אני מצפה בקוצר רוח לפירסום הנימוקים 119606
כי במחשבה ראשונה, ההחלטה מעוררת תמיהה ועצב בנושא יכולתה של הדמוקרטיה הישראלית להגן על עצמה מן הקמים עליה. אם אין בכוחה של החקיקה הנוכחית לעמוד בפרץ, מה כן יכול לעזור?
גם אני מצפה בקוצר רוח לפירסום הנימוקים 119614
בכל פעם מחדש מדהימה אותי השיטה של פרסום ההחלטה, כאשר הנימוקים מפורסמים במועד מאוחר יותר. הרי מדובר בנימוקים אשר אמורים להוביל להחלטה, ולא בתרוצים הבאים להצדיק אותה ‏1.

_______
כך זה בכל אופן אמור להיות, למרות שהרבה יותר נוח לציר את המטרה לאחר הפגיעה.
ספקולציה 119622
אין לי מושג איך זה עובד באמת. אבל אני מתאר לעצמי מצב כזה: השופטים דנים בעתירה, מחליפים דברים, מעיינים בספרות, מעלים בע"פ וברשימות קצרות נימוקים, ומגיעים לכדי החלטה. הנימוקים המתפרסמים אח"כ הם כמו תעוד מפורט של התהליך הזה, עם מראי-מקום מדויקים ועם הסברים.
גם אני מצפה בקוצר רוח לפירסום הנימוקים 119663
יש משהו במה שאתה אומר, לפחות מבחינת מראית העין, וזו סיבה חשובה כשמדובר בתחום המשפטי ובוודאי בהחלטות של בית המשפט העליון ובנושאים כגון זה.

למרות זאת, אני מקבל את טענתו של מכובדי הארנב.
לעיתים עדיפה הקדמת הפסיקה על פני עיקובה לשם ניסוח ועריכת הנימוקים. לי עצמי לוקח לא פעם מספר ימים (!) עד שאני מצליח לתרגם את מסקנותיי לכתב ולנסח תגובה ראוייה באייל. אפילו הוכחה מתמטית שאתה יודע מראש, עשוי לקחת זמן לנסח בכתב, כך שאני יכול להבין את העיקוב. עדיין, מעצבן.
הולכים אחריך לכל מקום? 119673
עיכוב. עיכוב. עיקובים זה השב''כ.
גם אני מצפה בקוצר רוח לפירסום הנימוקים 119682
כן, ברור לי ‏1 שבית המשפט אינו מציר את מטרותיו סביב נקודת הפגיעה, והנאמר בתגובה 119614 התיחס כמובן רק למראית העין.

_____
1 יתכן שאני נאיבי.
הנימוקים 119693
אין זו שאלה של עדיפות אלא שאלה של קביעה.
על פי חוק הבחירות ‏1 הגשת עתירות שענינן פסילת מעומדים או אישורם מוגשת עד ליום ה- 23 שלפני הבחירות. על בית המשפט העליון למסור את הכרעתו עד ליום ה- 19 שלפני הבחירות.
ברור, אפוא, כי במצב הדברים שנוצר, דהיינו כמות החומר וכמות הערעורים שהוגשו לבית המשפט, ובשים לב לזמן שעמד לראשותם, כולל הזמן שנועד לשמיעת העותרים, לא היה סיפק בידם לכתוב פסק דין. הדיונים נעשו בעל פה, לאחריהם מסר כל שופט את הכרעתו בעניין זה.
מן הראוי לציין, כי לאור העובדה כי פסק דינו של בית המשפט העליון הינו סופי ממילא אין באי מסירת הנימוקים משום פגיעה בעותר או גרימת עיוות דין ‏2.

_______________
1 סעיף 64 לחוק הבחירות
2 שכן ממילא אין הוא צריך לנימוקים כדי לערער לערכאה הבאה.
תודה. 119714
אז אולי גם מישהו ימצא את לשון החוק שבשמו החליטה וועדת הבחירות על הפסילות. נוכל אז להמר על נימוקי השופטים, שהם בטח ווריאציה על: "לא הוכחה כוונה/סכנה ברורה או מיידית וכו"'
ואולי גם אמצע מדוע לאחר שבעוונותיי התקנתי את אקספלורר 6, סוף סוף, האייל הפסיק לשלוח לי אימייל על תגובות שמתפרסמות לתגובותיי. הצעות?
תודה. 119717
אל תיקח את זה אישית. תגובה 119681
בקצרה ממש 119723
1.למעט פייגלין ומופז, הכל יתר נפסלו או אושרו בועדת הבחירות על רקע סעיף 7א' לחוק יסוד הכנסת ‏1.
2.פייגלין נפסל על רקע סעיף 6 לחוק יסוד הכנסת - עבירה שיש עימה קלון ‏2.
3.מופז נפסל על רקע סעיף 56 לחוק הבחירות לכנסת ‏3.

________
1 חוק יסוד הכנסת:
מומלץ לעיין בפרוטוקל ועדת הבחירות על מנת להבין קצת יותר על הרכיבים הנדרשים על מנת לפסול מועמד או רשימה.
2 החלטת הפסילה של פייגלין על ידי יו"ר ועדת הבחירות:
3 החלטת הפסילה של מופז על ידי יו"ר ועדת הבחירות:
חן חן 119756
ניחושי בעינו עומד. אחכה לפירסום הנימוקים להמשך תגובתי.
הנימוקים 119949
לדעתי היעדר נימוק יכול לפגוע בעותר. חשוב על ההשפעה הפוליטית שיש לנימוקי בית המשפט, והביטוי שלהם בבחירות. אמנם העותר לא ייזכה ולו לקול אחד במקרה שייפסל, אך עדיין יכולה להיות השפעה על מפלגתו ואף על מפלגות אחרות.
במקרה שההחלטה הייתה כנגד פסילתו, אי פרסום הנימוקים מונע ממנו חומר אשר יכול לשמשו בבואו לטהר את שמו כחלק מתעמולת הבחירות שלו.
הנימוקים 120283
אני מסכים אתך שיש נימוקים ואף נימוקים כבדי משקל מדוע יש לפרסם את הנימוקים קודם למועד הבחירות. גם הציבור עצמו זכאי לדעת את הנימוקים לפסילה או האישור. זה חשוב לא רק בהיבט הצר, כפי שכתבת, של המועמד, אלא גם בהיבט של מי שהצביע נגד או בעד בועדת הבחירות ושיקוליו. מה גם שהצדק צריך גם להיראות לא רק להיעשות. יחד עם זאת שעושים את המאזן בין השיקולים לבין האפשרות שבית המשפט יעצור הכל ויכתוב את הנימוקים, דבר שפוגע גם ביתר ציבור המדיינים בבית המשפט וגם בעצם האפשרות לקיים דיון לעומק, שכן יש צורך להשאיר זמן לכתיבה הטכנית אני חושב שהבחירה שנעשתה לפרסם את הנימוקים במועד מאוחר יותר הייתה נכונה.
ארבעה ימים? 119978
זה כל מה שמוקצב להם?

אפשר, אם כך, לשבש באופן חמור את פעולת ביה"מ ע"י הגשת מספר גדול של בקשות פסילה. לכל בקשה כזאת מצורפים, מטבע הדברים, מסמכים רבים והשופטים לא יוכלו לעשות את עבודתם נאמנה.
זה לא טמון בשכל זה תלוי רק בקריאה 120278
רצוי היה שהיית קורא את לשון החוק בטרם שאלת את השאלה ‏1. את העתירות כנגד אישורו של מועמד יכולים להגיש רק האנשים הבאים:
1.היועה"מ
2.יו"ר ועדת הבחירות
3.רבע מחברי ועדת הבחירות.

בל נשכח שבקשות לפסילה מוגשות קודם לועדת הבחירות והן צריכות להיות מבוססות על נימוקים וראיות כבדי משקל להתקיימם של התנאים האמורים בחוק המצדיקים פסילה ‏2.

__________
1 תגובה 119693
2 תגובה 119723
הציפייה השתלמה? 146539
הנימוקים פורסמו היום:
מופז - http://62.90.71.124/Files/03/920/000/f06/03000920.f0...
פייגלין - http://62.90.71.124/Files/02/430/112/b06/02112430.b0...
טיבי ובשארה - http://62.90.71.124/Files/02/800/112/a05/02112800.a0...
Catch me if you can 146557
תודה!
כן, הציפייה השתלמה ועדיין קשה לי להאמין, לאחר קריאת נימוקיו של בית המשפט כי כך הוא פסק.
למשל במקרה בשארה, איני מבין כיצד אין די בסעיפים 29-30 בhttp://62.90.71.124/Files/02/800/112/a05/02112800.a0... להוכיח מעבר לכל ספק סביר כי בשארה הפר את שני החוקים האמורים שם. המסקנה היא שהשיטה הערבית, גם כאן וגם בשאר העולם הערבי (סעודיה ומצרים למשל) פועלת בהצלחה לא מבוטלת. כוונתי היא ליצירה ותמיכה בטירור תוך התנערות ממנו, באופן שיספק את בתי המשפט המערביים ואת התנועות האנטי-אמריקאיות.
עצוב, אבל אין לי ספק שאנו, ארה"ב וישראל ננצח בסוף. רק המחיר יהיה גבוה ממה שיכול היה להיות.
הנימוק של פייגלין נותן לי 404 146626
הנימוק של פייגלין נותן לי 404 146645
שנים שלא ראיתי אחת במצב נסיעה.
הנימוק של פייגלין נותן לי 404 146680
כל הקישורים נתנו 404
נסו את אלה -
מופז: http://62.90.71.124/Files/03/920/000/f06/03000920.f0...
פייגלין:
בשארה, טיבי ומרזל:
מחר אשתדל לנתח את פסק הדין השלישי.
הנימוק של פייגלין נותן לי 404 146684
הדיזות בקרבורטור שלך סתומות.
אתה זקוק לתוכנת אקרובט רידר שפותחת מסמכי pdf.
גלוש לאתר שלהם (דרך נטקס למשל) והורד תוכנה, אז הקישור יעבוד.
וואו, הרבה חומרא לקרוא. 146782
מסכנים המשפטנים.
פרשנות 154202
ניתן למצוא כאן: http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?...
שני ציטוטים נבחרים:
108 עמודיו עמוסי הפלפול האסמכתאות של פסק הדין נועדו לכסות על עובדה
פשוטה: בית המשפט לא מוכן ליישם את עילות הפסילה שקבע המחוקק בסעיף
7 א לחוק יסוד: הכנסת, לרשימה או למועמד הנגועים באחד מאלה: 1. שלילת
קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; 2. הסתה לגזענות; 3.
תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת
ישראל.

נבות: "טירקל וקדמי קבעו לגבי בשארה, בפסק דין מ-‏1999, שהוא מתקרב
לגבול המחייב פסילה. מאז הוא לא חזר בו ואפילו החריף את התבטאויותיו.
אבל מבחינת ברק הוא עדיין מתקרב. הוא 'המתקרב התמידי'. מסתובב עם
תווית של מוזהר. שופטי המיעוט קבעו שהגבול נחצה. טירקל, שהתריע ב-‏99'
על הקרבה, הודיע עכשיו על חציית הגבול". אלא שברק מזיז כל הזמן את
הגבול, כדי שבשארה, שכל הזמן מתקרב, לא יחצה אותו.

זו גם דעתי.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים