אם זה נראה כמו טריק, ומתנהג כמו טריק 175370
זה טריק.

במקום להציג את נוסח ההסכם, מפריחים באוויר שמועות על מה שיש בו. ואז, ממישהו אחר, בראיון אחר, מתברר שלהד"ם.

למשל- "ויתור פסטיני על זכות השיבה"- פשוט לא קיים. ממה שאמרו /כל/ הדוברים (מטעם עצמם?) הפלסטינים שיצא לי לשמוע, ברור לחלוטין שלא מדובר על ויתור שלהם על עקרון זכות השיבה, אלא רק על מימושו בפועל. לעומת זאת- ישראל מוותרת כנראה על /עקרון/ הריבונות בהר הבית, בנוסף לויתור בפועל, שכן ברור שתימשך השליטה המעשית של הפלסטינים בהר. לכן "ויתור פל' על זכות השיבה תמורת ויתור יש' על ריבונות בהר הבית" זה ניסוח שקרי.

על מי הם חושבים שהם עובדים?
אם זה נראה כמו טריק, ומתנהג כמו טריק 175406
האמת היא שאני פשוט עדיין המום לאור הלולינות המילולית של כל המרואינים הקשורים להסכם.
חוזה שמתיימר לסיים את כל המחלוקות ולהבהיר את העובדות עטוף בכל כך הרבה ערפל.

ההתחמקויות וההצהרות של ''יהיה בסדר'' גורמות לי לכאב חד בקרקעית הבטן.
אם זה נראה כמו טריק, ומתנהג כמו טריק 175422
מה זה בדיוק "עיקרון זכות השיבה"? או שהם ישובו או שלא, וממה שאני הבנתי, הם לא ישובו.
אם זה נראה כמו טריק, ומתנהג כמו טריק 175425
העקרון הוא שיש להם זכות כזאת. כל עוד זה המצב, הם יכולים לשוב ולתבוע את מימוש הזכות בכל מועד שיעלה בדעתם, ולחזור לנקוט במדיניות שהביאה להם רווחים פוליטיים (כלומר: לפוצץ אוטובוסים ומסעדות) כדי להשיג הסכם חדש וטוב יותר מבחינתם.
אם זה נראה כמו טריק, ומתנהג כמו טריק 175429
מעבר לבעיה שעליה הצבעת, גם ויתור עקרוני על הר הבית מטריד אותי. לעומת ויתור מעשי עליו, שזה בסדר מבחינתי.

אבל אם יהיה נוסח שלא מתייחס לוויתור עקרוני שלהם על זכות השיבה, ומדבר רק על ויתור מעשי, וגם לא מתייחס לוויתור יהודי עקרוני על הר הבית אלא רק מעשי, /ביחד עם/ התחייבות ברזל של הצדדים שבזה תם הסכסוך ואין להם תביעות נוספות- אני אשקול דבר כזה בחיוב.
(לא שהם עומדים בחיל ומחכים /לי/ שאסכים... אבל אם לי מפריע ויתור על הר הבית, כשבכל הקשור לדת אני יהודיה רק בברירת מחדל, הרי שאחרים בעמנו הקט יוטרדו כנראה הרבה יותר ממני).
אם זה נראה כמו טריק, ומתנהג כמו טריק 175433
ברגע שפליט מקבל פיצוי, הוא מימש את הזכות שלו, ולכן גם לאחר שמכירים בה, הוא *לא* יכול לשוב ולתבוע את מימושה.
אם זה נראה כמו טריק, ומתנהג כמו טריק 175434
אתה הופך את סדר האירועים. קודם יכירו עקרונית בזכות שיבה, ו/אז/ הפליט ידרוש מימוש, או יסתפק בכסף. אתה רוצה לסמוך על זה?
מה הבעיה? 175439
מתוך דבריו של עבד אל-ראזק:
"בנוגע לזכות השיבה, מדובר בפתרון מאוזן והגיוני, שנותן את הזכות הבלעדית לפליטים להחליט על גורלם. פליטים אלה יוכלו להחליט על שובם לתחומי ישראל - לשטחים שלגביהם יחול עיקרון חילופי השטחים, וכן לשטחים בתוך ישראל, אם ישראל תחליט שהיא מקבלת זאת. הפליטים יוכלו להחליט שהם רוצים פיצויים ולהישאר במקום שבו הם נמצאים או לעבור לכל מקום שבו הם יבחרו במידה שהמדינה שאותה הם יבחרו תסכים לקבל אותם".
ז"א, ההכרה בזכות השיבה היא הכרה עם פתרון בצידה, פיצוי כספי או הגירה למדינה בה יבחר הפליט, ושתסכים לקבל אותו, מאחר שסביר להניח שמרבית המדינות לא ישמחו לקבל אליהן פליטים פלשתינאים (ועל אחת כמה וכמה, ישראל), הפליט יוכל לבחור בין פיצויים להגירה לשטחי הרשות, מי שלא יבחר באף אחת מהאפשרויות, לא יוכל לאמר שזכותו לא מומשה, משום שהוא ויתר על מימושה.
מה הבעיה? 175441
אם הם מערפלים את הנוסח לגבי השיבה כך שכולם ייצאו מרוצים, אז שיערפלו כנ''ל את עניין הריבונות על הר הבית.

אבל אנחנו מתווכחים פה ''על עיוור''. אני רוצה לראות את הנוסח המלא והמדוייק, אם יש כזה.
מה הבעיה? 175443
הנוסח מעורפל, אבל המשמעות שלו חד משמעית.

גם אני.
מה הבעיה? 175442
"אם ישראל תחליט שהיא מקבלת זאת" הוא, כמובן, ניסוח שמשאיר את כל הסעיף הזה ריק מתוכן מעשי. מה נשאר? נשארה הכרה *עקרונית* בזכות השיבה, ופתח ללחצים נוספים על ישראל לגרום לה ל"להחליט" את מה שרצוי לפלס' שהיא תחליט.

אחרי שלימדת אותם איך משיגים את זה (מסתבר שרצח תינוקות הוא צעד אפקטיבי מאד) ונתת להם להקים מדינה "מפורזת", אתה מצפה שהם פשוט יישבו בשקט? אשרי המאמין.
מה הבעיה? 175446
להפך. זה החלק הכי משמעותי בניסוח, שמבטל למעשה את זכות השיבה, ומשאיר אותה כזכות לקבל פיצויים, תוך כדי ויתור על תביעות עתידיות. נשאר ויתור פלשתינאי על מימוש זכות השיבה, תמורת פיתוי כספי והכרה ישראלית בזה שהפיצוי הוא תחליף לזכות השיבה. אמנם הפסד לישראל במישור ההצהרתי, אבל ניצחון לישראל במישור המעשי. ברגע שהפלשתינאים מקבלים את זכותה של ישראל להחליט, ברור שהם צריכים לקבל גם כל החלטה ישראלית (למרות שברור שהם ינסו להשפיע על החלטה כזו).

גם כאן, בדיוק להפך. הרג התינוקות לא קידם אותם למטרה (בהנחה שהמטרה היא זכות השיבה), אם לפני הרג התינוקות הם יכלו לקבל מדינה בגבולות 47, ולפני האינתיפאדה הם יכלו לקבל זכות שיבה חלקית, היום הם נאלצים להסכים לוותר על כל מימוש מעשי של זכות השיבה.
מה הבעיה? 175950
היום בהארץ פורסם הנוסח המלא (כנראה), בהנחה שזה אכן הנוסח המלא, אפשר לומר ש:
1. ישראל לא מכירה כלל בזכות השיבה אלא ב"בעיית הפליטים".

2. לישראל יש וטו על מספר הפליטים שיקלטו בשטחה, על כל פליט באופן פרטני, ועל דרך הקליטה של הפליטים בארץ.

3. פליט שבמשך חמש שנים לא יבחר לקבל פיצויים, להגר למדינה קולטת שתסכים לקבל אותו או להשתקם, יחשב כמי שויתר על זכויותיו ולא יוכל לבוא לישראל בדרישות בעתיד.

4. החלטות האו"ם בעניין הפליטים מבוטלות.

לסיכום, בניגוד למה שחשבתי, הפסד חד משמעי לפלשתינאים במישור המעשי (כולל ויתור על דרישות עתידיות, והכרה מלאה בריבונותה של ישראל), ללא הכרעה במישור ההצהרתי.

זה נוסח מקוצר של הסעיף הרלוונטי בלבד 176025
ואני עדיין לא מבין למה המסמך המלא לא זמין ברשת לכלל הציבור - אפילו אם רק באנגלית.
אני דווקא כן מבין 176033
לדעתי יש כאן התנהלות תקשורתית מכוונת (ודי מוצלחת) במטרה לשמר את ההסכם בסדר היום התקשורתי. כל יום מודלפת לעיתונות (בעיקר ל"עיתונאי הבית", עקיבא אלדר, אבל לא רק) פיסה מסקרנת אחרת מתוך ההסכם, וכך הוא מצליח להישאר בתודעה התקשורתית והציבורית כבר יותר משבוע (אאל"ט) - הישג לגמרי לא מבוטל במציאות הישראלית.

ואחרי המפה הפרטנית של חלוקת העיר העתיקה אתמול, היום מתפרסמת גם מפה מפורטת של חילופי השטחים עפ"י ההסכם: http://www.haaretz.co.il/hasite/images/printed/P1610...
אני דווקא כן מבין 176048
אני לא מצליח להבין למה מוסרים לפלסטינים את "שטח ההפקר" של לטרון. אם זה שטח הפקר אז אין להם שום זכות אינהרנטית עליו שלנו אין, לא? (לא שיש להם איזושהי זכות אינהרנטית על ארץ אבותינו בין נחל מצרים לפרת, אבל יש גבול לדרישות, והוא לא עובר מערבה לכביש מספר 1). מישהו מכיר את ההסכמים ההיסטוריים הרלוונטיים, או אפילו יודע מהם?
אני דווקא כן מבין 176049
הסגול (כמו לטרון והר הדר) זה ''שטחים שיעברו לישראל''.
מעניין מי גר בהר אדר 176051
(חוץ מבוס אחד שלי לשעבר) ובאורנית, שהצליחו לסדר לעצמם סיפוח לישראל.
זה חלק מהטקטיקה 176050
שאמרה שויתרו על זכות השיבה, ואח"כ זה הוכחש.
מדובר בעמדות פתיחה למו"מ של הצד הפלסטיני. הם מתחילים עם מפות מתוכנית החלוקה של 47 כנקודת מוצא חדשה.
הבעיה מתחילה כשמישהו בצד הישראלי מתחיל לקרוא לזה הסכם.
מה הבעיה? 175453
לפי נחום ברנע:
"בנייר ז'נבה יש פרק שדן בפליטים. ועדות בינלאומיות יקבעו מיהו פליט ומה הפיצויים המגיעים לו, אבל ישראל תהיה ריבונית להחליט כמה ואת מי להכניס לגבולותיה. הנייר מדבר על מעמד של "מדינה מארחת". הוא ממליץ לישראל לנהוג כאחת המדינות האלה, שאמורות לקלוט כ-‏30 אלף פליטים כל אחת." http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1583-2788778,00....
פשוט: אוטוסוגסציה 175481

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים