סנדלפון 158502
אחד משמות המלאכים (מסכת חגיגה יג ע"ב) הוא סנדלפון.
כינוי זה ניתן לראש המסנגרים על מלכות הblack hole, באותה מערכת שיצרה את "יהוה".
לעומתו ניצבים הרואים בblack hole משהו כמו מקור הרוע, ומכל מקום את בסיס הכח לממלכה הנגדית, של אלה שהפנו עורף ל"אור הלבן" שאנשי "יהוה" רואים בו את דגלם, "האור הבראשיתי" של בריאת היקום, שנגנז עם היווצרות הזמן והחורים השחורים.
הכל מתחיל מחללית אחת של מורדים, בעולם של עבדים לכלכלת האדונים, אשר סירבו להמשיך לשרת את אדוניהם וכעונש הושלכו או תומרנו אל החור השחור, אשר אף אחד לא חזר ממנו חי.
בדרך שאין להסבירה, הצליחו המורדים לחזור משם מצויידים בידע וכוח שבהם גברו על האדונים ובתובנות המהוות את ראשיתה של החשיבה המופשטת שהונחלה ברבות הימים לאנושות על פלנטת כדור הארץ.
על פי האגדה העתיקה, הם גילו שם "אור לבן" מראשית זמן היקום שנבלע בחור השחור, והוא "סיפר" להם על ראשית היקום ועזר להם לשוב אחורה ולצאת מן המלכודת שאף אחד לפניהם לא יצא ממנה.
כבר אז נזרעו זרעי הפילוג, כאשר קבוצות שונות בחללית המורדים פירשו את מה שראו שם, בתוך הblack hole, במשמעויות מנוגדות. קבוצה אחת ראתה את החור השחור עצמו בתור המורה האמיתי ואת המפתח לעוצמה בחיקויו, וקבוצה אחרת נצמדה ל"אור הלבן" ולמשמעויותיו ה"רוחניות". מספרים שהקבוצה הראשונה אף לא רצתה בכלל לצאת מהחור השחור, ורק הנהגתה של הקבוצה השנייה הובילה את החללית ליציאה החוצה לקראת השתלטות על עולמם של האדונים.
אותה מחלוקת חצתה בהמשך בתי ספר, עולמות וממלכות שבהם התנחל זרעם של המורדים שבחללית הקדמונה.
"יהוה" שייך לאסכולות של "האור הלבן" וסנדלפון הוא סניגור בתוך אסכולה זו של השקפותיה של האסכולה הנגדית. המאבק כיום הוא בין שניהם.
סנדלפון 158506
מניין לך את כל זה?
סנדלפון 158523
לפי מסורות יהודו-נוצריות סנדולפון הוא אחיו למחצה (לפעמים אחיו התאום) של מטטרון, אגב. מסורות אחרות (לפעמים אותן מסורות, לא חייבים להיות עקביים) טוענות שהוא אליהו הנביא, בגלגולו השמיימי.

בקשר לכל שאר מה שכתבת - בולשיט ניו אייג'י, אם לא אכפת לך שאני אהיה שיפוטי לרגע.
סנדלפון 158551
יש להניח שרוב המיתולוגיות זכו בזמן כלשהוא, סביר להניח כאשר הן היו חדשות יותר, להתכנות על ידי מישהו במלים שדומות ברוחן ל"בולשיט ניואייג'י". וכך גם סיפורי התנ"ך, וגם הנושא שאתה, מר גלעד ברזילי, טרחת להקדיש לו כתבה שלמה, נחשב על ידי לא מעט אנשים גם כיום, בוודאי לא כ"בולשיט ניואייג'י" אבל בהחלט כמשהו שלא שווה יותר מצואת פרים. אין חדש תחת השמש, או ליתר דיוק, מסביב למיליארד השמשות.
רוב מה שהובא בתגובה הקודמת הובא כמיתוס, שבתור כזה אין חשיבות לאמיתות הארכיאולוגית-ביולוגית שלו כמו למה שהוא בא להסביר או להשפעתו על תרבויות ועל היסטוריות של תרבויות. היתר מהווה התנסות פרטית, (ואפשר להבטיחך שלא תחת "מורה ניואייג'י" או אולדאייג'י כלשהו) שמי שעבר אותה נעדר את הכלים "לאמת" אותה, ובכל זאת הוא חש ש"יש בדברים הללו משהו".
הוא מודע לכך שבהיותו נעדר "אמצעי הוכחה", קל יהיה מאד לשפוט, לפסכלג ולאפיין את דבריו בכל מיני תגיות מקובלות דוגמת זו שאתה הבאת, ויתכן מאד שכך היה הוא עצמו עושה לו פגש את הדברים האלה כתובים בידי מישהו אחר. כאדמיים אנחנו יצורים רציונליים שעד שאנחנו לא פוגשים את הדבר, אנחנו נתקשה להאמין לו. תחשוב מה היית אומר, לו חיית לפני כ1000 שנה נניח, ומישהו היה מספר לך שמחלות נגרמות על ידי יצורים חד תאים קטנטנים שהעין שלך לא מסוגלת לראות? "אני סומך רק על מה שאני רואה" היית אומר לו, "והשאר צואת פרים".
סנדלפון 158554
אתה/ם פגשתם את ה"דבר", את הראלים האלה? כי אם אתם פוגשים אותם מדי פעם אשמח אם תשאלו אותם בשמי מה קרה לנבואה של גיל ויינשטיין, חושבני שגם הוא פגש אותם ודיבר בשמם. תודה.
סנדלפון 158590
מה המיתוס שהבאת בא להסביר?
סנדלפון 158594
למשל, את ראשיתן של תרבויות דומות לאדם ומורכבות מעט יותר בעולמות מקבילים, וכן איך נוצרו סדרים ויחסי כוחות הקיימים בזמן שהמיתוס מסופר ושהדהודיהן הגיעו מאוחר יותר, דרך ביקורים, או דרך ה''אינטרנט התודעתי הקוסמי'' גם אל עולמינו.
מסתבר שאני שופט די מוצלח 158595
מסתבר שאני שופט די מוצלח 158596
או שכותב שורות אלה צריך להצטער שהוא לא הלך ללמוד משפטים.
יהללך זר ולא פיך 162050
לא להלל את עצמי התכוונתי 162320
בסך הכל התכוונתי שהודעותיך הן אכן זבל ניו אייג'י, מר ''אינטרנט תודעתי קוסמי''.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים