219546
"הפלגים השמאליים יותר דנים גם באפשרות של קיום מצוות נוספות על ידי נשים, ושילובן בחיי בית הכנסת כשוות (יותר או פחות("

מה הקשר?
219913
שמאליות של פלג נמדדת ביחסה לשונים. בעולם ההלכה היהודי הנשים הינן גורם שונה. ראייתן כשוות וכבעלות זכויות שוות לקבוצת הכח הגברית מתאימה לחשיבה שמאלית.
גורם שונה?! 220013
"בעולם ההלכה היהודי הנשים הינן גורם שונה"...

תגובה 203380
שוני מסויים 220117
אכן כשלתי בלשוני.
אין אחד אשר יטען כי נשים היו גורמים משפיעם בשדה היצירה התורנית במשך השנים.
אין אחד אשר יטען כי התורה והשיח ההלכתי מדבר בשווה אל נשים ואל גברים. הדבר בולט בעיקר בהלכות עריות אשר ברובן המוחלט פונות אל הגבר, למרות שחלות האיסורים שווה בין לאיש ובין לאישה.
עצם הדיון על מעמד האישה ביהדות מעיד על כך שאין זהות ברורה בין היחס לנשים ובין ליחס לגברים.
הפולמוס אודות מעמד הנשים הוא האם על גבי התשתית ההלכתית הקבועה כגזרה מגבוה, יש ערך מוסף שלילי שגם הוא חלק מהחשיבה היהודית.
על כך נאמר: "על הישנים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו את החדשים" - אילו התורה ומצוותיה היו המצאה אנושית, אזי היה ניתן לבטל גם את ההבדלים שקיימים. אנא אל תעמיסו עלינו תפיסות בעייתיות נוספות.
על השוני שאינו קיים 221544
אתה טוען ש"אין אחד אשר יטען כי נשים היו גורמים משפיעים בשדה היצירה התורנית במשך השנים".

ומתעלם לגמרי מכך שאין בין היוצרים המוסיקאים הגדולים נשים - גם לא בדורנו. שאין בין הפיסיקאים הגדולים נשים - גם לא בדורנו. שאין בין הפילוסופים הגדולים נשים - גם לא בדורנו... שאין בין נשיאי המדינות נשים (כמעט) - גם לא בדורנו.

אתה טוען ש"אין אחד אשר יטען כי התורה והשיח ההלכתי מדברים בשווה אל נשים ואל גברים. הדבר בולט בעיקר בהלכות עריות אשר ברובן המוחלט פונות אל הגבר, למרות שחלות האיסורים שווה בין לאיש ובין לאישה".

ואילו לדעתי, יש שיוויון, אבל אין זהות. תעבור למשל על איסורי גילוי עריות אחד לאחד. והתורה פונה בלשון זכר ומתכוונת תמיד גם ללשון נקבה, אלא אם כן מדויק ההיפך.

"הפולמוס אודות מעמד הנשים הוא האם על גבי התשתית ההלכתית הקבועה כגזרה מגבוה, יש ערך מוסף שלילי שגם הוא חלק מהחשיבה היהודית. על כך נאמר: 'על הישנים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו את החדשים' - אילו התורה ומצוותיה היו המצאה אנושית, אזי היה ניתן לבטל גם את ההבדלים שקיימים. אנא אל תעמיסו עלינו תפיסות בעייתיות נוספות".

דוגמאות בבקשה.
על השוני שאינו קיים 221602
רציתי לומר כי הטקסט המקראי, כפי שציינת בצדק, מדבר אל הקורא הזכר, הגם שמתייחס אל הנשים כאל נושאים ומושאים הלכתיים. הכתיבה בסגונון הזה נבעה כי רוב הקוראים את הטקסטים היו גברים. כיוון שכך, גם הטקסטים הבתר-מקראיים לא שינו את ההתייחסות. כך הפך בית המדרש למעין עולם מנותק, בו הנשים אינן מופיעות כגורם פעיל.
מציאות זו יכולה להשרות אווירה המפלה נשים באופן מזלזל, ורואה בהן מין נחות. הדיונים המתמשכים בכל מקום תחת השמים אודות מעמד הנשים עומדים ברקע מציאות זו.
מגוון תגובותיך לעיל (ובעיקר שלל המובאות המופיע בהן) רק מעיד על האפולוגטיקה שיש הכרח לנקוט בה, שכן לאחר קריאת מקורות היסוד היהודיים ישנה תחושה לא כל כך נעימה (לאוזן של אדם בן ימינו).
כמובן שיש שדות יצירה נוספים אשר בהן נשים כמעט ואינן
מופיעות ומשפיעות. דיוננו נסוב על עולם התורה, ביחס לשאלה מדוע כיוונים הדוגלים בשיוויון האישה מכונים 'פלגים שמאליים'. כפי שהזכרתי לעיל, נשים לא פעלו בחלל בית המדרש, והכנסתן מהווה ניסיון לשיוויון.
על השוני שאינו קיים 221725
תגיד, ומי בדיוק הייתה ברוריה אשת רבי מאיר? ואתה יודע בכלל כמה נביאות עמדו לישראל? ועל שרה שנירר שמעת?
221899
מיהי שרה שנירר?
הרבנית שרה שנירר ע''ה 221903
תגובה 203017
הרבנית שרה שנירר ע''ה 222189
מהם ראשי התבות ע"ה?
הרבנית שרה שנירר ע''ה 222190
עליה השלום.
הרבנית שרה שנירר ע''ה 223052
מייסדת מוסדות בית יעקב (רשת בתי הספר התיכוניים והסמינרים למורות של נערות חרדיות.)
3 רחובות 505299
שרה שנירר היא זאת שיסדה את בית הספר הראשון לבנות ישראל דהה
היוצא מן הכלל 222176
כמובן שיש חריגות!
אתה או עיוור או תמים אם לא תודה שיש הבדל כלשהו ביחס (ולו המשתמע מסגנון הכתיבה) של התורה לנשים מאשר היחס לגברים.
כן אתה מוכרח להודות שרובם של לומדי התורה ומעצבי דרכה הם גברים.
כבר עניתי 222300
אני לא התייחס אל העלבונות האישיים שהטחת בי, כי עוד יגידו שאני ברמת המעליבים. רק אומר שכבר עניתי לך ואיני רואה כל צורך לחזור על דברי מהתגובה 221544.
על השוני שאינו קיים 222185
ומי היתה בדיוק ברוריה קאופמאן? אתה יודע כמה מורות לחשבון עמדו לישראל? ועל אמי נתר שמעת?
על השוני שאינו קיים 222303
אני מאמין לך שיש הרבה מורות לחשבון שעמדו לישראל, אחדות והמעולות שבהן לימדוני אלגברה, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטיסטיקה והסתברות וכיו''ב. לא טענתי שאין מורות (נשים) שמלמדות נפלא, כל שטענתי הוא שמכך שאינן מפורסמות לא ניתן להוכיח שהן לא קיימות ופועלות בשטח. לעומת אסף, שחושב שאם לא היו נשים מפורסמות בישראל בתחום היצירה התורנית - סימן שהן לא היו פעילות כלל.
כך שתודה לך על חידוד ואישוש טיעוניי.
על השוני שאינו קיים 357850
עם כל הכבוד לשרה שנירר וליסוד "בית יעקב" שמתמחה בהצמחת בעלבוסטע טובות וצייתניות כמו סבתותיהן וסבתותיהן הגדולות שלא למדו כלום, אני, למשל, רוצה יותר.

כמה נביאות בישראל? כרגע קופצות לי לראש 3. מרים, דבורה וחולדה.
נביאה שנקראת נביאה כי היא אשת נביא שקולה לרבנית שהיא רבנית כי היא התחתנה עם רב.
על הנביאות 357973
משפט 1 שלך: שמים לב שאין לך שמץ של מושג על דמותה התרבותית, הרוחנית והמקצועית הנעלה של "בת יעקב", ואת שבויה בדעות תקשורתיות קדומות.

משפט 2 שלך: אלה רק אותן נביאות שמוכרות לך מהתנ"ך, כאשר בפועל היו לאין שיעור הרבה יותר. ע"פ המסורת, לקאנון המקראי הוכנסו רק נביאים ונביאות שהנבואות שלהם/ן היו בבחינת "נבואה לדורות"; מי שלא התנבא/ה לדורות, לא הוכנס/ה לקונטקסט התנ"כי הקדוש משיקולי תועלתנות בריאה.

משפט 3 שלך: ולקביעה האחרונה הזאת שלך אין כל בסיס היסטורי עובדתי.
על הנביאות 357975
"אלה רק אותן נביאות שמוכרות לך מהתנ"ך, כאשר בפועל היו לאין שיעור הרבה יותר".
לקביעה הזאת *שלך* אין כל בסיס היסטורי עובדתי.
על הנביאות 357978
אני סבור שהמסורת היהודית עולה במהימנותה כעובדה היסטורית חיה ומוכחת, יותר מכל עובדה המצטיירת כהיסטורית כי כמה היסטוריונים מאוחרים פירשה כך או אחרת במבט אנכרוניסטי לאחור.
על הנביאות 357985
ומה מדבריה של המסורת היהודית מבסס את טענתך?
על הנביאות 358273
ספר הספרים.
על הנביאות 358275
הא?
על הנביאות 358277
על הנביאות 358278
ומה הקשר לענייננו, אם יורשה לי לשאול?
על הנביאות 358280
תמיד מותר כאן לשאול הכול, ואין כל צורך לבקש רשות. קשור לתגובה 357978
על הנביאות 358286
כן, זכור לי במעומעם איזה קשר בין ספר הספרים למסורת היהודית. אז?
על הנביאות 358287
אז, בגדול, זה עונה על שאלה/תך מתגובה 357985
על הנביאות 358288
מעניין. לא הבחנתי בקריאה ראשונה. לעומת זאת, גם בקריאה שנייה לא נפתרה התעלומה.
על הנביאות 358289
מי שישמע עוד עלול להאמין לך שזאת ממש תעלומה, אתה יודע.
על הנביאות 358545
המסורת היהודית היא מסורת ולא היסטוריה, ולכן מהימנותה מוטלת בספק, עד שאין חיזוק מקורי היא לא עובדה, לא חיה ולא מוכחת. הסיפורים על נביאות טובים כמו סיפורים על נביאים.
זכותן של נשים ללמוד כרצונן ראוי וטוב כמו זה של גברים, הרי את הגבר עשו מעפר פשוט ואת האישה עשו מצלע של אדם.
על המסורת לעומת הנסורת 358877
למסורת היהודית יש חיזוק היסטורי מקורי בחקר הארכיאולוגיה והיסטוריה על ענפיה השונים. מה שהופך אותה לעובדה היסטורית חיה וקיימת. לסיפורי המקרא ישנו בסיס היסטורי מהימן שמטיל בסימן שאלה אחד גדול את היותם אגדות עם.

ועל המשפט האחרון אנחנו מעולם לא חלקנו, פרט להתנשאות הפמיניסטית שבסופו. האם הצלחת פעם לעשות משהו מועיל מצלע? לעומת זאת, אוהו כמה תועלת יש לעפר הארץ לאיכות חיינו עלי אדמות!
על המסורת לעומת הנסורת 358882
מהו הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים?
על המסורת לעומת הנסורת 358886
דג משה רבנו
על המסורת לעומת הנסורת 358891
בקיומה של דמותו ההיסטורית של משה רבנו לא פקפקתי מעולם: חלילה לי, שמה איחשב מוקצה בקרב כבדי הלשון/מאומצי הנסיכות/בעלי הציפורות ועוד כהנה וכהנה גופים מכובדים. אני אפילו מודה שכוחו רב לו, ראה התערבותו הקטלנית למען העברי המסכן.
אבל מה לקוסם משביע נחשים ולכל מבצע זיקוקי הדינור ההוא בסנטה?
על המסורת לעומת הנסורת 358894
זאת הוכחה לחציית ים סוף.
על המסורת לעומת הנסורת 358898
הוכחה קורעת ממש.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 358973
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים תואר לאחרונה בצורה מחקרית בספרה של הד"ר פנינה גלפז-פלר, "יציאת מצרים - מציאות או דמיון" (שוקן, 2003). יציאת מצרים התקיימה מבחינה היסטורית, חושפת הד"ר גלפז-פלר, מרצה למקרא ותרבויות המזרח הקדום במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים. בספרה, פרי מחקר של 30 שנה והראשון שנכתב בעברית מאז 1952, ביקשה ד"ר גלפז-פלר לבחון האם יציאת מצרים היא אירוע היסטורי. במשך עשרות שנים היא חקרה מאות פפירוסים, ציורי קברים, צלמיות ופסלים מצריים עתיקים ומצאה בהם תיאורים של חיי העובדים במצרים הדומים לתיאורים המקראיים המופיעים בספר שמות. כך למשל, היא מצאה פפירוס המתאר תלונה של פקיד מצרי לשלטונות מצרים על כך שאינם מספקים לו תבן על מנת לבנות את הלבנים. תלונה זו דומה לתלונתם של שוטרי בני ישראל בפני פרעה: "תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו…." (שמות ה, טז).
מהמחקר עולה כי הממצאים הארכיאולוגים והתיעוד המצרי הקדום בעניין שיטות ייצור הלבנים במצרים הקדומה, אירגון העבודה וחיי היום-יום של העובדים מאששים את התיאור המקראי. כך למשל, בכפר הפועלים בדיר אל מדינה נמצאו כאלף תעודות המתעדות את חיי הפועלים בכפר, מהם עולה כי הפועלים עבדו בקבוצות קטנות של פועלים שעליהם ממונים שני סוגי משגיחים המזכירים את השוטרים והנוגשים במקרא.

וכך כותב גם הפרופ' שלום דותן במאמרו "המדיניות הממלכתית של דוד המלך":

"יש הוכחות כבדות משקל לאמיתות גרעין היציאה [ממצרים], כגון: "נסיעת" בני ישראל בדרך מדברית ארוכה וקשה על–מנת לעקוף את הדרך הקצרה והמסוכנת, "דרך ארץ פלשתים" (שמ’ י"ג, 17), עליה היו מוצבים ביצורים וחיל מצב מצרי (כפי שמוכיחות 'המפה הצבאית' של פרעה סתי א’ על קיר מקדש אמון בכרנך וחפירות אליעזר אורן בצפון סיני); השהייה הממושכת בקדש ברנע (דב' א’, 46), נווה מדבר שופע מים המסוגל לקיים אוכלוסייה רבה; שליחת המרגלים משם (במ' י"ג) על–מנת לבדוק את הארץ הסמוכה 'הטובה היא אם רעה', על–מנת לדעת האם היא תוכל לבוא בחשבון כמקום התיישבות חדש נוכח הלחץ - כנראה העמלקי - המאלצם לנטוש את קדש ברנע.
"גם ירידת השבטים מצרימה מסתברת יפה מכל מה שידוע מתולדות המזרח הקדום על מצוקת נוודי המדבר בעת בצורת. אופייני בעניין זה מכתבו של פקיד גבול מצרי משלהי המאה ה–13 לפנה"ס, לממונים עליו, בו הוא מדווח על מתן היתר–כניסה לשבטי אדום למצרים 'על–מנת להבטיח את חייהם וחיי עדריהם'; ומשבטי אדום קל להקיש על שבטי ישראל.
"גם ל'שעבוד מצרים', כפי שמתואר בספר שמות, יש אישור ממקורות מצריים - כולל ציורי קברים - המדווחים על העבדתם בכפייה של שבויי מלחמה ומהגרים זרים בתעשיית לבנים, בבנייה ובחקלאות. גם קידומו של יוסף מהיותו 'עבד עברי' בבית פוטיפר ועד למינויו למשנה למלך בשם מצרי - צפנת פענח - ונישואיו עם אסנת בת פוטי פרע כהן און, מסתבר יפה מתוך הריאליה המצרית של אותה תקופה: משלטון ה'חיקסוסים', בני תערובת שמיים, שנמשך כ–150 שנה, ומן המנהג המצרי הידוע 'לאייש תפקידים מנהליים על–ידי נסיכים ופקידים זרים, שקיבלו את הכשרתם במצרים' (גלפז–פלר, שם, עמ’ 41)".
וראה פתיל שמתחיל בתגובה 213012
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 358979
""יש הוכחות כבדות משקל לאמיתות גרעין היציאה..."

1.מליונים אנשים הלכו 40 שנה 200-300 קילומטר ולא נשאר שום ממצא ישיר, רק "עדויות" עקיפות.
2.אז אתה מדבר על /הוכחות/? אז אתה חייב לעבוד לפי כל הנורמות המדעיות. אתה לא יכול לבחור לך מתי ואיזה משהו הוא עובדה והוכחה.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 358981
1. כבר הבאתי כאן לפחות ממצא ארכיאולוגי אחד, העונה להגדרה הקולעת שניסחת: "ממצא ישיר, ולא עדויות עקיפות". ראו הערה ב: תגובה 197077

2. כל אייל ותיק יודע שאני תמיד אוהב הוכחות ומובאות מדעיות עם מקור מלא. ההוכחות ההיסטוריות שעליהם מדובר כאן הן לגמרי לא נעשו בדוקטורט שלי, אלא בידי חוקרים אובייקטיביים שבכלל לא התכוונו להגיע למסקנות אליהם נאלצו להגיע ולא-אחת לענות אמן על אמיתות התורה בעל כורחם.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 358987
מהתגובה הישנה שלינקקת רואים שאתה גרוע בלהתחפש, ואתה גרוע בלהסתוות, ושזה לא ממצא ארכאולוגי אלא פרשנות מגמתית של אדם שנוי במחלוקת גדולה ושהוא מחוץ או קרוב לדלת של הקהיליה המדעית.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359008
למה שאני גרוע לעניות דעתך תשאיר בצד, לפני שניכנס כאן חזיתית במה שאתה גרוע, על אף אלמוניותך המוסווית. הו אז, לא יוטב עימך.

האדם אולי שנוי במחלוקת, אבל אין מדובר בפרשנות שלו אישית, אלא ממצאים ארכיאולוגיים שאין לך הסבר יותר היגיוני משהאיש הזה העניק להם.

וראו תגובתי מהעבר בנוגע לקביעתך "שהוא מחוץ או קרוב לדלת של הקהיליה המדעית": תגובה 212736
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 358985
בחלק האר"י מבין הרומנים שנכתבו אי פעם מופיעים מקומות/אישים/אירועים/צורות פעולה/מנהיגים וכיו"ב קיימים בהחלט, כאלה שהשאירו אחריהם לא מעט עקבות. האם זה אומר משהו על אמתות הסיפור שהם משובצים בו?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 358992
לא, זה לא אומר משהו על אמיתותו של הסיפור שבו משבצים הסופרים את כל הפרטים שציינת לשם יצירת רושם של סיפור/רומן/נובלה ריאליסטי/ת. רק שפרט עקרוני אחד קיים בין ספר הספרים היהודי-הנצחי לבין הספרות האנושית הקלאסית: בעוד שמחבר בשר ודם של הרומן מודע ואף מצהיר מפורשות בפתח סיפורו על עלילת הספר והדמויות הנזכרות בו כולן פרי דמיונו של המחבר, התנ"ך מודע לעצמו כספר מתעד אירועים מהשטח, על אף שאין כוונתו להיות ספר היסטוריה או ספר מדע, אלא ספר הוראה (תורה מלשון הוראה) לחיים מושכלים בעולמנו. מיליארדי מאמיני התנ"ך מעולם לא ראו בו עוד ספר סיפורי אגדות בדומה לאגדות האחים גרים , שראו בו מאז ומעולם כספר שתכניו "הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה" (תפילת מעריב).

וראו על כך במכתבי שפורסם במוסף "ספרים" היוקרתי של עיתון "הארץ":
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 358993
לא בכל רומן יש דיסקליימר כזה. יש ספרים שבכוונה כתובים כמו חיקוי מציאות ויש ספרי ''מפתח''. וכל מה שכתבת רק פרשנות ואין לזה שום קשר להוכחות ארכאולוגיות והיסטוריות ליציאת מצרים או כל דבר אחר. זה רק מראה שהתורה זה תשקורת כמו כל עיתון מגמתי אחר. ההבדל הוא שאתה מעניק תואר ''יוקרתי'' רק להארץ ולא לתורה. ובצדק.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359009
לא הבנתי איך בדיוק כל האפולוגטיקה התמהונית של המשפטים האחרונים בתגובה מתקשרים או נובעים כהמשך לשני משפטי הפתיחה שלה, שעקרונית אני מסכים איתם, בהסתייגות אחת גדולה: אם תשאל למשל את הסופר דן בראון, האם ספרו רב-המכר ההיסטרי/ההיסטורי "צופן דווינצ'י"* מתבסס על עובדות היסטוריות מהימנות, חוששני שהאיש יודה בחצי-פה שאין קביעתך מדויקת.

-----------------
* זהו פשוט הספר שעולה לי כרגע בראש בעקבות מה שנכתב בעקבותיו בידי חוקר אחד על הממצאים המשוקעים ב"צופן".
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359010
כלומר, הסופר מודע באיזשהו מקום לעובדה שפרי יצירתו תלויה ועומדת על בלימת הדימיון הפורה, יותר מאשר היא תלויה במציאות הריאלית, כמו שהיא רק נסמכת על פרטיה הממחישים לקוראים. לעומת זאת, מאמיני התנ"ך מסרו ומוכנים למסור את טיפת דמם האחרונה על כל פסיק וכל תג מספר התורה ולו רק שלא לעבור או לחלל את דבריה הא-לוהיים. הם מכירים באמיתות הפנימית והריאלית של סיפוריה/ציוויה.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359012
א. העובדה ש"מאמיני התנ"ך מסרו ומוכנים למסור את טיפת דמם האחרונה על כל פסיק וכל תג מספר התורה" איננה אומרת דבר על אמתותה, אלא אך ורק על אמונתם.

ב. "הם מכירים באמיתות הפנימית והריאלית של סיפוריה/ציוויה".
"אמתות *פנימית*" - סביר שיש בה, לגביהם לפחות. מה זה רלוונטי לאמתות ה"ריאלית"? ומה זה בכלל משנה?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359013
א'. אולי כן ואולי לא. תלוי עד כמה אתה מודע עד לאן היהודים היו מוכנים ועדיין מוכנים להרחיק לכת במסירות הנפש הבריאה שלהם על התורה, בשביל שתשים עצמך כשופט על אמיתות אמונתם בתנ"ך. שהרי ממה נפשך, אם אכן סיפורי התנ"ך מושתלים בעם היהודי, למה שאיש בכלל יעז למסור את נפשו (!) עליהם?! שטיפת מוח, אנשים ברבריים ופרימיטיביים ושאר בלה-בלה פשוט לא נכונים לגבי העם היהודי, עם ששבר שיא בינלאומי בכל תחום אינטלקטואלי ורגשי שרק נגע בו. זה לא מתאים לג'ניוס היהודי מדורי דורות, שאפילו התורה עצמה מעידה עליו כעובדה ממשית. בני אדם לא כל כך מטומטמים לקפח את חייהם, ומדור לדור ברציפות היסטורית בלתי-פוסקת, על דברים שיש סיכוי שהומצאו או הושתלו לחייהם או לחיי אבותיהם מהם קיבלו את אמיתות התורה במסורת של אב לבנו ואם לבתה. יתרה מזו, מבחינה פסיכולוגית מוכחת, הדבר האחרון שהאב או האם יעשה לצאצאיהם זה שישקרו להם בדברים כה בסיסיים לאורח חייהם. יש לך מושג מה אחוזם של יהודים ברחבי העולם החוגגים את ליל הסדר או הצמים ביום הכיפורים? וכי למה זה? ומאיפה כל זה התחיל? ועוד במימדים כה מקיפים בקרב העם רובו-ככולו.

ב'. אמיתות פנימית בהחלט שיכולה להיות ריאלית. תלוי עד כמה אתה מחובר למציאות. רבים מחובבי הספרות הקלאסית יעידו על כך לחיוב.
אם אכן אין הדבר משנה מאומה, למה לך מגיב בדיון זה, תוך העדפה על פני דיונים משתרכים רבים באייל או ברשת?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359048
א. גם נוצרים רבים לאוך הדורות מסרו את נפשם למען אמונתם בחירוף נפש, וגם הם לא היו מטומטמים כולם.

ב. אמתות פנימית יכולה להיות ריאלית או לא.

לא אמרתי שאין זה משנה מאומה. יש גם פתילים שבהם אני התווכחתי על משפט גדל. אז?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359158
א'. מבחינה היסטורית, נוצרים רבים לאורך הדורות לא מסרו את נפשם למען אמונתם בחירוף נפש כמו שדאגו באכזריותם הנודעת שהיהודים ימסרו אותה לאמונתם האווילית, כשהאפיפיור יושב על הכס בשיוויון נפש.
פרחה לה ההיסטוריה הנוצרית ביחס ליהודים ממוחם של הישראלים מדושני החלום הציוני. טוב, הם מעולם לא התוודעו אליה במסגרת מערכת החינוך הממלכתית, מה יש להלין על מצבם העגום, כשאבות אבותיהם מסמיקים למראה עיניהם ומתהפכים בקברם החרוך.

ב'. לעניות דעתי, אמיתות פנימית בהחלט יכולה להיות קונקרטית.

אז? זה אומר משהו עליך.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359160
א. מבחינה היסטורית, לידיעתך, נוצרים רבים מסרו את נפשם על הנצרות, גם בימי הרומאים וגם מאוחר יותר בהזדמנויות שונות. את בורותך שלך אנא אל תתפול על אחרים.

ב. כבר אמרתי שאמת פנימית יכולה להיות ריאלית. אני עדיין מוסיפה שהיא יכולה גם לא להיות כזו.

האמן לי, מה שרוב הפתילים האלה אומרים עליך מוציא ממני כל עניין בשאלה מה הם אומרים עליי לדעתך.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359242
א'. יופי, גילית את אמריקה. המרטירים הנוצרים פעלו כפי שפעלו מתוך קנאה ותחרות עם היהודים. ראי מאמרו של הפרופ' אליעזר שבייד בנושא המרטירים.

ב'. אנחנו מסכימים.

לא כדאי לך לדעת ממני מה זה אומר עליך. ככה תישארי יותר בריאה בנפשך.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359246
א. ''המרטירים הנוצרים פעלו כפי שפעלו מתוך קנאה ותחרות עם היהודים''.
כן, מוות בעינויים זה דבר מושך ביותר.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359248
להבנת העניין יש צורך להכיר וללמוד על הרקע ההיסטורי של מלחמות הדת בימי-הביניים בין אמונת היהודים לאמונת הנוצרים.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359252
כן. אני דיברתי על הרומאים. הפתעה מדהימה: רומי העתיקה קדמה באיזם יום-יומיים לימי הביניים.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359283
כמה נוצרים היו בכלל בתקופת הרומאים? יכולת לספור אותם על כף יד אחת.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359285
אפילו את החבר'ה של הסעודה האחרונה לא הייתי יכולה לספור על אצבעות הידיים.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359289
נאמר על דרך המשל.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359299
נו טוב. הלשנינה הייתי?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359257
למה אתה מתכוון בדבריך?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359281
גגל ''מרטירים'', יש אפילו באייל איזה מאמר. המידע שבידי מתבסס על מאמרו המחקרי של הפרופ' שבייד ואחרים.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359288
אבל אתה משווה אותם למרטירים היהודיים. האם קראת את מאמריו של ישראל יעקב יובל?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359293
אני לא משווה ביניהם. רק מציין את הקנאה והתחרות ההדדית שששרה ביניהם, מי ירחיק יותר לכת במסירות הנפש, כפי שעמדת על כך מקודם. למיטב ידיעתי, היהודים ניצחו את הנוצרים, תרתי משמע.

הספר האחרון של הפרופ' יובל בנושא מוכר לי (בהוצ' עלמא) וממצאיו שנויים מאוד במחלוקת בקרב החוקרים שעולים עליו.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359296
קראתי את ההתנצחות ב"ציון" לגבי מאמרו: "הנקם והקללה, הדם והעלילה". ההתנפלות עליו היתה פאתטית. הוא השיב להם בצורה ניצחת.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359298
אינני מתכוון להתנצחות הזאת ב''ציון''. היו עוד כמה בבמות אקדמיות מכובדות יותר, שבהן הוקע אל החומש.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359308
''ציון'' הוא כלי מכובד למדי.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359365
בהחלט, אבל יש במות אקדמיות שהיום מכובדות יותר.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359300
אגב, לענייננו:

הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359303
דיון 1146 עוסק בספרו של יובל, "שני גויים בבטנך - יהודים ונוצרים - דימויים הדדיים".

למה כוונתך ב"חוקרים שעולים עליו"? אילו חוקרים? ולמה כוונתך בהגדרה "במות אקדמיות מכובדות יותר", בתגובה 359298? באילו מוסדות מדובר?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359305
תודה על ההפניה. איני יכול להרחיב את הדיבור בנידון ואף איני מעוניין בכך, בפרט כשהקשר בינו לבין הנידון העיקרי של הדיון שהתפתח כאן, שלא לומר הדיון בגדול על לימוד הנשים, אינם קשורים לאיש או לספרו.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359309
לא ביקרתי באייל כשנערך הדיון הזה ולא ידעתי על סיפרו של יובל. אבל את מה שכתב בספרו ב-‏2001 הוא פירסם במאמר כ-‏10 שנים קודם לכן. המאמר היה מרתק ועשוי מלאכת מחשבת אך מרתקת עוד יותר היתה ההתנפלות על יובל בגליון לאחר מכן ב"ציון".
טרחתי וקראתי בעיון את התגובות. המגיבים היו פרופסורים אך התגובות היו רובן "מהבטן". יובל ענה להם ולדעתי בצורה מבריקה.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359310
אתה יכול לומר על כך כמה מלים?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359435
מצטער שרק עכשיו הגעתי. כשהייתי באוניברסיטה באמצע שנות ה-‏90 נפל לידי מאמרו של ישראל יעקב יובל שפורסם בכתב העת "ציון": "הנקם והקללה, הדם והעלילה". אני מניח שבסיפרו מ-‏2001 הוא פיתח ושיכלל את הרעיונות. במאמר הוא מפתח תיזה על תפיסת הגאולה ביהדות אשכנז כגאולה נוקמת; הנקמה היא מרכיב חשוב מאד בגאולה. הוא עומד על מוטיב השינאה והקללות אצל היהודים ומתאר את מעשי קידוש השם ביהדות אשכנז, את יחס היהודים אליהם ואת הרושם שהשאירו על החברה הנוצרית. בקטע האחרון הוא קושר את כל זה להיווצרות עלילות הדם. הוא מתאר את הרעיון שהתפתח אצל הנוצרים על חשיבות הדם לפולחן של הדת היהודית. הוא מסביר על עלילת הדם הראשונה וכו'. בגיליון לאחר מכן התנפלו עליו מספר פרופסורים וניסו לקטול את התזה של יובל.
מאד מעניין לקרוא את כל הדברים האלה; אי אפשר לפרט את הדברים- יש לי צילום של המאמר- אבל לפחות חלק מהטענות של הפרופסורים היו בעלי גוון לאומי. יובל ענה לכל אחד ואני חייב לומר, שגם המאמר שלו וגם תשובותיו היו הרבה יותר משכנעות. אני זוכר שעוד כשלמדתי באוניברסיטה וקראתי כרוניקות המתארות את מעשי ההתאבדות בעקבות מה שקרוי-גזרות תתנ"ו- מאד הזדעזעתי . גם הזדעזעתי מהגישה החיובית שהיתה בהיסטוריוגראפיה הציונית למעשי קידוש השם.
כפי שהספקתי לקבל רושם על ההשקפות שלך- אני חושב שהפולמוס מאד יעניין אותך.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359461
ראה מאמרו של נתן רון "דרך מוות מפוארת?": דיון 1146
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359462
תודה, לא ידעתי אז על קיומו של האתר הזה.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359347
שוב, תגובה 359298
בּוּגִי קודש הקדשים 359261
קודם רד על הברכיים,
משמש בציציות שלך,
הרכן ת'ראש בהכנעה,
ותתרפס, תתרפס, תתרפס!

כרכר פסיעה אחת או שתיים
כפי שהורו הרבנים.
כל אחד בוחר לו נוסח
אל מלא ברחמים,
זה בוגי קודש הקדשים.

הנוסח היהודי של שתי הבתים הראשונים מתוך הואתיקן-ראג של טום להרר. צריך לשיר בקצב הראג-טיים.
בּוּגִי קודש הקדשים 359266
ואלמלא האל מלא רחמים...
ראה פתיל: 359352
תגובה 194043
בּוּגִי קודש הקדשים 359394
ואלמלא האל היה מלא רחמים עצמיים,
היה יכול גם הוא לשקשק ת'בוגי
בּוּגִי קודש הקדשים 359406
לכן הוא זה שמשקשק לך ת'בוגי מאחורי הקלעים.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359269
המרטירים הנוצריים היו שונים מאד מהמרטירים היהודיים. מה שקרוי אצלנו-קידוש השם- הוא התנהגות חריגה ללא אח ורע. היא גרמה לזעזוע עצום ותהיה אצל הנוצרים. יש טענה שהישפיעה על היווצרות עלילות הדם.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359286
איציק, תודה רבה. תיאור יפה. האם כל מה שטענתי עד כה בדיון סתר או אישש מה מהדברים האלה?!
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359607
א. אולי לא, אבל רובם הגדול. תן ליהודי אפשרות לשחד או לשקר כדי לצאת מזה והוא ישחד או ישקר. תן למרטיר וואנה בי את האפשרות והוא יסרב באלגנטיות‏1. שלא לדבר על התחכמויות מיותרות עם השופט‏23.

1 לא מקרה של אפשרות התחמקות ממוות באמצעות שוחד או שקר אבל קרוב: אורסולה הקדושה היתה אמורה להנשא לפגאן אציל. אורסולה סירבה, למה בתולין הם דבר מקודש, ונישואין לפגאן הם חרפה, והיא ו-‏11,000 נערותיה הבתולות מתו מוות נורא. יהודיה במצבה, או נוצריה עם שכל ישר, היתה נישאת לפגאן ומצילה את חייהן של 11,000 נערות.
2 פ. פילאטוס: "אתה מלך היהודים?"
י. בן יוסף מנצרת: "אתה אמרת"‏4.
3 ז. דארק לב. מבובא ו40-60 דוקטורים מלומדים: "באתי מאלוהים. שלחוני אליו כפי שבאתי".
4 בחלק מהגרסאות בלועזית מופיע
י. בן יוסף מנצרת:" yes, I am".
אבל בדיקה במהדורה שמתיימרת להיות תרגום של המהדורה המקורית ביוונית, בצירוף שלל הערות שוליים מלומדות מגלה שהתרגום לעברית אכן מדוייק.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359639
מאיפה היו לאורסולה כל כך הרבה נערות בתולות?
(ואגב, אם הפגאן היה מכוער במיוחד, זו בכל זאת נקודה לזכותה, לא?)
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359641
אולי זו היתה תוכנית אלוהית לספק מאגר בתולות גדול לשאהידים שיגיעו אחרי אלף חמש מאות שנה.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359642
את בהחלט חושבת בגדול.
מאידך גיסא, הנערות האלה לא "התישנו" קצת במשך הזמן?
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359643
למה התיישנו? 1,500 שנה לבדוק איך מגיעים לאורגזמה.
חוץ מזה, לשאהיד מבטיחים 72 בתולות. בשום מקום לא נאמר שכולן צריכות להיות מודל 2006.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359647
אם הן כבר בדקו איך להגיע לאביונה(!), אז הן לא כל כך בתולות...
חוצמזה, זה בכל זאת סוג של הונאה להבטיח בתולות ולספק אותן בגילים מתקדמים כל כך, לא?

(אגב, זה בכלל לא משנה אם הבתולות האלה אינן מוסלמיות? אני ממש תוהה).
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359656
אתה צריך להקדיש יותר תשומת לב לשעורי ההסברה המינית.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359657
חסר לך קצת רקע על מיניות האשה אם אתה מקשר בהכרח בין אביונה ללא בתולה
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359661
או.קיי., או.קיי., בעצם ההתנגדות שלי היא שלא ברור לי שלשאהידים חשוב כל כך שהבתולות יגיעו לאורגזמה.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359664
אגב, את עצמך עדיין בתולה?
Did the Earth move for you? 359665
אם כבר מדברים על אורגזמות, עוד מישהו הרגיש את רעידת האדמה לפני כמה דקות?
Did the Earth move for you? 359667
אה, זאת היתה רעידת אדמה? חשבתי שזה רק אצלי.
Did the Earth move for you? 359675
באמת הייתה רעידת אדמה. (בכרתים, אבל הורגשה גם כאן).
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359669
אני אפילו לא בתול.
הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים 359670
אתה מזכיר לי בחור ששאל אותי למה בחורות לא פותחות את עצמן. איך הן מתאפקות.

ולא. לא משנה שהבחורות לא מוסלמיות.
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • רון בן-יעקב
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • נועה ו
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • רון בן-יעקב
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • נועה ו
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • נועה ו
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • אלמונית עם כוונות טובות
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • אורי פז
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • האייל האלמוני
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • איציק ש.
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • אורי פז
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • שוטה הכפר הגלובלי
  סליחה על הטרדה בעניין שולי • האייל האלמוני
  סליחה על הטרדה בעניין שולי • אורי פז
  סליחה על הטרדה בעניין שולי • ראובן
  הבסיס ההיסטורי המהימן ליציאת מצרים • שוטה הכפר הגלובלי
  על המסורת לעומת הנסורת • yzary@013.net.il
  על המסורת לעומת הנסורת • אורי פז
  על המסורת לעומת הנסורת • איציק ש.
  על המסורת לעומת הנסורת • אורי פז
  על הנביאות • נועה ו
  על השוני שאינו קיים • רות
  על השוני שאינו קיים • דובי קננגיסר
  צב''ר • רות

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים