תגובה לסיפור 12655
מרתק ומעניין. העשיר את הידע שלי
שלום 26966
סליחה אולי אני טועה אבל נראה לי שמישהו כאן שכח דבר אחד:

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל!

ואם אמת הדבר אזי אין לאף אומה שום זכות בקשה או טענה לקבל פיסת אדמה ולו הקטנה ביותר בשטח ארץ ישראל.

ואולי אני באמת טועה? ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל.

אז שאלה אחרת לי אליכם מכובדי.

מה עם ישראל עושה כאן? גזלנים! אתם (עם-ישראל) גוזל אדמה ששיכת לעם אחר.

מיהו? תגידו לי.

אני בטוח שעם ישראל שקיבל תורה מסיני ישמח להשיב את הגזלה כפי שהוא מצווה בתורתו.
שלום עם הנבטים? 26967
נתנאל,

מאמרי זה עסק בשאלת ה"מצוי" ולא בשאלת ה"ראוי". ראוי שלא יהיה סבל בעולם ויכתתו חרבותיהם לאתים ונמר עם גדי ירבץ. מצוי ששני עמים רבים על אותה טריטוריה, ואף אחד מהם לא מתכוון לוותר. כעת, נשאלת השאלה אם "שנים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי" כיצד ניתן לפתור את הבעיה.אני הצעתי הצעה פרקטית: "לא לזה ולא לזה". לא יכול להיות וויכוח בין גישה פרקטית לגישה עקרונית (כפי שאתה מציג – "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל") כיוון שהנחות היסוד שונות, ולכן אין מאבק אמיתי בין הטיעונים ובמובן מסויים הטיעונים נופלים על אוזנים ערלות.

לכן, איני מתכוון להתייחס לתוכן תגובתך (שאני סבור שאתה מאמין בו בלב שלם) ולו בגלל שטיעונינו נעים במישורים שונים. עיין באחת מתגובותי לצבי צוברי לעיל.
הנבט הוא ראשית.. 27029
ערן בילינסקי.
שלום וברכה ורב תודות על תשובתיך מאמש אשר חיכתי לה בקוצר רוח ופיעמה בי רוח חדשה ממרומים.
כדבר שנאמר "מצוי"... "ראוי"... "מצוי"...
"ראוי"... "רישרוש"... "ראוי".. זאת היא הסיסמה! bis repetita non plasent.

ומכיון שהמצב "המצוי" רע צריך להשלים עימו?
האם לא כדאי להתקדם קדימה? לשאוף למצב "הראוי"? לשאוף לאויר גבעות? רק באויר גבעות הצח והזח מכל עקמומיות הלב יש בו כדי לרפא את התרעלה שאוחזת בליבנו ובגוף העולם כולו!

"...וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". זה ראוי!
וזה מטרתינו! להשקיט שלום בעולם! ולא במזרח התיכון בלבד!

הנחות יסוד שונות! האומנם?
מי זה יחלוק על כך שארץ ישראל שייכת לעם ישראל?! ומיהו זה שיחלוק שלה-גול שייכת לאומה הצרפתית? צריך להחזיר לקיסר מה ששייך לקיסר (תרגום מילולי מלטינית), ומייד!

חותם בברכה
ומצפה להשבת הגזלה.
נתנאל נבט.
העם עם הנבטים? 27031
האם ראוי להתקדם? אולי ראוי, ראוי גם לשקול את מחיר ההתקדמות, כדאיות ההתקדמות, השינוי שעבר על הישראלים (ואני משתמש במונח "ישראלים" בכוונה) בחמישים שנות, הרבה דברים "ראויים". גם הקביעה שהמצב המצוי "רע" היא קביעה סובייקטיבית. חלק נכבד ולא מבוטל מהישראלים חושב שהמצב הראוי הוא שתי מדינות לשני עמים בשטח שממערב לירדן, מיעוט תומך במדינה אחת דו-לאומית. חלק נכבד אחר (שאתה כנראה נמנה עליו) סובר כי רק יהודים צריכים להיות ממערב לירדן (ואולי גם במזרחו? בגלעד?). ממש רב-גוניות של דעות. ניסיון להכריע בין הדעות יכשל מראש כיוון שכל אחת מהן מעדיפה ערך מסויים ושונה על רעותה, וויכוח על ערכים אינו רציונלי וניתן ליישוב בהוכחות ומופתים. הנחות היסוד הן בפרוש שונות. היהדות למשל לא רואה בהומניזם ערך עליון על האמונה, ראה למשל היחס לגוי. החילוניות לא רואה בקדושה ערך וראה נכונותם של חילוניים רבים לוותר על קברי האבות בחברון למשל(*).

שאלת מי יחלוק? מי שחולק כרגע: הפלשתינים, האומה הערבית כולה ובעצם כמעט כל העולם המוסלמי, רובו של העולם המערבי, חלק מאזרחי ישראל – ערבים ויהודים. כפי שציינתי במקום אחר, אתה רואה בתושב"כ ובתושב"ע קודקס מקודש שכל מילה בו הם דברי אלוהים חיים. אחרים – לא. לכן, עבורם, אין משמעות להצהרה "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל".

(*) כל זאת, מבלי כמובן להכנס לוויכוח על השאלה האם יש קדושה במקום פיזי.
שלום 27178
לערן היקר.
ולכל חברינו השלום והברכה, מהמצפה להחזרת הגזלה. סוף סוף אחרי 2000 שנות טילטולים...
שבנו לארץ ישראל שבנו הביתה! (בהדגשה ובקול רם) שבנו הביתה!

לא ברור לי ממה הושפעת אשר גרם לך לחשוב כפי שהנך חושב... מכל מקום.
אני שמח על אחת, והיא כי אמרת "ישראלים" נכון מאוד אנחנו לא צרפתים ו... יהודים. אנחנו ישראלים. יחידים בתוך עם אחד. יחידים שמהווים יחד חטיבה אחת. בציבור ישנם (גם ראשי תיבות) צדיקים בינוניים ורשעים. אך כולם יחד ללא יוצא מהכלל! יחד! - עם ישראל.

שנית כל אתה ניכנס בלי משים לשאלה גדולה. מי רשאי להחליט על נתינת שטחים בארץ ישראל לעם זר?
ממה שהבנתי מדברך אתה סובר כי רק הישראלים היושבים בארץ זכאים להשתתף בהחלטה הזאת.
מה לגבי הישראלים היושבים בגולה? ומה לגבי הישראלים בדור הבא? והישראלים בדורות הקודמים שהנחילו לנו את ארץ ישראל?

(הערת הגב. לפי דעתך המצב בו אנו נמצאים היום! הוא טוב?!)

לגבי ההומניזם והיחס לגוי זה קצת מעלה בי גיחוח כי מעולם לא היו יותר מתים ומלחמות מאז שהתעוררה תנועת ההומניזם בעולם! לדבר הרבה בלי לעשות כלום זה פשוט קל. הנצרות מתמחה בכך. היהדות היא ההיפך הגמור תרי"ג מצוות. והיחס לגוי? הלואי שהעולם היה מתנהג כפי שאנו מתנהגים ולאומות וליחידים שמחוץ לעמינו. הלואי!

מי חולק... הפלשתינים, האומה הערבית (תיקון האומה המוסלמית אין אומה ערבית)?!! מי שואל אותם?
נניח שיש לך ספינה. את מי אני ישאל אם אפשר לחלק אותו לשניים? את השכן שלך? סביר להניח שלא. אותך כמובן אני צריך לשאול!

וגם אם תשאל אותם ותפנה אותם לתנ"ך...

ייתכן מאוד שישנם כמה חילונים שלא מייחסים לתנ"ך שום חשיבות (אזי אני לא מבין למה מכל העולם החליטו לבא ולהתיישב דווקא בארץ-ישראל. מה רע באוגנדה? בכל מקרה..) אבל הנוצרים וגם המוסלמים שהם יחד רוב העולם. מה לעשות למורת רוחך מתייחסים לתנ"ך ביראת כבוד ואם מותר לומר בקדושה (לפחות כפי שהיא מצטיירת בעיניהם - הקדושה).

נ.ב הרומאים הם ששינו ובמקום ארץ ישראל קראו לה פלשתינה. הפלשתים של היום הם צאצאים של הרומאים?
ומה רומאי היה אומר לך אם היית שואל אותו למי שייכת ארץ ישראל? ומה מצרי (היסתורי) היה עונה? ומה יווני? וכן הלאה...
הבעיה האמיתית והכואבת היא התכחשותם של יחידים בעם ישראל לתפקיד שקיבלו. התכחשותם לתורתם. לארצם. וכל זה למה? חופש?! ממה? מעצמם? מהצל של עצמם? אי אפשר לברוח מהצל שלך! לוקי-לוק הוא אולי היחיד שהצליח.

כל אלו מתכחשים לעצמם ולא נוטלים את התפקיד שקיבלו אם כל האחריות שנובעת מתוך כך לעצמם ולעולם כולו! כל העולם מחכה שניקח אחריות!
(תקרא את ספרו של אברהם ליבני "שיבת ציון נס לעמים" הוא ד"ר, וכומר שהתגייר והיום בשבילי לפחות הוא רב. הוא לא מתייחס יפה לגויים?? תראה מה תפקיד עם ישראל. מה הוא כותב שם... נס לעמים!).

בברכה ושלום
מעיר קודשינו ירושלים
נתנאל נבט
שלום-בית? 27193
נתנאל חביבי,

תגובתך רק מחזקת את מה שכתבתי בשתי התגובות הקודמות. למרות שאתה משתדל, טיעונינו הם במישורים שונים. דוגמאות? כשאני כותב "ישראלים" אני מתכוון גם לחלק מהערבים (לא כולם) שבחרו לקשור את גורלם עם מדינת ישראל כאזרחים נאמנים, בעוד מבחינתך ישראלי הוא יהודי. שאלת הזכות למסור שטחים היא שוב, שאלה אתית (ויש שאמרו, דתית) בעוד אני מדבר במישור הישי (מלשון "מה יש בעולם? מה מצב העניינים בעולם?") ולכן מבחינתי השאלה לא קיימת וחסרת משמעות, או שיש לה תשובה פשוטה – הגוף הסוברני בישראל, קרי ממשלת ישראל, הוא זה הרשאי להחליט על העברת שטחים לריבונות אחרת, כמו בכל מדינה.

אשר לשאלת האומה הערבית. שוב, זהו עניין של הגדרה עצמית – נאצר ניסה להגדיר את הפאן ערביות ויצר את הקע"מ – הקהילה הערבית המאוחדת שכללה את מצרים וסוריה. בל נשכח את הליגה הערבית – ארגון על של המדינות המגדירות עצמן כערביות – ממאוריטניה ועד עירק. שאלת מי שואל אותם? אתה לא חייב לשאול אותם, אבל אל תצפה שהן תעמודנה מנגד, וזו הייתה הצעתי במאמר – למצא פיתרון שהוא פשרה שיאפשר לכל צד לקבל חלק ממה שהוא רואה כזכויותיו – זה טיבן של פשרות, מוותרים כצד כדי להרוויח הרבה משיתוף הפעולה שבא בדיעבד. בהשאלה מדוגמת הספינה שלך אציג את הדוגמא הבאה: נאמר שאתה ושכנך מצאתם ספינה נטושה על החוף, אתה אומר "אני ראיתי אותה ראשון" והוא אומר "לא, אני ראיתי אותה ראשון". פתרון אפשרי הוא שתבקשו משכן שלישי שיקח את "מפתחות" הספינה וייתן באופן שווה פעם לך ופעם לשכנך.

אשר ליחס לגוי ולהומניזם. ראשית, כבר נכתב רבות בפורום מכובד זה על יחסה של היהדות לגוי (ספינה טובעת שאין בה יהודים אין להצילה, גוי שנפל לבאר אין מוציאין אותו וכו') מה שכמובן סותר את הגישה ההומניסטית מכל וכל – כל אדם הוא אדם באשר הוא אדם. גם ההומניזם אינו בהכרח מציאה גדולה, אבל שים לב שלא טענתי כי הגישה היהודית עדיפה על החילונית! טענתי *שלא* ניתן להכריע בין הגישות כיוון שכל הכרעה שכזו היא *ערכית* ואינה נובעת מהמציאות.

אשר ליחס לתנ"ך. מבחינתך הייחס לתנ"ך כולל את קבלתו כ"קודקס מחייב" (כמו שמשה דורון קורא לזה מדי פעם), בעוד שהמצב בשטח ששועי וגדולי עולם (כלומר מי שמחליט ומעתצב דעת קהל) לא מייחסים חשיבות רבה או מחוייבות לטקסט התנ"כי. מצד שני, הם דורשים (ובקולי קולות!) את זכויותיהם בעיר – המוסלמים במתחם הר-הבית, והנוצרים בכנסיית הקבר ובכנסיות אחרות. אתה יכול גם כאן לשוב ולענות "מה אכפת לי!" או בסגנון בן-גוריון "לא חשוב מה יחשבו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים" אולם אז תמלא באמת את התפקיד של "עם לבדד ישכון" שנמצא בעימות מתמיד עם שאר העולם.

אתה דואב וכואב את ההתרחקות מהיהדות. ומהמחוייבות לתורת ישראל. איני מתכוון להיות איש בשורות לך בנושא זה. בכל העולם יש מגמה של התחלנות שהחלה במאה ה-‏18 עם "עידן האורות" כמו שמכנה זאת הפרופ' מיכאל הרסגור. התופעה לא פסחה על העם היהודי ואתה רשאי לבכות את האגואיזם שמאפיין אותה ולקונן על "הבריחה מאחריות". יעזור לך הרבה? אני לא יודע, אולי יעלה את מפלס הכינרת. הרשה לי גם לאכזב אותך, העולם לא מחכה לא לי ולא לך, והעובדה שכומר נוצרי שהתגייר כתב משהו בספרו לא הופכת אוותו למייצגו של כל העולם הנוצרי בפרט והעולם בכלל.

בברכה ושלום מעירי חיפה היפה, במיוחד מאז שנחנכו הגנים הבאהאים.
ערן.
שלום. 27221
לערן מעיר הקודש חיפה שלום!

הגנים הבאהאים באמת יפים אבל לא בגלל שהם באהאים אלא בגלל שעם ישראל חזר לארצו, כבשה, נחלה, ונטעה, והפריח את שממתה!

אם כומר לשעבר לא מניח את הדעת ולא שתי הדתות הגדולות בעולם שמתבססות על התנ"ך שקיבל עם-ישראל מהקב"ה (ואני מדבר כאן על עובדות בלבד ולא הנחות שכליות ראויות ונוחות המבטאות את הרע במיעוטו ולא שואפות לשום מקום לשום מטרה) אני האמת לא יודע!

אולי הטבע! וכל ההיסטוריונים ועולי הרגל הנוצרים במאות הקודמות המתארים את הארץ.
ושואלים בחוברת מסעם: איפה "ארץ זבת חלב ודבש"? אולי התנ"ך חי בדמיונות חלילה.

ובכן פתח עינך וראה כי כאשר עם-ישראל גורש מהארץ הארץ חדלה! שממה! ביצות! ומדבר! וכאשר עם-ישראל ב"ה חוזר לארצו... הפלא ופלא הארץ כאילו אומרת שלום! ברוכים הבאים הביתה בני! והשממה הופכת פניה ללא היכר.
כפי שדנים חכמינו ז"ל מתי תבוא הגאולה? מתי הוא קץ הגאולה?
אחרי שכולם נתנו את דעתם ולא הגיעו להסכמה משותפת קם רבי אבא ואומר: כאשר הארץ תפרח ותתן פירות! וכולם מסכימים! אף אחד אינו חולק. כאשר הארץ תפרח אזי הוא תחילת הקץ המגולה!
ב"ה שהגענו לעת כזה, ברוך הוא לעולמי עולמים. אשרינו. בשוב ד' ציון היינו כחולמים!
ואנו עדיין בחלום! לא מאמינים! אולי הארץ אינה שלנו? אולי לחלק? אולי לתת? מה יגידו האומה המוסלמית? מה יגידו האומות בעולם?
"עם לבדד ישכון" שמא שכחת את ההמשך "לבטח"
ומתי הוא שוכן לבטח?
כאשר הוא יודע מי הוא! כאשר הוא אינו מתכחש לעצמו! כאשר הוא אינו מתכחש לעובדה שקיבל תורה מסיני והקב"ה בורא ואדון שמים וארץ מלך מלאכי המלכים! מקים מלכים ומורידם! נתן לנו! עמו! בניו! ש"בני ישאל נקראים בנים למקום" את חוקותיו ומצוותיו! ואת ארצו!!!
את ארץ ישראל!

לגבי טיעונך אני חייב לציין דבר אחד חשוב אתה חופשי לחשוב מה שתרצה! לבחור במה שתרצה! ולעשות מה שתרצה! זהו אחד מיסודות היהדות - בחירה חופשית!
מכל מקום עם ישראל הוא עם שהוא גם דת כפי שהסכמת ואמרת בעצמך! אי אפשר להיות ישראלי במובן הפנימי והאמיתי של המילה בלי להיות שייך לחוקי העם! ישראלי הוא אדם ששיך לעם ישראל ומכיוון שכך מפועל יוצא הוא גם יהודי.
מטעם חוקי ולא פנימי ולא אמיתי אפשר לומר הערבי הוא ישראלי בגלל שהוא יושב במדינת ישראל ומקבל את מרותה! אך באמת הוא אינו ישראלי. מכיון שאינו שייך למהות ולפנימיות הערך של ביטוי הגדול ישראלי.

לגבי שאר טעונך לא ירדתי לסוף דעתם ולא הבנתי את פשרם ויושרם האיטלקטואלי. טיעונים פילוסופיים ללא אחיזה במציאות ומתאימים לספר מכובד ולשבחים מאסכולת אריסטוטל.
כלומר אריסטו היה אדם חכם מאוד ואולי בין האנשים החכמים ביותר בעולם! אבל הוא שכח דבר אחד! הפיל לא יכול להרים את עצמו מהחדק! אתה רוצה לדעת מתי נברא העולם?
תשאל! אולי למישהוא יש מסורת. אולי למישהו יש תשובה.
לא! יותר נוח ללכת רק לפי השכל! לא לקבל מבחוץ! לא לשעבד את השכל לדיעות ולחוכמה שהיא מחוץ לשכלך! זה יגרום לך כביכול להתנוונות השכל! ולבערות!
ואם כן מגיעים להחלטה כי העולם הוא קדמון!
איזה מסכן! הוא סתם זרוק בעולם ללא תועלת!
משום מקום לשום מקום!
בסופו של דבר מי הוא הטיפש? זה שחושב בעזרת שיכלו לבד! ולפי החלטותיו השיכליות הוא משעבד את העולם. הוא כופה את דעתו על העולם. אתה (העולם) קדמון כי כך עלה בדעתי!
ארץ ישראל שייכת לעולם כולו (כי כך עלה בדעתי) ובמקרה ששני עמים רוצים בה יחלוקו. או זה שמשעבד את שיכלו לחוכמה! למורשתו! למתן הר סיני! לאדון העולם!!
שכתב וחרט בספר הספרים ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לבדו!

מי יותר חכם? אדם המשועבד לשיכלו. לבדו. "בדד". או אדם המשעבד את שיכלו ל"רצון" בורא העולם? ל"שכל" בורא העולם?

על מה נפלו גיבורים... על זה דאווה ליבנו.. איפה יפי הבלורית והתואר...תודה לכם...
תודה לבן גוריון...וב"ה שבן גוריון חשב מה שחשב והקים את מדינתינו.

ועל ההידרדרות החילונית בעולם. כבר עניתי!
אנחנו עם ישראל נמצאים ב"ה בעליה!
קמה בנו רוח חדשה אחרי השואה הנוראה שהרסה את נשמותינו. עלינו לארץ ישראל. חזרנו הביתה! הקמנו מדינה! צבא ומשטר! כלכלה ומסחר! סיוע לאומות אחרות במשבר! (אנחנו עם ישראל הבזוי המפורד בעמים במשך 2000 שנה אחרי השואה הולכים ומסייעים ואומות אחרות!!!!) בונים כל יום את ארצינו. מפריחים את השממה שאינה עוד. (מייצאים פרחים לעולם! תפוזים! "מהשממה הזאת שאינה לפי הספר הלבן יכולה להכיל כל כך הרבה נפשות...") מקימים ישיבות, אולפנות, כוללים, בתי משפט לפי חוקינו.
על מה אתה סך???

ולבסוף לגביי טעונך על הגמרא! ד' יצילנו. כדאי הוא לישב וללמוד ולא להביא טעונים כמו שעושים עיתונאים עמי הארץ רבים. רק דבר אחד בלי להיכנס לסוגייה עצמה. הגמרא היא החוכמה והשקלא וטריא ולא קיצור שולחן ערוך שפוסקים דרכו. דע לך, לא פוסקים לפי הגמרא! דע לך, שלכל עשב ועשב יש לו מלאך משלו שמכהו על ראשו ואומר לו גדל! וכל זאת... אלפי אלפי מלאכים... בשביל מי? בשביל מה? בשביל האדם!

ערן, דע לך אתה לא חי בעולם קדמון! אלא בעולם יש מאין! אתה ענק שבענקים! אלפי מלאכים טורחים כדי שאתה בבוקר תראה ירוק בעיניים! ב"ה שהצילנו מאריסטו ומתלמידו אפלטון וכל מבקשי טובתו.

שלום וברכה
מירושלים, מגן העצמאות.
עבדיך מאזובי הקיר
(אפילו באבני הכותל יש
עשבים שפורחים!)
נתנאל נבט.
שלום. 27230
נתנאל היקר,

אני חושש שכפי שצפיתי וכתבתי, טיעונינו ממשיכים שלא להפגש ולהתנפץ על חופים שונים. אם ניתן לתמצת את ההבדל בינינו אזי הוא הנחת התכלית. עולמך מניח תכלית לכל דבר תחת השמש. העולם שלי -- לא. זו מחלוקת ערכית שלא ניתנת להכרעה ולכן סלח לי על שאני מושך ידי מהמשך הדיון.

בברכה, ומזל טוב לנישואיך.
שלום. 27460
לערן שלום.

צר לי לשמוע שאין לך תכלית. צר לי עליך.
איך נפלו גיבורים...איפה הם הבחורים ההם...

בעצם השקפתך לא רחוקה מהשקפת אריסטו הסובר בקדמות העולם, מאין סוף לאין סוף. כי במצב של אין סוף מאין סוף באמת נראה בעליל כי האדם סתם זרוק על פני אדמות ללא שום תכלית.

בכל אופן עכשיו הכל ברור. סוף סוף אני מבין מאיפה ההשקפות שלך צצות.
ללא תכלית. ללא מטרה. באמת אין שום בעיה לתת את ארץ ישראל לירדנים. בעצם למה לירדנים דווקא? אפשר גם לצרפתים. או לאמריקאיים? לטורקים? בכלל למי שירצה! הרי בכל אופן אין מטרה לכלום!

אך ב"ה עם-ישראל ששב לארצו, מולדתו, לבנותה ולהיבנות בה. נראה בהחלט כי יש לו מטרה.
יש לו תכלית.
ואם גם ליחידים אין היא מזהירה ברוב הדרה ותפארתה לרוח הכללית של האומה הישראלית השבה לארצה יש בהחלט מטרה. ב"ה.

חותם בידידות
נתנאל נבט.

נ.ב אם יוצא לך "לקפוץ" ולעלות לירושלים שלח לי e.mail ונארגן משהו יחד. אז בינתיים להתראות. ובהצלחה בחיפוש או באי חיפוש אחר מטרתך. אפילו לנמלה יש מטרה. קל וחומר שגם אתה תמצא משהו.. להתראות.
תגובה לסיפור 48136
אתה דיסלקט
תגובה לסיפור 48140
דיסלקט זו מילת גנאי?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים