ניתוח נכון... אבל המסקנות? 242291
ניתוח הדברים שלך נכון באופן כללי. אכן, ישנו ממד של רצון לנקמה וטינה כלפי עבריינים מסוגים מסוימים (בעיקר עברייני מין) ואכן, אין שום עדות לכך שגובה העונש או חומרתו משפיעים במידה כלשהי על העבריינות.

ההצעות לסדר שאתה מעלה, עם זאת, בעייתיות בעיני. לפי סידרן:

א. מערכת של פיצויים: בלי לגעת כאן באופן הקצאת הפיצויים (למרות שלדעתי יש ממד רב ערך וחשוב שהפוגע ישלם לקרבן ולא לאיזו "תוכנית"), אפשרות כזו יישימה רק בחלק ממקרים ולרוב אינה "תופשת" במקרים הקשים יותר.
השיטה מיושמת בהצלחה בדמות שילוב של קנסות (בגרמניה, למשל, משלמים קנסות במקום עבירות שבארצות-הברית נדונים עליהן למאסר של שנים), עבודות שירות ופיצויים מתמשכים לפי המקרה, בלי להדרדר לכליאה שבדרך כלל תהפוך את הנכלא לפושע לכל ימי חייו.

ב. מסגרות טיפוליות: כאן עיקר הבעיה מבחינתי. עד היום, לא נוצרה אפילו שיטת טיפול אחת או מערכת שיקומית אחת שהייתה לה הצלחה כלשהי, שלא לדבר על הצלחה משמעותית. מנהלי מערכות שיקום ישירו לך הרים וגבעות על היופי-של-תוכנית שיש להם, אבל בשום מקום לא נערך ניסוי שהראה הצלחה בהפחתת שיעור הישנות פשיעה של קבוצה בשיקום מול קבוצה שווה אחרת.
בכלא, ה"שיקום" משמעותו השתתפות בפעילויות "רשות" שהן למעשה חובה. אסירים בוחרים להשתתף בתוכניות בעיקר כדי שיירשם "רצון להשתקם" שהוא רובריקה שחיוני למלא בדרך לניכוי שליש.
גם מחוץ לכלא, מערכות שיקומיות אינן עובדות בשום רמה. אפשר לדון בשאלה מדוע הן אינן עובדות ואילו שיטות אחרות כן יכולות לעבוד, אבל להציע אותן כפתרון חלופי – כאן יש בעיה.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243168
אם מישהו היה אונס אותך היית מגיב בצורה חיובית או נייטרלית לקבלת צ'ק ממנו בדואר פעם בחודש ?
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243179
כמה שווה אונס? ואיזה מין קפיטליסט אתה? הלא כפיית התשלום על ידי המדינה מפחיתה את המוטיבציה של האנס לעבוד.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243248
אורי: "מערכת של פיצויים... לרוב אינה "תופשת" במקרים הקשים יותר."

לחל"ע: "אם מישהו היה אונס אותך היית מגיב בצורה חיובית או נייטרלית לקבלת צ'ק ממנו בדואר פעם בחודש ?"

האם התיישרת גם אתה עם תקן האלמנה הקובע שאין לקרוא את ההודעות עליהן מגיבים?
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243295
נא לדייק. יש לקרוא את ההודעות עליהן מגיבים ולהתעלם מהתוכן אם הוא חסר משמעות. למשל, אם משתמש שולח הודעות שכולן שקולות ל "אבל אני רוצה שוקחופשי, רוצה, רוצה, רוצה, שוקחופשי זה הכי טוב ולכולם יש, למה לא קונים גם לי?", אין צורך להתייחס לתוכנן. שיעור שלמדתי מגידול היתום.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243300
היתום מנג'ס לך לקנות לו שוק חופשי ? הוא לא ביקש שלום עולמי או משהו כזה ?
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243338
נא לדייק. יש לקרוא את ההודעות עליהן מגיבים ואם התוכן חסר משמעות לדעתך אין להגיב עליו.

מקווה שהבנת את הרמז הדקיק ובכך ייתמו התגובות ההדדיות בינינו, לתועלת הכלל ושמחת הקהל.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243301
ראיתי את ההסתייגות שלך, רק שאני עדיין לא מסכים עם הרעיון. מכיון שלא סיפקת שום קנה מידה ל"מקרה קשה" (סביר להניח בגלל שמדובר בהערה אגבית בהודעה המקורית) אני מרשה לעצמי להיות קצת פרובוקטיבי.

מה לדעתך הוא מקרה קשה ?

לקורבן יש הזכות לסרב לקבל את הכסף מהתוקף שלו ?

אחרי שתשכלל את שתי התשובות האלו בינך ובין עצמך, תגיד לי עד כמה לדעתך הרעיון הזה ניתן ליישום.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243340
אני חושב שהקו המבחין בין מקרה קשה לפחות קשה הוא מידת הפגיעה האישית או הגופנית של הקרבן.

אני מניח שאפשר להשתמש בשיטה של פיצויים באופן נרחב למדי במקרי פשע כמו גניבת רכב, או פריצה למפעל ואפילו בחלק ממקרי הגניבה לבתים. אלו פשעים שיש להם "פן כספי" בולט. כמובן שגם כאן יש מידה של פגיעה אישית, אך היא פחותה. כדי לנטרל את הרצון לנקמה הקיים גם במקרים "כספיים" כגון אלו, אפשר להציב את הברירה בנוסח או/או: או פיצויים כספיים, או כליאה.

מקרה קשה יותר הוא בעיקר פגיעה גופנית. כאן ישנו מגע אישי ולעתים תכופות גם קשר אישי בין הקורבן לפוגע. במקרה כזה, מעבר למצבים בהם כליאה הכרחית גם אם הקרבן מעדיף טיפול אחר, אני חושב שאפשר להניח לקרבן מידה של מעורבות בבחירת העונש.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243498
הבעייה היא הפוכה: בשיטה הקיימת כיום אין לקורבן כל קול בהליך הפלילי, וודאי שלא זכות לבקש פיצוי או לשלול קבלתו.
השאלה אולי צריכה להיות איך מביאים לתהליך בו תהיה לו זכות כזו.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243510
זו נקודה חשובה, לדעתי, והשאלה היא: באמת, איך?

המצב הקיים היום הוא אבסורדי במידת מה. למרות שברוב המכריע של המקרים הפגיעה בקרבן היא אישית (כספית או גופנית) אין לקרבן כל מעמד בהליך פלילי.
התפישה המקובלת היא שהמדינה תובעת את העבריינים "בשמם של הקרבנות" אך לתפישה זו אין למעשה בסיס במעשה המשפטי, שכן המדינה אינה מתפקדת כנציג הקרבנות אלא כקרבן עצמו, בלבדית ובלעדית.
אם אני מבין נכון את הדברים, תיתכנה רק תפישה אחת המצדיקה את הגישה הזו והיא שמהות המעשה הפלילי היא עבירה על חוקי המדינה. אם יש עבירה כזו, היא מהווה פגיעה במדינה. לכן, המדינה היא הקרבן היחידי האפשרי של מעשה פלילי ולאזרח שנפגע ממנו אין נגיעה למשפט.
יש בתפישה הזו משהו מגוחך ומקומם מיסודו, לפחות בתחושה האינטואיטיבית של כל אחד מאיתנו, כי בפועל הביטוי הפיסי של עבירה פלילית הוא פגיעה בקרבן, לא במדינה. הפגיעה או הסכנה לפגיעה לאזרח היא הסיבה לכינון החוקים והם אינם קיימים כדבר בלתי-תלוי.

זה מוביל אותי למפתח לשינוי מעמדו של הקרבן בהליך הפלילי: הפיכתו לצד בעניין. תביעה פלילית צריכה להיות מוגשת על-ידי המדינה במשותף עם הקרבן, לפחות באופן נומינלי, וצריך להינתן לו מעמד מוגדר בתוך ההליך. ישנן כמה אפשרויות לשיתוף כזה:
א. זימון רשמי, כחלק מההליך הפלילי, של הקרבן או הקרבנות לישיבת הפתיחה, פסק הדין וגזר הדין של הנאשם – מטרת אפשרות זו היא לספק לקרבן את היכולת הפיסית לצפות בהליך קיום הדין למי שפגע בו. לזימון הרשמי תהיה גם השפעה על אופן התנהלות התהליך בבית המשפט, רווח צידי אך מבורך.
ב. הפיכת פיצויים לקרבן חלק אינטגרלי מהעונש המושת על עבריין – הצדק לא רק ייראה אלא גם יתקיים ביחס לקרבן.
ג. מתן אפשרות לקרבן להביא נציגים מטעמו שיסייעו לתביעה במהלך הכנת המשפט והמשפט, וכן בשלב הטיעונים לפני פסק הדין והטיעונים לעונש – המטרה כאן משולשת: גם לאפשר לקרבן להשמיע את קולו במסגרת ההליך המשפטי; גם לסייע במיצוי הדין במקרה החשוב לו; וגם לתבוע את העונש המגיע לפוגע לפי דעתו.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243527
באשר לא': האם כבר היום לא יכול הקרבן לבוא לישיבות הנ"ל? או שהחשיבות כאן היא על הזימון ה*פורמלי* (ואני לא רואה את גודל ההבדל, אם כך)?
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 243559
היום, מספר שנים לאחר שחוקק חוק נפגעי עבירה, שאמור היה להביא לרוח דומה של הדברים, זה כמעט ולא קורה. אבל יש תהליכים של התקדמות בעניין.
לפי מה שאני יודע יש בכל מחוז משטרתי אחראי על הקשר עם הנפגעים. אני לא ממש מעודכן בעניין הזה, אבל לפי מה שאני יודע, זה תפקיד שנמצא בשלבי הקמה והיערכות. הנפגעים ברוב רובן של העבירות לא מדווחים מתי הדיון המשפטי, לא נמצאים בקשר עם גורמים המשטרה והפרקליטות, ולפיכך במידה והפוגע הודה במשפט- הם אינם מזומנים לדיון המשפטי, ואם אינם בעלי יוזמה מרחיקת לכת, אינם מגיעים אליו. גם מי שמגיע לדיון נתקל בבעייה: הוא לא צד בדיון. זאת המדינה כנגד הפוגע. לפיכך לא כל השופטים יתנו לנפגע להשמיע את קולו.
במידה ואינו מודה הם מזומנים לחקירה כעדים. זה כבר סיפור אחר שלמרות נחיצותו המשפטית יש טענות רבות (אני לא זוכר כרגע לגבי מחקרים) לגבי פגיעתו בנפגע.

בכל מקרה אני מסכים עם אורי לגבי האפשרויות השונות. אולי בעתיד כאשר ירחיבו את חוק נפגעי העבירות, זה יקרה.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 244053
"פיצוי כספי" שגנב הרכב יצטרך לשלם לך, יגביר את הסיכוי לגניבת הרכב שלי כדי לממן זאת. מאחר ורק חלק קטן ממעשי הגניבה נגמרים ע"י תפיסת הגנב, צפויה לו קריירה טובה ורווחית (הידד!), כשחלק מסויים משללו מועבר לטובת בני המזל שתפסו אותו, מעין "מס גנבים" שהוא משלם. ברור שמקצוע הגנב יזכה לפופולריות גדולה מאד בעולם ההוא, שכן כל יזם זריז אצבעות ובעל "יד מעלימה" כשרונית יבחר את הנתיב הזה למימוש החיפוש אחר האושר.

יוצא שאתה תומך בעולם עם גניבות רבות ועם מיסוי גבוה. אותך למילטון.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 244066
זו טענה או חידה?
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 244210
נשמע לי כמו טענה, שכן לא ראיתי סימן שאלה בסוף.
ניתוח נכון... אבל המסקנות? 244261
חשבתי שהעדר סימן השאלה הוא רק תוספת לחידתיות.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים