מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111021
ברוך ה" הפוקח עיניי עיוורים המראה לחטאים דרך ישרה.
מהולל יהיה בתהלה הנאוה לו. איני יודע להללו על הרחמים
והחסד הרב שעשה עמי שהוציאני מן השטות הזו שהייתי שקוע בה
נל ימי חיי בעסק חכמת הפילוסופיה להסביר כל דבר בדרך הטבע
שמובן על פי השכל. ועשיתי ספרים הרבה בחכמה הזו כחול אשר על שפת הים. עד שנוכחתי עכשיו בערוב חיי עם חכם אחד מחכמי ישראל. ובדברו עמי הראה חכמתו הגדולה<והכרתי את מעלת התורה הקדושה שניתנה בהר סיני.והוא משך לבי בדברי התורה שהראה לי והסביר לי . ואני הייתי פרא שלא הבינותי
שלכל הדברים נוהג אותם הקב"ה בדרך פלא חוץ מדרך הטבע.
ומשראיתי כך>נתתי אל לבי לדרוש ולתור בחכמת התורה שכל דבריה מיוסדים על אדני האמת ואין היא כחכמת הפילוסופיה שהיא הבל. ולכן אתה תלמידי אלכסנדר המלך הגדול>אל ידיחו ספרי לא אתך ולא את חביריך הפילוסופים>שאילו היה בכוחי לאסוף את כל הספרים שחברתי בחכמה הזאת בודאי הייתי שורף אותם באש כדי שלא ישאר שום דבר מהם. אבל אין הדבר בידי שכן ספרי נפוצו בכל בעולם ואי אפשר לכנס כולם.ואני יודע יפה העונש החמור שיענישני בוראי על החטא הגדול שחטאתי ושאיבדתי הזמן במו ידי והחטאים רבים.ולכן בני אלכסנדר
כתבית המכתב הזה כדי להודיעך לך ולכל חביריך שרוב הדברים שרוצים להסביר בדרך הטבע כדי שיובנו על פי השכל שקר הם.
שבודאי הקב"ה הוא פטרונו של עולם והוא מנהיגו בכוחו הגדול
ואני מודיע עכשיו לכולם שלא יאבדו זמנם בספרי ולא יסתכלו בהם ולא יגעו בהם בידיהם.שעון גדול הוא לבלות על ספרי פילוסיפיה שהיא שקר שאיו לו רגליים. מתוכ מכתבו של אריסטו לאלכסנדר מוקדון.וכל הקורא מכתב הזה שכתבו בעל הפילוסופיה עצמו ילמד לקח שלא לאבד בה זמנו.לפני שמפרסמים דברי שקר כאלא כדאי שתבינו ..עם ישראל עבר בולשים..כופרים..רוצחים.יותר גדולים ממכם..הן עם לבדד ישכן ובגויים לא יתכשיו..
סוף דבר הכל נשמע את האלוקים תרא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111025
אתה יודע, מילא להעמיד פנים שאתה מישהו אחר בפורום ולפברק את דבריו, מילא לטעון שוב ושוב, במחזוריות, טענות שגויות ביסודן ש''מוכיחות'' כי התנ''ך אמת הוא, אבל לפברק מכתב של אישיות היסטורית אחת לאחרת על מנת לקדם את רעיונך, נו, זה סוג חדש של אי-הגינות אינטלקטואלית.

כתר הזרדים הבוערים אכן מגיע לך.
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111050
בדרשה השבועית של הרב בבית הכנסת, הוא אמר שאריסטו בערוב ימיו חזר בתשובה. קרי לחיק היהדות.
לא שמעתי על כך דבר.
אתה יכול לתת לי את המקור לעניין הזה?
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111065
הסיפור על אריסטו שחזר בתשובה בסוף ימיו וכתב על כך לאלכסנדר מוקדון מופיע אי-שם ב''ילקוט מעם לועז''. הבעיה היא שאלכסנדר מוקדון מת שנה לפני אריסטו.
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111067
אז אין לזה סימוכין מעבר למעם לועז?
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111068
ילקוט מעם לועז, כפי ששמו מצביע, מלקט ממקורות שונים (בדרך כלל בציון המקור). אינני יודע מאיפה הוא מביא את הסיפור הזה.
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111094
בסוף כל חלק בילקוט מופיעה רשימת מקורותיו. האם אתה זוכר איפה מופיע הסיפור בילקוט?
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111095
על פי האמנון-יצחקיה, יתרו י"ט 17.
אם תעשה עמנו חסד ואמת, בדוק בסוף הפרשה ואולי תמצא את המקור.

מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111096
הנוסח המלא
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111455
על פי האתר של אמנון יצחק, עכשיו אנחנו בפרשת נח...
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 436458
הקישור שלך לא עובד,זה הקישור למכתב של איסטו מהאתר "שופר":
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 111260
בדקתי: ילקוט מעם לועז מביא את המכתב, בציון המקור "שלשלת הקבלה", שכתב רבי גדליה בן יחיא לפני כארבע-מאות שנה.
מכתב אריסטו לאלכסנדר מוקדון 603665
מתוך ויקיפדיה:
"שלשלת הקבלה הוא ספר שחובר על ידי רבי גדליה בן יוסף אבן יחייא (1515-1588). החיבור עוסק בכרונולוגיה יהודית ובסיפורים מתוך תולדות עם ישראל.
הרב יחיאל היילפרין כתב בהקדמה לספרו סדר הדורות שהספר שלשלת הקבלה מלא בשקרים. מכל מקום, הרב הלפרין העתיק סיפורים רבים מתוך הספר שלשלת הקבלה. המהדיר רבי אברהם משכיל לאיתן, הסביר, שלא עלה כלל על דעתו של הרב הלפרין שבעל שלשלת הקבלה הביא הזיות ושקרים, ומה שכותב שבעל שלשלת הקבלה הביא שקרים, כוונתו ל"טעויות", שכן טעות קרויה "שקר" במקורות. ולכן העתיק מדבריו ומספרים אחרים, למרות שהיה ידוע שבחלק מהדברים נפלו טעויות רבות."...
ארי, מורי וידידי 111082
יובלות שחשבתי שנעלמת לי והנה אתה פה. יה רבנאן איזה שימחה. אתה יודע איך הרבה אנחנו חושבים עליך וכמה טובות אנחנו חושבים לך. בכלל, אתה שמעת איך קוראים לך אצלינו? טוב, יש הבדל זמנים אבל "אריסטו האלוהי" זה קטן עליך. תאמין לי אתה שווה את זה. איך כתבתי בספרון הצנוע שלי שהקדשתי לנבוכים - אלוף הפילוסופים, יענו, ראשון לראשנים.

איך, איך, איך הצלחת להראות לנו איזו חכמות אתה יודע? א'פחד לא ידע לגיד איך הולכים הכוכבים בשמים. רק אתה בשכל שלך, הראשון. אתה יודע רק בזכות ספר השמיעה שלך הצלחתי להראות לכל הנבערים שיש אלוהים? צ'מע אחי מה כתבתי במכתב לחבר'שלי "האדון חכמי הפילוסופים הוא והקים מופתים אמיתיים" לא רע, הא? "מהדברים האמיתיים שבאו במופת ופגעו דרך האמת כי כן מצא האמת" בחיי, נשבע לך בקבר של אמא שלך שככה אני לחשוב עליך, באבא.

למה אני רואה זנחת דרך אבותיך ועברת לכפירה? מה איך תשבור לי המילה שכבר קראו אותה כ-ו-ל-ם ולפי זה עובדים השם יתברך מאות מאות מאות שנים. לא שמעת "לא תלבין". בחיי אני חושב עושים לך טריק, כאילו כזה ואתה לא באמת הולך יא ארי. כולם קראו מה ש'כתבתי באותו הספר זעירא למחפשי הדרך "לא אשים לב למי שמדבר" כאילו, זה כל השטויות כאלה של אפלטון, שישאר במערה ינעל דינכ, אבל "חוץ מאריסטו" תראה תראה כמה אני מאמין לך "כי השקפותיו הם אשר ראוי להתבונן בהם". תעשה לי טובה, ארסי, תנקנק את כל האלמונים המתחזים ותביא לנו אותה בריבוע חום שנדע שזה אתה, הוד הגבורה ואיש האמת.

עיניים שלי, קשה עלי העברית הזו, למה שלא תלמד קצת ערבית? יש לי כמה פיוטים בשבילך, מיוחד לבית הכסא. אל תסמיק, מכירים אותך כבר. יאללה, אני צריך ללכת לתת זריקה לסולטאן שלי.

אה, כן. דברתי עם המו"ל שלי והוא אמר לי שהצ'ק שלך בדואר. או טו טו 'תה מקבל תמלוגים מהספר שלי, וואלה הרבה אני חייב לך. גם ריבית והצמדה, 'סתכל לי בעיניים, שאני יעבוד עליך?

יאללה אז ביי סאהיב,

מושון.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים