109051
אז מה קורה עם העשב? 110766
שניים עונים, במדור המכתבים למערכת של "הארץ" לעו"ד דן גולדבלט (מזכ"ל מפלגת "עלה ירוק"), שאת הקישור למאמרו צירף דורון בתגובה לה אני עונה.

ד"ר אמי שופמן, מנהל המכון הירושלמי לטיפול בבעיות סמים ותרופות במרכז לבריאות הנפש "איתנים - כפר שאול" כותב: "הוכח חד משמעית שהמריחואנה ממכרת ברמה הפסיכולוגית, ולאחרונה גם הוכח שמתוך אלה שנוטלים כל יום מריחואנה, כ- 17% מפתחים גם תלות פיסית." הוא כותב גם על ההשפעות הפסיכולוגיות של המריחואנה על בני נוער שהיו בטיפולו: "היו בטיפולנו מטופלים רבים שנפגעו ממריחואנה וחשיש בעיקר בתחום בריאות הנפש - פסיכוזות, דיכאונות וחרדות קשות, פגיעות חמורות בתפקוד ובזיכרון... ...בקרב בני נוער הוכחו במחקרים פגיעה בכושר הלימוד, פגיעה קוגניטיווית, אגרסיוויות ועלייה בניסיונות התאבדות". הוא גם מציין את ההשפעות הבריאותיות של המריחואנה: "תחום הגופני קיים סיכון גבוה לסרטן בחלל הפה ובריאות עקב צריכת מריחואנה. מפלגת "עלה ירוק" אינה מזכירה בפרסומיה את העובדה שבסיגריה של מריחואנה יש כפליים יותר חומר מסרטן, בנזופירן, מאשר בסיגריית טבק רגילה."

פרופ' דן מיכאלי, יו"ר המועצה והדירקטוריון של "שירותי בריאות כללית" כותב: "במחקר מאוסטרליה, שעקב במשך שבע שנים אחר תלמידי תיכון, המסקנה היתה כי שימוש רווח בקנביס של נערות בגיל העשרה היה מלווה בדיכאון וחרדה, ובשימוש יום יומי היה הסיכון גבוה יותר. במחקר אחר משוודיה נמצא, שמתבגרים שהשתמשו בקנביס היו בסיכון גבוה לסכיזופרניה. המחברים ציינו שקשר זה לא הוסבר על ידי שימוש בתרופות פסיכואקטיוויות אחרות או בתכונות אישיות הקשורות לאינטגרציה חברתית. מחקר נוסף מניו זילנד המסכם מחקרים אחדים ממקומות שונים הראה, כי כעשירית מהמשתמשים בקנביס עד גיל 15 לקו בסכיזופרניה לפני הגיעם לגיל 26.

"במאמר מערכת באותו גיליון מודגש הקשר לדיכאון הולך וגובר ולניסיונות התאבדות. צוין שם כי מניעת השימוש בקנביס היתה יכולה להפחית למחצית את מספר הנזקקים לטיפול בגלל פסיכוזות בהולנד. בשוודיה נמצא כי השימוש בקנביס הגדיל את שיעור הסכיזופרניה ב- 30%. איני מתיימר להיות מומחה לקנביס אך המחקרים הללו מוכיחים כי הדרישה ללגליזציה של הקנביס נוגדת את האינטרס של בריאות הציבור."
אז מה קורה עם העשב? 110770
השאלה היא לא האם יש איזשהו נזק, אפילו לא-טריוויאלי, משימוש במריחואנה - אינני חושב שלמישהו יש הסתייגויות מן העובדה הזו. השאלה היא, בראי העובדה שסמים חמורים יותר, כגון טבק, הם חוקיים, האם אין טעם לפגם באי-חוקיות של המריחואנה. או, בפשטות: "מדוע זה לא, ואלה כן?"
אז מה קורה עם העשב? 110772
אין לי וויכוח איתך. עם זאת, הבאתי את הציטוטים, בין השאר, מכיוון שהרושם שאני קיבלתי היה שהשימוש במריחואנה הרבה יותר ''בריא''.
אז מה קורה עם העשב? 110773
ואני מודה לך, אכן יש מקום להצגת המידע הזה. אני מתנצל אם נבע מדברי שאינני רואה טעם להבאת המידע הנ''ל.
אז מה קורה עם העשב? 110897
דווקא לשאלה הזו יש תשובה קלה. בוא נציג את המצב כך: הרי אם יש לך שני גורמים המזיקים לבריאות הציבור, וראוי להלחם בשניהם, אבל באחד כבר נכשלת במאבק (ראה תקופת היובש בארה"ב), למה לוותר גם במאבק השני?
אז מה קורה עם העשב? 110915
אני חושב שהפגיעה בשלטון החוק של אכיפה לא-עקבית כזו, במיוחד בהתחשב בהבדל העצום בין הנורמה הנאכפת לבין הנורמות בפועל, גדולה בהרבה מן הנזק שעלול להגרם מלגליזציה.
אז מה קורה עם העשב? 110918
פגיעה בשלטון החוק? אני לא רואה אחת כזו. החוק לא עקבי, אבל נאכף. אז:

א. אם תוכל, הסבר כיצד נפגע שלטון החוק.
ב. מה הנזק שנגרם מהלגליזציה, מה זה שנגרם מהמצב כיום, ואיך אתה מחליט מי יותר גדול?
אז מה קורה עם העשב? 110930
א. שלטון החוק נפגע מכך שהוא נשמע לא עקבי, שרירותי. והרי, זה מנוגד לעקרון שלטון החוק, שבין היתר דורש מן החוק להיות עקבי, שוויוני, ולא-שרירותי.
ב. הנזק מלגליזציה, לטעמי, יהיה אפסי, כיון ששימוש מהווה נורמה חברתית ממילא, כלומר, הלגליזציה לא תכניס גורם פוגע נוסף לחברה, אלא תכיר בקיומו של גורם זה. הנזק מן המצב היום הוא זה בא', ובנוסף, עצם חוסר הקשר בין הנורמות המקובלות לבין החוק.
אז מה קורה עם העשב? 110935
בעקבות המידע שסופק לעיל, ובהנחה שהוא נכון, אני מצטרף לאיילת - לא ללגליזציה, כן לדה-קרימינליזציה של הקנביס.
אז מה קורה עם העשב? 111049
לא הבנתי למה.

אתה משנה את דעתך ומצטרף לדעה הנוגדת את הליגליזציה.

האם מחקר אחד שהראתי עד כמה חלקים בו לא מדוייקים ואו לא ברורים מספיק משפיע אליך כך?
אז מה קורה עם העשב? 111133
גם בהנחה שהמידע נכון, אני מתקשה להבין את האטרקטיביות של דה-קרימינליזציה. זה נראה לי שילוב של הרע משתי האפשרויות המתחרות (המצב הנוכחי, ולגליזציה). מצד אחד, אתה מעודד טיפה יותר שימוש לעומת המצב הנוכחי (ופחות שימוש לעומת לגליזציה). מצד שני, אתה משאיר בעינו את החסרון הקשה ביותר (להתרשמותי) של המצב הנוכחי לעומת לגליזציה: השליטה של גורמי פשע בשוק.
מה זאת אומרת למה? 110928
כי נכשלו גם בו.
אז מה קורה עם העשב? 110829
אני אוהב את החד משמעית בעיקר מהתוכן, אם הוכח חד משמעית כי המריחואנה ממכרת נשאלת השאלה האם כל המעשנים מכורים מבחינה פסיכולוגית כמו שהוא טוען. או שמה מדובר על קבוצה שלוקחת כל יום? (למרות שזה מצויין במשפט השני ומתיחס לחלק לדבר אחר, גם אם קשור)

במידה וכל המעשנים מכורים הרי שמדובר בשקר, אני מכיר מספר לא קטן של מעשנים שהתחילו אם מריחואנה והפסיקו לעשן אותה ללא כל מאמץ , אני אחד מהם. למרות שלא הייתי מהיום יומי אני מכיר אחד שעישן מידי יום כמה שנים עד שהחליט שדי נימאס לו והפסיק. האם אנו טעות מדגם ? יתכן? האם יש בארץ למעלךה מרבע מליון מוכרים? אני בספק.

נמשיך.
על איזה תלות מדבר המומחה? כאשר הוא אומר ש17% מפתחים תלות פיזית? מה הם קבוצות המחקר שנחקרו ומי היה החוקר?

מי האנשים שהגיעו לטיפולו ועליהם נעשה המחקר? האם יתכן ואילו כאילו שהיו בעייתיים ולכן הגיעו אליו? אחרת היו כמו מרבית האנשים נימצאים בתוך הרבע מליון ולא מגיעים אליו? האם יתכן ודכאונים דווקא נימשכים יותר אל הסם ועל כן הם ניראים כאוכלוסיה גדולה יותר שמשתמשת , מי היא הביצה ומי התרנגולת בסיפור?

המומחה טוען לעוד דברים רבים וקשים אולם מתוך הקירות של הנושא שימוש והקרת משתמשים רבים מאוד אחרים הרי שמרבית המשתמשים כלל אינם דכאוניים, או אגרסיווים בצורה זו או אחרת.

פגיעות חמורות בזיכרון, האם מדובר בשקר נוסף, הוכח גם כן מחקרית כי הזיכרון שניפגע לאחר תקופה ללא שימוש חוזר לעצמו לחלוטין, כמו כן מחקרים הראו כי מעשנים שעישנו תוך כדי לימוד ביום שלפני הבחינה הזיכרון הקצר שלהם השתפר. (לינקים היו לי בעבר היום כבר אני לא שומר דברים כאילו)

פגיעה בכושר הלימוד? שיספר את זה לאנשים באוניברסיטה שמעשנים יום יום.

עכשיו התחום הבריאותי.
אכן קיימים סיכונים רפואיים בעישון של כל דבר גם מריחואנה, איש מהתומכים אינו טוען אחרת, אולם נשאלת השאלה כמה מתו השנה מנזקי עישון בארץ (אלפים) כמה מתו מניזקי מריחואנה (0) .
אולם המשפט בכלל מוזר, "קיים סיכון גבוהה לסרטן בחלל הפה " כמו בסיגריות, "ובריאות עקב צריחת מריחואנה" איזו בריאות? האם הוא מדבר על סרטן הפה או על משהו אחר?

שקר נוסף בסיגריה של המריחואנה יש את אותה הכמות שיש בסיגריה רגילה אם מערבבים סיגריה רגילה אם החומר שבמריחואנה , הכפול מגיעה מתוך זה שאין פילטר כמו בסיגריה רגילהף, אולם יש שמאשנים את זה ללא החומר שבסיגריה בכלל ואז הכמות היא 0 , במריחואנה אין בנזופרין. ויש שמשתמשים בזה לצורות עישון אחרות שגם כן מסננות כמו נרגילה ואחרות דומות לה.

ניתן למצוא מחקרים רבים נוספים שנעשים על המריחואנה במדינות רבות אולם לכל מאמר שתומך יש מאמר שמתנגד, מרבית המאמרים ממוממנים על יד הרשות העוסקת באנטי סם ולא על ידי מחקר לשלם המחקר.

האם בישראל השימוש של אוכלוסיה עצומה הגדיל את שיעור הסכיזופרניה?

לכל מקרה האיסור אינו נובע משיקולים רפואיים , ומעולם לא נבע מהם.
השימוש בסיגריות מסוכן הרבה יותר מוכך מדעית שכל שנה מתים ממנו אלפים וניפגעים ממנו רבים שכלל לא מעשנים את הסיגריה בעצמם.
השימוש באלכוהול יוצר נזקים חמורים גם כן.

אפילו השימוש בקפה ממכר.

נשאלת מדוע זהמותר וזה אסור?
מי קובע לאוכלוסיה של רבע מליון איש או יותר מה מותר להם ומה אסור להם. בעיקר כאשר בסופו של דבר הם שמים עליו ולא על הסמים פס (ולא לבן)
מ''ש 110860
וממש במקרה מפרסמים היום במכון RAND כי הטענה כי המריחואנה היא "קרש קפיצה" בדרך לסמים קשים כמו קוקאין והרואין אינה נכונה בהכרח. פרטים בקישור המצורף.

מ''ש 110884
כמו שטענתי מחקרים לפה ולשם יש הרבה , יש צורך בביטול האיסור מסיבות רבות אחרות ובהן לא רק רפואיות.
האיסור כאיסור הוא רע.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים