בתשובה לירדן ניר-בוכבינדר, 11/10/17 15:12
מי האיש אשר חפץ חיים 695162
אני לא יודע לענות למה רישום של מין הוא "נכון". אני יודע לענות רק למה רישום של מגדר‏1 הוא לא נכון.

ה"משהו" שתלוי בכרומוזומים הוא היכולת להיות בהריון, ללדת ולהניק. לזכרים אין את היכולת לבצע אף אחד מהללו. יש כאן הבדל מובנה בין המינים והוא עשוי לעניין את המדינה מטעמים שונים. לדוגמה - אם יום אחד המדינה תרצה לעודד את הילודה היא תציע לאשה יולדת תמריצים (חופשת לידה, מענק לידה) והגנות (הגנה מפני פיטורין אחרי לידה). אני לא יודע לומר אם זה "נכון", אני רק יכול לומר שזה הגיוני. לרשום "אשה" כל מי שהחליט להצהיר על עצמו כך לא הגיוני בעיני. אם המדינה רוצה לרשום מין- בבקשה, אם היא רוצה לרשום מגדר‏1 זה טמטום (תרתי משמע).
_________
1 בהנחה שהבנתי למה בדיוק הכוונה כשאומרים מגדר
מי האיש אשר חפץ חיים 695165
את כל התמריצים ליולדות אפשר ורצוי להעניק לאנשים מכל מין ומגדר שנכנסו להריון.
אני לא חושב שהדיון הסמנטי "מה זה מגדר" כל כך משנה פה. אפשר למקד את השאלה, האם צריך להיות רישום זכר/נקבה, ובאילו תנאים אם בכלל ראוי להרשות לו להשתנות.

אם במקום לרשום "מין: זכר/נקבה" תרשום "מערך כרומוזומים: XX/XY/..." (יש הרי כמה צירופים נדירים יותר) אז אתה יכול להפיל את ההתנגדויות, ולהחליש את המחיר הסמלי. מצד שני, כשינוי מהמצב הקיים, חובת ההצדקה עליך לעשות דבר כזה. למה יותר סביר לרשום דבר כזה מאשר לרשום "זכר/נקבה" שכפוף לשינוי לפי רצון האזרח?
מי האיש אשר חפץ חיים 695172
האם צריך בכלל לרשום את המין זו שאלה של פגיעה בחרויות האזרח מול צרכים של המדינה. כיוון שלי נראה שהפגיעה ממש מזערית אני לא רואה שום סיבה לא לרשום, אפילו אם הסיבות לרישום לא חזקות במיוחד. אני לא רואה הבדל בין רישום "מין" לבין רישום "קיים כרומוזום Y כן/לא". רישום זכר/נקבה שאינו תואם להגדרות זכר/נקבה בחוקים יהיה מאוד בעייתי ואני חושב שחוקים שמבדילים בין גבר לאשה ראוי שיבדילו לפי המין ולא לפי המגדר.
את התמריצים וההגנות המדינה עשויה לרצות להעניק לא רק למי שילד בפועל אלא אפילו לכל מי שיש לו פוטנציאל ללדת. מגדר לא יעזור לך בזה.
מי האיש אשר חפץ חיים 695173
בכל אופן, אתה יכול לתת דוגמה לתמריץ והגנה שאנחנו נרצה לתת למי שיש לו פוטנציאל ללדת? גם לי קל לדמיין תמריץ כזה, שאחרים ירצו לתת, אז אני מבקש משהו שבאמת אתה תרצה בנסיבות סבירות כלשהן לתת. (אם תמצא אחד, שים לב האם הדרך היעילה ביותר להבחין בין מי שזכאי לו למי שלא היא רישום המערך הכרומוזומלי במרשם התושבים. תן דעתך לכך שלא לכל הנשים המובהקות יש פוטנציאל ללדת.)

"רישום זכר/נקבה שאינו תואם להגדרות זכר/נקבה בחוקים" - אילו חוקים?

"אני חושב שחוקים שמבדילים בין גבר לאשה ראוי שיבדילו לפי המין ולא לפי המגדר" - אתה יכול, לאור הדיון עד כה, לסכם את הנימוקים שלך?

אני מצידי לא יודע איך להעדיף אחד מהשניים, בעיקר כי אני עוד לא רואה איזה חוק שנראה לי ממש מוצלח ושדורש הבדלה כזו; מהצורך צריך להיגזר הקריטריון, לא? עבור מעט החוקים המבדילים הקיימים, אני עדיין לא רואה מה היתרון הגדול של קריטריון הכרומוזומים על-פני קריטריון הבחירה. למעט אולי אפשרות הניצול לרעה במרמה, שאני חושב שקצת עניתי לו אבל אם זה העניין תגיד, אפשר להתמקד בזה. יש לי הרגשה שלא זה העניין מבחינתך.

אני לא חושב שהפגיעה בחרויות האזרח (פרטיות?) היא משהו שהועלה עד כה, ולא בטוח שהיא חשובה. הפגיעה המשמעותית כאן היא ברגשות. מי שתויג מגיל אפס כבן, והוסלל להיות גבר, ומרגיש אישה ויורק דם כדי להיות אישה, אני יכול להבין למה לא נעים לו לראות במסמך רשמי שהוא זכר. באגרגציה של פגיעה רגשית בכל הציבור זה מעט מאוד, עבור אותם מעטים הפגיעה אולי לא קטנה בכלל. אני כן הייתי רוצה לראות נימוקים חזקים למדי למה צריך את זה.

הצעתי לרשום מערך כרומוזומים, פחות במקום "מין" ויותר במקום "זכר/נקבה", כי זה נראה לי פחות פוגע מהבחינה הזו (ו"זכר/נקבה" יותר טוב מ"גבר/אישה"). אם היום בהחלטה מנהלתית תחליף את "מין: זכר נקבה" במערך כרומוזומים זה יעזור די מעט, אני מניח, כי זה יראה כמו הסוואה דקה מדי ומתחכמת. אפשר לרדת מזה, ולחזור לנימוקים למה בכלל לרשום משהו.
מי האיש אשר חפץ חיים 695176
>> דוגמה לתמריץ והגנה שאנחנו נרצה לתת למי שיש לו פוטנציאל ללדת?

פטור משירות מילואים

>> אילו חוקים?

החוקים שעורכים הבדלה בין זכר לנקבה, כמו חוק שירות בטחון, חוק מס הכנסה וחוק הפנסיה‏1

>> לסכם את הנימוקים שלך?

בעד רישום מין זכר/נקבה אין לי הרבה- טיעונים די חלשים של המצב הקיים ושל סטטיסטיקה. מצד שני- הפגיעה באזרח כתוצאה מהרישום היא מזערית- אז שיהיה.

נגד רישום מגדר יש לי טיעונים טובים יותר-
- ראוי שתהיה התאמה בין הגדרות הרישום להגדרות החוק
- אין טעם שקריטריון סןבייקטיבי שמקורו הצהרתי בלבד ישמש לרישום ביורוקרטי. זה כמו שאני ארשום בת.ז. "צבע מועדף - צהוב".

__________
1 ככל שראיתי המחוקק, בקוצר ראיה מסוים, לא חשב להגדיר "גבר" ו"אשה", כנראה כי זה נראה לו ברור מאליו.
מי האיש אשר חפץ חיים 695203
נו, הערת שוליים 1 שלך היא בדיוק העניין. אין הגדרה בחוקים, ומסתמכים על מרשם האוכלוסין. מה שאני מנסה לטעון שוב ושוב הוא שעבור כל החוקים האלה, הניואנסים של ההגדרה לא משנים. אני לא משוכנע בזה, כי אני לא בטוח מה כל החוקים, אבל זה כך עבור החוקים שעד כה הובאו בדיון.

פטור משירות מילואים למי שיכולה ללדת? למה? היום פחות נשים עושות מילואים מגברים, משלל סיבות, אבל אין פטור גורף, ונשים רבות כן עושות מילואים. אתה נגד?

יש לפחות שני פרטי מידע במרשם התושבים שכפופים לחלוטין לרצונו הסובייקטיבי של האזרח: שם ושם משפחה. בינתיים השמיים לא נפלו.
מי האיש אשר חפץ חיים 695190
"זכר/נקבה" היה עדיף על "גבר/אישה" לו היה הרישום מתנהל על פי הביולוגיה המקובלת. מכיוון שהרישום הוא ממילא מגדרי, מדוע שלא ישונה שם השדה ל"מגדר" ותוכנו ל"זכר/נקבה"?
מי האיש אשר חפץ חיים 695191
סליחה, בסיפא: תוכנו ל"גבר/אישה".
מי האיש אשר חפץ חיים 695204
צודק, גם זה כיוון סביר, תיאורטית (לאו דווקא פוליטית). בפתיל הקשה שהיה לי לא מזמן עם אה''ק על טנרסג'נדרים, עומר הסב את תשומת לבי לכך שהפגיעה הרגשית שנגרמת לטרנסג'נדרים ממינוח קשיח סימטרית, לפחות על פניו, לפגיעה הרגשית שחווים שמרנים ממינוח נזיל. נטיית לבי היא כמובן עם הטרנסג'נדרים, ועם מספיק התעמלות אינטלקטואלית אני יכול אולי לקושש טיעונים למה הקייס שלהם חזק יותר מהקייס של השמרנים. אבל זה לא טריוויאלי עד כמה שאני רואה. לכן אם הם היו שוכרים אותי משום מה ליועצם הפוליטי-פילוסופי, הייתי מייעץ להם ללכת על ביטול הרישום.
מי האיש אשר חפץ חיים 695212
מסכים איתך, כמובן. רק רציתי להצביע על כך שהרישום הנוכחי הוא עקום, ואינו מתאים לשיטתם של אלה או של אלה.
מי האיש אשר חפץ חיים 695213
אם כי אעיר: אל"ט, אבל נראה לי שבמצב הנוכחי הטרנסג'נדר מקבל חיזוק מהמדינה והכרה בהיותו גבר. זה "שווה" לו יותר מסתם הימנעות המדינה מהתערבות. בנוסף, המומנטום המשפטי הוא לכיוון הבחירה של הפרט. לכן, לא בטוח שיקבלו את עצתך.
מי האיש אשר חפץ חיים 695202
סיבה אחת היא שאתה מעוניין שכל אזרח עם IQ מעל 70 או משהו כזה יהיה מסוגל למלא את הטפסים המרובים בהם הנתון הזה מופיע. אם אתה רוצה גם לאפשר לכל אדם להחליט בעצמו לאיזה מגדר הוא משתייך, זה יחייב לכל הפחות שינויי ניסוח בהרבה חוקים קיימים (או להכשרת נישואין אזרחיים של בני אותו מין - אבל לא אותו מגדר בהגדרתם העצמית - בדלת האחורית).
מי האיש אשר חפץ חיים 695211
ברור שתידרש התאמה של חוקים מסוימים, אבל אני לא רואה איפה היא תהיה לא-אוטומטית, ולמה לומר ''אני גבר'' או ''אני בן'' מסובך יותר מלומר ''אני זכר''.
לא הבנתי איפה ההשפעה על הנישואין האזרחיים. אם נשארים עם הדין הדתי, אז הרישום במשרד הפנים לא משנה בכלל. אם עוברים לרישום אזרחי, די ברור שממילא יירשמו גם בני אותו המין או המגדר, כפי שכבר קיים היום ברישום נישואין מחו''ל.

(כמו ירדן, אני תומך בביטול רישום המין או המגדר. אני תומך גם בביטול רישום הנישואין, ונדמה לי שגם פה ירדן מסכים)
מי האיש אשר חפץ חיים 695216
(
ביטול רישום נישואים על ידי הרבנות: רישום רק על ידי המדינה?

כי אם לא רשומים במדינה, צריך לשנות את כל חוקי המס.
)
מי האיש אשר חפץ חיים 695220
רשות המיסים מסתמכת כאן על מרשם האוכלוסין? לא על הצהרות הנישומים?
מי האיש אשר חפץ חיים 695223
ברור שלא רק. יש נישואים שאסורים גם על פי חוקי המדינה ולא רק על פי חוקי הדת. לדוגמה: נישואי קטינים.
מי האיש אשר חפץ חיים 695233
בסדר, השאלה היא מה מקור המידע העיקרי ומה משמש מקור מידע שמסתכל בו (כמו גם באחרים?) פקיד שומה שחשדו התעורר והוא רוצה לחטט קצת. זה משליך על השאלה עד כמה זו סיבה טובה לרישום נישואים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים