בתשובה להאייל המשועשע, 20/06/02 9:17
בס''ד. מאחר והיה קשה לך להכנס לק 75662
אני מציע שתקרא את כל ההודעה . אין לך מושג כמה זה חשוב. בקשר לעגל. צריך לדעת שבני ישראל היו כשיצאו ממצרים ב49 שערי טומאה . כלומר שהיו במצב רוחני ירוד מאוד ועבדו עבודה זרה והיו רגילים בכך. העגל שעשו לאחר מעמד הר סיני לא היה על ידי בני ישראל אלא על ידי הערב רב כלומר על ידי הגויים. העונש שקבלו בני ישראל בגלל העגל היה בגלל שהם לא מחו בידם.

את אותה שעה קשה, בה ירד משה מן ההר ומראה כבוד ה' עדיין על ההר היטיב החכם מכל אדם לתאר בשיר השירים (א, יב) "עד שהמלך במסיבו, נירדי נתן ריחו" וביתר חריפות קבעה הגמ' במסכת שבת דף פח':-"עלובה כלה מזנה בתוך חופתה" ופירש שם רש"י: "כשישראל כשעמדו בהר סיני ועשו העגל". טרם נדמו אותם קולות וברקים ממעמד מתן תורה, כמעט ולא הספיק להתפזר לו אותו ענן כבד שהיה על ההר, וכבר הצליחו אותם אנשי בליעל הקרויים "ערב רב" להפיל את ישראל ברשתם, ולהחטיאם בחטא העגל. "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר".

צריך לזכור שבורא העולם העניש אותם על כך.
וכך כתוב:
וביום פקדי, ופקדתי עלהם חטאתם. לה ויגף יהוה, את העם, על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרן.
אז אתה רואה שצריך להזהר לא לעשות עבירות ונענשים אם עושים עבירה. וכתוב במפרשים שבכל דור אנו כשאנו מקבלים צרות יש בהם צרות מחטא העגל.
נא לראות עוד בנושא זה בקישור להלן

בס''ד. מאחר והיה קשה לך להכנס לק 75664
רגע, את ה- 600,000 יהודים ליוו גם גויים? (טוב, אחת כמובן הייתה שם - אשתו המדיינית של משה) איפה זה בדיוק כתוב בספר שמות?
75665
סופרנו (מפרש התורה) מוסר: מלבד ששים ריבוא מבני ישראל היוצאים מצרים נלווים אלינו בדרכנו החדשה
עוד אלפים ורבבות ערב רב, בני שבטים ולאומים שונים, המבקשים בדרך זו לברוח מעול
השעבוד.

ערב רב זה מורכב משבויי מלחמה שהובאו על ידי מלכי מצרים בדורות האחרונים, מבני דלת
העם במצרים אשר מכרו את עצמם לעבדים בשנות הבצורות והרעב הפוקדות לרוב את
מצרים, וכן ממנחת-עבדים שנשלחה למלכי מצרים מהנציבים והמלכים אשר תחתיהם, מס
עובד לפרעה. ערב רב זה כולל גם את שרידי ההיקסוסים - מלכי הרועים אשר שלטו במצרים
עד ימי פרעה רעמסס.

לעת עתה, מוסיף סופרנו, לא נקבעה עמדה ביחס לערב רב זה, וימים יגידו.
הגנגסטר. 75777
ועל מה הוא מבסס את הטענה הזו חוץ מהעובדה שהוא היה רוצה שזה יהיה ככה?
לא הבנתי מה השאלה.? 75849
לא הבנתי מה השאלה.? 75860
סופרנו טוען שמלבד ששים ריבוא מבני ישראל היוצאים מצרים נלווים אלינו בדרכנו החדשה עוד אלפים ורבבות ערב רב, בני שבטים ולאומים שונים, המבקשים בדרך זו לברוח מעול השעבוד.
בנוסף הוא נותן פירוט של מיהו אותו ערב רב ומה מקורותיו ומה המוטיבציה שלו. אתה הוספת על דבריו וטענת שמי שעבד את עגל הזהב היו הערב רב ולא בני ישראל. מה הסימוכין לדבריך?

אני טוען שהערב רב הזה הוא שאריות של מכת הערוב.
לא הבנתי מה השאלה.? 75873
והחיד"א בפירושו בנחל קדומים מפרש בשמו של רבינו אפרים ז"ל: ברע אותיות ערב
כלומר הערב רב היה בפושעים.

לא הבנתי מה השאלה.? 75881
א. כתוב בתחילת הפרק כמה פעמים "וירא העם", "ויקהל העם על אהרון", "ויפרקו *כל* העם". כתוב במפורש "ויביאו אל אהרון ויקחהו מידם" וכתוב "וישב העם לאכול ויקומו לצחק". אחר כך אלוהים אומר למשה ש"שחת עמך". ברור לחלוטין שמדובר בכל העם ובשיתוף פעולה מלא של אהרון.
אתה טוען שזה לא כך כלומר כל תיאור המעשה הוא שקר?

ב. אתה מפנה אותי להיפוך אותיות נסתר בפסוק "ויאמר אהרון אל ייחר אף אדוני אתה ידעת כי ברע הוא" כהוכחה שלא כל העם בנה את העגל אלא רק הערב רב היה מעורב (חרוז). אבל מי שאומר את הדברים הללו זה אהרון שהוא שותף בכיר לפשע (הוא זה שלמעשה בנה את העגל) והוא אומר את הדברים בנסיון לפייס את משה. וגם אז הוא לא מעז להגיד את הדברים במפורש (כי הוא יודע שזה שקר?) אלא מסתפק אולי ברמיזה.
עם כל הכבוד, זה נשמע לי כמו התחמקות אולי של אהרון שאתה (והמפרשים) שמחים לקבל.
אנחנו סוטים מהעיקר. 170893
צריך לזכור שבורא העולם העניש אותם על כך.
וכך כתוב:
וביום פקדי, ופקדתי עלהם חטאתם. לה ויגף יהוה, את העם, על אשר עשו
את העגל, אשר עשה אהרן.
אז אתה רואה שצריך להזהר לא לעשות עבירות ונענשים אם עושים עבירה.
וכתוב במפרשים שבכל דור אנו כשאנו מקבלים צרות יש בהם צרות מחטא
העגל.
נא לראות עוד בנושא זה בקישור להלן

לא הבנתי מה השאלה.? 75862
הוא שואל למה כתבת ''סופרנו'' ולא ''ספורנו''.
בס''ד.כתוב בספר שמות. 171948
פרק יב' פסוק לח'.


חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים