להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236381
מותה של נעמי שמר עורר עצב בכולנו. אינני זוכר אדם שמותו עורר תחושות רחבות ואותנטיות כל-כך של אבל בקרב העם בישראל. בתוך חברה מסוכסכת יצרה דמותה של נעמי שמר הסכמה לאומית. הביוגרפיה של נעמי שמר שייכת ל'אליטות הוותיקות' אשר שלטו בארץ ללא מיצרים עד 1977. כילידת קבוצת כינרת המזוהה עם הפלמ"ח, הייתה נעמי שמר חלק אינטגראלי מתנועת העבודה. אך באהבת האדם, העם והארץ, טוב הלב והאופטימיות הבוקעים משיריה, פרצה נעמי שמר אל כל שדרות החברה הישראלית.
ראויה נעמי שמר, וראוי העם בישראל להפוך את שירה המונומנטאלי 'ירושלים של זהב' להמנון המדינה. התקווה בת שנות אלפיים אשר ציפתה לציון, הובילה את חזרתנו אל בורות המים, השוק והכיכר בירושלים של זהב. הטענה המושמעת כלפי 'התקווה' המוציאה את שאין בו 'נפש יהודי' מן הכלל, לא קיימת בירושלים המקודשת לשלוש הדתות. יהודים וערבים אוהבים את ירושלים. נעמי שמר המייצגת את היפה שבישראל החילונית, ידעה לבטא גם בשיר הזה את הכמיהה הדתית והלאומית לירושלים.
ירושלים של זהב איננו מבטא רק את הזיקה בין העם, העיר והארץ. זהו התכשיט המיוחד לרחל, אשתו של ר' עקיבא, גדול חכמי ישראל שלפני המרד הגדול. סיפורה של האישה ובעלה מבטאים את המוביליות החברתית המאפיינת, או לפחות צריכה לאפיין, את העם היהודי. עם בו עני מרוד יכול להפוך למנהיג בזכות החינוך והלימוד. עם אשר תבונת האישה המאמינה באדם יכולה להפוך בו גורלות. כך מסופר על השניים:
ר' עקיבא רועה של כלבא שבוע היה. ראתה רחל בתו של כלבא שבוע שהוא צנוע ומעולה, אמרה לו: אם אתקדש לך תלך לבית-המדרש? אמר לה: הן. נתקדשה לו בצנעא. שמע כלבא שבוע והוציאה מביתו והדירה הנאה מכל נכסיו. הלכה ונשאת לר' עקיבא. בימות החורף היו ישנים במתבן, היה מלקט תבן מתוך שערותיה. אמר לה: אלמלי היה בידי הייתי נותן לך ירושלים של זהב. בא אליהו ונדמה להם כבן-אדם וקרא על הפתח ואמר להם: תנו לי קצת תבן, שאשתי ילדה ואין לי במה להשכיבה. אמר ר' עקיבא לאשתו: ראי אדם זה, שאפילו תבן אין לו. אמרה לו: לך ולמד בבית המדרש. הלך וישב שתים-עשרה שנה בבית-המדרש לפני ר' אליעזר ור' יהושע.
לסוף שתים-עשרה שנה עמד וחזר לביתו והביא עמו שנים-עשר אלף תלמידים. יצאו הכל לקראתו. שמעה אשתו ויצאה אף היא לקראתו. אמרו לה השכנות: שאלי לך בגדים ולבשי והתכסי. אמרה להן: "יודע צדיק נפש בהמתו". כשהגיעה אצלו נפלה על פניה והיתה מנשקת רגליו. דחפוה תלמידיו. אמר להם: הניחוה, שלי ושלכם – שלה הוא.
אמרו: לא נפטר ר' עקיבא מן העולם עד שהיו לו שולחנות של כסף ושל זהב ועד שעלה למיטתו בסולמות של זהב. הייתה אשתו יוצאה בקרדוטין ובעיר של זהב. אמרו לו תלמידיו: רבי, ביישתנו ממה שעשית לה. אמר להם: הרבה צער נצטערה עמי בתורה.
חברה המזלזלת בעניים חייבת לחזק את האתוס הלאומי שבנו רחל ועקיבא. כדי להיות 'עם הספר' אנו חייבים לקדש את המאמץ והעמל הנדרש בלימוד ובחינוך. רחל אשר זכתה ב'ירושלים של זהב' לפני החורבן, שימשה השראה למשוררת אשר העניקה לנו את 'ירושלים של זהב' בשובנו אל העיר. אנו רוצים בך נעמי שמר, כמשוררת הלאומית. כי שמך צורב על השפתיים, כנשיקת שרף. אם אשכחך ירושלים, אשר כולה זהב...
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236389
למען הצדק ההיסטורי כדאי להזכיר שרבי עקיבא היה גם בעל אחריות רבה למרד בר-כוכבא ולחורבן שבא בעקבותיו. רועי כבשים וכשבים בני ארבעים - עשו טובה ותמשיכו לרעות את צאנכם. תודה.
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236521
העובדה שר' עקיבא היה מעורב בכישלון הנורא, ואף טעה בהערכתו לגבי בר כוכבא (הוא העריך שהוא המשיח), איננה שוללת את התכונות והמעלות הטובות של האיש.

מכאן ועד למסקנה בשבח הבורות - רועים בני ארבעים, אל תתחילו ללמוד, הדרך עוד רחוקה.

במאה העשרים המיטו שתי אידיאולוגיות אסון על האנושות. אידיאולוגיה הומניסטית-אתאיסטית שהולידה את סטלין, ואידיאולוגיה לאומית-חילונית שהולידה את היטלר.

זה לא אומר שצריך לאמץ רק עמדות דתיות ולפסול לחלוטין אידיאולוגיות הומניסטיות או לאומיות.
להיות עם חופשי בארצינו 236525
סטלין והיטלר באו מאותו שורש אידיאולוגי המתיר למדינה לנהל את חיי האזרחים.
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236528
מסקנת שכ"ג איננה מדברת כלל בשבח הבורות, אלא בגנות הנטיה לערב מציאות קונקרטית ונראית לעין בהזיות לאומיות-דתיות-מגלומניות. כאשר פועלים *מעשית* עפ"י עירוב מציאות-הזיות זה, כפי שנהג המכונה "בר כוכבא", בתמיכתו ובהמרצתו של עקיבא בן יוסף - מביא הדבר בכנפיו אסונות אישיים וכלל מדיניים, אז והיום.
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236530
מה לגבי הזיות על שלום, בטחון ומזרח תיכון חדש.

בעוד שתקוות לאומיות ודתיות יש להם כח רב היכול להפיק משהו (חשמונאים, ציונות, צלבנים, מוחמד) הרי שהזיות על שלום אינן מובילות אלא עלי קבר.
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236532
שכחת את אחמד יאסין.
סבלנות 236547
כשאני אעלה על המסוק האחרון על הגג של שגרירות ארה''ב ביציאה מת''א ואשאיר אותך למטה אני אוסיף אותו לרשימה.

אני מקווה שהשרת נמצא מחוץ לגבולות ישראל.
סבלנות 236601
אם אתה חושב ,שהמסוק האחרון על הגג של שגרירות ארה''ב ביציאה מת''א יקח אותך , אז מצבך באמת קשה.
סבלנות 236621
למה אתה כותב כשאתה לא יודע?
אולי דוד שלי הוא פנסינר בכיר של מדינת ניו יורק.
סבלנות 236640
אני לא ינקלה, אבל אתה חוטא באותו חטא כאן: תגובה 236614
סבלנות 236674
ההבדלים:

1) הוא כתב האשמה מגעילה, שקרית ונבזית כלפי ציבור שלם. מקובלנו ‏1 שאנשים שמשמיעים האשמות כאלו יש לבדוק אם אין בהם מומים אלו.

בדברי היה מקסימום שמץ יוהרה.

2) אני סייגתי את דברי בייתכן ורוב.
הוא רמז שעצם המחשבה שלי שזה יקרה הוא טרוף.

1 האיש שהסתובב וצעק הודע את ירושלים את תועבותיה נמצא כממזר - כמדומני - מסכת מגילה. כל הפוסל במומו פוסל.
סבלנות 237133
אם דוד שלך הוא פנסינר בכיר של מדינת ניו יורק אז בטוח שלא יקחו אותך.תחשוב לבד למה.
סבלנות 237476
יש לך דוד עובד מדינה מושחת? בוגר מנגנון מסואב ורקוב?

קשה לי להאמין.
סבלנות 237482
במישור העקרוני, איני פוסל שאדם יהיה עובד מדינה בתנאי:
1) שהוא פועל כראוי ובאמונה.
2) עושה את המקסימום כדי לאפשר לאזרחים לחיות את חייהם.
3) הוא פועל להפרטת מה שצריך להפריט (לא כל דבר צריך להפריט אבל 90%) עד כמה שזה בידו.
4) הוא אינו מונע את ביטול מקום העבודה שלו במידת הצורך.
סבלנות 237581
אז פרוטקציה לאחיין זה בסדר?
סבלנות 237596
זו שאלה חשובה שכדאי להתחיל לדון בה עם התקדמות תהליך השמדת המדינה.

בידיך להציל X אנשים ממוות. האם מותר לך להעדיף להציל את קרובי משפחתך או שאתה צריך לבחור אותם אקראית?
סבלנות 237598
אם מדובר במסוק שלך שניצב על גג הבניין שלך אז תציל את מי שאתה רוצה.
אם אתה מציל אותם תוך שימוש בכלי רכב ומבנים שנבנו על חשבון ציבור משלמי המיסים. אתה צריך למצוא מפתח ענייני, שישמור על אינטרסים של הציבור שבשמו ועל חשבונו אתה פועל.

כל דרך אחרת זו שחיתות.

מה לא?
סבלנות 237600
אתה צודק.

אבל מדובר על מסוק אמריקאי שניצב על גג בניין אמריקאי. הוא נועד לשרת אמריקאים.
סבלנות 237604
כן, ואם נשארים בו מקומות פנויים אחרי שכל האמריקאים עלו עליו, הדוד שלך צריך לדאוג שבמקומות הללו יעלו אנשים שלמשלם המיסים האמריקאי יש אינטרס להצילם.
סבלנות 237607
תהיה בטוח שיעקב הוא אמריקאי.
ההמנון הכי טוב :-) 236605
Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today...

Imagine there's no countries,
It isnt hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...

Imagine no possesions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.
ההמנון הכי טוב :-) 236617
"Imagine all the people living for today" זה דבר טוב?
ההמנון הכי טוב :-) 236622
זה מה שמפריע לך?
לא זה שהשיר משרת את הדקטטורים בכל העולם?
משרת את הקומוניסטים הארורים?
הקומוניסטים הארורים ימח שמם וזכרם, 236624
בשבילך!
הקומוניסטים הארורים 236625
שיעור שתיים לסוכנים של המחלקה היהודית:

1) לא אומרים ימח שמם על יהודים. מכיון שהרבה קומוניסטים היו יהודים, לצערינו, לא אומרים על קומוניסטים את מה שכתבת.

2) לסוכן ששלח את המכתב לרב בתי הסוהר. לא צריך בכל מקום להכניס את דין רודף. זה ממש לא שייך לנושא הנדון. אפשר לכתוב משהו כמו "רב מטעם".
אני דווקא כן אומר 236880
ימח שמו יגאל עמיר, למשל.
אני דווקא כן אומר 236888
אולי אתה מושתל בשמאל הקיצוני. שם הם לא ישימו לב שאתה מושתל. רק תלמד את הניואנסים בין אנרכיסטים נגד הגדר לדרך הניצוץ.

צר לי אך בזה לא אוכל לעזור לך.
אני דווקא כן אומר 236895
אני דווקא מעוניין להיות מושתל בקרב אנשי שלומך, על מנת להשחיר את דמותם ולהוציא להם שם רע יותר ממה שכבר יש להם.

אמרו לי שבזה אתה דווקא יכול מאד לעזור לי.
אני דווקא כן אומר 237105
נתתי כמה טיפים ואתה מפר אותם. תתאמן על אלו ואח''כ נעבור הלאה.
אני דווקא כן אומר 237111
לא לא, אל תגיד. אני מתאמן מצויין:
השמאל מיותר.
כל מי שמזכיר שבירת גפיים לפלשתינים מלפני 15 שנה הוא עמלק.
לעומת זאת חשוב להזכיר את חלקם החשוב של הדתיים בבניית המדינה לפני 100 שנה. חבל רק שהשמאל היה שם והפריע.
רק תגיד לי מה עוד שכחתי.

אבל האמת היא שככל שאני ממשיך לעקוב אחרי דבריך אני יותר ויותר מגיע למסקנה שאתה הוא הפרובוקטור המושתל התורני (תרתי משמע).
מי יודע? 237149
ההמנון הכי טוב :-))) 236626
פרט לחלקים שמרוב קשת-בענן אי אפשר לחוות עליהם דעה, אני אכן מתנגד לרוב השיר. ובכל זאת, אני יכול להבין איך אנשים מיושבים בדעתם מצדדים בשורות של השיר הזה, פרט לאותה אחת שציטטתי קודם לכן.
(אם כבר, גם חיים עם Nothing to kill or die for נראים לי די עצובים).

[לא מקבלים קנס על התלהמות בשטח בנוי בגלל שלושה סימני ')' רצופים?]
ההמנון הכי טוב :-))) 236629
מצטרף לרעיון להפוך את אימג'ין להמנון.
אפשר לחיות חיים טובים, ערכיים ומלאים בלי לרצות להרוג או למות למען משהו. הרבה יותר חשוב (ןולפעמים יותר קשה) זה לחיות ולעבוד למען משהו.

לגבי ''לחיות למען היום'' - באיזשהו מובן השיר סותר את עצמו בשורה הזו, מאחר וכל השיר הוא בעצם קריאה לחתור למען מחר יותר טוב. עם זאת, אני מאוד מבין מאיפה השורה הזו באה - אנשים גורמים כל כך הרבה סבל לאחרים (ולעצמם) כאשר הם שמים כל מיני אידאלים מופשטים ועתידיים מעל היום-יום, שצריך להזכיר להם לא לעשות זאת. אני מאמין שרוב הסבל היום בעולם לא נגרם כתוצאה מפאסיביות של אנשים אלא כתוצאה מאקטיביות - לא בגלל שאנשים נמנעים מלעזור ולעשות טוב, אלא בעיקר בגלל שאנשים עושים רע שהם מאמינים שמשרת את הטוב הגדול יותר.
ההמנון הכי טוב :-))) 237477
יש הבדל בין רצון למות ולהרוג ובין שיהיה לך דבר שתהיה מוכן למות או להרוג למענו.
A brotherhood of cows 237492
תגובה 135718

השיר הזה הוא רק שיר יפה, חלום הזוי בהקיץ, שכיבה על דשא ליד מפל זורם תוך כדי צפיה בענן לבן על גבי שמים כחולים, מנגינה מנומנמת ומנמנמת שכיף לשמוע. כדרך חיים הוא משול לקטטוניה. בתור המנון הוא חלום בלהות‏1. עדיף כבר להוסיף לדגל ישראל ציור של פרה אוכלת עשב.

הוא מזכיר מאוד תאורים דתיים (די דוחים) ל"עולם שכולו טוב" (כנראה שהחילוניים גם היו צריכים גירסה). לא הייתי נוגע עם מקל, בכל גני העדן האלה.

_______
1 מלבל העובדה ששיר כזה כהמנון לאומי הוא אוקסימורון.
ההמנון הכי טוב :-))) 236636
א. מאחר והוספת נופך משלך על הסמיילי שבכותרת - לא תוכל - לעולם! - לטעון שלא ראית אותו! (לפני רגע או שניים ניעור בי דחף מאוד חזק להוסיף מק"פים גם לפני סימן הקריאה המסיים ולאחריו, אבל אני מוותרת, העירו לי פעם שזה עושה קצת כאב ראש לאנשים רגישים)

ב. אכן, בין מצדדי השיר ו/או חלק משורותיו ישנם אנשים המיושבים בדעתם, אך אני, למרבה הצער (אם כי לאו דווקא הצער *שלי* באופן אישי), אינני נמנית על קטגוריה זו.

ג. חיים עם Nothing to kill or die for, הם דווקא סידור מצויין.

ד. לתגובה 236617: אינני בטוחה לגבי משמעות המשפט Imagine all the people living for today. ייתכן שזהו חלק מן המחאות השגורות משנות השישים, כנגד התרבות החומרנית, ייתכן שזו מחאה כנגד הרטוריקה הדתית בדבר מלכות השמיים וכו' - וייתכן, כיון שבג'ון לנון עסקינן, בחור נפלא ופילוסוף לא ממש ענק - שאין לה, לשורה הנ"ל, משמעות עמוקה מחקר.

על כל פנים, אם התצהיר המובלע שבשאלתך היה כי מוטב לחשוב על יום המחר ולהתכונן לקראתו, כספית ובכל מובן אחר - מסכימה אתך! לא חתמתי ביחד עם לנון ז"ל על כל מילה מן המילים (ולו חתמתי ביחד איתו - אכן לא הייתי צריכה לדאוג ליום המחר, וממילא היה חזון השורה הנ"לית מתגשם בי).
ההמנון הכי טוב :-))) 236637
ג. השיר אינו מצטיין ברלוונטיות המיידית שלו לחיי היום-יום, ולכן בפרשנות ל- Things to kill or die for אני מרשה לעצמי גם רעיונות היפוטתיים. לא קשה לי למצוא דוגמאות, והייתי מאד מודאג אם זה לא היה כך.
היפו*תט*יים 236641
למען הסר ספק, 236646
אין לי כל קשר לקטנוניות שלעיל (תגובה 236641).

__________
1 בבקבוק ‏2
2 שפעם הכיל שמן זית מהול במים
פוק חזי מאי עמא דבר 236664
כמובן, תודה.
ב- Google מגלים שיש 240 "היפוטתי" ו- 480 "היפותטי". אם כבר, לעומת 2,300,000 פעמים "hypothetical" אפשר למצוא 535 "hypotethical" (שילמדו: כותבים icalטתhypo).
הבנתי 236675
ההמנון הכי טוב :-))) 236687
(גם לי.)
ההמנון הכי טוב :-) 236635
האם יצא לך לקרוא את המילים?
בעולם של השיר אין ולא יהיו דיקטטורים

קומוניסטים הם האנשים שעיצבו את המאה העשרים- הם אנשי המעש הגדולים שלנין וסטאלין ניצלו בציניות לבנות להם דיקטטורה שוויונית לכו-לם חוץ מלאנשי שלומם (מזכיר יותר קפיטוטאליזם מאשר קומוניזם)
ההמנון הכי טוב :-) 236642
"האנשים שעיצבו את המאה העשרים" זו מחמאה?
ההמנון הכי טוב :-) 236647
מחמאה או לא הרבה מהקומוניסטים שינו את ההיסטוריה ברעיונות שלהם ובביצוע

אני חובב מהפכות :)
אשליות מתוקות 236702
העולם של השיר הוא עולם הזוי.
אולם ההזיות של השיר הזה הינם אופיום להמונים.
במקום שאנשים יזהו את הדקטטור העומד ומארגן את העם השכן לצבא תוקפני ויחסלו את הסכנה שבתוקפן, הם חיים עם שיר של בא לא נעשה כלום ונדבר עם התוקפן על עולם ללא מלחמות.

במקום שאנשים יילחמו בדקטטור ויפילו אותו הם שרים שירים על כך שאין שום דבר ששווה להאבק עבורו.

ובמקום לשלוח את הקומוניסטים הארורים לעזאזל הם יאכלו את השקרים על עולם קסום בו אין רכוש וכולם שווים.

לסיכום: השיר זורה אשליות אשר מנוצלות על ידי אנשים רעים.

לגבי קומוניסטים - הם או טפשים או רשעים. ולגבי הטפשים - נכון הם עשו הרבה דברים וגם הרבה שטויות. אלולא הלכו אחרי ההבל הזה סטלין לא היה מגיע לשלטון.
ויש להבהיר, לנין וסטלין הינם תוצאה הכרחית של אידיאולוגיות על שוויון הנותנות כח למדינה לכפות את השוויון. אין שום אפשרות שאידיאולוגיות כאלו יובילו למשהו אחר.
אשליות מתוקות 236748
לייחס למוצר בידורי שיווקי השפעות ברמת משטרים - זה כשלעצמו עניין הזוי.

אין טעם לנתח שיר מסוג זה יותר מדי, אבל אם מוכרחים לעשות עליו שיעור ספרות קצרצר של כיתה ו' - הוא הזוי, נכון, ולאו דווקא במובן שלילי של המילה. השיר אינו מתיימר להביא תמונת מציאות אלא הוא מוחה כנגדה ומנסה להמריץ את שומעיו לחתור לעולם שסולם הערכים שלו יהיה שונה - ובהחלט אינו מנסה למכור פאסיביות כשיטת פעולה, אינני יודעת מנין לקחת את זה.

לדקלם סטאלין-לנין-סטאלין-לנין זאת לא חכמה גדולה, עשו את זה לפניך ויש לשער שימשיכו אחריך, ומדובר בתופעות שצמחו על קרקע שונה לגמרי מימינו אנו. אדרבה, במקום לנאום על דיקטטור תיאורטי ועל "אנשים רעים" מאגדות האחים גרים - תן דוגמאות מ*שלושים השנים האחרונות*, לדיקטטורות ולמשטרים קומוניסטיים *ממשיים*, עם שמות, שמוצר תרבות-המונים פופולארי כלשהו "שירת" אותם באופן כה עוצמתי כפי שאתה מדמה.

ואם כבר, ניתן לייחס לכמה שירים חסידיים ששמעתי השפעות מטמטמות לא פחות - וכשרואים את התגובה המסוממת של האנשים לשירים אלה - זה קצת מבהיל (ועם זאת, אני עדיין מתקשה להאמין שהשירים הנ"ל ודומיהם הם שיביאו להמלכת מלכים או להדחתם, בפועל, בעולם האמיתי. ההשפעה היא ברמת ההיטמטמות האישית).
אשליות מתוקות 236770
30 השנים האחרונות מתחילות ב 1974:

בהפוך על הפוך נוכל לאמר שהודות ליציאת וויטנאם צמח שם משטר נסבל כי הקומוניסטים הגיעו לשלטון והתמוטטו.

המשטר בצפון קוריאה מדכאת את עמה בגלל שהכל יחסי.

הסובלנות כלפי האיסלאם המיליטנטי נובע מכך שאין שום דבר להלחם עבורו.

זה כמובן לא רק שיר אחד. זה גם עוד כל מיני שטויות כמו
RATHER RED THAN DEAD
אבל הכל ביחד מכוון לכניעה לטרור.

ועזבי את הקטע של פרס על כך שאין מה ללמוד מההסטוריה. וגם תנהגי בקצת יותר זהירות כלפי הסיסמא שחורבן שלישי לא יהיה.
אשליות מתוקות 236783
אין טעם להתייחס לכל דבריך, אני דיברתי על השאלה האם לפריטי תרבות צרכנית יש הקשר שמעבר לכלכלי, אבל נעזוב את זה. אני מתחילה להבין את האיש מתגובה 230727.

רק דבר אחד, ביחס למשפט האחרון שלך. נראה שדבריי הקצרים והלא מפורשים ביחס לשבלונת סטאלין-לנין וההבדלים בתנאי השטח, בילבלו אותך מעט. אז הריני להרגיע: אל תדאג לזהירות או לחוסר הזהירות שלי. בניגוד לסביבה בה אתה חי וממנה אתה ניזון, לא כל האנשים חיים על סיסמאות. לי שום סיסמה לא עושה את זה, בשום מצב. וממילא אתה וחבריך, והמשת"פים שלכם מן העבר השני (אויבי-עולם מרים הבטוחים, איש איש מצידו, כי אין תקנה אלא שפך דמים הדדי, נצחי - הם בפועל, בשורה התחתונה, משת"פים לאותו עניין עצמו, גם אם הם משוכנעים שלא), מביאים עלינו את החורבן בכל מקרה.

שבת שלום.
אשליות מתוקות 236791
הזהרנו מפני הסכמי אוסלו מהרגע הראשון וצדקנו. אנו מזהירים היום מפני ההתנתקות ואנו צודקים.

ישנם אולי 20% שיש להם רציונל (שאני כמובן מתנגד לו) לתמוך באוסלו ובהתנתקות. השאר חיים באיזושהי תקווה שהגנרל הגדול מצא תרופה חדשה לבעיית הטרור - בורחים וזה עובר. ואם הגנרל אומר אז זה בטח יעבוד.
המצב הזה אליו מגיעים אנשים נובע מהרבה סיבות, אולם אחת מהם היא השטף של שירים הזויים על עולם טוב יותר שיגיע אם רק נלמד לאהוב את יחיא עייש, עראפאת, היטלר, עז א-דין אל קסאם, מאו, חמלניצקי ושאר הרשעים שהם בסך הכל בני אדם כמונו שאוהבים ללכת לקולנוע ולשיר את "אומרים ישנה ארץ".
אשרי, יתום אני 236811
ליצור במשך שנים ארוכות עובדות קשות בשטח (תחת היתממות "המדינה שלחה אותנו, אנחנו ילדים בגיל הגן ואין לנו עיניים בראשנו, אנחנו לעשות רק מה מדינה להגיד לנו") ואחר כך להתנגד להסכמים - גם זאת לא חכמה גדולה. אחח, אין טעם ללעוס כאן חומר לעוס, זה מייאש.

חמלניצקי והיטלר. אוקיי, אז אני מוכנה לעשות מצווה ולהציע לך ולחבר מרעיך שיר נשכח, מתוק להפליא, פרי עטה של המחברת ז"ל ששמה מופיע בכותרת דיון זה: "בבית חלומותי, אשר בראש גבעה, *תנורררר* גדול אבנה, ו*אששששש* תמיד תבער..." - מכיר? חומד של שיר, אה?
הכנסת 22.11.95 236832
שפיכות דמים היא תוצאה בלתי נמנעת של הפקרת חלקי מולדת היהודים. שלום ייכון רק על יסוד ביטחון וביטחון לישראל יהיה רק על יסוד זכות היהודים לארצם, ארץ ישראל.
אשליות מתוקות 236950
השיר לא אומר שהכל יחסי ולא אומר שצריך להיות סובלני כלפי האיסלאם המילטנטי.
להפך, הוא אומר שצריך לשאוף לעולם בלי דתות בכלל ולכן הוא לא ממש סובלני לאף סוג של איסלאם.
אשליות מתוקות 236873
הייתי רוצה להזמין אותך למפגש הריינבו הקרוב
בתנועת הריינבו אין מנהיגים ואין מלחמות, יש הרבה יהודים מסורתיים שתומכים בתנועה למען אהבה ושלום עולמיים ללא גבולות וללא שנאה :)

זהירות! אחרי שטעמת את אהבת האדם אתה עלול להדבק:)
אשליות מתוקות 236878
תזמין את אבו עלא.
ההמנון הכי טוב :-) 236651
איך השיר משרת דיקטטורים, באיזה דיקטטורים מדובר, איך הוא משרת את הקומוניסטים ובאילו קומוניסטים מדובר?
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 236655
כתוב, לא?
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 236658
אה, עכשיו הכל ברור, מזל שהארת את עיני. אבל נשאר לנו עניין הדיקטטורים... יש לך איזה דיקטטור בשבילי, שיכול להיכנס לפראמטרים הנדונים (תקרא את השיר, ליתר בטחון, אולי אתה תבין משהו שאני לא הבנתי)?

רגע רגע, שאני אבין עד הסוף: ומה עם קומוניסטים *לא* ארורים? (או שאין? בכלל?)
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 236661
ממה שראיתי, על הקומוניסטים הלא ארורים לא דובר.

_________
ולעניין השיר:
all we need is love
כל מילה נוספת מיותרת
:)
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 236709
אכן. קומוניסטים לא ארורים זו קבוצה ריקה. תקראי את האייק, הדרך לשעבוד.
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 236712
היי, עצור. הרי יש קומוניסטים יהודים, ואתה ודאי לא אומר "ארור" על יהודי. אמור מעתה: הקומוניסטים הארורים או היהודים.
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 236716
טז אָרוּר, מַקְלֶה אָבִיו וְאִמּוֹ; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

יז אָרוּר, מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

יח אָרוּר, מַשְׁגֶּה עִוֵּר בַּדָּרֶךְ; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

יט אָרוּר, מַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר-יָתוֹם--וְאַלְמָנָה; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. כ אָרוּר, שֹׁכֵב עִם-אֵשֶׁת אָבִיו--כִּי גִלָּה, כְּנַף אָבִיו; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

כא אָרוּר, שֹׁכֵב עִם-כָּל-בְּהֵמָה; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

כב אָרוּר, שֹׁכֵב עִם-אֲחֹתוֹ--בַּת-אָבִיו, אוֹ בַת-אִמּוֹ; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

כג אָרוּר, שֹׁכֵב עִם-חֹתַנְתּוֹ; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

כד אָרוּר, מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

כה אָרוּר לֹקֵחַ שֹׁחַד, לְהַכּוֹת נֶפֶשׁ דָּם נָקִי; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {ס}

כו אָרוּר, אֲשֶׁר לֹא-יָקִים אֶת-דִּבְרֵי הַתּוֹרָה-הַזֹּאת--לַעֲשׂוֹת אוֹתָם; וְאָמַר כָּל-הָעָם, אָמֵן. {פ}
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 236719
אוקיי, השתכנעתי.

יש גם איזה ארור בלי "אמן", או שזה בא קומפלט?
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 236727
בפרק הבא
מדובר בארורים, כמובן. 236723
אָרוּר מַשְׁגֶּה עִוֵּר בַּדָּרֶךְ אֲשֶׁר יָקִים אֶת-דִּבְרֵי תּוֹרָת בְּהֵמָה וְשֹׁכֵב עִמָה
מדובר בארורים, כמובן. 236726
תודה. מה זה "יָקִים אֶת-דִּבְרֵי תּוֹרָת בְּהֵמָה"?
מדובר בארורים, כמובן. 236732
מה זה "אָרוּר, אֲשֶׁר לֹא-יָקִים אֶת-דִּבְרֵי הַתּוֹרָה-הַזֹּאת--לַעֲשׂוֹת אוֹתָם"?
המנון לכו-לם (גם לך, יעקב, עם הדגשה בד בבדית בפזמון החוזר) 236882
שירת הסטיקר
מילים: דוד גרוסמן

דור שלם דורש שלום
תנו לצה"ל לנצח
עם חזק עושה שלום
תנו לצה"ל לכסח
אין שלום עם ערבים
אל תתנו להם רובים
קרבי זה הכי אחי
גיוס לכולם, פטור לכולם
אין שום ייאוש בעולם
יה יש"ע זה כאן
נ נחמן מאומן
no fear, משיח בעיר
אין ערבים אין פיגועים
בג"ץ מסכן יהודים
העם עם הגולן
העם עם הטרנספר
טסט בירכא
חבר, אתה חסר
הקדוש ברוך הוא אנחנו בוחרים בך
בחירה ישירה זה רע
הקדוש ברוך הוא אנחנו קנאים לך
ימותו הקנאים

*כמה רוע (כמה רוע רוע)
אפשר לבלוע (אפשר לבלוע לוע)*
אבא תרחם אבא תרחם
קוראים לי נחמן ואני מגמ מגמגם
כמה רוע (כמה רוע רוע)
אפשר לבלוע (אפשר לבלוע לוע)
אבא תרחם אבא תרחם
ברוך השם אני נושם ולכן...

מדינת הלכה - הלכה המדינה
מי שנולד הרוויח
יחי המלך המשיח
יש לי בטחון בשלום של שרון
חברון מאז ולתמיד
ומי שלא נולד הפסיד
חברון אבות
שלום טרנספר
כהנא צדק
cnn משקר
צריך מנהיג חזק
סחתין על השלום תודה על הבטחון
אין לנו ילדים למלחמות מיותרות
השמאל עוזר לערבים
בגין טוב ליהודים
פושעי אוסלו לדין
אנחנו כאן הם שם
אחים לא מפקירים
עקירת ישובים מפלגת את העם
מוות לבוגדים
תנו לחיות לחיות
מוות לערכים

כמה רוע... (x2)

לחסל, להרוג, לגרש, להטעות
להדביר, להסגיר, עונש מוות, no fear
להשמיד, להכחיד, למגר, לבער
הכל בגללך, חבר
המנון לכו-לם (גם לך, יעקב, עם הדגשה בד בבדית בפזמון החוזר) 236889
אמן.

אבל אני לא מחליף את התקווה להיות עם חופשי בארצנו.
מדובר בקומוניסטים הארורים, כמובן. 237130
מעניין אם "מסיג גבול רעהו" ו"מטה משפט גר יתום ואלמנה" מתייחס רק ליהודים? האם מותר להשגות עוור בדרך בתנאי שאינו בן ברית?
ההמנון הכי טוב :-) 236705
תגובה 236702
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236423
אתה יודע מה? גם אני בעד. עברתי על מילות השיר, כדי להיזכר (http://www.linet-pro.net/nodewebimages/24460/Files/y...) ואני חושב שיש במילים משהו שיכול לרכז סביבו קונצנזוס מקיר לקיר - יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, נשים, גברים, כולם. כל אחד יכול להדגיש בשיר את החלקים שיותר מדברים אליו, ואין בו חלקים המוציאים מהכלל קבוצה מסוימת (אני חושב שגם מוסלמים ונוצרים יכולים להסתדר עם השופר בהר הבית, לעומת "נפש יהודי הומיה"). באיזשהו מקום זה מתחבר לרעיון שמתגלגל אצלי בראש על אתוס ישראלי מאחד חדש שאולי אפרט עליו בהזדמנות אחרת.
אני מעדיף את 236430
''אני שוכב לי על הגב'' של אריאל זילבר
בהחלט שיר שמבטא את הערכים 236466
של רוב אזרחי המדינה.
בהחלט שיר שמבטא את הערכים 236468
אבל אפרים, מה יהא על האזרחיות? מה *הן* ישירו, כשההמנון הוא בלשון זכר?
פפ... בעיה 236471
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. (גם זה רעיון להמנון, אבל עלול לקלקל את יחסינו עם מצרים)
אני מעדיף את 236476
אם כבר זילבר, אפשר לבחור ב''הנה אנו המיואשים''.
אולי "על כל אלה"? 236505
''אל נא תעקור נטוע'' זו שורה שכו-לם יכולים לשיר מעומק הלב.
אולי "על כל אלה"? 236523
במיוחד בימים אלו, על רקע תוכנית ההינתקות של שרון מחד, ומאידך הצעות ליברמן לטרסנפר של סכנין ...
אולי "על כל אלה"? 236524
לא נעים להגיד, אבל זה יכול להיות גם השיר של הפלסטינים ש"בחוץ". "השיבני ואשובה אל הארץ הטובה"... :)
אולי "על כל אלה"? 236800
מסכים איתך. הפלסטינאים למדו דברים רבים מהתנועה הציונית. את חזון השיבה ועוד.

הם מקוים לשוב לארץ ולקבלה מחדש, כפי שהיהודים עשו, ועל חורבות המדינה היהודית.

זהו מאבק, לחיים ולמוות, בין שתי תנועות לאומיות.
תנועות אלו נאבקות ביניהן ב'משחק סכום אפס'.
''לי יש רק אחת'' 236805
להם יש עשרים ושתי מדינות
לי יש רק אחת, הם רוצים גם את זאת
והכל כה צודק והכל כה פשוט
שבאים הם עכשיו ודורשים עצמאות

...

על חורבות תל אביב הם רוצים מדינה
חילונית דמוקרטית חופשית מתונה
אולי "על כל אלה"? 236526
עצי סרק או עצי פרי?
סרק, סרק... 236543
סרק, סרק... 236548
למען מטרה נעלה מותר לעקור עצי סרק
סרק, סרק... 236565
אתה אמרת.
אני מניח שמותר גם לנכש עשבים שוטים.
מדרון חלקלק 236609
מתחילים בעשבים ומי יודע איפה זה נגמר. אסור.
לא תוסיפו ולא תגרעו 236623
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236485
בעייתי קצת. הרקע של ירושלים של זהב ברור לכל, והוא מדבר בפירוש על המצב לפני מלחמת ששת הימים (הבית השני) ואחריו (הבית האחרון). לא משהו שאזרח לא יהודי (על כל פנים אזרח ערבי, נוצרי או מוסלמי כאחד) יכול להזדהות איתו, בלשון המעטה.
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236516
ועוד בעיה קטנה: נפלי הרץ אימבר, מחבר התקוה, הינן שוכן עפר מזה 95 שנים. האם מישהו חושב שבכל טקס סיום קורס קצינים, פתיחת משחקי כדורגל של נבחרת ישראל או זכית ספורטאי ישראלי במדליה אולימפית בשבעים השנים הקרובות (ומה לגבי טקסים פחות רשמיים, כמו טקסי יום הזיכרון בבתי ספר לדוגמא) ישתתף משגיח מטעם אקו"ם על מנת לוודא שיורשיה של נעמי שמר מקבלים את התמלוגים המגיעים להם מהשמעת ההימנון?
מתרגלים 236531
''שירת ההמנון הלאומי - בחסות משה מזגנים ובניו, הקירור של המדינה''.
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236519
אני לא זוכר את הפרטים המדוייקים, אבל ממש עכשיו לא מזמן, אחרי מותה של נעמי שמר ז''ל, סופר בתקשורת על כך שמישהו העיר לה בזמנו על המילים ''ככר השוק ריקה'', ואמר שככר השוק לא היתה ריקה, היו בה ערבים - והיא אמרה (לא זוכר את המילים המדוייקות, אולי אפשר למצוא את זה גם באייל) שבשבילה ככר השוק היתה ריקה כל זמן שלא היו בה יהודים. השיר בהחלט מבטא נקודת ראות יהודית ובלתי אוהדת לערבים, וקשה להאמין שיוכל לרכז סביבו קונצנזוס יהודי-ערבי.
להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') 236520
אני מניח שההצעה לא ממש רצינית. אבל בכל זאת:
נדמה לי שהטריק עם המנון זה שהוא לא משתתף במצעד הפזמונים ולא מתחלף כל כמה עשרות שנים. ההמנון האמריקאי אינו מייצג הזדהות עם מלחמה שרוב מוחלט של האזרחים כלל אינו יודע עליה (עם בת בריתה העקרית של ארה"ב כיום).
אי ההזדהות של הערבים, החרדים והפוסט-ציונים עם מדינת ישראל הוא הגורם לאי הזדהותם עם ההמנון ולא להיפך.
להשאיר את 'התקוה' 236529
ואולי שהערבים יטענו (כמו הנוצרים) שהם היהודים האמיתיים?

ואם כבר, שיגדירו שמכה היא ירושלים האמיתית ומדינה היא ציון. ושיהיו קצת יותר אדוקים למילות השיר מהיהודים ויהגרו לירושלים שלהם.

הם אמנם קצת רחוקים מלהיות עם חופשי בארצם אבל בשביל זה יש המנון.
להשאיר את 'התקוה' 236542
אתה מדבר על "טרנספר מרצון"?
תמשיך לחלום, רובנו נולדנו פה ועוד יותר מהנולדים ימותו פה למען קדושת הארץ (אותה הארץ) והאל (כל אחד מהם לכל צד)
(אלא אם יבוא המשיח/שלום/ישו/חייזרים/היום שאחרי מחר)
להשאיר את 'התקוה' 236586
לא. אני מדבר על עלייה.
ומה עם 'אומרים ישנה ארץ'? 236545
המתאים ביותר, אם רוצים נעמי שמר, מדבר אל כולם והכי נכון.
פגע בו רבי עקיבא 236557
אני בטוח שלהרבה אנשים זה יפריע, ובעיקר "כל ישראל קדושים".
אם כבר, הייתי הולך על "הו ארצי מולדתי". (למה דוקא נעמי שמר?)
פגע בו רבי עקיבא 236561
אני מכיר שיר שכל אחד יוכל למצוא בו משהו שהוא יכול להתחבר אליו
  האמנם? • המקשה הקשה
  האינטרנציונל • הקשה המקשה
  פגע בו רבי עקיבא • badbevad@coolmail.co.il
  פגע בו רבי עקיבא • דורון הגלילי
  פגע בו רבי עקיבא • הקשה המקשה
  פגע בו רבי עקיבא • ברקת
  פגע בו רבי עקיבא • דורון הגלילי
  פגע בו רבי עקיבא • הדר ליפשיץ
  ''ארץ פומפורנל'' • ראובן
  ''ארץ פומפורנל'' • badbevad@coolmail.co.il
  להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') • יעקב
  ישראל=תל-אביב • האיל התל-אביבי
  ללא כותרת • ירושלמי
  יש מבצע במחסום ווטש • ינקלה
  להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') • האייל האלמוני
  להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') • הדר ליפשיץ
  להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') • האייל האלמוני
  להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') • האייל האלמוני
  להפוך את 'ירושלים של זהב' להמנון (בשילוב עם 'התקוה') • שוטה הכפר הגלובלי

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים