בתשובה לקוזמו, 03/03/19 1:37
הצבעת מחאה 704501
אני לא אשמח אם מרזל ובן ארי יכנסו לכנסת, אבל אני חושב שזה ראוי. הם מייצגים עמדה שקיימת בציבור. מרץ כנ''ל.
הצבעת מחאה 704506
התחרפנת לגמרי? אתה בעד נציגות של בעלי תורת הגזע בכנסת כי הם מייצגים דעה בעם? אז גם לגלוחי הראש באירופה מגיעה נציגות בפרלמנטים ולKKK בקונגרס כי גם הם מייצגים דעות קיימות (ולגיטימיות לשיטתך) בעם?

ואתה מעז להשוות אותם למרצ בתור "קיצונים משני הצדדים"? כך אתה נוהג גם כלפי מכי נשים ומי שמקימים להם מקלטים וכלפי מתעללים בבעלי חיים ומי שלוקחים אותם תחת חסותם?
הצבעת מחאה 704509
האם אתה יכול להביא דוגמה יחידה לכך שמוכיחה שמדובר ב"בעלי תורת הגזע"?
הצבעת מחאה 704510
לא חסר. יש אפילו משותפיהם לסיעה.
הצבעת מחאה 704511
תגובה 704509
הצבעת מחאה 704513
אלה הדברים שמתכוונים אליהם כשאומרים שחוקי כהנא הם כחוקי נירנברג.

לטובת חסרי הפייסבוק:
אלה קווי הדמיון שבין האידיאולוגיות:

1. כהנא: הקפאת הדמוקרטיה, השעיית הבחירות והזכויות הפוליטיות העיקריות, הקמת ממשלה חזקה ותקיפה כדי להציל את העם ולחלצו מהמשבר. בחוקי נירנברג: זהו החוק הראשון, זמן קצר לאחר העברתו קיבלה המפלגה הנאצית את הכח מהפרלמנט הגרמני.

2. כהנא: מדינה יהודית תאסור נישואים מעורבים וקיום יחסי מין בין יהודים לגויים המהווים את הסכנה הגדולה ביותר לעם בישראל, על ידי הקמת ׳משמר כבוד היהודי׳. כמוכן יעשו מאמצים להפסקת ההתבוללות. בחוקי נירנברג: כמעט מילה במילהֿ, רק במקום ׳יהודים׳ כתוב ׳ארים׳, ובמקום ׳גויים׳ כתוב ׳יהודים׳. משמרות ה"אס אה" הפכו ל׳שומרי הכבוד היהודי׳.

3. כהנא: ערבים יסולקו מכל תחומי התעסוקה בחוקי נירנברג: הנאצים היו יותר אנושיים, ואיפשרו ליהודים להמשיך במקומות עבודה פרטיים, אך הם סולקו מכל המקומות הממשלתיים והציבוריים.

4. כהנא: תוכרז ריבונות העם היהודי על כל ארץ ישראל מכח ׳ההבטחה׳ והתקוה הבלתי פוסקת לשיבה ארצה. יוטל איסור על ויתור השטחים אשר שוחררו בשנת 1967. תותר התישבות יהודית בכל ארץ ישראל

6. כהנא: ביטול הסכמי קמפ דיויד. בחוקי נירנברג: ביטול הסכמי ורסאי.

7. כהנא: הוצאת חד"ש מחוץ לחוק. בחוקי נירנברג: הוצאת כל המפלגות הסוציאליסטיות והאיגודים המקצועיים מחוץ לחוק.

8. כהנא: תכנית הלימודים בבתי הספר הממלכתיים תשים דגש על לימודי היהדות על מנת לחזק את הרגשות הציוניים והגאוה היהודית. בחוקי נירנברג: תכניות הלימודים בכל בתי הספר ישימו דגש על ההסטוריה הגרמנית ועליונות הגזע הארי כדי לחזק את אהבת המולדת והגאווה הגרמנית.

9. כהנא: הקמת רשות ממלכתית חדשה לשידורי טלויזיה ורדיו בעלת אופי יהודי לאומ. בחוקי נירנברג: הקמת מניסטריון לתעמולה שירכז בידיו את כל הסמכויות על הרדיו, הסרטים והתרבות ואשר מירצם יופנה לבנית הגרמני החדש.

10. כהנא: איסור על מכירת מזון בלתי כשר. בחוקי נירנברג: איסור על שחיטה כשרה ומכירת מזון כשר.

11. כהנא: ביטול חופש הביטוי והאומנות איסור הפצת פורנוגרפיה וצנזורה בקולנוע ובתיאטרון. בחוקי נירנברג: בדיוק אותו הדבר, אלא ששם הוסיפו גם צנזורה על ספרים.

12. כהנא: ביצוע הפלות יוסדר לפי החוק היהודי. חוקי נירנברג: איסור מוחלט על ביצוע הפלות ועידוד כלכלי למשפחות אריות מרובות ילדים.

13. כהנא: תאסר פעילות מיסיונרית בישראל. בחוקי נירנברג: חל איסור מוחלט על גיור ומי שיעבור עליו יאסר.

14. כהנא: הריסת המסגדים בהר הבית וגירוש המוסלמים. בחוקי נירנברג: ועדה מיוחדת תעודד עזיבת יהודים את שטח הרייך.

15. הקפדה על לבוש קביל על הדת היהודית ומתן הוראות לתיירים בדבר התנהגות ולבוש הארץ הקודש.

בדצמבר 1984 הגיש כהנא לנשיאות הכנסת שלוש הצעות חוק פרטיות (שצומצמו לשתיים עם פנייתו לבג"ץ) שעסקו במעמד יהודים לעומת לא יהודים, הגבלות אזרחות, הגבלת זכות בחירה, הטלת מיסים מיוחדים על שאינם יהודים, הגבלות מגורים, איסור על נישואי "תערובת", יחסים מחוץ לנישואים והפרדת תלמידים.

ח"כ מיכאל איתן מהליכוד ערך טבלת השוואות מסודרת למדי בין ההצעות הללו לבין החוקים הנאציים משנת 1935, הידועים כחוקי נירנברג. הנה, על קצה המזלג כמה דוגמאות שהביא ח"כ מיכאל איתן מההצעות הגזעניות של כהנא:

א. הפרדת תלמידים -
בחוקי נירנברג: חל איסור על תלמידים יהודיים ללמוד בבתי ספר גרמניים. מותר להם ללמוד אך ורק בבתי ספר יהודיים.

הצעת כהנא: כל מוסדות החינוך בארץ ישראל יהיו נפרדים ליהודים וללא יהודים.

ב. מניעת מפגש בין בני נוער -
בחוקי נירנברג: אסור לשתף תלמידים ותלמידות לא-אריים בביקור באכסניות נוער. "בלתי נסבל שתלמידים יהודיים ישתתפו באירועים של בתי ספר שבהם הם עלולים לבוא במגע גופני עם תלמידים גרמניים".

הצעת כהנא: יבוטלו קייטנות, מתנ"סים וכל המוסדות המעורבים. יבוטלו כל התוכניות הממשלתיות העלולות להביא לקרבה בין תלמידים יהודים וערבים, יבוטלו ביקורי תלמידים יהודיים וערביים לכפרים ולבתים, יבוטלו נסיעות וביקורים בחו"ל וכו'.

ג. הפרדה בחופי רחצה -
בחוקי נירנברג: אסור ליהודים להיכנס לבריכות שחייה ציבוריות. במקומות קיט ומרפא יש להפריד בין היהודים ללא יהודים. לשם כך יש לאכסן יהודים בבתי מלון ובפנסיונים נפרדים. במקומות קיט ומרפא, שבהם מתקנים לשימוש משותף של רבים, יש להפריד בין יהודים ללא יהודים. אם אין אפשרות להפרדה תיאסר כניסת יהודים.

הצעת כהנא: יוקמו חופי ים נפרדים ליהודים וללא יהודים ללא הבדל באיכותם. בן עם הנמצא בחוף הים המיועד לבן העם השני יהיה צפוי למאסר של חצי שנה.

ד. הגבלות מגורים -
בחוקי נירנברג: דירות בברלין ובמינכן שהושכרו ליהודים, לא יושכרו מחדש ליהודי, לאשתו או למפעל יהודי ללא אישור מיוחד.

הצעת כהנא: לא-יהודי לא יגור בתוך תחומי שטח השיפוט של העיר ירושלים.

ה. נישואין ואישות -
בחוקי נירנברג, "החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני" (ספטמבר 35):

נישואים בין יהודים ובין נתיני המדינה בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו - אסורים. נישואים שנערכו בניגוד לחוק הנ"ל - בטלים, גם אם נערכו בחו"ל לשם עקיפת חוק זה. יחסים מחוץ לנישואים בין יהודים ונתיני המדינה, בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו – אסורים. יהודים אינם רשאים להעסיק במשק ביתם נתינות המדינה בעלות דם גרמני או בעלות דם קרוב לו, שהן בנות 45 או למטה מגיל זה.

הצעת כהנא, "חוק למניעת ההתבוללות בין יהודים ללא-יהודים ולקדושת עם ישראל": אסור ליהודי אזרח ותושב המדינה להינשא ללא-יהודי. בנישואי "התבוללות" שכבר נערכו, יוכרחו בני הזוג להיפרד לאלתר. אסור ליהודי אזרח המדינה לקיים יחסי אישות עם לא-יהודי.

קשה שלא להגיע למסקנה, כותב ח"כ איתן - שההצעות הכהניסטיות נלקחו ועוצבו מתוך חוקי נירנברג ובהשראתם. הטענה שיש להצעות אלו בסיס הלכתי וכי זוהי "תורת ישראל הקדושה", רק הופכת את העניין למפחיד יותר, לא לקביל יותר. אם זוהי "תורתנו הקדושה", אזי אין היא "נצחית", ואינה מתאימה לזמננו, היות שיש בה, כלשון ביהמ"ש, "פגיעה מהותית במרקם החיים הדמוקרטיים".

ועכשיו יבוא הצדיק התורן ויגיד שדעות אלו מייצגות חלק מהעם וצריך לתת להן מקום בייצוג הציבורי ובצד השני גם יש קיצוניים - מרצ. זוכרים מה אמר אינשטיין על אינסופיות היקום?
הצבעת מחאה 704516
הסעיפים האלה הם אכן חוקים אנטי דמוקרטיים וגזעניים, ובאמת מזכירים את חוקי הנאצים. האם הם מופיעים מפורשות בחוק שהציע כהנא? מה שיש אצלי בראש הוא דברים שאמר כהנא בהרצאה ששמעתי לפני המון שנים בבאר שבע בהיותי סטודנט, ואז לא היה זכר לכל אלה. בזמנו גם נחשפתי לחילופי דברים שהיו כאן באייל עם ניצה כהנא כלתו של כהנא ואני לא זוכר חומר כזה. אם זה נכון, זה חדש לי ורב משמעות. אילו היו אנשי "עצמה יהודית" נשאלים מפורשות על דעתם בנושאים האלה ואומרים שהם תומכים בכל אלה לא הייתי מצביע עבור הבית היהודי כפי שחשבתי לעשות לפני פרסום החלטות היועמ"ש. אבל שמעתי ראיונות בעיקר עם בן גביר ומעט עם ד"ר בו ארי ולא שמעתי זכר לכל אלה.

אחרי שכתבתי את המשפט האחרון הלכתי לאינטרנט לחפש ומצאתי דברים של בן גביר שבהם הוא מבדיל בפרוש בין דרכה של עצמה יהודית ובין "הצעות חוק כאלה ואחרות של כהנא מלפני שלושים שנה".
לסיכום, אכן הצעת החוק של כהנא מלפני שלושים שנה אם היא דומה לסעיפים שהבאת פסולה לחלוטין, אך "עוצמה יהודית" מכריזה בפרוש שאין זו דרכה.
אוסיף רק שבזמנו נפסלה רשימתו של כהנא לרוץ לכנסת, ואני עד כה שללתי את הפסילה הזאת. אבל אם הסעיפים שהבאת אכן אוטנטיים ובאו מפי כהנא, והוועדה שפסלה אותו נחשפה להם, הפסילה הייתה בהחלט מוצדקת.
הצבעת מחאה 704518
הם שינו את ניסוח המצע של כהנא אבל דוגלים באותם דברים ורואים בעצמם בצדק את ממשיכי דרכו. לא לחינם הרב פרץ יצא נגדם.
הצבעת מחאה 704521
הפקודה האחרונה קובעת.
הצבעת מחאה 704533
לא מצאתי את הצעת החוק המקורית של כהנא, ומאד הייתי רוצה לראות אותה, כי אני לא כך מאמין שהסעיפים בקישור זה באמת אוטנטיים. למשל "הקפאת הדמוקרטיה". זה כתוב במקור או שזו פרשנות? אני שמעתי את כהנא במו אזניי וראיתיו במו עיני. זה לא מסתדר לי.
הצבעת מחאה 704540
אני לא חושב שכהנא הציע הצעת חוק לביטול הדמוקרטיה או להקפאתה ואם הציע, מן הסתם היא נפסלה על הסף. למעשה, שתי הצעות חוק שכהנא כן הגיש, אחת לשלילת אזרחות של לא יהודים ואחת להפרדה בין יהודים ולא יהודים במקומות מגורים, בילוי ופנאי, וכן איסור על נישואים וקיום יחסי מין בין יהודים ללא יהודים, נפסלו על ידי נשיאות הכנסת, אך עתירה לבג”ץ אילצה את הכנסת לדון בהן.
עם זאת, כהנא לא ניסה להסתיר את דעתו על הדמוקרטיה, ובספרו “אור הרעיון” כתב במפורש: “ברור, שלעומת הגוים והתרבות הזרה שהמליכו על עצמם כערך עליון את המושג של דעת העם, הכרעה לפי דעת רוב העם, תהיה מה שתהיה, והוא הנקרא דמוקרטיה, אין התורה סובלת שטות זו. לא יתכן שהבל והרס ורשעות ותועבה יהיו כשרים ומקובלים, אך ורק בגלל שרוב של טפשים או בורים או רשעים קבעו כך. אין המר הופך למתוק ואין החושך הופך לאור גם אם רוב העם או אפילו כל העם קבע כך. אין האדם חפשי לקבוע דבר נגד מצוות בוראו ונגד חוקיו, שהרי אין עבד חפשי למרוד באדונו. החלטה של מלך או של העם כולו הנוגדת את ציווי ה', הרי היא בטלה ומבוטלת ואינה אלא כעפרא דארעא”. (אור הרעיון, פרק כ”ב)
הצבעת מחאה 704573
הצעות החוק של כהנא גם לפי הגרסה שלך אינן ראויות, כמו, כמובן, הציטוט מספרו שהבאת.
הצבעת מחאה 704527
אני מעדיף שגם לחלקים הקיצוניים בציבור יהיה פה בכנסת. אני חושב שאם לא יהיה להם ייצוג זה יגרום לתסכול והמשך הקצנה שלהם.
עדיף מהאוהל החוצה.

מאחר והנציגים שלהם מחויבים לאמות מידה מסויימות, אחרת ייפסלו, זה עוזר למתן את השיח. אני מתאר לי שיהיו הנהון וקריצה מצד הנציגים כלפי הציבור שלהם, אבל אני חושב שדווקא האפור עוזר במקרה כזה להגדיר עבור הקיצונים מה לבן ומה שחור.
הצבעת מחאה 704529
אז גם נאו-נאצים וחברי קו-קלוקס-קאן צריכים ייצוג על מנת למתן אותם? אתה יודע קצת היסטוריה? (רמז: מה קרה באיטליה ב1922 ובגרמניה ב1933.)

ואתה רואה במרצ את תמונת המראה השמאלית שלהם?
הצבעת מחאה 704531
אני רואה במרץ את תמונת המראה של האיחוד הלאומי-תקומה.
יש בכנסת ייצוג למפלגות אנטי ציוניות ממינים שונים. אפילו ד''ר עזמי בשארה היה חבר כנסת. אפילו הרב כהנא עצמו. יש מקום לאפור.
הצבעת מחאה 704532
המפלגות הערביות, כולל בל''ד, ובניגוד למה שאומרים עליהם, לא תומכות בטרור ולא שוללות את נוכחות היהודים בארץ. ככאלה, הן אינן מפלגות מראה של הכהניסטים.
הצבעת מחאה 704534
וגם: אתה משווה בין המטורללים של האיחוד הלאומי שכפסע בינם ובין הכהניסטים לבין הלוחמים היחידים לזכויות אדם במערכת הפוליטית? אין שום הבדל ערכי בעיניך? עד כדי כך אתה שטחי?
הצבעת מחאה 704553
המרחק שלהם מהמרכז נראה לי דומה.
מהמרחק שאתה מסתכל נראה לך כפסע בינם לבין הכהניסטים.
מהמרחק שהם מסתכלים נראה להם כפסע בין מרץ לבין בל''ד.

ואם מרץ הם הלוחמים היחידים למען זכויות אדם במערכת הפוליטית זה לא אומר הרבה על מרץ, אבל אומר הרבה על המערכת הפוליטית.
הצבעת מחאה 704560
אין לי משהו אינפורמטיבי במיוחד לומר, אבל אני חש צורך ערכי להבהיר בפומבי שאני מסכים כאן עם ארז, ושהפרספקטיבה שלך בנושא מטורללת בעיני. אין שום סימטריה בין מר''צ לבין עוצמה יהודית.

(מעולם לא הצבעתי למרץ).
הצבעת מחאה 704566
אמרתי האיחוד הלאומי - תקומה [ויקיפדיה], לא עוצמה יהודית.
הצבעת מחאה 704647
שיעור בהיסטוריה לאיילים בורים.
הצבעת מחאה 704653
המורים שלי להיסטוריה, לטובתם, לא השתמשו בכל כך הרבה סימני קריאה.
הצבעת מחאה 704659
בפוסט הפייסבוק שאתה מנסה לקדם אפשר להחליף את המילה "הכהניסטים" ב"ערבים" או "שמאלנים" או "סטלנים" והוא היה נשאר בדיוק אותה פיסת דמגוגיה אידיוטית וחסרת משמעות.

__

גילוי נאות: אני נגד הפסילה. אבל היא לא הופכת את הכנסת לנאצית.
הצבעת מחאה 704660
ערבים, שמאלנים וסטלנים הוצאו מחוץ לחוק כתוצאה מניסיון העבר? יש קווי דמיון ביניהם לקבוצות פשיסטיות? התשובה היא כמובן לא לשתי השאלות אבל איזה כיף שאפשר לעשות סימטריה שאינה קיימת כמיטב המסורת הדמגוגית וחסרת המשמעות של המאוזנים פוליטית בעיני עצמם.

והאם הפוסט אמר או רמז שהכנסת נאצית? לא. הוא יצא נגד מתן האישור לכהניסטים לכהן בה.
הצבעת מחאה 704557
לארז-

מאחר ופונקציית 'העתק והדבק' הינה פונקציה משעממת ולא הוגנת, אני לא טורח אפילו להעמיד סעיף סעיף ולהראות לך עד כמה אתה חוטא בניסיון העקר שלך להשוות בין המתוסכלים אשר חושבים להצביע ל'עוצמה יהודית' לבין גרמנים רעבים שהצביעו בפועל ל'נציונל סוציאליסטים' . לו רציתי הייתי פותח את כל הספרייה ומותח לך את הקווים הכי ברורים כדי להראות לך ברחל ביתך הקטנה - זאת שנאנסה ונרצחה לפני פחות מחודש - איך טקטיקות השמאל הקיצוני זהות אחת לאחת לטקטיקות הנאלחות של הימין הקיצוני של שנות ה 20 בגרמניה [ לא של שנות ה 30 או ה40 -כן ? ] . אלא מאי? זה מעייף ומתסכל , נואשתי לנסות לשכנע את העיוורים שהעולם סגול ושטוח. אז בסדר : אנחנו אנשי הימין נאצים ואילו מצביעי המפלגות הערביות בישראל הם ניצולי שואה . שיהיה.

מס' נקודות לסיום :

1. שלושת הנוכלים הם : משה ,ישו , מוחמד. [ מנהיגי דתות המונו' ] מובהר באסכולה מימי הביניים אשר נקראת אוורואיזם , זאת אסכולה שהושפעה מאבן רושד. מקיוולי מעתיק מאסכולה את ביקורת הדת שלו .
2. שלושת האבסורדים למוסיליני - מלוכה ,צבא , מלחמה .
3. אגב פתגמים של איינשטיין. ב-‏1905 אומר איינשטיין לפיליפ פרנק שעל בדיחה טובה אסור לחזור פעמים רבות יותר מידי . ואם כבר אתה מתעקש על איינשטיין , אז רשום לפניך מה אמר בערוב ימיו : " לו הייתי שוב צעיר והיה עלי להחליט ממה להתפרנס , לא הייתי מנסה להיות איש מדע , מלומד או מורה , הייתי בוחר להיות אינסטלטור או רוכל , מתוך תקווה למצוא את אותה מידה צנועה של חירות שעודנה קיימת בנסיבות ימינו "1
זאת החירות שאתה מבקש לשלול מאלו שרוצים להצביע לעוצמה יהודית ולאשר את אלו שרוצים להצביע למרץ. קח טיפ- לך תהיה אינסטלטור.

לאריק -
אתה צודק שקיצון השמאל הוא תמונת הראי של קיצון הימין, ואפרט כדלהלן :

אנחנו רואים את המראה השבורה תמיד :
כך הייתה מראתו של סורל המרקסיסט - סורל הסוציאליסט - עד שדמותו משתקפת במראתו של פרנאנדס שאמר על סורל בשנת 1937 כי הוא היה מקור ההשראה הישיר לכל המשטרים הטוטליטריים.

כך הייתה מראתו של בניטו הצעיר והמרקסיסט, תלמידו המובהק של סורל אשר תקף את רבו האנטישמי כי התעלס עם הימין הקיצוני בצרפת. בימים בהם איינשטיין היה מהלך בציריך בשנת 1903 יש סיכוי לא רע שהוא ראה את מוסוליני צורח ומזיז ידיים ומנסה לשכנע רוסיות רעבות לבינה ודעת עד כמה יש לאהוב את הסוציאליזם. זהו האיש בניטו הסוציאליסט המהפכני זה שהיה אוהב ללכת לפגישות של רוסים סגפניים שהיו ' שותים תה חלש ומשתתפים באורגיות של דיבורים כבדים'. ‏1

השמאלן אשר דחף את דגל ישראל לתחת מול מירי רגב למד את זה מסיסמאות שמוסוליני אימץ שהדגל הלאומי הוא בסך הכל רק סמרטוט על ערימה של זבל . ובכלל לשיטתו להיות פטריוט כמו הפאנטים בעוצמה יהודית מעיד עד כמה חזק הוא הסם אשר המדינה נתנה לאזרחיה הטיפשים והכל כדי לטשטש את מלחמת המעמדות . אין דבר כזה אינטרס לאומי - זהו שקר , המיליטריזם הזה צבוע מיסודו , יש לערוק מהצבא , סמלי הצבא הם זבל . זהו בניטו מוסוליני. בדבר אחד אולי היה תמימות דעים בין השמאל הקיצוני לבניטו - במלחמת לוב הוא הכריז שהערבים הם אחיו ואילו הבורגנים האיטלקים הם האוייבים . בספרו ' תורת הפישזם' אפשר למצוא את רססי מראתו. ‏2

מראה לא אחרונה והזויה עד כדי כאב -

השנה היא שנת 1919 . טר"ש אדולף היטלר משחק את תפקיד חייו ב'משרתם של שני אדונים 'מרצונו החופשי. האדונים - האדון 'הסוציאל-דמוקרטי' והאדון האדום אשר כונה 'רפובליקת המועצות הקומוניסטיות". הוא ירצח אותם בסוף . כי זה מה שהם רצו שיהיה.

לכבוד הדיקטטורה האדומה הוא עונד את סרט הזרוע האדום המהפכני כמו יתר חיילי חיל המצב של מינכן . ויש להבין כי לא מדובר היה בחייל 'שבוי' שנאלץ לקבל את מרות השלטון החדש, מדובר בבחירות שבהם היטלר מעמיד את עצמו לבחירה ב'מועצות החיילים' במינכן בה הוכרז על הקמת 'רפובליקת המועצות הקומוניסטיות' ב- 14.04.1919 . - חודש הבא 100 שנה-

הבחירות נועדו לוודא שהחיילים יהיו נאמנים למשטר החדש ואכן בבחירות חשאיות שנערכו למחרת ב 15.04.19 נבחר היטלר לתפקיד סגן נציג הגדוד בחטיבת הרגלים השנייה ברוב של 19 קולות . אילו סיסמאות הריץ היטלר כדי לשכנע את החיילים שהוא יותר אדום מאדום לא נדע מעולם,אבל פטפטן כמוהו לא יוותר בקלות על חפירות ובייחוד לאחר תום מלחמת העולם ה1 - מלחמת החפירות. לו ההיסטוריה הייתה יותר מצחיקה , סטלין היה הורג את היטלר ב-‏1937 במסגרת הטיהורים הגדולים.

קרל מאייר ,האיש אשר יילד את הקריירה הפוליטית של היטלר אמר עליו בהתייחס לתקופה הזאת- 'כשפגשתי אותו לראשונה , הוא נראה כמו כלב תועה ועייף שתר אחרי אדון . הוא היה מוכן להתקשר לכל מי שיעניק לו תשומת לב ולהתמסר לכל מעסיק , יהודי , צרפתי או ארי- " הנאצים ירצחו אותו בתחילת 1945 במחנה הריכוז בוכנוואלד.‏3

הסיסמה ' בוגדי נובמבר' שהיטלר הרבה להשתמש בה כה רבות במהלך חייו כנגד היהודים וכנגד החיילים שנטלו חלק במהפכה בגרמניה בשנים 1918-1919 התגלתה כניסיון להסתיר את העובדה שהוא עצמו השתתף במהפכה הזאת באופן פעיל ואף נאמן היה לה - על ראש הבוגד בער הכובע ושרף את אדוניו ועשרות מליוני בני אדם אחרים.

זהו הקיצון וטבעו . כך עומד לו האדם בקוטב הצופני וכל צפון שלו נהפך בנקל לדרום. השמאלן הקיצוני של היום מחר הוא איש הימין הקיצוני. ואפשר להבין אותם, הם רוצים להיות אנשי המחאה הנצחיים.

"אי אשר שלא להשתהות לצד השווה שבין מחשבותיהם ודבריהם של הרדיקלים הצירים מאנשי השמאל החדש בימנו לבין מחשבותיו של בעל ' הרהורים על האלימות' מלפני שבעים שנה "2

מקורות :

1 לואיס ס.פוייר , איינשטין ובני דורו
2 יעקב טלמון, מיתוס האומה וחזון המהפכה - כרך ב' מקורות הקיטוב האידאולוגי במאה השערים - חלק 8 מז'ורז סורל לביטו מויליני - עמוד 547-577
3 איאן קרשו . היטלר – היבריס 1889-1936 ' התגלותו של כישרון' - עמודים 116-118 .

מקורות חדשים אודות היטלר מבוססים על מחקרים חדשים של שני ההיסטוריונים :ארנסט דוירליין ואנטון יואכימסטלראשר אשר בדקו מה עשה היטלר בימי המהפכה בגרמניה בשנת 1919 . ראו גם : ינינה אלטמן. הוורוד הלבן : סטודנטים ואנשי רוח בגרמניה לפני ואחרי עלייתו של היטלר לשלטון צעדיו/ הפוליטיים הראשונים של היטלר -עמודים 77-81

מחקרים אלו מומלצים לקריאה לכל אנשי השמאל הקיצוניים ( כיף לכתוב שמאל קיצוני) שכל בוקר קמים ומחפשים את הנאצי הבא מתחת לפנס.
הצבעת מחאה 704570
אִסְתְּרָא בִּלְגִינָא קִישׁ קִישׁ קָרְיָא
הצבעת מחאה 704571
תודה.
רק שעל הצפייה בקישור הייתי מוותר. שעמום ירוד ופרובוקציה בשנקל.
הצבעת מחאה 704612
וזה עדיין יותר אומנותי מהתחת של יאיר לפיד שנצמד לאחרונה לחשפן ,הערס והרפתן.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים