מי מפחד מהר הבית 285
בשבוע הראשון של חודש אב, תקופת האבל על חורבן המקדש, מתכנסת מועצת הרבנות הראשית לדון מחדש באיסור העלייה על הר הבית, דיון שיסתיים בהשארת איסור העלייה על כנו עד לסיום עבודתה של וועדה שהרכבה עדיין לא ידוע. מי בעצם מפחד מהר הבית? ולאן נעלם הציבור החרדי?
(צילום: ויין מקלין, תחת רשיון CC Attribution 2.0)
יסוד האיסור ההלכתי על הכניסה להר הבית נעוץ באיסור על כניסת טמאי מתים פנימה מה"חיל" ("חיל" - הגדר החיצונית של בית המקדש שגידרה אזור בתוך הר הבית המקורי. טמא מת - הגדרתו ההלכתית של כל מי שנגע בגופת מת יהודי או שהה תחת אותה קורת גג עמו או עם קברו; טומאת המת מתבטלת רק לאחר טהרה באפר פרה אדומה, טכס שאין כיום אפשרות לקיימו), ועל האיסור על כניסת נידה או מי שראה שכבת זרע אל הר הבית בכללו, אלא אם כן טבל/ה במקווה. לכאורה, הבעיה פתירה מבחינה הלכתית - כל שיש לסמן הוא את שטחו של המקדש עצמו, לאסור אותו לכניסת כל יהודי, ולסמן את שטח הר הבית ולהציב מקווה טהרה בכניסה, וראה זה פלא - מעתה יוכל כל יהודי לעלות על הר הבית לתפילה.

כל האמור לעיל טוב ויפה בתיאוריה, בשטח - הבעיה ההלכתית מורכבת יותר. הר הבית אותו אנו מכירים כיום, צורתו מרובע הקרוב לטרפז, בעוד שהר הבית שנתקדש, צורתו ריבוע של חמש מאות אמה על חמש מאות אמה. כל שאר השטח הוא תוספות שהמוקדמת בינן הרודיאנית והמאוחרת עותומנית. כל השטח שמחוץ לריבוע מותר לכניסה אף בלא טבילה, אלא שיש להגדיר את הריבוע המקורי. אם כך, אומר הקורא לעצמו, שיטבלו גם לפני הכניסה לתוספות. אלא שהכניסה של טמא־מת לשטח בית המקדש (פנימה מה"חיל") אסורה לחלוטין גם למי שטבל, כל עוד הוא טמא־מת. הפתרון שבחרה הרבנות הראשית היה לאסור לחלוטין את הכניסה להר הבית כולו - כולל התוספות שברור כי מותר להיכנס לתוכן אפילו ללא טבילה.

הדיון לא נגמר בהטלת האיסור הגורף. רבנים רבים, בינם בעלי סמכות הלכתית המקובלת על רוב הציבור הלא חרדי, תומכים בעלייה לאזורים המותרים לחלוטין ואף לאזורים המותרים לעלייה אחר טבילה. והקורא, אדם אינטליגנטי, יש להניח, יתמה על הרבנים הללו שמוכנים להכניס יהודים תמימים לספק איסור חמור. פתרון התמיהה נעוץ בקיומם של מחקרים המבוססים על חפירות ארכיאולוגיות בודדות (ולעניין החפירות תוקדש תשומת לב בהמשך) שרובן נעשו בתקופת המנדט, על צילומי אוויר של ההר, ועל צילומים של פנים ההר שנעשו בעיקר על ידי מוסלמים. המחקרים מתבססים על הצלבה בין תיאורי בית המקדש והר הבית כפי שהם מופיעים במשניות ובשאר המקורות התנאיים לבין הממצאים הארכיאולוגים בשטח. כיוון שהפרשנות והתיארוך של הממצאים הארכיאולוגיים אינם חד־משמעיים, לא ברור מהו תפקידו של כל פרט וכיצד הוא מגדיר מחדש את גבולות הר הבית. האם חומה מעובה בגבול הצפון־מזרחי של הר הבית הנוכחי הינו מגדל עתיק, ולכן פינה של ההר המקורי? שאלות כאלו גוררות ריבוי שיטות. כיום מוכרות לא פחות משבע שיטות שונות, כולל אחת (זו של טוביה שגיב) הגורסת כי הר הבית המקורי נמצא בכלל מתחת להר המוכר לנו. כל שיטה גם מגדירה מחדש את מיקומו של המקדש עצמו (כזכור, שטח אסור לחלוטין) בזווית שונה ולכן יוצרת בעיות. ולמרות זאת, אם מצליבים את השיטות כולן (פרט לזו של שגיב), ועל אחת כמה וכמה אם אדם בוחר לו שיטה אחת והולך על פיה, הרי שללא ספק ישנם אזורים בהר הבית המותרים בכניסה לכל אדם לאחר טבילה, ואזורים שאין ספק שמותרים לכניסה לכל.

חזרנו, אם כן, לשאלה המקורית - מהם מניעיה של הרבנות הראשית באיסור הגורף והכולל על העלייה להר הבית? התשובה מורכבת ונובעת ממצבו הפוליטי של הר הבית כמוקד חיכוך בין־דתי וכסמל. הוואקף המוסלמי אינו אוסר על עליית יהודים להר אלא על תפילת יהודים בהר. אם תחליט הרבנות על התרת העלייה להר הרי שברור שמטרת העולים תהיה תפילה, ובכך יידחף הסכסוך הבין־דתי אל לב הקונצנזוס, שהרי אותם יהודים הנמנעים לעלות על ההר הם אותם הנמצאים במרכז הפוליטי דתי של הציבור הדתי (הלא חרדי), ואלו משלימים כיום עם השליטה המוסלמית בהר כיוון שההר מבחינתם אינו מושג ולא מפריע להם שיישאר כך. אלו שאינם משלימים עם פסיקת הרבנות הרשמית ומעדיפים לסמוך על הרבנים המתירים, הם אלו הנאבקים לטובת העלייה להר הבית. יש לציין שדווקא הציבור היותר משכיל תורנית הוא התומך בעלייה להר ועל הסיבות לכך נעמוד בהמשך.

המתמיה בכל עניין המאבק הוא שתיקת הציבור החרדי בדיון על הר הבית. למותר לציין שאף על פי שפרדוכסלית, רוב חברי מועצת הרבנות הראשית הם חרדים לא ציוניים, החרדים אוחזים באיסורי עלייה משלהם. אבל מדוע לציבור החרדי כלל לא אכפת מהר הבית? הרי מדובר במקום הקדוש ביותר בעולם היהודי! הרי כל יהודי אמור לכוון את ליבו אל מקום המקדש בזמן התפילה, ומה טוב יותר לכוונה מלעמוד ברגליך מול אותו המקום ממש? יותר משנעוצה הסיבה באי הרצון של החרדים לעלייה על ההר, היא נעוצה בהסבר לרצון של העולים לעלות. הניסיון לעלות להר הבית הוא חלק מהניסיון ליצוק תוכן חדש אל תוך הדתיות היהודית ולעשות זאת במסגרת ההלכה האורתודוכסית. במקרה זאת, מדובר בניסיון לרענן את הדתיות על ידי השילוב בין לאום לדת, כמו גם מתוך הרצון להחדיר ממד רוחני נוסף לתפילה על ההר. החרדים אינם מעונינים בהתחדשות הדתית. על פי התפישה החרדית, גם ספיחי ההלכה האורתודוכסית, כגון מנהגים שיסודם בגולה, בחיים בין לא יהודים, בחוסר טכנולוגיה וכדומה, צריכים להשאר קבועים, ולא להתחדש. העלייה להר הבית, שעד התפתחות הארכיאולוגיה לא הייתה דרך לאפשר אותה, גם היא נדמית לחרדים כחידוש. הציבור החרדי גם סולד מהרעיון של שילוב תכנים לאומיים בתכנים דתיים, כמעט באותה המידה שהוא סולד מהתבססות על הארכאולוגיה השנואה - אויבת התנ"ך והקברים. כל הסיבות הללו מובילות לדממה החרדית בדיון על הר הבית.

דעתו של טוביה שגיב מעניינת במיוחד, שגיב מעלה שורה של שאלות משמעותיות בנוגע למיקומו של הר הבית הנוכחי: הכל נראה שם גבוה מדי, ולכן גם מתמיה כיצד הגיעו מי הנחלים אל המקדש, פרט שמתואר במשנה. זוהי רק אחת משורה של שאלות שהוא מעלה ומסקנתו מעניינת: הר הבית הנוכחי בנוי על גבי ההר האמיתי שנמצא קרוב למישור בו נמצאת כיום רחבת הכותל. כיוון שאי אפשר לחפור מתחת להר הנוכחי, אין באפשרותו להוכיח את ממצאיו, אולם, לטענתו, אין פתרון אחר לשורת הראיות הנסיבתיות שהוא מציג - אלא מיקומו של המקדש מתחת למרחב שבין מסגד עומר למסגד אל־אקצה.

כיוון שאסור ליהודי דתי להיכנס לשטחים מסוימים בהר, הרי שחוקרים דתיים מנועים מלהיכנס, אולם אנו מנועים מלשמוע את ממצאיהם של חוקרים שאינם שומרי מצוות, שכן הוואקף המוסלמי מונע כל סוג של חפירה בהר הבית. ולא זו בלבד, אלא שבעבודות הבנייה בהר הוא גם טורח להרוס שרידים ככל האפשר. הוואקף מנסה למנוע עלייה לתפילות (הרי אין להניח שהמשטרה מגבילה אנשים מלעלות להר סתם כך, הם עושים זאת כדי למנוע מהומות), כמו גם עלייה לצורך חפירה. כך נשאר הר הבית ומיקומו האמיתי חידה.
קישורים
ההרס הארכאולוגי בהר הבית
טוביה שגיב
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "טור אישי"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

סיבה אפשרית לאיסור ההלכתי 7922
בסיור בעיר העתיקה לפני כחודש נימקה המדריכה את האיסורים ההלכתיים לעלייה אל הר הבית בתבונתם של הרבנים, אשר בעקבות הכיבוש המוסלמי הכירו בסכנה הקיומית לישוב המדלדל בא''י במקרה של עימות סביב נושא הר הבית. כדי למנוע זאת קודש באופן מלאכותי מה שידוע כיום בתור הכותל המערבי, שהוא לא יותר מאחד מקירות התמך שהוקמו ליצוב העפר בעזרתו הרחיב הורדוס את הר הבית. את הטענה הראשונה שמעתי רק מאותה מדריכה, אם כי לי היא נשמעת סבירה, בעוד שלית מאן דפליג לגבי הטענה האחרונה, פרט לגורמים המתלהמים הרגילים. כמובן שהטענה שהופיעה בספרי הלימוד לפיה הכותל המערבי היווה את הקיר המערבי של ההיכל היא שקר וכזב.
למותר לציין שהרגישות הפוליטית סביב התפילה על הר הבית לא פחתה מאז, למרות שליטתנו במקום, ולראייה השתיקה הרועמת של ממשלת נתניהו בעוד הואקף מפזר לכל רוח משאיות מלאות בשרידי בית המקדש תחת הנימוק של הרחבת אולמות התפילה באורוות שלמה. אמנם כאשר העימות היה נוצרי-מוסלמי ולא יהודי-מוסלמי טענו המוסלמים שהמסגד הקדוש, השלישי בקדושתו באיסלם, הוא דווקא זה הצמוד לכנסיית הקבר, ואילו עתה ''הפלה ופלה'' מדובר דווקא במסגד הקטן על הר הבית, אך לא הייתי מציע לנסות להסביר זאת למיליוני מוסלמים משולהבים. מלחמה סביב הר הבית היא הדבר האחרון הנחוץ לעם היהודי אחרי השואה, ולמען האמת גם לפניה. סליחה על הפאתוס.
תגובה שאני לא מעירה 137718
סיפור מרתק יפה נכנסתי אליו כי יש לי עבודה חקר לעשות ועינתי בכל דבר ושהגעתי לכאן אמרתי בואי ניכנס ונראה קצת טוב קראתי 2 3 שורות והתחלתי להידלק להיתמכר.

נ.ב

רק שתדעי שאני לא אוהבת ממש לקרוא סיפורים אבל פשוט הוא היה מרתק ומעניין.
חוסר אונים 7927
כבר העליתי את הנקודה בקשר לפחד הגורמים המעורבים מהתחדשות הדת, באחד הדיונים הקודמים. הרי כמה בעיות יתעוררו עם התחדשות
הפולחן בהר הבית! לא רק שמנהיגי החרדים יאבדו את כל הבסיס בעזרתו שלטו, אלה גם יהיה עליהם מעתה להתמודד עם רצון העם לחדש את ימי בית המקדש. ברור גם שמדינאי חילוני יעדיף שלא לתת לדת זריקת אנדרנלין שכזאת.

מה שמדהים אותי הרבה יותר הוא איך ממשלת ישראל, נותנת יד להרס המקום היקר ביותר לעם היהודי? אני מוכרח לציין, שבכל פעם שהנושא מועלה מחדש אני מרגיש חוסר אונים מוחלט. איך אנו בשם סובלנות דתית נותנים לוואקף להרוס את שרידי המקדש, ואולי אף לבנות שם מקדש חדש? הרי משיבנה לא נעיז להורסו. מה שמתחתיו ישאר אסור למגע לא-מוסלמים לעולמים.

ברור לחלוטין, שאי-תגובת הציבור הדתי מצביע על צביעות מוחלטת. או שהם באמת מאמיניים שאין שם שום דבר חשוב, או מה ששם חשוב פחות מגבעה בשטחים.

מעניין אותי לדעת כיצד יגיבו קוראים אחרים על הענין. מה שקורה שם חמור הרבה יותר מזריקת אבנים בשער פטמה. אני נותר פעור פה נוכח היחס הזה, יחס מזוכיסטי שמביא להרס עצמי. אני מתפלל ומקוה (למרות שאיני דתי) שכל מי שיכול להשפיע יתעורר ויעשה הכל למניעת הדבר הנורא הזה.

ונקודה אחרונה לסיום. ראו מה קורה בשטח עם ניהול אזרחי מוסלמי. אין ולו סיבה אחת להאמין, ששטח, שיועבר לשליטה אזרחית של ערפאת, לא יסבול מאותה הגזירה. אפילו דעת הקהל העולמית לא מזדעקת נוכח מה, שהמוסלמים מרשים לעצמם לעשות.
בכיה לדורות 7935
הוריי מיודדים עם פעילת שמאל בולטת (חילונית). לפני שנים אחדות היא הפתיעה אותי בהתבטאות בנושא הנדון. היא אמרה כמעט בלשון זו: המחווה של משה דיין במסירת הר הבית לשליטת הוואקף היא בכיה לדורות. זו השגיאה החמורה ביותר בתולדות התנועה הציונית.
להפריד בין דת ולאום 7937
יש להקפיד ולהבחין בין האיסור הדתי בעליה ותפילה בהר הבית לבין הבעיה המדינית- פוליטית. זכותנו הלאומית על ההר אינה נפגעת בגלל ההלכה וההלכה אינה רלוונטית בדיון המדיני. בגלל אי נוכחותנו שם נוצר בילבול ויתכן שבגללו פתחה הרבנות הראשית את הנושא.
הר הבית 7954
מזדהה לחלוטין עם הכתבה
אולי כדאי להוסיף את דברי הרב ישראל רוזן
ראש המינהל לגיור ברבנות הראשית וראש מכון "צומת" לחקר טכנולוגי של ההלכה
על הפסוק במגילת "איכה"
"דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד ,שעריה שוממים"
הוא אומר מאחר שאסרו על הכניסה להר הבית ודרכי ציון הן אבלות
התוצאה היא של שעריה שוממים
כלומר עצם איסור הרבנים על כניסה להר [בניגוד לנהוג בתקופת הרמב'ם] גרמה לשטח להיות בידי המוסלמים והווקף
מה אנחנו רוצים שיהיה בהר הבית 8209
בס"ד

לפני שעולים להר הבית אנחנו היהודים הדתיים צריכים לדון מה אנחנו רוצים לעשות עם האתר ?

בהנחה מראש שיש לנו יד חופשית לעשות הכל.
מה אנו רוצים: בית כנסת גדול, חידוש עבודת הקורבנות (בעייתי), שיחזור בית המקדש כמו שהיה ? ועוד רעיונות.

או שאנו רוצים לשמור על קדושתו ולאסור גישה בכלל לאף אדם להר הבית.

ורק אחר כך נוכל לדון מה אנו עושים עם השליטה של המוסלמים בהר הבית בעושק ולא בזכות! לפי סידרי העדיפות שלנו.
מה אנחנו רוצים שיהיה בהר הבית 8953
אז ככה:
דבר ראשון אנחנו רוצים שיתנו לנו לעלות ברוב עם ולהתפלל, בבית כנסת שייבנה במידה ובגודל המתאימים להכיל את ציבור המעוניינים להתפלל שם. מכיוון שרובו הגדול של הציבור הדתי והחרדי לא יעלה לשם בכל מקרה מסיבות הלכתיות, הדבר בגדר האפשרי.

דבר שני, אנחנו רוצים שחוקרים יוכלו לחקור את שרידי הר הבית והמקדש ויבררו את מקום העזרה והמזבח, כדי לדעת איפה לבנות אותם, אם וכאשר יגיע הזמן לבנות.

דבר שלישי, אנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בענייני חידוש עבודת הקרבנות כעניין שהוא הלכה למעשה ולא הלכתא למשחיחא. ברגע שהנושא יהיה אקטואלי, יקדישו הרבנים ותלמידי החכמים את מיטב זמנם ומרצם לבירור הבעיות ההלכתיות השונות הכרוכות בחידוש עבודת הקרבנות ויבחנו את האפשרויות לחידושן הלכה למעשה.

כל דבר בעיתו, ואין להקדים את העגלה לפני הסוסים.

ועד שנזכה למימוש המשאלות הצנועות הללו, נמשיך להתפלל לבניין בית המקדש במהרה בימינו, ונקרא בתורה בפרשת הקרבנות, "ונשלמה פרים שפתינו".
הערה מזווית חרדית 8952
בין הרבנים המתירים עלייה לחלקים מסויימים של ההר לאחר טבילה נמצא רב חרדי מסויים המקובל כפוסק הלכה מהשורה הראשונה בציבור החרדי. שוחחתי עימו אישית והוא התיר לי לעלות לאחר סייגים מסויימים (הוא התנה את העלייה בטבילה במעיין. מהתכתבות עם תלמידים שלו עלה בידי כי די בטבילה במעיין פעם אחת, ומכאן ואילך ניתן להסתפק בטבילה במקווה, אך זו צריכה להיעשות לאחר ניקוי מדוקדק של הגוף כמו אשה נידה לפני טבילה, דבר שגברים חרדים הנוהגים לטבול במקווה אינם מודעים לו).

אינני מפרסם את שמו כאן מכיוון שאינני רוצה לעשות לו ''אאוטינג''. למרות שהוא מאמין בפסק המתיר ומורה כך לכל מי ששואל אותו, הרי שהוא נמנע מלתת פרסום לפסק הזה. יש לי יסוד להניח שהוא חושש שיוטל עליו ''חרם'' מצד פלגים מסויימים קיצוניים בציבור החרדי, ומתוך חוסר רצון לחלוק בגלוי ובפרסום על הרבנים של ''העדה החרדית'' שהטילו איסור גורף על העליה להר. ייתכן שהוא גם מבדיל בין הוראה ליחידים השואלים לבין פרסום היתר גורף, שעלול להכשיל אנשים שאינם בקיאים בפרטים ועלולים להיכשל חלילה באיסור כרת.

כמו כן יש לציין כי עבור ה''עדה החרדית'' וההולכים בדרכה מהווה עליה יהודית המונית להר הבית ותפילה שם בניגוד לרצון הוואקף השולט שם משום ''עלייה בחומה'', שאסורה משום ''שלוש השבועות''.
ועד רבני יש''ע לא מפחד מהר הבית 168378
ועד רבני יש"ע קבע כי על פי ההלכה מותר ליהודים לעלות להר הבית בזמן הזה. פסיקה זאת מנוגדת לפסיקה המסורתית של הרבנות הראשית ושל מרבית הפוסקים החרדים וחלק מהפוסקים הדתיים לאומיים הקובעים כי בגלל סיבות הלכתיות הקשורות לדיני טומאה אסור ליהודים לעלות כיום להר הבית.

"הארץ": http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?it...
קשה לצטט 168389
אתם חושבים שועד רבני ישע באמת כתב "ואילו אנו איננו עולים אפילו לא 'אחד בעיר ושניים ממשפחה"'? (כך כתוב ב"הארץ").
קשה לצטט 168395
לא יודע. יש לך את הקריאה המקורית? לא מצאתי באתר ערוץ 7.
קשה לצטט 168526
את הקריאה המקורית לא מצאתי, אבל ספר ירמיהו דווקא יש לי. כתוב ''אחד מעיר''.
קשה לצטט 168544
אז כל הסיפור הוא ש"הארץ" עשה שגיאת כתיב? נו, מילא. כאחד שעוקב אחרי אתרי החדשות כל הזמן אני לא ממש מתרגש מזה.
רק שפתיה נעות (?) וקולה לא יישמע 531162
המשטרה עיכבה צעירה לחקירה בחשד למלמול תפילה בעת ביקור בהר:
מזכיר את המקרה הזה:
ואני שואל, איזה מהמקרים יעורר "סערה ציבורית" גדולה יותר?
מי מפחד מהר הבית 616006
אני רוצה את הר הבית, אך פוחד.
כשיבנה המקדש תעלה הדרישה שהמדינה תמממן את אחזקתו, את השחיטות, וכמו שהיה בעבר, את השחיתות.
מהומות והתכתשויות אין ספור תתרחשנה מדי יום, ומלחמות יהודים תהיינה לשיגרה.
אני רוצה את הר הבית, אך פוחד.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים