שודדי ארון הברית (חלק א') 1425
סיפורו המרתק של ארון הקודש מבית המקדש, והחיפוש אחריו לאורך השנים. (חלק ראשון מתוך שניים).

"אלו חמישה דברים שהיו בין בית מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים". (בבלי מסכת יומא כ"א ע"ב)

מיליוני צופים נלהבים ברחבי העולם ראו את סרטו של סטיבן שפילברג, "שודדי התיבה האבודה", המתאר את חיפושיו של הארכיאולוג הנועז אינדיאנה ג'ונס (האריסון פורד) אחר ארון הברית המקראי, בתוך כך שהוא נאבק ללא הרף בנאצים, המושמדים לבסוף בכוחותיו המדהימים של הארון. לא כל הצופים יודעים שאין המדובר בחפץ דמיוני שהומצא בידי התסריטאי, אלא באחת התעלומות הגדולות של התנ"ך.

הארון היה מכלי הקודש של עם ישראל, אלו שהיו תחילה במשכן שנבנה במדבר וליוו את בני ישראל בנדודיהם עד ששוכנו לבסוף במקדש הראשון של שלמה המלך. מרבית הכלים לא שרדו עד לימי בית שני, אך כפי הנראה לא נשכח זכרם מעולם. המפורסמים בכלים אלה הם הכרובים וארון הברית.

הכרובים מוזכרים לראשונה במקרא בסיפור גן העדן בספר בראשית כמי שתפקידם לשמור על גן העדן מפני שובם של בני האדם אליו. כלומר, הם היו סוג של מלאכים. בספר יחזקאל נרמז כי מי שחטא, גורש מגן העדן והושלך לכדור הארץ היה כרוב, ומן הסתם זו גרסה קדומה ביותר של סיפור מרד המלאכים באל, המוכר לנו מספר חנוך; וכנראה התגלגל סיפור זה לסיפור מרד השטן המוכר לנו מהנצרות.

פסלים של שני כרובים הוצבו מעל ארון הברית שבמשכן ובקודש הקודשים שבבית המקדש, כשהם מסוככים עליו בכנפיהם. כמו כן, תמונות של כרובים היו מצויירות על קירות ההיכל ודלתותיו. נראה שהיו שני זוגות של פסלי כרובים: האחד, הקטן יותר, עמד מעל לארון עצמו ונוצר בידי בצלאל בן אורי, והשני, זוג פסלים כבירים מזהב שהקים שלמה המלך, והם כמו ניצבו שם למשמר מעל ארון הברית והכרובים הקטנים.

הכתובים אינם מפרטים איך בדיוק נראו הכרובים, מצוין רק שהיו מכונפים. יש הגורסים שצורתם הייתה הכלאה של אדם עם בעל חיים, אריה או פר. בין חכמי חז"ל היו שחשבו כי מדובר בשני פסלים שצורתם אנושית לגמרי, האחד של זכר והשני של נקבה.

"אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להן ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה". (בבלי מסכת יומא נ"ד ע"א)

על־פי מסורת זו, הכרובים תוארו כמי שעוסקים בקודש הקודשים, במקומם מעל לארון הקודש, בהתניית אהבים. ואולי זאת היתה הסיבה לכך שרק לכוהן הגדול מותר היה לראותם.

"אמר ריש־לקיש בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו". (שם, ע"ב)

כלומר, הבבלים נדהמו בהיכנסם לקודש הקודשים לראות פסלים בצלם אנוש מזדווגים, והדבר גרם להם לזלזל בבני ישראל.


ארון הברית (איור משנת 1900 לערך)יש החושבים שגם אם מסורת זו שגויה, בכל זאת היא מרמזת על זכרו של פולחן אירוטי ששרר בבית המקדש בימי שלמה ומלכים קדומים אחרים, פולחן שכלל יחסי מין בין כוהני האל ומאמיניו ובין כוהנות האלה האם אשרה - כמקובל בפולחני הכנענים ועמים אחרים באותה תקופה. על־פי גישה זו, תיאורים של פולחנים אלו צונזרו בידי העורכים המאוחרים והמחמירים. גם חז"ל מרמזים שלא פעם הפכו חגיגות העלייה לרגל לחגיגות ארוטיות שבהן העם "היו באים לידי קלות ראש" בשל הנוכחות המעורבת של גברים ונשים באותו מעמד.

אולי בגלל המבוכה שעוררו בתקופות מאוחרות יותר, כבר לא היה זכר לפסלי הכרובים בבית המקדש השני, אם כי לפי מסורות אחדות, ציורים שלהם היו עדיין חקוקים על קירות המקדש. בכל אופן, הפוריטניים שבין חז"ל לא חשו בנוח עם הרעיון של פסלים המקיימים יחסי מין מעל קודש הקדשים; ואולם אנשי בית ראשון, שפולחנם היה פתוח למין הרבה יותר, לא הרגישו כך, וכמותם המקובלים המאוחרים, שקידמו אף הם בברכה את רעיון קיום יחסי המין בין האל ועמו - כפי שניתן ללמוד מקטעים שונים בספר הזוהר.

דומה שבמשך השנים חלו שינויים דומים גם ביחס לחפץ הקדוש מכל שהיה בבית המקדש - ארון הברית.

"ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהוה היום לפני פלישתים נקחה אלינו משילה את ארון ברית יהוה ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו: וישלח העם שילה וישאו משם את ארון ברית־יהוה צבאות יושב הכרובים ושם שני בני־עלי עם־ארון ברית האלוהים חפני ופינחס: ויהי כבוא ארון ברית־יהוה אל המחנה ויריעו כל־ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ: וישמעו פלישתים את־קול התרועה ויאמרו מה קול התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון יהוה בא אל־המחנה: ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל־המחנה ויאמרו אוי לנו כי לא היתה כזאת אתמול שלשום: אוי לנו מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה אלה הם האלוהים המכים את־מצרים בכל־מכה במדבר". (שמואל א, ד' ג'-ח').

ארון הקודש היה כלי הקודש הראשי והקדוש ביותר של עם ישראל בימי בית ראשון. כמו שאר כלי המשכן, גם הוא נבנה בידי בצלאל. יש חוקרים שחושבים שהיו כאן שני פריטים שונים שנתחברו יחד וכונו בשם אחד, משום שבספרי התנ"ך השונים יש תיאורים נבדלים מאוד זה מזה של החפץ הקרוי "ארון הברית". ארון אחד היה זה שעליו סככו הכרובים בשתי קצותיה של כפורת שכיסתה אותו (שאחד מכינוייהם היה "מרכבה"), והם נחשבו כנראה לכיסא האלוהים, שבא לסמל את מקום התגלות האלוהים במקדש ואת ההדום של האל. למטה ממנו היה ארון אחר, שהכיל את לוחות הברית שקיבל משה בהר סיני, ועליהן חקוקות עשרת הדיברות. לפי המסורות, שם היו גם הלוחות שנשברו בידי משה, וגם ספר התורה המקורי, זה שנכתב בעצם ידו של משה ושימש כבסיס לכל ספרי התורה שנכתבו מאז.

בתקופת משה נועד לארון (או לארונות) מקום קבע ב"קודש הקודשים" שבמשכן, אבל בשעת הצורך היו מטלטלים אותו ממקום למקום שכן בעצם נוכחותו ראה העם אות לישועת ה'. על־פי חז"ל, בכל פעם שהיו צריכים להעביר את הארון ממקום למקום היה הארון נושא את עצמו ואת האנשים שלידו, והם היו מרחפים באוויר עד שהגיעו למקומם. אחד המדרשים אף מספר שניצוצות של אש היו יוצאים מהארון ושורפים את כל הנחשים, העקרבים ושאר המזיקים שעמדו בדרכם של בני ישראל.

"וכבוא נושאי הארון עד־הירדן ורגלי הכוהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על־כל־גדותיו ... ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד־אחד ... והעם עברו ... ויעמדו הכוהנים נושאי הארון ברית־יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל־ישראל עוברים בחרבה עד אשר־תמו כל־הגוי לעבור את הירדן ... ויהי בעלות הכוהני נושאי ארון ברית־יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכוהנים אל החרבה וישובו מי־הירדן למקומם וילכו כתמול־שלשום על־כל־גדותיו". (יהושע ג' ט"ו - ד' י"ח)

בכל פעם שהיה הארון בסביבה התרחשו נפלאות: מי הירדן יבשו כשעבר הארון לפני העם, חומות יריחו נפלו לאחר שהקיף הארון את העיר שבע פעמים, וכו'. מאידך, היה זה חפץ מסוכן ביותר, שהיה איסור חמור לגעת בו, שכן לכל נגיעה כזאת היו תוצאות קטלניות. כך מסופר על עוזה הכוהן, ששלח את ידו לתפוס את הארון כדי למנוע את נפילתו באחד המסעות - הוא מת במקום כמו התפחם.

רק לכוהן הגדול מותר היה להיכנס, אחת לשנה בלבד, לחדרו של הארון, כשהוא לבוש בלבוש מיוחד. על־פי המסורת, תמיד נכנס הכוהן הגדול למקום הקודש בדחילו ורחימו, ואם יצא משם בשלום סבר שמזלו האיר לו פנים. (עם זאת, לא ידוע לנו על מישהו שנפגע אחרי שנכנס לקודש הקודשים, ובכלל זה גם כובשים רומאיים שנכנסו לשם. פומפיוס כובש יהודה, שלפי המסורת חדר לקודש הקודשים כדי לראות מה בדיוק יש שם, נדהם למצוא את המקום ריק. לפי האגדה, טיטוס אף קיים יחסי מין בקודש הקדשים עם זונה בטרם הורה על שריפת המקום).

הארון גילה נטיה שלא לפעול דווקא בזמנים בהם היו זקוקים לו במיוחד. בני ישראל הביאו אותו לעזרה במלחמה ממקום משכנו הקבוע במלחמתם נגד הפלישתים, שנבהלו מאוד כששמעו שהוא מכוון כנגדם; אבל משום מה הארון (ולא בפעם האחרונה) לא הוכיח את עצמו כיעיל אל מול האויב. בני ישראל הובסו, והפלישתים אף חטפו את הארון. אולם אחרי שהארון היה בידי הפלישתים הוא החל להראות את כוחו:

"ויקחו פלישתים את־ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציגו אותו אצל דגון: וישכימו אשדודים ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון יהוה ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו: וישכימו בבוקר ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות אל־המפתן רק דגון נשאר עליו: על־כן לא־ידרכו כוהני דגון וכל־הבאים בית־דגון על־מפתן דגון באשדוד עד היום הזה". (שמואל א' ה' א'-ה')

בנוסף לשבירת האליל דגון, סבלו הפלישתים ממכות רבות, ובהן שממה, וטחורים, והמסורת מוסיפה שכל מי שהתקרב לארון לקה באבעבועות, בשלפוחיות, פריחות משונות על העור, הקאות ונשירת שיער. לבסוף הפלישתים החזירו את הארון לרשות בני ישראל, ששיכנו אותו בקרית יערים. אלא שגם שם גרם הכלי המסוכן למגיפות, ובלא כל משוא־פנים לא הבדיל בין פלישתים לישראלים: "ויך באנשי בית־שמש כי ראו בארון יהוה ויך בעם שבעים איש חמישים אלף איש" (שמואל א' ו' י"ט).

בקרית יערים שכן הארון במשך 20 שנה, ומשם הועבר בידי דוד למקום מנוחתו האחרון בירושלים - לא לפני שגרם להרג נוסף בדרך, הריגתו של עוזה שנזכרה לעיל. חז"ל מספרים כי הפרות שאליהן היתה רתומה העגלה נושאת הארון פצחו בשירה.

בירושלים קיבל המלך דוד את הארון בששון, פשט את בגדיו ורקד לפניו כשרק אפוד בד חגור למותניו. הארון שוכן בחדר מיוחד, "קודש הקדשים", בבית המקדש של שלמה, אולי ביחד עם אוהל המשכן ששכן גם הוא שם. מכאן ואילך לא הוציאו אותו יותר למלחמות (אולי משום שזכר התבוסה לפלישתים עוד היה טרי, והכהונה חששה מתבוסה נוספת בנוכחות הארון, שעלולה לפגוע בקדושתו באופן בלתי־הפיך). מאז לא ידוע לנו על פעולה כלשהי, חיובית או שלילית, שביצע הארון; ולבסוף, כפי שנראה בהמשך, הוא נעלם באופן מסתורי.

מה הפך את הארון למסוכן?

נראה שהסופר המקראי רואה זאת "כקדושה הורגת", קדושה כה חזקה עד שהיתה הורגת כל מי שבא במגע עם הארון. ניתן היה לשלוט בה רק על־ידי מערכת מסובכת של טקסים וכללים מדויקים באשר להתקרבות לארון ולטיפול בו; הטעות הקטנה ביותר היתה מביאה למוות איום.

יש חוקרים מודרניים הסבורים שהייתה פה טכנולוגיה משוכללת. עוד במאה ה-‏19 העלה המלומד היהודי לצרוס בן דוד את האפשרות כי הארון, שהיה קיים בימי משה, הכיל מערכת משוכללת למדי של מכשירים חשמליים והפיק באמצעותם אפקטים שונים. גרהם הנקוק משער שהארון היה פרי טכנולוגיה משוכללת ביותר, שמוצאה מתרבות קדומה שאבדה. הטכנולוגיה הגיעה למצרים, ומשה, שהכיר היטב את התרבות והכישוף המצריים, בנה את הארון על סמך ידע זה, בראש ובראשונה כדי להרשים את בני ישראל. לדעתו של הנקוק, הפעילה את הארון אנרגיה ממטאוריטים שאסף משה על פסגת הר סיני כששהה שם ארבעים יום ולילה; מטאוריטים אלה היו כנראה לוחות האבן שמשה הביא מההר ואשר הונחו בארון. הנקוק משער כי משה שבר את זוג הלוחות הראשון מכיוון שלא התאים לצרכי האנרגיה של הארון; רק הזוג השני, ששרף את פניו של משה, התאים.

אריך פון דניקן טען שהארון היה משדר מיוחד לתקשורת עם יצורים מהחלל החיצון. לדעת פון דניקן, המכונה ניתנה למשה בידי החייזרים שאיתם היה בקשר במדבר. השערה אחרת העלו ג'ורג' ששון ורודני דיל והיא שארון הקודש היה "מכונה לייצור מן" (ומכאן כמובן שהמן לא באמת ירד מן השמיים).

בסוף שנות התשעים בנה הסופר ריצ'רד אנדרוז עותק של ארון הברית. במאמר שפרסם בעיתון בריטי קבע שלדעתו היה זה סוג של מצבר חשמלי, שאגר אנרגיה חשמלית באמצעות הזהב בו היה מצופה. לדעתו של אנדרוז, חיכוך של אוויר חם בארון אפשר לצבור חשמל סטאטי באותה צורה שבה מכונית יכולה לעשות זאת ביום חם. בימים חמים, האנרגיה שנצברה במכשיר הייתה יכולה להיות קטלנית. יש חוקרים המזכירים כי סוללות החשמל הקדומות ביותר התגלו בחפירות בעיראק, והן מהמאות הראשונות לפני הספירה. סוללות החשמל האלה מעידות כי לקדמונים היה ידע מסוים על חשמל במאות הראשונות לפני הספירה - ואם כך, מדוע לא בארון הברית, כמה מאות שנים קודם לכן?

פון דניקן ואחרים מציעים שהמדובר היה גם במכונה רדיואקטיבית, וכאשר לא תיחזקו אותה כהלכה היא גרמה למחלות קשות שהן תוצר של הקרינה הרדיואקטיבית שהפיקה. כזכור, ארון הברית לא שימש רק כמשכן ללוחות, אלא גם כמכשיר לחיסול נחשים ועקרבים במדבר, ולחיסול אויבי ישראל בקרב. כל מי שעבר את "קו הביטחון" של המכשיר נהרג, והמנגנון הופעל על ידי ניצוץ שעבר בין הכרובים. אפילו הכוהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים (הרדיואקטיבי) של הארון היה חייב לשהות שם זמן קצר ככל האפשר, וליתר ביטחון היו קושרים שרשרת זהב לרגלו - הארקה, לטענת האוחזים בגרסה זו. היה עליו לערוך תחילה דיאטה מיוחדת, ללבוש חליפות מגן, להקפיד לעמוד במרחק מסוים מן הארון, להיכנס כשעורו נקי משריטות וכו'. ולאחר שיצא סוף־סוף מהמקום המסוכן, נדרש הכוהן לפשוט את בגדיו בו במקום ולקלח את עצמו, כפי שעושים אחרי התקפת גזים או חשיפה לקרינה.

אחרים מציעים שהארון, וגם המשכן כולו, לא היה תוצר חייזרי דווקא, כי אם מעולמנו, אבל מקורו בתרבות מוקדמת בהרבה מזו של בני ישראל או אף מצרים. לדעתם, הארון בא במקור מיבשת למוריה, תרבות קדומה ביותר שקדמה (על־פי אמונתם) אף ליבשת אטלנטיס. למוריה שקעה באוקיינוס ההודי, ושרידיה כוללים את איי פולינזיה. הארון והתוכניות לבנית המשכן הועברו ליבשת אטלנטיס, ולאחר שקיעתה של זו, למצרים. שם נשמרו החפצים החשובים במקום הבטוח מכל - בפירמידה הגדולה, והם נותרו בה כ-‏3,400 שנה, עד להולדתו של משה (הארכיאולוגים סבורים שהפירמידה נבנתה רק כ-‏1,500 שנה לפני הולדת משה, אבל אין לכך חשיבות מבחינת טועני טענות אלה). נראה כי משה, שהתמצא היטב בסודות המצרים, חדר אל הפירמידה הגדולה ולקח משם את הארון. לא היתה זו הפעם האחרונה בה נטען כי ארון הקודש נגנב.

גרעין האמת בכל זה הוא כי מן הסתם התבסס הארון ביצירתו וברעיונות שעמדו מאחוריו על חפצים מצריים דומים, שהרי אחרי הכל היתה זו התרבות בה גדלו בני ישראל, ובהם משה ובצלאל.

אם כך, ארון הקודש, בין שהיה פרי יצירתו של בצלאל ובין שהיה יצירה חייזרית או יצירה מיבשת למוריה, הובא לבסוף לבית המקדש של שלמה. שם ניצב הארון במשך מאות בשנים. עד שנעלם...

מה קרה לארון?

לאחר שהושם בבית המקדש בימי שלמה המלך, אנו שומעים על הארון מעט מאוד במקרא. בפרט, שוב אין שומעים על ניסים אלה או אחרים שביצע, או על מקרי מוות מוזרים להם היה אחראי. נראה כי הארון פשוט נעלם, ובוודאי לא היה בבית המקדש השני. והשאלה המתבקשת, שהטרידה דורות רבים, היא כמובן: מה קרה לארון הברית?

כמה אפשרויות הועלו במשך השנים:

בית המקדש בירושלים היה קורבן של כמה כובשים לאורך השנים, ויתכן מאוד שאחד מאותם כובשים לקח עימו את הארון. הכובש הראשון מסוג זה הופיע מיד לאחר ימי שלמה - הפרעה המצרי שישק, שפלש ליהודה בימי רחבעם וצר על ירושלים: "ויקח את אוצרות בית־יהוה ואת־אוצרות בית המלך ואת־הכל לקח" (מלכים א' י"ד כ"ו). האם לקח גם את הארון? לא נאמר במפורש. יוצרי הסרט "שודדי התיבה האבודה" בחרו באפשרות זו, ותיארו כיצד הארון נמצא לבסוף בקבר במצרים. אגב, סרט זה, הראשון בסדרת סרטי "אינדיאנה ג'ונס", היה הצלחה עצומה, ובין השאר גרם לגל ענק של עניין בארון הקודש ולחיפושים מחודשים אחריו בכל קצוות העולם (כאשר המחפשים השונים מקפידים תמיד להצטלם בכתבות עיתונאיות עם "בגדי אינדיאנה ג'ונס", כאילו הוא והם חד הם).

לשישק יכולה גם היתה להיות טענה לבעלות על הארון, אם אכן היה במקורו מצרי ונגנב מהפירמידה הגדולה. מבחינת שישק, הבאתו של הארון למצרים הייתה רק "החזרת עטרה ליושנה" במקרה כזה. אולם במקרא יש התיחסויות נוספות לארון, גם אחרי ימי שישק, כך שככל הנראה הוא הוחבא ונשאר בירושלים.


ארון הברית מוכנס לבית־המקדש (איור מתחילת המאה ה-‏15)אפשרות שניה: במאה התשיעית לפני הספירה הביס חזאל מלך ארם את יהואש מלך יהודה, ואיים לעלות על ירושלים ולכבשה. והכתוב מספר: "ויקח יהואש מלך־יהודה את כל־הקדשים אשר־הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבותיו מלכי יהודה ואת־קדשיו ואת כל־הזהב הנמצא באוצרות בית־יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלים" (מלכים ב' י"ב י"ט). האם נישלח הארון, יחד עם שאר האוצרות, לארם, והוא נמצא כעת בסוריה?

אפשרות שלישית: במאה השמינית לפני הספירה הביס יהואש מלך ישראל (יהואש אחר) את אמציה מלך יהודה, ובין השאר נכנס לירושלים ולבית המקדש. "ולקח את כל הזהב־והכסף ואת כל־הכלים הנמצאים בית־יהוה ובאוצרות בית המלך ... וישב שומרונה" (מלכים ב' י"ד י"ד). האם לקח יהואש את הארון לשומרון? אם כך, יתכן שהארון הגיע לבסוף לאשור, לאחר שזו כבשה את ממלכת ישראל. אולם כפי שנראה, יש התייחסויות להמשך קיומו של הארון בירושלים גם לאחר ימי יהואש.

אפשרות רביעית: יש חוקרים הסוברים שהארון נעלם מבית המקדש בימי המלך החוטא מנשה, שקיים פולחני אלילים בבית המקדש, ולכן (למרות שאין עדות לכך בתנ"ך) הוברח הארון בימיו למקום בלתי ידוע.

אפשרות חמישית: אולי הארון נעלם כאשר צבאות המלך הבבלי נבוכדנצר כבשו את ירושלים, השמידו את בית המקדש, ושדדו את אוצרותיו. יתכן שהארון הושמד בידי הבבלים, או לחילופין נלקח לבבל. יש לציין שהארון אינו מוזכר ברשימת אוצרות בית המקדש שנלקחו לבבל, כפי שהיא ניתנת בספר מלכים, והוא גם אינו מוזכר ברשימת האוצרות שהוחזרו לארץ ישראל בידי שבי ציון, המפורטת בספר עזרא. מכאן סביר שהארון לא נלקח לבבל - אולי משום שבשלב זה כבר נעלם.

בחלק הבא: על נסיונות למצוא את הארון, ומדוע הם נכשלו.
קישורים
הר הבית הוירטואלי - מאמר של אלי אשד ב"פורום ארץ הצבי"
אתרים על ארון הברית - קישורים מתוך Yahoo
בחלק הבא של המאמר
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "דת והעידן החדש"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

שודדי ארון הברית -תוכנית הטלוויזיה 141295
ביום שבת זה ה-‏19.4 בשעה 6 בערב יוקרן בערוץ 33 של רשות השידור במסגרת תוכנית האירוח המצויינת "שיחה לילית " בהנחיית החבר כנסת לשעבר אלי גולדשמיט , דיון על נושא "כתות מוזרות " שיעסוק בין השאר גם בנושא ארון הברית .
ואתיופיה? 141317
ומה מקורה של התיזה שהארון נמצא כיום באתיופיה?
כל דבר בזמנו 141338
ראה בחלק הבא .
ואתיופיה? 369338
על פי המסורת אתיופיה היא המדינות המשמעותיות בחיי העם היהודי מאז הגלות ומשום מה מנסים להסתיר ולהתכחש לקשר שלה ליהודים, אחד הדוגמאות היא לכך שבנם של המלך שלמה ומלכת שבא :המלך מלינק חזר לארץ אימו אתיופיה עם משלחת מכובדת של צאצאים של המלך שלמה וכן אליו הצטרף דודו אח אביו ובן דוד מלך ישראל ולכן אנו יודעים שהגלות העיקרית והמסה המספרית של יהודים שניתפזרו לתפוצות הם מזרע יהודי אתיופיה שהם בני דוד ושלמה, כמו כן שם ישנם חכמים שטוענים ואף מוכיחם את התיזה שארון הקודש נמצא באתיופיה. ולכן אם אנו רוצים להיות כותבים וחוקרים נא לדייק ולהביא את כל האמת.
סקס במקומות קדושים 141339
נראה שקיום יחסי מין במקומות שנחשבים ל''קדושים '' ואפילו קדושים במיוחד הוא דבר שמגרה במיוחד ,לפחות סוג מסויים של אנשים (ונשים) .בעבר הרחוק המקדשים הפגאנים שימשו גם כמקום שבו קיימו כוהנות מיוחדות יחסי מין עם המתפללים והמאמינים למיניהם כחובה דתית ועבודת קודש בפני עצמה .
בימינו אלה הכנסיות ובתי הכנסת והמסגדים למיניהם נחשבים חמקומות הרחוקים ביותר מסוג זה של פעילות אנושית ,ומי שיתפס בהם בכך עלול לשלם ביוקר . אבל עדיין ...אני מכיר אנשים שאחת הפעילויות החביבות עליהם היא לקיים יחסי מין בבנינים של בתי כנסת בהיחבא . טיטוס על פי המסורת היה אדם שהתעקש לקיים יחסי מין דווקא בקודש הקודשים של בית המקדש .
לא שזה מהנה כל כך אבל כנראה עצם שבירת הטאבו היא מגרה במיוחד.
וכמובן יש להזכיר את הסיפור של האישה שהצטלמה בעירום מעל לקבר של קדוש כלשהוא והצילום פורסם ברשת וגרם לסערה רבתי. ואני מנחש שבכך רק תרמו להנאה של מבצעת המעשה.
סקס במקומות קדושים 141420
אלי,

הרחבה מסוימת על היחס בין קודש למין תוכל לקרוא - אזהרה: פרסומת עצמית - בדיון 1423.
סקס במקומות קדושים 141425
אין לי כלום נגד פירסומת עצמית .
סקס במקומות קדושים 159675
רעיון מדליק - מחפשת פרטנר
סקס במקומות קדושים 160191
הרב בא גד התוודה פעם בתוכנית טלויזיה בערוץ 10 שהקדוש ברוך הוא סקסי בעיניו אז אולי איתו...
סקס במקומות קדושים 276923
אני לא מאמין
סקס במקומות קדושים 276956
מאין אתה יודע שקיום יחסי מין בקודש הקודשים זה לא מהנה?
לפני שקראתי את המאמר אני "מסתכנת" וקובעת: 141353
המאמר לא ייחדש דבר! מדובר במיתוס שטופח ונופח לאורך השנים.
הארון המקורי, אם בכלל היה? סביר שנשדד/נשרף/נבזז איפוא שהוא מסביב לחורבן המקדש הראשון.
אין סיכוי שפריט מעשה ידי אדם שטולטל ושונע ממקום למקום ישמר לאורך אלפי שנים.
מן הסתם, חלק מאלה ששוקדים על טיפוח המיתוס, "החכמים והנועזים" יותר, עוסקים כבר ביצור "הזיוף האוטנטי" האולטימטיבי, שודאי "יתגלה" בטווח זמן כזה או אחר, יעורר הרבה הדים וויכוחים, ויחזיר את ההשקעה עשרת מונים.
אבל זו המציאות והחולשה האנושית, ויש חכמים שיודעים בהחלט לנצל אותה...
את כתבת את זה לבד? 141365
אחרי שקראתי את המאמר אני קובעת: 141366
שוב ''שצדקתי'' קודם והמאמר לא הוסיף ולא החסיר לי דבר.
אהבתי 141421
מצא חן בעיניי הרעיון לכתוב לפני שאני קורא איזשהו מאמר מה ציפיותיי ממנו, ולאחר הקריאה לבדוק.
לפני שקראתי את המאמר אני "מסתכנת" וקובעת: 141430
ברור שאין לך מושג מה פירוש המושג ''מיתוס''.
לפני שקראתי את המאמר אני "מסתכנת" וקובעת: 141527
מה פירוש המושג "מיתוס"?
טלה, גדי, עז , או תיש בר 141899
אולי תגלה לכולנו מהוא מיתוס? ולמה ארון ברית האלהים הוא מציאות בעיניך?
כרובים 141429
הכרובים לא היו "הכלאה" של חיות שונות, שהיא התמזגות מינית בין יצורים שונים, אלא תרכובת צורנית - בדרך כלל גוף של אריה או פר, כנפיים של נשר, זנב של נחש וראש אדם. צוהי צורתם של "שדים" שונים, כפי שמתארת אותם האנציקלופדיה למיתולוגיה של לארוס, שתפקידם היה לשמור על דברים שונים - מאלים ועד שערי ערים. לצורות החייתיות השונות שהרכיבו את גופם של יצורים אלה היו משמעויות רעיוניות שונות - לדעת גרייבס הן הביעו עונות של השנה: הפר הוא החורף, הנשר - אביב, הנחש קיץ או סתיו, וכדומה. אבל אולי הביעו החיות השונות את כוחות הטבע השונים: נשר - אוויר, פר או אריה - אדמה, נחש - שאול, והאדם הוא כמובן המושל על כולם. אין ספק שהכרובים, המוזכרים יחד עם גן-העדן ששכן לפי רוב הטיעונים במסופוטמיה (בל נשכח שנהרות פרת וחידקל זרמו בו) הם קרוביהם של אותם שדים-שומרים בבליים.
את היית שם? 141461
את היית שם? 141485
כן.
את היית שם? 141609
אבל את לא ממש כאן..
כרובים 156369
ממש רחמים על הבורות בנושא של העם היהודי לדורותין
עם עים מורשת שכולם בעצם העתיקן מימנה אנשים שלא מצליחים
להבין מהו יהודי ומיתעסקים עדיין בחוכמות האוויל של הגויים. כל הפילוסופים נעלמו מן העולם ויעלמו מן העולם חוכמת האמת נישארת וכל מי שהולך בדרכייהם שלום לישראל
ככתוב, כמוהם ייהיו עושהם כל אשר בוטח בהם
חרובים 156408
לפני שאתה מעיד על עיסתך ברבים, טוב תעשה אם תוודע כי הצימוקים - צימוקים הם, ולא נמלים.

והנמשל? לפני שאתה מטיף להכרת ואהבת מחשבת ישראל והתרבות היהודית, מן הראוי כי תלמד לכתוב עברית בלי שגיאות.
חרובים 156418
טוב יהיה אם מי שמורה לאחרים לכתוב עברית בלי שגיאות, יוודא שהוא לא טועה במלה ''תוודא''.
חרובים 156420
אתה פשוט לא עמוק מספיק בקבלה בשביל להבין את הסיבה להחלפת הא' בע'.

חזור אלי לאחר יומיים תענית. וברך הגומל, למען השם. אולי אז אוכל להסביר לך.
''ניצול מדריסת שור ונגיחותיו... צריך לברך הגומל'' 156426
כנראה שאתה לא עמוק מספיק בקבלת אחריות. גם זה סוג של קבלה.
כשביקורת כזו באה מאדם כמוך.. 156604
אה, רגע, אתה אלמוני. מה שאומר שגם אם תתגלה כמדבר שטויות, לא תהיה לכך כל השלכה רעה עליך אישית.

צביעות כבר אמרנו?
כשביקורת כזו באה מאדם כמוך.. 156886
היה לי רק דבר אחד לתרום לדיון המרתק שלך עם מר יוסי: "תוודא" כותבים כך, באלף, ולא בעין. לא נראה לי שבנושא הזה יש סיכוי גדול לגלות שאני מדבר שטויות, אבל אתה צודק - ליתר בטחון, ורק למקרה שפתאום ישנו את האיות של "תוודא", אני מעדיף להשאר אלמוני.
יהואש מלך יהודה 141465
מהמאה התשיעית לפני הספירה הוא אחד החשודים ב"העלמת " הארון ביחד עם אוצרות אחרים של בית המקדש שאותם מסר לידי חזאל מלך ארם מנצחו בשדה הקרב.
יהואש זה הוא טיפוס שנוי במחלוקת עד עצם הזה גם מסיבות אחרות .
לאחרונה התגלתה כתובת שמיוחסת לתקופתו ושבה מדובר על "בדק בית " שנעשה בבית המקדש בהוראתו, כפי שמסופר גם בתנ"ך.
אך הכתובת הזאת נמצאת כעת במרכז ויכוח ערני לגבי עצם אמיתותה ורוב החוקרים חושבים שהיא בכלל מזוייפת, זיוף אחד מני רבים לאורך הדורות כדי להוכיח את אמיתות התנ"ך. לעת עתה לא היגיעו החוקרים בהכרעה בעניין גם בגלל התפתחויות האדירות שחלו בשדה זיוף העתיקות , התפתחויות שהופכות הכרעה בעניינים מאין אלה לקשה מאוד.
יהואש זה הוא שנוי במחלוקת גם מסיבה שלישית : אפשר להטיל ספק בעצם היותו צאצא לבית דוד . יש מקום להנחה שעצם עליתו לשלטון ,לאחר רצח השליטה ביהודה הגבירה עתליה , הייתה תוצר של קונספירציה מסובכת של חוגי הכהונה, ואין זה ברור כלל אם יהואש הילד שהעלו אז על כס המלוכה אכן היה נכד של המלכה או ילד "שהינפיקו " לצרכיהם.
נראה שהכוהן הגדול יהוידע שהעלה את יהואש על כס השילטון השתמש בו כבובה לצרכיו ,. כמו כן נראה שבנו של יהוידע ,זכריה ניסה להמשיך להיות השליט שמאחורי הקלעים לאחר מות אביו תוך הפעלת לחץ סחיטה על המלך אך זה הביא לסקילתו ולמותו בחצר בית המיקדש ובכך שיחרר את עצמו מלחץ הסחטנות .
אם הנחה זאת נכונה כי אז יש מקום לחשוב שבית דוד הושמד במאה התשיעית לפני הספירה ,וכל המלכים מאז יהואש ואילך היו מתחזים.
עוד על כך ראו :
הגבירה עתליה
יהואש מלך יהודה 152564
כתובת יהואש אכן כנראה מזוייפת, יחד עם ארון הקבורה של אחיו של ישוע.

הארץ:
יהואש מלך יהודה 152730
כל הפרשה הזאת מצערת מאוד . אינני מכיר את עודד גולן האיש שיש שחושבים שהוא קשור בצורה זאת או אחרת לזיופים אבל אני מכיר את אחיו המוציא לאור ירון גולן, שהוא אדם שאני מחבב מאוד. .
כפי שציינתי בהזדמנות אחרת נראה שהרעיון לזיוף הכתובת של יהואש צץ לאחר קריאה בספר החדש של נדב נאמן '' העבר המכונן את ההווה'' ששם הוא מעלה את ההשערה שהייתה בדיוק כתובת כזאת. נאמן אמר לאחר מכן שזאת הסיבה שהוא מתקשה להאמין באמיתות של הכתובת צירוף המקרים היה קרוב מדי.
על הכתובת של ארון יעקב אחי ישו יש כבר ספר רציני ומכובד שמקבל את אמיתותה שאפשר להשיג בסטימצקי. נראה שהם יצטרחו להחזיר אותו למוציאים לאור.
למה? 152852
הוא יכול לככב על המדף לצד יצירותיהם של אריך פון דניקן ובארי חמיש. בכל המקרים יש את המטומטמים שמקבלים את תיאוריותיהם.
יהואש מלך יהודה 154970
יהואש מלך יהודה הוא אחד הדמויות המרכזיות בספרו של ראובן קריץ "עוזאי " שיצא לאור במהדורה חדשה ומתוקנת לפני כשנה , חמישים שנה לאחר שהסופר חשב על ספר זה לראשונה.
עוד על הספר "עוזאי " והזיוף של כתובת יהואש ראו :
בימי יהואש ועוזיהו
מאמר מעניין 141482
אם כי משהו אחד מטריד אותי:
פסלי הכרובים. אין איזה דיבר שאומר "לא תעשה לך פסל..."?
או שצלמים של מלאכים זה בסדר?
ראה התיחסות לנושא הזה בדיוק 141484
בחלק הבא.
שאלה של זמן 141952
בהנחה שמספר הארונות גדול מאפס וקטן משלושה האם אתה יכול לאמוד את מספר השנים שכל ארון התקיים? (מהרגע הראשון בו דווח על קיומו עד לרגע האחרון)
שאלה של זמן 141980
לא.
נ נח נחמ נחמן מאומן 141501
הלא תדעו כבוד בני ישראל שדוגמת הארון ועיקרו נמצא באנושות ושמו נ נח נחמ נחמן מאומן הוא יחיד ושורש כל הבריאה וכשיבא משיח בן דוד כולם יאמרו: היה, בימים הקדמונים שקדמו לששת אלפים ימי החושך, נחמן כזה, כן, אנחנו מתחילים לזכור...
ואיפה פאגליה בכל הסיפור הזה? 141521
משום מה, המאמר שולח אותי למאמר קודם של פאגליה על שורשי המיניות.
בכל מקרה מאמר מרתק, אפילו בחירת הנושא הפתיעה אותי לטובה (משהו שמריח מיהדות ולא איזה טרנד אינטלקטואלי עכשווי שעוסק בזהות-מיניות-אחרות, אלא אם צמח לו טרנד כזה בזמן שהייתי לא מקוונת).
למה רק חמש אפשרויות? 141628
עם כל האפשרויות המלומדות (חמש במאמר) שהחוקרים חשבו עליהן, הם לא יכלו לעלות גם את האפשרות שהארון מעולם לא היה קיים (או שהיה יותר מאחד)? האם האפשרות הזאת היא כה בלתי סבירה, רק מן הסיבה שמישהו כתב, בעבר הרחוק, על קיומו של ארון שכזה?

במילים אחרות: האם עלי להתחיל לחפש גם את אקסקליבר? הייתי מתחיל לחפש גם את הגביע הקדוש, אבל הריסון וקונרי הקדימו אותי גם בזה.
למה רק חמש אפשרויות? 141645
במאמר דובר על כך שהיו שני ארונות ולא אחד.
ולגבי האפשרות שלא היה שום ארון היא אכן קיימת , אבל אם ניקח אותה כנקודת המוצא כי אז לא היה מאמר ולא היה על מה לכתוב...
ברצינות , סביר להניח שהיה חפץ פולחני כזה כמו הארון , כי לכותב לא הייתה סיבה מיוחדת להמציאו לחלוטין מהאוויר , כמו שלא הייתה סיבה להמציא לחלוטין את בית המקדש מהאוויר ( כפי שיש שטוענים היום ). זאת משום שלכל העם מעמי המזרח התיכון היו בתי מקדש כאלה וחפצי פולחן כאלה אז למה שדווקא תושבי יהודה יהיו שונים ומתבדלים מכולם , וחפצי הפולחן ומקומות המקדש שלהם קיימים רק ביצירות הספרות שלהם ?
אם הם באמת היו עד כדי כך שונים מכולם כי אז הם באמת היו עם יחיד ומיוחד במינו הרבה מעל ומעבר למה שהם מתוארים בתנ"ך.
למה רק חמש אפשרויות? 141801
כן, אבל חפץ פולחן (שאיננו מקום/אתר) יכול להיות פשוט סמל ולא חפץ ספציפי. יכול להיות שבנו כמה ארונות לאורך השנים, וכאשר אלו היצ'טקמקו קרא הכהן הגדול (בחשאיות כמובן) לנגר השכונתי שיעשה עוד עשר חדשים. הנגר המאושר (משק הכסף שקיבל) עשה עוד ארבעה בחינם ושם את האוסף במחסן המקדש, לשעת הצורך. (והעם? העם כמובן לא ידע מכל העסק ולכן כתב את שכתב).

למה לא היה על מה לכתוב? אני חושב שהמאמר שלך מאוד מעניין, גם (ביחוד?) אם יוצאים מנקודת ההנחה שמעולם לא היה קיים ארון שכזה באופן יחודי. האם אני חייב לחשוב שבאמת אקסקליבר עלולה להימצא בחפירות, על מנת להיות מעוניין ואפילו מוקסם מקורותיה?

אפילו אנשים קדושים ולא רק חפצים יכולים להיות לא יותר מאשר סמל. ראה ערך ישו. יש הטוענים שמעולם לא היה אדם ספציפי שכזה, אלא הוא פשוט מסמל תופעה אשר הייתה קיימת בזמן שמיוחס לו.
למה רק חמש אפשרויות? 141929
כן כן אנו מכירים את כל הטענות שלא היה אדם בשם ישו אלא המצאה היה וגם לא היה אדם בשם פאולוס אלא המצאה היה ,או שישו בכלל חי כמה מאות שנים לפני הזמן שיוחס לו בברית
החדשה ,בימי החשמונאים או שחי כמה אלפי שנים שנים לפני הזמן שיוחס לו בברית חדשה במצרים העתיקה או שהוא אינו אלא סמל לפולחן האלה הגדולה וכו' וכו' וכו' .
נראה שאינך מבין כלל את העקרונות של כתיבה היסטורית. אני חייב לצאת מנקודת הנחה הגיונית כלשהיא , שאינה סותרת בהכרך את מה שיש בידי ללא סיבה מוצדקת.
אתה אומר מדוע שלא נניח כך וכך וכך , אבל כדי להניח כך וכך וכך אני חייב שתהיה לי סיבה כל שהיא להניח כך וכך וכך ולא נתת לי שום סיבה כזאת ארכיאולוגית או אחרת .
למה רק חמש אפשרויות? 141936
אתה לא מסתמך על מקורות היסטוריים אלא על כתבים דתיים, בעלי אג'נדה מסוימת. חלק מן הניתוח ההיסטורי הוא זיהוי המקורות שלך, לא?

אתה מתיחס אל התנ"ך כאל מקור היסטורי אמין (לפחות לגבי עניין הארון) *כל עוד לא הוכח אחרת*. אני לא ראיתי סיבות לתת קרדיט כזה לספר הזה (ארכיאולוגיות או אחרות). התנ"ך (וכתבי דת אחרים) מצטיין בהמון נושאים, אבל אמינות היסטורית היא לא אחד מהם.
למה רק חמש אפשרויות? 141979
ולדעתי אפשר לתת לו קרדיט לנושאים מסויימים ובמיוחד לגבי התקופות המאוחרות יותר שבהן הוא עוסק, התקופות שבהן כנראה נכתב ( ימי המלך יאשיהו ביהודה ) ,ובכך מרבית החוקרים הרציניים כיום מאוחדים .
אין בעיני שום סיבה שהיה צריך להמציא את הארון מן האוויר הריק ,הארון לא היה עד כדי כך חשוב למטרותיו , הוא מן הסתם הסתמך על חפץ פולחני שהיה קיים.עצם העובדה שלגבי תקופות מאוחרות יותר הוא מזכיר אותו רק כבדרך אגב כמשהו שקיים ותו לא מחזקת זאת לדעתי.אנחנו יודעים שלעמים אחרים היו חפצים מעין אלה .
וכדי להבהיר 141981
חקר ההיסטוריות של התנ''ך הוא אחד הנושאיםה שנויים ביותר במחלוקת עלי אדמות , אבל בשנים האחרונות מתברר שנוצר קונצנזוס שהולך ומתחזק בקרב החוקרים האמריקאים והישראלים למיניהם , שחלק גדול מהספרים ההיסטוריים של התנ''ך קיבלו את הצורה הדפיניטיבית הראשונה שלהם בתקופה ספציפית מאוד , בימי המלך יאשיהו ביהודה במאה השביעית לפני הספירה . יש ויכוחים אם הצורה הזאת החלה לרקום גידים כבר בתקופות מוקדמות יותר בימי המלך חיזקיהו , אבל זהו הקונצנזוס.
יש על כך עוררים רבים , שטוענים שהתנ''ך נוצר כולו בתקופה הפרסית , או ההלניסטית , או החשמונאית ''מהאוויר הריק '' בדומה למה שטולקין עשה עם שר הטבעות .
אך לאחר ויכוחים אינטנסיביים רבים בעשרות השנים האחרונות , נראה לי שדעת החוקרים הרציניים ביותר ביותר נוטה כעת לכיוון האפשרות הראשונה .הטענות המאחרות יותר נראות יותר ויותר ( וככול שמתחזקת הקיצוניות של המחזיקים בהם שטוענים שספר יהושע למשל נכתב בימי יוחנן הורקנוס ) כפסודו מדע.
וכדי להבהיר 142053
יש דוגמאות (שמות) לחוקרים אמריקאים שבקרבם נוצר אותו קונצנזוס (אני מעוניין לדעת מי הם, מה בדיוק הם אומרים והאם ניתן להסיק מדבריהם שאם כתוב :"ויקחו פלישתים את-ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציגו אותו אצל דגון..." אז ניתן להניח שהפלישתים לקחו את ארון האלוהים והציגו אותו אצל דגון, כעובדה היסטורית סבירה ולא כחלק מאיזה סיפור עם אג'נדה).

לדעתי, היסטוריה זה לא מדע ולכן התיחסות להיסטוריונים מסוימים כאל פסודו-מדענים הוא קצת מוזר(פסודו-היסטוריה הוא מונח יותר מתאים), אבל אפשר ורצוי להתעלם מדעתי (אני מתחיל לקבל מיגרנות ממספר הפעמים שהמילה מדע, עד כדי חובקות כל, מופיעה באייל). קצת מסוכן, לדעתי, כל עניין ה"מדען מי שמסכים איתי, פסודו מי שלא".
וכדי להבהיר 142091
נראה שאתה מתעקש שלא להבין את דברי , לא אמרתי שכל מה שכתוב על ארון הברית הוא נכון , אלא שהיה דבר כזה בתקופה שבה התנ''ך נכתב , בימי המלך ישיהו.
ואשר לחוקרים הספר שיש להתחיל ממנו הוא ''העבר המכונן את ההווה'' של פרופסור נדב נאמן שהוא הספר החדש ביותר וגם הטוב ביותר והמסכם ביותר על השאלה הזאת. מכל בחינה זוהי ''המילה האחרונה '' בנושא לפחות עד שימצאו מימצאים ארכיאולוגיים חדשים.
רוב החוקרים הישראלים, ארכיאולוגים וחוקרי מקרא עומדים בצורה זאת או אחרת מאחורי נדב נאמן.
כנ''ל לגבי האמריקנים , ויליאם דבר , פרנק מור קרוס , ברוך הלפרין , ריצ'רד אליוט פרידמן , והרשימה היא עוד ארוכה.
ואין לי חשק לפרט בדיוק מה שהם אומרים כי זה מאמר בפני עצמו שאני אכתוב בבוא היום . אבל אם יש לך שאלות ספציפיות בנושא שאל.
וכדי להבהיר 142120
אני לא מתעקש, אני סתם מאותגר הבנתית. תודה על התשובות. אני פשוט מנסה להבין איך ההסקות ההיסטוריות הללו עובדות.

מהם התימוכים הנוספים לקיומו של אותו ארון *מלבד* הכתוב בתנ"ך והמקובל במסורת? מהן העדויות (ארכאולוגיות למשל)?
וכדי להבהיר 142162
אין עדויות ארכיאולוגיות לעצם קיומו של הארון עצמו וגם לא יהיו מסיבות שיובהרו בחלק השני של הכתבה .
אבל ארונות קודש דומים לאלה שתיאר המחבר המקראי היו קיימים אצל עמים אחרים, אין סיבה להניח שאם להם היו , וזה מתואר בידי הסופר שהיה דבר כזה בבית המקדש אז כנראה שהיה . אחרי הכל זאת לא הייתה בעיה גדולה ליצור ארון קודש כזה.
וכדי להבהיר 142172
באמת תודה על הסבלנות (אני מרגיש נודניק וכנראה יש לזה בסיס). אז האם ניתן באותה מידה לטעון שהיו חפצים כמו אקסקליבר או הגביע הקדוש? אם לא, מה ההבדל?
הבדל גדול 142173
כאמור על הארון כותב איש מימי המלך יאשיהו שמדבר על חפץ שהיה בבית המקדש בזמנו או בעבר הקרוב הזכור להוריו .
אקסקליסבור היא חפץ שאמור היה להיות בידי המלך ארתור במאה החמישית לספירה ,אך מתחילים להזכיר אותו לכל המוקדם במאה ה-‏12 ואולי אף ה-‏13 לספירה. בהחלט הבדל זמנים גדול .
כנ"ל לגבי גביע הקודש הגריל שאמור היה להיות קשור לישו מהמאה הראשונה לספירה אך ככזה מזכירים אותו רק מהמאה ה-‏13 לספירה .הבדל זמנים של 1300 שנים.
למה רק חמש אפשרויות? 141997
אלי בטח קצת מצטנע, אבל פעם הוא כתב מאמר בנושא: "התנ"ך - מציאות או דימיון" דיון 222
תודה 142054
הצנוע הידוע 142117
נכון, הוא בטח קצת מצטנע.

אם כי זה עוד כלום לעומת התגלית המרעישה הזאת: תגובה 141425 .
הצנוע הידוע 144718
בשביל מה אתה צריך לפרסם את עצמך כל הזמן בכל פורום אפשרי?
הצנוע הידוע 144727
למרבית הצער אין לי יחצן פרטי , ואינני מכיר אף אחד בברנז'ה של כלי התקשורת ,ואף אחד שם לא מכיר אותי או שמע עלי. אם מישהו כבר מזכיר אותי בכלי התקשורת יאיר לפיד יתפלא הכיצד זה מתייחסים בכלל למישהו שהוא לא שמע עליו מעודו ולא לידידתו חברת הברנז'ה שלו עירת לינור.
כך שדרך זאת של פירסום היא היחידה שפתוחה לפני.
למה רק חמש אפשרויות? 142560
הטענה שאתה מעלה דומה מאוד לספר של טרי פראצ'ט שבו מסתבר לקומנדר ויימס שאבן שנחשבה לגמדים "נאפתה" מחדש בכל פעם שהקודמת עמדה להתפורר. הסוד נשמר בקרב משפחות האצולה של הגמדים.

אבל במקרה שכזה עולה במוחי השאלה הבאה: בהנחה שרוב העם לא ראה את הארון ואם נניח שכוחות מיסטיים שהיו לארון המקורי לא עברו להעתקים, וכן שפרט לכהן הגדול איש לא חזה בארון אזי ... האם ייתכן שהארון ששבו הפלישתים היה בעצמו זיוף שהוכן על מנת שלא לסכן את הארון המקורי ?

אם מסכימים עם הנחות הייסוד הללו אזי אחת משתי האפשרויות הבאות נראית סבירה:
1. הארון שרד וכן גם כוחותיו
2. הארון לא שרד והכהן הקדוש בעצם לא ראה שום
דבר היכנסו לקודש הקודשים
למה רק חמש אפשרויות? 142562
רעיון נחמד אבל על פי הסיפור התנ''כי הארון שנשבה בידי הפלישתים בהחלט היו לו כוחות על טבעיים כך שזה לא יכול היה להיות זיוף . או שליותר מארון אחד היו כוחות על טבעיים.
למה רק חמש אפשרויות? 142564
כך שבסך הכל אנחנו מסכימים, או שהארון שנישבה ע''י הפלישתים היה המקורי ואין בלתו או שהארון שנישבה על ידיהם היה זיוף.

הבעיה היא שהתנ''ך אינו תמיד נצמד לאמת ארכיאולוגית אלא לפעמים פועל לפי מיתוס כך שקשה להסיק מתאור צרותיהם של הפלישתים שאומנם הארון ששבו היה המקורי.

אני מחכה בכיליון עיניים לחלק השני של המאמר המעניין.
למה רק חמש אפשרויות? 142959
ואולי הארון שנשבה על ידם היה אמיתי, אבל זה שהוחזר היה זיוף?
למה רק חמש אפשרויות? 143018
רעיון מעניין שלא עלה בדעתי קודם לכן... האפשרויות הן פשוט בלתי נגמרות the mind boggles

אולי עדיף שלא נמצא את הארון, אחרי הכל החיפוש הוא כל כך מרתק אבל מה נעשה בו אם ימצא ? אני יכול לתאר לעצמי את העמותה למען הבית השלישי מתחזקת ב-"מידת מה" (גרשיים לשם הציניות בלבד).
ותודה על הספויילר 142704
האף-בי-איי והאינטרפול יחפשו עתיקות שנבזזו 141860
ייתכן שביזת המוזיאון בבגדאד תוכננה על ידי גורמים מחוץ לעיראק

----------------------------------------------------------------------------------------
"..
ב"מסכת כלים" נזכרים מקומות, שבהם נטמנו כלים ואוצרות מן המקדש בירושלים.
קרוב לוודאי שכל המקומות הללו נמצאים בבבל, מה שמצטרף לסברה שמסכת זו
נכתבה בבבל. מגילת הנחושת ממדבר יהודה, הדומה בתוכנה ל"מסכת כלים", מונה
אף היא מקומות רבים, אשר שמות שניים מהם - תל כחלת וכחלת - דומים לעין-
כחל. רוב הצעות הזיהוי למקומות אלה מצויים בקרבה גיאוגרפית לירושלים.
..
"מסכת כלים" מונה מספרים מפליגים של כלי קודש, כלי כסף וזהב, כלי נחושת
וברזל, ככרות כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות ועוד. הדמויות ההיסטוריות
הנזכרות ב"מסכת כלים" מרמזות, שכוונת הכתוב היא לאוצרות בית-המקדש
..
מקור דומה נמצא במגילת הנחושת, שנתגלתה במדבר יהודה. אין ספק, שכוונת
המגילה היא לאוצרות בית-המקדש השני, או - כדעת בן-ציון לוריא - לאוצרות
מימי בר-כוכבא.
..
אבל המציאות גדולה מכל דמיון.. לפני מספר שנים נתגלו במדבר יהודה
ממצאים השופכים אור חדש על האוצרות המוזכרים במגילת הנחושת
יש בדעתי לחשוף ממצאים אלה בין שביעי של פסח לשבועות
.."
מילה סלע --------------------------------------------------------------------------------------------------
http://clubs.walla.co.il/ts.cgi i?tsscript=message/object&f forum_id=1093&message_id=36 69090
האינטרפול מתכוון לשלוח צוות
מיוחד לשיקום עתיקות שינסה
לאתר את הפריטים שנשדדו
מהמוזיאון בבגדאד בשבוע שעבר,
וארה"ב - שספגה ביקורת על שלא
מנעה את מעשי הביזה בעיר -
שולחת סוכני אף-בי-איי שיצטרפו
למבצע השיקום. איטליה הודיעה
שתצרף למשלחת צוות מטעם
"היחידה להגנת עבודות אמנות",
וקטאר, צרפת, בריטניה ומצרים
הבטיחו גם הן להשתתף.

בפאריס התקיימה בסוף השבוע
פגישה של 30 מומחים, בהם
ארכיאולוגים ומנהלי מוזיאונים,

שבה הוחלט לשגר צוות חירום מיוחד לעיראק כדי להעריך את מידת הנזק
למוסדות התרבות. הקבוצה גם החליטה לתמוך בהצעת מנכ"ל אונסק"ו,
קויצ'ירו מטסורה, להעלות במועצת הביטחון של האו"ם הצעת החלטה המטילה
איסור זמני על קניית פריטי אומנות עיראקית.

בין החפצים שנשדדו, היו 80-כ אלף לוחות עתיקים עם דוגמאות הכתב
הקדומות ביותר בעולם; פסל ברונזה של מלך אכאדי בן 4,500 שנה; נבל כסף
בן 4,000 שנה; וכד שומרוני מגולף בן 5,200-כ שנה. האינטרפול כבר
פירסם אזהרה 181-ל המדינות החברות בו ליידע את הבודקים במעברי הגבול
ואת בתי המכירות הפומביות לגבי המצב בעקבות שוד המוזיאון. הבי-בי-סי
דיווח כי אחת האפשרויות שהועלתה היא שביזת המוזיאון היתה מתוכננת,
אולי על ידי גורמים מחוץ לעיראק.

הכעס בעולם גובר, עם פרסום הידיעות על אובדן הפסלים העתיקים, כתבי היד
ואוצרות נוספים. במחאה על כישלונה של ארה"ב למנוע את ביזת המוזיאון,
התפטרו עד כה שלושה חברים בוועדה המייעצת לנשיא ארה"ב בענייני קניין
תרבותי. מרטין סאליבן, שעמד בשמונה השנים האחרונות בראש הוועדה, אמר
לסוכנות הידיעות רויטרס: "זה לא היה צריך לקרות. צריך היה להיערך
לקראת אפשרות כזו". גם ריצ'רד ס. לאניר וגארי ויקאן, מחברי הוועדה
המונה 11 מומחים לאמנות, הצטרפו לסאליבן. בראיון לסוכנות אי-פי תקף
לאניר את "חוסר הרגישות המוחלט של הממשל וחוסר המחשבה בעניין הפלישה
לעיראק ואובדן אוצרות התרבות".

נוסף על המוזיאון הלאומי בבגדאד, נבזזו גם מוזיאון בעיר מוסול והספריה
האיסלאמית בבגדאד, בהן נשמרו כתבי יד עתיקים, לרבות אחד העותקים
העתיקים בעולם הקיימים כיום של הקוראן. בעקבות קריאת אנשי דת
מוסלמים, או נקיפות מצפון, החזירו תושבי בגדאד 20 פריטים שנבזזו
מהאוסף הלאומי בעיר.
http://clubs.walla.co.il/ts.cgi i?tsscript=message/object&f forum_id=1093&message_id=36 69312
שח ירושלים wap
יעו"ל יורדים עולים

----------------
"..
מקווה שלם, כנראה מהתקופה החשמונאית, התגלה במערכת מנהרות
הכותל, קרוב לכותל המערבי. את המקווה חשף צוות ארכיאולוגים
בראשות דן בהט, בעת עבודות הבנייה של מרכז חינוכי שייפתח
במקום בעוד כמה חודשים.

העבודות לחשיפת המקווה ולשימורו, כמו גם העבודות להקמת המרכז
החינוכי, נעשות במימון יו"ר ועידת הנשיאים, מורטימור צוקרמן.
המקווה יהיה פתוח למבקרים במרכז החינוכי שייקרא על שם בתו של
צוקרמן, אביגיל.ייחודו של המקווה, מעבר להיותו אחד העתיקים
מסוגו שהתגלו עד כה, בכך שנשמר במצב מושלם, למרות המבנים
הרבים שנבנו מעליו.

רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ, אמר כי מדובר במקווה "מדהים
ביופיו". לדבריו, מדובר באתר ייחודי שניתן לראות בו אלפיים
שנות היסטוריה בחדר אחד. מעל המקווה התגלתה מערכת תעלות ניקוז
מהתקופה ההרודיאנית. מעליה נבנה בתקופת הקיסר אדריאנוס מבנה
ששימש כבית שימוש ציבורי. בית השימוש המשיך לשמש גם את
הביזנטים והערבים, ונסתם בידי הצלבנים, שבנו מעליו רצפת
פסיפס.

מתחת למקווה עצמו נחשפו שרידים נדירים, מרביתם כלי חרס, מימי
בית ראשון. הרב רבינוביץ ביקש להדגיש כי המקווה נמצא מרחק
חמישה מטרים מהכותל המערבי והוא מרוחק מהר הבית.

.."
וזה תחילה של המסלול עד לבקעת הורקניה...
המשך מחר...
-----------------
כנס לחקר המקדש....

היום 20.4.03עד השעה 14.30

מחר 10.00- 14.30
רח' קרן היסוד 22 ירושלים

שח ירושלים wap
יעו"ל יורדים עולים
מעניין איך חז''ל הוסיפו פרטים מדהימים על הארון 141896
ואנקדוטות משעשעות ומשמעויות נסתרות

אולי הם ניסו בכח להמציא דברים? לא יכול להיות
עם כל הציניות, העניין הוא 141912
שה"שטויות" האלה של חז"ל (כמו אלה של עמים אחרים) נשמעים דווקא כמו דברים די מעניינים, גם אם לא ממש מאמינים שהם באמת היו שם (או באמת "ככה בדיוק היו שם").

אולי הם באמת ניסו בכח להמציא דברים, כמו שהאנושות תמיד עשתה, עושה ותעשה, ובזה נמצא כל היופי שבעניין?
''איך כמעט גילינו את ארון הברית'' 142000
מה פתאום שודדי התיבה 142517
מה הכנסתם לסיפור האמור להיות היסטורי את הסרט הטפשי אינכם מתבישים
לא 142518
שכחתם את המשנה במס' שקלים!!! 143772
שכחתם את המשנה במס' שקלים!!! שהיה שולחן מיותר בעזרה "כנגד דיר העיזים שכן קבלה בידם מאבותיהם ששם הארון נגנז"!!!!
דבר כזה לא שוכחים 143779
ראה תחילת חלק ב' של המאמר (דיון 1426), המקור המיוחס שם למסכת יומא נג: הוא למעשה המשנה במסכת שקלים, פרק ו' משנה ב (ובמשנה א': "...כנגד דיר העצים, שכן מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון גנוז").
מכונת המן 144406
האם היה ארון הברית מכונה שנוצרה בידי חייזרים וניתנה למשה רבנו על מנת שיצור איתה את המן עבור בני ישראל בזמן מסעם ממצרים לארץ ישראל ?
האם ייתכן שמכונה זאת זהה גם עם ה"גראל" שאחריו חיפשו אבירי המלך ארתור ?
האם אפשר לבנות את המכונה הזאת גם היום?
והתשובה היא : כן!!!!!!!!!
ולמי שרוצה לדעת עוד מוזמן לבקר בכתבות האלה שמלמדות
אותנו איך אפשר ליצור מכונת מן :
וב:
אשרי המאמינים.
המכשיר החשמלי 144684
האם היה ארון הברית מכשיר חשמלי שנוצר בידי התרבות המצרית המפותחת ?
תשובה חיובית פלוס תרשימים ניתן למצוא כאן :
המכשיר החשמלי 145782
האם היה ארון הברית טוסטר אובן משוכלל עם שבע מהירויות צליה ומתקן מיוחד לפיתות עירקיות?!

כשדודו טופז עוד היה מצחיק הוא נתן דוגמא לסוג הכתבות שמתפרסמות ב"עולם הזה": בעמוד הראשון יש כותרת ענקית - "האם שר החוץ הוא למעשה אישה לסבית שמרגלת עבור הסובייטים?" אתה קונה את העיתון, מדפדף מדפדף, בפנים כתוב: "לא."
סתם, הזכיר לי.
המכשיר החשמלי 145785
הדוגמה של דודו טופז הייתה "האם אריק שרון מעשן סמים? (המשך בעמוד 18)". ובעמ' 18: "לא".
המכשיר החשמלי 145893
האם גם חברת הכנסת אלמוזלינו מתעסקת עם נחש?
המכשיר החשמלי 146024
כן, אבל אתה לא באמת יכול לצפות ממני לזכור דבר כזה, נכון? חוץ מזה, "האם אריק שרון מעשן סמים" זה כבר לא ביג דיל בימינו. סף הגירוי עלה.
המכשיר החשמלי 145876
בערוץ שמונה, לקראת מוצאי שבת, היה סרט תעודה על אורי אבנרי. בין היתר התברר שם כי, בעוד של''עולם הזה'' היה תפקיד חיובי בדחיפה לפתיחות העיתונות וביקורתיותה על השלטון, (ובהחדרת תמונות עירום לכל בית אב בישראל), הרי שהסגנון הבומבסטי והצהוב של העיתונות המרכזית כיום היא אשמתו גם כן.
השניות הזאת בכלל מאפיינת את אבנרי 145894
מצד אחד האיש היה ראש וראשון לכל הספקנים ומטילי הספק באנשי השלטון באשר הוא גם בימי שיא עוצמתו של בן גוריון שלא לדבר על תקופות מאוחרות יותר.
מצד שני מהכתבות שלו עושה רושם שהוא מקבל ללא כל ביקורת כל מילה שהשקרן המדופלם עראפאת אומר . לפעמים אני עומד המום כשאני קורא את הכתבות המעריצות שלו על עראפאת , הרי לא יכול להיות שהוא באמת מאמין לכל מה שהוא כותב ? והרי אין לכך כל קשר לצידקה של העניין הפלסטינאי, זה עניין של היגיון עיתונאי אלמנטרי .
וכנראה שבאמת לא , אבל נראה לי שהוא כותב בצורה כזאת ממדיניות פוליטית משלו שאינה נהירה לרוב האנשים.
הארון והסימבוליזם שלו 148359
להלן מאמר מעניין מאוד של מישהו שמוצא כל מיני אפשרויות מעניינות ביותר בצורת הארון :
אותו האדם חושב שבית המיקדש סימל צורת אדם, האם זה יכול להיות ? בהחלט כן אם כי אולי בדיאבד , לא דווקא כשהוא תוכנן לראשונה כמו רעיונות מתוחכמים רבים אחרים.
הארון והסימבוליזם שלו 148377
קראתי פעם תיאוריה כזו בספר של רומנטיקן ניאו-כנעני בשם און זית על תקופת התנ''ך. הוא מאשים את שלמה ופולחן בית המקדש ביסודה של היהדות ולפיכך בשירוש רוח החיוניות של העברי והקדום והתנוונות המבנה השבטי (שאותו רואה המחבר הרומנטיקן כעדיף) לממלכות.
און זית ואון שריג 148380
כן גם אני קראתי את הספר המעניין מאוד הזה של און זית , ולאחר שסיימתי אותו הייתי משוכנע שמחברו הוא עוד שם בדוי של שרגא גפני ( שאחד שמשמותיו הבדויים הידועים הוא "און שריג " כמחובר ספרי דני -דין ) שהדיעות שהוא מבטא בספריו השונים הם דומות מאוד עד זהות .
בדיאבד כאשר נפגשתי עם מר גפני-שריג הוא הכחיש כל קשר עם מר זית שעליו אף לא שמע . נתתי לו את הספר של מר זית לקריאה , הוא אישר בהפתעה שאכן יש דמיון רב בין הדעות בספר לדעותיו.
העותק שלי של הספר נשאר מאז אצלו .
עוד על און זית יש כאן :
ואת טקסט הספר שלו יש כאן :
מצא מין את מינהו. 148466
אכן, הן מר זית והן מר גפני דוגלים ביצירת גזע ה''הומוס ישראליקוס פאשיסטוס'' - אדם בור הבז לחינוך ולהשכלה, דוגל ומתנהג בגישה כוחנית ועפ''י יצריו, יודע להעריך רק כח פיזי ומתעב גישות מורכבות יותר ביחס לחיים (שלא לדבר על מוסריות יותר) של ''יפי-נפש''.

זוהי עוד סיבה להחרמת ספריו של שרגא גפני.
מצא מין את מינהו. 148470
תוכל לתת דוגמאות לקביעה שמר גפני תורם ליצירת "אדם בור הבז לחינוך ולהשכלה, דוגל ומתנהג בגישה כוחנית ועפ"י יצריו, יודע להעריך רק כח פיזי ומתעב גישות מורכבות יותר ביחס לחיים (שלא לדבר על מוסריות יותר) של "יפי-נפש"." ?

ואגב, כשאלון בועט את הכדור בלי כוח כיוון שהפנדל לא הגיע לנבחרת ישראל, האם גם אז הוא מתעב גישות מורכבות יותר ביחס לחיים (שלא לדבר על מוסריות יותר) של "יפי-נפש"?

ובכלל, להחרים ספרים? יש עוד ספרים שאתה מעוניין להחרים?
מצא מין את מינהו. 148490
פירוט בהגותו של שרגא גפני על סמך יצירותיו תוכל למצוא ב"תנו להם ספרים" מאת אוריאל אופק.

לגבי הספרים, את ענין הצדקת החרמתם הסברתי בתגובה 78057 .
''גישות מורכבות יותר ביחס לחיים'' 148485
כשזה נאמר על ידי מי שבאופן סיסטמטי מפגין את הגישה המורכבת על-פיה שמאל=חוכמה, ימין=טפשות, זה נשמע כמו בדיחה.
''גישות מורכבות יותר ביחס לחיים'' 148492
גם הטפת מוסר מפי איילים אלמונים נשמעת כבדיחה.
מצא מין את מינהו. 148516
חוששני שהגישה של גפני היא יותר מורכבת ממה שאתה או אופק מציג אותה .הרבה יותר .
גפני אינו בז להשכלה ולידע בספריו נהפוך הוא , הוא מעלה אותם על נס בספר אחרי ספר . הוא אינו דוגל באדם שמתנהג על פי יצריו נהפוך הוא בספרים כמו ''הסבפורטאים הצעירים '' הוא חוזר ומדגיש על הצורך לשמור על הגינות ספורטיבית בכל מקרה , ויהי מה , וגם נגד יריב שאינו מקפיד ,בלשון המעטה על הגינות כזאת.
אגב גפני כתב ספרי פופולאריזציה שונים של היסטוריה צבאית שהם מרשימים מאוד מסוגם ,לדעתי ובהחלט תורמים רבות לידע של מי שקורא אותם.
מצא מין את מינהו. 159910
אאז"נ, לפני מספר שבועות התפרסמה כתבה בעיתון "במחנה"‏1 כיצד נתפסו הצבא והמולדת בספרי ילדים לפי התקופות השונות בחייה של המדינה. לצערי לא אוכל לספר על תוכן הכתבה‏2.

________________
1 כן, זו הפעם השניה היום שאני מאזכר כתבה מ"במחנה". למרות הדימוי השלילי, אולי, שיש לעיתון אני מוצא בו, מידי פעם, כתבות די מעניינות.
2 למרות שהנחתי את הגליון בצד לשם קריאת הכתבה במלואה, הוא הושמד‏3.
3 מה לעשות ולא הנחתי את העיתון במקום המיועד לו...
מצא מין את מינהו. 159951
הרשה לי לנחש שהכתבה בבמחנה היא של איתן בר יוסף.
מצא מין את מינהו. 159978
אני מרשה לך לנחש למרות שכאמור בתגובתי לא אוכל, מטעמים טכניים, להתייחס לתוכן הכתבה, לרבות לכותבה.
אולי יש אייל אחר שראה את הכתבה ויהיה מסוגל לאשש או להפריך את ניחושך.
הקישור ל''הר הבית הוירטואלי '' 153585
השתנה . הוא כעת ב:
לעורכים תקנו בבקשה את הקישור למעלה במאמר בהתאם.
הקישור ל''הר הבית הוירטואלי '' 153603
חתיכת פרויקט לקחת על עצמך - עדכון כל הקישורים שלך לארץ הצבי שהשתנו. מרשים במיוחד על רקע מחאותיו של מישהו שם - שבמקום לעשות כמוך - משחית זמנם של הקוראים בטענות על זדוניות גודווין ומלואו כלפיו.
הקישור ל''הר הבית הוירטואלי '' 153612
קריאת הדיאלוג של מ. שרון עם אדולף בילינסקי גורמת לי שוב להודות לאלוהי האינטרנט על יצירת ה strange attractor (במשמעות מושך המוזרים) המופלא "ארץ הצבי". תחזקנה הידיים, מר רבינוביץ'.
על מה אתם מדברים? 153654
נסה כאן: 153655
והמשך כאן 153662
הר הבית העתידני 178795
האדריכל מיכאל חיוטין פירסם לאחרונה בהוצאת "בבל " את הספר "מגילץ ירולשים מקומראן" שבו הוא משחזר ומנתח את אחת ממגילות קומראן שהייתה כמעט בלתי ידועה עד כה ומצא בה אתה תיאור האדריכלי המפורט הראשון אי פעם של עיר עתידנית , הלא היא ירושלים האוטופית בקץ כל הימים .
עוד על כך ראו :
ירולשים באחרית הימים
כמה מילים חמות 212691
בעברי המקצועי היתי ארכיאולוג (רשות העתיקות, אוניברסיטת חיפה), וככזה אני מברך על הסיכום הענייני והנאה של מר אשד.
עסקתי רבות בחקר פרשיות עלומות בתנך מההיבט האקדמי, אך לדאבוני "פתרונותי" לא היו ע"פ ה- main stream, ועל כן
נקטעה הקריירה האקדמית שלי. טוב שיש עוד אנשים שמחפשים
תשובות, חוקרים ומסכמים את הידוע על פרשיות עלומות מיוחדות
אלה ואחרות, יישר כח.
ארון הברית הוסתר בבית השם 375868
לדעתי ארון הבריט הוסתר בבית המיקדש.
בבית האלוהים וכשיבוא המשיח, בעזרת השם
יגלו אותו. כמובן אולי, מי שיבחר לכך.
הכותב אינו דתי
זה נמצא באתיופיה קבור עמוק עמוק 431995
אם רק המדינה היית מדינה ''יהודית'' כמו שזה נשמע בלי מיני אפליות דעות קדומות יחד היינו מצואים את זה
ויחד היינו יוצרים היסטוריה יהודית מבני הצאצים של
שלמה המלך שזה (האתיופים)
אבל המדינה מעדיפה להדחיק את האתיופים ולהתכחש לזה
שיש דבר כזה יהודי שחור אני יודע שאנחנו נעבור את זה
וכל המדינה תהיא בכל מיני צבעים ואף אחד לא ידע
מזה אפליה אבל הבעיה שצריך לנצל את הזקנים
האתיופים כי לא נשאר הרבה זמן
ואז בחיים לא נדע את האמת לאמיתה.
הזכות וצו הדורות 433227
המאמר מקיף ומבוסס ביותר-שבחים לעורך!
היתה לי זכות להיענות לפנייתם של בכירי הארכיאולוגים
אשר האמינו כי מקורותינו הקדומים כדיווחיהם של טיילים שונים לאורך הדורות אשר ציינו והזכירו שוב ושוב את קייומו של הארון בכבודת יתר הכלים "אשר החסירום בבית שני" ב"מטמוניות העמוקות
והעקלקלות אשר בנה שלמה עם בנין הבית"!
אכן ככל עם אשר ההיסטוריה שלו חשובה להווה ולעתיד חקרנו את
האפשרויות השונות וניסינו אשר ניסינו-מה חבל כי גם בענין זה
קיימת מחלוקת.
מה חבל כי גם בענין זה קיימת מורך רוח וחוגג הספק לגבי זכותנו
הלגיטימית והמעוגנת ללא כל ספק!
הזכות וצו הדורות,תגובה 433227. 433773
למערכרת אייל הקורא שני המאמרים בענין ארון הברית הרשימו אותי ביותר . הגבתי תגובות קצרות-אולם חשתי כי לא די בכך-כך שהקדשתי זמן וסבלנות,הרי בענין כה רציני עסקינן,והכנתי תגובה-הסבר מפורט.
מכיון שאיני יודע אם הוא יכנס במיסגרת ההערה,היריעה יתכן קצרה, מצפה לתגובתכם באיזה דרך לפרסמו.
ממתין לתשובתכם.
חנן אברהם
הזכות וצו הדורות,תגובה 433227. 433801
http://www.haayal.co.il/help שאלה 5.
כדאי לכולנו חזור קצת אל העיקרים הקשורים לתייפקודו של הארון 532937
לאחרונה נתקלתי ברב השיח הותיק שלכם על ארון הברית שפורסם להבנתי בעיתונכם אייל, שגם עליו לא היה לי מושג עד עתה.

החומר הרב עם התגובות, ממלא כבר יותר מ-‏70 עמודים. יש בו מה שחשבו וחושבים מלומדים ועמכא על הנושא המרגש, הסובל כקודמיו ממחסור כרוני במידע לעומת שפע דעות, טענות ובעיקר ספקולציות.

דוגמא לכך הוא הדיון המעניין על נושא צדדי לכאורה של מגילת הנחושת. החפץ הקונקרטי שנטמן תחת סף הכניסה למערה מס.3 הצופה אל חורבות קומראן,הוא חריג מול מגילות ים המלח בכל הפרמטרים: החומר (נחושת), הטמנתו הסודית (תחת סף הכניסה שלא כשאר המגילות והמסמכים שהושארו גלויות בכדי חרס או באוירן החופשי של המערות) אבל בעיקר בתוכנו הזר לכל הכתבים ומסמכי ארכיונים עשירים שניטשו בבמכוון במערות הסתר שליד ים המלח (ציבוריים ופרטיים).

כעת הולך ונחשף לראשונה, משהו קצת יותר קונקרטי, גם על מקורה של המגילה וגם לגבי הפריטים שתוארו בה, אותם הטמינו מן הסתם כוהני המקדש בשנותיו הראשונות של המרד הגדול בטרם באה ירושלים במצור בשנת 69 ונפלה שדודה מידי ליגיונותיו הרצחניים של טיטוס בן הקיסר וספסיאנוס בשנת 70 למנינם.

כוונתי לתיעוד, לרישום ולפיענוח של אוסף התעודות ששרד ממלחמת בר כוכבא, בו אני עוסק בשנתיים האחרונות ושלא פורסם עד עתה בפורמט מדעי מאחר והעבודה עליו היא בעיצומה.עם זאת מזה שנתים מוצגים נתונים נבחרים מהתעודות וכמה מסקנות עבודה ראשוניות לגולשי הפורומים הפומביים "עתיקות ומטבעות עתיקים" באתר collect.co.il ובפורום "אוספים ואספנים" באתר תפוז. מדי הנהגתי שם את "הנושא לשבת" הקשור בד"כ לנושאים הנובעים ממסמכי הארכיון ההולכים ונקראים וגם לארכיון אחת ממיטבעות המלחמה של בר כוכבא אותה ניהלה משפחתו של הליל בן גריס, יד ימינו וידידו של שמעון מעיר נחושת (אותו הכרנו עד עתה מכמה תעודות משפטיות מואדי מורבעת, שם הפיע בשמו ובשם עירו בגרסתם הארמית: הלל בן גריס מעיר נחס = הוא הליל בן גריס מעיר נחושת שבדרום מערב יהודה).

המתענין במעט מהחומר על מקורה האפשרי של מגילת הנחושת, יתכבד ויכנס שם אל הנושא הקודם לשבת ("קומראן בתעודות הארכיון").

בארכיון חומר שילמד אותנו הרבה יותר ממה שחשבנו כי כבר ידענו על אותה מלחמת גבורה שמוקדה היה שחרור הר הבית והקמתו של בית המקדש החרב, ובה ניספו קרוב למליון מבני עמנו מידי הבוזזים והרוצחים הרומאים ושכיריהם צמאי הדם. הוא כולל מידע ראשוני על נושאים רבים, בהם גם על הרגישים ביותר כאוצרות וכלי הקודש שהצליחו כוהני המקדש קודם לחורבנו. כל הנושאים הללו יוצגו במלואם בפרסום עליו אני שוקד ולכן לא אוסיף עליהם בשלב זה דבר מעבר למה שנאמר ויאמר באותם שני הפורומים בקולקט ותפוז.

זה מחזיר אותי לכותרת על ארון הברית - מי שרצוה להבין את הרציונאל ינסה לחזור למהות ולעיקר שעמדו מאחורי הקשר הגנטי שבין ארון הברית לבית המקדש, הנראים כאחוזים זה בזה כתאומים סיאמים שלא ניתן להפרידם. רוצה לומר - הארון בדביר הוא נקודת ההציר של ההקהה וההפעלה של בית המקדש וכל היתר התנהל מסביבם. לכן יש ספק אם הפעילות השגרתית בבית המקדש היתה אפשרית בלי השתתפותו, ולו המינימאלית ביותר, של הארון עצמו. לפי כך היא היה חייב להיות בהישג יד לפחות פעם בשנה ביום כיפור, בו נכנס הכוהן הגדול לדביר ובו הארון). המסקנה שכל עוד פעל בית המקדש (כאמור עד לשנת 70), ארון הברית היה בירושלים או לידה ובטווח השגה. עם זאת ברור שמאז המלך יאשיהו הצדיק הוא לא היה שם בשאר השנה ונראה שמדובר במהלכי הסתרה מכוונת כדי להמנע מסכנת שדידתו במשך מאות שנים. כוהני בית צדוק פעלו כך כנראה מאז מסע השוד של שישק הצרי בימי רחבעם בן שלמה בשנת 918 לפני ספירתם (או משהו כזה, תלוי בעידכון הכרונולוגי האחרון). מאז ועוד יותר בימי מנשה בן חזקיהו שעשה הרע בעיני השם ויאשיהו בנו הצדיק, הסתירו הכוהנים את הארון מעשה שגרה והצילו אותו מהפורענויות והשדידות שעברו על ירושלים והמקדש עד חורבנו של הבית השני בשנת 70 למנינם (מבלי שהארון היה אז בתוכו !).

תקותי שבמהרה בימינו ובעזרת השם יתברך, אוכל להציג את החומר המתועד והמרגש גם על הנושא החשוב הזה ועד אז להתראות בקולקט.
יחסי מין ביהדות .. 547185
הקשר בין זכר לנקבה ביהדות הוא עקרוני
הזכר נותן את הכח והנקבה נותנת צורה

במין הגבר נותן זרע והאשה "יוצרת" תינוק

במשפחה הגבר מביא כסף=כוח (מופשט ) האשה בונה בית ורוכשת מוצרים ורכיבים כדי לבנותו ולשכללו

בבריאה בורא עולם נותן את התורה=רעיון מופשט וישראל מממשים אותה ומקיימים את העולם.
אתם לא רציניים 589957
ארון הברית קיים באתיופיה . והסיבה היחידה שאתיופיה מעולם לא נכבשה למעט כיבוש האטלקים (למשך 7 שנים שברובו הביא רק טוב סלילת כבישים והיתפתחות ) על ידי שום גורם זר זה בגלל ארון הברית.
ויהודי אתיופיה אינם מצאצאי שלמה המלך תפסיקו לבלבל את המוח.
היהודים הראשונים שהגיעו לאזור אתיופיה היה 500 שנה לפני הספירה.
ועוד הרבה יותר 590036
לא רק שאתיופיה לא נכבשה - היא גם זכתה לשגשוג ופריחה, בריאות לתושביה, שפע טוב וחסד. אתה כמובן לא מנסה לרמוז שכל מה שמרוויחים מהימצאות ארון-הברית - א ר ו ן ה ב ר י ת, למען השם! - בתחום השיפוט של המדינה שלך זה את הזכות לא להיכבש ע"י צבאות שממילא לא מסוגלים ולא מעוניינים אפילו להגיע אליך, כי מה כבר יש אצלך, קדחת?

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים