הימורים 117685
מה לדעתכם תהיה החלטת בג"ץ?
הימור: הוא יפסוק לפי המלצת היועמ"ש בלי להתחשב בדעת ועדת הבחירות, כלומר טיבי בפנים, בל"ד כולל בשארה ומרזל בחוץ.
מה אני הייתי מחליט? בשארה, טיבי ומרזל בחוץ, בל"ד בפנים.
הימורים 117771
אני (בעל כדור הבדולח מלמעלה) מהמר:
מרזל בחוץ ברוב גדול (פה אחד או כמעט פה אחד)
טיבי בפנים ברוב גדול
בל"ד בפנים ברוב גדול

בשארה אולי יהיה בפנים, אך ברוב קטן.
בקזינו ברולטה לקופה עשינו גטה 118043
תמשיך להמר ותגמור כמו עופר מקסימוב...
בקזינו ברולטה לקופה עשינו *דיאטה* 118054
ויצאנו עם מליונים בכיסים!

(כדה"ב)
מקס ישב איתי 118059
'דיאטה' זו לא מילה של ערסים.
במונחים של העולם התחתון (שום מילה על אלפרון) המונח 'גטה' הרבה יותר מתאים.

כנראה יש לי את הגרסה הלא מצונזרת...
מקס ישב איתי 118061
המ... עלי מוהר(?) יכריע בינינו?
מקס ישב איתי 118062
אני אזמן את מר מקסימוב כעד מומחה.
הימורים 118688
ההימור שלי פשוט הרבה יותר:
שופטי בית המשפט העליון יתיצבו מאחורי נציגם ב(ראשות) ועדת הבחירות, וכנגד החלטות הפוליטיקאים.
טעית בעניין מרזל. 121906
צדקת על טיבי, בל''ד ובשארה.
לא ניחשת לגבי פייגלין.
אינך זוכה הפעם - נסה בפעם הבאה.
הימורים 118298
כאשר אתה כותב "מה אני הייתי מחליט" - האם כוונתך "כחבר ועדת הבחירות המרכזית" או "כשופט עליון"?
אם "כשופט" - אנא תן דעתך: החוק קובע במפורש כי פסילת מועמד טעונה אישור בית המשפט העליון, ולפיכך אין צורך שפסילה תהיה חסרת סבירות באופן קיצוני כדי שבית המשפט יהפוך אותה על פניה ויאשר את המועמד או הרשימה. לעומת זאת, פסילת מועמד שאושר על ידי הועדה דורשת, לדעתי, חוסר סבירות קיצוני, ולפיכך על בית המפשט לנהוג בזהירות רבה בבואו לפסול את מרזל (כפי שכתבתי, אני דווקא מנחש שיפסול אותו בחדווה).

(הערת אגב: מרזל טוען ששינה את דעותיו מזה זמן רב, ובשנים האחרונות לא הורשע בדין http://images.maariv.co.il/cache/ART411105.html
הימורים 118316
הנה החלקים ב"חוק יסוד: הכנסת" וב"חוק הבחירות" הנוגעים לפסילת מועמדים או אישורם:

[סעיף 63א לחוק הבחירות]
החליטה הועדה המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף ‎7א לחוק-יסוד: הכנסת‎6, תודיע על כך למועמד ותעביר מיד את החלטתה ונימוקיה לאישור בית המשפט העליון. אישר בית המשפט העליון את ההחלטה, תמחק הועדה המרכזית את שמו של המועמד מרשימת המועמדים.

<הסבר שלי>
סעיף 7א הוא הסעיף הידוע בדבר שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה בארגון טרור. על פי הבנתי, מסעיף 63א לעיל עולה כי כל פסילה טעונה אישור בית המשפט.
</הסבר שלי>

[סעיף 64א]
סירבה הועדה המרכזית לאשר רשימת מועמדים, כולה או אחד משמות המועמדים, שלא לפי סעיף ‎63א, או את הכינוי או את האות של הרשימה, תודיע הועדה על כך, לא יאוחר מהיום ה- ‎25 שלפני יום הבחירות, לבא כוח הרשימה ולממלא מקומו, והם רשאים, לא יאוחר מהיום ה - ‎23 שלפני יום הבחירות, לערער על הסירוב לפני בית המשפט העליון.

<הסבר שלי>
כאן הכוונה לפסילה מטעמים טכניים, כדוגמת פסילתו של שאול מופז. פסילה זו אינה מחייבות דיון של בית המשפט, אלא אם פנו אליו המועמדים או הרשימות הנפסלות מיוזמתם.
</הסבר שלי>

[סעיף 64א1]
אישרה הועדה המרכזית רשימת מועמדים, רשאים היועץ המשפטי לממשלה או יושב ראש הועדה המרכזית או לפחות רבע מחברי הועדה המרכזית, לערער על כך לפני בית המשפט העליון, לא יאוחר מהיום ה - ‎23 שלפני יום הבחירות, בטענה שהרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף ‎7א לחוק יסוד: הכנסת.

<הסבר שלי>
אישור אינו מועבר אוטומטית לבית המשפט. יש לערער כדי שיובא לדיון.
</הסבר שלי>

[סעיף 6א לחוק יסוד: הכנסת]
כל אזרח ישראלי, שביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת, זולת אם בית משפט שלל ממנו זכות זו על פי חוק או שנידון, בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.
[סעיף 6ד לחוק יסוד: הכנסת]
קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.

<הסבר שלי>
כדי שיוכל פייגלין להיבחר, היה על חשין לאשר את מועמדותו במפורש, וזאת לא עשה. ככל הידוע לי, אין בחוק סדרי ערעור לעניין זה; פייגלין רשאי להגיש בג"ץ, ככל אדם בכל עניין.
</הסבר שלי>

לדעתי, יש לראות קו מנחה באיזכורים השונים של בית המשפט בהקשר חוקי הבחירות: פסילת מועמד על פי סעיף 64א יוכל בית המשפט לבטל בקלות יחסית (אם רק יחשוב אחרת), פסילת מועמד שאושר וערערו על מועמדותו לפי סעיף 64א1 צריכה להיות זהירה יותר, ואישור מועמד שיו"ר הועדה לא אישר (סעיף 6א) צריכה להעשות רק במקרה קיצוני.
מצד שני, אלע"ד.
הימורים 118464
כוונתי היא לו היו שואלים אותי וההכרעה היתה בידי.
הימורים 118574
לא הבנתי - עם או בלי קשר לחוק?
הימורים 118603
איזה חוק?
לעניות דעתי הלא קובעת, אנשים שפועלים למען האינטרסים של גורם עויין למדינה ואנשים הנמנים על ארגוני טרור או תומכים בהם בגלוי, אין להם מקום בכנסת, בממשלה, במערכת המשפט ובכלל בשרות המדינה. (מערכות החינוך, הביטחון וכד')
לגבי בחירתם לכנסת של האדונים בשארה, טיבי ומרזל, אני חושב שזו גם לשון החוק.
לגבי מפלגת בל"ד, אני מתקשה להבין איך מפלגה המונה איש אחד יכולה לתמוך במשהו שאינו מופיע במצעה. לו היו לבל"ד 10 ח"כים ולכולם עבר מתועד של התבטאויות בסגנון חה"כ בשארה, הייתי מבין שהמפלגה תומכת בגורמים עויינים. ממצעה לא ניתן להבין זאת ולא שמעתי בתקשורת (או ממקור אחר כולל היועמ"ש) שבעלי תפקיד במפלגה הנ"ל התבטאו בצורה שממנה ניתן להסיק שהמפלגה עברה על החוק. נראה לי שהיועמ"ש מניח בל"ד = עזמי בשארה ולכן בשארה פסול -> בל"ד פסולה.
בל"ד מונה איש אחד? 121907
אני מניח שיש לבשארה מס' 2, כזה שייכנס לכנסת עם בל"ד תעבור את אחוז החסימה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים