אני חולק על המסקנה 204801
המאמר כולל מספר מקרים הנוגעים כך או אחרת למערכת המשפט עם קשר רופף ביניהם. אני באמת לא רואה כיצד ניתן לגזור מהן את הבקורת שאתה מנסה לבקר ספציפית על ביהמ"ש העליון, שהוא רק חלק קטן במערכת המשפט. אני אנמק.

א. עניין השוחד - זהו פשוט עניין של לשון החוק. למיטב הבנתי, החוק מגדיר מה נחשבת עבירת לקיחת שוחד, עבירת נתינת שוחד, ומהן הראיות הדרושות לביסוס כל אחת מהעבירות ‏1. אני מסכים שהמקרים שתוארו מתבססים בעיקר על ראיות נסיבתיות ועל "קריאת מוחות", ועל-כן ראוי שיחשבו לעבירות על מנהל תקין ולא עבירות של שוחד. אבל לשם כך יש צורך לשנות את החוק ע"י הרשות המחוקקת - אין פה שום אשמה של מערכת המשפט.
ב. עניין המהירות המופרזת של השופטת דורנר - עניין האיפה ואיפה אכן מרגיז, אבל בטח שלא קשור בשום צורה למערכת השיפוט. אולי זה לא בסדר, אבל לא מהווה בסיס לפסילה או הוקעה של דורנר כשופטת, או של מערכת השיפוט כמערכת.
ג. ועדת כהן - אכן מטריד ביותר. עניין הביקורת על ועדות חקירה הוא באמת מתחת לכל ביקורת. הכלי הזה צריך לעבור רביזיה רצינית. אבל כדאי לזכור שועדות חקירה הן בכלל לא חלק ממערכת המשפט, והשופטים שם לא מתפקדים על סמך היותם שופטים.
ד. משפט דמניוק - לא ברור לי איזה דופי אתה מוצא בשופטים של הערכאה המוקדמת. תפקידם הוא להכריע אך ורק על בסיס הראיות שלפניהם, ולא לאסוף ראיות, חלילה.

לסיום, בקשר לעניין העקרוני של ביקורת על ביהמ"ש העליון. ראשית, שיטת הערעור היא השיטה המקובלת (והמוכחת) לביקורת במערכת המשפט. גם על החלטות ביהמ"ש העליון ניתן לערער, ואז אתה מגיע לערכאה נוספת של ביהמ"ש העליון עם יותר שופטים. שנית, אני עקרונית בעד ביקורת, אבל ספק אם הדבר יכול לעשות ע"י גוף לא מקצועי כגון התקשורת (אלא אם כן מעוניינים בביקורת על טוהר מידות אישי כגון עבירות מהירות, בגידות באישה וכו').

_____
1 ההבנה שלי מוגבלת מאוד גם לאחר קריאת החוק. יתכן שאני טועה ויש פה פרשנות מאוד מרחיקת לכת של לשון החוק - אני אשמח אם מישהוא יסביר. בכל מקרה, תיקון המצב צריך להעשות ע"י תיקון החוק.
אני חולק על המסקנה 204810
מולדר יקר, סעיף א' שלך ראוי אף להתעכבות נוספת: כך המקרה שנסקר של בראון-חברון זכה לביקורת גם בתחום של מינהל תקין ולא רק בתחום "קבלת השוחד" הקלאסית (מלכתכילה ההיגיון של מינהל תקין בא למנוע מקרים של מראית עין ואת הצורך בקריאת מוחות בגבולות של סבירות שניתן בהחלט להתווכח עליה). כמו כן הפרשה זכתה לביקורות בתחום הנורמטיבי -אתי ולא רק בתחום המשפטי- פלילי שהתנהל במילא במקביל.

לגבי סעיף ב' אני לא ממש מסכים- המהירות המופרזמת עצמה מילא, אבל אם נעשה -כפי שאכן נראה- ניסיון פעיל מצד דורנר לנופף במעמדה זה חמור מאוד ודורש באמת יותר פוקוס תיקשורתי ביקורתי.

באופן כללי לגבי הביקורתיות של התיקשורת כלפי מערכת המשפט והעליון בפרט, אני מסכים לחלוטין עם דב, אף על פי שוודאי נפרש ביקורתיות טובה מה היא, בצורה שונה לחלוטין.
-------

קצת על עניין השוחד ביהדות ובמשפט, (שימו לב לראיות נסיבתיות לעומת הצורך בהוכחת כוונה):

אני חולק על המסקנה 204852
כהערה מקדימה אומר שדבריי אלה (המאמר) אינם מתיימרים להיות "משפטיים", ובעצם, אני רואה עצמי "הדיוט משפטי". הכוונה בדברים היא יותר להעביר תחושה כללית של פגיעה בצדק, שאחד מתפקידיו של החוק הוא לקיימו. הביקורת אינה רק כנגד מערכת המשפט אלא כנגד השילוב של מערכת זו יחד עם התקשורת ואולי גם המשטרה. ועכשיו להערותיך.
א. לפעמים אמירות כגון "זה החוק" או כפי שאתה מנסח: "זה פשוט עניין של לשון החוק" באות כדי להצדיק איפה ואיפה ופגיעה בצדק. הרי ידוע שרק חלק קטן מהעבירות שנעשות בעולמנו מטופלות ע"י רשויות החוק. פשוט לא ייתכן אחרת. והשאלה היא מהו מנגנון הבחירה. אפילו בחוק עצמו יש איזה מושג שנקרא "עניין הציבור" שגם בו משתמש היועץ המשפטי כדי לעשות את הברירה הזאת. אם אני רואה נניח שני אנשים חוצים כביש באור אדום, ושוטר עומד ממול ואומר שלום רחב לראשון שהוא במקרה חברו, ואילו לשני כותב דו"ח, אני רואה בכתיבת הדו"ח הזאת, פגיעה בצדק למרות שלפי "לשון החוק" הדו"ח הזה מוצדק, אבל לו השוטר לא היה עורך דו"ח לא לזה ולא לזה הייתי רואה זאת בהרבה פחות חומרה.
ב. אני חושב שעניין הנהיגה במהירות מופרזת של דורנר בפרוש קשור בביקורת על דורנר כשופטת. שופט שגוזר עונשים על אנשים על עבירות מסוימות ועושה בעצמו את אותן עבירות, עושה פשוט צחוק מהעבודה.(1)
אבל העניין הזה הוא ייחסית פעוט. איני יכול להתחייב שלו הייתי שופט לא היה קורה שמחוג המהירות היה חורג מעט מגבולו, אם כי הייתי לפחות משתדל יותר. אבל לא זה העניין. העניין הוא קבלת הויתור כתוצאה מההזדהות כשופט (את זה בפרוש לא הייתי עושה לו הייתי שופט). בעיניי זו שחיתות כפי שהסברתי. ולשופט אסור להיות מושחת. טוהר מידות אצל שופט חשוב בעיניי יותר מידע וחכמה.
ג. זה לא כל כך מעניין אותי שועדות החקירה אינן חלק מבתי המשפט כי הביקורת שלי, כפי שאמרתי בתחילה, מתייחסת לכלל יותר רחב. חוץ מזה תמיד יש שופט עליון בועדות האלה שהוא האיש הכי חשוב בהן, ובועדת כאהן היו שני שופטים.
ד. הדופי הוא השגיאה. אם יש ספק שאדם אשם, אסור להרשיעו. כאן הרשיעו אדם בטעות. ההגיון הבלתי משפטי שלי אומר שאם זה בכלל לא האיש, בודאי היה ספק. . .
כלומר הייתה טעות. האשמתי הייתה רשלנות ולא זדון (אם כי בספר יש גם כל מיני פרטים זדוניים, אבל לא לכך התייחסתי.)
בעניין זה, אגב, הביקורת העיקרית שלי היא דווקא על בית המשפט העליון.

ולעניין הביקורת על השופטים. אתה אומר שאפשר לערער. הבה נקח את עניין דמיניוק. נניח שהיה רוצה שיזכוהו זיכוי מוחלט. למי יפנה ? הרי מדובר באותם שופטים שעשו את עבודת הטיוח הזאת. אולי יש מנגנונים שם, אבל יכולת לביקורת אמיתית אין.

(1) איני יכול להתאפק מלספר סיפור שהעסק הזה מזכיר לי. קראתי פעם שהיה איזה יהודי מומר שהתפרסם בכתיבת ספרי מוסר שהנוער הנוצרי היה צריך ללמוד אותם ולנהוג על פיהם. והנה התברר שאותו מחבר חסוד, הוא אישית אדם הולל שמתנהג לגמרי בצורה שונה ממה שכתוב בספריו. כשהעירו לו על כך אמר: אני המצפן. אני לא הצפון . . .
אני חולק על המסקנה 204895
א. זאת כבר ספקולציה. אתה משער שהיועה"מ החליט לפטור את מקבל השוחד מטעמים של "העדר עניין לציבור" או סיכוי נמוך להרשעה או איזשהיא ברירה אחרת הנתונה בידיו. באותה מידה, יתכן שלשון החוק היבש מחייבת את האשמת נותן השוחד אבל *אוסרת* את האשמת מקבל השוחד. במקרה זה, ליועה"מ אין ממש ברירה. נראה שצריך לקרוא את החלטתו, על-מנת לבסס את הטענה שלך.
ב. לגיטימי. סדר העדיפות האישי שלי הוא אחר (יושר מקצועי מעל הכל. אני לא ממש חושב שהמקרה הזה מטיל דופי ביושר המקצועי של השופטת. זה לא מספיק חמור בעיני).
ד. ובכן, כאן ההיגיון הבלתי משפטי שלך טועה. השופטים *חייבים* להרשיע או לזכות אך ורק על סמך הראיות שבפניהם. אולי ניתן לפקפק בעדות של ניצול אחד בודד, אבל בפני השופטים היו עדויות של מספר ניצולים, שהצביעו עליו בבית המשפט, ובנוסף מסמכים שונים. המשקל המצטבר של הראיות הצדיק הרשעה. זה נדיר אבל לא חסר תקדים שכל הראיות מצביעות לכיוון הרשעה, אבל ראייה חדשה הופכת את התוצאה. אין פה דופי בשופטים, הדופי הוא בעיקר בגורמים האמונים על איסוף הראיות.

לגבי דמניוק - התשובה בגוף השאלה. הערעור היה בעליון, והתוצאה היתה זיכוי מוחלט. זה קצת מופרך לטעון שהתוצאה לא הוגנת (עד כדי ערעור!) בגלל שלא היתה נזיפה בשופטים מהערכאה הקודמת. המילה "טיוח" אינה במקומה. נהוג שבערעור לא יושבים אותם שופטים (אלא במקרה של הרכבים ענקיים), וגם אם היתה חפיפה, בטח ששופטים לא "מגינים על כבודם" אם הם דבקים בהחלטה ישנה לאור ראיות חדשות. פס"ד זה לא איזה יצירה ספרותית קדושה, הוא בסה"כ מתאר את שיקולי ביהמ"ש. כבר ידוע שביה"ש העליון הפך פס"ד של עצמו גם ללא ראיות חדשות. כמו כן בכל ערעור יש כמות גדולה יותר של שופטים כדי להבטיח בקרה הדדית. כך שיש יכולת לביקורת, העובדות בשטח מצביעות על כך.
אני חולק על המסקנה 204919
א. לא הבנת את טענתי. הזכרתי את "עניין הציבור" דוקא לטובה, כמנגנון ברירה שקיים אפילו בחוק, ולא בקשר להחלטה ספציפית כזאת או אחרת, ולא הנחתי שום הנחה לגבי החלטת היועץ המשפטי. דברתי באופן כללי על כך שמסיבות ברורות לא תובעים על כל העבירות שנעשות, ועניין הציבור הוא אחד המנגנונים שבעזרתם נעשית הברירה.
זה באופן כללי. הביקורת שלי לגבי מה שקורה אצלנו היא שהברירה הזאת, לפי העובדות שאני רואה לפניי, לא נעשית בצורה שווה וצודקת.
ד. "מספר" הניצולים שהעידו לטובת התביעה היה למען הדיוק שניים (שתי העדויות האלה הן באמת תמוהות גם בעיניי, וגרמו לי בזמנו להאמין שדמיניוק הוא איוון האיום. אבל אני לא שופט.), והיו ניצולים אחרים שלא הצליחו לזהות את דמיניוק כאיוון האיום. כל עניין המסמכים לא הוכיח שום דבר לגבי זהותו של דמניוק כאיוון האיום, ו"מסמך טרוניקי" המפורסם (שגם לו היה אוטנטי לא היה מוכיח שדמיניוק הוא איוון האיום), החתימה של דמיניוק עליו לא הייתה חתימתו של האיש שעמד במשפט לפי עדות של מומחה שהסנגוריה הביאה (מומחה ממש. לא אלה שהסנגוריה נכשלה בהם בתחילה). איני רואה כאן מקום להיכנס לפרטים נוספים. אם זה מעניין אותך כדאי לך לקרוא את הספר. אם יש לך השכלה משפטית אין ספק שתמצא שם עובדות שיטרידו גם את עולם ה"ריבועים המשפטיים" שלך.
ואני אומר שוב: להגיד שמישהו *ללא ספק* אשם, ומתברר אחר כך שזה בפרוש לא כך, זו טעות לפי כל הגיון שהוא, ואם ההיגיון המשפטי לא מסתדר עם זה, יש בעיה בעולם המשפט.
ודמיניוק לא זוכה זיכוי מוחלט. הוא זוכה מחמת הספק למרות שהוכח מעל לכל ספק שאינו איוון האיום. "חמת הספק" היא חלק מהטיוח שעליו אני מדבר. שוב. קרא את הספר, ואחר כך טען את טענותיך.
דמיאניוק 204967
בעיני הנחתום שפטל הוא בעייתי לעדות על עיסת הסניגוריה של דמיאניוק; אפילו יותר מהמקובל לגבי נחתומים אחרים, וד"ל.

גם אין לי עניין או יכולת להעריך את משקל הראיות שהיו לפני בית המשפט המחוזי.

אבל לעניין עדויות הניצולים צריך לציין, שהגורם *מספר אחת* להרשעות שווא בתיקי רצח הוא עדי ראיה שעדותם לא היתה נכונה. זאת לפי מחקר אמריקאי של "פרויקט החפות" (אם אני זוכר את שמו נכון).
סתם מסקרן אותי 204861
מה דעתך על כך שדליה יאירי לא הקריאה את המשפט האחרון בפקס ששלחתי שהיה בעצם "העניין" ?
משום מה אני רואה בכך פרט קטן שמסמל את מרבית הבקרות שאותה רציתי להביע במאמר.
סתם מסקרן אותי 204877
לומר את האמת, ההערכה שלי למקצוע העתונות היא לא גבוהה. אני מופתע שזה העיוות היחידי שהיא עשתה.
סתם מסקרן אותי 204933
I must say I couldn't see why you got so upset with the reporter for not reading the last sentence. When looking at the situation you were referring to (which, if true, is not too ethical, I agree) and comparing it to your sentence ("high-up corruption") I get a feeling you exaggerated and blew this completely out of proportion. She might have actually spared you embarrassment and gave your fax more credibility than it would have gotten with the pompous finale at the end. But I guess it's a matter of taste.
סתם מסקרן אותי 204986
דעתך על השמטת המשפט כה תמוהה בעיני שאיני מוצא מקום לענות, ואשאיר את העניין כך למשפט הקוראים.
אבל בכל זאת אספר על מקרה אחר שבו גם השמיט עיתונאי משפט אחרון במכתב שכתבתי. מדובר בסיפור ישן, המצאת מרידור.
הכתב המדעי דאז של "הארץ" כתב מאמר תחת הכותרת "כך פועלת המצאת מרידור", ובו תיאור של מתקן שיש בו סתירה ברורה לאחד מחוקי הטבע (החוק השני).
אני כתבתי אז מכתב למערכת ובו הסברתי תחילה מדוע מדובר במשהו שלא ייתכן, ובמשפט האחרון כתבתי את העיקר: כתב מדעי, ככל כתב אחר צריך לבדוק את החומר לפני שהוא מפרסמו.
מכתבי פורסם תוך השמטת המשפט האחרון, והכתב המדעי כתב תשובה שנראתה כאיזו תשובה של מומחה להדיוט, למרות שבין השורות הודה שהדברים כפי שהביא לא ייתכנו.
האם גם אז עשה לי טובה בכך שהשמיט את המשפט "החריף" ?
אני חושב שבשני המקרים בפרוש לא, ושני המקרים מאד מרגיזים.
סתם מסקרן אותי 205136
אין כאן קשר דו-סיטרי, אלא התבטלות של אנשי התקשורת בפני השופטים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים