בדיקה אובייקטיבית? 19596
יש לי הצעה לבדיקה אם המס המוצע הוא אכן רגרסיבי או שמא פרוגרסיבי.

הבדיקה: מהו האחוז בו קטן מס ההכנסה של העובד (כאחוז מתוך מס ההכנסה שהיה משלם במקור, *לא* כאחוז מתוך המשכורת ברוטו) אם הוא לוקח משכנתא עם החזר חודשי בסך רבע משכר ה*נטו* שלו (שזהו אגב ההחזר החודשי המקסימלי שהבנקים מאשרים, למיטב ידיעתי).

אם נגלה שבמשכורות הנמוכות ההטבה (באחוזים ממס ההכנסה המקורי) היא גדולה מאשר עבור המשכורות הגבוהות, הרי שמדובר במס פרוגרסיבי, לעניות דעתי. ההגיון הוא כזה: אם מורידים היום לכולם את התשלום למס ההכנסה באחוז אחד מהברוטו, מי ששילם %10 מס הכנסה ישלם כעת %9, ומי ששילם %50 ישלם כעת %49. ברור שבמספרים אבסולוטיים, האחרון ירוויח יותר, אך באופן יחסי דווקא הראשון יהנה יותר מהשינוי.

ברור שבמקרה של שכר ברוטו הנמוך ממדרגת המס הראשונה (היכן-שהוא בסביבות 3000 ש"ח), התשובה (לשאלת הירידה היחסית במס ההכנסה) היא אפס; כך שהמס בכל מקרה לא פרוגרסיבי לחלוטין.

האם למישהו יש את הידע והכלים לבצע את החישוב הנ"ל עבור שכר של 6000 ש"ח, 9000 ש"ח, 12000 ש"ח ו- 15000 ש"ח (ברוטו)?

הרשו לי לבצע *הערכה גסה* עבור שני מקרי הקצה. נניח שבעל שכר של 6000 ש"ח (נקרא לו מר א') משלם מס-הכנסה (כולל) של %20, ובעל שכר של 15000 ש"ח (נקרא לה גב' ב') משלמת %40.

מר א' מרוויח 4200 ש"ח נטו (הורדתי גם %10 ביטוח בריאות וביטוח לאומי), ולכן יכול לקחת משכנתא עם החזר של 1050 ש"ח לחודש. נניח כי הריבית מהווה 500 ש"ח מתוך סכום זה. ההחזר יהיה %20 מתוך 500, שהם 100 ש"ח, שהם %8.3 מתוך מס ההכנסה המקורי של האדון.

גב' ב' מרוויחה 7500 נטו, ולכן יכולה לקחת משכנתא עם החזר של 1875 ש"ח לחודש. נניח כי הריבית היא 900 ש"ח מתוך סכום זה. ההחזר יהיה %40 מתוך 900, שהם 360 ש"ח, שהם %6 ממס ההכנסה המקורי של הגברת.

נכון, במספרים אבסולוטיים הגב' הרוויחה פי 3.6 מהאדון. אבל ההטבה היחסית לא כל-כך דראסטית. למעשה, האדון הרוויח יותר באופן יחסי.

מר בר זיק ביצע את חישוביו עם מס הכנסה "אחיד" של %20, ולכן כמובן שבדוגמא שלו, הווח היחסי של העשיר גדול מזה של העני. אבל ברור לכולנו כי עבור שתי המשכורות שהציג, 4000 לעומת 8000 ש"ח, מס ההכנסה *אינו* אחיד.

בהתחשב בעובדה שאחוזי המס שהשתמשתי בהם לחישוב הם חסרי כל ביסוס, אני מהסס לקבוע נחרצות כי המס פרוגרסיבי. זאת משום שהמספרים (8.3 לעומת 6) קרובים מדי. מישהו מתנדב לבצע חישובי אמת?
בדיקה אובייקטיבית? 19601
ההגדרה של מס רגרסיבי היא מאד פשוטה: מס המקטין או מוריד את השיוויון באוכלוסיה כפי שנמדד על ידי מדד ג'יני.

מה שקורה בחוק זה, וכולם מסכימים עם כך, ששווי ההטבה הולך וגדל ככל שאתה עשיר יותר. אם לא היית קורא כתבה זו, היית יכול להתפתות למערכת יחסי הציבור המשומנת ולהאמין שאכן מס זה תורם לבעלי ההכנסה הנמוכה. כפי שמר רזון אמר קודם לכן, וכפי שאני הראיתי במאמר: רוב העניים כלל לא יהנו מהטבה זו, אלו שכן יהנו *הרבה פחות* מהעשירים.

מה עושה מר פרץ? מציג זאת כהטבה לעניים!

מערכת המס בישראל היא (פחות או יותר) פרוגרסיבית, לפרוגרסיביות זו תורם בעיקר מס ההכנסה, אשר גוזל נתח נכבד של הכנסות מהעשירונים העליונים ומעביר אותם לעשירונים התחתונים.
הטבה זו בעצם גורמת לעשירונים העליונים לשלם פחות מס. לכן מערכת המס תהיה פחות פרוגרסיבית *בהכרח* ומדד ג'יני יראה את זה.
אם מישהו ימציא לי את נתוני ההכנסה הממוצעת של כל עשירון ואת הוצאות הדיור הממוצעות של כל עשירון (ע"מ לחשב הוצאות ריבית), אוכל גם להוכיח את זה מתמטית.

אגב, מס רגרסיבי הוא לא דווקא מס רע, במיוחד לגבי אלו, שעליהם נמנה הח"מ, שאינם חושבים שיש לחלק את ההכנסות שווה בשווה ואשר לגביהם יעד השיוויון אינו מקודש.

בנוגע לשיטתך:
תרגיל מעניין, למרות שהוא אינו נוגע לרגרסיביות/פרוגסיביות שהן הגדרות כלכליות שהגדרתי אותן לעיל.
בעצם, אתה קובע שהמדד שלנו יהיה DX/X כש X הוא מס ההכנסה, אערוך את החישוב בשבילך:

מספר הנחות יסוד:
* ביטוח לאומי ומס בריאות לא נכנסים לחישוב המס הזה כיוון שמדובר בתשלומים עבור שירותים ולא ניתן לנכות מהם או להשתמש בהם כחישוב לבסיס מס, זה לא אמור לשנות את התוצאות.
* מדובר בפרט זהה: גבר ישראלי שכיר רווק ללא ילדים (כדי להקל על חישוב נקודות המס)
* הוצאות הריבית הממוצעות לחודש יהיו לפי הלוואה של 400,000 ש"ח, ריבית קבועה של שישה אחוזים לתקופה של 240 חודשים.

אדון א' (משכורת חודשית 6000)
23280X0.1=2328
23400X0.2=4680
25320X0.3=7596
2004X2.25=-4509
-----
10095 מס לשלם שנתי
או 841 חודשי
לאחר החזר הוצאות ריבית משכנתאות (1200 ש"ח)
481 חודשי
X=841 DX=481
DX/X=0.5719

אדון ב' (15000)
23280X0.1=2328
23400X0.2=4680
76200X0.3=22860
57120X0.45=25704
2004X2.25=-4509
-----
51063 מס לשלם שנתי
4255 חודשי
לאחר החזר הוצאות ריבית משכתנאות (1200 ש"ח)
3715 חודשי
X=4255 DX=540 DX/X=0.127

טוב, אז רואים שצדקת, וזה היה ברור מאליו, הרי DX גדל בשיעור קטן יותר מאשר ה X, אך שים לב שבכמות ה DX, גם ברמות הכנסה כאלו (זכור שאדם המרוויח 6000 ש"ח אינו נחשב לנמוך הכנסה) יש הפרש המתבטא בכ 720 ש"ח לשנה, השווה נא בין כמויות הכסף שבעל ההכנסה של 15000 ש"ח מקבל לבין כמות הכסף של בעל ההכנסה של 4000 ש"ח ותגלה פער של 3600 שקל לשנה! וזכור שאנו מדברים על משכנתא זהה, למרות שברור שבעל ההכנסה הגבוהה לא יקנה דירה בשווי של 400,000 שקלים.

האם תוכל לבוא ולומר שחוק זה תורם לשיוויון? ע"פ הפרמטרים שהזכרתי לעיל, ברור שלא. האם זה חוק שתורם לרווחת הדיור של בעלי ההכנסה הנמוכה? לא. האם יש פה מעשה רמייה בוטה של הציבור? בוודאי שכן.
בדיקה אובייקטיבית? 19612
לא ביצעת את החישוב שביקשתי, קרי, משכנתא שהיא רבע משכר הנטו (לכן אגב הכללתי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, לצורך חישוב הנטו). חישוב כזה יהיה הוגן יותר, משום שגם לדבריך, ברור שהשניים לא יקנו את אותה הדירה עם אותה המשכנתא.
בדיקה אובייקטיבית? 19686
טוב, נעשה את זה בצורה מתמטית:
(כאשר מדובר על מתמטיקה כלכלית: דהיינו הרבה קיצורי דרך, 'נניח' והשמטות שמטרתן להצביע על המגמה בלבד).

DX/X=(M*0.125*I)/T

כש DX הלא היא הטבת המס המורכבת ממאחוז מדרגת המס כפול רבע ההכנסה כפול חצי (שזה שיעור החזר הריבית הממוצע המבוקש: רבע מההכנסה כתשלום על המשכנתא וחצי מזה לכיסוי ריבית)

I=(1-M)*X
T~M*X

כש I (הכנסה נקייה) שווה בערך למדרגת המס כפול ההכנסה ו T (סך המס המשולם) שווה למדרגת המס.
חישוב זה לא ייתן לנו את ה DX/X בערכיו המדויקים, אך יקל עלינו לראות את המגמה.

DX/X=M*0.125*(1-M)*X/M*X
=0.125-0.125M
קל לראות, לפי משוואה זו, שככל ש M (מדרגת המס) עולה DX/X יורד בערכו (אני מדבר על המגמה).

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים