הוארך הפטור לבני הישיבות 447
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הארכת הפטור לבני הישיבות בשנתיים (ע"י "הוראת שעה").

59 ח"כים תמכו בהצעת החוק, 7 נמנעו ו- 38 התנגדו.

למרות המשמעת הסיעתית, מספר חכ"ים מהעבודה (ובכללם ברק ופרס) לא הגיעו להצבעה. אחרים (פואד, בורג ובן־עמי) נמנעו.

העתירות לבג"ץ צפויות בקרוב, שכן בג"ץ קבע בעבר שהכנסת לא תוכל להתבסס על הוראת השעה לאורך זמן.
קישורים
YNet
הארץ
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חדשות"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

שגיאה 18763
בג''ץ מעולם לא קבע שלא ניתן להסתמך על הוראת השעה לאורך זמן. היה זה רק ''יש אומרים'' שהובא בדעת יחיד של השופט חשין.
מדוע לגייס את המתנגדים לגיוסם? 18899
אינני יורד לסוף להיטות הרצון החילוני לגיוסם של בני ישיבות.

הרי כל בר דעת יכול במבט קצר ומרופרף להבין ולהעריך את חוסר התועלת בגיוס קבוצה, האינה מתאימה כלל לכל סוג לחימה שהיא, ואשר אורח חייה, אמונתה וסוג הופעתה מונע ממנה למעשה כל יכולת קבלת מטלות אחרות ונוספות במסגרת אירגון צבאי מכל סוג שהוא, הן בחזית והן בעורף.

בני הישיבות צריכים להישאר בישיבות, ממש כבני קבוצות
אחרות - מאורגנות או ספוראדיות - האינן מתאימות לאורח החיים הצבאי.

ואם כבר בנושא הגיוס הכללי עסקינן - האין לשקול כלל, להפוך את ארגון צבא ההגנה לישראל לאירגון על בסיס התנדבותי בלבד, דהיינו - לביטולו המוחלט של חוק גיוס חובה לטובת הקמתו של צבא קבע מקצועני ומיומן, כפי שנהוג הדבר במדינות דמוקרטיות שונות בעולם?

א. מאן
מדוע לגייס את המתנגדים לגיוסם? 18901
מאיפה להתחיל?

"להיטות הרצון" עליה כתבת אינה משותפת לכל החילונים באשר הם, ובוודאי אינה מכוונת לעצם גיוסם, אלא לחתירה לעקירתו של פטור גורף ואנטי-שוויוני המשולם כאתנן פוליטי ע"י פוליטיקאים חילוניים ודתיים לפוליטיקאים חרדיים.

ההתייחסות לבני-הישיבות (או ליתר דיוק, לאוכלוסיה הנהנית כיום מפטור "תורתם אומנותם") כקבוצה ולא כפרטים, בדיוק כפי שאתה עושה ("אינה מתאימה ]...[ אורח חייה מונע ממנה"), היא בדיוק שורש כל רע. ראשית, דוגמאות כמו ישיבות ההסדר או "הנח"ל החרדי" מראות כי גם אוכלוסיה של תלמידי-ישיבה וגם אוכלוסיה חרדית יכולה להשתלב בפעילות במסגרת צה"ל. שנית, גם באוכלוסיה הלא-חרדית יש מי ש"אינם מתאימים" או ש"אורח חייהם מונע מהם". סוגיות אלו מתבררות במישור האישי-אינדיבידואלי ע"י צה"ל (לא, לא שכחתי את האוכלוסיה הפלסטינאית שלגבי רובה הדבר גם-כן לא נבדק).

גם אם ישנם יחידים (או קבוצות) שאינם יכולים למלא את חובת שירות בטחון, מסקנתך כי הם "צריכים להישאר" היכן שהם היא מסקנה נמהרת. דומה כי ההגינות והצדק מחייבים כי גם אזרחים אלה יתרמו למאמץ החברתי (ולא רק לפעילות בחוג-קהילתם המצומצם) באופן כלשהו, תרומה ששכרה בצידה.

אין לשלול את הצעתך להחליף את גיוס החובה בהתנדבות, והיא ראויה לדיון ארוך ומקיף, שבמסגרתו יש לבחון את האיכות היחסית של צבא-מתנדבים לעומת צבא-מגוייסים ואת המשמעות של המהלך שאתה מציע על גודלו של צבא המילואים ועל איכותו, היות שצבא המילואים מהווה מרכיב הכרחי בתפיסת הבטחון ובתורת הלחימה הנוהגות בישראל.
מדוע לגייס את המתנגדים לגיוסם? 18904
שלום לך מיץ,

הפטור הגורף ה'אנטי שוויוני' כהגדרתך, אינו אתנן, כי אם תוצאות מו''מ קואליציוני-דמוקרטי - המשקף למעשה את רצון הבוחר החילוני, ממש כרצון הבוחר החרדי.

אנא תן דעתך לעובדה, כי השירות באירגון צבאי דורש תכונות נפשיות מסויימות, אשר נדירותן בחוגים חרדיים אינה בגדר סוד - מה גם שאורח חשיבתו ופעולתו ה'מודרניים' של כל צבא באשר הוא, אינו יכול ליטות שכם לגחמתם ולשגיונם של חוגים אלו, הניזונים בעיקרם מאיסורים ומסייגים שונים ומשונים.

אינני אף גורס וחושב לרגע אחד, כי חוגים אלו יכולים אף לתרום דבר של ממש בסדר יומה הלאומי-חברתי-חילוני של מדינת ישראל, לבד אולי מנסיונותיהם הנואלים-משהו להחזרתם בתשובה של רפי כוח מקרב בני המחנה החילוני.

אלו הן הסיבות העיקריות בצידודי השלם לפטור מלא בעבור אנשי קבוצות אלו.

לשיטתי זו אף אין לשלול על הסף, כי בהורדת קלף השירות הביטחוני עשוי להצטמצם במעט כוח מיקוחם הפוליטי של נציגי קבוצות אלו בתחומים רלבנטים אחרים.

בידידות

א. מאן
מדוע לגייס את המתנגדים לגיוסם? 18929
אפשר וצריך לגייסם, ואין בכך כל בעיה טכנית או אחרת. הם בני-אדם כמו כולם, אני מסרב לטענה כי ''הם פרזיטים'' (או כל הכללה אחרת) וסמוך ובטוח שישאו את האלונקה כמו כל חבריהם במהלך מסע הסיום (או חלילה בקרב).

הסיכון העיקרי הוא גיוסם במסגרת מיוחדת (והנח''ל החרדי הוא תקדים גרוע מבחינה זו), שיוביל להקמת מיליציות מזויינות הנשמעות לרב ולא למפקד. ממש כמו שלא מגייסים את כל החבר'ה מרמת אביב ג' ביחד (נא להכניס כאן את הבדיחה המתבקשת על גלי צה''ל), כך אין גם לגייס את כל החבר'ה מבני-ברק ביחד. כלומר, פיזור על-פי כישורים, התאמה אישית וצרכי הצבא, ולא על-פי מוצא ואמונה.
מדוע לגייס את המתנגדים לגיוסם ? 18943
החרדים לא יתגייסו, לא ביחד ולא לחוד. איש לא יוכל לגייסם, וטוב שכך.

למרות זאת, חוק שיחייב את החרדים להתגייס הוא אפשרי ואף כדאי.

חוק כזה, אף שלא ניתן יהיה לאוכפו, ימנע את הממשלה מלתקצב ישיבות חרדיות (שיאכלסו עריקים) ושאר עמותות פיקטיביות, ויחסוך הרבה מכספי משלמי המיסים.

חוק כזה גם יאפשר לחרדים ללכת לעבוד, לפרנס את עצמם בכבוד, להוציא את ילדיהם מתחת לקו העוני ולהתערות בחברה הישראלית, שכן לא יהיה כל יתרון חוקי, מבחינתם, בהישארות בישיבות.

ובאשר לשירות לאומי - אין רעיון מטופש ואווילי יותר מזה.
מנגנון מנופח ובזבזני הגוזל זמן יקר מצעירים שיכלו לעסוק בעבודה יצרנית ומניבת מיסים - אינו אלא צורה אחרת של הרעיון הקומוניסטי : יצירת מפלצות בירוקרטיות חסרות כל הגיון כלכלי בשם אותו עיקרון נואל המכונה "שוויון".
מדוע לגייס את המתנגדים לגיוסם? 18939
אינני יורד לסוף להיטות הרצון החילוני לגיוסם של מוסיקאים.

הרי כל בר דעת יכול במבט קצר ומרפרף להבין ולהעריך את חוסר התועלת בגיוס קבוצה, האינה מתאימה כלל לכל סוג לחימה שהיא, ואשר אורח חייה, אמונתה וסוג הופעתה מונע ממנה למעשה כל יכולת קבלת מטלות אחרות ונוספות במסגרת אירגון צבאי מכל סוג שהוא, הן בחזית והן בעורף.

אינני יורד לסוף להיטות הרצון החילוני לגיוסם של שחמטאים.

אינני יורד לסוף להיטות הרצון החילוני לגיוסם של ציירים.

אינני יורד לסוף להיטות הרצון החילוני לגיוסם של בני עשרה...

האם אתה יורד לסוף דעתי?
שחמטאים 18954
דווקא אותם חייבים לגייס
מומחיות אסטרטגית אתה יודע...
שירות לאומי כתנאי אזרחות 18937
מה דעתכם? אם התגייסת לשירות לאומי, בין אם לצבא או לשירותים דומים, אז אתה מקבל אזרחות. אם לא, אתה נשאר תושב.

לא יתכן שמי שאינו מוכן לשרת את עמו יקח חלק בקביעת עתידו.
שירות לאומי כתנאי אזרחות 18940
ואם הם יאמרו כי השרות שלהם "למידת תורה" שווה ערך לשרות לאומי ואו צבאי?

שזה בערך חלק ממה שהם טוענים היום.

בברכה רועי
שירות לאומי כתנאי אזרחות 18941
אני אישית בעד. כמובן שהדבר אינו כ"כ פשוט, ויש ללבן נושאים רבים, בינהם: עולים חדשים, איחוד משפחות, זכויות תושב שאינו אזרח וכו'.
שירות לאומי כתנאי אזרחות 18947
זכויות תושב שאינו אזרח מעוגנות כבר בחוק, אם אינני טועה. אשר לאיחוד משפחות ועולים חדשים, אני לא רואה מה יש כאן ללבן.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים