יוצאים לדרך 109521
תוכנית ויסקונסין יוצאת לדרך, בהתחלה באופן מוגבל, למשך שנתיים, כדי לבחון אותה. בהצלחה.

יוצאים לדרך 109534
מהכתבה: "התוכנית זוכה להתנגדות רבה מצד ארגוני המובטלים".
מה, גם למובטלים כבר יש ארגון מקצועי? האם הם שייכים להסתדרות הכללית של הלא עובדים? ואם לא ימולאו דרישותיהם, הם ישבתו?
יוצאים לדרך 109571
אם לא ימולאו דרישותיהם, יחלו לעבוד. תרתי משמע.
יוצאים לדרך 109590
האמת היא שההתנגדות נובעת מבעלי אינטרסים בגופים הממשלתיים השונים המטפלים במובטלים - תהיה העברת סמכות מהמוסד לביטוח לאומי למשרד האוצר, או משהו כזה, וכמובן שאלה הראשונים מתנגדים בתוקף וטוענים שהתוכנית היא אסון.
יוצאים לדרך 109705
אני לא יודע אם היה כאן קישור למכון אדוה או לא.
בכל מקרה, מכון אדוה מדבר על הכישלון של תוכנית ויסקונסין. המאמר שם הוא מאת חוקרים אמריקאיים.
אני לא מביע עמדה, אני רק מביא את זה כשירות לציבור.

כאמור, קטע מתוך האתר של מכון אדוה:

האם הצליחה הרפורמה במדיניות הסעד?

האם ניתן לומר, שהרפורמה משנת 1996 היא הצלחה? התשובה, תוך שימוש בארבעה קריטריונים שונים - שכל אחד מתמקד באחת התוצאות המיוחסות לרפורמה - היא לא ברור וצלול.

1. מספר הנתמכים ירד, אבל הירידה החלה זמן רב לפני שנכנסה פקודת PRWORA לתוקפה (באוגוסט 1996). בין ינואר 1996 ליוני 2000 חלה ירידה סדירה במספר התיקים ממספר של 4.6 למספר של 2.2 מיליון משפחות, עד לרמה של שנת 1970 לערך. אבל הירידה במספר הנתמכים החלה עוד קודם לכן: המספרים צנחו מהשיא ההיסטורי של 5.0 מיליון בינואר 1994 למספר של 4.6 מיליון בינואר 1996. יתר על כן, שיעורן של המשפחות הזכאיות לסעד שנרשמו בפועל וקיבלו קצבאות ירד גם הוא ברציפות, ממספר 84.3 בשנת 1995 למספר 55.8 בשנת 1998.

2 . אשר לתעסוקה, נתמכים לשעבר אכן עבדו לאחר 1996, אבל תכופות בעבודות לא-סדירות, ובדרך כלל לא בשכר הולם. לפי אחד האומדנים, 50 אחוזים מהאנשים שהפסיקו לקבל קצבאות סעד בשנת 1996 ובשנת 1997 עבדו בחודש הראשון אחרי הפסקת הקצבה; נתון זה אינו שונה מחלק מן האומדנים לגבי אנשים שהפסיקו לקבל את הקצבה בעשור שקדם לרפורמה. אם נתבונן על המדינות השונות בארצות הברית, הרי שמספר הנתמכים לשעבר שמצאו עבודה בשלושת החודשים הראשונים אחרי הפסקת הקצבה נע בין שיעור של 47 לשיעור של 67 אחוזים; ובשנה הראשונה, בין שיעור של 62 לשיעור של 75 אחוזים. יתר על כן, תעסוקת הנתמכים לשעבר לא היתה יציבה במיוחד: רק כארבעים אחוזים עבדו לפחות במשך פרק-זמן מסוים בכל אחד מארבעת הרבעונים של השנה שאחרי הפסקת הקצבה. שיעור קטן יותר עבד במהלך כל חודש, ועוד פחות במהלך כל שבוע. לפי האומדן, רק 12 אחוזים עבדו 35 שעות בשבוע או יותר. יתר על כן, לפי האומדנים, שיעור הנתמכים לשעבר שחזרו לקבל את הקיצבה בתוך השנה הראשונה אחרי שהופסק להם הסיוע נע בין שיעור של 20 אחוזים לשיעור של 40 אחוזים.

3 . בנושא השכר וההכנסה הכוללת, ההצלחות מוגבלות למדי. ברמה הכלל-ארצית נאמד השכר החציוני שקיבלו הנתמכים לשעבר בשנת 1997 על סכום של 7.08$ לשעה (במונחים דולריים של 1999); ההכנסה החודשית החציונית של משפחותיהם עמדה על-פי האומדן על 997$ בלבד. הנתונים עבור מי שהפסיקו לקבל את הקצבה בשנת 1999 לא היו טובים יותר. מחקרים ברמה של המדינות השונות בתוך ארה"ב הראו, כי ההכנסה החציונית לרבעון, אפילו אצל מי שעבדו, נעה מסכום של 500$ לסכום של 1000$ לחודש בלבד. מעטים יחסית נהנו מביטוח בריאות במימון המעסיק; לרבים לא היה ביטוח בריאות כלל. מחקר אחד על מי שהפסיקו לקבל את הקצבה בשנת 1997 טוען, שרק 29 אחוזים שיפרו את הכנסתם החודשית האישית הממוצעת (במהלך השנה הראשונה אחרי הפסקת הסעד) ביותר מחמישים דולר. אפילו כאשר הובאה בחשבון הכנסתם של כל בני-הבית במשפחת הנתמך לשעבר, נרשם שיפור כזה אצל פחות מחמישים אחוזים. אחרי קיזוז המסים וההוצאות, המספרים בוודאי נמוכים עוד יותר. אגב, נתונים אלה תואמים דו"חות על תופעות של חוסר ודאות באשר לארוחה הבאה, וצורות אחרות של מצוקה חומרית בקרב משפחות אלה שהפסיקו לקבל סעד.

4 . ולסיום, המדד החשוב ביותר להערכת הצלחתה של פקודת PRWORA הוא התחזית הכלכלית ארוכת-הטווח למשפחות שבעבר היו נתמכות סעד. לפי מדד זה אין ליוזמי הרפורמה בסעד סיבה להתגאות. למשל, מחקר שנערך בויסקונסין ועקב במשך שלוש שנים אחרי הנתמכים-לשעבר, הראה כי על אף שמספר גבוהה (88 אחוזים) מהם עבדו בנקודה כלשהי במהלך תקופה זו, מעטים מהם עבדו שנה אחרי שנה; ולגבי רבים מהם לא היתה זו תעסוקה עקבית. ההכנסה השנתית החציונית (של אלה שעבדו) עלתה, אבל הכנסתם החציונית המצטברת במשך שלוש השנים היתה רק 25,000$ בערך (או 8,400$ בערך בשנה). יתר על כן, יותר משליש מהם קיבל "סיוע זמני למשפחות נזקקות" (TANF) במהלך שלוש השנים, וכמעט שני שלישים קיבלו תלושי מזון. מקץ שלוש שנים, עמדה הכנסתן נטו של בערך 59 אחוזים ממשפחות אלה (לאחר תשלום מסים וקבלת סיוע במזומן) על סכום הנמוך מקו העוני; לגבי 89 אחוזים היתה ההכנסה פחותה משיעור של 150 אחוזים מקו העוני.

אפילו בתקופה הצמיחה הכלכלית ששררה בארצות הברית בסוף שנות התשעים, לא היה למקבלי הסעד, שעברו מסעד לעבודה, סיכוי רב להצליח יותר [מאמהות בעלות הכנסה נמוכה שכבר נמצאו בשוק העבודה] [...]. רבים המשיכו לצאת ממעגל הסעד ולשוב אליו, כפי שעשו קודם לכן; ורובם המכריע התקשו מאוד (ולעתים מצאו שהדבר בלתי אפשרי בלי המשך התמיכה) להשתכר די כסף כדי לעלות מעל קו העוני הרשמי. בקצרה, הרפורמה לא הצליחה לשפר את סיכוייהן הכלכליים ארוכי-הטווח של משפחות עניות.
יוצאים לדרך 109713
לטעמי האישי, אם מצבם לא הורע, הרי שיצאנו נשכרים. כיצד אני עורך את החישוב הזה? מדובר פה על הוצאות שנחסכו, פלוס הכנסות מדינה שגדלו (כי כעת הנתמכים לשעבר לא רק שאינם מקבלים כסף מהמדינה, הם גם משלמים לה מיסים). מה שנותר לשאול הוא - מה עושים עם הכסף הזה? אם הוא ישמש לכיסוי חובות, או להגדלת משכורות הבכירים בשירות הציבורי, אז באמת כל הרפורמה הייתה לשווא. אבל אם הכסף הזה, כמו רווחיה של חברה ציבורית, יושקע חזרה אל תוך התשתית האנושית (כלומר, חינוך, תשתיות, בריאות וכד'), יש כאן בסיס לשיפור בטווח הארוך שהוא משמעותי לאין ערוך לעומת השיפור לטווח הקצר שנותנת מדיניות רווחה.
יוצאים לדרך 109729
מסכימה. המאמר של אדווה משווה את תפקוד נתמכי-הסעד-לשעבר בשוק העבודה לתפקוד של האמריקאי הממוצע, או האידיאלי, בשוק העבודה (עובד במשרה מלאה ובאופן עקבי). האם לא יהיה נכון יותר להשוות אותם למצבם של נתמכי סעד שאינם חלק מהתכנית, ולא עובדים בכלל? לדעתי זו דוגמא למחקר סוציולוגי מוטה. גם אם התכנית לא הגשימה את יעדיה כפי שהוגדרו בשלבי התכנון, הרי שהמטרה הכללית, של עידוד נתמכי סעד לחדור לשוק העבודה, הושגה, ולו גם אם בצורה חלקית.
תוכנית ויסקונסין - המסר למעסיקים ??? 436098
1.בתוכנית ויסקונסין נשלחים אנשים ל"עבודה-בקהילה" ובמקום
שכר-מינימום לשעה ומשכורת לחודש - מקבלים בפועל שכר-עבדים
לשעה וגמלה בלבד !!!
2.משרד התמ"ת (שנה פלוס מהפעלת התוכנית) וטרם החליט במסר
שברצונו להעביר לציבור העסיקים:
א) שמעכשיו הניצול הוא כשר ???
ב) שבעוד משרד התמ"ת 1 (מח' יחסי-עבודה) יתבע מעסיק נצלן,
יסנגר עליו משרד התמ"ת 2 (מינהלת מהל"ב) ???
ג) שמדובר ב-‏2 משרדי תמ"ת הנמצאים ופועלים ב-‏2 פלנטות שונות
ומנותקים זה מזה ???
ד) שיד-ימין אינה יודעת מה יד-שמאל עושה במשרד התמ"ת ???
ה) כל התשובות נכונות !!!
3.כן התבקש משרד התמ"ת לענות:
א) מדוע שמעסיק לא ימשיך לנצל עובדים אם משרד התמ"ת מרשה
לעצמו לנהוג כך ???
ב) כיצד בדיוק משרד התמ"ת מתיימר להיות "הכותל-המערבי" של
עובדים מנוצלים כשהוא בעצמו מעודד שוק-עבדים ???
ג) איזה ברירה יש לאדם להסכים - להיות מנוצל:
1) אצל המעסיק - והקפריזות שלו כמה שירצה לשלם לשעה
ולחודש ואפילו אז להצדיע לו ???
2) כעבד בויסקונסין ???
ד) מדוע שקשיש/ה בבית-חולים/אבות ירצו לשלם למישהו שכר
באופן פרטי כשבמקומו ניתן לקבל אחר ובחינם ???
ה) אותה-שאלה לגבי מוסדות כעיריית-חדרה ובתי"ס - מדוע לקלוט
אדם חדש למערכת כשבמקומו ניתן לקבל אחר ובחינם ???
4.לפני כמה שבועות הודה מנהל מח' כח-אדם בעיריית-חדרה בראיון
לעיתון-מקומי שהעביר עובדים ממחלקה אחת לאחרת - שכן,שוב למה
לקלוט עובדים חדשים ולשלם להם משכורות כשבמקומם ניתן לקבל
אחרים ובחינם - וכך לחסוך לקופת-העירייה ???
5.כאמור,שנה פלוס מהפעלת התוכנית ומשרד התמ"ת טרם סיפק
תשובות - הייתכן:
א) שאין לו תשובות ???
ב) שלא הכין ש"ב ???
ג) ש"בלע-לשונו" ???
ד) שלא חשב על-זה קודם ???
ה) כל התשובות נכונות !!!
6.בברכה .
עבדים כמכונות נוסח AGENS 436099
1.לא מספיק שהמובטל לא מקבל שכר-מינימום לשעה ומשכורת לחודש
על ה"עבודה-בקהילה",אלא מקבל בפועל שכר-עבדים לשעה וגמלה
בלבד !!!
2.עוד מצופה ממנו שיעבוד באותו החשק והרצון כאחד המקבל שכר-
מינימום לשעה ומשכורת לחודש .
3.הגם שטרם יציאת המובטלים לעבודה - חברת AGENS מזהירה אותם
לבל יעזו להגיד/להראות למעסיק איזו שהיא מוגבלות-רפואית
כלשהי.
4.מובטל שמעז להגיד/להראות למעסיק איזו שהיא מוגבלות-רפואית
מיד הוא מוחזר ל-AGENS בטיעון:"לא מתאים" !!!
5.כמובן שהמעסיק גם מתקשר בטענות ל-AGENS:"הבטחתם לי שאני
מקבל מכונות,מה פתאום אתם שולחים לי אנשים חולים/מוגבלים" ?
6.מיותר-לציין,שהמובטל מוזהר בשנית לבל יעז להגיד/להראות
למעסיק נוסף את מוגבלותו-הרפואית שכן,הדבר יגרור אחריו
רישום סירוב.
7.כמו-כן,חברת AGENS אוסרת איסור מוחלט על ציבור המובטלים
ללכת לרופא-משפחה/אחר בימי א'-ה' בבקרים,אלא רק אחה"צ/שישי.
8.מובטל שהעז ללכת לרופא-משפחה/אחר לקבלת אישור-מחלה צפוי
בנוסף לעבור את הרופא-התעסוקתי של AGENS כדי שזה יחליט באם
האישור-מחלה מקובל עליו,או-שמא אותו חולה אינו אלא מתחזה
ובעצם מדובר בסוס-עבודה .
9.בברכה .
חוסר מחשבה בהפניית הכסף 436100
1.משרדי האוצר והתמ"ת "זרקו" בחסות-המדינה 80 מיליון ש"ח על
תוכנית ויסקונסין המורכבים מ:
א)20 מיליון בחדרה .
ב)20 מיליון בנצרת .
ג)20 מיליון בי"ם .
ד)20 מיליון באשקלון .
ועוד מתוכננים "להזרק" 240 מיליון ש"ח נוספים .
2.דומה הדבר לאדם המקבל משכורת ואפילו העלאה ובמקום לנצל
ההזדמנות ולקנות דברים לבית ואישיים - מחפש את הפח הכי
קרוב כדי לזרוק את כל משכורתו לפח !!!
3.כך בדיוק עשתה המדינה עם הכסף על התוכנית,שלא לדבר על
התגמולים שמקבלות החברות !!!
4.כשבכסף הזה (לפי הפירוט שבסעיף 1 לעיל) בתוספת ה-‏240 מיליון
ש"ח הנוספים המיועדים "להזרק" - היה ניתן לממן הקמת עוד
בתי-עסק קטנים וגדולים (סופרים,מפעלים וכו') וכך באמת לדאוג
לציבור המובטלים ביצירת עוד מקומות-עבודה .
5.כמובן שמשרד התמ"ת התבקש להתייחס לנושא,אולם במקום לספק
תשובה העדיף "למלא פיו מים" - שכן,מה יגיד ??? "אתה
צודק,איך לא חשבנו על זה קודם ???
6.בברכה .
חברת AGENS "נטולת הרווחים" 436101
1.חברת AGENS מתיימרת להציג עצמה בתקשורת כ"טלית כולה תכלת"
שאין לה כל רווח מ:
א) שלילת קצבאות .
ב) עזיבת אנשים את הבטחת-הכנסה.
2.ואולם,בחדרי-חדרים הן AGENS (כמו שאר מקביליה) דרשו משר
התמ"ת ישי שלא יעשה שינויים מפליגים בתוכנית ושישאיר להם
פתח של 30% רווחים משלילת קצבאות .
3.בישיבת ועדת-העבודה,רווחה ובריאות של הכנסת - נשאלו החברות
המפעילות-כמה רווחים גרפו עד עכשיו מ"כניסת" ויציאת מובטלים
אל ומהתוכנית,אולם החברות סירבו לענות - שזה אומר ???
4.הגם שבישיבות-הצוותים השונים ב-AGENS נשאלים היועצים:"מי
רשם החודש וכמה סירובים" ???
5.כך הודתה יועצת-תעסוקתית אחת העובדת ב-AGENS:"אבל בשקט,שלא
ישמעו-גם עלינו 'עומדים על הראש' ברישום 20 סירובים לחודש".
6.לשיטת-החברה יועצים שלא יעמדו ברישום 20 סירובים לחודש
ימצאו עצמם מחוץ לכותלי החברה .
7.בכך מוכיחה AGENS מעל לכל ספק את חוסר-אמינותה,שכן אם:
א) יש רווחים - מדוע מספרים לתקשורת שאין רווחים כשבעצם
יש ??? ומדוע מסרבים לגלות כמה רווחים גרפה החברה עד
עכשיו ???
ב) אין רווחים - אז מה איכפת לחברה כמה סירובים רושמים
היועצים ???
8.בהסכם של AGENS עם המדינה יש סעיף הקובע ש"באם החברה תצליח
להוריד מעל 35% ממקבלי הבטחת-הכנסה מלקבל גמלתם זו - החברה
תתחיל להרוויח" .
9.הייתכן שהרווח עליו מדובר אינו מתבטא בכסף כי אם בג'ולות???
10.בברכה .
חברת AGENS לעומת מפעל-הפיס 436102
1.ערב יציאת תוכנית ויסקונסין לדרך אמר משרד התמ"ת שהכסף
שיחסך יוחזר לקהילה בדרך זו/אחרת .
2.אולם,בעוד שרווחי מפעל-הפיס ממכירת הלוטו,חיש-גד,צ'אנס וכו'
חוזרים בחלקם לקהילה בשיפוץ בתי-ספר ומימון הקמת מבנים
כאלה ואחרים .
3.לא-כך הדבר כשמדובר בחברת AGENS - שבכסף שעושה מ:
א) שלילת קצבאות .
ב) עזיבת אנשים את הבטחת-הכנסה.
במקום לממן הקמת עוד בית-עסק (שהרי היא מתיימרת להציג עצמה
בתקשורת כחברה הדואגת למובטלים) יש לחברה סדרי-עדיפויות
אחרים וחשובים הרבה יותר:
א) משכורות בשמיים .
ב) קייטרינג חופשי .
ג) מימון חופשה לעובדי החברה באילת .
4.הגם שמשרד האוצר גם "לא-אהב" שהדו"ח על הכסף שנחסך דלף
לתקשורת - עובדה ששום נציג ממשרד האוצר לא רץ לתקשורת כדי:
א) להודות שזו בעצם הייתה מטרתו האמיתית .
ב) להסביר שלמרות טענת משרד התמ"ת (שהכסף שנחסך יוחזר
לקהילה בדרך זו/אחרת) - "לא לזה התכוון המשורר" ???
5.בברכה .
חברת AGENS לעומת מפעל-הפיס 436103
האם יש בדל הוכחה לטענותיך?
רפואה מול רפואת AGENS 436117
1.גם אם אדם יביא המלצות מרופאים כאלה ואחרים וסיכומי ועדות-
רפואיות כאלה ואחרות - עדיין יצטרך לעבור את הרופא-התעסוקתי
של AGENS כדי שזה יתן מילתו האחרונה בעיניין .
2.אבקש להזכיר את ניגוד האיטרסים בה נמצא הרופא-התעסוקתי:
א) מחוייבותו לזה שמשלם לו (AGENS) !!!
ב) שבועת-הרופאים .
3.כך-יוצא,שרופאים (והיו 2 כאלה) שהעזו להביא תמונת-ראי של
מצב-החולים ו"לא-רקדו" לצלילי AGENS מצאו עצמם אחרי זמן לא
רב מחוץ לכותלי AGENS בטיעון:"סיום חוזה העסקה" !!!
4.לעומתם,רופאים-תעסוקתיים (ויש 2 כאלה) ש"כן ירקדו" לצלילי
AGENS (הגורסת שכל המובטלים מכונות ואפילו החולים אינם אלא
מתחזים ובעצם מדובר בסוסי-עבודה) יזכו לאמון המערכת-
דוגמאות ???
א) רופא-תעסוקתי - שימחוק וכמה שיותר איסורים שרשם הרופא-
התעסוקתי הקודם ובכלל - יזכה לאמון המערכת !!!
ב) רופא-תעסוקתי (אותו-אחד) - המתעלם מהחמרת מצב-רפואי של
מובטלת אחת ומתעקש שהיא סוס-עבודה - גם יזכה לאמון
המערכת !!!
ג) רופא-תעסוקתי (אותו-אחד) - האומר למובטלת שניה:"המלצות
הרופא-המומחה אינן מקובלות עלי - תלכי לרופא-מומחה אחר"-
גם יזכה לאמון המערכת !!!
ד) רופאה-תעסוקתית - האומרת למובטלת שלישית:"תגידי,השתגעת??
אם ארשום לך פטור יעיפו אותי מפה" - גם תזכה לאמון
המערכת !!!
5.למרות טענות AGENS ומשרד התמ"ת ש"לא מתערבים כהוא-זה בעבודת
הרופא-התעסוקתי" - בפועל,דיבורים לחוד ומעשים לחוד - ורופא
ש"לא-ירקוד" לצלילי AGENS לא יאריך ימים במשרתו במסגרת
החברה .
6.בברכה .
תחמון AGENS את הועדה-החיצונית 436119
1.קורה שאנשים נאלצים להגיש ערר-חיצוני בשם החלטת AGENS
לרישום סירוב .
2.בעוד המובטל בטוח בהצלחתו ובהשבת כספו בהסתמך על החלטת
הרופא-התעסוקתי בעיניינו .
3.באה AGENS ומשנה סדרי-עולם .
4.שכן,ערב-לפני קיום הועדה-החיצונית הולכת החברה (מאחורי גבו
וללא ידיעתו של המובטל) לרופא-התעסוקתי בדרישה (ממש כמו
"הצמדת אקדח לרקה") לשינוי הרישום .
5.והרופא-התעסוקתי מחשש למשרתו פועל כדרישת החברה ומשנה
הרישום .
6.וכך באה AGENS לועדה-החיצונית ומעמידה את המובטל בפני עובדה
ש"הנה הרופא-התעסוקתי שינה לגביך את הרישום" .
7.גם אם:
א) הדבר לא נעשה ערב-לפני,אלא כמה ימים לפני וגם אם
ב) מודיעים למובטל שהרופא-התעסוקתי שינה לגביו את הרישום
וגם אם
ג) המובטל דורש תור מחדש לרופא-התעסוקתי לבירור פשר-השינוי
נענה מטעם AGENS:"לא ניתן" !!!
8.במניעת התור מחדש של המובטל לרופא-התעסוקתי מונעת מעצמה
AGENS אי-נעימויות-שבטעות הרופא-התעסוקתי לא יגיד/יודה/
יפלוט:"הייתי חייב לשנות הרישום,אחרת היו מפטרים אותי" !!!
9.אם זה לא שחיתות - אז מה כן ???
10.בברכה .
תחמון AGENS את הועדה-החיצונית 436120
למה לעצור כאן? אל תיתן לאף אחד להפריע - תמשיך.
תחמון AGENS את הועדה-החיצונית 436169
וואו, האיש מופיע בהמון אתרים, ובכולם הוא מדבר בלהט על חברת AGENS. כנראה שבאמת נגרם לו נזק בלתי הפיך. "ליאור ליבוביץ' " - סרקו ותיהנו.
יחס AGENS לאמינות המעסיקים="פרה-קדושה" 436121
1.גם כשנשלחים אנשים והולכים לעבודה כזו/אחרת במקום כזה/אחר
והמעסיק אומר להם שהם בניסיון יום/יומיים/יותר .
2.קורה שעם כל הרצון הטוב אותו אדם לא הצליח להשתלב בעבודה,אז
הוא מוחזר ל-AGENS בטיעון:"לא מתאים" !!!
3.אולם,בהסכם שבע"פ והבלתי-כתוב שבין AGENS למעסיקים - מותר
למעסיקים לדווח אחרת לחברה - שאותו אדם:
א) לא הראה נכונות ורצון .
ב) לא עבד כמכונה .
4.אותם-הדברים גם לגבי סיכומי-ראיונות הנערכים ע"י המעסיקים
בין אם ב-AGENS ובין אם בבתי-העסק .
5.שכן,בעוד למובטל נרשמת ונאמרת התשובה:"לא מתאים" (תשובה
א') לחברה המעסיק מדווח תשובה ב':
1) תירוצים .
2) סירוב .
6.הייתכן שהמעסיק:
א) לא שולט בידו - עת היא כותבת א' כשבעצם התכוון לכתוב ב'?
ב) לא מודע למוצא-פיו-עת אומר למובטל א' כשמדווח לחברה ב'??
ג) לא חושב ששם אמינותו ללעג ולקלס - עת רושם ואומר למובטל
א' כשמדווח לחברה ב' ???
7.מובטל שמעז למתוח-ביקורת על אמינות מעסיק שכזה - מיד חברת
AGENS סותמת לה את הפה,שכן לשיטתם מי שתמיד ואך ורק לא
בסדר זה המובטל - בקשר לאמינות המעסיק ??? מעדיפים ב-AGENS
"למלא פיהם מים" - שזה אומר ???
8.חשוב-להדגיש שבכירי AGENS הודו שהם לא היו מוכנים לסבול מצב
שבעוד להם נאמרת תשובה א' ליועצים שלהם תינתן תשובה ב',אולם
כשנשאלו באם למובטל זה כשר ??? במקום לספק תשובה העדיפו גם
כאן "למלא פיהם מים" - שזה אומר ???
9.בברכה .
מנכ"ל AGENS שזמין רק לתקשורת 436124
1.מנכ"ל AGENS מתיימר להציג בתקשורת את התוכנית והחברה כ"טלית
כולה תכלת" שיש בהן רק יתרונות ונטולי כל שחיתויות .
2.לא במקרה נמנע מנכ"ל AGENS מלהזכיר השחיתויות:
א) שהחברה לא מתייחסת למובטלים כמכונות ???
ב) שהחברה לא נוקטת מדיניות:
1) סתימת-פיות - והמובטלים רשאים להתלונן חופשי בתקשורת
ללא חשש לגמלתם ???
2) אמירת תשובות כפולות למובטלים וליועצים בעבור עוד
קצת בצע-כסף ???
ג) שהחברה לא אוסרת על ציבור המובטלים ללכת לרופא-משפחה/אחר
בבקרים בימים א'-ה',אלא רק אחה"צ/שישי ???
ד) שהחברה לא 'עומדת על הראש' של:
1) הרופא-התעסוקתי - והוא רשאי להחליט כרצונו ללא חשש
למשרתו ???
2) היועצים-התעסוקתיים ברישום 20 סירובים לחודש ??? אלא,
שמדובר בסתם פליטת-פה של יועצת-אחת ???
ה) שמעכשיו האישורי-מחלה מקובלים על החברה ללא צורך במעבר
הרופא-התעסוקתי ???
ו) שהחברה לא פועלת כ'גב-בלילה' ערב קיום ועדות-חיצוניות
בהליכה לרופא-התעסוקתי בדרישה לשינוי הרישום ???
ז) שהחברה לא מעודדת מובטלים לשקר בראיון ומי שלא יפעל כך
תישלל גמלתו ???
ח) שמעכשיו המנכ"ל כבר כן מקבל מובטלים ללשכתו ???
3.מובטל (במקרה הייתי אני) שדרש פגישה עם המנכ"ל לליבון
העוולות שנעשו לו (כמובן שהפגיה הייתה מתועדת בכתב לכל
מקרה של ספק שהמנכ"ל אומר א' כשבעצם התכוון להגיד ב') .
4.אולם,הפגישה לא יצאה לפועל וזאת בשל תשובת מנהלת-הצוות
אליו הייתי שייך - שענתה:
א) "אין דבר כזה" (פגישה) !!!
ב) "זה לא מקובל" !!!
ג) "המנכ"ל לא מקבל מובטלים ללשכתו" !!!
5.בחוסר-נכונותו לקבל גם מובטלים ללשכתו ובזמינותו לתקשורת
בלבד - מוכיח מנכ"ל AGENS את זילזולו הרב בציבור המובטלים
והתרשלותו הגדולה במילוי תפקידו !!!
6.בברכה .
יועצים-תעסוקתיים טובים ??? מחוץ ל-AGENS !!! 436125
1.מנכ"ל AGENS טוען בתקשורת שהיועצים-התעסוקתיים ב-AGENS:
א) לבביים .
ב) אנושיים .
ג) אכפתיים .
וכל מה שמעניין אותם זה טובת המובטל !!!
2.ואולם,אותה AGENS מהצד-השני מפטרת כמה מהיועצים-התעסוקתיים
בטיעון:"הייתם יותר מדי טובים/ות" !!!
3.הייתכן:
א) שמנכ"ל AGENS לא מודע למתרחש בחברה ???
ב) שמנכ"ל AGENS מנסה לייפות/לטייח דברים בתקשורת ???
ג) שאותם יועצים שפוטרו זה משום:
1) שלא רשמו 20 סירובים לחודש כדרישת החברה ???
2) שהתחשבו יותר מדי במובטלים ???
4.בכך מוכיח מנכ"ל AGENS כמו גם חברת AGENS מעל לכל-ספק את
חוסר-אמינותם,שכן אם:
א) מצופה מהיועצים (כטענתו בתקשורת) להיות לבביים,אנושיים,
אכפתיים - אז מדוע פוטרו ???
ב) לחלופין,למרות טענתו בתקשורת שהיועצים לבביים,אנושיים,
אכפתיים - בפועל מצופה מהם לפעול בדיוק ההפך - ומשום שלא
פעלו כך פוטרו ???
5.בברכה .
מדיניות סתימת-הפיות של AGENS 436128
1.כשם שניתן להעביר ביקורת על אדם כזה/אחר .
2.כך ניתן להעביר ביקורת על חברה כזו/אחרת - וחברת AGENS אינה
חריגה מהכלל !!!
3.אולם,בחברת AGENS לא יודעים לספוג ביקורות ומעדיפים שאם
כבר להתפרסם שזה יהיה רק במתן מילים טובות .
4.אולי כלפי-חוץ "פתאום" לא איכפת לחברה לספוג-ביקורות,אולם
בפועל החברה מנסה להשליט שלטון דיקטטורי בדמות סתימת-פיות
במדינה דמוקרטית .
5.מובטלים שהעזו ופנו לתקשורת בקשר לעוולות שנעשו להם מטעם
AGENS - מיד החברה מצאה תירוץ מדוע לשלול מהם הגמלה .
6.כמובן שגם בתשובת החברה לערר הפנימי והחיצוני נכתב:"כדאי לו
למובטל במקום להוציא אנרגיה בלכתוב לכל העולם,שיוציא אותה
בחיפוש-עבודה" - ובמילים אחרות:ניסיון לטאטא הליכלוך מתחת
לשטיח .
7.דומה הדבר לנוכל המבקש מקורבנותיו:"תעשו לי טובה ואל תפרסמו
מעשיי בכלבוטק/שומר-מסך,אחרת תהרסו את שמי הטוב .
8.כך בדיוק עם חברת AGENS ומדיניות סתימת-הפיות .
9.אז שיחליטו:
א) אם הנוכל כמו AGENS מתגאים במעשיהם ועומדים מאחוריהם -
אז מה איכפת להם שמפרסמים אותם בתקשורת ???
ב) לחלופין,עצם פרסום מעללי הנוכל ימנע ממנו להמשיך לרמות
קורבנות נוספים - כך עם חברת AGENS המנסה ליצור בתקשורת
הרושם שהיא "טלית כולה תכלת"-כשבפועל היא בכלל לא כזו !!
10.חשוב-להדגיש שבכירי AGENS הודו שהם לא מוכנים לסבול מצב
שאיזה מוסד/חברה ינסו לסתום להם פיות - אולם,כשנשאלו באם
כשמדובר במובטל זה כשר ??? במקום לספק תשובה העדיפו "למלא
פיהם מים" - שזה אומר ???
11.בברכה .
מדיניות סתימת-הפיות של AGENS 436131
1.רחמי נתונים מראש למעסיק העתידי שלך.
2.בברכה.
מדיניות סתימת-הפיות של AGENS 436145
לא יפה. אין חוסמים שור בדישו.
חוסר-החלטיות חברת AGENS 436132
1.כידוע,החליט שר התמ"ת מר אלי ישי על ביטול תוכנית ויסקונסין
ותגובת חברת AGENS:"אין לשר התמ"ת הסמכות לבטל התוכנית"!!!
2.לעומת-זאת,אם שר התמ"ת מר אלי ישי היה מחליט על הארכת
התוכנית בעוד שנה - מה הייתה אז תגובת AGENS ??? "שר התמ"ת
ניצל סמכותו להחליט על הארכת התוכנית" !!!
3.אז שחברת AGENS יחליטו - או שלשר התמ"ת ישי:
א) יש סמכות - אם יש לו סמכות להארכת התוכנית - אז יש לו
אותה הסמכות להחליט על ביטולה !!!
ב) אין סמכות - אם אין לו סמכות לביטול התוכנית - אז גם
אין לו סמכות להחליט על הארכת התוכנית !!!
4.בחוסר-ההחלטיות ובזיג-זג שבהצהרות AGENS - מוכיחה החברה מעל
לכל ספק את חוסר-אמינותה !!!
5.חברה המתיימרת להראות ולהשמע כחברה אמינה לא מזגזגת
בגירסאותיה חדשות-לבקרים !!!
6.בברכה .
התשרלות הגב' נובק במילוי תפקידה 436134
1.הגב' דורית נובק (המשמשת כראש מינהלת מהל"ב) מתיימרת לתפקד
על-תקן "המפקח על הבנקים" בפיקוח על המרכזים .
2.כשבפועל לא פיקוח ולא נעליים !!!
3.לא פעם ולא פעמיים כתבתי לגב' הנכבדה על עוולות שנעשו לי
מטעם AGENS והגב' הנכבדה למרות ש"עשתה-טובה" ששמעה גם אותי
החליטה מראש מי צודק .
4.דומה הדבר לשופט בבית-משפט ש"עושה-טובה" ששומע גם את הנתבע
כשבעצם החליט מראש שלא משנה מה שהנתבע יגיד - הוא אשם !!!
5.עד כמה שידוע לי השופט מקשיב הן לתובע והן לנתבע (אולי
לנתבע יש הוכחות לחפותו) ורק אח"כ נותן החלטתו בעיניין .
6.כמובן שהגב' נובק נשאלה:
א) האם גם היא הייתה רוצה שהאדם אליו היא פונה בקשר למוסד
מסויים שגרם לה עוול - שגם הוא יצדיק על עיוור את אותו
מוסד ???
ב) הצדקת המובטל עלול לעלות בכיסא ובמשכורת ???
אולם,הגב' נובק סירבה להגיב - שזה אומר ???
7.כן נשאלה הגב' נובק גם בנושאים נוספים :
א) המסר למעסיקים ???
ב) חג למיוחסים בלבד ???
ג) חוסר-מחשבה בהפניית הכסף .
ד) עבדים כמכונות .
ה) רפואה מול רפואת AGENS .
ו) מדיניות AGENS באמירת תשובות כפולות למובטלים וליועצים
ובעוד נושאים נוספים - אולם,גם כאן העדיפה הגב' נובק להתחמק
בשיטתיות ממתן תשובות - שזה אומר ???
8.הגם ששנה פלוס מהפעלת התוכנית לא מצאה זמן הגב' הנכבדה
(כראש מינהלת מהל"ב) :
א) לצאת לשטח .
ב) להצטייד בכמה עטים ודפים .
ג) לתעד בכתב העוולות שנעשות לציבור המובטלים .
9.לעומת-זאת,יש והמון זמן:
א) לשיחות-נפש עם פקידי ומנהלי המרכזים השונים .
ב) לבוא למסיבות כמו זו שנערכה ב"רנה-שני"-חדרה מטעם AGENS.
10.במעשיה אלה ובחוסר מתן תשובות לשאלות שנשאלה - מוכיחה הגב'
נובק את התרשלותה הגדולה במילוי תפקידה !!!
11.בברכה .
בטלן! לך לעבוד! 436152
אטימות AGENS למציאות 436216
1.מצד-אחד חברת AGENS אומרת למובטלים:"מה אתם 'נעולים' על
חדרה ??? תחפשו גם עבודה בנתניה ובכלל" .
2.אולם,המעסיקים עושים גם הם חשבון פשוט ולמה להם לקחת (אם
ניקח כדוגמא את נתניה) מישהו מחדרה ולשלם לו חופשי-חודשי
(נתניה-חדרה) אם ניתן לקחת תושב-מקומי (תושב נתניה) ולשלם
לו חופשי-חודשי -שהרי החופשי-חודשי בתוך העיר - זול יותר
מהחופשי-חודשי בין חדרה-נתניה .
3.הגם שאפילו שעיניין ההסעות נפתר ו-AGENS מסדרת הסעות הלוך-
ושוב - גם אז אף-אחד לא מקבל תעודת-ביטוח שיקבלו אותו
לעבודה בנתניה או רחוק-יותר .
4..לחלופין,חברת AGENS טוענת שעבור אדם אחד/שניים לא כדאי
להוציא הסעות - ואז :
א) המעסיק - כמובן שלא מוכן לשלם חופשי-חודשי חדרה-נתניה -
והמובטל יתקבל לעבודה רק בתאי שיחתום על ויתור החזר-
נסיעות - אחרת,אין על מה לדבר !!!
ב) AGENS - מתעצלת/חוסכת לשלם הסעות עבור אדם אחד/שניים .
יוצא שהמובטל מהכסף שאין לו אמור לשלם האוטובוסים או
לחלופין לבוא כל פעם מחדש ליועצים לבקש כרטיסיות ???
5.שלא לדבר על מעסיקים ש"מקבלים תאבון" - ולא מסתפקים בסתם
מובטלים - אלא,שואלים - "יש רכב" ??? כך שאם אין רכב
העבודה לא אקטואלית .
6.לא חסר גם מודעות דרושים למיניהם - שרשום בפירוש:"רכב חובה"
7.כמה מעסיקים נשאלו בעבר:"הדלק של הרכב עולה כסף והאוטובוס
לא עולה כסף" ??? אולם,לא החזירו תשובה .
8.בברכה .
אטימות AGENS למציאות 436217
תירוצים לא לעבוד לא חסר, זה ידוע. גללת אותם על הרבה תגובות.
עידוד AGENS לשקר בראיונות 436218
1.טרם הפניית המובטלים לראיונות-עבודה - חברת AGENS דואגת
להזהירם לבל יעזו להגיד למעסיק את האמת בדבר:
א) ניסיון - מצופה מהמובטל להגיד למעסיק שישלו ניסיון והמון
אפילו שלא עבוד בעבודה-ספציפית זו מעולם .
ב) מצב-רפואי - מצופה מהמובטל להגיד למעסיק שמולו נמצא סוס-
עבודה נטול כל מוגבלות-רפואית .
2.כך-יוצא,שמובטל המעז להגיד דברים אחרים:
א) ניסיון - שאין לו ניסיון באותה-עבודה ספציפית ואו
ב) מצב-רפואי - שהוא אינו סוס-עבודה,אלא מוגבל רפואית
צפוי מבחינת AGENS לרישום סירוב .
3.למרות טענות AGENS ש"לא אמרנו לך לשקר בראיון,אבל..." וזה
האבל הגדול - מובטל שיעז להגיד דברים אחרים ממה שהחברה מצפה
שיגיד צפוי לרישום סירוב .
4.לטענת AGENS ומשרד התמ"ת - עצם איזכור המצב-הרפואי כשנשאלים
כמוה כאדם "הנתלה על קרות-המזבח" - האמנם ???
5.הייתכן שבשם-העבודה אדם אמור לשים-פס על בריאותו ???
6.בברכה .
חג למיוחסים בלבד !? 436220
1.הן בחברת AGENS והן מבחינת משרד התמ"ת יש 2 סוגי-אוכלוסיות:
א) אזרחים סוג א' - עובדי AGENS ומשרד התמ"ת - שמגיע להם
חופש בחול-המועד פסח !!!
ב) אזרחים סוג ב' - ציבור המובטלים שלא מגיע לו חופש בחול-
המועד !!!
2.כך-יצא,שבעוד היועצים-התעסוקתיים (רובם) כמו גם בכירי AGENS
יצאו לחופש בחול-המועד - ציבור המובטלים נאלץ לבוא ל-AGENS
ולחמם את הכיסא בשדרה .
3.כשיועצת-תעסוקתית אחת נשאלה:
א) מדוע היועצים בחופש בחול-המועד ??? ענתה:"משום שחול-
המועד זה חג עבורם" !!!
ב) ומדוע ציבור המובטלים לא מקבל גם חופש בחול-המועד-ענתה:
"חול-המועד זה לא חג" !!!
4.שוב מוכיחה חברת AGENS מעל לכל ספק את חוסר-אמינותה,שכן אם:
א. זה חג - אז חג לכולם - לא רק ליועצים ולבכירי AGENS,אלא
גם לציבור המובטלים !!!
ב. זה לא חג - אם זה לא חג עבור ציבור המובטלים,אז מה פתאום
מוציאים את רוב היועצים לחופשת חול-המועד - הגם שבכירי
AGENS גם ???
5.כמובן שמשרד התמ"ת התבקש להתייחס לנושא,אולם לא ידע להשיב - שזה אומר ???
6.בברכה .
הרהורים ודאגות, מופנים לאו דווקא למר ליבוביץ' 436221
1. עלי לציין כי גדולתה של מערכת האייל, וליברליותה האמיתית - מתגלות כאן במלוא הדרן. ברצינות.

2. לא נותר לי אלא לקוות שהם לא ישלמו על כך מחיר יקר או לפחות בלבול מוח מורט עצבים, והמבינים יבינו.

3. בברכה.
רחמים, לא יותר 436229
הבנתי למה אתה רומז, אבל הוא כבר הציף המון אתרים בעשרות אם לא מאות תגובות, שכולן, פחות או יותר, שכפול של התגובות כאן. בינתיים הוא ממשיך חופשי-חופשי וכנראה שעוד לא קרה שום דבר, כך שלא נראה לי שיש סיבה לחשוש.
רחמים, לא יותר 436277
הוא ממשיך חופשי *חודשי*.
רחמים, לא יותר 436291
חופשי יומי, אם כבר.
הרהורים ודאגות, מופנים לאו דווקא למר ליבוביץ' 436292
1. אפשרות נוספת: הם פשוט הרוגים מעייפות ולא שמים לב.:)
איכס 436339
האמת היא שמה שמתגלה כאן זה תסכול איום ונורא מול ביורוקרטיה, איוולת ואולי רוע לשמו. לגלגנות וחוסר באמפטיה מינימלית לנוכח הצעקה הזו משאירים טעם גרוע בהרבה. איכס.
איכס 436352
מי שמכיר את ההיסטוריה של האתר מהשנתיים-שלוש האחרונות (וגם של הרשת בכלל), מבין שלא הלגלגנות כאן היא הבעיה וגם לא הטעם הגרוע או לא גרוע. עם כל הכבוד וכל האמפטיה, גם אדם שנפגע קשות מהמערכת לא צריך לבוא הנה, לאתר שאיננו הבלוג הפרטי שלו, ולזרוק כאן עשרות פעמים שם של חברה מסחרית. זה בכלל לא מצחיק.
תגובה לאייל האלמוני ולכל אותם מצדיקי התוכנית 436222
1.לאייל אלמוני ולכל אותם מצדיקי תוכנית ויסקונסין ניתן
להבין מדבריכם שקיימים 2 סוגי שחיתויות:
א) שחיתות מהסוג הראשון :
1) כלבוטק/שומר-מסך - שכל אדם נורמלי מזדהה עם הקורבנות.
2) פגיעה בכיסו הפרטי שלו עצמו ושל כל אותם מצדדי
התוכנית - ולכן חובה על כל המדינה להביע גינוי חריף
וסלידה משחיתויות .
ב) שחיתות מהסוג השני :
1) שאינן מפורסמות בכלבוטק/שומר-מסך - כך שאין מה לדבר
על הזדהות עם העוולות שנעשות לקורבנות .
2) שאין מדובר בפגיעה בכיסו הפרטי של האייל האלמוי ושל
כל אותם מצדדי התוכנית .
2.אם כך הדבר והשחיתויות מחולקות ל-‏2 - אז גרוע מאוד !!!
3.אולם,אם לא כך הדבר - וכבוד האייל האלמוני (כמו גם כל אותם
מצדדי התוכנית) מגנה וסולד משחיתות הנוגעת לפגיעה בכיסו
הפרטי - כך חייב לגנות ולהביע סלידה ושאט-נפש מכל שחיתות -
שכן,שחיתות היא שחיתות,היא שחיתות !!!
4.לכל אזרח יש לא רק הזכות - אלא החובה לתעד שחיתויות בין אם
בכתב/בהקלטה/מצלמה-נסתרת .
5.לשיטת האייל האלמוני כמו גם כל מצדדי התוכנית גם הקורבנות
הפונים לכלבוטק/שומר-מסך - גם הם לא בסדר !!! שהרי יש לא
רק להצדיק,אלא אפילו להצדיע לנוכלים ולשחיתויות - מה,לא ???
6.או שהאייל האלמוני (כמו גם כל מצדדי-התוכנית למיניהם)
מתכוונים שהשחיתויות שוות גינוי אבל רק לפעמים ???
7.בברכה .
עידוד האוצר ליציאה לעבודה 436280
1.משרד האוצר טוען כלפי המובטלים:"תצאו לעבוד" !!!
2.אולם,אותו משרד-האוצר (במצאעות הביטוח-הלאומי) גם אומר
שמותר לו למובטל לעבוד ולהרוויח עד 300 ש"ח וכל שלק יותר
יתקזז מהגמלה .
3.כך-יוצא,שאדם העובד בעבודה-זמנית כמו השגחות והרוויח בחודש
מסויים 500 ש"ח - התקזזו להם מהגמלה 200 ש"ח !!!
4.גם בתוכנית הגרנדיוזית שאיתה רץ לתקשורת עם מס-הכנסה שלילי
דיבר משרד האוצר על מי שמרוויח 2,000 ש"ח ומעלה שיקבל תוספת
ומי שמרוויח כמו בדוגמא להלן 500 ש"ח עדיין יצטרך להמשיך
לסבול במקביל מקיזוז גמלתו ???
5.אפשר לחשוב שהרווחתי 5,000 ש"ח שעוד ביקשתי השלמת/הבטחת-
הכנסה,אולם עם סכום של 500 ש"ח כבר אפשר לסיים את החודש
שממהרים מהצד-השני לקזז ???
6.כיצד בדיוק משרד האוצר מעודד יציאה לעבודה כשמהצד-השני מקזז
מסכומים כה זעומים ???
7.כמובן שמשרד האוצר התבקש להתייחס לנושא,אולם במקום לספק
תשובות העדיף "למלא פיו מים" - שזה אומר ???
8.בברכה .

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים