כל העם צבא, וגם האוטו שלו 2729
אנו חונכים מחדש את מדור "כנסת האייל", בו יוצגו וידונו הצעות חוק המונחות על שולחן הכנסת - אותן הצעות שבמסגרת מספר שבועות או חודשים עשויות להשפיע ישירות על חיינו כאזרחים במדינת ישראל.

והפעם - הצעת החוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל (תיקון מס' 4).
הכלי העיקרי הנתון בידיהם של חברי הכנסת עבורם הצבענו הוא חקיקת חוקים. ההחלטות הרות הגורל תופסות חלק קטן מאוד מסדר היום של הח"כים ומקריאת העיתונים וצפייה בטלוויזיה, קשה לדעת אם המחוקקים שלנו בכלל עוסקים בחקיקה. כן, העיתונים ישמחו לספר לנו על הצעות חוק מטופשות, הצעות חוק מעצבנות, והצעות חוק שהן פשוט מטומטמות, אבל אם אין להצעה כלשהי ערך סנסציוני מובהק, לא סביר להניח שתגיע לידיעת האזרח הפשוט.

המדור מבוסס על בלוג "משמר הכנסת" שעוסק בביקורת על החקיקה בכנסת ישראל וישמש כבמה לכל כותב המעוניין להביא לתשומת הלב הציבורית הצעות חוק המונחות על שולחן הכנסת, לאו דווקא אלו המטופשות או המעצבנות, אלא הצעות החוק הסטנדרטיות, הנפוצות, אלו שממש עשויות להשפיע על חיינו במדינה.

הצעת החוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל (תיקון מס' 4)

הצעות חוק מטעם הממשלה הן החשובות ביותר מבחינתנו, האזרחים. להן יש את הסיכוי הגבוה ביותר לעבור את כל שלבי החקיקה ולהצטרף לספר החוקים של ישראל. על כן בחרתי לפתוח את המדור עם הצעת החוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל (תיקון מס' 4). חוק רישום ציוד וגו' הוא אחד החוקים המותנים בקיומו של מצב חירום בישראל – אותו מצב חירום שקיים במדינה מאז היווסדה ומוארך בהחלטת הכנסת מדי שנה – שמקנים לממשלה מגוון סמכויות מרחיקות לכת במטרה להגן על המדינה בזמן אותו מצב חירום. באופן ספציפי, חוק רישום ציוד וגו' זה מקנה לשר הבטחון סמכות לקבוע כי ציוד מסויים שנמצא בבעלות פרטית – מרכב הנדסי ועד בעלי חיים – יגוייס בעת הצורך, ולכן חלות על בעליו מגוון הגבלות וחובות. כל מי שמכיר את מערכון "המכונית המגוייסת" הקלאסי של הגשש החיוור מכיר את עקרונות החוק והשלכותיו על האזרח הפשוט. החוק פוגע משמעותית בחופש הקניין, ומכיוון שמושג "מצב החירום" בישראל כבר מזמן התרוקן מתוכן, הרי שהוא מהווה פגיעה מתמשכת בזכויות האדם בישראל.

התיקון לחוק מכיל מספר רב של סעיפים. חלקם אינם אלא תיקונים טכניים – כמו הסעיף שמציע להחליף את המונח "חיל האפסנאות" בשם המעודכן "חיל הלוגיסטיקה הרפואה והמרכזים"; סעיפים אחרים מבקשים לתקן עוולות שנפלו בחוק, כמו הסעיף בחוק הקיים שקובע כי אזרח שציודו גויס יקבל פיצוי בעבור ההוצאות שהוציא לשם קבלת הציוד חזרה, אבל לא עבור ההוצאות שהוציא לשם מסירת הציוד; אבל התיקון המרכזי, והסיבה להצעת החוק הממשלתית, הוא סעיף 21 להצעת החוק, שנוסחו, בפשטות, "סעיף 46 לחוק העיקרי – בטל".

סעיף 46 לחוק הקיים קובע כי תוקפו של החוק יפוג כאשר תחליט הכנסת כי אין עוד מצב חירום בישראל.

ההגיון מאחורי החוק בנוסחו המקורי הוא כי במצב חירום, יתכן שבידי צה"ל לא יהיה מספיק ציוד כדי לתפקד כראוי, ולכן מוטב לפגוע בזכויות הפרט מאשר להפסיד במלחמה. בשעת מלחמה עשוי הצבא למצוא עצמו ללא ציוד דרוש לאחר שציוד קיים נפגע או שציוד מתכלה אזל במחסנים – ולפיכך מן הראוי לאסוף את הציוד הדרוש מן האזרחים כדי לתרום למאמץ המלחמתי. ביטול תלותו של החוק במצב החירום משמעו שהמדינה מצהירה כי הצבא אינו מסוגל, גם בעיתות שלום, להיות מצוייד במידה הדרושה לו, ואפילו בזמנים שאינם זמני חירום, כל ציוד אזרחי שדרוש לצבא יכול להיות מוכרז ככזה, ובעליו ידרש למוסרו לצבא כל אימת שהצבא יחליט כי כך ראוי, כולל, כפי שקובע סעיף 5 להצעת החוק, למטרות "בדיקה, הערכה, תיעוד או כל פעולה אחרת הנדרשת לשם הכנת הציוד לשימוש בידי הצבא".

התיקון הזה הופך אותנו, את כולנו, לאפסנאות של צה"ל, בין אם שנרצה ובין אם שלא. מעבר לכך – הצווים שמודיעים לנו כי הציוד שלנו מוחרם על ידי צה"ל למטרותיו יכולים, על פי התיקון המוצע, להשלח אלינו בדואר רגיל או בפקס – וחזקה כי הודעות אלו הגיעו אלינו, אלא אם נצליח אנו להוכיח אחרת. זאת ועוד – אמנם החוק המוצע מבקש לבטל את הדרישה לקבלת אישור להוצאה מן הארץ של כל ציוד רשום (כלומר, כל ציוד ששר הבטחון הכריז שעשוי להיות מגוייס) – אך בו בזמן הוא קובע כי שר הבטחון יכול להכריז בצו כי ציוד מסוג מסויים אסור להוצאה מן הארץ בכלל, משום שהוא "דרוש לצבא מטעמים של כוננות בטחונית". משמע – אם במקרה שר הבטחון הכריז שפריט זה או אחר שבידיכם דרוש לצבא מטעמים של כוננות בטחונית, ואתם לא טרחתם לוודא זאת בעצמכם לפני שנטלתם אותו איתכם לחו"ל, יתכן שתמצאו את עצמכם עוברים על החוק בלי שבכלל ידעתם, משום שאיש לא יטרח לעדכנכם באשר לצו הלז.

החוק עוד ממשיך וקובע חובות ואחריות המוטלות על האזרח או על גופים אזרחיים, וכל זאת על מנת להסמיך את צה"ל להחרים ציוד מהציבור, גם בימי שלום, במקום לרכוש ולתחזק את אותו הציוד בעצמו. כל העם צבא? בהחלט. וגם האוטו שלו.

על פי דברי ההסבר לחוק, מדובר בחוק אחד מתוך סדרת חוקים התלויים במצב החירום במדינה, שבכוונת הממשלה לנתק בינם לבין ההכרזה על מצב חירום. לא ברור מהדברים מה טעם יהיה בהכרזת מצב חירום אם וכאשר יושלם התהליך – שהרי זכויות הפרט בישראל תהיינה שרועות שדודות בשדה הקרב המשפטי בתום התהליך הזה, ואפילו הצדקת "שעת החירום" לא תהווה כסות לפשע שבוצע כנגדן. לכן, אם יום אחד תקראו בעיתון כי הכנסת הכריזה ברוב הוד והדר שאין עוד מצב חירום בישראל, קחו זאת בערבון מוגבל – יתכן שבספר החוקים הישראלי לא נותרה כל משמעות עוד להכרזה שכזו, ומצב החירום אולי הוסר פורמלית, אבל את האלמנט – הו, את האלמנט תקעו לנו עמוק.
אז מה אפשר לעשות? אפשר להקפיד להשאר מעודכנים במה שהח"כים שלנו עושים, ולספר להם מה אנחנו חושבים. אפשר לשלוח את דעותיכם לח"כים החביבים עליכם. ההצעה הנ"ל, למשל, תידון כנראה בועדת החוץ והבטחון לפני שתחזור לכנסת לקריאה שניה ושלישית – אם אתם רוצים לנסות ולהשפיע, אפשר לנסות ולשלוח דוא"ל לח"כים המכהנים בועדה ולהסביר להם מדוע אתם חושבים מה שאתם חושבים אודותיה.

מה עוד? אפשר לעקוב אחרי הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, בין אם ישירות באתר הכנסת, ובין אם באמצעות מערכת הפצת המידע האוטומטית של אתר הכנסת, שתשלח ישירות אל תיבת הדוא"ל שלכם דברי חקיקה חדשים. קראו כמה הצעות חוק – אם לא אהבתם אותן, שילחו דוא"ל לח"כ שהציען וספרו לו למה. אם אתם מסכימים עם ההצעה, שילחו דוא"ל לח"כים החביבים עליכם ודרבנו אותם להצביע בעד ההצעה. ואם יש לכם מה להגיד על הצעה כלשהי, תמיד אפשר להעלות את דעותיכם על הכתב ולשלוח למערכת האייל לפרסום במדור זה, או אלי, לפרסום בבלוג "משמר הכנסת".

תפקידם של חברי הכנסת הוא לחוקק. תפקידנו כאזרחים הוא לוודא שהם מחוקקים את החוקים הנכונים.

קישורים
משמר הכנסת - הבלוג עליו מבוסס הטור
הצעות חוק מטופשות
הצעות חוק מעצבנות
הצעות חוק שהן פשוט מטומטמות
הצעת החוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל (תיקון מס' 4)
לח"כים החביבים עליכם
מערכת הפצת המידע האוטומטית של אתר הכנסת
אלי, דובי קננגיסר
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "כנסת האייל"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

סנסציה! 418657
בסה"כ חוק חיובי כי הוא חלק מהמגמה לבטל את מצב החירום, מה שאף ממשלה עד היום לא לקחה על עצמה. אפשר להרגיע את הטון הסנסציוני: זכות הקניין אינה מוחלטת בשום מדינה. האלטרנטיבה לכאורה "לרכוש ולתחזק את אותו הציוד בעצמו" פירושה, כמו כל דבר שהממשלה מממנת "בעצמה", להחרים את קניינם של האזרחים (בצורת כסף שהם הרוויחו בזיעת אפם) כדי "לרכוש ולתחזק". זה אולי מתאים למדינות עשירות (כלומר למדינות שאזרחיהן עשירים). לא לישראל.
לא סנסציה, שחיקה איטית וקהה 418661
החוק המתוקן אינו חיובי, כי הוא מרחיב את זכויות משרד הביטחון ללא שום תועלת לאזרחים. הניתוק של החוק מ''מצב חירום'' הוא פגיעה ממשית בזכויות האזרח, משום שאז המדינה מגדירה לעצמה זכות לעקל רכוש ללא סיבה.
הסיבה להצעת חוק כזאת, כמו הצעות חוק אחרות, היא חוסר ההבנה בסיסית של עקרונות דמוקרטיים בבית המחוקקים. הם פשוט מנסים ''לקצר בירוקרטיה'' על-ידי צימצום הצעדים הנדרשים מהמדינה לביצוע פעולות שונות.
יותר מידי אנשים בארץ מסכמים את הדמוקרטיה בבחירות.

ולגבי החיסכון ב''לרכוש ולתחזק'', אני חושב שהכלכלה הסוביטית הוכיחה מה קורה כשכל המשק בנוי לשימוש צבאי בשעת חירום. טוב לא יצא להם מזה.
היה רדיו? 418664
הניתוק מ''מצב חירום'' הוא חסר משמעות אלא אם במקרה יבוטל מצב החירום, לכן עצם הצעת החוק היא סימן טוב לכך שמתקדמים לקראת ביטולו.

הדמיון בין המשק הישראלי לכלכלה הסובייטית היה אפסי אפילו בימיו הגרועים של המשק הישראלי, והוא בלתי קיים לחלוטין בימינו.
היה רדיו? 418668
הוא בלתי קיים לחלוטין בימינו, כי הממשלה לא משתמשת ברוב התקנות לשעת חירום.

מבחינה עקרונית, יש כאן שחיקה. מבחינה מעשית, כל עוד מצב החירום בתוקף (וכנראה הוא יהיה איתנו עוד שנים רבות) אין לכך השלכות עבורנו כרגע.

האם פעולה בעלת משמעות עקרונית בלבד היא פעולה רצויה?
היה רדיו? 418740
אני מעדיף לקבל גזרות תחת האיצטלה של 'שעת חרום', תוך התקווה שמצב זה יעבור (או שמישהו יגלה שהוא עבר),
מאשר לחיות במדינה שבשעת רגיעה ושלווה, כחלק מהתנהלותה התקינה, חוקיה אינם מבחינים בין רכוש פרטי לציבורי.
היה רדיו? 418763
איתך במאבקך הצודק לביטול מס ההכנסה. אם המדינה צריכה כסף, שתלך לעבוד או שתבקש מההורים.
לא שמעתי לא ידעתי 421123
''לא משתמשת ברוב התקנות לשעת חירום''

כנראה שלא נתקלת ברשויות כ''כ בשנים האחרונות אם אתה יכול לטעון טענה כזו בלי לגמגם.
היה רדיו? 418676
ומה יעזור לך ביטולו של מצב החירום אם אף אחת מסמכויות החירום של הממשלה, שתוכל להפקיע את זכויות האזרח שלך, לא תהיה תלויה בו? החוק הזה רק מקדם אותנו שלב אחד נוסף לקראת /מראית עין/ של ביטול מצב החירום.

אני מעדיף מצב שבו כל שנה הכנסת נדרשת להכריז מחדש על מצב חירום - אוטומטי ככל שהדיון הזה יהיה - מאשר שהזכויות יופקעו לעולם ועד בלי שאף אחד אפילו יוכל לטעון שאולי אין צורך בכך יותר.
היה רדיו? 418683
חקיקת חוק אין משמעה שהזכויות מופקעות לעולם ועד ללא אפשרות טיעון. ניתן לבטל את החוק בדיוק כפי שניתן לחוקק אותו.
היה רדיו? 418691
כן, אבל יותר קל להפסיק מצב חירום מאשר לתקן חוק כדי לשלול סמכויות מהממשלה. נסה ותהנה!
418666
ראשית, המחאה נגד גיוס ציוד במדינה שיש בה חוק גיוס חובה של אזרחים, נשמעת לי פלצנית במקצת.
מטרת החוק לנצל ביעילות משאיות, אוטובוסים, כלים מכניים כבדים וכיוצא באלו. ביעילות - מפני שהאלטרנטיבה לגיוס היא שהאזרחים יצטרכו לממן במיסיהם אחזקת מלאי גדול של ציוד יקר שיאוכסן ויתישן כאבן שאין לה הופכין במחסני החירום.

ואם כבר מדברים על זכויות הפרט, אני מניח שרוב הציוד מגוייס מחברות מסחריות גדולות ולא מאזרחים פרטיים. אמנם גם חברות כאלה יש להן בעלי מניות (חברי אגד למשל...), או עובדי חברת החשמל או מקורות שהם בפועל בעלי החברה, אבל אינני חושש במיוחד שארגונים כאלה לא יוכלו לעמוד על זכויותיהם.
418977
אאל''ט מקיאוולי שם לב מזמן שאנשים שרכושם הופקע מסוכנים לנסיך יותר מאנשים שאבא שלהם הוצא להורג.
טוב מאוד 418670
החוק עצמו הוא לא כזה נורא בתנאי שישימו מספיק סייגים ל''הלאמת'' רכוש פרטי (צו מיוחד מיוחד של שר הביטחון, החלטה של מועצת חוץ וביטחון וכו') אבל המדור החדש הוא רעיון מעולה שיאפשר לאנשים להשתתף בצורה פעילה יותר בקביעת אופייה של המדינה ופחות להשאירה בידי המקצוענים שמנהלים אותה כרגע
טוב מאוד 418673
"מקצוענים"?
טוב מאוד 418716
המילה מקצוענים נכתבה בכזאת רמה של סרקזם שלא חשבתי שמרכאות יספיקו....
סיפור מהמילואים האחרונים 418686
היה לי יום אימון שבו בין השאר עשינו היכרות עם הימ"ח של הגדוד. בימ"ח נמצא כל הציוד האישי של החיילים, למעט נשק, וכן הציוד היעודי של גדוד חילוץ בפיקוד העורף. מסתבר שהציוד מסודר במעין מכולות קטנות. בשביל להביא את המכולה ליעדה צריך רכב - כל טנדר מסחרי פתוח מאחורה יתאים. כמו כן יש גם ציוד שמותקן על נגררים, אותם יכול לגרור כל רכב שמצויד בוו גרירה. על פי הפקודות, יש צורך בעשרות כלי רכב לכל גדוד. כאשר מגייסים גדוד אחד, שוכרים עבורו את צי הרכב הדרוש להעברת הציוד מחברת השכרה. כאשר מגייסים הרבה גדודים, אין מספיק כלי רכב בחברות ההשכרה ויש צורך לגייס כלי רכב מהציבור.
לפי מה שסופר לנו, הרצון להמנע מגיוס כלי רכב, מנע גיוס מילואים נרחב של פיקוד העורף במלחמה האחרונה והסתפקו בגיוס גדוד אחד בלבד, שהוחלף כל שלושה שבועות.

דרך אגב, אחרי המלחמה היתה כתבה (נדמה לי בערוץ 2) על השימוש של צה"ל בכלי רכב של חברות ההשכרה שכלל העברת תחמושת וציוד כבד בכלי רכב פרטיים לכוחות בשטח, מה שגרם לנזקים חיצוניים ופנימיים לרכב.
סיפור מהמילואים האחרונים 418693
אני חייב להודות שמעולם לא שמעתי על מישהו שמכוניתו גויסה פרט למערכון ההוא של הגשש.
סיפור מהמילואים האחרונים 418697
זה בגלל שלא היית במלוא חושיך ב- 67 (דומני שב 73 כבר לא גייסו רכב פרטי, אבל ייתכן שאני טועה).
לך תזכור, שלושים שנה 418700
בסדר, בטח גם ב56 גייסו, אבל הנקודה היא שהחוק הזה לא מיושם כבר שנים ויש לי תחושה שאפילו אם היו רוצים ליישם אותו מחר אי אפשר היה כי כבר לא קיים לכך מנגנון. הסיפור של איזי איכשהו מוכיח את זה.
לך תזכור, שלושים שנה 418719
אז בשביל מה להרחיב עוד יותר את סמכויות הממשלה ליישומו?
לך תזכור, שלושים שנה 418720
אני באמת תמה על כך. יכול להיות שכמו שאתה אומר, יש כאן מגמה של סריקת כל החוקים המותנים בקיום מצב החירום, והסרת ההתניה. במקרה הסריקה נתקלה בחוק שהיה עדיף לבטלו, אבל אולי לפקיד הזוטר שמונה לסרוק את כל החוקים אין סמכות לבטל את כל החוק, רק לבטל את כל סעיפי 46 בחוקים.
לך תזכור, שלושים שנה 418723
קרא לי נאיבי, אבל אני נוטה לקוות שתהליך קבלת ההחלטות הוא קצת יותר מורכב מזה (מה גם שהצעת החוק הזו כוללת עוד סעיפים רבים, כך שלפחות עוד פקיד אחד רב סמכויות נתקל בה לפני שהיא הגיע לתיבת הדוא''ל שלי).
לך תזכור, שלושים שנה 418775
''נתקל בה'' לא אומר ''קרא אותה''.
מר חסון מגיע בצורת שופל 418910
פרטי לא, אך כלים הנדסיים פרטיים (שופלים וכאלו) גויסו גם בשל"ג1 וכמדומני גם בחומת מגן.
סיפור מהמילואים האחרונים 419093
אתה טועה מאד. היה בפלוגה שלנו פולקסוואגן קבינה כפולה מגוייס ששירת אותנו עד כלות.
סיפור מהמילואים האחרונים 419104
היית בנח"ל?
סיפור מהמילואים האחרונים 419106
במילואים במלחמת יום הכיפורים.
סיפור מהמילואים האחרונים 418778
אם הבלגן בצה''ל יימשך כפי שהוא, ייתכן מאוד שהמלחמה הבאה תוביל לשינויים נרחבים בחלוקת המשאבים במדינה, חברות ההשכרה יוכלו להשכיר טנקים לכל דורש, ותותחים יוחזרו במקום גרביים.
סיפור מהמילואים האחרונים 421735
בתור אחד שבמלחמה האחרונה ישב קרוב מאוד לנק' קבלת ההחלטות של פיקוד העורף, אוכל לספר לך כי זוהי אגדה אורבנית.

הקצינים ברמת מפקדי המחוזות בפיקוד העורף נאבקו על מנת למנוע גיוס מיותר של אנשי מילואים... זה היה המאמץ השני הכי גדול אחרי המאמץ העיקרי שהיה מציאת תעסוקה לאלו שכבר גוייסו ללא סיבה....

דרך אגב, גוייס יותר מגדוד אחד...היו מספר גדודים מגוייסים לאורך כל ה''לחימה'' וגם זה היה הרבה יותר מדי, כך שהסיפור על כך שלא גוייס יותר מגדוד אחד בשל מחסור ברכבים, מופרך לחלוטין...

דרך אגב, גם כך אם גדוד מגוייס אחת לשלושה שבועות ניתן להעביר כלי רכב מגדוד אחד למשנהו (גיוס גדוד מלא אורך יומיים-שלושה ימים במקרה הרע, זיכוי גדוד לוקח יום)...
סיפור מהמילואים האחרונים 421739
זה מה שטען המג''ד שלי.
ברור שכלי הרכב עברו מגדוד לגדוד כאשר הם התחלפו.
סיפור מהמילואים האחרונים 421758
אחת הבעיות‏1 היא שמילואימניקים נוטים לשכוח שגם המג"ד שלהם הוא מילואימניק בדיוק כמותם, עם תפיסה פוליטית וחברתית, עם ביקורת על הצבא מפה ועד להודעה חדשה, ומקבלים כל אמירה שלו כפירסום רשמי של (דובר) צה"ל.

___
1 וניתקלנו בזה גם לא מזמן בכתבה עיתונאית על גדוד שנקרא לאימון, ונתקל בבעיות לוגיסטיות קלות.
חוקי שעת חירום 418788
מה באמת מאפשרים כרגע, בפועל ובכח, חוקי שעת חירום שלא יתאפשר אם יבוטלו? יש דברים יותר קריטיים מגיוס מכוניות?
חוקי שעת חירום 418791
מעצר מנהלי. פיקוח על מחירים. צווי ריתוק לשובתים. יש עוד.
חוקי שעת חירום 418864
צו אלוף - אנשים עם היכולת לסגור על דעת עצמם כל חלקה במדינה (ומחוץ לה) לכל מי שמתחשק להם.
חוקי שעת חירום 418792
אהמ 418812
רעיון טוב למדור. דובי, אם לא אכפת לך בפעם הבאה, תנסה להיות (קצת) יותר אוביקטיבי. זכותך שתהיה לך דעה, אבל הייתי רוצה לקרוא בגוף המאמר את הסיבות שהובילו להצעת החוק קצת יותר בפירוט. בכל זאת מישהו חשב על ההצעה הזו לפני שהוא כתב אותה.
אהמ 418919
כנסי לקישור להצעת החוק, נמצאים שם גם דברי הסבר של יוזמי ההצעה.
אהמ 419032
מה שליאור אמר. הפואנטה היא לקיים דיון. אם את בסך הכל רוצה לקרוא את ההצעה ואת דברי ההסבר, הם זמינים לכל. מעבר לזה, אני לא יכול לחדש לקוראים.

חוץ מזה, למה דווקא אני? גם אחרים יכולים לכתוב למדור.
אהמ 419053
טוב, התכוונתי לא ישירות אליך אלא אל מי שמציג את הנושא לדיון. אני חייבת לציין שדברי ההסבר קצרים מאוד ולא ממש מובנים, ושדי הופתעתי למצוא שם טעות כתיב.
אהמ 419054
לפחות היא לא הייתה בהצעת החוק עצמה. גם כאלה יש.
מצב החירום לא סר? 420297
כמדומני שר המשפטים בתקופתו של ברק הסיר את מצב החירום מעל המדינה ב 2000, האם החזירו אותו?
כנסת האייל שלום, 420734
מה דעתכם לדון בהצעת החוק הבאה:

כנסת האייל שלום, 420797
למה שלא תדון בהצעה בעצמך ותשלח למערכת לפרסום במסגרת המדור?
מצב חירום 421196
"מצב חירום" הוא מכבסת מילים לשלילת זכויות האדם ע"י הממשלה, בתואנה שללא הפרת זכויות סיטונאית זו - ממילא נמות כולנו.

הצעה: חברי הכנסת ישאו בהשתתפות עצמית במצב החירום - בכל חודש בו מוכרז "מצב חירום" יהיו חברי הכנסת דוגמא אישית להקרבה הנדרשת מן האזרחים: הם לא יקבלו שכר כלשהו ולא יצברו הטבות והפרשות לפנסיה.
כך נהיה בטוחים שכאשר מוכרז "מצב חירום" - חברי הכנסת אכן משוכנעים שהאלטרנטיבה היא מוות המוני (שלהם עצמם, לא של חיילי-קורבן ב-‏1.90 ש"ח לק"ג).
משמר הכנסת עבר לבוטקה חדש 421241
למי שמתעניין, בלוג משמר הכנסת עבר לאחרונה למערכת בלוגלי, בכתובת http://mishmar.blogli.co.il , שם קיבלנו בית חם ומעוצב. סתם, שתדעו.
לא מעשי 421504
לפני כעשרים וחמש שנה , בהיותי מג"ד במילואים, אך גם בעל טנדר, נקלעתי למצב אבסורדי. בשעת חירום אמור הייתי להביא את רכבי (ביחד עם עוד מאות בעלי רכבים), למקום ריכוז, שם לעבור תהליך ארוך של המתנה וקליטה, ולאחר מכן להגיע איכשהו למקום הגיוס של גדודי, לאחר איבוד זמן יקר שבו הגדוד נאלץ להתגייס בלעדי (וגם בלעדי פונקציונרים אחרים שהיו אף הם תקועים בנקודות הגיוס של רכביהם). ואבסורד גדול יותר: הגדוד שלי היה אמור לקבל ממילא מספר כלי רכב אזרחיים שגויסו. מצב זה גרם לי ליזום בדיקה מעמיקה מול הגוף בצה"ל המטפל בנושא גיוס כלי רכב והיו כמה הישגים (למשל אפשרות הצמדת רכב ליחידת בעל הרכב). מאז זרמו מים רבים והתברר כי יש מידה רבה של אנאכרוניזם בגיוס רכבים אזרחיים, וכי החסכון הנובע מכך מוטל בספק לאור הנזקים,הפגיעה במשק וההוצאות הכרוכים בכל התהליך המסורבל הזה.
כל הנושא של "שעת חירום" הינו עלה תאנה להרבה עוולות, כולל הפקעות קרקע פרטית ופגיעה בזכויות אזרח אחרות והגיע הזמן להעביר את המושג הדרקוני הזה מן העולם.
חוק רישום ציוד וגיוסו 459908
מה הם הקריטריונים לגיוס כלי רכב בשעת חרום ?
האם מותר לגייס רכב בבעלות פרטית ?
איזה סוגים של כלי רכב מגויסים ?
אשמח לקבל תשובות
תודה

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים