נורא עצוב להגיד 2322
אבל אתה צודק. בישראל באמת יש הרבה, ואפילו הרבה מאוד שנאת זרים וגזענות. אבל - העובדה שאנחנו צריכים לעשות, ובדחיפות, בדק בית אצלנו, לא אומרת שאין לנו זכות וחובה למחות נגד עלייתו לשלטון של אדם שהמצע שלו מבוסס על שנאת זרים. תחת השם "בחירות דמוקרטיות" כבר נעשו לא מעט זוועות בעולם, כולל, במידה מסויימת, עליית הנאציזם (שם אמנם היו נסיבות מיוחדות, אבל הכל נעשה באיצטלה דמוקרטית) אז מה, אם, בזמנו, היה מישהו מוחה כנגד עליית היטלר לשלטון, היית טוען כנגדו את אותה טענה ? בוודאי שלא, או, יותר נכון, אני מקווה שלא. כן דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, כן עניינים פנימיים של מדינה זרה או לא, יש דברים שחייבים למחות נגדם, והעובדה שגם אנחנו לא משהו מבחינת זכויות אדם, לא צריכה למנוע מאיתנו למחות, לדאוג, ולהתנגד.
נכון אמנם שהיה יכול להיות ממש נחמד לצאת למאבק כזה מנקודת מוצא של נקיון כפיים בנושא שנאת הזרים, ונכון שהמחאה של ישראל
לא נקיה מצביעות, אבל עדיין, יש לה מקום. הדברים לא נוגדים זה לזה - אפשר למחות בכנות נגד עליית גוף פאשיסטי לשלטון באוסטריה, ובאותו זמן להיאבק נגד גופים פאשיסטיים בישראל
נורא עצוב להגיד 2324
כמה נקודות:
היטלר והיידר עדיין לא באותה דרגה. היטלר ביצע מהפכה, היה לו צבא פרטי, וכתב ספר בו הצהיר מה יש לעשות ביהודים.
השואה לא הייתה מתרחשת אם העולם היה מבטל את חוקי נירברג, וגם את מבצע המתות החסד, והיה מזכיר לגרמניה שאסור לה להתחמש וכו'. לא בעזרת סנקציות לפני מעשה, אלא רק אחרי מעשה, כמו אחרי יום החרם על היהודים.
ובקשר לאוסטריה - אכן הייתי מעדיף להוריד אותו מהשלטון, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות כך, כי אין לנו צידוק. אם אנחנו עושים את זה, סימן שזה מותר. אם נשנה פה אצלנו את הדפוסים, אז נוכל לטעון את הטיעון הזה.
מי מנסה להוריד אותו מהשלטון ? 2334
אף אחד. כל מה שמנסים לעשות, ולא רק ישראל, דרך אגב, הוא להפעיל לחץ על אוסטריה, כדי למנוע את שיתופו בקואליציה (ניסיון שנכשל). לא ידוע לי על מישהו שמתכנן לכבוש את אוסטריה כדי להשיג את המטרה הזאת ... ובנוגע להיטלר - אתה טוען שיש למדינות בעולם זכות להתערב רק * אחרי* שהשלטון הפאשיסטי התחיל לרצוח ולפגוע באנשים ? אני לא ממש מסכימה עם הטענה הזאת. ובכל מקרה, רק לשם הידע הכללי, היטלר תפס את השלטון,
לא עשה מהפכה, רק אחרי שהיה לו ייצוג לא קטן בבית הנבחרים, יצוג שנבחר באופן דמוקרטי
כלומר - הגרמנים רצו את היטלר, כמו שהאוסטרים רוצים את היידר
נכון, אי אפשר להשוות בין שניהם, (בינתיים)אבל אדם שהוא בן להורים שהיו פעילים נאציים, ומצהיר שכבן הדור השני אין לו שום סיבה להרגיש קשור או אחראי לנאציזם, והמצע שלו מבוסס על שנאת זרים, ממש מזמין לעצמו את ההשוואה הזאת.
מי מנסה להוריד אותו מהשלטון ? 2364
קודם כל, העולם מגיב בצורה בה הוא מגיב לא מתוך הבנת דרכי הדמוקרטיה, אלא מחוסר ברירה. לא מדובר במצב, בו לעולם יש כפתור שבעזרתו ניתן להוציא את היידר מחוץ לממשלה, אך הוא בוחר לשמור על הזכויות הדמוקרטיות ולוותר על הדרך הזו. אם דרך כזו הייתה אפשרית, העולם היה הולך בה.
היטלר עלה לשלטון אחרי שהיה לו רוב גדול מאד בפרלמנט, אבל את מאיין קאמפ הוא כתב בכלא, שם ישב על בגידה במדינה - ניסיון ההפיכה שלו בתחילת שנות העשרים.
לפי דעתי, העולם צריך להיות ער למדיניותה של אוסטריה ולהציב לה גבולות, אבל לא להתערב בה. לעולם אין זכות לשלול אנשים בגלל דיעותיהם, שעה שבמדינות רבות עדיין יושבים שונאי זרים למיניהם. ואגב, הפגיעה במיעוטים לא מתחילה מיד במלוא עוצמתה, אלא נבנית לאט לאט. אם התהליך נעצר מיד עם תחילתו, אף אחד לא נפגע.
ובקשר להיידר עצמו - אין לי ספק בקשר להיותו גזען, רק טענתי שהוא עדיין לא היטלר (מה עוד שהוא גם לא ראש ממשלה).
גזענות ודמוקרטיה 2513
אל תבלבלו בין גזענות ועריצות. היטלר, היידר וכהנא נבחרו במשטרים דמוקרטיים. הנסיך צ'ארלס לא.
הדמוקרטיה אינה מבטיחה חיים טובים, ואינה מבטיחה היעדר רדיפות. היא, בפשטות, שלטון העם. ההמון הוא לעיתים קרובות נבער ורדוף אמונות טפלות. ההמון יכול לשנוא יהודים, ערבים, שחורים, או ג'ינג'ים.
מדינת ישראל בהחלט אינה חופשית ואינה מדינת כל אזרחיה. יש בה אפליה כנגד נשים, חילונים, לא יהודים, הומוסקסואלים, ומן הסתם שכחתי כמה מגזרים. עם זאת, היא דמוקרטית.
דומני שהחופש תחת משטר העריצות של פרנקו בספרד היה גדול יותר, אם כי לא חופש הביטוי וההתארגנות הפוליטית.
שלושה עקרונות חשובים נשמרים בישראל: הדמוקרטיה, חופש הביטוי ועצמאות בית המשפט. יתכן שעם השנים יהיה די בכך כדי להשיג את שחסר לנו: שיויון בפני החוק, חופש מאלימות השלטון כלפי האזרח, ייצוג כל הדעות ואוירה לא גזענית. יתכן שלא.
גזענות ודמוקרטיה 2520
דמוקרטיה כן מבטיחה היעדר רדיפות, לפחות מרוב הסוגים. חלק מהאידיאה של הדמוקרטיה יהיה בהכרח היעדר גזענות בכל היבטי השלטון. הבעיה היא שאין מה שיבטיח דמוקרטיה. ולדמוקרטיה עצמה קשה להבטיח את השרדותה.
אני נוטה לחשוב שדמוקרטיות אינה קטגוריה של כן או לא, שניתן לשייך אליה מדינות מסויימות ואחרות לא, אלא יותר מין סקאלה, ואולי אפילו הדימוי של סקאלה חד-מימדית יהיה, איך נאמר, חד-מימדי מדי. כל מדינה מגשימה במידה חלקית עקרונות דמוקרטיים כאלה ואחרים, עם פגמים ועיוותים כאלה ואחרים. לישראל עיוותים רבים, במידה כזו שרבים יגידו ש''אינה דמוקרטיה'', אבל בעיני, כאמור, זו אמירה לא מאוד משמעותית.
גזענות ודמוקרטיה 2531
עקרון חשוב בדמוקרטיה הוא שמירת זכויות המיעוט. הרוב לא רשאי לעשות כל העולה על רוחו, אלא רק להטוות את המדיניות. אם המיעוט נפגע כתוצאה מעריצות הרוב וזכויותיו לא נשמרות, נפגע אחד מעקרונות היסוד בדמוקרטיה.
בכל מקרה, לא טענתי שישראל אינה מדינה דמוקטרית. אבל נכון לעכשיו, אנחנו לא מי יודע מה שונים מאוסטריה.
גזענות ודמוקרטיה 2542
מהיכן הרעיון ששמירת זכויות המיעוט הוא עיקרון דמוקרטי? הרבה שליטים העניקו זכויות למיעוטים, והרבה דמוקרטיות לא. שמירת זכויות המיעוט היא עיקרון אנושי חשוב, ואין לה ולא כלום עם שלטון הרוב.
גזענות ודמוקרטיה 2547
בדמוקרטיה זכויות המיעוט נשמרות. אם לא, לא מדובר בדמוקרטיה אלא באוכלוקרטיה - שלטון בו הרוב הוא העריץ והשולט.
גזענות ודמוקרטיה 8962
עריצות הרוב קיימת ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם - אין חידוש בכך ואף על פי כן מדינות אלה דמוקרטיות נחשבות. אפילו ארה''ב מעוז הדמוקרטיה בימינו מוכרת תופעה של עריצות הרוב כפי שאמיר מתאר אותה אבל המדינה עדיין דמוקרטית - אבל לא הייתי מחליף אותה עם שום משהו שדומה למשטר שבו עריצות הרוב היא דבר מובן מאליו
גזענות ודמוקרטיה 8968
אין שום עריצות רוב בארה''ב. לכל אדם יש זכויות שוות, שלא ניתן לפגוע בו, גם אם הרוב לא אוהב אותו במיוחד.
גזענות ודמוקרטיה 35945
אמיר,
לדעתי אתה טועה ובגדול אי אפשר לשלול את ישראל ולהגיד שהיא לא מדינה דמוקרטית
ותראה הוכחה:
בחירות שנעשו ע"י העם כגון:
בחירת ראש ממשלה
בחירת ראש עיר
זה נכון שעכשיו בתקופה זו אנו נורא נרתעים מלהפעיל את שילטון הדמוקרטיה אך זה לא בגלל שאנחנו לא מדינה דמוקרטית
אני מציאה שתחשוב על זה יותר זמן ותבין שאכן תעיתה
בברכה
גלית
גזענות ודמוקרטיה 35976
דמוקרטיה זו לא רק הפרוצדורה של הצבעה. זה הרבה יותר מזה - זה זכויות וחרויות אזרח, זה שיוויון בפני החוק, ועוד כמה דברים שקיומם במדינת ישראל, איך לומר - מוטל בספק.
מי מנסה להוריד אותו מהשלטון ? 215555
מה זה בכלל ''חוקי נירברג''
מי מנסה להוריד אותו מהשלטון ? 215557

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים