הוועדה למינוי לכל החיים... 216951
למעלה משנות דור נחשפתי, באופן בלתי-אמצעי למדי, ללחששת שיקוליהם של כמה וכמה זוגות של נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים.

תאמרו, ודאי שקלו וטרו את ידענותו עוקרת ההרים של המועמד? שמא בחנו את אם מזגו השיפוטי צלול ומעודן? אפשר שמוסריותו הנעלה מעל לכל ספק של המועמד הדהימתם? מן הסתם הופתעו מגודל בינת לבבו?
ואולי מעל כל אלה – חשו באמת ובתמים שלמועמד/ת יהיה תמיד האומץ לעשות צדק במשפט?

בתרחיש שלפנינו הרצוי אינו אפילו בן-בנו של בן-דודו של שכנושל המצוי, לא עלינו. ובלשון העם: אין שום התאמה גנטית בין השניים.

אילו ידעתם כמה מיפלצות קטנות של תן-וקח התרוצצו בחורשת-שיקוליהם הקֵרַחַת והנידחת של כמה וכמה מנכבדי העדה; אילו ידעתם כמה מאבקי כוח רעילים שורבבו לתפוח הצח והאדום של שלגיה; אילו ידעתם כמה רדיפות כבוד רעות ומשחיתות קבעו שיאים אצל הללו; אילו ידעתם כמה נפוטיזם ישיר ועז מצח או עקיף ומצטנע ליוו את המירוץ; אילו ידעתם... מה הייתם עושים? מה אתם עושים? מרימים גבה? מעוותים את הפה? משמיעים קללה עסיסית? מה?

הרי מדובר במינוי לכול החיים שלפני היציאה המאוחרת מאוד לגימלאות!

ראשי מדינה אינם זוכים, למזלה של הדמוקרטיה, לתקופה שכזאת.
נשיאים אינם מתמנים, למזלו של הטעם הטוב, לתקופה שכזאת.
אפילו מחוקקים אינם נבחרים, למזלם של הבוחרים, לתקופה שכזאת.

מינוי לכל החיים יוצר בהכרח משפחה מיוחדת, מאוחדת, מתנשאת ומסוגרת בתוך עצמה: משפחת "כבודו". ממש כך. ומי ששואף וחפץ ומשתוקק ומצליח להתקבל אליה, מסיבה זו או אחרת, מוטב יחזור ויזכיר לעצמו מידי יום ביומו שהוא אינו אלוהים ולא מלאך ולא קדוש ואינו שרוי בקודש הקודשים, אלא באולם משפטים מספר זה או אחר, שבו הוא אמור לעשות לא רק משפט אלא גם צדק. מלאכה קשה ומסובכת למי שהוא בשר ודם ויצרים ומחשבות קטנות ובינוניות וגדולות לסירוגין ובערבוביה. וכבן אנוש - הוא כזה, לצערו או לשמחתו.
אם את זאת ישנן ויזכור בקומו ובישבו ובשכבו - אולי נזכה שתצא ממנו מידי פעם תורת אמת ברמה זו או אחרת, שתשרת לפחות את דורנו, אם לא את הדורות הבאים.

אני מניח שרובכם לא היה שש להתמנות בשיטת המינויים הנלוזה הזאת הזאת אפילו לבודק בטחוני בשעריו של קניון,
וזו נחמה פורתא שלי לנוכח מה שאירע לעינינו ולאזנינו אתמול.
הוועדה למינוי לכל החיים... 216954
לא הבנתי

אתה מוחה על כך שהמינוי הוא עד גיל 70?
או על הועדה?
או על כך שבורא עולם לא שופט בעצמו ובכבודו?
הוועדה למינוי לכל החיים... 217297
לאייל האלמוני, ובהזדמנות זו - גם לאיילת האלמונית:
לא. אינני מוחה על כי המינוי הוא עד גיל עין
(ובזמנו אף הצטערתי צער רב על פרישתו של השופט חיים כהן, בשיא אונו השכלי, המקצועי והמוסרי).

אני מוחה על הסיבות ועל הדרך שבה נבחרים לא מעט משופטינו, אך אינני תָמֵהַּ עוד ואף חדלתי זה מכבר להרים גבה
לנוכח מינוי זה או אחר.

ועדה הממנה שופטים מסיבות עלומות או מגולות טפח ומכוסות טפחיים - אל לה להתפלא שכמה וכמה מנבחריה מזכים או מרשיעים מסיבות השמורות עימם, דבר שבעיני אינו פחות מביש מאשר אילו ניתנו פסקי הדין בעילום-שם נותניהם.

אבל גם ביקורת הנכתבת או נאמרת בעילום שם - מוטב לה שהייתה ממשיכה לשכון לבטח בליבו או בטנו של המבקר, אלא אם כן הוא משוכנע באמת ובתמים שהגענו בסתר למשטר של אייתולות.

לא כך אני חש ולא כך אני חושב.
עלומי-שם או בעלי שם-חלקי 225382
התברר לי שתגובות רבות למאמרון "הוועדה למינוי לכול החיים" מופיעות תחת השם IDAN .
אני מבקש להבהיר כי אין מדובר בי!

אני מעולם לא כתבתי ביקורת כלשהי בשם בדוי או בשם חצוי או בעילום שם, ולא הגבתי כך על ביקורת שנמתחה עליי.
הוועדה למינוי לכל החיים... 226959
מאז פורסם המאמרון תחת הכותרת הצנועה: "הוועדה למינוי לכל החיים", הגיעו אליי, בדרכים שונות, תלונות שהטלתי דופי בקודש הקודשים של מערכת המשפט.

ראשית, עליי להתנצל על כך שלא עלה בדעתי כי בית המשפט העליון יושב בַּדביר, מעוטף כולו בטליתות שכולן תכלת, ושיש לו משם קשר ישיר לאלוהים.

לתומי סברתי כי סביר להניח שאין בנימצא שום ייצור אנושי שאפשר להמשילו לטלית שכולה תכלת, ואפילו בית המשפט העליון מורכב, עד כמה שידיעתי מגעת, מיצורים אנושיים;

לתומי סברתי כי סביר להניח שלא כל שימוש הנעשה בטלית שכולה תכלת - הוא כולו תכלת;

לתומי סברתי כי סביר להניח שמינוי פרקליטים לשופטים וקידומם של שופטים במעלות השפיטה -לא נעשה ולא ייעשה לעולם על רקע שכולו תכלת;

לתומי סברתי כי צודקים כמה מבכירי המשפטנים בהעירם שכמה וכמה חוות דעת גורליות, שהפיקה צמרת פרקליטות המדינה, אינן ראויות אפילו לשמש כתרגיל קבלה לסטודנטים במכינה למשפטים, וכי גם כמה וכמה פסקי-דין של שופטים מסוימים, אינם יכולים לשמש כתרגיל כזה;

לתומי סברתי כי הדברים הם חמורים שבעתיים, כאשר גם אלה וגם אלה מקודמים מפעם לפעם, מסיבות השמורות עם מקדמיהם, לעבר צמרת המערכת המשפטית;

אל ייפלא איפוא שכאשר השתחררה לאחרונה ויצאה ונשבה לפתע רוח בלתי צפויה בתוך המערכת המשפטית - התנפנפו להן טליתות התכלת (לא כולן) של היושבים על ענפי הצמרת הזאת, ואפשר היה להבחין שתחת אחת מהן
מסתתר לו עורב שחור.

נותר רק לקוות שבנשוב רוח עזה יותר -
לא יתברר שמדובר ביותר מעורב שחור אחד...
הוועדה למינוי לכל החיים... 217028
תמיכת המנגח.
באם אם אם אמה של הדמוקרטיה הלוא היא אתונה העתיקה,שופט בפוליס היה נבחר לתקופה מוגבלת,שבסופה היה עליו ליתן דין וחשבון על פועולו בתפקידו הנ"ל.
כיום.בסמל סמלה של הדמוקרטיה הלוא היא ארצות הברית של אמריקה.שופט כלשהו נבחר לתפקידו ע"י ציבור הבוחרים הכללי.
שופט כזה עומד תמיד המיקרוסקופ של המדיות השונות,ועל כן פועל יוצא מזה שגם הוא מוגבל למספר הקדנציות בהן יכהן במשרתו הרמה,על כן על שופט כזה ליתן מדי פעם דין וחשבון על פועולו בתפקידו,ועל כן בר נפילה הוא.
יתר על כן.כל שופטי ביהמ"ש העליון האמריקני,ובהדגשה על כל.באים מכלל הערכאות כולל מה שנקרא במחוזותינו בית משפט השלום.כן שופטי ביהמ"ש העליון האמריקני מוגבלים למספר קדנציות מטבעה של השיטה.(כאן תבואנה קפיצות נשוכי הנחש של מגיבי התגובות למיניהם,ויקראו:אבל לארה"ב יש חוקה!
וביהמ"ש העליון האמריקני ברוב ישיבותיו הוא בית משפט לענייני חוקה.על זאת אשיב להם מראש.נכון. אלא שמדובר כאן בעיקרון של הגבלת הכוח והשררה של " כבודו " הרם ונישא לכל החיים,ושל מתן הדין וחשבון לציבור על טעויותיהם האנושיות וחורצות ההלשוןוגורל.כן "אנשים טובים" כדאי לבקר לכם לבקר בדיונים משפטיים וללמוד דיקטטורה ולשון משתלחת של שופטי ישראל).זה מצב שונה לחלוטין מן המצב בשטוטלנד הנקראת גם מדינת ישראל.מצב כפי שמשקפת תגובתך.
במדינתנו בית המשפט הפך ל "דביר" . דהיינו קודש הקודשים
וכהניו ל "מלאכי השרת".או בעברית פשוטה.סגניו של אלוהים.
משרה,שררה וכיבודים.כמעט לכל החיים.
יתר על כן.ביהמ"ש העליון בישיבותיו כבג"צ.הפך להיות מערכת שלטונית לא נבחרת,העומדת מעל לשלטון הנבחר בבחירות דמוקרטיות.בקיצור דיקטטורה משפטית.מצב פסיכי במדינה פסיכית.שכן ע"פ כללי הדמוקרטיה כפי שרוב המבקרים באתר הם חסידיה המובהקים (אני לא) מערכת המשפט היא לא מערכת שלטון בתחומי יחסי החוץ והבטחון.
אני אישית חושב שבדמוקרטיה נורמלית "ממשלות ומדיניותן צריכות לעמוד לפני כס הבוחר,ולא בפני כס המשפט"!
מכל מקום ועל דעת השכל הישר שופטים אמורים וחייבים להיות נקיים מכל רבב או חשד.אנשים צנועים,ברי לבב וישרי דרך.
אך בישראל של ימינו הזונה ההיסטורית היית חוטפת אבנים גם ממועמדים לבית המשפט העליון.
מסתובבת בציבור אימרה אירונית תרתי משמע:" אם מחפש אתה צדק.לך לבית זונות.כי בבית המשפט יז.... אותך!"
(לנשוכי הנחש.כן.כן.אני מבין גדול בזונות.עובדה. אני חי במקום כזה).
אפרופו צדק.מדינת הדמוקטטורה המשפטית הנקראת גם מדינת ישראל.היא מדינת חוק.יש חוקים למכביר.כל כנסת מתחרה בקודמותיה על התואר הנכסף."אלופת האלופים בחיקוק חוקים".
אך מרוב חוקים לא רואים צדק.
(נ.נ.(נשוכי הנחש) צדק הוא המטרה.לא החוק כחוק הכתוב בספר החוקים).
על כן אתה מר סובול ואנשים כמוני מבקשים את הירח,ואין ירח.כי הוא כלוא בבאר של החלמאים הישראלים המיופייפים.
הוועדה למינוי לכל החיים... 217140
רק להעמיד דברים על דיוקם, שופטי בית המשפט העליון בארה"ב נבחרים לכל חייהם. שלנו לעומת זה חייבים לפרוש בגיל 70. (ואני די נבוך מזה שאני בכלל טורח להגיב לך)
מעַיִן לאַיִן 512331
שכחת לציין שאחרי גיל שבעים, רבים מהם ממשיכים להתמנות לכול מיני ועדות חקירה ממלכתיות ולכול מיני ועדות בדיקה פסאודו-ממלכתיות ואפילו למבקרי-מדינה - ולחרוץ שם גורלות, לשבט או לחסד, ולא בהתנדבות, חלילה, אלא בשכר מלא שבמלא, בנוסף לפנסיה המלאה שהם מקבלים מאותה קופת-מדינה. ואין צורך להרחיב כאן על טיפוסים כמו השופט הנצחי מישאל חשין, הרואה בבית המשפט העליון את ביתו הפרטי שבא לו בירושה מאביו; אין צורך, כי מי כמוך אמור לדעת במה מדובר.
מעַיִן לאַיִן 512341
כל התפקידים המכובדים שהזכרת הם מינויים על ידי ומטעם הממשלה, כלומר הדרג הפוליטי הנבחר. דוקא כאן, כאשר סמכות הבחירה היא של נבחרי הציבור ושלהם בלבד (ללא מעורבות שופטים ועורכי דין) יש לך ביקורת על זה? אני גם בטוח שאם וכאשר תצא לפנסיה ויבקשו ממך לעשות עבודה כלשהי, תשמח לבצעה בהתנדבות ללא תשלום. למעשה אני מכיר כמה וכמה אנשים שאינם שופטים (למשל, אבא שלי), שלמרות שעברו את גיל הפרישה והם נהנים מפנסיה נאה שמאפשרת קיום מכובד, הם ממשיכים לעבוד תוך שהם נהנים מהמוניטין ומהנסיון שצברו ואפילו מעיזים לדרוש ולקבל תשלום עבור עבודתם.

בחירתו של השופט לשעבר חשין לשטוח את הגיגיו בפני התקשורת היא זכותו המלאה. לא זכור לי שלהתבטאויות אלו היתה השפעה כלשהי על הדרג הפוליטי או המשפטי, כך שלא ברור לי מה טעם מצאת להטפל לזכות הדיבור של פנסיונר חביב ולא מזיק שחושב שדעתו עוד מעניינת מישהו.
מעַיִן לאַיִן 512342
מצאת עם מי להתדיין על שופטים, פנסיה ומישאל חשין...

לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 599988
רבים מבטאוני האינטרנט מאפשרים למגיבים לתקוף בעילום-שם גם את אלה המפרסמים את רשימותיהם ומאמריהם תחת שמם המלא ואינם מנסים להסתיר את זהותם האמיתית באמצעות כול מיני תעלולים ופעלולים חלאתיים;
להם מומלץ לקרוא את סיפורו הקצר של סומרסט מוהם "פגישה בסאמארה" ולא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שהסתתרות, התחבאות ואפילו בריחה "לצִדו האפל של הירח" בחסות החשיכה – לא תמיד עוזרת...
לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 599997
סומרסט מוהם?
לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 599999
יאיר לפיד?
לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 600036
מתחמם, מתחמם...
לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 600038
"The Appointment in Samarra"
[as retold by W. Somerset Maugham]

The speaker is Death:

There was a merchant in Bagdad who sent his servant to market to buy provisions
and in a little while the servant came back, white and trembling, and said:
Master, just now when I was in the marketplace I was jostled by a woman in the crowd
and when I turned I saw it was Death that jostled me. She looked at me and made a threatening gesture,
now, lend me your horse, and I will ride away from this city and avoid my fate.
I will go to Samarra and there Death will not find me.

The merchant lent him his horse, and the servant mounted it, and he dug his spurs in its flanks
and as fast as the horse could gallop he went.

Then the merchant went down to the marketplace and he saw me standing in the crowd
and he came to me and said, Why did you make a threatening gesture to my servant when you saw him this morning?

That was not a threatening gesture, I said, it was only a start of surprise.
I was astonished to see him in Bagdad, for I had an appointment with him tonight in Samarra.

לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 600040
as *retold* by W. Somerset Maugham
לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 600042
הוא זומן לפגישה בסאמארה זמן קצר לאחר שניסה להתנקש בחיי, וכמוהו גם הפרקליט ששיתף עמו פעולה: http://news.walla.co.il/?w=/10/167987
לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 600044
מי ניסה להתנקש בחייך ולמה?
לעלומי-שם חלאתיים התוקפים מאחורי הגב: 600133
תמצא בקלות את המנוול אם תיכנס לפרד''ס באמצעות הקישור שפרסמתי לעיל
עוד על דרכי מינוי וקידום שופטי מדינת-ישראל 616375
עוד על דרכי מינוי וקידום שופטי מדינת-ישראל 616376
הוועדה למינוי וקידום שופטים – במבחן התוצאה: http://www.news1.co.il/Archive/001-D-330161-00.html

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים