האם יש גם מאפיינים נפשיים ל"שמאל" ול"ימין"? 162152
מקובל לחשוב, שיש מאפיינים שונים לתומכי ה"שמאל" ולתומכי ה"ימין" בישראל. כך, למשל, מקובל לחשוב ש-

א. מספר הדתיים/המאמינים באלוהים בקרב תומכי ה"ימין" גדול בהרבה מזה שבקרב תומכי ה"שמאל".

ב. מעמדם הסוציו-אקונומי והשכלתם של תומכי ה"שמאל" גבוה יותר מזה של תומכי ה"ימין".

ג. אחוז ה"מזרחיים" בקרב תומכי ה"ימין" גדול יותר משיעורם בקרב תומכי ה"שמאל".

אינטואיטיבית, ומנסיון החיים שלי, נראה לי שיש להם גם מאפיינים *נפשיים* שונים.

האם גם אתם סבורים כך?
אם כן -

א. מהם, לדעתכם, המאפיינים הנפשיים השונים של כל אחד מהם?
ב. באיזו מידה, לדעתכם, מעצבים/משפיעים המאפיינים הנפשיים של כל אחד משני הצדדים על דעתו/עמדתו הפוליטית?

אשמח לשמוע את דעתכם בעניין.
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162175
ימנים הם אנשים הרואים דברים בצורה פשטנית ומוחצנים יותר באופיים. לכן קשה להם להבין טיעונים מורכבים והם מיחלים לפיתרונות דרמטיים.

שמאלנים הם אנשים יותר מופנמים ובעלי תובנות מורכבות. לכן גישתם היא יותר מתונה הן בחייהם הפרטיים והן בהשקפת עולמם.
ושכחת גם 162176
קשתים הם מוחצנים באופיים אך בעלי תובנות מורכבות, לכן הם מצביעים למפלגות הנמצאות במרכז.
אני קשת ואני מצביע למפלגה הנמצאת בשמאל 162343
אני קשת ואני מצביע למפלגה הנמצאת בשמאל 162350
בוא לא נשכח את אופק הירח, אצלך הוא כנראה זרח משמאל.
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162179
האם אתה אומר, בעצם, שהבחירה בדרך פוליטית כלשהי - של הימין ושל השמאל גם יחד - אינה תוצאה של דיון, מחשבה, ליבון וכו' אלא בעיקר תוצאה של תכונות ואופי?
אם לא - איך תסביר את האיפיון שלך?
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162191
בהכללה גסה - כן. כולם מודעים לאותו מצב, כולם שומעים את אותם הטיעונים, וכל אחד מפרש אותם ומגבש השקפת עולם עפ''י דרך ההסתכלות שלו על החיים.
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162199
אז מה שאתה אומר, בעצם, הוא שאין טעם של ממש לקיים דיון פוליטי ולמעשה כל הויכוח פה לגבי הרב כהנא זצ"ל היה די מיותר.
הבנתי אותך נכון?
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162201
הדיון הפוליטי לא מיותר אבל עקר מבחינה מעשית - אף אחד לא ישתכנע מטיעונים של מישהו אחר.
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162211
מה שאתה אומר לי, בעצם, זה שגם אם אתה מאד טועה ואולי אפילו מסכם בדעותיך את קיומה של המדינה - לא יועילו לי כל הסבריי ונימוקיי.

אתה אומר, בעצם, שאתה לא שוקל כלל את טענותי, לגופן, בלי שום קשר למידת צדקתן או נכונותן או תבונתן.

האם הבנתי אותך נכון?
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162247
את טענותייך אני מכיר ממזמן. אין בהן שום חידוש לגביי, אני לא מקבל אותן ואני רואה באנשים כמוך את המסכנים את עצם קיומנו במדינת ישראל.
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162270
לזה קוראים תשובה עניינית. מאד.
ככה זה כשאין בסיס מוצק ...
ואגב, אני פה זמן קצר מאד. אז מעניין כיצד אתה מבין את הביטוי "ממזמן". שבוע? חודש? שנה?
ומי כמוני מתאים להרמת הכפפה? 162272
מזמן פירושו הכרת טענות הימין בכלל ולאו דווקא טענותייך שלך.
ואת דעותיי פירטתי לא פעם. את מוזמנת לחפש. תגובתי הייתה לענין סכנת קיומנו העתידית שאותה את מטיחה בשמאל.
והם גם רגישים, ספונטנים עם חושומור 162188
נו באמת, לא יכולת לעשות הכללה יותר בוטה מזו? מי אתה שתקבע את יכולתם של ימנים להבין טיעונים מורכבים? ומאיפה אתה יודע ש"שמאלנים הם אנשים יותר מופנמים ובעלי תובנות מורכבות" (!), ושגישתם יותר מתונה גם בחייהם הפרטיים? ממש נכנסת לחייהם הפרטיים של כל האנשים במדינה. יפה.
והם גם רגישים, ספונטנים עם חושומור 162193
סליחה גיברת,מדוע את עושה דרמטיזציה?
ואילו ניחנת ביכולת הסקה מינימלית,‏1לא היית שואלת מי אתה.
הוא ארז, בחור מופנם שניחן בתובנות מורכבות,הנוקט בגישה מתונה בחייו הפרטיים והציבוריים כאחד.

1 ימנית,אה?
ושוב ארז בפינתו 162301
''מי שלא חושב כמוני הרי שהוא דביל,
ומובן שזו אינה גישה פרימיטיבית וצרת אופקים כי אני (ארז) אדם מופנם ובעל תובנות מורכבות.''
ההבדל האמיתי 162337
שמאלנים הם אנשים שנוטים לפרש את המציאות על פי הפנטזיה האוטופית שלהם ולא על פי דיבוריהם ומעשיהם של העומדים מולם.
לימנים יש נטיה להתייחס ברצינות למה שאומרים ועושים אלה העומדים מולם ומוכנים להפעיל, לפחות מדי פעם, מעט הגיון פשוט בטיפול בבעיות העומדות מולנו.
ההבדל האמיתי 162381
כבר ראינו לאן ההגיון הפשוט הזה מוביל אותנו במשך שנים, מראשית ימי הליכוד.
לאן? לאוסלו? 162426
זה לא היו רבין ופרס במקרה? מה? הם בליכוד?
למה לא מספרים לי שום דבר...
לאן? לאוסלו? 162484
לא. אלה היו בגין ושרון בלבנון, הם ושמיר בשטחים הכבושים ונתניהו בכל דרך התנהלותו.
באמת לא מספרים לך שום דבר.
לאן? לאוסלו? 162506
אה, כן, שכחתי. רבין ופרס עשו ''שלום'' עם ערפאת שבאמת רצה בשלום. זה רק ביבי שקלקל עם הדרישות הטרחניות שלו בנוגע לנושאים שוליים כמו הזכות שלנו לא להטבח מדי שני וחמישי באוטובוסים ובמרכזי הקניות.
לאן? לאוסלו? 162678
באמת שכחת. שכחת את הפרובוקציות של נתניהו בחפירות מנהרת הכותל ומיזמוז תהליך השלום. שכחת את הפיגועים בשוק מחנה יהודה וקפה אפרופו. (או שאולי גם הם באשמת רבין ופרס?) שכחת את מדיניותו הכללית של נתניהו שגרמה לעוד ועוד הרוגים מיותרים בלבנון עד שבא ברק ושם קץ לפארסה הזו. שכחת את דרך קבלת ההחלטות החופזנית של נתניהו שגרמה בין השאר לביצוע הכושל של חאלד משעל. שכחת את הידרדרות מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בתקופתו. לא נורא. תמיד אפשר ללמוד.
מקובל לחשוב 162206
לא מקובל לחשוב כלום. בשביל זה יש סטטיסטיקה.

ראי עמ' 40 והלאה.

בפרק הביבליוגרפיה של אותו המאמר אף ישנם מראי מקום המפתחים את הטענה לפיה בוחרים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ומזרחיים תושבי הפריפריה נוטים להצביע לימין, כיוון שהם חשים שהם מתחרים עם הפלשתינאים על אותם מקומות עבודה (שפיר ופלד, 1986; לוין-אפשטיין, 1989; פלד, 1990א; שלו וקיס, 2000).

בנוסף, א', ב' ו-ג' מאושררים מדי בחירות ע"י הסטטיסטיקות שעורכת מינה צמח. לצערי, לא מצאתי את כתובת האתר של המכון.

ועל המאפיינים הנפשיים: אחרי שקראת (תגובה 162126) למצביעי השמאל "נאורים" (במרכאות), ובכך רמזת לכך שדעתך בנושא היא שמצביעי השמאל הם בדיוק ההיפך מנאורים, הרשי לי לנחש שהמאפיין הנפשי הראשי של מצביעי השמאל הוא פרימיטיביות. מה, לא?
מקובל לחשוב 162212
את אותו מאמר אפשר לקבל גם בפרוטוקול לא מאובטח http://www.nuff.ox.ac.uk/rc28/Papers/Lewin.pdf (יותר מהר, ורואים שזה קישור).
מקובל לחשוב 162214
תודה על האסמכתא.

תוכלי להתייחס *ברצינות* למאפיינים הנפשיים השונים של שתי הקבוצות, לפי הבנתך ולפי נסיונך (אם ישנם כאלה)?

ושאלת אגב, האם את מבחינה בין "חכמה" ובין "אינטלגנציה"/"השכלה"?
אם כן - מה ההבדל *העיקרי* ביניהם, לדעתך?
מקובל לחשוב 162221
1. תשובה רצינית: אני סוציולוגית, ומעצם כך לא מתעניינת ברעיון של "מאפיינים נפשיים". רובנו מצביעים בהתאם לקבוצות אליהן אנחנו משתייכים (חברתית, כלכלית, דתית, תרבותית), ולהשתייכות לקבוצה יש משקל גדול הרבה יותר בדפוסי הצבעה מאשר לתכונות אופי (אחרת לא היינו מוצאים טרנדים קבוצתיים כ"כ ברורים בדפוסי הצבעה).

2. למה הלוכסן בין אינטליגנציה והשכלה? האם את חושבת שאלו הן מילים נרדפות? הייתי, אם כבר, מלכסנת את "חכמה" ו"אינטליגנציה" למול "השכלה", כשהראשונות מצביעות על מה שבאופן קלאסי בודקים מבחני IQ (מהירות תפיסה, חשיבה אנליטית וחבריהן) למול "השכלה", שהיא "כמה תארים יש לך". אני מכירה אנשים מאוד חכמים אך לא משכילים, ולהיפך.
למה?
מקובל לחשוב 162273
1. גם אם את צודקת בטענתך, שההצבעה נובעת בעיקרה מהשתייכות ל"קבוצה", עדיין אפשרי שיהיו לאותה קבוצה מאפיינים נפשיים שונים משל קבוצה אחרת.

2. ייתכן שההגדרות שלנו שונות. ב"חכמה" כוונתי ל*חכמת החיים*, שהגדרתה לפי תפיסת עולמי הינה: היכולת להגדיר את יעדי-הביניים היעילים ביותר לשם השגת האושר המקסימאלי האפשרי בזמן הקצר ביותר, במאמץ הקטן ביותר ביחד עם היכולת להשיגם בפועל.

לפי הגדרה זו, מכל מקום, מקומה של האינטלגנציה הינו לצד ההשכלה.
מקובל לחשוב 162998
1. מאפיינים נפשיים כפועל יוצא של השייכות לקבוצה, ולא כגורם להשתייכות אליה.
2. ההגדרות שלנו אכן שונות. טוב תעשי אם תיעזרי במילון.
אשאל שוב: מהי מטרת ההגדרות לעניין הדיון?
האם יש גם מאפיינים נפשיים ל"שמאל" ול"ימין"? 162536
אני אישית מכירה שמאלנים קיצוניים שהם דורסניים, כוחניים ואגוצנטריים לחלוטין ואנשי ימין קיצוני עדינים, טובי לב ורגישים. אז לא. לא באופן מוחלט בכל אופן...
האם יש גם מאפיינים נפשיים ל"שמאל" ול"ימין"? 568774
יש עוד שני מאפיינים למצביעי ימין בארץ:

א. צאצאי "המשפחה הלוחמת", זו האליטה ההשכלתית הכלכלית של הימין הקיצוני.
ב. יוצאי חבר העמים

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים