תינוקות מסוכנים 182034
כל עוד רוב הדתיים יאמינו שהחילונים הם "תינוקות שנשבו", דהיינו, תועים בדרך ו/או טועים, שיש רק לחנך אותם כמו שמחנכים תינוקות ולהשיבם ל"דרך הישר", נוכל "איכשהו להסתדר" במדינה.
השאלה מה יהיה כשיותר ויותר דתיים יקלטו שיש מספיק חילוניים שהם חילונים מתוך בחירה שיודעים מה הם עושים, והבעיה אינה בעיה של חינוך לא נכון, מחסור במקורות או "היעדר חופש גישה" כפי שמציג זאת הנשיא קצב.
אני חושב שכאשר רוב הדתיים יפנימו את העובדה שהחילוניות היא דבר מודע, שנעשה מתוך בחירה, ולא ניתן להחזיר אותנו בתשובה באמצעות שידולים, חינוך או כל דרך אחרת שננקטת כלפי "תינוקות", אז עשוייה לפרוץ פה מלחמת האזרחים.
ואולי את הירייה הראשונה כבר ירה יגאל עמיר, שהפנים מה זה חילונים.
תינוקות מסוכנים 182042
סלח לי, אבל זה נשמע לי בליל של שטויות.
רוב החילונים הם אכן תינוקות שנשבו - במובן ההלכתי של המושג (אם הבנתי אותו נכון מהתגובות לעיל). זאת אומרת - הם חונכו להיות חילונים, ולא נחשפו ל*חינוך* דתי בגיל צעיר.
יותר מזה, *רוב* החילונים (כן, כן, אני יודע - אנשי האייל כולם חשבו עמוקות על דרכם ובחרו בחילוניות) לא בחרו בחילוניות אלא המשיכו בה מתוך ברירת מחדל.
אגב, גם רוב הדתיים אינם דתיים מבחירה. הם חונכו להיות דתיים ולכן הם דתיים. בכלל, רוב בני האדם ממשיכים בדרך שהתוו להם הוריהם. עובדת חיים, גם אם נשתטח על הרצפה, ונבכה כתינוקות.
אין קשר בין המושג "תינוקות שנשבו", לבין השימוש שעשית ב"תינוקות" במשפט האחרון של תגובתך.
והקשר של יגאל עמיר הוא זה שהביא אותי לכתוב "בליל של שטויות".
סתם הערת ביינים 182051
שקצב משתמש בביטוי ''תנוקות שנשבו'' הוא משתמש בו לפחות בשני רבדים.
עברית יהודית, ועברית חילונית.בכל שפה יש לו משמעות אחרת.
תינוקות מסוכנים 182057
אני מצטער. כשאני שומע את המלה "תינוקות" עוברות בי אסוציאציות די ברורות למי שמצד אחד משתטח על הרצפה, בוכה (וספוג בטיטולים) וגם מי שלא יודע כלום, ושיש לגונן עליו, לשמור עליו ולחנכו. אני מניח שגם מי שטבע את המושג, היו לו בראש חלק מהאסוציאציות שלי, בעיקר הקבוצה השניה, במובן של: יש אפשרות ללמדו את הדרך הנכונה שבה הוא אינו מבין כלום, וצריך לעשות זאת.
כל מפעל ההחזרה בתשובה מלמד על אמונתם של דתיים שיש לעשות זאת, והיחס אלינו החילונים בקרב אותם מחזירים בתשובה די מראה שהם רואים אותנו כך בדיוק: כעדת תינוקות, שלא יודעים כלום מהחיים שלהם, אבל אם נחנך אותם וניתן להם סוכריות, הכל יהיה טוב.
אני לא בחרתי בחילוניות שלי כברירת מחדל. טוב לי עם החילוניות שלי, ואין לי צורך לחפש אמת אחרת. וזה לא שלא נחשפתי אל אפשרויות אחרות. דווקא ראיתי הרבה, שחזרתם בתשובה נבעה מברירת מחדל. לא היה להם טוב בחיים החילוניים שלהם.
ובקשר ליגאל עמיר, אתה יודע מה? אני מוכן שהזמנים יוכיחו שדברי הם אכן "בליל של שטויות". עדיף שיקראו לי שוטה על הדברים היותר גרועים שעלולים לקרות לי, ולשאר החילוניים.
תינוקות מסוכנים 182066
אני חושב שזה בדיוק חלק מהפער שמדובר עליו. כשאתה שומע תינוקות אתה נעלב. כשאומרים תינוק שנשבה מתכוונים (אני מקווה, מתוך אמוני במה שנאמר לעיל) למונח הלכתי פשוט ולא מעליב. במקום להעלב, תקשיב להסבר. למדת מושג חדש? יופי. גם אני.

אתה בחרת בחילוניות שלך כי "אין לי צורך לחפש אמת אחרת". זוהי בחירה של ברירת מחדל. לו היית נולד לקבוצה אחרת, ייתכן שהייתי בוחר להישאר מה שאתה כי לאהיה לך צורך לחפש אמת אחרת. נודה על האמת, רובנו בוחרים להישאר בקבוצה שנולדנו בה בלי לערוך חיפוש אמיתי של אמת אחרת. אנחנו רואים קבוצות אחרות, מבחוץ, לפעמים לומדים עליהן משהו, אבל לא יותר. רובנו, לא כולנו, נשבים בתוך מה שנולדנו לתוכו.

המשפט האחרון שלך ממשיך בקו הקודם. יגאל עמיר לא רצח את ראש הממשלה כי הוא היה חילוני (למיטב ידיעתי). יש חילונים מובהקים מרבין. ומה עלול לקרות לך ולשאר החילונים (ומה בנוגע לגויים? האם אני אמור להתחיל לפחוד?)
עוד הערת ביניים 182071
כשקצב אומר תינוקות שנשבו הוא מכיר בודאות את המשמעות בעברית חילונית.אנשים המחזיקים בהשקפת עולם רדודה באשמתם או שלא באשמתם.
שהנשיא נושא דברים בפומבי הוא דובר עברית חילונית.
אם הוא היה משתמש במונח ההלכתי בשעור הגמרא היומי שלו.היה אפשר לקבל את הטיעון שהוא התכוון למונח ההלכתי.
עוד הערת ביניים 182072
אולי "אנשים המחזיקים בהשקפת עולם *חילונית* ש*לא* באשמתם" וזהו? (לפחות ה"שלא באשמתם" הוא בילט אין בביטוי.)
עוד הערת ביניים 182081
לא יודע
אבל נדמה לי שאנשים חילונים,מאמינים שחייהם הם תוצאה של הבחירות שעשו.כך שזו ''אשמתם'' המלאה.

אולי מה שמעליב חלק מהבוחרים להעלב הוא הראיה שהם ציבור שאין לו יכולת בחירה.שלא כמו שהוא מאמין.

אבל שוב הקונטקס של עברית חילונית הוא אחר והוא מדגיש את ההתיחסות אל הציבור כציבור של תינוקות.הנחותים מן הציבור שעמד על דעתו.אני מניח שתמצא גם אסמכתות הלכתיות למעמדו של ''תינוק''.
תינוק שנשבה 182074
מונח הלכתי פשוט - נכון. לא מעליב - רק אם אתה מוכן להיחשב לנחות על ידי אלה שמעלתם הגדולה היא שהם אוחזים באותן אמונות שהיו מקובלות לפני אלפי שנים. אם יחס מתעליין כזה היה מגיע מכל סקטור אחר מלבד היהדות הדתית, אני חושב שהיית פחות סובלני כלפיו (לדוגמא חשוב על התגובה לדבר האפיפיור שיש להתייחס ליהודים בסלחנות, הם רק תינוקות שנשבו).
תינוק שנשבה 182075
קצת משעשע לפנות דווקא אלי בתגובה כזו ;-)

האם הנחיתות היא מובנית בתוך הביטוי "תינוק שנשבה"?
תינוק שנשבה 182076
כמובן שהיא מובנית: היא מניחה שאני פגום, אבל לא באשמתי.
זכות העלבון 182096
גם אני בן אדם. גם לי מותר להיעלב. אם הייתי שמן, ואדם היה בא ברחוב, וקורא אלי להפסיק לאכול כל-כך הרבה עוגות, הייתי נעלב, בין אם באמת הייתי שמן בגלל שאכלתי כל-כך הרבה עוגות, בין אם הייתי שמן בגלל בעיית מטבוליזם, כך ששום דיאטת חסה לא הייתה עוזרת לי, ובין אם הייתי שמן מבחירה, כי אני חושב ששמן זה יפה, והבטן שלי נראית ממש מדליקה כשהיא מבצבצת לה מתחת לחולצה שלי.

גם לחילונים מותר להיעלב ולהפגע. לדתיים, מאידך, מותר להתנצל על שימוש בביטוי אומלל, במקום לשבת שעות ולנסות להסביר מדוע החילוני לא היה צריך בכלל להיעלב.

(ההכללה מכוונת אך אינה כפשוטה, נא לקחתה בהקשר)
תינוקות מסוכנים 182167
אם היית מכיר אותי, אולי הייתי מאשר לך לרשום את הCV שלי ולכתוב מתי בחרתי את ברירת המחדל הזאת, כמו שאתה קורא לזה. אבל היות שאתה לא מכיר אותי, אל תקבע בבקשה שבגלל שנולדתי חילוני, לא חיפשתי אמת אחרת כי אתה עשוי לטעות בגדול.
לא אמרתי שעמיר רצח את ראש הממשלה *כי הוא* היה חילוני. יגאל עמיר רצח איש שמייצג את התרבות החילונית, כי הוא מאמין שהוא עליון על התרבות החילונית, ומותר לו, במקרה שהוא נקלע לויכוח עם איש התרבות החילונית, ואיש התרבות החילונית חזק ולא מוותר לו, לפתור עניינים במעשה שהוא סטירה אלימה לתרבות החילונית. ומה שעלול לקרות הוא, במצב של התחזקות קו דתי מסוג זה ומסוגם של קוים דתיים אחרים, הוא הכרזה בקרב גורמים (קרי רבנים ואחרים עושי דין לעצמם) על אי לגיטימציה של החוק והתרבות החילונית. קרא בבקשה את מאמריה של ניצה כהנא המסבירים לך מדוע מדינה יהודית איננה יכולה לשיטתם להיות מדינה דמוקרטית (ואולי תמצא שם גם תשובה לשאלתך שבסוגריים). אז ניצה כהנא אינה אלימה, והרבה אחרים אינם אלימים, אבל אני סבור שיש לא מעט שעשויים לראות בחילונים הדמוקרטיים אויב שמותר להלחם בו בכל דרך, בדיוק כמו הגוי הערבי ועכו"ם, כי בהמשך קיומם פה והתעקשותם לנהל חיים במדינה בדרכם החילונית והכופרת, הם מפריעים לשלמותה של "המדינה היהודית" שעל פי תפיסתם.
תינוקות מסוכנים 182208
רגע רגע, אני בסה''כ ציטטתי אותך בנוגע לחיפוש דרך אחרת. אני מוכן באותה מידה לקחת את דברך ולהאמין שאתה אישית חיפשת ומצאת את האור בחילוניות. אבל רוב בני האדם לא מחפשים אור אלא פשוט ממשיכים בדרך שאליה נולדו. סטטיסטיקה.
תינוקות מסוכנים 182210
ספר את זה לגילית, לחלק נכבד מהדתיים (שאולי סוף סוף יבינו שהם תינוקות שנשבו באותה מידה) ולנשיא, לא למי שמסכים איתך.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים