642595
זוהי החלפה של כל תגובה קודמת של המגיב, באותו נושא .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כיצד ( אם אין- זה כבר מאוחר מדי ) ניתן , בלי לפגוע בהישארות מדינת- ישראל גם- דמוקרטית ולא רק- יהודית , לעצור את מעבר המדינה מן מצב- (1) להלן , אל מצב- (2) להלן. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . מצב-(1) הוא המצב שבו הדעה אשר לה-מסכימים רוב מתוך הח"כים / השופטים-העליונים היהודיים ונלוויהם היא גם הדעה אשר בקביעות גם רוב מתוך כלל הח"כים / השופטים-העליונים מסכימים לה - - כאשר "נלוויהם" הם : (א) כל חייביי-הגיוס הלא-יהודיים (שכידוע , כולם לא-ערבים) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו-(ב) המעט מן הערבים ( שכידוע , כולם פטורים מגיוס ) שהם מתנדבים לצה"ל או-לפחות לשירות-האזרחי הלאומי . מצב-(2) הוא מצב שבו הדעה אשר בקביעות רוב מתוך כלל הח"כים / השופטים- העליונים מסכימים לה , תהיה הדעה אשר לה- מסכימים : (א) מיעוט מתוך הח"כים / השופטים- העליונים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . היהודיים ונלוויהם , ו- (ב) ח"כים / שופטים- עליונים ערביים שהם כאלה שאינם מוותרים על הפטור- מגיוס ואף אינם מתנדבים לשירות- האזרחי הלאומי .

. . . . . . . . . . .את המעבר- הנ"ל ניתן לעצור ( אם אין- זה וכו ' ) , בלי- לפגוע וכו ' , ע"י שאי- השוויון דלהלן לטובת אזרחיי- ישראל הערביים יאוזן באמצעות אי- שוויון כדלהלן לרעתם של אלה מאזרחיי- ישראל הערביים שאינם- מוותרים וכו ' . אי- השוויון לטובת כלל אזרחיי- ישראל הערביים הוא הפטור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הניתן- להם מן הדם , יזע , דמעות , והפסד פרנסה , שבגיוס לצה"ל . אי- השוויון שרק- יאזן , שיהיה לרעתם של אלה מהם שאינם- מוותרים וכו ' , יהיה : אי- זכאות של האחרונים לבחור לכנסת , ואי- זכאות של האחרונים להשתתף באלו מההצבעות בוועדה לבחירת שופטים שהן הצבעות על מינויים של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שופטים- עליונים . לענין הזכאות- הנ"ל לבחור ( ורק לענין- זה ) , אי- השוויון שרק- מאזיין ישווה את מצבם של האחרונים למצבם של הערבים תושביי- ישראל שאינם אזרחיה .

. . . . . . . . . . לאחר מה שקרה בהצבעה- בכנסת על הסכם- אוסלו ב ' , לא- ניתן עוד לוותר על החלת אי- השוויון שרק- מאזיין הנ"ל – אם רוצים שמדינת- ישראל תישאר גם- יהודית ולא רק- דמוקרטית . הסכם- אוסלו ב ' אושר בכנסת ברוב של 61 מול 59 , אבל בקרב הח"כים היהודיים היה רוב של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 58 מול 53 נגד ההסכם . הרוב- בעד מבין כלל הח"כים נוצר מכך ש-‏8 הח"כים הערביים שכיהנו- אז בכנסת תמכו ; כשהח"כ הלא- יהודי הנותר, ח"כ דרוזי , התנגד . כל הח"כים הערביים לא וויתרו על הפטור- מגיוס , ואף לא התנדבו לשירות- האזרחי הלאומי . בהצבעה- זו התממשה ההיתכנות שמיעוט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מקרב הח"כים- היהודיים יכפה את דעתו על הרוב מקרבם , בעזרת קולותיהם של ח"כים- ערביים אשר לא- וויתרו וכו '. וזה קרה כשהח"כים הערביים היו עדיין רק 7% מכלל הח"כים . כיום הם כבר 9% , ושיעורם צפוי לעלות עד ל-‏17% ואולי אף 21% – כמוסבר להלן- בסוף . ההסתברות שמקרה כמו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אוסלו- ב' יישנה הולכת- וגדיילה ככל שהייצוג- הערבי בכנסת עולה .

. . . . . . . . . ומאידך גיסא , בגלל הגידול הנמשך בייצוג- הערבי בכנסת , הסיכוי להצליח לגייס את הרוב- בכנסת הדרוש לצורך החלת אי- השוויון שרק- מאזיין הנ"ל , הולך- ופוחת ככל שההחלה נדחית . כיום , כשהייצוג- הערבי בכנסת הוא 9% , צריך לגייס למען ההחלה 55% מהח"כים היהודיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ונלוויהם . אבל כשהייצוג - הערבי היה- עדיין רק 7% , לא היה אפשר לגייס אפילו את ה-‏54% שאז היה די- בהם למנוע אישור הסכם- אוסלו ב '. כשהייצוג- הערבי יגיע ל-‏17%, יהיה צורך לגייס לצורך- ההחלה 60% מהח"כים היהודיים ונלוויהם . ואם הייצוג- הערבי יגיע ל-‏21% : יידרש ש- 63% מהח"כים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . היהודיים ונלוויהם יתמכו בההחלה ; ואם את ה- 63% לא- יהיה אפשר לגייס - - 38% מהח"כים היהודיים ונלוויהם , יוכלו לכפות את דעתם על 62% הנותרים , בעזרת ה-‏21% מהח"כים שהם ערבים אשר לא- וויתרו וכו ' !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. . . . . . . . .להלן ניסוח מפורט פורמלי של ההחלה :

סעיף 5 ל "חוק- יסוד : הכנסת" אומר :
" כל אזרח ישראלי בן 18 שנה ומעלה זכאי לבחור- לכנסת . . . . " .

יש לשנות זאת ל- :
" כל אזרח ישראלי בן 18 שנה ומעלה שאינו פטור בגין לאומו- הערבי משירות בצה"ל ; או הוא פטור- כאמור אך בגיל 18 :
(1) הוא ביקש , או היא ביקשה , לשרת- בהתנדבות בצה"ל ; או
(2) הוא התנדב , או היא התנדבה , לשירות- האזרחי הלאומי , למשך אורך- הזמן של השירות- הסדיר- בצה"ל לגבר , או לאשה , לפי העניין - - בתוספת- שנה לגבר [ כאומדן סיכום תקופות- המילואים ] ; או
(3) הוא המשיך ללמוד דת לא- יהודית שלו במוסד שמוכר ע"י שר הבטחון , כשהמשך- זה הוא ברמה , ולמשך פרק- הזמן , שיהודי צריך ללמוד תורה כדי להכלל במיכסת מקבליי פטור- משירות- בצה"ל כמי שתורתם- אומנותם ; כשבנוסף , אם זה רלבנטי , הוא לפי- הגורל כלול בהאחוז אשר , לפי......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . המשפט- הבא פיסקה- זו חלה עליו . תחולת פיסקה- זו תהיה מוגבלת לאותו אחוז מן בני- 18 הערביים שהוא האחוז שהמיכסה- האמורה מהווה מכלל בני- 18 היהודיים ; ואם יש לומדים- ערביים כאלה מעל לאחוז- זה , תחולת פיסקה- זו על פלוני תהיה לפי גורל [ כיום , אין או כמעט- אין לומדים-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ערביים כאלה ] ; או . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4) היא הצהירה כי היא מקיימת מצוות דתה הלא- יהודית שלפי אמונתה כוללות איסור שהיא תשרת בצבא , כשלצד- זה היא התנדבה לשירות- האזרחי הלאומי , אולם תקופת- השירות שהיא התנדבה- לה היא פחות ממלוא אורך- הזמן של השירות- הסדיר- בצה"ל לאשה ; כשבנוסף , אם זה רלבנטי , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .היא לפי- הגורל כלולה בהאחוז אשר , לפי המשפט-הבא , פיסקה- זו חלה עליו . תחולת פיסקה- זו תהיה מוגבלת לאותו אחוז מן בנות- 18 הערביות , שהוא האחוז שהמצהירות- כאמור היהודיות , שמתנדבות לאותה תקופת שירות- אזרחי לאומי, מהוות מכלל בנות- 18 היהודיות ; ואם יש מצהירות- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ערביות כאלו מעל לאחוז- זה , תחולת פיסקה- זו על פלונית תהיה לפי גורל [ כיום , כ- 20% מבנות- 18 היהודיות מצהירות- כאמור כשלצד- זה הן מתנדבות לשירות- אזרחי לאומי לתקופה של שנה ( שזה מחצית מאורך- הזמן כיום של השירות הסדיר- בצה"ל לאשה ) ; כשאחוז נוסף , קטן בהרבה , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מתנדבות לשנתיים ] ;
הוא / היא זכאי/ת לבחור- לכנסת . . . . " .

בנוסף לעשיית התקון הנ"ל , יש להוסיף לסעיף 4 ל-"חוק-יסוד : השפיטה" :
" (ד) כשהצבעה בוועדה לבחירת- שופטים היא על מינוי לבית- המשפט העליון , לא ישתתף- בהצבעה חבר- הוועדה שאינו זכאי לבחור- לכנסת . " .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. . . . . . . . . . למניעת הישנות מקרה כמו ההצבעה- בכנסת על הסכם- אוסלו ב ', צריך למנוע זכאות- לבחור - - ולא זכאות- להבחר . כי, אם מן ערבים שהם כאלה אשר לא- וויתרו וכו ' לא תימנע זכאות- לבחור , אלא רק זכאות- להבחר – הערבים שהם כאלה אשר לא- וויתרו וכו ' , אשר לא- עוד יוכלו , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לבחור במועמדים- ערביים שאף הם כאלה אשר לא- וויתרו וכו ' , הם יבחרו בימקום- זאת בלא- ערבים שהם בעלי אותה השקפה כמו הערבים שנמנע- מהם להבחר . סעיף 7א(א)(1) ל-" חוק- יסוד : הכנסת " אמנם מונע מלהבחר- לכנסת אדם אשר במעשיו , ורשימה אשר במעשיה או מטרותיה , יש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שלילה של קיום מדינת- ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . אך סעיף- זה לא מנע מה שקרה בהצבעה- בכנסת על הסכם- אוסלו ב ' , ולא יוכל למנוע הישנות מקרה- כזה .

. . . . . . . . . תקון- כנ"ל לסעיף- 5 הנ"ל מייתר את " חוק- יסוד : משאל עם " .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. . . . . . . . כיום , כ- 21% מתושבי מדינת- ישראל הם ערבים - - כמעט- כל ה- 21% מוסלמים . מ- 3 סיבות ייצוג ערביי- ישראל בכנסת הוא כיום רק 9% : (1) בעבר , שיעור- הילודה של הערבים- המוסלמים היה הרבה- יותר גבוה מן של היהודים , ורק בהדרגה הוא ירד עד לרק- מעט מעל השיעור של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . היהודים , כיום . לכן החלק מהמיגזר- הערבי שהוא מתחת לגיל בו מותר להצביע , הוא גדול מאשר במיגזר היהודי . עם התבגרות חלק- זה , הייצוג הערבי בכנסת יעלה . (2) שיעור- ההצבעה של המיגזר- הערבי בבחירות לכנסת (להבדיל מבחירות לרשויות- המקומיות ) הוא נמוך מבמיגזר הלא- ערבי - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 57%- לעומת- 70% בבחירות האחרונות (כשהממוצע בין השניים היה 67.7% ) . (3) כמעט- כל 270 אלף ערביי מזרח- ירושלים נמנעו מלממש זכותם לקבל אזרחות- ישראלית , ולכן אינם יכולים להצביע- כלל לכנסת . אם (2) ו-(3) לא ישתנו , הייצוג- הערבי בכנסת יגיע "רק" לכ-‏17% .

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים