ביהמ''ש העליון קיבל ערעור המדינה והרשיע את שבס במרמה והפרת אמונים 2168
בית המשפט העליון החליט הבוקר (ג') להרשיע את מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר שמעון שבס בעבירות של מרמה והפרת אמונים, בפרשת קידום העסקה הביטחונית עם מדינה זרה ובפרשת האחים הקבלנים דורון וגיל שולדנפריי.

בית המשפט קבע שמעמדו הבכיר של שבס כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, ועוצמתו הרבה של ניגוד העניינים, פגעו פגיעה מהותית באמון הציבור בשירות הציבורי. השופטים קבעו כי שבס היה מודע לכך שפעל בתוקף תפקידו כעובד ציבור למען ענייניהם של חבריו.

השופט ברק כתב בפסק הדין: "נאמנות מחייבת הגינות, יושר, ענייניות, שוויון, זהות ואיסור הימצאות במצב של ניגוד עניינים ... עובד ציבור המפר אמונים מפר את האמון של פרט לפרט ושל הפרט לשלטון, ומעודד זלזול ברשויות הציבור ובעובדי הציבור". לעומת זאת, השופט מצא, שהיה בדעת מיעוט, טען כי אין בניגוד עניינים כשלעצמו התנהגות פלילית ומנה שורה של נסיבות מקלות ואמר ששבס פעל לקידום האינטרס הממלכתי ושאין הוכחה שדבקו בו שיקולים זרים, אשר אותם ניתן לייחס לניגוד עניינים.

בתגובה לפסק הדין אמר המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים יהושע למברגר: "בית המשפט הכיר בעבירה של הפרת האמונים ככלי חשוב ומרכזי במלחמה בשחיתות ובעיצוב נורמות שלטוניות ונורמות התנהגות של עובדי ציבור".

עורך דינו של שבס, מיכה פטמן, אמר בתגובה: "הוא (שבס) מאוד מאוכזב מהתוצאה, אבל מבקש להדגיש שמדובר בספיח מתוך כתב אישום שכלל 8 אישומים שבהם זוכה, והעניין הזה נותר על כנו".

לאחר הפסיקה חוזר התיק לבית המשפט המחוזי לגזירת עונשו של שבס, בכפוף לסיכום עם המדינה שלא יוטל עליו מאסר בפועל.
קישורים
Ynet
הארץ
מעריב NRG
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חדשות"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

פושעי אוסלו 265345
והכותרת של ערוץ שבע " בג"ץ: רבין ידע ואישר את מעשיו של שבס"
פושעי אוסלו 265360
אני לא בקיא בכל פרטי פסק הדין, אבל הציטוט של ערוץ שבע מזכיר לי את הסיפור על אותו רב שירד מהמטוס בהגיעו לאי-שם ונשאל עם רדתו מהמטוס אם בא לעזור לקהילה להתמודד עם מכת הזנות שפוקדת אותם לאחרונה. הרב שאל בפליאה "מה, יש כאן זונות?"
למחרת הופיעה כותרת בעיתון עם רדתו מהמטוס שאל הרב "יש כאן זונות?"
פושעי אוסלו 265464
הציטוטים מתוך דברי השופט מצא בפסק הדין שאותם הביא עידן מראים בעליל שתגובתך אינה לעניין.
פושעי אוסלו 265466
צודק.
פושעי אוסלו 265479
אבל הבדיחה היתה מצחיקה.
פושעי אוסלו 265576
ועתיקה
פושעי אוסלו 266562
אני לא הכרתי.

__________
תגובה זאת נכתבת אך ורק בשביל הכותרת.
והכותרת של בג''ץ 265400
מתוך פסק הדין

71. האם קביעתנו, כי נתגבשו בשבס היסודות העובדתיים והנפשיים שבהפרת האמונים, משתנה לאור הנתון כי ראש הממשלה היה מודע לפעילותו של שבס. נתון זה מתייחס אך לפרשת שטרן (האישום הראשון). במסגרתה של זו קבע חברי השופט מצא כי הימצאותו של שבס במצב של ניגוד עניינים בפרשת שטרן לא נעלמה מעיניו של ראש הממשלה י' רבין המנוח (פרשת שבס, עמ' 521). עוד נקבע כי:
"רבין – כך נראה – לא סבר שבשל יחסיו הקרובים עם שטרן מוטל על שבס למשוך את ידיו מן הטיפול בנושא" (שם, שם).

במקום אחר קבע חברי השופט מצא כי:
"ראש הממשלה, אשר הכיר את שטרן וידע על מעורבותו בעיסקה, היטיב לדעת כי הוא נמנה עם חבריו הקרובים של שבס" (שם, עמ' 531).

לבסוף, נקבע על ידי חברי כי:
"העובדה שראש הממשלה, שידע על אודות יחסי חברותו עם שטרן, לא הורה לו למשוך את ידו מן הטיפול בעיסקה, אינה מנקה את שבס מן הדופי האתי שדבק בפעילותו חרף ניגוד העניינים שאליו נקלע" (שם, עמ' 531).

אכן, ידיעתו של ראש הממשלה לא היה בה כדי לנקות את שבס, לא "מן הדופי האתי שדבק בפעילותו" ולא מהאיסור הפלילי שבה. ידיעת ראש הממשלה, ואף אישור על ידו, אין בהם כדי לשלול את ניגוד העניינים, ואין בהם כדי למנוע את הפגיעה המהותית באמון הציבור בעובד הציבור. ואשר למצבו הנפשי של שבס, אין בה לשלול את מודעותו של שבס.
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265411
טוב, אם לזה אתה קורא ''כותרת'' אין פלא שלאנשים הכי עניים במדינה אתה קורא ''אצולה''.
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265583
1. אצולה ועוני אינם מוציאים זה את זה
2. שווי הנכסים של אדם לא כולל רק את חשבון העו"ש שלו, ובד"כ נדל"ן מהווה את הנכס הגדול ביותר שיש לו.
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265590
1. טוב, במקרה גם מדובר על האוכלוסיה שהכי נרדפת על ידי המחוקק.

2. נכון, רבע דונם על גבול לבנון זה נכס גדול בהרבה מחצי דונם בסביון.

3. וכל זה לא קשור לאיך פתאום סעיף 71 במסמך של 75 סעיפים הוא ה"כותרת".
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265594
1. אם חוק גל, סבסוד מים, הקלות במסים וכו' נחשבים בעיניך "רדיפה ע"י המחוקק" אז יש לך בעיה בקריאת המציאות.
2. נכון, במיוחד אם קיבלת אותו בחינם.
3 א. אם זה לא קשור, למה הכנסת את העניין?!
3 ב. בפסק דין השורה תחתונה היא עיקר העניין, בדומה לכותרת בעיתון.
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265597
1. חוק גל תקף להסדר המושבים. סבסוד מים יש לכל החקלאים. הקלות במיסים אין, להפך.

2. גם היום, כל מי שרוצה, יכול ללכת לגליל ולקבל אדמה בחינם. בגולן גם הבית חינם. רוב הקיבוצים לא קיבלו אדמה חינם. הרבה מאזרחי ישראל שלא גרים בקיבוצים קיבלו אדמה חינם.

3. א. תקרא את תגובתי.
ב. השורה התחתונה, "בית המשפט העליון החליט הבוקר (ג') להרשיע את מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר שמעון שבס בעבירות של מרמה והפרת אמונים, בפרשת קידום העסקה הביטחונית עם מדינה זרה ובפרשת האחים הקבלנים דורון וגיל שולדנפריי." לא על ידיעתו או אי ידיעתו של רבין היה המשפט.
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265600
1. נו אז מה? זה שיש עוד שנהנים מזכויות יתר לא פוטר אותם.
2. כנ"ל.
3 א. כנ"ל
3 ב. זה השורה תחתונה (או הכותרת) בדיווח על פסק הדין, לא השורה התחתונה בפסק הדין. טענה מרכזית באסטרטגיית ההגנה של שבס היתה שהוא פעל בידיעתו של רבין ‏1, והשופטים קבעו שרבין אמנם ידע, אך זה לא מוריד מאשמתו של שבס.
_____
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265602
1. זכויות יתר המחולקות ביד נדיבה לכל מאן דבעי, אינו זכויות *יתר*, גם אם יש מי, שמסיבותיו הוא, נמנע מלממשן.
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265611
לא לכל מאן דבעי, רק למי שמאנ''ש.
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265612
ניסית לבנות בית בגליל או בגולן?
''אנ''ש'' זה כמו ''כותרת'' 265613
עוד מילה שהוצאה מהקשרה?

כל אחד יכול לקרוא את http://galil-net.org.il/hatavot.asp לעבור לגליל ולקבל את אותן הטבות, ואפילו יותר מהן, שמקבל חבר קיבוץ.

לקבל אדמה חינם אפשר בהרבה ישובים, כמו http://galil-net.org.il/yeshuv1.asp?id=182 http://galil-net.org.il/yeshuv1.asp?id=561 או http://galil-net.org.il/yeshuv1.asp?id=188 אף אחד מהם אינו קיבוץ (חומר קריאה נוסף http://www.or1.org.il/inv/adama_tzafon.doc http://www.or1.org.il/inv/meyashvim_again.gif כתבות שפורסמו לכלל עם ישראל.
הטבות 265624
אין דין ''הטבות שונות בדיור'' ביישובי קו עימות, כדין קרקע חינם בגעש.
אין דין ''הנחה במס הכנסה'' כדין פטור ממס, כולל ההטבות (דיור, רכב, חינוך וכו') ממעסיקך (הקיבוץ).
אין דין בני יהודה כדין שפיים, לא מבחינת אפשרויות התעסוקה ובוודאי לא מבחינת שווי הקרקע.
הטבות 265631
''הטבות שונות בדיור'' הן למעשה קרקע חינם, הראתי את זה בקישורים למעלה.
אין לקיבוצים פטור ממס הכנסה, תפסיק לדמיין.
בזמן שגעש ושפיים הוקמו, אנשים קיבלו קרקע חינם גם בתל אביב. רובם המוחלט של הקיבוצים ושל חברי הקיבוצים נמצא קרוב יותר לבני יהודה מאשר לשפיים מכל בחינה אפשרית.
הטבות 265639
למרות שהבטחתי לעצמי לא להיגרר לאוף טופיקים כל כך לא קשורים לנושא (הרשעת שבס), אני אענה פעם אחרונה, אתה יכול לכתוב, אך לא תקבל תדגובה נוספת בעניין אצולת הקרקעות בדיון זה.
קרקע חינם (מחוץ לקיבוצים) יש רק ביישובים שנמצאים בקו עימות. רוב הקיבוצים לא נמצאים בקו עימות. בנוסף בקיבוצים לא רק הקרקע חינם, אלא גם הוילות (לחברי הקיבוץ, אם אתה לא מאנ"ש ורוצה לגור שם אתה צריך לשלם לקיבוץ).
לקיבוצים אין פטור, אך לחברי הקיבוצים יש פטור ממס באופן מעשי. בשביל לחיות ברמת החיים של הקיבוצניק הממוצע (וילה, קרקע, בריכה, חינוך, ארנונה וכו'), על העירוני הממוצע להרויח כ25,000 ש"ח ברוטו, עליהם הוא משלם כמעט 50% מסים. ההטבות הנ"ל שהקיבוצניק מקבל ממעסיקו (הקיבוץ) בחינם, אינן ממוסות, ודמי הכיס שהוא מקבל אינם מגיעים לסף המס.
בתל אביב אף פעם לא קיבלו קרקע חינם. אפילו המייסדים שילמו על הקרקע מכיסם. http://www.edu-negev.gov.il/mad/elionork/madrih%5Cne...
הטבות 265645
כהרגלך, אתה מערב חוסר ידע עם שנאה.
קרקע חינם אין היום גם לקיבוצים מחוץ לקו העימות. בזמן הקמת המדינה, קיבוצים לא קיבלו יותר קרקע חינם מכל אוכלוסיה אחרת.
רוב הקיבוצים נמצאים בפריפריה.
איפה שמעת על חברי קיבוץ עם וילות? חבר קיבץ ממוצע גר בדירה בת חדר וחצי לרווק, שני חדרים לזוג, שלושה חדרים למשפחה קטנה, שלושה וחצי חדרים למשפחה גדולה (מעל ארבעה חדרים). את ה"וילות" האלה בנה הקיבוץ על חשבונו.

בשביל לחיות בדירה קטנה, בעם גינה *בפריפריה*, עם בריכה *ציבורית*, תשלומי ארנונה וחינוך, אפשר גם ב פחות מ10,000 ש"ח. מנסיון.

ההכנסות של הקיבוץ ממוסות, מה זה משנה אם אני משלם לבד 50 ש"ח ואישתי משלמת 100 ש"ח או אם שנינו משלמים 150 ש"ח?

תושבי נוה שרת קיבלו את דירותיהם חינם.
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265603
1. זה ש(נגיד) יש לקבוצה A={"האצולה"}, ולקבוצה B={"חברי קיבוץ"} מספר איברים משותף לא גורר שקבוצה A וקבוצה B זהות. זה שיש איברים בקבוצה A שאינם איברים בקבוצה B, ויש איברים בקבוצה B שאינם איברים בקבוצה A גורר ש A בהכרח לא זהה ל B. וכאשר מדובר על רוב (רוב האיברים בקבוצה A לא שייכים לB, ורוב האיברים בB לא שייכים לA) הטענה שAהוא B נהפכת לדמגוגיה.

23. א. מה הקשר.
ב. לא נכון, תקרא את פסק הדין. השורה התחתונה היא סעיף 75 (של השופט ברק) "התוצאה היא כי אנו מקבלים העתירה ומרשיעים את שבס בהפרת אמונים באישום הראשון (פרשת שטרן) ובאישום השלישי (פרשת שולדנפריי). הזיכויים ביתר האישומים עומדים על כנם. התיק יחזור לבית המשפט המחוזי לגזירת העונש, בהתחשב בהודעת העותרת לעניין עונש מאסר." בכלל, כדאי לך לקרוא את פסק הדין תגובה 265381, כי אתה באמת לא יודע על מה אתה מדבר. הפרקליטות טענה ששבס לא יידע את רבין, ובית המשפט קבע "כי ידיעתו של ראש הממשלה המנוח לא היה בה כדי לנקות את שבס". מכאן שעניין ידיעתו או אי ידיעתו של רבין נהפך לשולי באשר לפסק הדין, וודאי שלא "כותרת".
זה בדיוק מה שכתוב בערוץ שבע 265606
תגובה 265600
תגובה מטופשת 265607
תגובה 265603 ותגובה 265607
GOTO 10 265609
דיון 2168
GOTO 10 265649
דיון 1050
קישור לפסק הדין 265381
מותר כבר להגיד 265391
שהמדינה הזרה היא טייוואן?
לא 266496
לא 266556
אז אל תספר לאף אחד, שבקישור לידיעה של YNET, נאמר בזו הלשון: "...בפרשה ביטחונית שבה, על-פי פרסומים זרים, אמור היה לתווך בעסקת נשק עם טיוואן..."
מילת הקסם 266560
עפ''זרא קדברא.
פושעי אוסלו 266566
אז מי היה לנו בינתיים?

אריה דרעי
יצחק מרדכי
גונן שגב
שמעון שבס

אולם הקצב אינו משביע רצון. קצב ההצטרפות לקבוצת פושעי אוסלו גדול יותר מקצב ההרשעה.
פושעי אוסלו 266569
גונן שגב עדיין לא הורשע. אם הוא יקח דוגמה מבן דודו הוא אפילו ישאר חף מפשע.
פושעי אוסלו 266574
הוא לא הורשע בעניין כרטיסי האשראי?
פושעי אוסלו 266626
וואלה, צודק. הוא אפילו קיבל שנה על תנאי וקנס לא מרשים.
שטויות 266575
אריה דרעי התנגד להסכמי אוסלו.
יצחק מרדכי היה בצה''ל בזמן החתימה על ההסכם, והצטרף למפלגה הגדולה שהתנגדה להסכם לאחר שחרורו מהצבא.
גונן שגב התנגד לאוסלו א'.
שמעון שבס היה פקיד ממשלה (שהופרש תוך כדי הסכמי אוסלו).
פושעי אוסלו 266600
אריה דרעי הוביל את ש"ס לממשלת רבין ובכך הכשיר את הסכמי אוסלו.

יצחק מרדכי דחף את ביבי להסכם ווי, פשע שני בחומרתו רק לאוסלו.

גונן שגב אפשר את אוסלו ב' ובכך מנע את עצירת הטרוף שבהסכמי אוסלו.

שמעון שבס היה ציר מרכזי בפקידות הבחירה סביב רבין, בעת שזה מחר את המדינה לאויביה.

חוץ מזה, מישהו טען שיש פה יד מכוונת בעניין? תן ליהודים לשמוח קצת!
ואנחנו לא יהודים? 266625
יצחק שמיר הוביל את הליכוד להפסד לרבין, ובכך הוביל להסכמי אוסלו.

מנחם בגין פרש ונתן ליצחק שמיר לרשת אותו, ובכך הוביל להסכמי אוסלו.

גאולה כהן פיצלה את הימין וגרמה להפסד לרבין, ובכך הובילה להסכמי אוסלו.

יעקב שץ הצביע (או שלא) בבחירות ב-‏88, ובכך גרם להפסד ב-‏92, ובכך הוביל להסכמי אוסלו.

כולנו פושעי אוסלו, כולנו אשמים.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים