נו, אז? 409037
נניח שאנו מקבלים את טענת המחבר כי הבעיה המקומית היא רק חלק נקודתי מבעיה גדולה ורחבה בהרבה. האם המסקנה היא שאין טעם לנסות לפתור את הבעיה המקומית, אלא להתמודד עם הגלובלית בלבד? באופן כללי יותר, אין העובדה שהבעיה שלנו היא "חלק משלם" צריכה להשפיע על הגישה שלנו לפתרונה?
נו, אז? 409039
טענת המחבר אינה נכונה וגם אינה לגמרי ישרה, אם כי ייתכן שהוא עצמו מאמין בה. אנחנו צריכים לנסות לפתור את הבעיה המקומית - אבל להשתדל ''למכור'' לאומות העולם את טענת המחבר.
נו, אז? 409048
אני חושב שלאורך חמש השנים האחרונות, במסגרת מאמרים אלה ונוספים, העלתי את הטענה, שלדעתי לסכסוך הישראלי ערבי אין פיתרון. נקודה. כל מי שמנסה "לפתור" את הבעיה, סופו שיחמיר אותה.
אוסיף ואומר: היה והבעיה הגלובלית, דהיינו הסכסוך בין העולם האיסלאמי לעולם המערבי, ייפתר - מה שלא צפוי לקרות, אבל נניח לצורך הטענה - או אז יוכלו הישראלים והפלסטינים להתייחס אל הסכסוך המקומי שלהם כאל סכסוך טריטוריאלי גרידא, אותו ניתן לפתור בכלים של סכסוכי שכנים קונבנציונאליים, כגון הקמת גדרות, נסיגה משטחים והקמת ישות מדינית פלסטינית, אשר תשכון בעושר ובאושר לצדה של מדינת ישראל.
כל זמן שהמוסלמים בכלל, והפלסטינים בפרט, ימשיכו לראות ביהודים נטע זר אימפריאליסטי-מערבי בלב האומה הערבית, לא יהיה פיתרון ולא יהיה שלום.
נו, אז? 409055
לבעיה האיסלמית יש דווקא פתרון.
הפתרון הוא טכנולוגי-כלכלי; הפסקת ההתבססות של הכלכלה המערבית על הנפט הערבי.
קיימים מספר פתרונות טכנולוגיים כאלה, אך הם עדיין אינם כלכליים, תהליך שהינו רק עניין של זמן.
ברגע שמקורות המימון של האיסלמו-פשיזם ייעלמו, הוא יהיה חייב לעשות אחד משניים: או להצטרף למודרנה, כדי לפתח מקורות מחיה חדשים, שיהיו חייבים להתבסס - בעולם פוסט תעשייתי כמו שלנו - על השכלה וקידמה, ובכך יפסיק להיות איום מפאת חוסר רצון, או להסתגר בתוך עצמו ולחזור לדלות ולניוול שאפיינו אותו - ואז הוא יפסיק להוות איום מפאת חוסר יכולת.
ברגע שזה יקרה - בעיית ערביי יו"ש תיעלם מעצמה - ללא תמיכה כלכלית ומדינית של ארצות ערב, הם ייאלצו לכוף את ראשם בפני העליונות התרבותית והכלכלית הישראלית, לבלוע את גאוותם ולשבת לשולחן המשא ומתן מעמדת חולשה, או לקרוס כלכלית ובעקבות כך גם דמוגרפית.
נו, אז? 412889
1. למה לא יכול העולם האיסלמי להנות מהטכנולוגיה המודרנית גם מבלי לאמץ את התרבות המודרנית?

2. לא על "ההשכלה והקידמה" מתקיים העולם המודרני. פיתוח טכנולוגיות משפר אפיקי יצור קיימים, ויוצר לעיתים פחות תכופות חדשים, אבל זו החרישה באותם אפיקים שעליה מתקיים העולם המודרני, לא על המצאתם. מהנדסיו של הטרקטור סיימו את עבודתם מרגש שזה יוצר, ועכשיו זה החקלאי הפשוט שמפרנס את החברה שלנו. שנה אחרי שנה עבודתו נחוצה. בכל פעם שהוא עובד, גם עמלם של המהנדסים נושא פרי, אבל הם כבר לא חלק מהתמונה. החברה תזדקק לאנשים שינהגו בטרקטור מעתה ועד עולם, אבל אנשים שיתכננו אותו היא צריכה רק פעם אחת.

3. אתה מתקדם במהירות מסחררת אל הסוף האופטימי שלך, ומשאיר באבק שמאחור את המציאות. בתסריטך הדמיוני, המהנדסים נחוצים מתשע עד חמש, הערבים לא מסוגלים להצמיח אותם, התועלת שהם מניבים גדולה מספיק בכדי לגשר על הפער המספרי העצום, והוא בלתי נגיש לחלוטין לערבים, שאיכשהו, לא רק שהם לא מסוגלים לפתח בעצמם דברים דומים, אפילו ההעתקה מסובכת מדי בשבילם... נו באמת...
נו, אז? 413013
גם אחרי שהטרקטור הומצא, העולם ממשיך להתקדם.
ומי שנשאר במקום הולך אחורה.
נו, אז? 413020
ידוע.
טעות.
נו, אז? 412899
בקיצור , אתה מדבר על צריבת התודעה וקיר הברזל. יענו, לא שוכח כלום ולא לומד כלום.
נו, אז? 409727
''כל זמן שהמוסלמים בכלל, והפלסטינים בפרט, ימשיכו לראות ביהודים נטע זר אימפריאליסטי-מערבי בלב האומה הערבית, לא יהיה פיתרון ולא יהיה שלום.''

התנאי הזה טומן בחובו אפשרות לפתרון הבעיה הלוקאלית ללא פתרון הבעיה הגלובאלית. ברמה המדינית, על ישראל לנתק את קשריה עם האימפריאליזם המערבי (האמריקאי והאירופאי). ברמה התרבותית, יש לזנוח את המיתוס הציוני האשכנזי, ובמקומו לאמץ את התרבויות היהודיות-ערביות והיהודיות-מוסלמיות שפרחו במדינות ערב והאסלאם במשך השנים.

תחת ראיה חדשה זו, חברי הכנסת הערבים שפנו לסוריה ולבנון הם מתווכים בין ישראל לבין העולם הערבי - אין להענישם, אלא להוקירם. אין גם מניעה מהקמת ח'ליפות איסלאמית שמרכזה בירושלים, כפי שרוצה השייח' ראעד צלאח. את ירושלים אפשר להפוך לבירה של קונפדרציה של מדינות ערב וישראל, במקביל להיותה בירה של ישראל ושל פלסטין (או של פלשתינא מאוחדת).
נו, אז? 409757
התנאי הזה טומן בחובו אפשרות לפתרון הבעיה הלוקאלית ללא פתרון הבעיה הגלובאלית. ברמה המדינית, על ישראל לנתק את קשריה עם האימפריאליזם הערבי (הוואהבי והשיעי). ברמה התרבותית, יש לזנוח את המיתוס האוסלואי, ובמקומו לאמץ את התרבויות היודאו-נוצריות שפורחות במדינות המערב במשך השנים.

תחת ראיה חדשה זו, חברי הכנסת היהודים שפנו לאוונגליסטים הם מתווכים בין ישראל לבין העולם המערבי - אין להענישם, אלא להוקירם. אין גם מניעה מהקמת מדינת הלכה שמרכזה בירושלים, כפי שרוצה הרב כהנא. את ירושלים אפשר להפוך לבירה של קונפדרציה של ''ממלכת יהודה'' ומדינת ישראל, במקביל להיותה בירה של ישראל ושל יהודה (או של הממלכה המאוחדת).
נו, באמת. 409768
"התנאי הזה טומן בחובו אפשרות לפתרון הבעיה הלוקאלית ללא פתרון הבעיה הגלובאלית. ברמה המדינית, על ישראל לנתק את קשריה עם האימפריאליזם הערבי (הוואהבי והשיעי). ברמה התרבותית, יש לזנוח את המיתוס האוסלואי, ובמקומו לאמץ את התרבויות היודאו-נוצריות שפורחות במדינות המערב במשך השנים."

אני מזכיר מה התנאי של יזהר (שהחלטת, בחכמה רבה, להסיר מתגובת הראי שלך):

"כל זמן שהמוסלמים בכלל, והפלסטינים בפרט, ימשיכו לראות ביהודים נטע זר אימפריאליסטי-מערבי בלב האומה הערבית, לא יהיה פיתרון ולא יהיה שלום."

אם ישראל תנתק את קשריה עם "האימפריאליזם הערבי," כדבריך, הרי שעדיין "המוסלמים בכלל, והפלסטינים בפרט, ימשיכו לראות ביהודים נטע זר אימפריאליסטי-מערבי בלב האומה הערבית" ולכן "לא יהיה פיתרון ולא יהיה שלום."

אשר לאימוץ "התרבויות היודאו-נוצריות שפורחות במדינות המערב במשך השנים", החלק היודאו שלהן הוא לרוב היסטורי, ולא בפועל. אולי שכחת, אבל האנטישמיות האירופאית הייתה העילה לציונות מלכתחילה. לו היו היהודים נהנים שם מפריחה, הם לא היו נענים לתעמולה הציונית.
ברכותיי. הצלחת לרדת לתהומות פתטיות חדשים 409785
מילא להתייחס לתגובת ראי, אבל לסתור, אחת לאחת, את ה"טענות" שבה, שהן מראש סאטירה על התגובה המגוחכת שלך, ובכך אפילו לא מתיימרות להיות רציניות?
נו, אז? 409772
אלמלא היית חתום על ההודעה, הייתי אומר שמדובר בסאטירה משובחת.

מה דעתך על הפתרון הבא לבעיית ההומוסקסואלים (נניח, לפני עשרים שנים): על ההומוסקסואלים לנתק כל קשר עם אורח החיים ההומוסקסואלי (מצעדי גאווה, מועדונים וכו'). ברמה התרבותית, עליהם לזנוח את המיתוס ההומוסקסואלי ובמקומו לאמץ את התרבות הסטרייטים שפורחת במדינה.

תחת ראייה זו, אנשים שמנסים "לרפא" את ההומוסקסואלים (גם על ידי אשפוז בכפייה במוסד לחולי רוח) - אין להענישם אלא להוקירם.
נו, אז? 409788
אני אישית הרי לא מקבל מלכתחילה את טענתו של יזהר, כאילו ישנו איזה קונפליקט עולמי, אימננטי, בין האיסלאם לבין המערב, ולכן ממילא איני רואה עצמי מוגבל לפתרונות במסגרת זו. מכאן שהפתרון שהצעתי לאו-דווקא מקובל עלי.

לעומת זאת, מכיוון שהחלטתי לבקר את יזהר במגרש המשחקים שלו עצמו, הרי שעלי לקבל את הנחת העבודה הזו, ולהראות לו כיצד גם היא לא תומכת במדיניות אותה הוא מחייב.
נו, אז? 409790
אה, כלומר ההודעה שלך הייתה סרקסטית ואתה לא באמת חושב שזה פתרון טוב? אם כך, ברכותי, הצלחת לעבוד עלי.
נו, אז? 409944
לא, ההודעה שלי לא הייתה סרקסטית. ההודעה שלי הייתה נסיון להראות שגם תחת הנחת הייסוד (המוטעית, לדעתי) של יזהר, ניתן למצוא פתרונות לא לוחמניים, ולכן הבחירה שלו בפתרון לוחמני אינה פועל יוצא של הניתוח שלו.
נו, אז? 409983
אוקיי, אז אני אחזק את העמדה של יזהר: אולי קיימים פתרונות לא לוחמניים, אבל הם גרועים כל כך שאין טעם לשקול אותם ברצינות.

(עוד פתרון: נבטל את מדינת ישראל. היי, זה לא כל כך שונה).
נו, אז? 409996
מה כל-כך נורא, בדיוק, בפתרון שאני מציע? הוא לא נראה לי יותר גרוע מה"לעולם נחיה לפי חרב" של יזהר.
נו, אז? 410028
מה כל כך רע בלדרוש מכל ההומוסקסואלים להפוך לסטרייטים? נשמע לי עדיף על ה"תמיד ניאלץ להיאבק בהומופוביה" שהיא מנת חלקם כרגע.
נו, אז? 410080
אתה מבצע הקבלה מופרכת. היהודים לא צריכים להתאסלם בשביל לעביר את תמיכתם מן ''המערב'' אל האיסלם.
נו, אז? 410087
מי דיבר על התאסלמות? אתה דיברת על "לאמץ את התרבויות היהודיות-ערביות והיהודיות-מוסלמיות שפרחו במדינות ערב והאסלאם במשך השנים". לי זה נשמע גרוע בדיוק כמו להגיד להומוסקסואל לאמץ את התרבות הסטרייטית.

ואגב, הייתי אומר דבר דומה למי שהיה מציע "לאמץ את התרבות האמריקאית" או קשקוש בסגנון.
נו, אז? 410093
את התרבות האמריקנית כבר אימצנו.
נו, אז? 410094
ייתכן שזה לא היה ברור ממה שכתבתי קודם, אז אני אנסה לנסח זאת שוב:

הכוונה שלי בלאמץ את התרבויות ההיסטוריות האלה, הוא להשתמש בהן כדוגמה לדו-קיום יהודי-ערבי ויהודי-מוסלמי, כאתוס המשמש כתחליף לאתוס הציוני, בו הערבים והמוסלמים באיזור הם איזו טעות היסטורית, ערב-רב של ילידים פרימיטיבים, שאפשר יהיה בנקל לשכנעם בחיבורנו האורגני לארץ, החזק מחיבורם הארעי וחסר הביסוס.

תסביר לי מדוע זה מזכיר לך "להגיד להומוסקסואל לאמץ את התרבות הסטרייטית." (אגב, בפועל אכן עושים זאת: ההומוסקסואל מגודר לתוך נישה בתוך התרבות הסטרייטית)
נו, אז? 410103
אולי כדאי שתפרט קצת יותר מה המשמעויות האופרטיביות של האימוץ המדובר. בפרט איך זה משפיע עלי אישית.
נו, אז? 410109
הבה נראה... זה אומר שערבית תהפוך לשפה הרשמית השניה דה-פקטו, ולא רק דה-יורה, שינוי בתוכניות הלימוד שישקף את האתוס החדש היהודי-ערבי, סחר פתוח לכל השוק הערבי והמוסלמי.. זה כל מה שיש לי לומר בינתיים. תן לי שאלות יותר ספציפיות, ואשמח לענות.
משתלב! 410119
משתלב! 410123
תחת הנחות הייסוד של יזהר, אלה אכן שתי האופציות המרכזיות: או להתבדל ולחבור ל"מערב" (כפי שנעשה בפועל עכשיו), או להשתלב במרחב הערבי והמוסלמי.
נו, אז? 410124
יש לי רק שאלה אחת: לדעתך זה מה שיפתור את הבעיות הקיימות?

טוב, בעצם, עוד שאלה: מה זאת אומרת "האתוס החדש היהודי-ערבי"? איך תשתנה תוכנית הלימודים?
נו, אז? 410129
"יש לי רק שאלה אחת: לדעתך זה מה שיפתור את הבעיות הקיימות?"

לו היה זה אפשרי, אני חושב שזה היה מוציא את העוקץ מן הסכסוכים באיזור, ומביא לשלום בר-קיימא. מצד שני, בנוסף לאל-קעידה יופיעו תנועות "זאבי מרזל" וכן הלאה, והטרור ימשיך להתקיים ביננו.

בכל מקרה יחודדו הבדלים בין מעמדות ועמים על מנת לקדם את האינטרסים של בעלי השררה וההון, כך שהפתרון יהיה זמני בלבד.

"טוב, בעצם, עוד שאלה: מה זאת אומרת "האתוס החדש היהודי-ערבי"? איך תשתנה תוכנית הלימודים?"

במקביל לדיבור הרגיל על רדיפות יהודים באירופה, תהיה הצגה מודגשת של הקהילות היהודיות המשגשגות שהיו בארצות האיסלאם, כחלק מתוכנית הלימודים הבסיסית. ידובר בתנועה הלאומית הערבית בצורה חיובית, ולא שלילית, ויראו שם כיצד הקולוניאליזם האירופאי ניגח בין הערבים ליהודים בפלשתינא כחלק מאסטרטגית הפרד-ומשול נרחבת. ידובר במלחמת העצמאות ובנכבה שווה בשווה. ידובר על הקשרים השונים שיש בין האיסלאם והיהדות. יפסיקו לעודד חיילים בצה"ל לאלימות בשיעורי קרב מגע ע"י בקשה לדמיין איזה "ערבי ג'ינג'י מלוכלך."
נו, אז? 410137
המממ... כאשר אני מתבונן במצבם הנוכחי של המיעוטים הלא-מוסלמיים (ועוד יותר מכך הלא-ערביים) ברחבי המזה"ת, קצת קשה לי להאמין שהיינו מגיעים לשלום בר-קיימא. המרונים בלבנון, הקופטים במצרים, הנוצרים בעיראק ובסוריה (וגם בשטחים), הדרוזים - כל אלה נמצאים במגננה מתמדת (מי יותר ומי פחות) ומעמדם מאויים תמידית; רבים מהם כבר עזבו את האיזור לטובת המערב, ורבים מהנשארים היו רוצים בכך. כל זאת על אף העובדה שערבית היא שפת אמם, הם תומכים בלאומיות הערבית, וסוחרים באופן חופשי עם מדינות ערב. באותה הזדמנות כדאי לציין שכל הקבוצות האלה אינן שולטות בשטחים הנתפשים ע"י האיסלאם כחלק מנחלתו ההיסטורית של האיסלאם. בקיצור: קשה לי להאמין שמיעוט לא-מוסלמי השולט בחלק מ-"דאר אל איסלאם" יוכל להגיע לאיזשהו שלום אמת. נראה לי שכדאי, לפני שאתה מציע אתוס יהודי-ערבי, לשאול את הערבים אם יש להם ענין באתוס משותף איתנו, ולפני שאתה מציע סחר חופשי לשאול אותם אם הם מוכנים לסחור איתנו. כפי שאתה ודאי יודע, מעולם לא קיימנו "חרם יהודי" כלכלי על מדינות ערב.

אגב, שינוי תרבותי בהקף שאתה מציע הוא לא ענין לתכניות לימודים, ולמעשה קשה לדמיין כיצד ניתן לבצע אותו באופן יזום. השינויים שהצעת כאן הם בערך ברמה של "הבה נהיה פוליטיקלי קורקט". אין להם דבר וחצי דבר עם השתלבות בתרבות הערבית.
נו, אז? 410147
"קהילות יהודית משגשגות בארצות האיסלאם", כמו הקהילה היהודית המשגשגת בחצי האי ערב, שהושמדה כליל ע"י מוחמד?
כמו הקהילה היהודית ביזד, שאולצה להתאסלם?
כמו הקהילה היהודית בדמשק, שנאלצה להתגונן מפני עלילת דם שפלה?
כמו היהודים בשאר ארצות האיסלאם, שגורלם שפר עליהם קצת יותר ו"רק" אולצו לשלם מס מיוחד ("ג'זייה") ללבוש טלאי צהוב, ולחיות במצב מושפל של בני חסות "ד'ימים"?
נו, אז? 410588
אהבתי את ההצעה שלך עד כדי כך, שהחלטתי להעלות הצעה דומה משלי:
ברמה המדינית, הערבים יפסיקו לגלות עויינות כלפי העולם המערבי.
ברמה התרבותית, על הערבים לזנוח את המיתוס הערבי-לאומני והמוסלמי-פונדמנליסטי, ולאמץ את התרבות הליברלית-דמוקרטית והאזרחית-חילונית , שפרחה ברוב העולם במאה האחרונה.

אין לי ספק שבדיוק כמו הפתרון שלך, פתרון זה יטול את העוקץ מן הסכסוכים באיזור ויביא לשלום בר קיימא.
ועל הדרך, נקבל את שחרורם של מאות מיליוני בני-אדם מחיים בתרבות מדכאת.

כמובן שהפתרון יושג באמצעות תכנים מתאימים בתוכנית הלימודים, כגון התייחסות חיובית לתנועה הלאומית היהודית, וכד'.
נו, אז? 410679
על כל זאת ועוד בחלק ב' של ''פסטיבל מספרי סיפורים אינפנטילים ואנטישמים.''
נו, אז? 410146
הערבים באזור בודאי אינם ''ערב רב של ילידים פרימיטיבים''
הם בנים של אימפריה קולוניאליסטית אכזרית ופרימיטיבית (אך יעילה מאוד בכיבושים צבאיים), שירדה מגדולתה אך שמרה על רוב השטחים שכבשה, ומחכה לרגע המתאים כדי לחזור ולכבוש את שאר העולם ולהשמיד את התרבות האנושית.
נו, אז? 410615
על כל זאת ועוד בחלק ב' של ''פסטיבל מספרי סיפורים פרנואידים וגזענים.''
נו, אז? 410624
ומה זה: "ברמה התרבותית, יש לזנוח את המיתוס הציוני האשכנזי, ובמקומו לאמץ את התרבויות היהודיות-ערביות והיהודיות-מוסלמיות שפרחו במדינות ערב והאסלאם במשך השנים"
אם לא גזענות?

מעניין, אגב, שליהודים הערבים יש אצלך תרבות, בעוד שלאשכנזים אתה מייחס רק מיתוס. סתם בשביל התרגיל, מה דעתך על הצעת ההגשה הבאה:
"ברמה התרבותית, יש לזנוח את התרבות האשכנזית, ובמקומה לאמץ את המיתוס היהודי-ערבי והיהודי-מוסלמי"?
נו, אז? 410731
זו בהחלט לא גזענות.

צר לי מאד שאת מראה כזה זלזול במושג המיתוס. ייתכן שלא הייתי ברור מספיק, אך התכוונתי לאימוץ התרבויות האלה כמיתוס מכונן חדש.
נו, אז? 410734
החלת חוקי השריעה על היהודים, והפיכתם לד'ימים מושפלים, כפי שאתה מציע, היא בפירוש גזענות.
נו, אז? 410708
דווקא רציתי להגיע לפסטיבל, אבל בדיוק נגמר לי הדלק.
נו, אז? 410035
העולם חי על חרבו כבר אלפי שנים. מלחמה היא המצב היציב לאורך ההיסטוריה האנושית. שלום היה תמיד אפיזודה חולפת עד שהתנאים הבשילו לסכסוך הבא. למה אתה מסרב להכיר בטבע האנושי?

(למען הסר ספק: ציניות)
נו, אז? 410070
למה ההערה בסוגריים? תיארת את המצב לאשורו.
נו, אז? 410113
מכיוון שזה מוביל לפטאליזם.
נו, אז? 410120
פאטליזם זה חלק מהטבע האנושי, אין מה לעשות.
נו, אז? 412891
''גאטליין''
נו, אז? 410046
בעיני זה פתרון בלתי נסבל. מעבר לעובדה שמדינת ישראל תהפוך כך למוסלמית, או חצי מוסלמית, ולעובדה שניתוקה מהמערב יוביל לקריסה כלכלית, זה פתרון רע ברמה העקרונית, כי משמעותו כניעה.
ברגע שאתה נכנע לאלימות אתה למעשה הופך אותה למשתלמת. זה מעביר מסר לכל המיעוטים ולכל הקבוצות בעולם שאינן מרוצות מהמצב הקיים: בדרכים חוקיות לא תשיגו כלום, אבל אם תשתמשו באלימות, תקבלו כל מה שאתם רוצים. תאר לך כמה "נחיה לפי חרב" אז.
נו, אז? 410081
מדינת ישראל אולי תתנתק מן המערב, אבל היא תחובר למדינות המוסלמיות העשירות בנפט. לא נראה לי שזה יביא לקריסה כלכלית.

ואני לא חושב שזו כניעה. ממילא ישראל מהווה כלי משחק של מדינות המערב (ובכך נכנעת ללחצים האלימים לא פחות שלהם). לפחות אם תעבור להיות כלי משחק של מדינות ערב, לא תהיה מלחמת כיבוש מיותרת עם הפלסטינים ועם המדינות השכנות.
נו, אז? 410230
ראינו איך ''המדינות המוסלמיות העשירות בנפט'' עוזרות ל''אחיהם המוסלמים העניים''.

השתלבות במרחב התרבותי האסלאמי פירושו אימוץ תרבות של חוסר סובלנות דתית, חוסר פתיחות תרבותית, נקמת דם, אפליית נשים ושאר תכתיבים מעין אלה. אני חושב שהרוב המכריע של אזרחי ישראל יהיה מוכן להלחם כל חייו למען הערכים הללו.
נו, אז? 410528
מדינת ישראל לא בדיוק "נכנעת ללחצים האלימים" של מדינות המערב. היא לכל היותר עושה איתם עיסקאות כלכליות/תרבותיות. הסיבה העיקרית שישראל מסכימה לקבל את תפקידה כנציגת המערב במזה"ת הוא הדמיון התרבותי, שנובעים ממנו אינטרסים משותפים. למדינה יהודית ודמוקרטית קל יותר לחבור למדינות דמוקרטיות עם סממנים נוצריים מאשר למדינות מוסלמיות לא דמוקרטיות שאין בהן כבוד לחיי אדם וזכויות אדם, ובעלות כל המאפיינים שמ. השור הזכיר.

החבירה למערב קלה במיוחד לאור העובדה שהמדינה אינה באמת מדינה יהודית, במובן החזק של המושג, אלא לכל היותר "מדינת העם היהודי", וזה לא בגלל לחץ אמריקאי. כך למעשה היא הוגדרה ע"י רוב החלוצים, וכך רוצים אותה רוב האזרחים, גם אם נוח לנו לפעמים לומר אחרת. בפועל זוהי מדינת העם היהודי, שלוקחת מהיהדות בעיקר את מה שמתאים לערכים האמיתיים שלה - דמוקרטיה והומניזם (ואני אישית מאד שמח שזה כך). לכן טבעי שתחבור עם מדינות המערב.
נו, אז? 410545
אלימים לא פחות? נסה לפזז עם החצאית באחת מהערים המוסלמיות באיזורנו, ונסה להשוות עם התגובה בארץ.
נו, אז? 410549
הוא היה שמח לנסות את זה בשכם, אבל אין לו דלק להגיע לשם.
נו, אז? 410556
יש לו דלק, אבל הוא חושש שידלקו אחריו.
נו, אז? 410709
עם כל הנפט שלה, התל''ג לנפש בסעודיה נמוך מהתל''ג לנפש בישראל.
מדובר בשווקים פרימטיביים כלכלית ותעשייתית, שאין לנו כמעט שום דבר למכור להם או לקנות מהם.
הדבר היחיד שערבים יודעים לייצר הוא טרור ומוות.
נו, אז? 411601
על רקע המהומות האלימות סביב איורי מוחמד והחרם על מוצרים דניים שהוכרז ברחבי המזרח התיכון, העניק שגריר דנמרק באלג'יריה ראיון לעיתון "א-שורוק" ואמר את המשפט הבא: "המוסלמים אינם מייצרים, אז מה הם יאכלו אם הם יחרימו את התוצרת שלנו?".
נו, אז? 411613
טוב, עכשיו אני הרבה יותר רגועה ביחס לצבי מזאל שלנו. יש שגרירים מסעירים ממנו פי כמה, מסתבר.
צילו של ההגמון 410033
האזרח כליל, רק איך זה קשור למציאות?!
צילו של ההגמון 410102
אל תדאג, תיכף אני אשנה את שמי ל''החבר כליל החורש'', ואז בכלל יהיו דאחקות.
צילו של ההגמון 410441
זה היה רמז לספר (הבינוני למען האמת, אבל שווה קריאה בכל זאת) של אורסון סקוט קארד, שמציג חזון דומה של השתלבות מדינת ישראל במרחב הערבי. אבל בחזון של קארד התהליך היה אפשרי רק לאחר שהמרחב המוסלמי והערבי השלים עם קיומה של מדינת ישראל כחלק במרחב, ושל היהודים כעם.

אבל, ה''ה כליל, דאחקות כבר יש.
נו, אז? 412890
לעם הרובץ בציון יש שתיים-שלוש שאיפות מעבר להשרדות. חשוב לנו, למשל, שתוכל להמשיך ללבוש חצאית. (בטח אגלה עוד שניה שכבר אמרו לך את זה.)
נו, אז? 412900
אתה נגרר לראית דברים כמו יזהר רק הפוך. המוסלמים רוצים להקים חליפות חדשה- בואו נצטרף אליהם.
לדעתי, חלק גדול מהמגמות באיסלאם אינן קוסמיות אלא קשורות ביחסי גומלין בין עמים- בעיקר כלכליים במובן הרחב של המילה. לשנות את המגמות הללו הוא תהליך ארוך טווח שצריך להתבצע- לא דרך מילחמה שרק מקצינה אותו. אסתפק בזה בלי לפרט ולנמק.
נו, אז? 413130
קרא בבקשה את המשך הפתיל.

על מנת להבהיר שוב את עמדתי שלי, אני לא מאמין בהפרדה הדיכוטומית הזו בין תרבות המערב לבין תרבות האיסלאם. גם מבחינה היסטורית, שכן הייתה הפריה הדדית מאד ענפה בין התרבויות הללו לכל אורך ההיסטוריה שלהן, וגם מבחינה אידיאולוגית, שכן מבחינתי דיכוי קיים בשתיהן, ובהרבה מקרים מדובר בדיכוי משולב.

מצד שני, גם תחת הנחות היסוד של יזהר, שרואה שם דיכוטומיה מוחלטת, האופציה הלוחמנית אינה האופציה היחידה.

יש לי מן מנהג מוזר כזה לשוחח עם אנשים תחת הנחות היסוד שלהם, בשביל לראות לאן זה מוביל. אני מצטער אם זה גורם לאנשים בלבול, אבל מה לעשות.
נו, אז? 413135
אני מסכים איתך. אצל יזהר קיים מבט מאד סובייקטיבי, דרך הפריזמה של הפעילות הטרוריסטית ולדעתי, ללא פרספקטיבה היסטורית-תהליכית. אין אצל יזהר הבנה מעמיקה של השיטה שלנו (מהמאמרים הקודמים שלו על הפרטה וכו') ולכן גם לא של בסיס הקונפליקט.
נו, אז? 413167
"אין אצל יזהר הבנה מעמיקה של השיטה שלנו" = "זה יותר מורכב"
נו, אז? 413171
והאם לדעתך יש אצל יזהר הבנה מעמיקה כזאת?
נו, אז? 413173
יזהר מתרכז בעיקר באיסלאם ונדמה לי שעיקר טענתו היא שהטרור והאלימות מובנים באיסלאם. גישה כזאת מורידה מראש את הצורך בניתוח עצמי של האחריות שלנו (העולם המערבי-אירופאי אמריקאי).
דיר באלאק, כמה זמן לוקח לך להרגע? לפחות לכבוד יום כיפור.
נו, אז? 413179
אני רגוע לגמרי, באמת.
נו, אז? 413180
זה בטח בכל זאת קצת יותר מורכב מזה.
נו, אז? 410820
פתרון שלם לא בטוח שיש, בטח לא כזה שיכול להיות מקובל על כולם. אבל אני לא מבין על סמך מה אתה קובע שאין כל דרך לשפר את המצב, וכל שינוי של הסטטוס קוו סופו שיחמיר את המצב. במילים אחרות - מניין לך שאנחנו נמצאים, בהתחשב בנסיבות, במצב האופטימלי?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים