הקרבן מקרב 142285
בס"ד

שעל ידי ברית המילה מתקרבים אנו להקב"ה ונפרדים מהעפר הניקלה ומקימים חומה שבלב ושל בשר
בין בני ישראל לעכו"ם. ואמר הרב הקדוש על הברית שאדם מחויב את הדברים כאלה

עבור עובד ה ,'מטרת הקרבן היא הקירבה לבורא עולם .שורש המילה" קרבן "הוא "קירבה ."הבורא העניק לנו את המצוות לתועלתנו בלבד ,הן משמשות לנו כאמצעי
לזיכוך ולעלייה רוחנית .אולם ,ההפך הוא אצל עובד האלילים שעל פי תודעתו מגיש לאלוהיו מתנה .והוא מקווה על ידי כך לפייס אותו ,להיות עמו" ביחסים טובים,"ובתמורה לזכות ליחס טוב ולשפע וברכה . אצל האדם מתחולל מאבק תמידי בין כוחות הגוף – השואפים למילוי הרצונות הגשמיים – ובין
כוחות הנפש - המבקשים להעלות את האדם מבחינה רוחנית .כאשר אדם חוטא, הוא נכנע למעשה לכוחות הגוף ;תהליך זה גורם להגברת הכח הבהמי -גשמי המצוי באדם ולהחלשת הצד הרוחני המצוי בקרבו .זאת ועוד ,התגברות כוחות הגוף על כוחות הנפש עלולה לגרום להתדרדרות נוספת ,שהרי" :עבירה גוררת עבירה."מטרת הקרבן היא להביא ליצירתו של תהליך
הפוך ,להוות גורם חיובי ,גורם מקרב בבחינת" מצוה גוררת מצוה ."

יצירת הקירבה בעקבות הקרבת
קרבן ;הבהמה שהאדם מקריב על גבי מזבח ה ,'מסמלת את הכח הבהמי שבאדם .כאשר הקרבן נשחט לשם אלוקים ,וכן כאשר דמו של הקרבן נזרק על המזבח ובשרו מוקטר לאלוקים ,הדבר מהווה ביטוי לרצונו של האדם המקריב "לשחוט "את הבהמיות המצויה בקרבו ,לקדש את גופו ולהעמיד את כל כוחו ושאיפותיו הגשמיים לשרות הבורא .ואמנם ,הקרבת הקרבן
מלווה בתהליך מחשבתי המבטא נכונות פנימית לעשיית צעדים אלו של התקרבות ,הטהרות וזניחת הרדיפה אחר הנהתנות ,שהביאה
להתדרדרות שאותה מנסים עתה לעצור . אם האדם לא הבין או לא החדיר ללבו את משמעותם האמיתית של הקרבנות ,שהם אמצעים לקירבת האלוקים ,הקב"ה אינו חפץ בקרבנות אלו .לא יתכן שבעת שהאדם יקריב קרבנות ,בד בבד הוא יעשה גם מעשים המרחקים אותו מבוראו .על מצבים אלו מתריע ישעיה הנביא)
א ,יא (ואומר" :למה לי רוב זבחיכם ,יאמר ה ."'

שלום שלום חזק חזק ונתחזק ויבנה ביהמ"ק במהרה בינמינו
וכבר אמר המשורר הנביא 142292
Stone love - she kneels before the grave
Her brave son - who gave his life to save the slogan
That hovers between the headstone and her eyes
For they penetrate her grieving

New love - a boy and girl are talking
New words - that only they can share in
New words - a love so strong it tears their hearts
To sleep - through the fleeting hours of morning

Love is careless in its choosing - sweeping over cross a baby
Love descends on those defenceless
Idiot love will spark the fusion
Inspirations have I none - just to touch the flaming dove
All I have is my love of love - and love is not loving

Soul love - the priest that tastes the word and
Told of love - and how my God on high is
All love - though reaching up my loneliness evolves
By the blindness that surrounds him

Love is careless in its choosing - sweeping over cross a baby
Love descends on those defenceless
Idiot love will spark the fusion
Inspirations have I none - just to touch the flaming dove
All I have is my love of love - and love is not loving

Li, li, li, li, li, li....

וכבר אמר המשורר הנביא, או לפחות העלה השערה 142340
שאהבת האמת היא קרן אור באפלת חיינו.
וכבר אמר המשורר הנביא 142367
Soul Love (David Bowie)
כדברי סקובידו: אאאאאאו? 142418
בצ"ל

"שורש המילה "קרבן" הוא "קירבה"."
אאאאאאו?

אני מבין את הצורך לשחוט פרה ולהניח אותה על מעין גריל. אבל למה לא להוריד את הבשר כשהוא מוכן? מדוע להמשיך ולצפות בבשר נשרף עד אפר?
כשאתה ניגש למקרר, מוציא גביע מילקי ופותח אותו, האם גם אז אתה ניגש לכיור ושופך את תוכנו?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים