הצבעה קוסמופוליטית 24160
שאלה למר מאן:

למה בעצם למנוע מכל אדם, באשר הוא, להצביע בבחירות של כל מדינה דמוקרטית, באשר היא?

או במילים אחרות: איזה מניע יש לקנדה, דנמרק וגרמניה למנוע ממני להצביע בבחירות שם?
הצבעה קוסמופוליטית 24161
טל שלום,

הסיבה העניינית בגינה אינך יכול להצביע במדינות האמורות הינה העובדה, כי אינך אוחז באף אחד מהדרכונים האמורים.

לו היית אזרח גרמני/דני/קנדי יכולת גם יכולת להצביע ממקום מושבך בישראל ביום בחירות כללי אמור באחת ממדינות אלו.

הפרט הקובע הינו הדרכון - קרי: האזרחות בה אתה אוחז, גם אם ברשותך דרכון כפול.

זוהי הסיבה שדרכונים מערביים אלו, ממש כדרכונים מערביים נוספים, אינם מחולקים להם בתזזית על ימין ועל שמאל, ומבחינה זו צודקים שרי הפנים של מפלגת ש"ס (!) לחלוטין, אך רק מבחינה זו; למיטב ידיעתי לא קיים בישראל כל נוהל איזרוח מסודר בעבור מהגריה השונים, להוציא כמובן אנשים הנחשבים משום מה כיהודים.

שלך

אלכסנדר
הצבעה קוסמופוליטית 24163
התייחסת לפרט הטכני (מדוע איני יכול להצביע, מבחינה חוקית), אך לא ענית על השאלה המהותית.

מדוע אין גרמניה, קנדה ודנמרק מאפשרות לאנשים ברחבי העולם להצביע, אפילו אם אין להם אזרחות במדינות אלו? מה צריך להפריע לקנדה באפשרות כי כל אדם בעולם, גם אם אינו אזרח קנדי, יוכל להצביע בבחירות שם?
הצבעה קוסמופוליטית 24172
מכיוון שהצבעה היא הטבה שמדינה מעניקה אך ורק ליקיריה, כלומר אזרחיה.
שים לב, שכל מדינה מערבית שתשהה בה תהיה מחוייבת לשמור עליך מפני פגיעה כלשהיא, אם ברכוש ואם בגוף. המדינה הנ"ל גם תאפשר לך חופש תנועה בלתי מוגבל, ממש כאילו היית במדינתך שלך. הזכות לחופש והזכות לקניין (רכוש וגוף) הנן זכויות טבעיות, ועל כן על כל מדינה או גוף לכבדן.
לעומת זאת, הזכות להצביע אינה זכות טבעית, אלא הטבה (פריבילגיה) המוענקת ע"י המדינה, ועל כן היא רשאית להעמיד בפניך קריטריון לקבלת ההטבה הזו: עליך להיות אזרח המדינה.
הצבעה קוסמופוליטית 24175
ועדיין, זו אינה תשובה על השאלה. ענית, בקצרה: "הן לא מאפשרות לך להצביע כי הן לא חייבות לאפשר לך להצביע". השאלה שלי היתה, *מדוע* הן לא מאפשרות לי להצביע. אני יודע שהן לא חייבות, אך אנשים ומדינות עושים דברים רבים שאינם חייבים לעשות. מה השיקולים של קנדה כשהיא מונעת ממני, שאינני אזרח קנדה, להצביע בבחירות בקנדה – אפילו אם במקרה אני נמצא בקנדה בזמן אותן בחירות?
הצבעה קוסמופוליטית 24177
טל ידידי,

אודה ואתוודה כי איני יורד לסוף דעתך, היות ויש לשער כי הדבר ברור לחלוטין עבורך, מדוע אין אף מדינה ריבונית בעולם נהדר ומגוון זה פותחת שעריה וקלפיותיה בעבור סך אזרחי כדור לכת זה.

מדינות העולם הדמוקרטיות בוחרות במודע לחלוק גורלן בקרב בני אדם הנמנים על נתיניהן בלבד - שרירותי ככל שהדבר יהיה.
אין על כן לצפות כי תושבי חיפה, שיקאגו, רוטרדאם, פרנקפורט, ליון, יוהנסבורג ועוד יקבעו כל פריט דבר שהוא בעבור אזרחי קנדה, כל זמן שאנשים נכבדים אלו אינם נטולי דרכון קנדי - אשר ניתן והוענק להם מטעמה ומרצונה החופשי של זו האחרונה.

זהו כמובן הנימוק האפשרי היחידי, במידה ואנו מעוניינים להישאר ולנהל דיון על קרקע מציאות העולם העכשווית, ללא כל גלישה אל מחוזות פואטיקת ספרי הנביאים.

שלך

אלכסנדר
הצבעה קוסמופוליטית 24180
אלכס היקר,

כפי שגם אתה כתבת, ובצדק גמור, מדובר בסופו של דבר בהחלטה *שרירותית*. ככזאת, לא ברור לי מדוע אתה ואחרים מתעקשים לנהל כאן דיון על זכותם או אי-זכותם של אינדיבידואלים מסוימים לממש את זכות הצבעתם בנסיבות אלו ואחרות. מרגע שמוסכם שהחוקים הם שרירותיים ואינם מבוססים על מערכת כללים הגיונית וברת הגנה, אין טעם להתדיין ארוכות מדוע הם כך ולא כך.

לפרוטוקול אוסיף כי לדעתי יש למדינות רבות אינטרס מובהק לקיים מפעם לפעם "הצבעה קוסמופוליטית" כפי שהציע טל. אחרי הכל, זוהי דרך בלתי-אמצעית לקבלת דעתו של כדור הלכת כולו על צעד כזה או אחר ששוקלת המדינה לנקוט. עם זאת, הקשיים הלוגיסטיים הכרוכים בהפקת אירוע כזה הם לפי דעתי הסיבה האמיתית ששום מדינה לא ניסתה לעשות זאת מעולם.

שלך,
אסף
הצבעה קוסמופוליטית 24186
אתה שב ונאחז בנושא הדרכון והאזרחות. מדוע תושב פרנקפורט בעל דרכון קנדי (כי נולד בקנדה, למרות שעזב בגיל 3 חודשים), שהצהיר כי אינו מעוניין לשוב עוד לקנדה מעולם, זכאי להצביע בבחירות בקנדה (קרי, להשפיע על עתידה של קנדה), ואילו תושב הרצליה נטול דרכון קנדי שהצהיר כי יש סיכוי סביר שירצה להפוך לאזרח קנדי בהמשך, אינו זכאי להצביע בבחירות אלה?

מה הקו המנחה את ממשלת קנדה לאפשר לאחד להצביע, ולשלול אפשרות זו מהאחר? עברם המשפחתי?

אם לחדד את השאלה: נניח שברור מדוע כן מאפשרים לתושבי המדינה להצביע. השאלה היא כרגע, איך מחליטים בין אלו שאינם תושבי המדינה - מדוע מאפשרים לחלקם, ולאחרים לא?

החלוקה היא כמובן שרירותית: בעלי דרכון מול חסרי דרכון, נתינים (בעבר או בהווה) מול כאלה שאינם. אך מהו השיקול שהוביל לחלוקה זו דווקא? האם יתכן כי אין כל שיקול - מדובר בבחירה טכנית גרידא? שיקולי רישום (יש לנו רשימה של בעלי דרכון קנדי, אין לנו רשימה של כלל אזרחי העולם)? או שמא ישנו מניע ברור הגורם לרשויות קנדה להעדיף תת-קבוצה מסויימת מקרב אלו שאינם גרים בקנדה?

כמובן שגם "הוא גר כאן פעם" יכול להחשב כמניע. השאלה היא, האם אתה רואה הגיון במניע זה? האם אתה יכול להצביע על מניע ולנמקו הגיונית? או אולי אין נימוק הגיוני?
הצבעה קוסמופוליטית 24195
טל שלום,

אין הרבה הגיון בהיות אדם אזרח מדינה מסויים, היות ודבר זה אינו נתון כלל לשיקולו הראשוני, כי אם לעובדת היותו נולד אל סטאטוס מסויים.

הרי ברור לשנינו בהקשר זה, כי אף אדם אינו יכול ומסוגל לקבוע אפריורית את מושא הזדהותו ורצונו האזרחי, ממש כפי שאינו יכול לבחור את הוריו מולידיו. חד וחלק.

אדם הנולד בארה"ב, ולו בתור תייר/עובר אורח/בן למסיגי גבול/ ועוד הינו אמריקאי לכל דבר ולכל חייו, אלא אם כן יבחר לוותר רצונית על השתייכות זו. חוק האזרחות האמריקאי מכיר בחוק הטריטוריה כקריטריון קבלתה המיידית של אזרחות זו (ius terram), לבד מאפשרות היותך בן/בת לאזרח/ית אמריקאי/ת, אשר רצה המיקרה ונולד הוא/היא בחו"ל.

החוק האירופאי חמור יותר, ונשען מלכתחילה על חוק
הדם (ius sanguisti), הקובע את נתינותך בהתאם לנתינות הוריך בלבד, הגם שישנן מדינות המכניסות שיפורים מסויימים בחוק זה.

מעניין לציין כי ישראל, איך לא, משתמשת בשני חוקים אלו באופן מעורב ומתוחכם למדיי כלפי אזרחיה; בעוד שאוכלוסיית היהודים נהינת בפירוש מחוק הדם, הרי שאוכלוסייתה הלא יהודית נהינת מחוק הטריטוריה בלבד. במילים אחרות: תינוק ישראלי הנולד להורים יהודים-ישראלים בצרפת יקבל מיידית דרכון ישראלי, בעוד שתינוק ישראלי הנולד להורים ערבים-ישראלים לא יקבלו, אלא אם כן יוכיח כי אינו שוהה שהיית קבע בצרפת.

החלוקה הינה אם כן שרירותית טכנית, ואינה ניתנת כלל לבחירה חופשית, היות וכפוייה היא על מציאות מסויימת, כפי שעובדת היותו של אדם נולד להורים מסויימים ולא לאחרים, גם אם בדיעבד 'רצה' אחרת.

דבר זה אינו פוסל חלילה את זכותו החוקית של תושב הרצליה מסויים לנסות ולרכוש דרכון קנדי, אשר עשוי הוא בהחלט לקבלו - במידה ומדינה זו תסכים ותרצה, מסיבותיה המאוד שרירותיות, לצרפו אל שורותיה. מרגע צירופו זה, הרי הוא קנדי לכל דבר ומכל מקום בעולם, עד שיפריד המוות בינו לבין מושא שיוכו, אלא אם כן יחליט לוותר מרצונו החופשי והאוטונומי על שייכות זו.

שלך

אלכסנדר
הצבעה קוסמופוליטית 24198
סקרן ומשתומם, אני מבקש סימוכין לטענתך בנוגע לאותם שני התינוקות הנולדים להורים ישראלים בצרפת. תודה מראש!
הצבעה קוסמופוליטית 24206
מיץ שלום,

העניין נעוץ במהותו הטכנית של חוק השבות, האינו חל על לא-יהודים. מאחר ותינוק ישראלי-ערבי הנולד בגולה אינו בן להורים יהודיים, הרי שבמידה והוריו אינם מתעתדים לחזור לישראל בהזדמנות הראשונה, עשוי ועלול צאצאם זה לשלם מלוא מחיר החלטתם זו, ולאבד את זכות אזרחותו.
והיה ובידי תינוק ישראלי-ערבי זה דרכון צרפתי מלידה, הרי שמכל מקרה יאבד הוא את הזכות לדרכון ישראלי - אך אינני בטוח לגבי נקודה אחרונה זו.
בהערת סוגריים אקדים ואוסיף, כי אין לשלול שבמידה והוריו של ילד זה יחוללו מהומה ויפנו לגורמי תקשורת וחוק מתאימים בישראל ובעולם, עשוייה מדינת ישראל להתרצות במיקרה בודד זה, כמעין קליידוסקופ להשקטת העניין וריחוקו ממוקדי תקשורת ומידע חטטניים.

שלוש סימוכין כלליים ביותר ובלתי מחייבים לי אליך;

- האחד הינו מאמר ישן נושן מעיתון 'הארץ', אשר עליי לחפש ולמצוא בארכיבי הפרטי - דבר האינו קל עבורי בימים אלו, מפאת מעברי לכתובת חדשה. אגב, מאמר זה עסק בסטאטוס ובבעיית העובדים הזרים בישראל.

- השני הינה אירוע מלפני שנים בדמות הרצאה אינטרנית בשפה האנגלית מפי דמות ירושלמית מסויימת שהייתה במסגרת סמינאר במרכז ארנולדסהיים, ליד העיר פראנקפורט-מיין. אם זכרוני אינו מטעני, התייחס הנ"ל בפרק השאלות והתשובות אף לבעיות טכניות מסויימות הנובעות מרעיון המדינה היהודית בעבור אזרחים יהודים ולא יהודים בישראל ומחוצה לה. הרצאה זו נעשתה במסגרת סמינאר כללי על נושא ירושלים והסכסוך, אשר במסגרתו אף אנוכי העברתי הרצאה בנדון.

- השלישי הינה שיחה כללית אך פרטית בהחלט עם אדם מסויים במסגרת ביקור משרדי, ואשר אותו ליוויתי מתוקף תפקידי בביקורו בגרמניה.

אם אינני טועה אף פרופ' גביזון התייחסה זה מכבר לעוותים מסויימים כבדוגמא זו בהתייחסותה הכללית לבעיית חוק השבות, אך איני בטוח בכך.

שלך בברכה

א. מאן
הצבעה קוסמופוליטית 24234
חוק השבות איננו החוק הרלוונטי לגבי ילדיהם של אזרחים ישראלים, אלכסנדר מאן. החוק הרלוונטי הוא חוק האזרחות תשי"ב-‏1952, הקובע:
"4. מי שנולד כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים, יהיה לאזרח ישראלי מלידה. מי שנולד אחרי מות אביו, דיו שאביו היה במותו אזרח ישראלי."

בטוחני כי אם סטה השר או הפקיד הממונה מהוראות החוק, די היה בעתירה לבית-הדין לעניינים מנהליים, או לכל היותר בהליך טכני מזורז בבג"ץ, כדי לתקן את המעוות.

אני חוזר ומבקש סימוכין קונקרטיים, אם יש לך כאלה, למקרה בו החוק לא קויים. בקשה זו נובעת מסקרנות ותמהון, כפי שאמרתי, ולא מתוך רצון להתנצח איתך.
הצבעה קוסמופוליטית 24225
ענית על השאלה ''איך מחליטים מי מקבל אזרחות'' ולא על השאלה ''מדוע מונעים מחסרי אזרחות להצביע'', כפי שהצגתי אותה יותר במפורט בתגובתי הקודמת.
סיכום נייר עמדה - נספח ב' 24314
טל שלום,

מחסרי אזרחות נמנע להצביע היות ולהם אין אזרחות, ו/או היות וטרם השיגו אחת שכזו בהליך מסויים הקבוע בחוק נתון.

במידה ומעוניינים הללו באזרחות מסויימת עליך להתבונן פעם נוספת בתגובתי הקודמת, אשר התייחסה לתיאורית הליכי קבלת אזרחות.

תודה לך ולמשתתפים הנכבדים הנוספים על דיון מעניין זה.

שלך

אלכסנדר
סיכום נייר עמדה - נספח ב' 24317
השאלה של טל בעצם היא למה צריך שלאדם תהיה אזרחות על מנת שיצביע בכל מדינה שהיא.

למה אדם שאינו קשור למדינה זו או אחרת מלבד זה שאביו נולד בה לפני שנים אך חי שם בדיוק שעה, צריך לקבל אופציה להשפיע על מדינה שלמעשה אין לו שום קשר ישיר או עקיף אליה (מלבד רצונו בכזה)

התשובה כי כך רוצה המדינה היא ברורה, השאלה היא למה המדינה רוצה כך? למה חשוב למדינה מי משפיע עליה?
סיכום נייר עמדה - נספח ב' 24319
ושוב, אתה דבק בצד הטכני, ולא עונה לשאלה העקרונית. אם אין ברצונך להמשיך בדיון, אכבד זאת, ובכל זאת, השאלה בעינה עומדת: מדוע מונעת קנדה ממני אישית, למשל, להצביע בבחירות שם? כן, אני יודע שאין לי דרכון קנדי, אך זו אינה הסיבה למניעת ההצבעה, זהו הנימוק הטכני בלבד. מה ה*שיקולים* של קנדה, אם יורשה לי להאניש את המדינה לרגע, כשהיא מונעת ממחוסרי דרכון קנדי להצביע? מה ההבדל, מבחינת קנדה, ביני לבין בעל דרכון קנדי שלא דרך על אדמת קנדה בשלושים השנה האחרונות?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים