הרכבת האחרונה לסן סימון 18500
אחת הסיבות לאי הקמתה של רשת רכבות יעילה ומרושתת ברחבי מדינת ישראל הינה הנימוק הביטחוני.

בדיקתם היומית של כל מסלולי מסילת הברזל במדינת ישראל עולה הון תועפות כבר בימים אלו, ויש לשער כי בהתרחב רשת הרכבות, כולל רכבות הפרברים למיניהם - תהפוך משימה מונעת זו לבלתי אפשרית, ולו מבחינת העלות הכלכלית.

הרבה יותר זול ובטוח לנסות ולמגן אוטובוסים מאשר רכבות.

זוהי המציאות המרה האמיתית במדינת ישראל.

א. מאן
הרכבת האחרונה לסן סימון 18504
אני פשוט חייב לבקש בדל-סימוכין לטענתך, שלא ראיתי מעולם זכר לה בשום מקום אחר. אנא!
הרכבת האחרונה לסן סימון 18542
מיץ ידידי,

אין בידיי כל סימוכין להשערתי זו, אך ניתן בהחלט לשער, כי ברשימת הוצאותיה השונות של רכבת ישראל מצוי בין היתר התקציב והעלות לבדיקת שלימותה היומיומית של מסילת הברזל הנעשית כבר היום.

במידה ותשתית הרכבת בישראל תגדל ותתפתח, ובמידה ומהירות נסיעת הרכבות בה תדמה במעט לרמה הנהוגה באירופה (160 קמ"ש) - יש לשער כי עלות ההוצאה לבדיקה מתמדת של תקינות המסילה ואי חבלתה עשוייה לטפס ולעלות עשרות מונים יותר.

אין כל צורך להסביר, עד כמה יכולה פגיעה במסילת הברזל להיות אטראקטיבית בעיני ארגוני טרור שונים;
כל הורדת רכבת מהירה ממסילתה תגרור עשרות הרוגים ומאות פצועים, כל זאת במחיר ובסיכון אנושי יחסית נמוך, מבחינת ארגונים אלו.

בעייה טכנית שכזו אינה קיימת באוטובוסים ומטוסים, ועל כן אין לשער כי רכבת ישראל תוכל אי פעם להתחרות תחרות של ממש בשני אלמנטים אלו.

בברכה

א. מאן
הרכבת האחרונה לסן סימון 18563
ובכן, מדובר בספקולציה, או שמא נאמר "ספק-ולציה", היות שהיא מעוררת ספקות רבים באשר לנכונותה. קשה לראות מתי ואיך בדיקה כגון זו שאתה מתאר היא אפשרית ויעילה (בשעות העומס - קטע המסילה בין שתי תחנות מכיל רכבת נוסעת (או שתיים, בכיוונים מנוגדים) בכל רגע נתון, כך שלא ניתן להניח עליו רכב-בדיקה. בשעות שלפני שעות העומס, ניתן אמנם לבצע בדיקה, אך קשה להבין מה ערכה לנוכח האפשרות של חבלה בשעה מאוחרת יותר. בניגוד לרשת הולכת החשמל (הרווחית), שעליה מוצבת שמירה קבועה, אין שמירה כזו על רשת מסילות הברזל). אין בכך בכדי לקבוע שרכבת ישראל אינה נוהגת ככל חברת רכבות אחרת, ובודקת את מצב המסילה מעת לעת כדי לבצע תיקונים היכן שאלה נדרשים. זהו חלק אינטגרלי מעלות אחזקת המסילה, בה נושאת כל חברת רכבות. לרכבת ישראל גם סעיף הוצאות שמן לאבטחת מתקניה הנייחים והניידים, שאפשר לשער שהוא גדול יחסית לנהוג בעולם, ממש כשם שעלויות האבטחה ב"אל על" (המתחלקות בין החברה הממשלתית לבין הממשלה גופא) גבוהות מהנהוג בחברות תעופה אחרות. כל זה עדיין לא מהווה סיבה (ובוודאי שלא את *הסיבה המכרעת*) לאי-הרחבתה של רשת מסילות הרכבת בישראל. זאת כיוון שהתועלת השולית מכל קילומטר מסילה נוסף הולכת וגדלה, ואילו הוצאות-האבטחה השוליות הולכות ופוחתות (גם אם הן כוללת את הבדיקות שמתבצעות, להשערתך), כך שבעוד שהובלת נוסעים ברשת המסילות הנוכחית הינה עסק מפסיד - הובלת נוסעים ברשת מסילות מפותחת יותר עתידה להיות עסק מפסיד-פחות. היכולת להוביל מטענים ברשת המפותחת עשויה להביא לרווחיות אפילו.

צר לי, אך דומני כי השערתך אינה אלא סברת-כרס, בעוד ישנם הסברים פשוטים ומבוססים יותר (שהוזכרו כאן ע"י אחרים) למצבה העגום של הרכבת בישראל.
הרכבת שלא הגיעה לסן סימון 18594
מיץ פטל היקר,

הינך בהחלט מוזמן לתייג ולכנות השערתי זו כמגוחכת, ואף להשליכה לפח הזבל של ההיסטוריה.

מבחינתי היתה ותשאר זו אחת הסיבות העיקריות והסמויות לאי פיתוח תשתית הרכבות במדינת ישראל.

בברכה

א. מאן
הרכבת שלא הגיעה לסן סימון 18597
אין לי עניין בתיוג השערתך כ''מגוכחת'' או לא, אלא בהערכת הסבירות שלה. הטיעונים שהבאתי למעלה והמספרים שהבאתי בהמשך (אלה גם אלה נותרו ללא מענה) גורמים לי לחשוב שסבירותה של השערתך נמוכה היא.
להטוטים עם מספרים 18565
מתוך הדו"ח השנתי של רשות הנמלים והרכבות לשנת 1999.

הנתונים הם באלפי ש"ח מתואמים (זהו מושג חשבונאי שאינו נהיר לי, אולם למיטב הבנתי ה"תיאום" אינו משחק תפקיד משמעותי בנתונים דלהלן).

הכנסות מהסעת נוסעים:
1998: 80,659
1999: 112,064 (גידול של כ-‏40 אחוז)
הוצאות אחזקה והפעלה (סעיף ההוצאות השלישי בגודלו אחרי שכר ופחת):
1998: 69,999
1999: 94,059 (גידול של כ-‏35 אחוז)
הוצאות שמירה:
1998: 8,522
1999: 11,182 (גידול של כ-‏30 אחוז)
הפסד נקי (לפני הכנסות מימון):
1998: 258,790
1999: 191,430 (קיטון של כ-‏25 אחוז)

יש לציין כי ב-‏1999 היתה לרכבת הכנסה של כ-‏70,000 אש"ח כסובסידיה ממדינת ישראל וב-‏1998 לא היתה סובסידיה. כמו כן, העליה בהכנסות מהובלת מטענים היתה בשיעור של כ-‏12 אחוזים בלבד.

לפי נתוני רכבת ישראל, חל בין 1998 ל-‏1999 גידול של 38 אחזו במספר הנוסעים, וגידול של 16(!!) קילומטרים באורך הכולל של המסילות (שאינו משקף, להבנתי, פעילות של הכפלת מסילות בקטע קיים).
הרכבת האחרונה לסן סימון 18508
טיעון מגוחך - איש לא בודק את מסלולי הרכבות (אחרת גם לא היו מתאבדים בהן).
ויותר פשוט לבדוק נוסעים ברכבת מאשר במכוניות פרטיות. היום נסעתי לעבודה שעה שלמה (בלי פקק - 12 דקות) בגלל שהמשטרה בדקה מכוניות בכביש.
הרכבת האחרונה לסן סימון 18524
דומני שמר מאן מתייחס לפגיעה בתשתית ולא בקרונות, כלומר: פיצוץ פסי רכבת זמן קצר לפני הגעת הרכבת אל מקום הפיגוע, או ממש עם הגעתה לשם.

יתכן שיש לכך פתרון טכנולוגי, אך אינני אומר זאת מתוך ידיעה לגופו של ענין.
הרכבת האחרונה לסן סימון 18561
מר מנדלסון היקר,

שמחתי לשמוע כי הינך מוצא את השערתי כ'מגוחכת'.

כולי תקווה כי גם ארגוני טרור שונים יימצאו בעתיד השערה זו כמגוחכת.

ברצוני אף להודות בהזדמנות זו לידידי יובל רבינוביץ', אשר הסביר פעם נוספת את הטעון הסבר לקוראים אלו או אחרים.

בברכה

א. מאן
הרכבת האחרונה לסן סימון 20748
ודאי תתעניין בידיעה שפורסמה היום - 10.4 - באתר וואלה:
המבשרת על יוזמה להקמת יחידה לאבטחת הרכבות, כולל תשתית הרכבות.
הרכבת האחרונה לסן סימון 20895
הרשה לי לנחש כי היוזמה הזו - או שתלך בדרכה של היחידה המשטרתית לאבטחת התחברוה הציבורית (אוטובוסים) ותבוטל בקול ענות חלושה, או שתלך בדרכה של הבטחתה של ממשלת ישראל כי חיילים בשירות חובה יוכלו לנסוע באוטובוסים על חשבון משהב''ט (גם אם חיילים אלה אינם חיילות), הבטחה שניתנה לאחר אירועי חטיפת החיילים של סוף שנות השמונים, ועדיין ממתינה למימוש. ואם בכל זאת יתמשש הרעיון - עדיין אני גורס שאין זה משום שיש צורך ביחידה משטרתית שכזו, אלא כי זה מאפשר למשטרת ישראל להגדיל את הכנסותיה.
הרכבת האחרונה לסן סימון 149124
האם חיילים בשירות חובה שאינם חיילות, לא נוסעים באוטובוסים ע"ח משהב"ט?
רכבת לילה לקהיר 149126
לא כשיש רכבת שמקשרת בין אותן שתי נקודות. אולי לזה התכוון מיץ.
הרכבת האחרונה לסן סימון 149145
נכון ל-‏12/4/2001, חיילות יכלו לנסוע בכל קווי "אגד" (למעט הקו לאילת) ללא הגבלה ע"ח משהב"ט בעוד שחיילים היו זכאים למימון נסיעות מסוימות בלבד (נסיעות אל מקום השרות ובחזרה ונסיעות בתפקיד). כך לדוגמא סייג כמו זה שציין האלמוני לא נגע לחיילות אלא לחיילים בלבד.
הרכבת האחרונה לסן סימון 149263
כנראה שמאז הימים (הכנראה רחוקים, אמרתי כבר) בהם אני הייתי חייל זה השתנה. בכל מקרה כשאני הייתי בשירות *חובה*, כל חייל קיבל כרטיסיה שאיתה הוא יכול היה לנסוע ע"ח הצבא לכל יעד שעלה על דעתו (לא כולל אילת), כל עוד הוא היה לבוש מדים (ומצוייד בחוגר). כך שזה לא ממש מדויק לטעון שממשלת ישראל לא עמדה בהבטחתה מסוף שנות ה80 (אלא אולי שהיא הצליחה לעמוד בהבטחתה רק מספר מוגבל של שנים).
דובי קננגיסר היה השלמיסט? 149264
ומה היה קורה כשהכרטיסיה הייתה נגמרת? למיטב ידיעתי המצב לפני החלטת הממשלה ולאחריה היה זהה, והפלה בין חיילות לחיילים.
כן, אבל אז לא יפה לצעוק את זה 149266
אתה רוצה שבדיוק כשהוא יראה לבחורה שהוא יוצא איתה את האתר הזה, שהוא העורך הראשי שלו, זה הדבר הראשון שיקפוץ לה לעין, והיא תיזכר איך פעם היא חשבה שהיא לא תצא עם מי שלא היה קצין קרבי בצבא, ותזרוק אותו?

כשהכרטיסיה הייתה נגמרת היית הולך לשלמיה‏1, ומקבל במתנה אחת חדשה. אם אתה מתכוון לכך שבמרווחים בין החלפה להחלפה היית עלול לשלם על איזו נסיעה מכספך, אפשר היה לשמור את הכרטיס ולבקש עליו החזר הוצאות‏2.
לא טענתי שלא הייתה אפליה בין חיילים לחיילות, אלא שהממשלה, באותה תקופה, אכן עמדה בהבטחתה ואיפשרה לחיילים בנים בשירות חובה לנסוע באוטובוסים על חשבון משהב"ט.

________________
1 אצלנו לא היה קננגיסר, אלא איזו פרחה אחת. לא זוכר איך קראו לה.
2 אני בכלל נסעתי רוב השירות בטרמפים, ותמיד טענתי שבמקום שהמשטרה הצבאית תנסה להכניס אותי לכלא בכל מיני מבצעים מטופשים (כאילו שאני אפול במלכודות שלהם) צה"ל צריך להודות לי על הכסף הרב, שחסכתי לו.
כן, אבל אז לא יפה לצעוק את זה 149271
טוב, אז
א. לא ניסחתי את ההבטחה כראוי. כיוון שכבר כשההבטחה ניתנה הסדר הכרטיסיות היה בתוקף, מהותה של ההבטחה הייתה שינוי כלשהו במצב, ע"י השוואת התנאים של החיילים לאלה של החיילות.
ב. בפועל, אולי הפרחה אצלכם חילקה כרטיסיות כמו שמחלקים פלנלית‏1, אבל לא הייתה הוראה שמחייבת לממן לכל חייל נסיעות מלבד אלה שהזכרתי קודם: אל מקום השרות ובחזרה ונסיעות בתפקיד.

1 או משהו שמחלקים בצבא בלי הגבלה ובלי חשבון. לויודע מה.
ואם כבר העלתם את הנושא... 149284
בדיוק עכשיו (וכמה שבועות אחורה) מדברים על ביטול הפטור של חיילים מתשלום בתחבורה ציבורות.
שזה כבר _ממש_ נורא.‏1

1אפילו יותר מהקיצוץ העתידי של 200 שקל מהמשכורת הצבאית שלי.
אהם 149625
ובכן, כמה תיקונים - בנות נסעו בנסיעות עירוניות (מה שמכונה "קוד 1" "קוד 2" ו"קוד 3", שנכון ללפני שלוש שנים היה בסביבות ה-‏6.5 ש"ח) בתשלום (או בכרטיסיות), ונסיעות בין-עירוניות (לא כולל לאילת) היו חינם. בנים היו צריכים כרטיסיות לכל סוגי הנסיעות. זמן מה אחרי השחרור שלי הוחלט, לאור האיסור על נסיעה בטרמפים, שגם חיילים בנים יוכלו לנסוע בנסיעות בין-עירוניות חינם. אינני יודע מה עלה בגורל הנסיעות העירוניות.
כרטיסיות לא הוחלפו אמנם בקצב של גרביים (אולי גרביים צבאיות, אבל אני מעדיף לא לחשוב על זה), אבל צריך להיות חתיכת שלם מאנייק‏1 כדי לא להחליף כרטיסיה לכל מי שמגיע על כרטיסיה מנוקבת כדבעי, גם אם הוא רק החליף אותה לפני יומיים.

דובי, שעבר את רוב השרות שלו על כרטיסיות מנוקבות ברובן של חיילים שביקשו יפה שאני אחליף להם לפני שהם גומרים אותן כי אחרת הם יאלצו לשלם על כמה נסיעות.

1 ולהיות מוכן לסכן את חייך על מזבח היותך מאנייק.
אהם 149630
עכשיו נותר לשאול מתי השתחררת ולקבל מושג כמה זמן לוקח להחלטת ממשלה להתממש.
אהם 149649
אני בסדיר בארבעת השנים האחרונות.

עד לפני כשנתיים (הערכה גסה) בנים נזקקו לכרטיסיות (שצה"ל ניפק) על מנת לסוע באוטובוסים מכל הסוגים. עבור בנות היה קיים הסדר דומה בקווים עירוניים, ובקווים בינעירוניים הן רשאיות היו להתספק בהצגת חוגר.

לפני כשנתיים כל מוסד ה"כרטיסיות" בוטל, וכעת חיילים וחיילות כאחד יכולים לסוע בכל קו (עירוני \ בינעירוני) חינם, בתנאי שהם על מדים ומצויידים בחוגר. לוחמים יכולים לסוע אף על אזרחי, עם הצגת תעודת לוחם.

עכשיו ישנם דיבורים על כך שיפסיקו לממ"ן נסיעות לחיילים.
ובכן, משכורת של ג'ובניק בשירות חובה היא כ-‏350 ש"ח. הוא נאלץ לקחת לפחות שני אוטובוסים עירוניים ביום, חמישה ימים בשבוע, כאשר מחיר נסיעה הוא 5.2 שקלים. זה משאיר בכיסו כ-‏90 ש"ח. אם, כפי שקורה לרוב, בנסיעותיו מעורבים קווים בינעירוניים או יותר מקו אחד לכל כיוון (או שילוב של אלה) בקלות עלול להווצר מצב בו המשכורת הצבאית לא תספיק למימון נסיעותיו.

מה שעליו לעשות במקרה זה, לדעתי, זה פשוט להשאר בבית.
אהם 149650
אני מניח שלדעת הצבא, מה שעליו לעשות במקרה כזה, זה פשוט להשאר בבסיס.
אהם 149655
זה ידרוש הקמת מגורים בכל הבסיסים (הרבים) בהם אין כאלה. נשמע כמו עניין יקר.

או שאולי..יפרסו אהלים ליד השקם?
אהם 149656
שהחיילים יקנו אהלים ב''ריקושט''.
תודה 149651
אהם 149958
להפסיק לשלם לחיילים על נסיעות? קשה לי להאמין. אולי יבטלו את הכרטיסיות ואת הנסיעות חינם, אבל החזרי נסיעות יתנו תמיד - אפילו מקומות עבודה באזרחות נותנים החזרי נסיעות.
אהם 149959
ינואר 2000. אבל אל תספר לצה"ל, כי אז הם עשויים לגלות שפרסמתי טורים פוליטיים באייל בתור חייל.
פראיירים 149702
היו באים אלי, הייתי מראה להם איך ''מנקבים'' כרטיסיות בעזרת סכין יפנית.
פראיירים?! 149796
מה בדיוק הם היו משיגים מזה?

________
העלמה עפרונית, לא מבינה.
פראיירים?! 149804
יש שלמים אכזריים שמוכנים להחליף לך את הכרטיסייה רק אם *כל* החורים בה מנוקבים. הסכין היפנית נכנסת לתמונה בסיטואציה בה נותרו לך בכרטיסייה רק עוד שני ניקובים, נניח, ונסיעה הביתה וחזרה לבסיס מצריכה ארבעה.
אה. 149810
פראיירים 149957
ניסו את זה, אבל נורא קל לגלות את זה. היו אפילו כמה חצופים שפשוט עשו ניקוב עם מחורר, חצופים. אחרי שהעליתי שניים כאלו על מת"ש בגלל זה, הפסיקו השטויות. אבל לא הייתי מאנייק - הרי הסכמתי להחליף למי שהביא כרטיסיה לא מנוקבת עד הסוף. בגלל זה לא הבנתי לשם מה צריך לשקר.

מה שכן, לאחד האפסנאים אצלנו היה מחורר כזה של נהגי אוטובוס. היה נורא שימושי, בסוגים מסוימים של כרטיסיות שלא היה לי אישית מה לעשות איתם (הידעת כי מת"ש‏1 לא קיבלו כרטיסיות לא מנוקבות? הם כאילו אשכרה ישבו איתי וספרו לי ניקובים בכמה מאות כרטיסיות כל פעם. מופרעים).

עוד הידעת - חייל שהביא כרטיסיה עם יותר מדי ניקובים רצופים מאותו הסוג גם הוא היה אמור לעלות למת"ש - כי אסור לחייל לנקב על חיילים אחרים. כמה אידיוטי. כמה טוב שזה נפסק.

דובי, שלם במיל.

1 מנהל תשלומים, לא המשפט.
פראיירים 150076
כן, עשו לי בעיות על זה פעם. סרבו להבין שלשכונה הנידחת שגרתי בה אז היה אוטובוס פעם באיזה שעתיים, כך שהיה יוצא שהיתי נוסעת עם אותו נהג כל פעם שיצאתי הביתה...
פראיירים 150187
היית נוסעת באותו אוטובוס גם הלוך וגם חזור?
פראיירים 150193
לא, הייתי נוסעת עם שכן שלי בבוקר עד הצומת ליד הבסיס, ושם מחכה להסעה של הנגדים.
אנחנו בטח, בטח, בטח לא 150118
כן, אני בטוח שגם השלמת שהייתה לי כותבת עכשיו באתר האינטרנט שהיא מנהלת, שהיה לה נורא קל לגלות את "הניקובים היפנים".
בכל מקרה, בפעמים הספורות בהן אני ניסיתי את זה, זה עבר בשלום‏1. מה שכן פתאום אני באמת נזכר (איטס אול קמינג באק טו מי), שכשהיית מחזיר כרטיסיה השלמת הייתה מתבוננת בנקבים אל מול האור, ועוד אני נזכר שלאיזו קצינה זוטרה אחת אצלנו באמת סירבו להחליף כרטיסיה, אחרי שגילו שהיא ניקבה אותה בכוחות עצמה.

1למי שמוטרד מאלמנט הפגיעה בבטחון המדינה, כפי שכבר ציינתי חסכתי לצה"ל מלא כסף, ע"י כך שהרבתי לנסוע בטרמפים.
אנחנו בטח, בטח, בטח לא 150188
אני פיתחתי מיומנות מדהימה לזהות ניקובים חסרים במבט חטוף. אנשים היו באים אלי בתמימות ומבקשים להחליף כרטיסיה שהם חשבו שנגמרה, הייתי מעיף חצי מבט ואומר להם ''יש לך עוד שני ניקובים''. ואז הם היו מסתכלים, סופרים, ואומרים לי ''לא נכון'', ואז נאלצתי להראות להם בדיוק איפה יש ניקובים חסרים. נהגתי למרקר אותם, כדי שלא יאלצו להתווכח עם הנהג.
אין ספק ששירותי הצבאי תרם לי מיומנויות חשובות רבות.

(דובי, שהדבר הראשון שלמד בצה''ל היה איך לגנוב... סליחה, להשלים ציוד)
הדב מסתבך 150191
חשבתי שטוב לבך גרם לך להחליף כרטיסיות שנשאר בהן מספר ניקובים נמוך. אני מבין מהודעתך ששניים זה לא מספיק נמוך.

נראה לי שהאפשרויות הצטמצמו באכזריות.
לא הבנת 150233
אם היה בא אליו מישהו עם כרטיסיה שהוא חשב שהיא נגמרה, ובגלל זה הוא רצה להחליף אותה, דובי היה מראה לו שהיא לא גמורה ושולח אותו לדרכו (עם כרטיסיה ממורקרת). אם לעומת זאת היה בא אליו מישהו עם כרטיסיה ומצהיר עליה כלא גמורה, אבל מבקש להחליף אותה בכל זאת, דובי היה מחייך אליו בנחמדות, אומר לו שאין בעיה, ושואל איזה ציוד הוא יכול להשלים לו בתמורה. בכל זאת, בנאדם צריך לחיות ממשהו.
הדב מסתבך 150312
שירתתי בשני בסיסים שונים. באחד מהם הייתי כל יום, ובשני רק פעמיים בשבוע. בבסיס הקבוע שלי, יכולתי להחליף כל יום, ולכן מי שהיה דרוש לו רק קו אחד בכל כיוון היה יכול לבוא להחליף את הכרטיסיה הריקה למחרת. לעומת זאת, מי שדרושים לו יותר קווים בכל כיוון (אני, למשל, נסעתי בשני אוטובוסים בכל כיוון, במקרה הטוב), או כל מי ששירת בבסיס השני, החלפתי לו כרטיסיה גם אם נשארו ניקובים, כל עוד כמות הניקובים שנותרה לא הספיקה לאותו חייל להגיע לביתו ובחזרה על פי הצהרתו בתחילת שירותו בבסיס.

כמובן שהפתרון הכי פשוט היה לתת כרטיסיה נוספת לכל חייל, וכך איש לא יתקע אף פעם, אבל כמובן שהמפקדת הפוסטמה שלי לא הרשתה לי לעשות את זה. מטומטמים.
למה לספור 150218
כשאפשר לשקול את הכרטיסיה.
Hanging chad 150223
הרכבת האחרונה לסן סימון 23432
אני מקווה שהמחבלים שהניחו מטען על המסילה ליד זכרון יעקב לא לוקחים את הרעיון מהאייל הקורא...
אבל אני מניח שעתה תהיה יותר ערנות לנושא מצד הגופים המתאימים.
הרכבת האחרונה לסן סימון 23442
מדוע נדרשת יותר עירנות ממה שהיתה?
הרכבת האחרונה לסן סימון 23465
כי קודם, ככל הידוע לי, לא נבדקו מסלולי הרכבות (בעוד שאת הנוסעים בדקו כל הזמן).
ויש מקום לחשש מניסיון פיגוע ברכבת דו-קומתית, שמספר נוסעיה גדול.
אגב מעניין מיקום הפיגוע בסביבת הכפרים פוריידיס וג'סר א-זרקא, רחוק יחסית מהשטחים. בתוך כמה שבועות נדע מן הסתם האם מעורבים בפיגוע זה גם אזרחים ישראלים (אני מקווה מאד שלא).
הרכבת האחרונה לסן סימון 23466
כקודם, כן עכשיו - נסיון פיגוע ברכבת הוא אפשרי. לגבי בדיקת מסלולי הרכבות - אינני יודע עד כמה ניתן לעשות יותר ממה שנעשה קודם, ועד כמה זה יכול למנוע נסיונות והצלחות לבצע פיגועים. אם נכונים חישוביו של אלכסנדר מאן, הרי שרעיון הבדיקה המתמדת של המסילה כמוהו כרעיון הגדר הגבוהה שלו - שניהם יקרים מאד ולא יעילים במיוחד.
הרכבת האחרונה לסן סימון 23467
קיימים קטעי מסילה שאין צורך מעשי לבדוק - בין נתיבי איילון (ז''א כל המסילה בתל-אביב), הקטע הצמוד לכביש החוף מאזור עתלית לכיוון חיפה (למעט אולי בדיקה השכם בבוקר). באזור מעגן מיכאל אפשר פשוט למקם תצפית קבועה במגדלור של קיבוץ מעיין-צבי. בשיטות כאלו ניתן לדעתי לצמצם בהרבה את הבדיקות.
עם זאת יש לי חשד רציני שמקום הפיגוע מאד לא היה מקרי - אך אני משאיר למשטרה ולשב''כ לבדוק זאת.
הרכבת האחרונה לסן סימון 23495
וכמו במקרה הגדר הגבוהה שלו, אין לפתרון זה מענה כנגד פצצות מרגמה, ושאר נשקים בעלי טווח בינוני עד ארוך.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים