הדרך היחידה להפסיק את הפיגועים. 170903
אני לא טוען שצריך להיות תוקפנים עם הערבים או לא . אני טוען שצריך להראות לנו ולהם את הטעות ההיסטורית שישנה אצלם. . הבעיה שבכדי לשכנע אותם בטעות שלהם אנחנו צריכים לשמש דוגמא שאנחנו מאמינים בתורה. מסתבר שבורא העולם בהשגחה פרטית דוחף אותנו לחזור בתשובה.

אני רוצה במאמר זה להביא ראיה שיש "טעות" וסילוף באמנה של הפלסטינאים שגורמת להם לעשות פיגועים וניתן על יד הסברה להפסיק את הפיגועים.

כך כתוב באמנה הפלסטינית:

"בכתבים ערביים נטען, כי הבטחת האל לאברהם התייחסה לזרעו, עליו נאמר שיהיה ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים. כיון שהיהודים אינם כה רבים, הדבר מלמד שבכלל זרעו של אברהם נכללו גם הערבים ואפילו הנוצרים."

תשובה שהיה צריך לתת לערבים:

נכון שכתוב בתורה :בספר בראשית פרק טו' פסוק ה'
"ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים--אם תוכל, לספור אותם; ויאמר לו, כה יהיה זרעך.."

אבל הם לא ראו (או לא רצו לראות) מה שכתוב בספר דברים כח' "ונשארתם מתי מעט תחת אשר הייתם ככובי השמים לרוב - כי לא שמעת בקול ה' אלוקיך." כך שאם הפלסטינים מביאים ראיה שבגלל שהיהודים מעטים, הארץ שייכת לערבים, הם טועים.
כתוב בראשית פרק כא'

"ויאמר אלקים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך--כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקלה: כי ביצחק, יקרא לך זרע.. "

וכך אומר בורא העולם ליצחק אבינו:
בראשית פרק כו' ג'
"גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך: כי לך ולזרעך, אתן את כל הארצת האל, והקמתי את השבעה, אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך, ככוכבי השמים, ונתתי לזרעך, את כל הארצת האל..."
מכאן שהארץ לא הובטחה לישמעאל.
אני לא טוען שצריך להיות תוקפנים עם הערבים או לא . אני טוען שצריך להראות לנו ולהם את הטעות ההיסטורית שישנה אצלם. הבעיה שבכדי לשכנע אותם בטעות שלהם אנחנו צריכים לשמש דוגמא שאנחנו מאמינים בתורה. מסתבר שבורא העולם בהשגחה פרטית דוחף אותנו לחזור בתשובה.

באהבה רבה
דו
הדרך היחידה להפסיק את הפיגועים. 170905
לא מכבים אש (פונדמנטליזם) בדלק (דת).
הדרך היחידה להפסיק את הפיגועים. 170920
זאת הדרך היחידה להפסיק את הפיגועים. לא יעזור לך לעשות שטיפת מח.
הדרך היחידה להפסיק את הפיגועים. 170917
כמה כוכבים אתה חושב שרואים בשמיים בלי טלסקופ? תתפלא כמה מעט.
3000 170919
מכאן ראיה שלאברהם אבינו היה טלסקופ.
3000 170943
או שהוא ידע לספור רק עד 1,000.
הדרך היחידה להפסיק את הפיגועים. 171193
בורא העולם העלה את אברהם אבינו מעל כיפת השמים.

נא לראות בקישור להלן.
מובא במדרש תנחומא שופטים יא
העלה אותו למעלה מכיפת השמים.
עכשיו הגזמת. 171197
איפה נמצאת כיפת השמים, ואיך אפשר להיות "מעליה"?
התורה דיברה בלשון בני אדם. 171203
טענה:

הרקיע אינו כיפה. מחשבה כזו היא הבל מוחלט.

תשובה:

לא ברור ממה נגזרת המילה "כיפה". האם מן השרש "כפף" או שהמילה "כיפה" נגזרת מן המילה "קפלוס" היינו "ראש". בכל מקרה מדובר בעקימה רציפה כדוגמת כדור. הראש ביסודו כדורי למדי. לכן המילה כיפה עשויה להתפרש ככדור או כקטע של כדור. הרקיע, או הרקיעים, לפי התפיסה המודרנית הוא בעצם היקום כולו. אין לנו ידיעה ברורה על המבנה של היקום כולו. הדעת נותנת שיש לו צורה הנוטה להיות כדורית כדוגמת כל הגלקסיות וצבירי הכוכבים. אשר על כן יש מקום איתן לסברה שהרקיע הוא דמוי כיפה (כדור) בכל מקום בו צופה האדם אליו.
גם המכילתא? 171222
אין קשר בין המבנה (התלת-ממדי) של היקום לבין מה שמכונה "כיפת הרקיע". הרקיע הוא "דמוי כדור" בכל מקום שצופים בו, מכיוון שהצפיה היא למעשה הטלת תמונת השמיים על כדור שהצופה במרכזו. הכדור הזה הוא וירטואלי לחלוטין - הרקיע בוודאי אינו דמוי כיפה (דו-ממדית!) בשום מקום.
אם כך, לאן נלקח אברהם, בדיוק?
גם המכילתא? 171270
לא יודע. וזה לא משנה. ואתה סותה מהנושא. אני הראתי לך שלא בעיה בשביל בורא העולם להראות לו את מספר הכוכבים.
הנושא הוא איך ניתן לשכנע את המחבלים שיפסיקו את הפיגועים. התשובה שלי: צריכים קודם לשתדל לקיים את כל התורה ולאחר מכן להסביר לאחרים שהם טועים.
גם המכילתא? 171274
אתה מסוגל להבין, אני מניח, שאם הוריך היו מוסלמים כמעט בטוח שגם אתה היית מאמין במוחמד ומשתדל להסביר לאחרים שהם טועים.
גם המכילתא? 171276
אתה טועה. אני מכיר הרבה יהודים שההורים שלהם חילוניים. והם חזרו בתשובה ואומרים לכל החילונים שהם טועים. צריך לחפש את האמת ולהפיץ אותה ולא להשאר בדעות קדומות.
גם המכילתא? 171278
אני טועה? כלומר אם היית מתחנך באוירה דתית מוסלמית (או נוצרית) מגיל אפס אתה מאמין שהיית מגלה את האמת היהודית? עליך נאמר "אשרי המאמין" או אולי "פתי מאמין לכל דבר".
גם המכילתא? 171285
לא נוכל בשום אופן להוכיח את המוסלמים, לפני שאנחנו נשתדל לקיים את כל התורה. אני ואתה נוכל לשנות את העולם.
בדיוק להפך! 171390
ואולי דווקא לא נוכל בשום אופן להוכיח את המוסלמים בשעה שיש ביננו המקיימים את התורה?
בדיוק להפך! 171529
איך הגעת למסקנה מוזרה זאת?
בדיוק להפך! 171539
העובדות מצביעות על כך, ידידי. בעצימת עיניים לעולם לא נוכל להוכיח את המוסלמים. הרי כל הויכוח הוא בבחינת "איזה ספר יותר צודק, שלנו או שלהם", רק התנערות מהמוסר התאולוגי תוכל להביא את המוסלמים להכרה בטעות של ספרם. את הדוגמא הלא אתה בעצמך הבאת!
גם המכילתא? 171397
את השינוי בכיוון שאתה חפץ תצטרך לעשות בלעדי. אני מאחל לך כשלון חרוץ.
גם המכילתא? 171535
אין דרך אחרת להפסיק את הפיגועים.
איך אתה יודע? 171543
איך אתה יודע? 171546
עניתי על כך. באמנה הפלסטינית כתוב שהארץ מגיע להם בגלל שבורא העולם הבטיח לזרעו של אברהם והם טוענים שהכוונה לישמעל ולא ליצחק.
לפני שהמחבלים עושים פיגוע הם צועקים אלהה ואקבר. כלומר הם מודיעים לעולם שהם עומדים לעשות מצווה בשם השם. אין אפשרות לשנות את דעתם אלא בהסבר. וזאת לא ניתן לעשות אם אנחנו לא מקיימים ומאמינים בתורה.
איך אתה יודע? 171548
ואם כולנו נאמין ונקיים את מצוות התורה, מי אמר שהם ישתכנעו גם?
איך אתה יודע? 173895
אני טוען שצריך להראות לנו ולהם את הטעות ההיסטורית שישנה אצלם. הבעיה שבכדי לשכנע
אותם בטעות שלהם אנחנו צריכים לשמש דוגמא שאנחנו מאמינים בתורה.
מסתבר שבורא העולם בהשגחה פרטית דוחף אותנו לחזור בתשובה.
איך אתה יודע? 171958
טיבי מגיע לאולפן פו(פו)ליטיקה. המראיין, דן מרגלית מן הסתם, שואל אותו שאלה נימוסית (מה נשמע או משהו כזה) וטיבי עונה "בעזרת השם". דן שואל למה, האם הוא חושב להפוך ליהודי. טיבי מסביר לו בסבלנות, כמו שמסבירים לילד קטן, ש"בעזרת השם" ו"אינשאללה" זה בדיוק אותו דבר, אבל בעברית או בערבית.

אם כבר, אז צריך לשכנע את היהודים ומוסלמים (והנוצרים וכל השאר), שבסופו של דבר, האל הוא *אותו* האל, והשאלה היא האם המשיח כבר הגיע, ואם כן אז מה שמו (ישו, מוחמד, הבאב (Báb), ג'וזף סמית' או הרבי מילובביץ).
למעשה, כמות המתים במהלך ההיסטוריה רק מהמחלוקת הקטנה על השאלה הנ"ל, נראית כהוכחה לחוסר ההשגחה האלוהית היושבת בבסיס האמונה הדתית. (וכל זאת בלי לזלזל או לפגוע).
איך אתה יודע? 171971
המוסלמים ככלל אינם רואים במוחמד משיח, אלא רק הנביא האחרון (ויש השיעים, שרואים בעלי, גיסו, גם כבעל יכולות, ונראה לי שגם יש להם אמונה בהמשכיות דרך האימאמים. ויש האחמדיים שחושבים שהכליף השמיני, אל-מהדי, יחזור כמשיח.. סיפור, בקיצור).

אגב, כפי שכבר צויין באייל בעבר, המשיחיות היא תגובה יהודית לנצרות, ולא דבר-מה המבוסס באמת על התנ''ך. הנביאים שם מנבאים על העם באותו הדור, ולא על איזה מין משיח בעתיד הרחוק. אבל מי שרוצה למצוא משיח, ימצא גם שם.
איך אתה יודע? 171978
נכון, הייתי צריך לרשום ''נציגו האחרון עלי אדמות'', בתקווה שזה כללי מספיק.
לגבי משיחיות יהודית, מאחת מהן צמחה הגרסה המקורית של הנצרות. אבל זה לא המקום לדון בכך.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים