בני-זוג של מורות נגד אלימות 157605
"ידיעות חיפה" מדווח על התאגדות של בני זוג של מורות בבתי-הספר בחיפה, כדי לפעול נגד אלימות של תלמידים כלפי מורים.

המקרים המתוארים בכתבה (http://www.yedhaifa.co.il/new/details.asp?cat=12&... - אבל איני יודע כמה זמן יחזיק הקישור) כוללים זריקת ביצים וקמח אל המורות, ירי ברובי מים, ועוד. הענישה: איום (בלבד) בביטול מסיבת הסיום.

והשאלה שלי - מדוע לא פנתה אף אחת מהמורות למשטרה? ניתן להעמיד כל אחד מהתלמידים הללו לדין על תקיפה (ואולי אף תקיפת עובד ציבור - האם המורים נכללים בהגדרה זו?). אני בטוח שלאחר שתיים-שלוש תלונות מסוג זה, שתסתיימנה בתיקים פליליים, רמת האלימות תרד פלאים.

אגב, כמורה, הייתי גם מגיש תביעת פיצויים (תביעה אזרחית) בנוסף לתביעה הפלילית.
בני-זוג של מורות נגד אלימות 157650
הניחוש שלי?
בתי הספר לוחצים על המורות (באופן גלוי או במרומז) לא להוציא את הכביסה המלוכלכת של בית הספר החוצה.

לדעתי, אם היית מגיש תביעה אזרחית+פלילית, היית מוצא את עצמך מוקף אנשים שפגעת באינטרסים שלהם (או שנדמה להם שזה מה שעשית) - מנהל בית הספר, התלמידים וההורים. לא מקום נוח במיוחד להיות בו.

למרות זאת, אני מסכים שזה מה שצריך לעשות, גם אם זה לא קל למורה.
מורה כעובד ציבור: 159190
אם המורה, בתפקידו כמורה, הוא אחד מאלה הוא יהיה עובדציבור:

"עובד הציבור" -

(1) עובד המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-‏1955 3;

(2) עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית;

(3) עובד מועצה דתית;

(4) עובד המוסד לביטוח לאומי;

(5) עובד בנק ישראל;

(6) עובד ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, לרבות חבר מועצה או הנהלה במוסדות אלה;

(7) עובד לשכת שירות התעסוקה;

(8) עובד מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או הנהלה בגופים אלה;

(9) בורר;

(10) נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק, בין במינוי, בין בבחירה ובין בהסכם, אף אם איננו אחד מעובדי הציבור המנויים בפסקאות (1) עד (9);

(11) דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית, בחברה בת ממשלתית או בחברה מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-‏1975 , וכן עובד של חברה כאמור או אדם המועסק בשירותה;

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים