מילים קטנות 253
אהוד לם בקצרצר על הסמנטיקה שבחדשות.

מדי פעם אני נוהג להראות כיצד שימושים שונים בשפה חושפים כוונות ומחשבות, שלעיתים אין מודים בהן (דוגמאות לכך ניתן למצוא באתר הבית שלי).

הדוגמה הנוכחית היא השימוש של אנשי ש"ס בביטוי "שיויון לילדי ישראל." לרוב הביטוי הזה הוא חלק מטענה בסגנון "אנחנו לא סחטנים - רק רוצים שיויון לילדי ישראל."

נתעמק לרגע בשימוש במיליות הקישור. השוו בין הניסוחים הבאים:
1. שיויון לילדי ישראל - השימוש המקובל בקרב דוברי ש"ס.
2. שיויון עם ילדי ישראל.
3. שיויון בין ילדי ישראל.

נתחיל מהניסוח השני. משתמע ממנו שיויון של מישהו שאינו שייך לילדי ישראל - עימם. למשל "נשים ראויות לשיויון הזדמנויות עם גברים."

הניסוח השלישי מדבר על שיויון בתוך קבוצה אחת. למשל: שיויון בין כל אזרחי המדינה.

ומה משמעות הניסוח הראשון, בו משתמשים דוברי ש"ס? משמעותו שיויון לקבוצה מסוימת, בהשוואה לקבוצות אחרות. למשל שיויון לאוכלוסיה הערבית.

מכאן שכוונת הדוברים היא למעשה זו: אנו מעוניינים בשויון בין מערכת החינוך שלנו למערכת הממלכתית - על־מנת שילדי ישראל (שלומדים אצלנו) יזכו לשיויון. הלא ניסוח מקביל היה לומר "אנו מעוניינים בשיויון לילדי ש"ס." וההקבלה ברורה.

ניתן, כמובן, לומר שאלו דיקדוקי עניות; ושבכל מקרה ידוע שלא כל הפוליטיקאים שפתם עשירה ומדויקת. יתכן.

אולם אני סבור שלמרות שייתכן וראוי שיהיה שיויון בין כל ילדי ישראל (או ליתר דיוק, כל ילדי אזרחי ישראל) - כל עוד קבוצות שונות תחשובנה שרק השייכים להן הם ילדי ישראל, הן תמשכנה לשאוף ללא הצלחה לשויון עם ילדי ישראל. שיויון עם העולם המודרני.

בקרב זה, שלא כמו בקרב הפוליטי, כמעט שמובטח להם הפסד.

(אגב: במקורותינו כבר דובר על מי שהוציא את עצמו מן הכלל...)

קישורים
אתר הבית של אהוד לם
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "פוליטיקה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

לא להסחף 6221
המשפט ''שיויון לילדי ישראל'' הוא קיצור של ''שיויון לילדי ישראל הלומדים במוסדות של ש''ס''. קיצור המשפט נעשה כדי לתת לו יותר לגיטימציה, ללא התיחסות ישירה לסקטור מסוים.

בעיניהם, חוסר השיויון הוא הגורם המפלג ולכן כל אחד מהניסוחים מתאים.
לא להסחף 6222
אולי זה התחיל כקיצור של המשפט הזה, אבל כיום הם ללא ספק מדברים על ''ילדי ישראל'' כעל ילדי ש''ס. זו הסיבה שהנצחון על מרצ הוא נצחון של ''עם ישראל, של ילדי ישראל ושל תורת ישראל''. עם ישראל, הוא מי שמאמין בתורת ישראל, ותורת ישראל היא התורה כפי שניתנה לנו על הר סיני על ידי הרב עובדיה יוסף, לפחות עד כמה שאכפת לאלי ישי.
לא להסחף 6229
ש''ס לא רואים את ילדי ישראל רק כאותם ילדים הלומדים במוסדותיהם, המשפט הזה הוא הגזמה כחלק מהדמוניזציה של ש''ס על מרצ.
בדיוק אותה דמוניזציה שאתה עושה על ש''ס.
לא להסחף 6230
טוב, לפי התחקיר שהתפרסם היום בידיעות - גם מהילדים של אל המעיין לא עד כדי כך אכפת להם...
האמנם 6223
ומה אמרו מקורותינו על אלה שמוציאים עצמם מן הכלל?
האמנם 6225
בהגדה נאמר על הרשע ''ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, אף אתה הקהה את שיניו וכו'''.
זאת אומרת - אין בעיה אם מישהו מוציא את עצמו מן הכלל, פרט למקרה בו הוא כופר בעיקר (כאן הכוונה לכפירה ביציאת מצרים).
מה שאות קטנה יכולה לעשות... 6242
גימל יקירי,
בהגדה כתוב "ולפי שהוציא עצמו מהכלל כפר בעיקר, ואף אתה..." וכו' וגו'. שים לב - לא גם הוציא עצמו מהכלל וגם (ובמשתמע - בנפרד) כפר בעיקר, אלא בעצם הוצאתו מהכלל כפר בעיקר!
הכפירה אינה ביציאת מצרים, כפי שאתה מציין, אלא בשייכותו של הפרט לעם ישראל אשר ניצל ביציאה זו. כלומר - מכיוון שהוא רואה את יציאת מצרים כארוע שמנותק ממנו (בניגוד להוראתה המפורשת של ההגדה שחייב כל איש לראות כאילו הוא עצמו יצא ממצרים) הרי שהוא מנתק עצמו מעם ישראל ומהברית שכרת האל עם העם בעצם יציאת מצרים ובעצם מתן תורה.
הדת היהודית תמיד היתה דת אשר נשענת רבות על זהות קולקטיבית ועל שייכתו של הפרט לחברה, חייבת היא להיות כזו בשל היותה דת מוסרית מעיקרה, אשר רואה בחוקים שבין אדם לחברו חלק אינטגרלי ומשמעותי ביותר ממנה.
אירוני הוא שכתגובה על מאמר הנוגע לחשיבותה של הסמנטיקה נופלת טעות כזו, אשר מדגימה עד כמה אות אחת יכולה לשנות את משמעותם של דברים.
מיכאל
מה שאות קטנה יכולה לעשות... 6253
מיכאל חביבי,
היטב ידועה לי הגרסה השגויה ''ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר''.
מה לעשות, והגרסה המדויקת היא זו שהבאתי לעיל. תוכל לבדוק בהגדה התימנית ''אגדתא דפסחא'' (שנוסחתה היא ללא ספק המדויקת והקרובה ביותר למקור, ואוכל להביא עוד דוגמאות אם תרצה). שם נאמר בפירוש ''ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר''.
מה שאות קטנה יכולה לעשות... 6279
אין זה המקום לפתוח בדיון מעמיק על גלגולי
ההגדה (אולי אכתוב משהו בפסח הבא), אבל
לצורך הדיון כאן אציין כמה הערות קצרות.

הדבר היחיד שברור הוא שהרשע הוא זה שמוציא
את עצמו מן הכלל. כל הטקסט הוא בעקבות
שמות י"ב כו, והקישור ל-"רשע" הוא בעקבות
זה שהשאלה היא "מה העבודה הזאת לכם" (ולא,
לו).

ניתן לראות זאת בנוסח מכילתא דרשב"י
"והיה כי יאמרו אליכם בניכם . עתידים לומר
לכם מה העבודה הזאת לכם. זה בן רשע שהוציא
את עצמו מן הכלל אף אתה הוציאו מן הכלל
ואמור לו בעבור זה עשה ה' לי. לי עשה ולא לך עשה."

גלגולי המקורות והשינויים בברייתא נידונים
בהרחבה אצל דניאל גולדשמידט "הגדה של פסח
מקורותיה וגלגוליה..." הוצאת מוסד ביאליק.
בהקשר שלנו אני מפנה למ' 28 (בהוצאה שנמצאת
לפני) שם כתוב "...על הדיבור 'לפי שהוציא
את עצמו מן הכלל' נוספו המילים 'וכפר בעיקר'
(תוספת שאינה צריכה, ויסודה בטעות שטעו
בתפישת בתפיסת המושג)"
האמנם 6276
האם בעברית האות וו משמשת רק לחיבור?
וו החיבור היא אכן הצורה המקובלת ביותר
בעברית של ימנו, אולם לא הייתי תולה את
הניתוח שלי של טקסט כלשהו, ודאי טקסט מהעבר,
על משמעות של הוו.

ואגב: מה הם העיקרים, בהקשר זה?
האמנם 6306
תולדות ההגדה של פסח הן מרתקות
ארבעת הבנים נקראים בשמות שונים במקומות שונים, ומעניין גם שהשאלות והתשובות המוצמדות להם אינן תואמות לאלו שבמקרא.

לעניננו, הגרסה שהבאתי היא גרסת המכילתא.
נכון שישנה גרסה אחרת במכילתא, בה נאמר ''...אלא זה בן רשע הוא שהוציא עצמו מן הכלל, אף אתה הוציאהו מן הכלל'', וכן נאמר בתלמוד הירושלמי ''מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, אף אתה אמור לו...''. אבל ברור בכל מקרה שההוצאה מן הכלל אינה בעיה כשלעצמה. הבן הזה רשע מכיוון שהוא כופר ביציאת מצרים (שהיא העיקר, כמובן) ולכן הוא אינו מוכן לקבל את העבודה (עבודת הכנת זבח הפסח).
וכבר נאמר ''לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות'' - עליך להיות עם הכלל רק אם הכלל נוהג בדרכי התורה.
בוקר טוב אירן 6226

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים