תקדים בביהמ''ש העליון: ראיה שהושגה באופן בלתי-חוקי נפסלה 2622
הודאתו של טוראי במילואים רפאל יששכרוב כי השתמש בסם בזמן שנפקד מצה"ל נפסלה אתמול (ה') בערעור בבית המשפט העליון, משום שנגבתה בטרם נאמר לו כי הוא עצור וכי הוא זכאי להיוועץ בעורך דין. בכך ניתנה בידי בתי המשפט הפליליים הסמכות לפסול כליל ראיה שהושגה באמצעים לא כשרים, ולא רק להפחית מחשיבותה, כפי שהיו רשאים לעשות עד כה.

בכליו של יששכרוב נמצאה מריחואנה כאשר נקלט בכלא שש בעוון נפקדות, בדצמבר 96. יששכרוב הודה בפני החוקר הצבאי שחקר אותו בעניין למחרת כי השתמש בסם בזמן שנפקד, אך רק לאחר מכן ציין החוקר בפניו כי הוא עצור וכי הוא זכאי להיוועץ בעורך דין. במשפט כפר יששכרוב בשלוש עבירות של שימוש בסם, והודה רק בעבירה של החזקת סם מסוכן, באמרו כי לא ניתן להשתמש בהודאתו הקודמת כראייה משום שנגבתה שלא כדין. התיק הגיע לבית המשפט העליון, שפסק בהחלטה תקדימית וברוב של שמונה מול אחד כי יש לפסול את ההודאה.

השופטת דורית בייניש כתבה בפסק הדין כי "הדעה המקובלת היא שזכות הייצוג וההיוועצות בעורך דין מסייעת לשמירה על זכויותיהם של נחקרים, להבטחת הגינותם של הליכי החקירה ולמניעת ניצול לרעה של פערי הכוחות המובנים בין העצור לאנשי המהות החוקרים אותו... אי ידיעתו של נאשם על זכותו לבקש להיוועץ בעורך דינו עלולה להוביל בנסיבות מסוימות לפגיעה בהגינות החקירה". היא הוסיפה כי האיזון בין האינטרס הציבורי של שמירת החוק לבין אינטרס הנאשם של שמירה על זכויותיו אינו מורה על פסילה גורפת של כל ראייה שהושגה באופן בלתי־חוקי, וכי לבית המשפט נתון שיקול הדעת כיצד ליישם את נוסחת האיזון, בהתאם לפרטי המקרה.

השופט בדעת מיעוט, אשר גרוניס, כתב כי "קבלתו של הכלל החדש בדבר פסלות ראיות עלולה ליצור מדרון חלקלק שסופו בכך שהודאה שלא התקבלה תהווה בסיס להרשעתו של אחר".
קישורים
הארץ
Ynet
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חדשות"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

חקיקה? 382926
האם ישנו סעיף בחוק המאפשר לשופטים לפסול עדות כזו, או שזוהי יוזמה "חקיקתית" של השופטים?
חקיקה? 383174
כללי הפסלות של ראיות אינם מוסדרים בחוק כמעט בכלל, כך שאין פה חוק המורה לקבל או לקבל ראיה. זו המסורת הבריטית (קביעת עיקר כללי המשפט בבתי המשפט) עד לפני כמה עשרות שנים, שאומצה על ידי הכנסת ב-‏1948 בסעיף שקבע המשכיות של הדינים הבריטיים.

מה שכן יש זה את חוק יסוד כבוד האדם, שפורש ככולל את הזכות להליך הוגן, ושבית המשפט צריך לכבדו. כלומר אף למעלה מהצורך יש עיגון חקוק – חוקתי – משמעותי.

זו התקדמות משמעותית (אולי לא מספיקה, לא קראתי את פסק הדין) שהיתה נחוצה זה שנים רבות.
383217
העיגון בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו מצביע דווקא על פסילת ראיות בסגנון האמריקאי ("פרות העץ האסור"). עד עכשיו, המבחן השיפוטי בכל הנוגע לראיות לא היה על קבילותן, אלא על "משקלן". כך, ראיה שהושגה תחת עינויים אינה לא קבילה כמו שהיתה אילו המשפט היה מתנהל בארה"ב, אלא השופט היה נותן לה משקל פחות אם לא אפסי.

לדעתי, יש טיעונים לפה ולפה - לא ברור שהשיטה האמריקאית של פסילה גורפת ואבסולוטית היא דווקא יותר רצויה מהנורמה שהשתרשה עד עכשיו בישראל.
פס''ד מעניין 383294
ביהמ"ש פסק דווקא ע"פ הפרשנות במשפט הקנדי של הצ'רטר ס' 24 (2) (חוקי היסוד שלנו הועתקו מהצרטר הקנדי) שקובע שעל בית-המשפט לפסול ראיה אם בהתחשב במכלול הנסיבות, הוכח כי קבלת הראיה בהליכי המשפט תוביל לפגיעה מהותית במערכת עשיית הצדק. ולא ע"פ ה"מודל המתקן" האמריקאי שרואה את פסילת הראיה כסעד לפגיעה בזכות החוקתית
383370
ההלכה שהיתה עד עכשיו היתה מס שפתיים. פשוט לא נפסלו הודאות, ומשחקי ''משקל הראיות'' הן לענ''ד להטוטים לשוניים שמאחוריהם אין דבר.
עוד כמה מחשבות 386429
עשר שנים חיכו נציגי הסניגוריה הצבאית, ונציגי הסניגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין שהצטרפו אליהם, למתן פסק הדין בעניין יששכרוב. על שום מה ולמה?

וכן: כיצד משתלב פסק הדין הזה במגמה הקיימת של מעבר מכללי קבילות לכללי משקל? או שזו תחילתה של מטוטלת בכיוון הנגדי?
לע''ד זה עיוות מוחלט 387033
אם שוטר יפרוץ לבית של חשוד ברצח וישיג ראיות, יש שני אנשים שצריכים להענש - השוטר על הפריצה והרוצח על הרצח.
אין שום הגיון לפסול את הראיות כאילו לא היו קיימות.

אפשר וצריך להחמיר עם השוטר - שוטר אמור להיות ישר יותר מהסטנדרט הכללי.
אסור להתעלם מראיות אמינות, ולא משנה כיצד הושגו.
לע''ד זה עיוות מוחלט 387036
תגובה 42706

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים