מהו אזרח 24022
צריך ראשית לבדוק את השאלה מבחינה עקרונית,
מצד הגדרת המושג ''אזרח''

למשל, האם יתכן מצב שבו הגדרתו הפורמלית של אדם או אישה כאזרח יושפע מכל מיני דיספוזיציות כלכליות, חברתיות, רפואיות, השכלתיות וכיוב'.

אם התשובה חיובית, הרי שיש לנו מצב של פרטים הנופלים תחת אותה הגדרה אך במשמעות שונה, היינו אזרח סוג א' ב' ג' וכו' ואין הכוונה להיררכיה איכותית אלא לשוני קיטלוגי.

ואם אכן זה המצב, האם דמוקרטיה (נניח שזו שיטת המשטר שבה מדובר) יכולה להתקיים ככזו, תוך כדי חלוקת אזרחיה לסוגים שונים.

לאחר שבררנו את הנקודה הזו, ניתן לעבור לפן הפרקטי.
מהו אזרח 24027
ע"פ ההנחה שאתה מתכוון לקטלוג אזרחים בהקשר של הסקר הנ"ל - האם לדעתך ההגבלות "גר בארץ לפחות X שנים", או "שוהה מחוץ לארץ פחות מ-X שנים" משמעותן קטלוג אזרחים מהסוג שאתה מתאר?
מהו אזרח 24029
ראשית שכחתי לכלול כמובן גם קיטלוג גאוגרפי.

השאלה שאליה כיוונתי היא אם אזרח הוא אזרח הוא אזרח או, בפרפרזה משני דיונים אחרים, יש אזרח ויש קומקום ירוק.

האם ניתן לבטל אספקט מסוים מהגדרת אדם כאזרח על בסיס כלשהו. קודם צריך לבדוק את המישור התיאורתי לפני שפונים לזה המעשי.
מבחן באזרחות 24041
בוודאי שניתן לבטל אספקט מסוים מהגדרת אדם כאזרח. למשל, אם האדם מת.
קצת פחות אבסורד: לא מדובר על "אזרח" בעלמא, אלא על אזרח של מדינה מסויימת (ישראל, לענייננו). ולכן זיקה כלשהי לישראל היא כמובן תנאי הכרחי - לזאת יסכים כל אדם שמבין את משמעות המילה "אזרח", וזיקה כלשהי (אולי אחרת) גם *צריכה* להיות תנאי הכרחי.
איזה תנאי? כאן כבר הכל פתוח. מקלים קיצוניים יאמרו שטוב שיוכר כאזרח מי שאחד מאבותיו בשלושת הדורות האחרונים חי בישראל, או שאחת מאמותיו באותם דורות היתה יהודיה. מחמירים קיצוניים יאמרו שטוב שיוכר כאזרח (רק) מי ששירת בצה"ל ביחידה קרבית, משלם מס הכנסה כחוק, ומאמין באמונה שלמה בביאת גביע אירופה.

מספיק בסיס תאורטי? זה אפילו לא מתחיל למצות את הדיון התאורטי. כל דיון שייעשה באתר זה יהיה דיון "תאורטי" ולא "מעשי", שהרי איננו ועדת מומחים שהמלצתה מחייבת את ועדת הכנסת לענייני חקיקה.
בדיקה עקרונית 24052
כמדומני שבכתבה בה הסביר משה ארנס את הצעת החוק המקורית שלו (אזרח אמריקאי לשעבר) הוא הביא דוגמאות למדינות דמוקרטיות שונות המאפדרות לאזרחיהן להצביע גם אם אינם מתגוררים בארץ המוצא, ואם אני זוכר נכון היו ברשימה ארה''ב, בריטניה, צרפת, איזו ארץ סקנדינבית ועוד.

הנסיון של ירדן למעלה למסמס את שאלתי המקורית לא משנה את העובדה שכל דיון בנושא חייב לצאת מההגדרות הבסיסיות והעקרוניות של המושג אזרח. אם שני ברנשים מזוהים כאזרחים הרי ישנה זתירה מהותית אם הזהות הזו היא אך ורק הצהרתית ובמישור המהותי-מעשי אין הם שווים.

לאזרח נאורי אוסיף גם שבמדינת פלורידה אסירים או אסירים לשעבר משוללים זכות בחירה. אולי זה מוצדק מבחינת רגש הנקם החברתי או
כל סיבה שהיא, אך כפי שאלכסנדר הראה, זה נוגד את מהות הגדרת המושג אזרח של רפובליקה דמוקרטית.

מזכיר מאד את הדיון שהתפתח בעקבות המאמר שלך על מושג הנישואין. למעשה אפשר להשתמש בארגומנטים זהים.
בדיקה עקרונית 24062
אסירים בהווה, ואף בעבר (על עבירות מסוגים מסוימים בלבד, כמדומני), מאבדים את זכות הצבעתם באופן תמידי בכלל ארצות הברית של אמריקה, ולא רק במדינת פלורידה.
בדיקה עקרונית 24110
זה מאד לא מדויק. התקנות לגבי זכות הצבעה לאסירים בעבר שונות ממדינה למדינה בארה"ב, והאיסור הגורף קיים במעט מדינות באופן יחסי (בעיקר במדינות הדרום) ונחשב לנושא שנוי במחלוקת. בהרבה ממדינות ארה"ב מאבדים אסירים בפועל את זכות ההצבעה שלהם, אך היא חוזרת כשהם משתחררים מהכלא.

לינקים רלוונטיים:
הכאה על חטא 24155
אני חוזר בי מההצהרה הקודמת.
ביססתי אותה על ידע כללי ולא מדויק, מה שהתברר כשגיאה.

תודה על התיקון.
הכאה על חטא 24168
גלעד שלום,

שוחחתי אמש טלפונית עם ידיד אמריקאי משפטן, אשר נדהם מלשמוע את טיעונך הקודם, אשר בתגובה זו נלקח חזרה על ידך.

שאלה: כיצד הגעת למידע כה שגוי?

אני מייחס חשיבות רבה לתשובתך, היות ואחד הדברים המדירים שינה מעיניי הינו הפיתוי למסירת מידע מסויים, העלול להתגלות כשגוי.

דוגמא: למיטב ידיעתי הכללית, אכן ניתן להצביע מחו"ל בכל מדינות המערב הדמוקרטיות, אולם מעבר למדינות שבהן אני יודע כי נוהל זה קיים, אינני בטוח לחלוטין באשר לכמה מהן - בעיקר לקטנות מבינם, כולל הקטנות במספר תושביהן.

במידה ואגלה כי אי אלו ממדינות מערב אלו נוהג כבמיקרה הישראלי - הרי שמבטיח אני לחזור ולסגת מכל טיעוניי הקודמים, הגם שאיני עומד לחזור בי מדעתי באשר לכדאיות המשפט:
"מדינת ישראל מאפשרת השתתפות הצבעה מחוץ לארץ בבחירות הכלליות לכנסת הישראלית עבור נושאי דרכונים ישראלים".

אפשרות הסיוג היחידה, אשר עליה ניתן לשיטתי להתפשר הינה:

"מדינת ישראל מאפשרת השתתפות הצבעה מחוץ לארץ בבחירות הכלליות לכנסת הישראלית עבור נושאי דרכונים ישראלים - במידה ושלושת הסעיפים הבאים הינם נכונים, שרירים וקיימים:

1. דרכונים אלו תקפים
2. נושא הדרכון רשום כדת וכדין בנציגות הישראלית המקומית
3. נושא הדרכון אוחז אף לפחות בכתובת אחת קבועה בשטחי מדינת ישראל."

אשמח לקבל דעתך המלומדת בנדון, ממש כדעת שאר קוראים/מגיבים נכבדים אחרים, כולל דעת עורכו הראשי של אתר זה.

שלך

אלכסנדר
הכאה על חטא 24179
לאלכס שלום,

הטעות שלי הינה בהחלט שולית ותמימה, אם יותר לי להעיד על עיסתי הקלוקלת, ואף אינה שלמה וגמורה, כי כפי שתיקן אותי אסף עמית האיסור אינו תקף בכלל המדינות ולכל מדינה הזכות להחליט על התנאים הספציפיים, אם בכלל, בהן נשללת זכות ההצבעה מאסירים בעבר ובהווה.

יצויין שאמצעי בלתי דמוקרטי לחלוטין זה אכן נאכף במספר מצומצם של מדינות בארה"ב (כפי שהקישורים שסיפק אסף מראים), ולמרות היותו שנוי במחלוקת (בעיקר בשל היותו בלתי חוקתי) הינו שריר וקיים במידה כלשהיא.

הטעות שלי נבעה מהשלכה של מספר מקרים מסוימים לכלל המקרים, והסקת מסקנות על סמך מידע לא מספיק - טעיתי וחזרתי בי, כפי שאני חושב שראוי לעשות בכל מקרה שכזה.

אספתי קצת עובדות על העניין, כדי להבהיר את המצב לאשורו:
- בפלורידה לבדה נמנעת זכות ההצבעה מכ-‏400,000 אסירים לשעבר *באופן קבוע ולמשך כל חייהם*.
- ב-‏14 מדינות בארה"ב נמנעת זכות ההצבעה מאסירים אשר מילאו את תקופת מאסרם במלואה.
- מספר האזרחים הללו מוערך בכמיליון איש.
- כמעט כל מדינה בארה"ב מונעת מאסירים בפועל להצביע.

לתשומת ליבך:
בנוגע לשאלת ההצבעה מרחוק, אני רואה היבט טכני והיבט עקרוני.

בהיבט הטכני מחוייבת מדינה מתוקנת ודמוקרטית לכל המחזיק דרכון או תעודת זהות אחרת את הזכות להצביע ממקום מושבו.
כשם שישנם קלפיות במקומות מסודרים ברחבי מדינת ישראל, כך צריכים להיות גם קלפיות בשגרירויות וקונסוליות ישראל בחו"ל.
למי שרשאי אך אינו יכול להצביע בקלפי כזו, צריכה להנתן הזכות להצביע באמצעות דואר מאובטח.

בהיבט העקרוני, אם ישנו רצון לשלול את זכות ההצבעה ממי שאינו מקיים תנאים מסוימים (כגון: חיים באופן רצוף וקבוע מחוץ למדינה), ישנה חובה לשנות את החוק כך שתשלל ממנו אזרחותו בהתקיים התנאים הנ"ל.
אני חושב שישנו צורך כאוטי בשינוי חוקי ההתאזרחות השונים של מדינת ישראל, וזה אחד מהנושאים שיש לדון בהם במסגרת שינוי שכזה.

נקודה בעייתית לדוגמה: אזרח מדינה שחי מחוץ לה איננו משלם מיסים למדינתו מחד, אך מאידך איננו נהנה בשום אופן מתוצר המיסים.
האם בכך יש כדי לשלול את אזרחותו?

מקווה שהבהרתי חלק מהדברים.
הכאה על חטא 24188
אינני מבין את הכוונה ב"כדאיות של משפט", ולכן אינני מבין מהן טענותיך בתגובה זו. בכל זאת, לעניין סעיפים 1-3 שלך, ולמרות שלגמרי לא הבנתי את ההקשר בו הם נזכרים, שתי הערות:
א. הדרכון הישראלי הוא מסמך שמדינת ישראל מנפיקה ומיועד לעיניהן של מדינות אחרות, בהתאם לאמנות ולהסדרים בינלאומיים. אזרח ישראלי אינו חייב שיימצא בידו מסמך זה, ודומני כי אין המדינה חייבת להנפיק לו אחד כזה. לעומתו, תעודת הזהות הישראלית היא מסמך שמדינת ישראל מנפיקה ומיועד לעיניהן של רשויות ציבוריות וגופים פרטיים בישראל (ובהקשר זה ראוי שוב לתהות על כמה מן הסעיפים המופיעים בה). כל אזרח ישראלי מעל גיל מסויים חייב לשאת מסמך זה, והמדינה חייבת להנפיקו לכל אזרח מעל גיל מסויים.
ב. התנאי בסעיף 3 משמעותו בעיקר אפליה על רקע כלכלי, שהרי החזקת כתובת קבועה בישראל מצריכה השקעה נכבדה, שלא כל תושב חו"ל יכול או רוצה לעמוד בה.

ושוב, אודה לך אם תבהיר באיזה הקשר נאמרו הדברים שנאמרו (האם הם בבחינת הרצוי, לדידך, או דבר-מה אחר) ואיך הם עומדים ביחס למצב הקיים (שנדמה לי שדובי ואנוכי הבהרנו מהו).
הכאה על חטא 24192
מיץ יקר,

תודה על תגובתך העניינית, אשר עליה אנסה בזאת לענות;

המושג 'כדאיות' הינו מושג שרירותי לגמרי, המרמז לכדאיותו האינטרסנטית של החלת נוהל מסויים. לעניות דעתי הסובייקטיבית, עשויות מדינת ישראל ומערכתה הפוליטית לצאת בהחלט נשכרות מנתינת אופצית הצבעה מחו"ל בעבור אזרחיה השונים השוהים שם.

בדברי ובאמרי 'דרכון ישראלי' אני מתכוון בהחלט ל'אזרחות ישראלית'.
הנוהג המקובל בעולם לבדיקת נתינות ואזרחות מסויימת, הינה העובדה השרירותית כי פלוני אוחז בדרכון מסויים, אשר ממנו נגזרת אזרחותו.

הרשום והכתוב בסעיף 3 הינו בעייתי באופן מסויים, אך דבר זה עשוי למתן ולהרגיע שוללי אופציית הצבעה זו, החוששים שישראלים יורדים יצביעו באופן בלתי ראציונאלי להכעיס.
יכול אף להיות, כי במידה וישראלים יורדים אלו עדיין יהיו רשומים בכתובות ישראליות שונות בתחומי מדינת ישראל, תעזור ותסייע עובדה זו לקבלת תיקון אמור זה.

דבריי נאמרו ונגרסו ברצינות הראוייה, תוך התחשבות כבדת משקל בנתונים סטטיסטיים וחישובים דמוגראפיים עתידיים מסויימים, העשויים להכביד על הבנת מדינת ישראל את עצמה בדורות הבאים, במידה ותבחר אפריורית לוותר על קולם ודעתם.

שלך בברכה

א. מאן
הכאה על חטא 24194
שלום אלכסנדר מאן. לא המילה "כדאי" תעתעה בי, אלא התייחסותה ל*משפט*, שהוא אובייקט לשוני, ולא ל*מצב* שהמשפט מתאר. תודה על ההבהרה.

נדמה לי כי, כפי שרמזתי בתחילה, הדרכון משמש ראיה לאזרחותו של פלוני בעיני כל באי עולם, אולם בתוך מדינתו פנימה, אין הוא נדרש או צריך להשתמש במסמך "בינלאומי" זה לצורך הוכחת אזרחותו, והדברים נעשים ע"פ נוהג "מקומי" - תעודת-זהות מסוג כלשהו, תעודת-לידה (שמכוחה נקנתה האזרחות) וכד'.

לסיום, אעיר כי דומה שאתה מבקש ליצור אפליה במקום שאיננה קיימת כיום, בין מי שיש להם כתובת קבועה בארץ לבין מי שאין להם כזו. סיבותיך וטעמיך עמך, כמובן, אך ראוי לחדד נקודה זו כשמושגים כגון "שוויון" ו"דמוקרטיה" מרחפים באוויר.
הכאה על חטא 24197
מיץ יקר,

לא נותר לי אלא להסכים עם הנאמר בתגובתך זו;

- בתוך מדינתו אין נדרש האזרח להצגת דרכונו, כי אם מסמך מזהה אחר.

- אינני מבקש ליצור כל אפלייה מראש, כי אם פשרה מסויימת, במידה ואופציית הגבלה טכנית שכזו תניח דעתו של המחוקק הישראלי.

מבחינתי ניתן לבטל כליל הצעתי לסעיף 3, במידה והמחוקק יבחר לבצע כך, הגם שמטיל אנוכי ספק אם יבחר הוא בביטולו.

שלך

אלכסנדר מאן
מהו אזרח 24099
רון ידידי,

הרשה נא לי לברכך בחום על תגובתך זו;

דומה כי הינך ממשתתפיו היחידים של פורום נכבד זה המפנים והמבין לאשורו את רעיון הריבונות הדמוקרטי, אשר אינו עוסק בערכיות מיונים וקיטלוגים טכניים, כי אם בזכויות יסוד מפורשות וברורות - האינן עומדות וניצבות כטרף קל לפופוליסט באשר הוא.

שלך בברכה

אלכסנדר מאן
מהו אזרח 24103
לא ברור לי באיזה אופן נוצרת חלוקה לאזרח סוג א' או סוג ב'. כפי שציין מיץ, לכל אזרח ישראלי יש זכות מלאה להצביע בקלפי שניתנה לו על פי מקום מגוריו המוצהר בארץ. אם באותו יום אני במקרה באילת, אני צריך להגיע לביתי שבהרצליה כדי להצביע. אם באותו יום אני ברודוס, אני צריך להגיע לביתי שבהרצליה כדי להצביע, ואם אני במקרה באותו יום בטורונטו - נכון, אני צריך להגיע לביתי שבהרצליה כדי להצביע. שיוויון זכויות מלא.
מהו אזרח 24109
התעלמת מכך שאת הטיסה אילת-הרצליה יממנו משלמי-המסים הישראליים, ואת הטיסה רודוס-הרצליה (הנה שדרגתי את שדה-התעופה שלה לנמל-תעופה בינלאומי) תממן אתה.
מהו אזרח 24112
אה, כלומר, את הטיסה אילת-הרצליה מממן משלם המיסים עצמו, בעוד את הטיסה רודוס-הרצליה, מממן לא-משלם-המיסים עצמו. מה הבעיה, שוב?
מהו אזרח 24113
לא-משלם-מיסים? רק בגלל שנסע לשבועיים לכנס בטורונטו?
מהו אזרח 24114
אז אנחנו צריכים לממן לו את הטיסה חזרה? הרי בכל מקרה היה חוזר. (אגב, המדינה מממנת טיסות אילת-מרכז? חשבתי שרק אוטובוס). אתה יודע מה זה היה אומר לישראלים? שלושת רבעי מדינה הייתה נעלמת לך שבוע לפני הבחירות, כדי לזכות בכרטיס טיסה חזור חינם!

בכל מקרה, אני מתייחס למי שמתגורר בחו"ל, לא למי שנסע לשם במקרה לכמה ימים.
מהו אזרח 24117
1. אני, למקרה שלא שמת לב, עוד בכלל לא אמרתי מה "צריך". אמרתי רק מה יש.
2. כנראה רק אוטובוסים ורכבות.
3. מובן שבמקום להטיס אנשים, אפשר להטיס רק את פתקי-ההצבעה שלהם.
4. אני מבין כעת שאתה מציע תשובה לשאלת-הסקר-המתוקנת (אגב, הנוסח שלך ארוך מדי, ואין צורך לאזכר בשאלה דיפלומטים וימאים) שאומרת "יש לנהוג לגבי האפשרות להצביע בשגרירות לפי אותם קריטריונים הקובעים לענייני מסים".
מהו אזרח 24120
אם נתעלם לרגע מנושא מימון הטיסה אילת-חיפה ונתרכז רק בנושא המימון העצמי לונדון-חדרה, הרי האם אין כאן פתח לאפליה על בסיס כלכלי (או אחר)

אם אזרח יכול להצביע רק במקום רישום מגוריו בישראל, ללא קשר למקום מגוריו, הרי יכול להצביע רק מי שיכול להרשות לעצמו כרטיס טיסה טרנסאטלטי או במקרה לא כורע ללדת או כל סיטואציה אחרת.

אם הבסיס הוא - אזרח יכול להצביע, הרי יש להסיר את המכשולים הטכניים
מהו אזרח 24130
האם צריך להביא קלפי מיוחדת לביתם של קשישים שאינם מסוגלים להגיע לקלפי?

בישראל, ההצבעה היא זכות, ולא חובה, אבל זו זכות אקטיבית - אינך יכול לכפות על המדינה לעשות הכל כדי שתוכל להצביע איפה ומתי שנוח לך. נניח שאני מעדיף להצביע או לפני 6 בבוקר, או אחרי 12 בלילה, כי אני ישן במהלך היום כי ככה בא לי - האם מותר לי לדרוש מהמדינה שתפתח את הקלפי במיוחד בשבילי בשעות הנוחות לי? ודאי שלא. על כן לא ברור לי עניין "הסרת המכשולים הטכניים". המכשולים הטכניים נוצרים ע"י האנשים עצמם, לא ע"י המדינה, ואין שום סיבה שהמדינה תפתור להם אותם בכוח.
מהו אזרח 24136
נו דובי,
הרי אתה אמון על טענות לוגיות ואד-אבסורדום מהווה כשל לוגי.

נדמה לי שמה שאמרתי ומצא סימוכין בתגובתו של אלכסנדר, הוא שלא ניתן להסיר אלמנטים שונים מהגדרת אזרח ועדיין לקרוא לו אזרח.

ראה, אין שום בעייה (במישור ההיפוטתי) לשלול אזרחות ממי שהמדינה מחליטה שהוא לא יכול להצביע בגלל שאיננו מתגורר זמן מסוים בישראל. אך האם תוכל שלא להסכים איתי שזו תחילתו של המדרון החלקלק?
מהו אזרח 24151
ואני הראיתי, מתוך ניתוח של טבעו של הישראלי, שגם לתת כרטיס טיסה חינם מכל מדינה בגלובוס (וגם חזרה לשם?) לישראלים ביום הבחירות, הוא למעשה טיעון אד-אבסורדום. המדינה לא תוכל לעמוד בהוצאה כזו כל שנה וחצי...

לא הבנתי באיזה אופן אי-מימון כרטיס טיסה הוא שלילת זכויות האזרח. כפי שנאמר - בדמוקרטיה הקפיטליסטית לכל אחד יש זכות שווה לישון מתחת לגשר.
חשוב על כך - אם אנחנו מממנים כרטיס טיסה מכל מקום בעולם לישראל ביום הבחירות, מן הסתם עלינו גם לממן כרטיס חזרה - שהרי אחרת מי שמתגורר בחו"ל ולא יכול לממן טיסה חזרה, לא יהין לבוא לארץ ולהשאר תקוע כאן כדי להצביע.

אז למה לא לאפשר להם להצביע מחו"ל? כי לא בא לנו. זה הכל. אנחנו לא חייבים לאפשר לאנשים להצביע בחו"ל, ואנחנו לא רואים לנכון לעשות כן. המדינה אינה שוללת את זכות הבחירה, היא פשוט מגדירה אותה מבחינה גיאוגרפית. מדוע שכל אדם בארץ יאלץ לכתת את רגליו עד לקלפי שהוגדרה עבורו, בעוד שהמתגוררים בארה"ב יכולים פשוט לשלוח את ההצבעה בדואר? הרי לך אי-שיוויון בזכויות!

או בקיצור - איש לא שולל מאף אחד את האזרחות שלו. כולם יכולים להצביע, כמו כל אחד אחר, בקלפי שנקבעה להם ע"פ מקום מגוריהם בארץ.

ובאמת הגיע הזמן שישראל תתחיל להיות יותר קמצנית באזרחות שהיא מחלקת לכל דיכפין.
המדינה זה דובי קננגיסר 24162
דובי ידידי,

ציטוט: "כי לא בא לנו. זה הכל. אנחנו לא חייבים לאפשר לאנשים להצביע בחו"ל, ואנחנו לא רואים לנכון לעשות כן".

ברכותיי על מעברך לשימוש בגוף ראשון רבים.

כוחותינו מודים לך מקרב לב.

א. מאן
המדינה זה דובי קננגיסר 24202
הדמוקרטיה, כפי שמציינת המימרה הידועה, היא ''של העם, ע''י העם, למען העם'', ורשאי אתה להחליף את המילה הטעונה ''עם'' במילה כגון ''האזרחים''. מכיוון שכך, הרי שמה שהמדינה מחליטה עליו, מתוך הסכמתי והסכמת רוב האזרחים האחרים, ומבלי לפגוע בזכויות האדם הבסיסיות, הוא החלטתנו שלנו, כאזרחיה. וסליחה על הנטיות הפאשיסטיות, אני כותב עכשיו עבודה על הפאשיזם והנאציזם, וזה משפיע עלי ארעית.
מהו אזרח 24107
ראשית, אעיר שאני מוצא את הניסוח ''אדם או אישה'' מעורר שאט-נפש.

וכעת, לשאלה העקרונית - התשובה במקרה הישראלי היא שלילית. בפן הפרקטי, ישראלים השוהים בחו''ל זוכים להקלות בתחומים כמו מסים וחובת שירות בטחון (הקשורות בד''כ למשך השהייה), וקיימת פרקטיקה לפיה לא מחילים עליהם את מרבית החוק הפלילי הישראלי (ללא קשר למשך השהייה). הפרקטיקה הזו אינה הופכת אותם לאזרחים מסוג (קטגוריה) שונה כל עוד הם שוהים בחו''ל, ובפרט - אינה שוללת מהם את זכות ההצבעה בבחירות לכנסת.
שאט נפש 24122
ממליץ לשתות כוס מים, מיץ פטל

אנא חסוך מאיתנו הטפות צדקניות אך אל תמנע מאיתנו תובנות מחכימות
מהו אזרח 24730
"אדם או אישה"???
מהו אזרח 24735
לא הייתי מודע לכך שמיץ כבר הצביע על הניסוח הבעייתי.
עם כולם הסליחה על ההודעה המיותרת (עכשיו שתיים מיותרות).

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים