הכל מסתדר פה. 202692
אין שום סיכוי שערבי ישראלי ירצה לחיות במדינת פלשתין. גם אם הוא אוהב את מדינת ישראל וגם אם הוא שונא אותה. אם הוא אוהב את המדינה, ברור למה הוא יעדיף לחיות בתוכה. אבל גם אם הוא שונא אותה, ורוצה בחורבנה, הרי בעצם המצאותו בתוכה הוא מקרב את מטרתו. בין אם על ידי הדמוגרפיה, ובין אם בכך שהוא עוזר באופן מעשי לביצוע מעשי טרור, או מודיעין וכו'. אין ספק שלמטרת חיסולה של מדינת ישראל, הרבה יותר יעיל להיות אזרח שלה, מאשר להיות בחוץ. אז מה לא ברור פה? זה לא דורש תחכום מיוחד לחשוב כך. מהתגובות הברורות והחד משמעיות של ערביי ישראל לגבי רצונם להשאר אזרחים של המדינה, ניתן להבין שכל הדרכים מובילות לרומא. לא משנה מה אתה חושב לגבי המדינה- המסקנה המעשית שלך היא אחת- עדיף להשאר אזרח ישראלי.
הכל מסתדר פה. 202926
כלומר, לשיטתך, רוב הערבים הישראלים נעלים במובנים המשמעותיים ביותר על היהודים הישראלים.
אחרי הכל, אנשים שהם כה נחושים ומוחלטים בדבקותם ביעדיהם הלאומיים (כלומר, השמדת מדינת ישראל) עד שהם מוכנים לזנוח כל מטרה אחרת למענם. מה להם חיים טובים, פרנסה, ביוב, נישואים, אהבה או מאמרים בעיתון -- הכל משני ליעד הדמוגרפי העליון או סיוע למעשי טירור או מודיעין.
הכל מסתדר פה. 203015
א. אני חושבת שזה נכון שהרעיון הלאומי אצל הערבים תופש הרבה יותר מקום, מאשר אצל היהודי הממוצע.
ב. כיון שהרצון הלאומי, במקרה של אזרח ערבי של מדינת ישראל, אינו סותר את החיים הטובים יחסית, אז בכלל אין לו התלבטות. כפי שאמרתי, לא חשוב מה המניעים שלהם - אהבת ישראל או שנאתו, המסקנה היא אחידה: עדיף להשאר אזרח ישראלי. לכן העובדה שכולם מעדיפים להיות אזרחי ישראל לא מפתיעה, ולא אומרת כלום על הזדהותם עם המדינה, או שנאתם לה.
הכל מסתדר פה. 203060
א. ומחשבתך מבוססת על...?
ב. לי נראה כי הנפקת תרי-עשר ילדים לטובת המאבק הדמוגרפי ופעולות טרור עומדות בסתירה יחסית לחיים הטובים.
הכל מסתדר פה. 203216
הנפקת תרי-עשר ילדים?! אלה בני-אדם, אתה יודע, לא מניות.
הכל מסתדר פה. 203229
אכן, אלו בני אדם, ועם זאת מתייחסים אליהם כמו אל פצצות מהלכות. תמוה.
הכל מסתדר פה. 203259
מבחינת ניצה, מאחר והשאלה הדמוגרפית היא היחידה שמעסיקה אותם, אלו מניות במאבק להדברת ישראל.
הכל מסתדר פה. 203421
א. על הדרך בה הם מתנהגים ומדברים. בודאי נציגי הציבור שלהם.
ב. מעניין שהיחס אל הערבים כלא-אנשים (''הנפקת תרי עשר ילדים'') בא דווקא ממך ולא ממני. זה לא מקרי. לעניין, לא הבנתי את מה שאתה אומר כאן, ואיך זה סותר את מה שאמרתי קודם.
הכל מסתדר פה. 203436
א. נציגי הציבור הערבים אינם מייצגים את אופן החשיבה והיעדים של אנשים פרטיים יותר משאריאל שרון יכול לייצג את שאיפותי בתחום האישות או הנאמנות. האם דבריך מבוססים על משהו שיש לו אחיזה קצת יותר טובה במציאות?

ב. התייחסתי בציניות לגישתך הרגילה לכל מי שאינו נמנה עם מחנך. שלא במפתיע, הבנת זאת כאמירה שאין בה ציניות. לעצם העניין, יש סתירה בין "החיים הטובים" וחיי עוני מרודים הכרוכים ברוב המקרים במשפחה מרובת ילדים. אם הערבים הולכים אחר החיים הטובים, כטענתך, הדבר סותר יצירת משפחות מרובות ילדים לטובת החיזוק הדמוגרפי.
הכל מסתדר פה. 203571
א. אותך, שרון לא מייצג, אבל כנראה שאת הישראלי הממוצע כן. לא אריאל שרון כאיש, אלא התנועה שלו. כך גם הגישות הפוליטיות של המפלגות הערביות מוכתבות על ידי קהל הבוחרים שלהם. אם גישות יותר "פטריוטיות" למדינה, היו משקפות קהל בוחרים גדול יותר, אז סביר שמפלגה ערבית עם גישות כאלה היתה מופיעה וגורפת הרבה קולות.
ב. במקום להתייחס למשהו עניינית, אתה מביא כל מיני רמזים מהסטראוטיפים שיש לך על הסטראוטיפים שלי. איפה ראית את "גישתי הרגילה" לכל מי שאינו נמנה על המחנה שלי?
לעניין, אני מציעה שתקרא שוב היטב את מה שכתבתי לעיל. נראה לי שהסתירה לכאורה שאתה מוצא בדברי נובעת מהבנה לא מדוייקת של מה שכתבתי.
הכל מסתדר פה. 203629
לגבי א' - זה לא מדויק. שימי לב שהערבים מהווים 17-20% מהאוכלוסיה בישראל, ואחוזים דומים מהמצביעים לכנסת, אבל פחות מ- 10% מחברי הכנסת הם מהמפלגות הערביות. משמע: חלק נכבד מהערבים מצביעים למפלגות יהודיות-ציוניות. גם בהם את צריכה להתחשב כאשר את מנסה למצוא את "דעתם של ערביי ישראל".
מעבר לכך, כדאי לשים לב שיש הבדל בין חד"ש הערבית-יהודית, הקוראת לזכויות המיעוט הערבי בא"י ולפתרון של "שתי מדינות", לבין דעות "התנועה האיסלאמית" או מפלגתו של בשארה.
הכל מסתדר פה. 203641
אתה צודק. האמת היא שאני לא חיפשתי את דעתם של ערביי ישראל. מה שטענתי הוא שבין אם הערבי אוהב את ישראל, ובין אם הוא שונא אותה ורואה בהקמתה אסון, הוא יעדיף להשאר בארץ ולא לעבור לריבונות פלשתינית.
הכל מסתדר פה. 203643
א. מפלגתו של אריק שרון מייצגת קצת פחות משליש הבוחרים, אם להסתמך על מספר המנדטים שניתן לה, ואני בטוח כי רק פליטת מקלדת הייתה זו שהובילה אותך למה שנשמע כמו טענה שרוב תושבי ישראל, אילו היו מצביעים לאריק שרון, היו רואים בו מייצג שלהם בתחום חייהם האישיים.

ב. הבנתי אותך בצורה מדוייקת. את מתחמקת ממתן תשובה.
הכל מסתדר פה. 203761
א. בממוצע היא מיצגת. עובדה שהיא זו שנמצאת בשלטון. יש לה מימינה ומשמאלה עוד מפלגות, אבל בממוצע היא מבטאת את הישראלי. מלבד זאת, קשה להגדיר את מידת לאומיותך כ"חייך הפרטיים", זה יותר דומה ל"חייך הפוליטיים".
ב. אם הבנת אותי בצורה מדוייקת, אז כנראה זה אני שלא הבנתי את עצמי. אנסה שוב: הערבים ירצו להמשיך ולהיות אזרחים ישראלים מה שלא תהיה דעתם על ישראל. אם הם אוהבים אותה, את הדמוקרטיה היחסית שלה, ואת החיים הטובים יחסית בה, וודאי שהם ירצו להשאר אזרחים. אם הם שונאים אותה ורואים בהקמתה אסון לאומי, אזי הם יודעים שאם הם ישארו אזרחים בה, הם יהיו במצב טוב יותר כדי להאיץ את חורבנה. בין אם על ידי האיום הדמוגרפי, ובין אם על ידי עזרה פעילה לטרור. זה שהחיים כאן בינתיים יותר נוחים מאשר למשל ברשות הפלשתינית, רק מקל עליהם להחליט להשאר כאן, משום שאין להם סתירה בין האידיאולוגיה שלהם, שמכתיבה להם להשאר כאן, ובין החיים הטובים שהם חיים כאן בינתיים, גם עם תרי עשר ילדים. מובן יותר?
אריאל שרון והתנועה שלו 203778
ראי בעצמך מה קרה לה עם השנים:

את יודעת, לא הסכמתי עם דעותיו אך את האיש כאדם, כמנהיג אהבתי מאד

מה שנשאר זה שלומי עוז, ענבל גבריאלי, בוים המהנדס הגנטי חד הלשון וראש הממשלה שעוד קצת וידרוש את קיום מרכז הליכוד בכלא ניצן כי זה יחסוך לתנועה נסיעות מיותרות (רוצה לאמר, רובם כבר שם או באים לבקר חברים ממילא)

ומאידך גיסא, אין חלופה הולמת כרגע, וזה - הכי עצוב
אריאל שרון והתנועה שלו 203887
מה שהכי עצוב לי, זה שדווקא בהתנהגות הזאת מפלגת הליכוד הכי מייצגת את הישראלי המצוי היום. זה לא מקרי שבמדיום הפוליטי תקשורתי הקיים היום אין חלופה משמעותית לשרון ולליכוד. אין לאזרחים ולפוליטיקאים שלנו כלים להתמודד עם המציאות, אין להם הסבר אמיתי למצב, ואין להם מטרה מוגדרת מבחינה רעיונית, אליה אנחנו כעם, רוצים לחתור. אין משמעות לעבר, כי הוא אינו נותן פשר למציאות חיינו היום, ולכן לא זוכרים אותו, ולא קשורים אליו.

אם אתה עוקב אחרי הדיונים באיל, אתה יודע שאני חברת ליכוד בחטיבת מנהיגות יהודית. אני מרגישה ששם צומחת לה חלופה שיש לה את הכלים להגדיר את הבעיות ואת המטרות שלנו כעם. אני מאוד מקווה שבמשך הזמן האלטרנטיבה הזאת תצבור תאוצה, ותהיה לפחות אופציה שתובא בפני העם לבחירה.
אריאל שרון והתנועה שלו 203906
במבי שלג ממליצה לתמוך במפלגת העבודה: http://www.maariv.co.il/cache/ART663033.html .
אריאל שרון והתנועה שלו 204102
זה מזכיר לי את ההוא שהיו לו שני זוגות גרביים. הוא אמנם אף פעם לא כיבס אותם, אבל תמיד הסתובב עם זוג הגרביים הנקיות יותר. בכל פעם שאחת ממפלגות השלטון נמצאת בשלטון, נדמה לנו שיותר גרוע לא יכול להיות. אז אנחנו מחליפים, ואז מתברר שיכול ועוד איך, וחוזר חלילה.
זו הפסיכולוגיה שלנו מאז 93, מאז שהעם הזה ויתר על מחשבה פוליטית קיומית, ונכנס לפסיכולוגיה של מהמר כפייתי שכבר אין לו מה להפסיד.
אריאל שרון והתנועה שלו 204113
זה עדיף מאשר להשאר כל הזמן עם אותו זוג. אם את מנסה להשאר עם אותו זוג זמן ממושך מדי, הוא יכול לגרום יותר נזק, ויש סכנה לכך שידבק לכף הרגל ולא יהיה ניתן להורידו אף בניתוח כירוגי. נסי.
אריאל שרון והתנועה שלו 204201
מולדר יקירי- הכי גרוע זה שמגיע מצב בו אתה חושב שאתה יחף מרוב שהגרב הפכה לחלק אינטגרלי מרגלך.
סחטיין על ההשתתפות הפעילה.
אריאל שרון והתנועה שלו 204216
יש גם את הוויכוח הידוע בין ארצ'י ומיטהד לגבי סדר לבישת הגרביים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים