היטלר וחובת פרו ורבו 114920
בנוסף לשיר של שימבורסקה (גילית מפתיעה בתגובה 114788) אני רוצה להמליץ על הספר Young Adolf של בריל ביינברידג' שמתאר את היטלר כאיש צעיר וענוג, חסר כל, תוהה ונבוך שליבו מסוכסך עליו בפרשת אהבה לא ברורה ותהייה על גורלו ועתידו. הספר המשעשע הזה מתאר איך אדולף הצעיר מגיע חסר פרוטה לאחיו החורג בליברפול. אדולף המדופרס בורח כל הזמן מרודפים דמיוניים, שוכב ימים שלמים על הספה ואיכשהו מצליח להתקע במצבים מגוחכים ומביכים עד שהוא נשבע לא להזכיר לעולם את הצרות שלו בליברפול.

יש לי שאלה משלימה - מה בדבר החובה להורות?

ביהדות למשל מצוות פרו ורבו (שמחייבת אגב רק זכרים) היא המצווה הראשונה. גם דתות אחרות מצוות על פרו ורבו והאיסור על הפלות נובע ישירות ממנה (כולל כמובן כל עניין הנשמות ועוברים וכו').

אם בני אדם שמאמינים למצוות כאלה חייבים להתחתן ולהוליד ילדים, איך זה מתיישב עם יש להם או אין להם יכולת וכושר לגדל ילדים, לדאוג לרווחתם וכו'?

הרי המצווה הזו לא מוגבלת במספר הילדים, פרשנים אומרים שאלוהים ברך בפרו ורבו כדי שבני האדם "לא יתרשלו מלפרות ולרבות" ואם אדם חושב שלקיים את המין מספיק ילד אחד או שניים אומרים הפרשנים שהאל "לא עשה גבול למצווה". המדרש אומר "שכל מי שמבטל פריה ורביה כאילו שופך דמים".

אם יש חובה ללדת, ללא מגבלה (חוץ מאשר כמובן מגבלה גופנית/נפשית כלשהי) אז אין כמעט מה לדבר על זכות להורות וזכות לילדות. יש רק חובה לפרות ולרבות כשלחובה הזו יש כללים משלימים _שאמורים_ להבטיח שיטפלו וידאגו לתינוק בצורה טובה.
חובת פרו ורבו 114929
שו"ע אה"ע סימן א' הלכה ה': "כיוון שיש לאדם זכר ונקבה [היינו בן ובת], קיים מצוות פריה ורביה ..."
חובת פרו ורבו 115024
"בשהיו לו בנים שכבר קיים מצוות פריה ורביה אבל אם לא קיים חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים" (אישות טו א) N בנות ואין בנים מחייב המשך בעילה.

"אף על פי שקיים אדם מצוות פריה ורביה הרי הוא מצווה שלא יבטל מלפרות ולרבות שכל המוסיף נפש מישראל כאילו בנה עולם" שם טז (ויש לשים לב שאדם=גבר כי "האיש מצוה על פריה ורביה אבל לא האשה")

"כל מי שהוא מבטל פריה ורביה מעלי עליו הכתוב כאילו שופך דמים" (מדרש בראשית לד)

אז אני מבין:

א. הגבר מחויב לפרות ולרבות

ב. בן הוא תנאי הכרחי לקיומה של המצווה

ג. בן ובת הם תנאי מינימום לקיום המצווה

ד. אם יש סיבות אוביקטיביות שמונעות המשך בעילה וקוים כבר המינימום, יש קרדיט על קיום המצווה

ה. פריה ורביה איננה מוגבלת בכמות אלא יש חובה להמשיך אותה כל עוד כוחו במותניו

ו. כל הדיון בין אביב וגילית הוא די הזוי בגלל נקודת המוצא השונה שלהם - אין זכות הורות אלא חובת הולדה
חובת פרו ורבו 115027
ו. חובת הולדה היא על בן ובת. אני טוענת שאם חשקתי בשני בנים וארבע בנות זה לא נותן לאביב שום זכות לדרוש ממני לעמוד במבחן או לפתוח בפניו את חשבון הבנק שלי.
הרהורים אפיקוריים על חובת פרו ורבו 116189
מצאתי ארבע פעמים את "פרו ורבו" בתורה‏1:

- ויברך אותם אלוהים, לאמור: פרו ורבו, ומלאו את המים בימים, והעוף, יירב בארץ. (בראשית א,כב)
- ויברך אותם, אלוהים, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ, וכבשוה. (בראשית א,כח)
- ויברך אלוהים, את נוח ואת בניו; ויאמר להם פרו ורבו, ומלאו את הארץ. (בראשית ט,א)
- ואתם, פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה. (בראשית ט,ז)

ובכן, לעיני הלא מלומדות זה בכלל לא נראה כמצווה אלא כברכה, כלומר זכות ולא חובה. אמנם המובאה השלישית אינה כוללת את לשון "ויברך" אבל היא מובאת בקרבת מקום לשניה ונראית כחזרה על אותו רעיון. אחרי הכל, בפעם הראשונה שמוזכרת ה"מצווה" הזאת היא נאמרת בכלל על עופות וחיות המים, ולא ידוע לי על מצוות שמוטלות על יצורים אלה.

אני רוצה גם לציין שבכל המובאות הבאות מדובר ב"מצווה" כלל אנושית שניתנה לפני התהוותו של עם ישראל (אחת משבע מצוות בני נוח, אני מניח) ולכן יש לבחון את האספקטים הגלובליים שלה, ולא את טובת "עמישראל" גרידא. אמנם נתקלתי באיזה חז"ל שפסק שהחל ממעמד הר סיני הגויים פטורים ממילוי המצווה, אבל בשום אופן לא הבנתי איך הוא הגיע למסקנה הזאת במיוחד מאחר והיא לא מוזכרת כלל באותו מעמד. הייתי מצרף מראה מקום כדי שתחכים אותי, אבל הוא אבד לי.

בנוסף, יש לשים לב ללשון הרבים שננקטת, דהיינו "פרו ורבו" ולא "פרה ורבה" כמו רוב מצוות ה"עשה". גם אם מתעקשים לקרוא לזה מצווה, אולי אפשר לפטור את הפרט הבודד מהשתתפות אקטיבית במאמץ, בהנחה שכל זמן שהאנושות בכללה עומדת במטלה (בכבוד) הדברים מתגלגלים לשביעות רצונו של אלוהים.

ואחרון חביב, בשתיים משלוש המובאות המצווה מקושרת ישירות ל"ומלאו את הארץ" - ונראה לי שבעולם ששורץ‏1 שישה מיליארד אנשים אפשר היה להכריז על המצווה הזאת כמצווה תלויית זמן שהתמלאה זה מכבר ואפשר לנוח ממנה, בבחינת "אם מלאתם את הארץ, מלאתם את המצווה", מה עוד שהיא מתנגשת עם הברכה שבורכו העופות והדגים מהמובאה הראשונה, שרגליהם נדחקות וישנם מהם שהולכים ונכחדים ואינם זוכים למלא את המים ואת הארץ. הרי לא ייתכן שאלוהים מצפה מאיתנו שנפר את ברכתו המוקדמת יותר לאותם יצורים.

מה שדרוש לנו, איפוא, הוא סמכות הלכתית שתעז לבצע את הרפורמה הזאת, וישא"ק.
_______
1- אלא שמנוע החיפוש של סנונית מפשל נוראות, אז אולי כל ההודעה הזאת מוטעית מיסודה. אחרי הכל אלת"ח (תלמיד חכם).
2- זה לא אני, זאת לשון המובאה הרביעית, וזה המקום אולי לזכות גם את אביב י. מאשמת שימוש בביטויים לא נאותים.
מצוות פרו ורבו 116426
העיניים שלך די בסדר; שני הפסוקים הראשונים הם ללא ספק ברכה, ועל הפסוק הרביעי כותב רש"י "לפי פשוטו, הראשונה לברכה וכאן לציווי" (הראשונה - הפסוק השלישי).
ממילא, אגב, המצווה אינה מותנית ב"מלאו את הארץ", אפילו אם היינו מפרשים את הביטוי הזה כתנאי עצירה.

מכיוון שמצוות פרו ורבו כוללת בן ובת, תוחלת מספר הצאצאים שמשפחה מחוייבת בהם (בהנחה שממשיכים לנסות עד לקיום המצוה) היא שלושה (הוכחה - תרגיל). לא מזה יתפוצץ העולם.

ולגבי ההערות:
1 גא"ל (=גם אני לא, אם לא טבעו את הצירוף הזה עדיין, הגיע הזמן).
2 לא "השריצו" כתיב, אלא "שירצו".
3 אלף סליחות מכל מי שהגיע לכאן מתגובה 116395 וציפה למצוא הודעה ערירית.
איפה סמילי כשצריך אותו? 116645
1. אז זה מה שמתמטיקאים עושים כשבני תמותה לא משגיחים עליהם? התוחלת היא שלושה רק אם הגורמים הבאים מבטלים זה את זה בדייקנות:

- כל זוג מסוגל להעמיד צאצאים.
- אנשים חיים ופוריים לנצח.
- אין לידות של תאומים, שלישיות וכד'.

(שני הסעיפים הראשונים מורידים את התוחלת, השלישי מעלה אותה, כך שתיאורטית הם באמת יכולים לבטל זה את זה)

2. אתה בית הילל, אבל כפי שהראה רב"י בית שמאי אומרים: עד שיהיו לו שני בנים זכרים. מה התוחלת כעת (ונא לא לרמות: זה תרגיל עם ספרים סגורים)?

3. להערה 2 שלך: ובכל זאת, השימוש בפועל "ש.ר.צ" מאבד הרבה מהקונוטציה השלילית שלו בהתחשב במקור שהבאתי.

4. האם יש מצוות שמוטלות על הקולקטיב ולא על הפרט?
ננסה לבד: 117052
1. כמובן שהתוחלת 3 היא קירוב בלבד. לפי תער אוקהם אין צורך להניח שאנשים חיים לנצח (רק שהם פוריים לנצח).

2. אני לא מכיר דעה כזו. אבל אם צריך להגיע ל(לפחות) שני בנים, התוחלת היא 4; לפחות שני בנים ובת: 4.5.

3. אם הוא רמז לפסוק, ניחא.

4. כן, לדוגמא: קורבנות ציבור, "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", "שום תשים עליך מלך" (לא בדיוק ציווי), כיבוש הארץ, וכו'.
לסעיף 2, הרי לך: 117188
יבמות ו,ו :

לא יבטל אדם מפריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים, שני זכרים. ובית הלל אומרים, זכר ונקבה, שנאמר (בראשית ה) זכר ונקבה בראם.

(ותודה לאתר סנונית שהופך כל ממזר למלך)
לסעיף 2, הרי לך: 117411
כפי שאמרתי, גא"ל.

ברור למה נפסקה הלכה כבית הלל: בית שמאי אומרים שצריך שני בנים. אם הכלל היה שבכל משפחה חייבים להיות שני בנים אבל לא חייבות להיות בכלל בנות, היה אחוז הבנים בעם היהודי עולה ועולה עד שלא היו נותרות נשים יהודיות כלל.

(אני משאיר מקום מתחת למלבן הזה, כדי שיוכלו להסביר לי איפה טעיתי).
לסעיף 2, הרי לך: 117493
תגובה 115024 עדיין ערירית
לסעיף 2, הרי לך: 117616
לצערי, לא מצאתי עם מה לא להסכים: מה שכתבת שם לא סותר את המקור שציטטתי.
וחוץ מזה, תמיד ישארו באייל כמה תגובות עריריות (לפחות אחת בכל דיון).
לסעיף 2, הרי לך: 531369
לא בהכרח, אתה יכול להוסיף קישורים בתגובה. כך במקום עץ תגובות, יהיה לך גרף עם מעגלים.
לא טעית 117742
אכן בית שמאי לא לקחו בחשבון את היום בו מין הילוד יוכל להיקבע ע''י הוריו (או-טו-טו), או שהם חזו שהרפורמה של הרשכ''ג תיושם לפני היום הזה.

כל זמן שאמא טבע או אבינו שבשמים קובעים את המין בהסתברות פחות או יותר שווה אין לשמאים מה לדאוג, הפסקת תהליך הרביה בשלב כלשהו לא יכולה לשנות את הפרופורציה. אכן תהיינה משפחות עם שני בנים בלבד, אך לאיזון תהיינה גם כאלה עם תשע בנות, ומי שלא מאמין שישאל את נעמי בלומנטל.
לסעיף 2, הרי לך: 117839
אפשר אולי שאלות בגאוגרפיה? נמאס כבר ממתמטיקה.
לסעיף 2, הרי לך: 117870
דווקא הייתי שמח על שאלות במתמטיקה, אם הן לא היו תלויות במקורות.
לסעיף 2, הרי לך: 117879
הצב ''קיסר סין'' במקום ''בית שמאי'' בשאלה שלי, והרי לך שאלה בגאוגרפיה שאינה תלויה במקורות.
לסעיף 2, הרי לך: 117880
זה הייתי אני. תודה לך, טל.
פרו ורבו ,שאפו ונישפו 116517
הציווי הזה הוא מצווה ריקה וטוטולוגית ,חלק מהמאמץ הדתי לנכס אליו את הטבע.
הרהורים אפיקוריים על חובת פרו ורבו 216146
ואם לא הרחקתי ראות, זה רק מפני שהענקים שמסביבי הסתירו לי. בעודי עוסק במהפכות זוטא, יש כאלה שלא פוחדים לקחת את האידיאולוגיה אל הקצה (והפעם אני לא מתכוון לאורי או ליעקב): http://www.vhemt.org/index_heb.htm
המביא דברים 216148
הקרדיט מגיע לברקת http://www.notes.co.il/aviva/index.asp
______________
עד לפני שניה לא ידעתי שזה הגיע ממנה.
ישן, ישן, פורסם מזמן. 216229
ישן, ישן, פורסם מזמן. 216243
גם הנזיפה מגיעה לברקת.
הרהורים אפיקוריים על חובת פרו ורבו 216191
אהבתי את ההצהרה:
"מתנדבי תלמ"ה ריאלים. אנחנו יודעים שלא נראה את היום שבו אין יותר בני אדם על כדור הארץ"

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים