היבט כלכלי? 209174
כמה נקודות:
אם ההיבט הכלכלי הוא המכריע אז למה לא בוחרים לבדוק אפשרויות אחרות על פני מאסר שהוא הדרך היקרה ביותר להעניש? דרך זו הוכחה גם כאחת הדרכים הפחות אפקטיביות למניעת פשיעה. הדוגמה הברורה לכך היא ארה"ב שבה יש יותר אסירים יחסית לאוכלוסיה בכל המערב וגם אחוז פשיעה הגבוה ביותר.

אני ממליץ לקרוא את המאמר המאלף של ד"ר יואב פלד בניירות העמדה של מרכז אדווה (לא הצלחתי לעשות קישור ישיר) http://www.adva.org/ivrit/pirsumim.html הקביעה החד משמעית במאמר היא שלא הוכח כי בתי הסוהר הפרטיים מביאים לחיסכון כספי כל שהוא.

אנסה לצטט את סיכום המאמר:

סיכום

"כפי שציין שלמה בן-עמי בספרו, הפרטת בתי הסוהר היא המקרה הקיצוני ביותר של הפרטת השירותים החברתיים, המקרה המביא את הגיון ההפרטה עד לגבולו האבסורדי. בניגוד לשאר השירותים החברתיים, אותם החלה המדינה לספק בשלב מאוחר יחסית של התפתחותה, הזכות להעניש מפירי חוק היתה מאז ומתמיד מרכיב יסודי בתפיסת הריבונות של המדינה המודרנית, חלק מהותי מהמונופול שיש לה על השימוש הלגיטימי באלימות. זכות הענישה מסתמכת מבחינה מוסרית על כך שהמדינה היא היא המייצגת את האינטרס החברתי הכללי ואין היא נגועה, תיאורטית כמובן, באינטרסים פרטיקולריים. ההנחה המוסרית-פוליטית היא שהסבל שנגרם לאסירים על ידי כליאתם משרת אך ורק את טובת החברה, ולא את טובתו הפרטית של מישהו.

הפרטתה של הענישה משמיטה את הבסיס מתחת להנחה הזאת, על ידי כך שהיא יוצרת לראשונה, באופו גלוי ומוצהר, קבוצה חברתית שיש לה אינטרס כלכלי בגרימת סבל לבני אדם. (זהו אינטרס שונה במהותו מהאינטרס של חברות רפואה פרטיות, למשל, המרוויחות אמנם מטיפול בסבל, אבל סבל שלא הן גרמו אותו.) עבור הקבוצה הזאת, הפשע אכן משתלם.

המצב בבתי הסוהר בישראל, ולא רק בישראל, הוא מצב נורא לכל הדעות. אבל הדרך הנכונה לשפר את המצב היא על ידי כך שהמדינה תכיר באחריותה לרווחתם של האסירים אותם היא שלחה לכלא, ותשקיע את המשאבים הדרושים בשיפור התנאים בבתי הסוהר. בנוסף, יש להגביר מאד את המאמץ לחפש דרכי ענישה אלטרנטיביות, שאינן כרוכות במאסר. התנערותה של המדינה מאחריותה זאת על ידי הפרטת בתי הסוהר, איננה תורמת לחסכון וליעילות של ביצוע הענישה וודאי וודאי שאיננה תורמת לרווחת האסירים. במידה שחברות הכליאה הפרטיות אכן מצליחות לחסוך, הן עושות זאת לטובתן הן, ולא לטובתו של משלם המיסים, ועל חשבון האסירים.

בדומה להפרטת אמצעי התקשורת האלקטרונית, גם הפרטת בתי הסוהר היא מיכרה זהב לזכיינים. אולם בניגוד לצרכני התקשורת, היכולים להחליט שהם "מתנתקים מהכבלים", האסירים אינם יכולים לשחרר את עצמם מבתי הסוהר. הפרטת בתי הסוהר היא מרושעת במיוחד, מכיון שהיא נעשית על גבה של הקבוצה החלשה ביותר בחברה, קבוצה המהווה "קהל שבוי" במשמעותו המילולית ביותר של הביטוי. זהו צעד הפוגע פגיעה בוטה בעקרונות הדמוקרטיה, שלטון החוק והצדק החברתי, ותורם תרומה משמעותית להתפרקותה של המדינה, לטובת השוק. כל העקרונות המוסריים והפוליטיים האמורים לשרור במדינה הדמוקרטית בכלל ובישראל בפרט שוללים את רעיון העיוועים של הפרטת בתי הסוהר. אסור למדינה להפוך את הפשע למשתלם, לא רק עבור הפושע, אלא גם עבור התשלובת הכליאתית-תעשייתית."
היבט כלכלי? 209189
אם היו יוצאים לנו מהצלחת ומתירים סחר בסמים המצב בכלא היה משתפר פלאים.

אין גוזרים גזירה על הציבור שאין רוב הציבור יכול לעמוד בו.

הערה: מעולם לא השתמשתי בסם ואין בכוונתי לעשות זאת לעולם.
הסבר פרט ונמק 209194
מצטער, לא הבנתי את כוונתך. אתה יכול להסביר?
הסבר פרט ונמק 209202
חלק נכבד מהפשע בארץ הינו תוצאה מהמחיר הגבוה של סמים מצד הצרכנים אשר נאלצים לגנוב כדי לקנותם ותוצאה של השתלטות גורמי פשיעה על השוק מכיוון שסוחרים מהוגנים אינם יכולים לסחור בהם.

אגב, את המקומות הפנויים בכלא יהיה אפשר להפנות לטיפולי גמילה.
כשמסבירים לי לאט 209210
תתפלא אבל רוב העבירות בארץ אינן עבירות רכוש וסמים ורוב שוכני הכלא כבר אינם מכורים לסמים. המהפיכה השקטה שמתחוללת בשנים האחרונות מביאה לכך שדווקא עבירות אלימות תופסות מקום רב יותר ויותר. דרך אגב, לא בגלל שיש יותר אלימות אלא בגלל שהיא מדווחת יותר והתגובה המשפטית והמשטרתית הינה חריפה הרבה יותר מבעבר.

חוץ מזה, דווקא עבירות האלימות מקושרות היטב לסם חופשי וזול שהוא האלכוהול.

אבל כל זה ממש לא קשור לסוגיית בתי הכלא המופרטים שהיא לדעתי פשוט בזיון.
כשמסבירים לי לאט 209214
יש לך סטטיסטיקות?

צריך כמובן להוציא מהעניים את הטרוריסטים למיניהם שהם כנראה הרוב.
להתווכח עם עובדות 209307
דווקא יש לי מידע עדכני יחסית. אני לא מצליח כרגע למצוא את הנתונים הרב שנתיים שמצביעים על התהליך בו יורד אחוז עברייני הסמים ועולה אחוז עברייני האלימות הכלואים. אבל גם הנתונים המוצגים נותנים תמונה די ברורה.בדף שנפתח לחפש את הנתונים לגבי התפלגות כלואים לפי עבירה.
נכון לשנה שעברה:
מתוך 12,236 כלואים/ות בשירות בתי הסוהר ‏
2003 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום רכוש ‏
817 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום ביטחון המדינה ‏
90 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום מוסר ‏
755 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום סדר ציבורי ‏
1858 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום שהייה בלתי חוקית ‏
911 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום מין ‏
1464 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום סמים ‏
1083 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום גוף אדם ‏
2501 אסירים כלואים בעוון עבירות בתחום חיי אדם ‏
754 אסירים כלואים בעוון עבירות אחרות: כלכליות, מנהליות, מרמה, רישוי, תעבורה ‏
להתווכח עם עובדות 209314
יופי, תודה.

בא ננסה לנתח:

4860 הם תושבי חוץ ושטחים. לצורך הפשטות נקזז מה שב"חים ובטחון מדינה ונשאר עם: 2185. רובם בטחוניים (חיי אדם?) מיעוטם גנבים למיניהם.

את הישראלים ( ו 2185 חוצניקים) נחלק בצורה גסה בין:

לא סמים (מין, גוף אדם, חיי אדם, כלכליות, סדר ציבורי (מה זה?), ומוסר)
= 6000

וסמים (רכוש, סמים) = 3467

בצורה סכמטית אני מוריד 2000 חוצניקים מהלא סמים ומקבל 4000 לא סמים לעומת קצת מעל 3000 סמים.

אם כן אני אתקן - אם נבטל את עניין הסמים נרוקן 40% מהאסירים שלנו. אם נבטל מהחשבון גם את ערביי ישראל הבטחוניסטים זה יהיה קצת יותר. בכל מקרה מדובר על מסה רצינית מאוד.

לגבי נתוני האלימות יש צורך להוציא מזה עבירות בטחוניות אשר אינן שייכות לנושא.
להתווכח עם עובדות 209319
איך הגעת למסקנה שכל עבירות הרכוש מתבצעות על רקע של התמכרות לסמים? לא היו גנבים לפני שהיו נרקומנים? אין כאלה היום?
אמנם חלק מעבירות הרכוש מתבצעות על רקע זה. אבל בטוח שלא כולם.
להתווכח עם עובדות 209321
בחיתוך סכמטי, עבירות רכוש נועדו להשיג סמים, עבירות כלכליות נועדו להתעשר.
באותה מידה אפשר לשאול כמה מהאלימות (גוף אדם, חיי אדם) קשור לסמים.

אתה רוצה להתפשר על 30% ?
להתווכח עם עובדות 209322
לא מסכים איתם לגבי הניתוח אבל מסכים לאחוזים. כמה יוצא לי מזה?
להתווכח עם עובדות 209323
נפסיק לרדוף אוכלי סמים. יהיה מספיק מקום בכלא לכולם.
להתווכח עם עובדות 209354
אלו נתונים חסרי משמעות משום שהם מוטים באופן חסר תקנה לטובת עבירות חמורות שעליהן מוטל עונש מאסר ארוך שאינו אופייני לא לעבירות סמים ולא לעבירות רכוש.

גם כך, אם מורידים מכלל האסורים את תושבי השטחים ועצורים בגלל שהיה בלתי חוקית אנו נותרים עם 7376 אסירים בלבד.
מתוך אלו, כמעט חמישים אחוז כלואים על עבירות רכוש, סמים ומוסר (שם אחר לסמים וזנות) פרופר, כשניתן להניח ששיעור לא מבוטל מבין האסורים בתחום הסדר הציבורי, גוף אדם וחיי אדם קשורים גם הם לסמים באופן ישיר או עקיף.
כשמסבירים לי לאט 209342
אתה מפזר נתונים שגויים ולא בדוקים.

א. עבירות רכוש וסמים מהוות רוב ברור בין העבירות:
243479 מתוך 371,868 תיקים שנפתחו בשנת 2002 הם על עבירות רכוש (יותר מ-‏65 אחוז) ועוד שישה אחוז הן עבירות סמים. כלומר, עבירות רכוש וסמים מהוות יותר מ-‏70 אחוז מכלל העבירות.

ב. הגידול במספר מקרי האלימות הוא בלוף:
אשר לגידול שאתה מוצא במספר עבירות האלימות אותו אתה מקשר בנדיבות לצריכת אלכוהול – שוב מדובר באמירה לא בדוקה. אם משווים את מספר עבירות האלימות מגלים כי העליה היחידה בין שנת 2000 ושנת 2002 היא בסעיף עבירות על חוק הכניסה לישראל (סעיף חדש בבדיקה) כשבכל התחומים האחרים ישנה למעשה ירידה משמעותית.
הסבר פרט ונמק 209300
סמים לא יכולים להיות דבר לגיטימי כמו שרצח לא יכול להיות דבר לגיטימי גם אם נחוקק חוק שמותר לרצוח לכן לא ראוי לתת לגיטמציה לסמים
הסבר פרט ונמק 209302
1) לא אמרתי לתת לגיטימציה. אמרתי לצאת לאנשים מהצלחת. אני מוכן שתעליב אותם אבל אל תכניס אותם לכלא (פרטי או ציבורי).

2) גם לכלוא אנשים זה לא לגיטימי.

3) אם לא מונעים מאנשים לאכול חזיר שהוא פי אלף יותר מזיק ליהודי, למה למנוע שימוש בסמים?
הסבר פרט ונמק 209304
3. חזיר מזיק ליהודי? ברמה ה"רוחנית" או שיש משהו שאנחנו לא יודעים עליו?
לא הכל אנחנו מבינים 209309
יודעים בוודאי. הרי קבלנו את התורה.
לא הכל אנחנו מבינים 209312
גם אם נקבל לצורך הדיון ש"קיבלנו את התורה", איפה כתוב בתורה שחזיר מזיק ליהודי?

מה שאני זוכר זה שנאמר
וְאֶת-הַחֲזִיר כִּי-מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא, וְשֹׁסַע שֶׁסַע פַּרְסָה, וְהוּא, גֵּרָה לֹא-יִגָּר; טָמֵא הוּא, לָכֶם.
וְאֶת-הַחֲזִיר כִּי-מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא, וְלֹא גֵרָה--טָמֵא הוּא, לָכֶם; מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ, וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ.
לא הכל אנחנו מבינים 209324
זה כתוב בדיוק שתי פסקאות מתחת למקום בו כתוב שכדאי להיות עשיר ובריא ולא עני וחולה.
הסבר פרט ונמק 209357
אתה ניגש לבחינת הגמר בכשלים לוגיים, נכון?
היבט כלכלי? 209344
רק חבל שגם יואב פלד וגם אתה לא טרחתם לעיין בהצעת ההפרטה המבוססת לא על המודל האמריקני אלא על המודל הבריטי.
היבט כלכלי? 209377
בדיוק כשחשבתי שאני הולך להפסיד, הגיע אורי ונתן נוק אאוט.
בריטי? צ'ארלס? 209418
אשמח לקבל את עותק הצעת ההפרטה ולבחון את ההבדלים מקרוב
בריטי? צ'ארלס? 209422
בבקשה, ר' הפרסום הרשמי של שב"ס כאן:
בתוך הכתבה, כאילו אין אלוהים או עורך, מופיעים הקשקושים של יואב פלד הזה שמתייחס לפגעי המודל שלא אומץ.
היבט כלכלי? 209768
קישור ישיר למאמר של ד"ר יואב פלד: http://www.adva.org/ivrit/prisonsPrivatization.htm .

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים