בתשובה לשלמה, 12/02/04 11:02
נו באמת 197377
חלילה וחס, ישמור הקב"ה ויצילך מפגע, כמות שאתה גומל לי רעה תחת טובה. הרי אלוקים בשמים יודע שלא נתכוונו דברי אלא להראות שכל דבריך אמת לאמיתה הם. אם יביט אדם בכתוב ככתובו ומוחו מיטשטש שהוא יושב בטל ואוכל ושומע סיפורי מעשיות ידמה הדבר בעיניו כאילו אמרתי שיהודי ר"ל יכול שיהיה תוקע כזאת וכזאת כדורים בכרסו של גוי ראש הממשלה.

אלא תיתי לו לבורא עולם שנתן בינה בקודקודם של יהודים ואפילו גרים הם בביתי חומר דלים ובגדיהם בימים כל כסותם בלילות הרי שמילאו מקצת כריסם ש"ס ופוסקים והרי הם יודעים בינת דרש והרי הם שואלים מאי איריא? מה לו שתפס לשון זו?

מאי משמע? שאם אי-ייתכן כי יעשה כן יהודי, יצא פלוני ויחקור וידרוש בציציותיו של ראש הממשלה. שמא אין הוא סתם גוי? שמא כל משמעו מין גולם של המהר"ל שפתק באוזנו והוא ממלמל מה שממלמל? אפשר התקנא ישמעאל והזיד מין חיה טמאה כמין החזיר ועשאה לובשת פני אנוש והשימה ראש קהילתנו לבלול בינתנו ולעשות את כולנו איש מכה בלשון את רעהו כמעשה השמאלנים ימח שמם?

יבוא הקורא המצוי בדקדוקי הדברים, יקרא ונפשו תתמרד בקרבו ומעיו יחמורו. הייתכן כדבר הזה שיבוא ישמעאל וישים חזיר בראשנו? הרי לקלס ושחוק נהיה בעיני כל עולמא שאנו הולכים ומשתחווים בפני טומאה! שהרי אנו מודים לאדון הכל שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע ואנו נלך ונשתחווה בפני פיגול בהמה אשר כזה שכריסו מיליכה לפניו? הרי על כגון זה נאמר יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי שתצילני היום ובכל יום משטן המשחית!

על כן יקום יהודי בבוקר, יאמר מודה אני, ילבש ציצית שכל תרי"ג תלוין בה, יתעטף בטלית, יניח תפילין, ישא תפילתו ויצא לדרכו וילך ובהולכו בדרך ישיב על ליבו י"ג עיקרים וישים ליבו במיוחד לעיקר הא שהוא לשמו ויבוא עד רחוב עזה ויפנה היכן שיפנה ויקרא ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה ויבוא ויתקע בחזיר זה שנתמלך י"ג כדורים כנגד י"ג עיקרים שהעלה על ליבו מקודם ונרים כולנו כוס ישועות ונזכיר פעמיים כי טוב כבתפילה: זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו.
נו באמת 197521
סיפורים לא יעזרו כאן. אני כן מסכים שרבין היה יהודי, גם אם היה בוגד בעמו, ולא היה חו''ח גוי. רצון השם היה שימות, ויחד עם טפשותו ורשעותו, הגיע סופו.
נו באמת 197540
ככלות תגובה כזו, איני יכול אלא לאחל לך הצטרפות מהירה לאחיך באיסנטבול תחת כנפיו הברוכות של שבתאי צבי. מעין נביאי השקר לא יידלה, שלא לדבר על האווילים המשרישים ההולכים בעקבותיהם.

המרת דת נעימה שתהיה לך.
תודה 197555
היה נחמד כל עוד זה נמשך.
תודה 197800
תמיד טוב להזכר בזמנים הטובים. בימי נעורי הפוחחים התנדבתי לעזרה בבית החולים ''שלוותא''. הסיפורים והחולים היו עניין מרתק ביותר. תודה לך על שסייעת בידי להסיר מעט מנטל השנים. כל הודעה שלך הציפה בי את הזכרונות מהתקופה ההיא.
גב' וישנה אייך? 197596
במקום לספר ב''רשימות'' על טיפוליך בחיילים כושלים (ולהוריד מיד את הפוסטים), בואי טפלי בכל המקרים האמיתיים המצריכים טיפול.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים