Streets of London 196336
הנה משהו שהולך היום חזק במסגדי עיר הBBC:

ציטוט מתיאור הקליפ:
The video you are about to watch is a rap video designed to inspire people to take up jihad against the West. Posted on a radical Islamic website based out of the United Kingdom, the video is undeniably entertaining, as professionally produced as any video you might see on MTV. Consider the irony: radical fundamentalism, sworn to destroy Western culture and beliefs, uses that culture to market its hate. Paralleling the same deception, the Islamic organization that produced and marketed this video claims to be an Islamic "human rights" group but in reality is a group sworn to support the killing of Jews, Christians and moderate Muslims.

שנאמר:
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I'll show you something to make you change your mind

הלוואי והfundamentalists היו הבעייה (ולא ההמונים התומכים בגופם, המשכילים התומכים מוסרית והעשירים התומכים כספית).
Streets of London 196367
על פניו נראה שהפתיחה שלך מטעה. מנין לך שהקליפ הזה "הולך חזק" במסגדי לונדון? כולה פורסם באתר של מוסלמים קיצונים. למה להוקיע ציבור שלם בגלל זה?
Streets of London 196420
זו הערכה המתבססת על היכרות ממושכת עם הלך הרוח הערבי - זה שבמזה"ת וזה שבעולם החופשי, שכולל תמיכה גורפת בבין לאדן‏1. דבר זה נכון בפרט במסגדי לונדון (בה נכתב והוקלפ השיר) כפי שהדבר קיבל ביטוי לאחר 9/11. יום אחד אתן תשובה מפורטת יותר. בנוסף, ציטוט של כתב "מעריב" מהיום (ע"מ 10 בפינה הימנית למטה): "השיר זוכה להצלחה רבה במסגדים".

אגב, אם נדמה לך שמצאת הומניסט ממוצא ערבי המתנגד לטירור מסיבות מוסריות, אנא בדוק אם דבריו נאמרים רק כדי לצאת ידי חובה או שלא, באופן הבא: עקוב אחריו לאורך זמן והשווה את השפה בה הוא משתמש כנגד ישראל וארה"ב לזו בה הוא משתמש בתיאור הצד "שלו".

אם כבר, מאחר שאתה חוזר ומעיר לי על "הדעות הקדומות" שלי, אשמח אם תראה לי חריגים כדוגמת אלו שהיו בימי סטאלין, היטלר, שרון ובוש - בקרב הערבים. אני מצפה ללפחות אחד למיליון שיאמר מילים חריפות וממוקדות כנגד העם שלו ומנהיגו.
יום אחד 196422
תתן גם את הערת הרגל ‏1?
יום אחד 196435
מתנצל, שכחתי מה היא היתה.
צדיקים בסדום? 196427
אם כבר אתה בגיחה, האם ראית את זה
אני מתעצל לחפש את הפתיל בו חיפשת קריאה לדמוקרטיזציה בקרב הערבים.
צדיקים בסדום? 196429
קישור למאמר עצמו?
צדיקים בסדום? 196436
זה לא מה שנתתי? אם לא, אין לי מושג איך לעשות את זה. בדרך כלל ערן מופיע אחר כך ומתקן לאנשים את הלינקים. זה לא כלול בדמי השירות?
הלינק שלך בסדר, 196439
הוא בטח מתכוון למאמר המקורי בעיתונות הערבית.
עורבא פרח 196462
תודה ראובן. אני מצטער להגיב כך, אך איני מוצא ביטויים טובים מכך: זהו אוסף של הבלים, שקרים וחצאי אמיתות, קשקשת שלא תוביל לכלום ואף אינה מתכוונת להוביל לכלום.

ניתן למצוא בעיתונות הערבית, ביחוד זו הגולה, דברים הרבה יותר ישירים וכנים מזה ועדיין, אינם אף באופקו של הסף הנדרש מבחינה מוסרית ומעשית. מילים בטלות ללא כל לקיחת מחוייבות.
עורבא פרח 196644
אפשר לפרש את דבריך במספר אופנים:

1) הדיווח בהארץ אינו נכון, ואין הצהרות כאלה בקרב בכירים בראשות.

2) הדיווח מדוייק אבל ההצהרות הללו אינן עוברות את הסף הנדרש.

במקרה של 2 , תוכל להזכיר שוב, או לתת לינק לדרישות הסף שלך?

תזכורת מהמאמר בהארץ:
<פתוח ציטוט>
עמאד שקור, אחד מיועציו של יו"ר הרשות הפלשתינית, ביטא את הרוח הנושבת בשטחים במאמר אמיץ שפורסם בעיתון הערבי רב התפוצה "אל-שרק אל-אווסט" בשבוע שעבר. הוא קרא להפסיק לא רק את האינתיפאדה, אלא גם לפרק את כל הארגונים המזוינים, כולל התנזים של הפת"ח. הוא אפילו ביטא זלזול בכינוי "האינתיפאדה המבורכת", ביקר בחריפות את ההנהגה שמסרבת להכיר בטעויות ואינה מעכלת את השינויים בעולם ובאזור, ומזכיר מה היה גורלו של הנשיא המתלהם סדאם חוסיין, שהכריז על מלחמה עד הניצחון נגד ארצות הברית. שקור קובע, שאין פתרון אמיתי ומכובד לעניין הפלשתיני אלא בשינוי חד בדפוסי השלטון והמחשבה לכיוון של משטר דמוקרטי פלורליסטי אמיתי.
<סגור ציטוט>

הסיבה שאני ממשיך להטריד אותך היא שדבריך המקוריים ( שאני עדיין מתעצל לחפש) הטרידו אותי. בהתחלה התקוממתי למקרא ההצהרות ה"אתנוצנטריות" וניסיתי להפריך אותן, לפחות לעצמי, אבל בסופו של דבר נאלצתי להסכים ( בחוסר נוחות) שאין עדויות על אופוזיציה אמיתית לחוסר נאורות בחברה הערבית. הדיסוננס עדיין חי ובועט בקירבי.
פוטנציאל אנושיות 196916
הדיווח אינו נכון: למשל: "אלא שכל אימת שהחליטו לפרסם בגלוי את עמדותיהם קרה משהו, שבעקבותיו דחו את הפרסום. בפעם הראשונה זה היה המצור על ערפאת. בפעם השנייה היה הפיגוע בנתניה בליל הסדר, שישראל הגיבה עליו בכיבוש מחדש של כל הערים הפלשתיניות. בפעם השלישית היו עוד פיגוע ועוד כיבוש. והרעיון נחנק."

את השבלונה הזו אני שומע כבר מספר שנים, לא רק על גילוי דעת זה, אלא למשל גם בפעילות הרשות כנגד אירגוני הטירור, (למרות שרוב הפיגועים ממומנים ומשוגרים (ישירות ובעקיפין)על ידי משהו שניתן לקרוא לו הרשות, אבל נעזוב). כך גם היה בנושא הפסקות האש שיזמו המצרים ואחרים. תמיד הטענה היא ש"בדיוק עמדנו לעשות זאת, אבל הישראלים...". מה שקרה בפועל, הוא שבכל פעם שהיה סיכוי להתקדמות, או אפילו נסיגות בפועל של ישראל (במסגרת הפעימות), ערפאת שיגר פיגועים לתוך ישראל, מסיבותיו שלו. הוא עשה זאת ע"י משלוח כספים, הודעות בתקשורת שאוזנים מערביות אינן מבינות, שחרור מבצעי ומתכנני פיגועים בעיתוי מתאים והורדת פקודות למנגנוני הבטחון שלו האוסרות על הפרעה למפגעים. התוצאה היתה, לפחות במקרים בהם ישראל לא הבליגה, פעולות מנע ותגובה שלהם ייחל ערפאת (ואחרים) בצד השני.

בקיצור, היה להם זמן די והותר להביע את דעתם "המהפכנית", אך במקום זאת הם העדיפו לדבוק בגישה הערבית המסורתית, למן אדוארד סעיד ועד לאחרון הפלאחים, למצוא אשם חיצוני במצבם. כלומר, ניתן לבדוק בלוחות הזמנים של הפיגועים ופעולות צה"ל שטענתם מופרכת.

השקר כאן הוא גם בעובדה הנרמזת שהדברים נעשים בתמיכת ערפאת, מה שנכון, אז מה השקר? השקר הוא שכבר שנים רבות עראפאת עושה פעולות כאלו, בעצמו וע"י אחרים - ובאותו הזמן, למשל כבר אתמול (או שזה היה שלשום), מורה על ביצוע מיידי של פיגועים דרך כלי התקשורת של הרש"פ. הוא עשה זאת באופן ש"ניתן לפרשנות" לאוזן מערבית, אך חד משמעי לאוזן הדרגים שמתחתיו.

בנוסף, טיעוניהם אינם אלא טאקטיים ובמקרה הטוב איסטרטגיים. אין בכלל מה לדבר שם על מניע וטיעון מוסרי.
אז ניתן לטעון שאם ברצונם להשפיע ולסחוף אז הם צריכים להשתמש בטיעונים מסויימים ולא באחרים, אבל ניתן היה לצפות מחברה אנושית, החשופה כבר שנים רבות להשכלה ולהומניזם, שיהיו בה גם כאלו. בין אם אלו מתבגרים מופרעים, או סטודנטים מרדנים. ואולם, נאדה. אף אחד, באומה שכה רבים מבניה ובנותיה מוכנים והולכי למות למען עקרונות, אפילו שלושה שיהיו מוכנים להסתכן בהומניזם המגנה בחריפות ובאופן ממוקד וישיר את הצד שלו. לא כאן ולא בשאר העולם. כך שהטענות גם אינן עוברות את הסף הנדרש.

מהו הסף? כדי להגדירו באופן בו אוכל לעמוד מאחריו באופן מלא נדרש מחקר נוסף. הפעם האחרונה בה ציינתי קריטריונים לזה היא בתגובה 181480 .
אני מצפה מאותם פרומיל ואחוז שבתגובה זו שיגנו את הצד שלהם ואז, גם אם 99.999 האחוז הנותרים טובחים עמים שלמים, אוכל לומר שהם בני אדם שקרתה להם תאונה הסטורית. ככלומר צריך להלחם בהם וכל אמצעי כשיר, אך צריך לזכור שאותו פרומיל מוכיח את פוטנציאל האנושיות הקיים באותו העם, או אומה, במקרה שלנו.
פוטנציאל אנושיות 196968
תיקון קל: מפרומיל נותרים 99.9 ולא כפי שנכתב.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים