נתון סטטיסי מתבקש 223782
האם ידוע למישהו על נתונים סטטיסטיים לגבי השאלה באיזה אחוז מכלל מקרי התאונות, מהירות אחת המכוניות (לפחות) שהיו שותפות בתאונה עלתה על המהירות המותרת בחוק (הכוונה למהירות שנקובה בחוק, ולא למהירות הסבירה ע"פ תנאי הדרך) ?
בעידן הקופסאות השחורות אולי אפשר לעשות מעקב כזה.

והתשובה לשאלה הזאת, לדעתי, מאד חשובה, כי יש לי רושם שההשקעה המרובה באכיפת החוק הזה דווקא, אולי לא תורמת תרומה ממשית להקטנת אחוז התאונות והנפגעים בהם.
נתון סטטיסי מתבקש 224022
על פי האתר של המשטרה, בשנת 2003 5% מתאונות הדרכים (13% מהתאונות הקטלניות) נגרמו "בעיקר" בגלל מהירות מופרזת.

ראה כאן (קובץ PDF):
לא מצאתי שם תשובה מדויקת על השאלה שלך (וזה ממש לא נוח לחפש בקבצי ה-PDF האלו.)
נתון סטטיסי מתבקש 224023
המשטרה (במתכוון) מבלבלת בין נהיגה מעל המהירות המותרת לבין נהיגה במהירות מופרזת בהתאם לתנאי הדרך.
נתון סטטיסי מתבקש 224029
אני חושב שהנתונים האלה מתייחסים ל''מהירות מופרזת'' לא דווקא כזאת שהיא מעל המהירות המקסימלית המותרת בחוק, אלא שנכללת בהגדרה הזאת גם מהירות גבוהה יותר ממה שחייבו תנאי התנועה בעת התאונה (זה לפחות מה שזכור לי במעורפל משעורי ה''נהיגה הנכונה'' ששמעתי פעם עקב צבירת נקודות). אם ננסה לברור מתוך האחוז הזה את מספר התאונות שבהן המהירות הייתה גבוהה מהמהירות המותרת נקבל כפי הנראה אחוז הרבה יותר קטן בצורה משמעותית.
מה שמעניין אותי הוא משהו אחר. איני מתייחס כלל לשאלה מה גרם לתאונה, אלא רוצה לקחת את כל התאונות כולל אלה שנגרמו בגלל סיבה אחרת ולבדוק בכמה מהן מהירות אחת המכוניות המשתתפות או יותר הייתה מעל המהירות המותרת בחוק (כי נטענת הטענה שגם אם התאונה נגרמה בשל סיבה אחרת, הנזקים מוגברים אם המהירות היא גבוהה).
אני חושב שהנתון הזה הוא חשוב כי האכיפה מתייחסת תמיד למהירות המותרת לפי החוק ולא המותרת לפי מצב התנועה באותו רגע, ואם יסתבר שבכלל התאונות מספר המקרים שבהם המהירות הייתה גבוהה מהנקוב בחוק הוא קטן, אפשר יהיה להסיק שפשוט חבל על ההשקעה במצלמות קבועות וניידות, וכוח האדם הרב שעוסק בנושא הזה.
נתון סטטיסי מתבקש 224037
על פי ההגדרה באתר המשטרה, "מהירות מופרזת" היא מהירות גבוהה מהמהירות המותרת בחוק.
אני חושב שאי אפשר לענות על הבקשה שלך, אבל באתר של הרשות הלאומית למלחמה בדרכים (http://pasimlev.mot.gov.il/statistics/statistic3a.as...), תחת הערה מספר 2 ב-"הסיבות לתאונות דרכים" (בתחתית הדף), רשום כי בדו"ח סטטיסטי של המשטרה מצוינות 488 סיבות ל-‏465 תאונות קטלניות, כך שכנראה שרק בחלק קטן מהתאונות מצוין גורם נוסף מלבד זה העיקרי.
נתון סטטיסי מתבקש 224081
שים לב שבאתר הרשות הלאומית למלחמה בדרכים שהבאת סיבת המהירות מהווה 16 אחוז מכלל התאונות הקטלניות.
אבל "מהירות" כוללת את שני הסוגים: "מהירות מופרזת" ו "מהירות לגבי החוק". כלומר כאן "מהירות מופרזת" היא בפרוש לא מהירות גבוהה מהמותרת על פי החוק, בניגוד למה שציינת לגבי אתר המשטרה.
מאד מעניין היה להפריד בין שתי הסיבות ולבחון את ה"מהירות על פי החוק" בלבד כסיבה.
כי רק בסוג הזה של מהירות, המשטרה נלחמת.
224219
ההפרש בנתונים נובע, לפי דעתי, בגלל שהנתון שהבאתי מהמשטרה הוא מ-‏2003, וזה של הרשות מ-‏2002.
אם זה חשוב לך, הנתונים של השנים האחרונות מופיעים באתר המשטרה.
224432
מספר האחוזים אינו הנקודה החשובה שאותה בקשתי להדגיש, אלא הגדרת ''מהירות מופרזת''. ההגדרה שאני זוכר במעורפל משיעורי הנהיגה הנכונה, דומה להגדרה באתר הרשות ללחימה בתאונות, ולפי הגדרה זו מדובר גם במקרים שהמהירות הייתה קטנה מהמותרת על פי החוק אך גבוהה מהסביר על פי תנאי הדרך.
יש לי הרגשה שזו הכוונה גם באתר המשטרה (שאותו לא ראיתי), ויש לך איזו טעות בפרוש הדברים שם.
224458
חזרתי בשבילך לאתר המשטרה:
"מניתוח תאונות הדרכים עולות שתי עובדות ראויות לציון:
- למהירות יש חלק כמעט בכל תאונה ותאונה.
- כ- 20% מן התאונות הקטלניות נגרמות בשל מהירות.
אחת הטעויות הנפוצות בנושא מהירות היא ההתייחסות, אך ורק למקרים של נסיעה במהירות
העולה על המהירות המותרת על פי חוק.
חשוב מאוד לזכור, כי המהירות המרבית המותרת, כשמה כן היא – המהירות המרבית, וכי על כל נהג לנהוג במהירות המתאימה לתנאי הדרך, גם אם זאת נמוכה בהרבה מן המהירות המירבית המותרת."
224459
מה שמחזק את דבריו של דב, שהמשטרה מערבבת בין שתי העבירות כאשר היא מתיחסת לתאונות ונזקיהן, אך מתיחסת רק לאחת (וכנראה הפחות משמעותית) בבואה לאכוף.
224460
נו, ודאי שלמהירות יש חלק בכל תאונה ותאונה. אם כולם יעמדו במקום, לא תהיינה תאונות...
224465
אל תהיה כל כך בטוח.
סיכון הוא דבר יחסי, כאשר הרפרנס הוא הסיכוי להפגע ממכת ברק בשדה פתוח...
224497
בעצם אתה מאשר את מה שהרגשתי (דורון הגלילי הקדימני). מקריאת קטע זה אני מתחיל להיות משוכנע יותר ויותר שההשקעה באכיפת המהירות המקסימלית המותרת ע"פ החוק (זה מבלבל, כי כתוב כאן שגם מהירות העולה על זו שמאימה לתנאי הדרך היא בניגוד לחוק, אבל אני מתכוון לאותה מהירות שמצויינת מספרית בחוק), לא תורמת תרומה משמעותית למלחמה בתאונות הדרכים. הקטע הזה קצת מורח כדי להצדיק את ההשקעה הזאת. למשל המשפט: "למהירות יש חלק בכל תאונה ותאונה" הוא ממש בדיחה. הרי גם מהירות של ס"מ בשניה היא מהירות, ולו המכוניות היו עומדות, כלומר נעות במהירות אפס, לא היו תאונות בכלל. אז מה צריך ללמוד מכך ? הרי המשטרה לא הייתה רוצה שננוע למשל במהירות של 10 אחוזים מהמהירות שבה אנו נעים היום, כי זה היה סותם את כל הכבישים.
לסיכום, ממש מתחייב לעשות את ההפרדה בין שני סוגי המהירות ולפרסם נתונים סטטיסטיים לגבי אחוז התאונות שבהן המהירות עברה את המקסימום המצויין מספרית בחוק. מאד חבל שהדבר הזה לא נעשה. זה היה קצת מבהיר את התמונה ומאפשר לאנשים לחשוב בצורה יותר פתוחה, ובסופו של דבר תורם בצורה משמעותית למלחמה בתאונות דרכים.
224616
האם ממש מצוינת מהירות מירבית מותרת בחוק (במספרים)? נשמע לי מאוד בלתי סביר.
סביר יותר להניח שהמהירות המירבית המותרת היא המהירות המצוינת על גבי התמרורים על כל קטע כביש, מלבד אולי במספר מקרים כלליים כמו כביש בין עירוני (100, נגיד), כביש עירוני, דרך עפר וכו'.

בכל אופן, אני עדיין חושב שאי אפשר למצוא או לאסוף את הסטטיסטיקה שדוב מבקש, משום שאיך אפשר להכריע מה היא המהירות המירבית *הסבירה* בתנאים נתונים? נגיד, אם יש ערפל כבד, איך תקבע אם המהירות המותרת על כביש בין עירוני היא 70 קמ"ש, 80 קמ"ש, 90 קמ"ש או כל מהירות אחרת?
אם הדבר לא מוגדר בחוק, הרי שכל אדם יכול להעריך כראות עיניו, ובסופו של דבר המשטרה תתייחס לזה רק אם יש חריגה משמעותית ממה ש"האדם הסביר" עשוי היה לחשוב (100 קמ"ש על כביש בין עירוני ביום גשום וערפילי.)
224651
חשבתי שאני מדבר על דברים ברורים ופשוטים ואיני מבין למה הסתבכת כל כך. המהירות המירבית (זו שקראתי לה מספרית) המותרת על פי החוק מוגדרת היטב. בכביש עירוני זה 50 קמ"ש ובבין עירוני 80 קמ"ש ובבין עירוני עם גדר הפרדה מבטון 90קמ"ש. אם יש תמרור שמורה אחרת (תמרור עגול ובו מספר, ויש היום גם תמרורים אלקטרוניים שהמספר יכול להשתנות בהם), המהירות המותרת אי לפי הכתוב בתמרור.
דוב (זאת אומרת אני) מבקש לבדוק לא אם מהירות המכונית הייתה מעבר למהירות הסבירה על פי תנאי הדרך, שזה באמת דבר שיותר קשה להעריכו, אלא אם המהירות הייתה מעבר למהירות המוגדרת היטב הנ"ל, שזה יותר פשוט לדעת כי צריך רק לדעת מה הייתה מהירות המכונית, ואת זה בוחני התנועה יודעים פחות או יותר להעריך (ואם יש קופסה שחורה אז בכלל . . .)
הנתון שהמשטרה מפרסמת כולל את שני סוגי המקרים כשהם מעורבים ולא בנפרד, כלומר הם מפרסמים מספר שיותר קשה להעריכו כי הוא כולל גם את המקרה השני.
נתון סטטיסי מתבקש 224141
איזה חבל על ההשקעה במצלמות קבועות וניידות, וכוח האדם הרב שעוסק בנושא הזה, זה אחד ממקורות ההכנסה היציבים של מדינת ישראל.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים