לכבוד 237610
האדון דב אנשלוביץ
כאן

הנדון: מאמרך ב"איל הקורא" מיום 2.8.04

מר אנשלוביץ הנכבד,

ועדת האתיקה של עורכי הדין בשיתוף עם העמותה לצדק שיפוטי והאגודה לתרבות הדין מיסודו של בית המשפט העליון, בישיבתם המשותפת כמועצה למניעת עוולות מוצאים לנכון ליידע אותך כי:

הובא לידיעתנו כי האזרח ד.א. פרסם באתר ציבורי (להלן: האייל) קובלנה (להלן: דיון 2036) על פיה עולה, לכאורה, שיבוש קל (להלן: פשלה) בפעולתם התקינה של מוסדות החוק והשלטון (להלן: בבל"ת). הקובלנה (דיון 2036 לעיל) נבדקה ונמצא כי העובדות המונחות בבסיסה אינן ניתנות לשלילה מוחלטת (להלן: |X|-) אך לא הוכחו מעל לכל ספק סביר. יתר על כן, גם בהינתן העובדות לכאורה, לא הובאו ראיות שאינן בנות-פירכה לכוונה פלילית מצד אי מי מהגופים שנזכרו לעיל (להלן: הגופים שנזכרו לעיל) ו/או יוזכרו להלן (להלן: נחש לבד), וזאת בלי לגרוע מהגופים שנזכרו לעיל ו/או גופים אחרים (להלן: מי לא?) את זכותם הטבעית להיות בעלי כוונות כאלה. מאחר וכך, אין המועצה רואה כל אפשרות לדון בדבריך באופן שיעמוד בקנה אחד עם הדרישה לצדק טבעי (להלן: מה זה?) ולתקינות הליכי המשפט עפ"י כל דין (להלן: הצחקת אותנו). לעומת זאת, בבחינה מדוקדקת של החוק למניעת הכפשות התשכ"ג סעיף הי"ד ס"ק ר"ל נמצא שאין כל מניעה מלדון בך, או, משמח הרבה יותר, אותך. אין בכל האמור לעיל לגרוע מזכותם של הגופים שהוזכרו לעיל, אלה שיוזכרו להלן וכל האחרים לתבוע ממך פיצוי, שיפוי, חיפוי ודמי ריפוי מכל סוג שהוא כמוקנה להם עפ"י החוק להגנת החברים בגילדת המשפטנים התשכ"ג (להלן: נא באוזן).

אי לכך ובהתאם לזאת, אתה מוזמן ללשכתו של כבוד השופט סער מחר, יום ד' 3.8.04 בשעה 8:30 בבוקר. נא להצטייד במברשת שיניים ומגבת, ולהשאיר לבני ביתך (להלן: השאירים) הוראות מפורטות כיצד לנהל את ענייניך בעשרים השנים הבאות. את אגרת המשפט תוכל לרכוש אצל הרשם תמורת סך של שבעה עשר אלף שקל במזומן (להלן: אכלת אותה!).
כבודו, שכחת משהו 237978
לכבוד כבוד כבודו של כבודו,
שכחת להכניס חצאי משפטים וביטויים בארמית שאף אחד לא מכיר ולומדים רק בחוג למשפטים בשביל להרשים אחד את השני.
לית מאן דפליג 238068
שדבריך דברים נכוחים המה, ואין נפקא מינה שהארמית אינה שגורה בפי וגם השכלתי המשפטית נקנתה בתרי זוזי, ואידך זיל.
לית מאן דפליג 238107
שהשימוש שלך ב''נפקא מינה'' מוטעית בעליל.
לית מאן דפליג 238110
קאי משמע לן? שאמיתא דיברתי, ואין לשינא דארמית שגורה על פי חד גדיא חד גדיא.
לית מאן דפליג 238120
אמן. קא משמע לן דאמרתך קושטא. וגברא חכימא את.
לית מאן דפליג 238147
אתה אמרת לי קישטא? תתביישי.
לית דפלגמט מלין 238263
אני חושב שהוא קרא לך תורכי צעיר
לית דפלגמט מלין 240873
ודי לחכימא ברמיזא ולשטיא בכורמיזא.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים