יכולת החיזוי קרובה לוודאות בצורה מוכחת, לטווחים של הרבה יותר מ"השבוע הבא".
-- חקר ופיתוח שיטות להשפעה על האקלים - מצידי על ידי פרישת מסכי צל או משטחים מחזירים בחלל, זריעת האטמוספירה בחלקיקים, או עידוד הפרות האירלנדיות להפליץ יותר (או פחות).

אני מניח ששני המסלולים האלו לא יניבו פירות ביום אחד, אבל צריך גם לזכור שמדובר באירגון שתוך קצת יותר מעשר שנים עבר ממצב של הסתכלות בקנאה ובפחד בספוטניק לשיחת חולין אלחוטית עם אדם שניצב על הירח.

כדי לנקוט בצעדים דראסטיים כאלו לא מספיק שהמדע יסתגר במגדל השן שלו: צריך גם צריך שתוף פעולה מהפוליטיקאים, והמכחישים גורמים נזק אדיר בכך שהם מטים את השיח הציבורי לאפיקים טפלים בהם צריך לחזור ולהראות שוב ושוב את מה שבעצם כבר יודעים כולם.

במלים אחרות: אולי לא "המדע", אבל טיפול רציני בנושא מתעכב גם מתעכב בגלל הסחי הפוליטי.
זה כן 538222
"ספקן 100%" הוא מי שטוען שהעולם לא יתחממם במאה העשרים. אין כאלה למיטב ידיעתי - לא "רציניים" בכל אופן. לגבי שינוי המגמה בשני העשורים האחרונים, גם רוב הירוקים לא כופרים בכך, וטענתם היא שמדובר בחלק מתהליך ההתחממות, ושבסופו של דבר יוסיף העולם להתחמם. אפרופו פופר, התפישה הזו בעייתית מאוד מכיוון שהיא בלתי ניתנת להפרכה. קשה לי להעלות בדעתי שינוי אקלים שלא יענה להגדרה "שינוי אקלים".

עניין המינוח קריטי בעיניי, והוא שופך אור רב על מצב התאוריה. העלית טענה מעניינת, שהשינוי בא מצד המכחישנים (קרי ממשל בוש... ובלא משים זרקת אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית בסל אחד). הטענה מעניינת באותה מידה שהיא דורשת הוכחה. אפילו אם המונח משרת את הרפובליקנים, את הלוביסטים שלהם ואת מסיבות התה ההזויות - והוא אכן משרת אותם, כשם שהמעבר בפועל מהתחממות גלובלית לשינויי אקלים משרת אותם - ואפילו אם הם קיבלו הנחיה לאמץ את המונח בחום, אין בסיס לטענה שהמונח לא בא ממנסחי התאוריה ומהארגונים הירוקים.

המחיר של שיתוף פעולה מאסיבי של הממסד הפוליטי עם הממסד המדעי הוא ירידה באיכות המדע. קשה לי להאמין שפרשת אקלים-גייט‏1 הייתה מתרחשת לולא התלות של החוקרים בהזרמת כספים מממשלות.

------
1. שמשום מה אתה נמנע מלהתייחס אליה בתגובות שלך עד כה, כאילו מדובר בעניין של מה בכך.
אגב, הנה פנינה שהעליתי מהרשת אתמול: 538257
http://www.youtube.com/watch?v=C5iIRhSgdgs

"A terrible thing happened a while back.
We used to have nine planets and then some scientists got together and decided, 'Oh, I know, let’s
say we only have eight planets'. Honestly… Based on some 'criteria' and some rules about what
planets are… None of those are facts, you guys. It’s about tradition, you know, that’s what science is
about. It’s about tradition - right or wrong.

You know, you don’t change your mind based on 'observable data'. You know, you know what’s true
and that’s the truth. And if there’s data that says that that’s not the truth, than you throw out the data.
And you burn the person who brought the data to you, ‘cause they probably used magic. I’m no
scientist, I’m just telling you my definition of science…"

אגב, הנה פנינה שהעליתי מהרשת אתמול: 538265
אבל כאן מדובר בבירור על סיבות גזעניות. הרי לא יעלה על הדעת שכוכב לכת יקרא על־שם אלה ברברית מהמיתולוגיה האינואיטית.

ברור שלאור הסיכויים שכוכבי לכת יקראו ע"ש הסדנה הנ"ל ושכמותה, שונה מעמדם של כל החדשים לכוכב לכת ננסי [ויקיפדיה] :-) .
אגב, הנה פנינה שהעליתי מהרשת אתמול: 538266
סינטרה או ברנדייס?
זה כן 538275
>> "ספקן 100%" הוא מי שטוען שהעולם לא יתחממם במאה העשרים.

בהנחה שזו פליטת מקלדת וכיוונת למאה הנוכחית ולא הקודמת:
זה מינוח מאד מוזר. לפי הגדרתך "ספקן 100%" הוא מישהו שאין לו ספקות בשאלה.
אולי כיוונת ל"מכחיש ב100%", אבל אם כך, למה להשתמש במלה "ספקן" ולמה להטריד את מנוחתו של פופר ז״ל?

"שינוי מגמה בשני עשורים אחרונים". במקרה הטוב לא מדויק, במקרה הגרוע שקר והטעיה.
אין בכלל שום ספק שהטמפרטורה העולמית הממוצעת היום גבוהה יותר מאשר בשנת 1990.

המכחישים נוטים להסתכל על תנודות במרווחי זמן קצרים בהרבה מעשרים שנה כדי להראות "בעייתיות", אבל אין בזה שום תוכן ממשי.

לגבי "פרשת אקלים-גייט": מדובר באירוע חסר כל משמעות וחשיבות. תאר לעצמך שמתגלה מעשה הונאה אקדמי‏1 במחלקת הגיאוגרפיה של אוניברסיטה זו או אחרת. האם זה *באמת* מהווה אירוע מכונן שסביבו יכולים חסידי תיאורית הארץ השטוחה להתלכד ולהריע בניצחון?
למיטב הבנתי מדובר באירוע מסדר שלישי או רביעי שאין לו כל השלכה על מצב התיאוריה בנושא, חוץ מאשר לספק למכחישים עוד מוקד רעש קטן שמאפשר להסיח את הדעת מהבעיה לעוד כמה דקות. בקיצור, נפיחה בערפל.

1 נאמר, מישהו זומם לפרסם מחקר שמראה שנדידת היבשות היא במילימטר וחצי לשנה יותר מכפי שנתוני המדידות באמת מראים, ולצורך זה מנסה לפברק מדידות לא קיימות או משהו דומה.
זה כן 538280
טוב, תרשה לי לעצור כאן, ולו כי את העובדות כולם יכולים לבדוק, ונראה שהן ידועות גם לי וגם לך.

חזרה לעמוד הראשי

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים