267145
לא כל כך הבנתי איך משפט הפתיחה שמדבר על חוסר היכולת להתבולל עומד בקנה אחד עם כל מליוני הדוגמאות להתבוללות מוצלחת בהיסטוריה, חלקן מובאות בגוף המאמר עצמו.
95% אחוז מתבוללים באלפי שנות הסטוריה יהודית 267228
מוכיחים את הטענה של פז.
מי שלא מבין את זאת, שכח מה זה להיות יהודי.
95% אחוז מתבוללים באלפי שנות הסטוריה יהודית 267234
המתבוללים מצביעים בבולבולים
גורל ממלכד 267264
זו בדיוק הנקודה: חרף כל ניסיונות הבריחה ותוכניות ההתנתקות מהגורל היהודי, הוא ממלכד אותנו כך שבסופו של דבר לא נמצאנו בורחים ממנו – כמפורט לפרוטרוט ברשימתי. זהו אחד מהפרדוקסים של הקיום היהודי, אם תרצה או לא.

מעניין אותי לדעת על אלו דוגמאות ל*התבוללות מוצלחת* בהיסטוריה ביכולתך להצביע? עלינו כמובן להחליט קודם מהי התבוללות מוצלחת. זכות הדיבור על כך נתונה לך כאות כבוד להיותך נחשון המגיבים בדיון זה.
גורל ממלכד 267284
היא היתה נתונה לו גם אם הוא היה סתם אחד שמגיב בבדיחה לתגובה האחרונה בפתיל ארוך ורציני, בדיון אחר.

התבוללות מוצלחת (אינני ערב מראש לנוחיות השימוש במונח עבור כל אחד מהקוראים. ככה זהה עם מונחים) היא מן הסתם, פשוט בשביל להתווכח בצורה הישירה ביותר עם התמונה שמצייר המאמר, התבוללות שאינה מסתיימת עבור נושאה בהכרה החד משמעית בהכרה בגורלו וגו'. דוגמאות? נתחיל מויטגנשטיין.

ולסיום שאלת תם: הסיפור עם השטן- זה דאורייתא או דפרנקפורט?
גורל ממלכד 267310
איפיינת נכון על דרך השלילה את המתבולל המוצלח, אבל כעת הינך מתבקש להצטרך לספר לנו בהרחבה ולעניין על התבוללותו של לודוויג ויטגנשטיין, הפילוסוף מקיימברידג'. ברשותך אני רק אתחיל:

סבו היה יהודי עשיר שהתנצר ונעשה פרוטסטנט. אימו היתה קתולית.
גורל ממלכד 267286
אם ''התבוללות'' היא שמירת הזהות היהודית בלי לקיים את מצוות התורה, חלק גדול מיהודי ארה''ב עושים את זה כבר כמה דורות. אם ''התבוללות'' היא ויתור על הזהות היהודית, נדמה לי שרוב היהודים במשך הדורות עשו את זה בהצלחה רבה כל-כך שאף אחד לא יודע מי הם ואיפה הם. עשרת השבטים בתור התחלה, וכל שאר הנושרים באלפיים שנות הגלות, בגללם העם היהודי מונה פחות מעשרים מליון נפש.
גורל ממלכד 267305
התערבות יהודי אמריקה באחרים וקבלת מנהגי הגויים (אגב טשטוש העצמיות או בלעדיה) אינו מוצלח בעיני, משום ש"האנטישמיות החדשה" לצערנו אינה פוסחת מעל יהודי ארה"ב או קנדה.

הקביעה הגורפת שלך על "רוב היהודים" שהתבוללו לאורך ההיסטוריה היא אנטי-היסטורית בעליל. כפי שכבר הסברתי ברשימתי, רק יהודי מתקופת ההשכלה והאמנציפציה יכל להרשות לעצמו להיטמע בתוך אוכלוסייה זרה.
עד אז, האופציות היו דתיות בלבד: התנצרות או התאסלמות.
עד אז, רוב היהודים בחרו למסור את נפשם על קידוש השם בגלל נאמנותם לדתם-זהותם היהודית או שבחרו לחיות כיהודים במסווה של "אנוסים". מעטים בחרו להשתמד ולהפוך למלשינים על קהילותיהם היהודיות. מעטים שלא נותר מהם זכר, כפי שאתה מבין, ויש להניח שלא היו עושים את הצעד הזה לו ידעו שלא יישאר זכר לקיומם עלי אדמות. (כי כל אחד מאיתנו מעוניין להשאיר אחריו ולו זכר קטן אחד).

סמוך לתקופה שליהודי כבר התאפשר להתבולל פוטנציאלית באחרים – ניתכו עליו חוקי נירנברג. חוקי הגזע שהובאו בחוק הגרמני שמו ללעג ולקלס את כל רעיון ההתבוללות היהודית. חוקי נירנברג שפורסמו בגרמניה ב-‏15 בספטמבר 1935, חיטטו בעברו של האדם עד למקומות נידחים. החוקים הרחיקו לכת בחדירתם לחיי המשפחה והפרט. רק "אנשים המשתייכים לגזע היהודי" נאסרו "להינשא עם בעלי דם גרמני או בעלי דם הקרוב לו".
יחד עם זאת, חוקי נירנברג הגדירו באופן בולט ומפורש "מיהו יהודי": "1. יהודי הוא מי שמוצאו לפחות משלושה סבים שהם יהודים גמורים לפי גזעם; 2. כיהודי ייחשב גם בן תערובת נתין המדינה שמוצאו משני סבים יהודים גמורים", והוא עצמו נותר בן דת משה, או נשוי ליהודיה. כך שלצערנו הרב, באושוויץ נפגשו כולם, מאמינים וכופרים; שם הוכחה יהדותם של כולם, על כורחם.

אני נוטה להאמין שהעם היהודי אינו מונה יותר מ-‏15 מיליון נפש, לא בשל הנושרים מבין חיקו, אלא בעיקר בשל הפרעות, האינקוויזיציות, הפוגרומים והשואות שפקדו את עמנו לכל אורך ההיסטוריה. והפלא ופלא: חרף כל מה שעבר עלינו הנה אנחנו עם חי וקיים, לעומת רבים ועצומים מאיתנו שלא נותר מהם ייצור.
גורל בדיוני 267423
יש הבדל בין מי שמתנצר למי שמתבולל?
גורל בדיוני 267427
תלוי במניע שלו להתנצר. אם ההתנצרות נעשית בכפיית הר כגיגית בתקופת יהדות ספרד ופורטוגל -- לא מדובר בהתבוללות מרצון.
גורל בדיוני 267430
הצופן הגנטי לא פועל במקרה של כפיה?
גורל בדיוני 267595
על סמך מה הסקת זאת? פרט ונמק נא את שאלתך/הפרכתך.
גורל ממלכד 267445
1. השאלה אינה אם ההתבוללות מוצלחת בעיניך, אלא אם היא מוצלחת בעיני אלה שבחרו בה.

2. "לא השאירו אחריהם זכר" הוא מסקנה משונה מאד. ככל שידיעתי מגעת ייתכן שכל עשרת האפיפיורים האחרונים הם צאצאי יהודים, וכן כל 387,000 תושבי קמצ'טקה. העובדות היבשות מספרות שלקראת אמצע המאה שעברה היו בעולם רק כ 18 מליון יהודים.

3. מה עם עשרת השבטים?
גורל ממלכד ומפריד 267586
1. אכן, המדד להתבוללות מוצלחת נמדד בהתאם לראות עיני המתבוללים עצמם. בדיוק מסיבה זו, נקטתי ברשימתי בחופן מובאות מדברי המתבוללים עצמם, המסיקים מסקנות תוגות על צעדיהם הבתוליים להתערות באומות העולם.

2. "כל עשרת האפיפיורים האחרונים", כהגדרתך המוגזמת, אם הם אכן צאצאי יהודים במקור – וסביר מאוד להניח שכלל לא, בהיזכרי בהתנהגותו של האפיפיור שבתקופת השואה – הם צאצאי היהודים האנוסים בארצות ספרד ופורטוגל. היו אלה יהודים שלא היתה בידיהם הברירה שלא להתבולל תיאולוגית-אידיאולוגית ופיזית-גנטית. הם לא ראו בה אופציה להיות "עם ככל העמים", אותה אני מראה במערומיה ברשימתי.
ושוב, כפי שכבר טענתי מקודם, מספרם של יהודי העולם ירד בעיקר בשל השואות לסוגיהן שפקדו את עמנו למוד הסבל. כמובן שגם בגלל "השואה השקטה" של ההתבוללות, אך לאו דווקא בעטיה.

3. קרוב לוודאי שעשרת השבטים התבוללו, ולא רק הם אלא גם הגולים לבבל מממלכת יהודה חזרו לארץ ישראל עם הקמת בית שני והם נשואים לגויות מעמים רבים (כמתואר בספר נחמיה). ובתלמוד טוענים שכך נראה הדבר בהיעדר גזרות וסייגי הלכות חכמי ישראל, שכך אמרו: ש"עד שלא באו 'אנשי כנסת הגדולה' ועשו סייג לתורה – היתה התורה דומה לקופה שאין לה שולים" (כלומר, לסיר בלי תחתית שהכול נופל לתוכו); אז החלו חכמי ישראל לגדור גדרות ולגזור גזרות ולתקן תקנות והחל להיות גדר סביב העם. "גדר הפרדה", אם תרצה, המונעת התבוללות מרה כלענה בקרב אומות העולם.
גורל ממלכד ומפריד 267596
1. אתה מביא את דבריהם של כמה מתבוללים שדברם נתפרסם ברבים. אין בכך כל רע, אך המתבוללים-ידוענים הספורים האלה אינם מייצגים את המסות הרבות של המתבוללים בדורות שקדמו להם, ואשר עליהם אין לנו כמעט כל ידע אלא בעיקר (וגם מצידך) השערות.

אותן מסות של מתבוללים אנונימיים, מבלי להיכנס כרגע לויכוח חסר תוחלת על מספרם - הצלחתם בהתבוללות מוכחת מעצם העובדה שאיננו יודעים הרבה על המשך חייהם אחרי שהתבוללו - וסימן הוא כי התבוללו היטב ונשתלבו בעמים שבקרבם ישבו.
גורל ממלכד ומפריד 267599
בגדול הייתי מסכים איתך אילולא שהמתבוללים המצוטטים במאמרי לא היו רואים עצמם כמייצגי דור או שבט של יהודים מתבוללים בארצם או בתקופתם. כפי שבוודאי תבחין בנקל בקריאה שנייה של דבריהם המצוטטים.

כך שלטעמי, ביכולתך להנגיד את דבריהם המצוטטים על-ידי הצגת דברים של אושיות יהודיות מתבוללות אחרות, המשבחים את ההתבוללות שבחרו בה וכפי שחוו אותה על בשרם.

ברור שמעצם קיומם של יהודים מתבוללים רבים שלא שמענו את קולם בסיפור הזה -- אינו אומר עוד שהיו מרוצים או לא-מרוצים מצעדי הבחירה שלהם להתבולל ולהתערות. זכות הדיבור נתונה למדברים בשער. לא בכדי רשימה זו גדושה במובאות.
גורל ממלכד ומפריד 267659
למה ההתבוללות נמדדת בכתבה רק על פי תחושת המתבולל? האם סקרת את השתלשלות ההתבוללות על הדור השלישי והרביעי? תמיד חוזרים לספר ברדיפת הנאצים את המתבוללים החדשים כדוגמה לחוסר יכולת ל"השתחרר" מהגורל היהודי אך מבליעים את חוסר התענינותם לגבי צאצאי יהודים מדור שלישי ורביעי.
בנוסף אינני מבין מה המשמעות של לא נותר זכר. ודאי לי שנותר מהם זכר והוא נמצא אי שם בתוך הנצרות או האסלם. ואולי אף זכו להתפתחות רבה יותר. לכן נראה לי שיש צורך בעבודת מחקר על פני ארבעה דורות לפחות כדי לשפוט הצלחה או אי הצלחה של התבוללות.
במהלך כתיבת שורות אלה עולה בי המחשבה שבמחקר כזה קיים עיוות מובנה. התבוללות מוצלחת צריכה להחשב התבוללות שבה היהודי יטמע היטב כלומר לא יהא זכר ליהדותו (בשונה לזכר מקיומו). במצב כזה אנו נגלה תמיד את מי שלא הצליחו בהתבוללותם כלומר כל מחקר על התבוללות יהיה מוטה.
גורל ממלכד ומפריד 267663
למה הסינים הצליחו לקים ציוליזציה במשך אלפי שנים ולגדול עד למליארד ויותר ? והיהודים לא?
זה מוכיח כמובן את עמידות היהדות בפני התבוללות למול הסיניות חסרת האידיאלים.
גורל ממלכד ומפריד 267716
מה הקשר? זה שישנם יהודים מתבוללים על פני הציר ההיסטורי שלנו, אינו אומר עוד שההתבוללות כדאית מבחינה לאומית או מבחינה אישית. ומה היתה מסקנת המתבוללים המובילים עצמם במבט רטרואקטיבי לאחור על צעד הבחירה שלהם להתבולל?

מה גם שאת הסינים לא השמידו, לא העלו על המוקד ולא שרפו חיים כמו שעשו הנוכרים ליהודים. מה הפלא שהם התרבו בגידול דמוגרפי טבעי כמעט באין מפריע, בעודם מקפידים לשמור על מסורת ייחודיות הגזע של עמם.
גורל ממלכד ומפריד 267720
אני חושב שבנושא ההתבוללות יש סתירה בין התועלת הלאומית והאישית. ברור שמבחינה לאומית ההתבוללות מקטינה את נפח הלאום ואין בה תועלת. אך נדמה לי שמבחינה אישית יכול לקום פרט ולמאוס בחיי הנידוי הסביבתי ולהחליט על גורל שונה לצאצאיו. ואת זאת אני מעלה כסוגיה שקשה לחקור אותה. בהשוואה אתן דוגמה את העליה. נדמה לי שיש לא מעט מהעולים לאורך השנים האחרונות (במיוחד אלה מארצות המערב) שעשו זאת לא למען עצמם אלא למען דור ההמשך. גם בנושא ההתבוללות אני מניח שהיו כאלה.
גורל ממלכד ומפריד 267769
לטעמי, השלכות ההתבוללות על דור ההמשך לא תמיד מצדיקות את הצעד להתבוללות. הראיה שחוקי הגזע שהובאו בחוק הגרמני-הנאצי שמו ללעג ולקלס את כל רעיון ההתבוללות היהודית, כאשר חיטטו בעברו של האדם עד למקומות נידחים, עד ל"לפחות שלושה סבים שהם יהודים גמורים לפי גזעם". למתבוללים אלה, לצערנו הרב, לא עמדה התבוללותם כפתרון מן הגורל היהודי האחד. ובאושוויץ נפגשו כולם, מאמינים וכופרים; שם הוכחה יהדותם של כולם, על כורחם.

גם היום, מתבוללי ארה"ב, אירופה ובריה"מ לשעבר מדור שלישי ורביעי – אינם שבעי נחת אישית מתופעות האנטישמיות המתחדשת חדשים לבקרים.
גורל ממלכד ומפריד 268017
זה רק מחזק את התחושה שלי (והיא בהחלט איננה בדוקה) שאנו תמיד למדים על הקושי של אלו שהתבוללותם לא הייתה מושלמת. אחרת הם לא היו יודעים בדור רביעי שהם צאצאי מתבוללים וממילא יחסם לאנטישמיות היה תואם את מגוון דעות האוכלוסיה המקומית.
האם אני טועה?
גורל ממלכד ומפריד 268029
מה עוד אתה רוצה? אם הבנתי אותך נכון, שנינו מסכימים שאין דבר כזה בנמצא *התבוללות מושלמת*. היא אף פעם לא מושלמת וממילא אינה צעד כדאי מלכתחילה, כי סופה של האכזבה המרה כלענה לבוא בהפוכה.
גורל ממלכד ומפריד 268047
הטיעון הפוך: קיימת "התבוללות מושלמת" - והיא כל כך מושלמת, שאינך שומע עליה כלל. לכן, על מקרה אחד של "התבוללות כושלת" יש (סתם מספר) אלפי מקרים של "התבוללות מושלמת", אבל רק על ההתבוללות הכושלת תשמע.
גורל ממלכד ומפריד 268065
אמן!
ותודה
גורל ממלכד ומפריד 268266
שוב יש לנו בעיות בטרמינולוגיה?

בעודי משתמש במונח "התבוללות מושלמת" כוונתי להתייחס להתבוללות כאקט משתלם בשל מניעיו הראשונים הבאים לידי פתרון. ואילו שניכם, מייחסים למונח "התבוללות מושלמת" משמעות של טמיעה בקרב אומות העולם בעשרות אחוזים (אותם כבר הבאתי ברשימתי לפרוטרוט, ואיני חולק על המציאות המרה, אלא רק טוען שאיננה מוצדקת מבחינת מטרתה להשגת השקט והשלווה והנורמליות הנכספת של היהודים בחייהם הארציים).
גורל ממלכד ומפריד 268541
אז אולי צריך לקרוא לה "התבוללות משתלמת", כי המושגים שלך רחוקים מאוד מהמושגים של רוב הקוראים שלך. אני מאמין שרוב האנשים התבוללו לא כדי להשיג מטרות אגואיסטיות כלשהן, אלא פשוט משום שהם כבר לא הרגישו שום קרבה ליהדות, ולא מצאו סיבה טובה להבדיל את עצמם מהסובבים אותם.

כמה מאותם עשרות אחוזים, אגב, לא הצליחו להגיע ל"התבוללות משתלמת"? כי לי נראה שהם השיגו יופי של שקט ושלווה ונורמליות. עד כדי כך שאתה אפילו לא יכול לזהות אותם כמתבוללים.
גורל ממלכד ומפריד 268724
לחיפוש אחר חיים נורמליים אתה קורא "מטרות אגואיסטיות"? נו, נו.

כבר טענתי בין היתר ברשימתי אותה ערכת לפרסום באייל שאחת ממניעי ההתבוללות נובעת מחוסר הרגשת קרבה חמה ליהדות, וכתוצאה מרוח האוניברסליות הנושבת בעולם נוסח שירתו של ג'ון לנון. כפי שהדברים ניכרים בדבריו של פרנץ קפקא המצוטטים ברשימתי ובעוד מקורות שם.

לצערי הרב, אני נוטה להאמין שכפי שאתמול אבותינו לא העלו בדימיונם הפרוע ביותר שאירוע דוגמת "שואת יהודי אירופה" יכול להתרחש ועוד בידי אומה נאורה ומתקדמת ביותר עלי אדמות, כך גם היום ניתן לראות בסימני האנטישמיות החדשה כי מוסלמים קיצוניים מעוררים את אותו סוג של שנאת יהודים שהובילה לשואה. כאילו העולם לא למד כלום מן העבר ונסוג אל הימים החשוכים ביותר של ימי-הביניים. ריח בתי-כנסת שרופים עומד שוב באוויר היבשות הישנות, ולמראה התמונות של ספרי קודש מפוייחים חשים יהודים בכל רחבי העולם חרדה וגועל.

אני לא רוצה להתנבא בזעם על אחי ואחיותי בארץ האפשרויות הבלתי-מוגבלות, אבל כבר היינו בסיפור המר מלענה הזה, שהוכיח לכולנו עד כמה ש"ההתבוללות לא משתלמת". אני לא מאחל לנו ניסיון נוסף שיחזור על עצמו, ולו רק בגלל שלא הפקנו את הלקח האישי והלאומי. אני רק אשאל: למה אנחנו תמיד חייבים ללמוד ולהתחנך בדרך המקל? למה איננו מפיקים לקחים מההיסטוריה למודת הסבל של עמנו?
גורל ממלכד ומפריד 268885
ברור שרעיון ההתבוללות, כלפי אלה שכבר התבוללו, נראה כאילו פתר את בעיית האנטישמיות. בהתעלם לרגע מהעניין שהגרמנים חיפשו עד דור שלישי טיפת דם יהודית, כך שלמעשה כדי שההתבוללות באמת תרחיק את המתבולל מן היהדות הוא צריך היה להתרחק למרחק שהוא לא היה מעלה בדעתו שהוא צריך להתרחק.
גורל ממלכד ומפריד 268062
זה מזכיר לי בבדיחה מכיתה ב':
"פעם ראית פיל מתחבא מאחורי פרח? ... לא? סימן שהוא התחבא טוב"
גורל ממלכד ומפריד 267722
אולי הסיבה שאת הסינים לא השמידו, לא העלו על המוקד ולא שרפו חיים כמו שעשו הנוכרים ליהודים.מקורה בעליונות שלהם על שאר העמים, כולל היהודים.
גורל ממלכד ומפריד 267790
על האנטישמיות אמרו חז"ל: "למה נקרא שמו של הר סיני בשם זה? משום שמשם ירדה שנאה לעולם". השנאה הזאת מצד אחד, נובעת מקנאה. ומצד שני, היא מנגנון הגנה. כמו שאמר הסופר ברנרד מלמוד: "אם אי־פעם תשכח שאתה יהודי, יימצא הגוי שיזכיר זאת לך".
גם תנועת ההשכלה בגרמניה שהובילה להתבוללות היהודים, לא מנעה את האנטישמיות אלא עוררה אותה.
גורל ממלכד ומפריד 267793
אתה נשאל על אלף ועונה על בית.
לא כל התבוללות גררה אנטישמיות ראה ארצות הברית.
שוב האם יתכן שהמנגנונים הסינים רויי השנאה, נעלים על אלה של היהודים.בכל הנוגע להתבוללות?
גורל ממלכד ומפריד 267799
בארה''ב יש אנטישמיות ועוד איך.
גורל ממלכד ומפריד 267800
גם בשנוי יש.
וזה לא מפריע למתבוללים באמריקה ובשנוי.
גורל ממלכד ומפריד 267803
הטענה המקורית שלך בתגובה 267793 לא היתה שזה לא מפריע להם, אלא שההתבוללות בארצות הברית לא גרמה לאנטישמיות. מי שעוקב אחרי התכנים האנטישמיים ביבשת הזאת יכול למצוא שאין שום קשר בין אנטישמיות לבין אמונה דתית (אצל המטורפים יותר אפשר למצוא 'אנטישמיות' כלפי מי שהם בוחרים להגדיר כיהודי *בגלל* מעשיו בלי שום קשר למוצאו, אצל האחרים יש התייחסות למתבוללים כאל 'יהודים שמסתירים את יהדותם' ושהיחס אליו הם אמורים לזכות צריך להיגזר על פי מוצאם ולא לפי כלשהי מסוג כלשהו שעשו).

גם בגרמניה עד לפני כ-‏70 שנה לא הפריע לרבים מהמתבוללים (ולכל אלה שלא) שיש אנטישמיות. האנטישמיות בגרמניה לא התחילה מהנאצים, זה היה אלמנט שקיים בחברה ומתפרץ ברמות שונות בתקופות שונות, עד שהפך בנקודה מסוימת לקטלני. מי מבטיח לך שבארה"ב זה לא יכול לקרות? גרמניה אולי היתה עד זמנו של היטלר המדינה התרבותית ביותר בעולם, ואולי אף במשך כל ההיסטוריה.

לדעתי מי שמחזיק בגישה כמו שלך מתעלם מפרט מאוד חשוב, והוא שעיקר האנטישמיות כיום היא גזענית ולא דתית. לאנטישמי לא אכפת אם אתה מתפלל לאלוהים או ליהודי מת, ולא אכפת לו מה אתה אוכל או האם אתה ממסמר קלפים למשקוף הדלת שלך. מה שמפריע לו היא העובדה שאתה נושם.

האמירה שאנשי 'שינוי' אנטישמים, אם נאמרה ברצינות, היא מרושעת.
גורל ממלכד ומפריד 267809
מה מבטיח לך שבארצות הברית תתפתח אנטישמיות כמו בגרמניה?
אם תשוה את אחוזי ההתבוללות הגבוהים בארצות הברית ואת אחוזי האנטישמיות הנמוכים.
תגלה שהטענה שבארצות הברית ההתבוללות גורמת לאנטישמיות היא בראש ובראשונה טענה שאין לה אחיזה במציאות.
גורל ממלכד ומפריד 267812
מה הבטיח לך בגרמניה שלא תתפתח שם אנטישמיות?

בינתיים המצב הוא שבכל מקום שיש יהודים יש אנטישמיות, ושבשנים האחרונות האנטישמיות עולה ועולה בקצב מסחרר בכל העולם ובוודאי שלא פוסחת גם על ארה"ב. יש גם מי שאומר שהאנטישמיות בארה"ב רבה יותר מזאת שבמערב אירופה.

אחוזי האנטישמיות בארה"ב לא נמוכים כלל וכלל. זכורים לי סקרים מסוימים (וצר לי שאני לא הולך עכשיו לחפש לינקים, אם אתה רוצה להתעלם מהדברים, אז בבקשה) שמראים שלעשרות אחוזים מהאמריקאים יש דעות קדומות אנטישמיות מסוג כלשהו, מחזיקים באמונות אנטישמיות, או בעלי דעות אנטישמיות ממש.

נכון עם זאת שמה שבאמת גורם לאנטישמיות בסביבה מסוימת אינו ההתבוללות בה, אלא קיומם של יהודים בה (מתבוללים או לא, דתיים או לא).
גורל ממלכד ומפריד 268615
''בינתיים המצב הוא שבכל מקום שיש יהודים יש אנטישמיות'', זה מזכיר לי סיפור שאבא שלי סיפר על אביו.
כאשר סבי ברח בזמן מלחמת העולם השניה לאורל, הוא עבד במכרות המלח,
בנוסף על הפליטים ממזרח אירופה היו גם עובדים מהחבלים המזרחיים של ברית המועצות.
בכל אופן, אנשים אלה שלא ראו יהודי מעולם, הופתעו מאוד לגלות שהיהודים נראים ממש כמו בני אדם.
ללמדך שהאנטישמיות נמצאת גם איפה שאין יהודים.
גורל ממלכד ומפריד 268619
"ללמדך"? זה מה שאני אומר תמיד.

לא אמרתי שאיפה שאין יהודים אין אנטישמיות. ראה לדוגמא את כל מדינות ערב ההיטלריסטיות של ימינו.

המסקנה, אגב, היא שהמקום שלנו הוא לא איפה שיש יהודים או אין יהודים, אלא איפה שאנחנו יכולים להגן על עצמנו. לדעתי יהודי שיישאר באירופה המתאסלמת עוד מספר שנים הולך כצאן לטבח.
קרת ועיר זה אותו דבר 267857
קרת ועיר זה אותו דבר? 267928
אינני המתדיין מהקרת ומהעיר, וגם לא בקיא בנבכי שפת העברית העכשווית, אבל נדמה לי שמשמעות המונח "קרת" זה לא רק עיר, אלא גם "קרייה", מעין שכונה או אזור בתוך עיר. הלא?
וול נוט אקזקטלי 268188
גורל ממלכד ומפריד 267927
אולי לא הסברתי מספיק את עמדת חז"ל המצוטטת, ולכן לא הבנת איך כיוונת לדעת גדולים. ייתכן מאוד שכפי שאתה סבור, מקור השנאה נעוץ בהיותנו "עם נבחר" בעיני אבינו שבשמים לעומת שאר בניו עלי אדמות. הרי נבחרנו במעמד קבלת התורה בהר סיני. חז"ל מצאו הקשר מטאפורי (על-פי צליל הבעת המילים) בין שם ההר "סיני" לשורש ה"שנאה" האנטישמית כלפי היהודים לכל אורך ההיסטוריה עד ימינו אלה. כך שייתכן והבחנתך נכונה: בשל היותנו "עם נבחר" בעיני העמים, גוברת שנאתם כלפינו.
אולם, הדבר רק מאשש ומחזק יותר את טענת מאמרי: לא יעזור ליהודי בית דין ואין ביכולתו לברוח מאותה ברית כרותה בינו לבין אביו בסיני. הגורל היהודי נגזר ונתחם כבר במעמד הנשגב ההוא לדורות, וכל ניסיון מצידנו להפר את הברית באמצעי התנתקות והתערות באחרים, מניב רק צרות בצרורות, לא עלינו.

ומה שנוגע לשאר הנקודות שהעלית: שרידותם ההמונית של הסינים ויהודי ארה"ב המתבוללים ברובם, כבר השיבו לך לעניין מתדיינים אחרים לפני.
גורל ממלכד ומפריד 267956
ה*הרגשה* שאנחנו עם נבחר תרמה ודאי את תרומתה הצנועה ליחסם של הגויים אלינו. לא שיש בכך משום הצדקה כלשהי, אבל כשמישהו מסתובב בעולם עם ה"ידיעה" שיש לו יתרון מולד על האחרים, ושהוא בעל איזה "ניצוץ" מיוחד ונשמה מיוחדת, שהוא במדרגה אחת מעל לשאר הבריות ושכל האחרים עוד עומדים להכיר בזה ביום מן הימים, זאת קרקע נוחה לשנאת הזר לנבוט עליה ולהצמיח את התופעות המזעזעות של האנטישמיות. אתה יכול לקלל אותי מכאן ועד הודעה חדשה, אבל אם הגזענות שלך מאפיינת את היהדות, כי אז יש לנו חלק מהאשמה בהיסטוריה שלנו.

קראתי אדמו"ר מכובד שטוען במלוא השכנוע שעמוק בלב הנוצרים יודעים שהאמונה הנכונה היא היהדות. אם הייתי נוצרי אדוק זה בטוח היה מקפיץ לי את הפיוז. למען האמת זה מקפיץ לי את הפיוז אפילו בלי התנאי הזה.
גורל ממלכד ומפריד 267958
ההיסטוריון האנגלי פול ג'ונסון, פותח את ספרו רב-המכר "תולדות היהודים" בשאלה כבדת משקל:

"היהודים", הוא כותב, "יצרו לעצמם זהות מוגדרת ונפרדת, והקדימו בכך כמעט את כל יתר העמים המתקיימים עד היום. הם שמרו על זהותם למרות קשיים נוראים עד ימינו אלה. מה מקורו של כוח סבל יוצא דופן זה? מהו כוחו המיוחד של הרעיון הבוער בעצמותיהם, שגרם לבידולם של היהודים ולליכודם?".

אכן, היטיב ג'ונסון לנסח את השאלה. היהודים הם עם המוגדר באמצעות רעיון, למעשה, באמצעות אמונה. היא שעזרה להם להתגבר על אובדן כל המרכיבים המהווים בדרך כלל בסיס לקיומו של עם: האדמה, הריבונות, בית המקדש, הכהונה, ואף תרבות ושפת חולין משותפת. מהמאה הראשונה עד למאה התשע-עשרה, מנושלים מכול, מפוזרים בין שלל תרבויות – שמרו היהודים למרות הכול על מאפייניהם כעם. לא הם ולא שכניהם הטילו בכך ספק. הם היו עם שרעיון אחד בער בעצמותיהם ושימר אותם: הרעיון, פשוט מאוד, שהם עם נבדל, עם שנבחר לייעוד מיוחד.

אין שום מסתורין באשר לתוכן הרעיון הזה. לאחר שחילק א-לוהים, בורא העולם, את בני האדם לעמים רבים, בחר במשפחה מורחבת אחת שתהיה לו עדות. המשפחה נועדה לקיים את בריתו; אורח חייה יגלם את רצונו; גורלה ישקף את אמונתם של בניה, וההיסטוריה עצמה תהווה עדות חיה לברית הניצחת שנכרתה עמם. רעיון זה, על עקרונותיו וההוראות הנובעות ממנו, נכלל במסמך, ולא סתם מסמך, אלא חוקת הברית, דברי הא-לוהים שהעם קיבל עליו כמסגרת החוקים שקיומם יהיה ייעודו – התורה.

המסורת היהודית קובעת שבמעמד הר סיני נכרתה ברית שבה התחייב העם לשמור את חוקי התורה, וא-לוהים הבטיח להגן על עמו בארצו ולשומרו מכליה בגולה. נצחיותו של א-לוהים הבטיחה את נצחיות הברית, ומכאן את נצחיותו של עם ישראל.
גורל ממלכד ומפריד 267963
אתה שב ומראה באותו ובמופתים את מה שאמרתי מלכתחילה, בהציגך שוב ושוב עמדה מתנשאת ומעוררת אנטגוניזם.
גורל ממלכד ומפריד 267966
ואתה חושב שהיהודים המציאו את מעמדם ההיסטורי? נו, תמשיך לחלום את החלומות באספמיה שלך שהאדם המציא את האליל וכו'.

אמת: שנאת האנטישמיות נובעת מקנאה במעמדנו בעיני א-לוהים חיים.

ויש שכתוב להם על השלט שמאחורי העגלה: "ימותו הקנאים", כשמקדימה לה מתנוסס הסמל של מרצדס. (-:
גורל ממלכד ומפריד 268706
אה, אתה שוכח שהמיסיונריות הנוצרית חוטאת בלא פחות יוהרה: היא מניחה שבלב כל אדם טמון הזרע שיתפתח ויצמח לכדי הכרה ואהבת ישו. מיסיונר אמיתי יעמיד פנים שהוא החבר הכי טוב שלך, ימשיך להתפלל בשבילך, וגם יודיע לך את זה, אפילו אם תצרח בכיכר העיר שאמא של ישו היתה (#&$*^(%).

ובמילים אחרות: נכון שלא יפה ולא משתלם להתנשא על ילדים אחרים, אבל הילד הכי חזק בכיתה מצליח בזה בלי בעיות.
גורל ממלכד ומפריד 267972
"השנאה הזאת מצד אחד, נובעת מקנאה. ומצד שני, היא מנגנון הגנה".

קנאה במה? מנגנון הגנה מפני מה?
גורל ממלכד ומפריד 267973
אני אחדד את השאלה: אתה בטח תענה (כפי שענית כבר בפתיל) שהקנאה של הגויים נובעת מכך שהעמים האחרים רואים אותנו כעם הנבחר של אלוהים וע"כ מקנאים. הענין הוא שיש בעיה עובדתית עם הגישה הזו מפני שגם הנוצרים וגם המוסלמים רואים את הברית בין אלוהים ליהודים כמבוטלת, בעוד שהדתות המזרחיות והאינדיאניות כלל לא מכירים בברית הזו.

אל תשכח לענות גם לגבי מנגנוני ההגנה של הגויים.
גורל ממלכד ומפריד 268021
אם תבדוק טוב, תגלה שהנוצרים מעולם לא התכחשו לבחירת עם ישראל כ"אור לגויים" במעמד הר בסיני. הנוצרים, הקתולים והפרוטסטנטים כאחת, מאמינים במעמדו ההיסטורי של מעמד הר סיני ובקבלת התורה לעם ישראל. הם רק טוענים שמאז תלייתו של ישו ימ"ש בידי היהודים, כביכול, חדלנו להיות נבחרים בעיני הא-ל. שזוהי כמובן שטות ממדרגה ראשונה. הראיה של הנוצרים היתה, הנה, עם ישראל מוגלה ומוכה צרות בצרורות מזה לאורך כאלפיים שנה. עד ש... עד שחזרנו לארץ ישראל וזכינו להפריח את שממותיה לעומת אלה שקדמו לנו ולבנות בה בית לאומי לעם היהודי. ואמונתם זו התערערה כהוגן. אני זוכר שאפילו היתה להם איזו נבואה של אפיפיור ותיק שטען שהיהודים לעולם לא יחזרו עוד לישראל, מאחר וחדלו להיות "עם סגולה".

אינני בקיא באיסלאם, אבל כמדומני שגם אמונתם הדתית אינה מתכחשת להיות העם היהודי עם סגולה ועל אמונת היהדות כאמונה שקדמה מבחינה היסטורית-עובדתית לאיסלאם שהפיץ מוחמד.

על דתות המזרח אתה מספר לנו פה שכלל אינן מכירות בברית זו. תתפלא שחלקן כן מכירות. מכרי, ארם צבר, מומחה למגוון רחב של שיטות לוחמה מזרחיות[*], סיפר באחת ההזדמנויות כיצד כאשר חיפש את עצמו במזרח, פגש במורה רוחני דגול שטען בפניו כי היהדות הינה הדת האמיתית והמקורית ביותר בעיניו והוא מתפלא מה יש לישראלי לחפש אצלו בכלל. מה שעורר אותו והביאו לחזור לארץ ולשוב אל המקורות.

-----------
גורל ממלכד ומפריד 268038
הנוצרים לא התכחשו למעמד הר סיני, אבל הם טוענים שמשום שהיהודים התכחשו לישו כמשיח הברית של אלוהים איתם בטלה. האמירה הזו של הנוצרים שאתה מכנה "שטות ממדרגה ראשונה", היא אכן לא מבוססת בשום ממצאים הסטוריים, בדיוק כמו שהברית של היהודים עם האל לא מבוססת בשום ממצא.

לפי האיסלם האל העביר למוחמד את הקוראן ובכך ביטל את הבריתות שהיו לפני כך.

בקיצור, כפי שכתבתי בתגובה 267973 גם הנוצרים וגם המוסלמים לא רואים את הברית של היהודים עם האל כתקפה, אם כך במה בדיוק הם מקנאים?

לגבי הדתות המזרחיות, אין כאן בכלל ויכוח פשוט תבדוק.

פתח כל ספר בנושא בודהיזם, הינדואיזם טאואיזם או כל אחת מהדתות המזרחיות ותגיד לי אם הן מתבססות על היהדות באיזשהי צורה. הדתות האלה התפתחו בנפרד וללא כל קשר ליהדות.

אם ברצונך ללמוד על הדתות השונות רצוי שלא תעשה זאת באמצעות אתרים של מחזירים בתשובה או חבר שלך שהכיר מישהו שאמר לו מה יש לישראלי לחפש בהודו.
מעגל סגור 268290
--> "...בקיצור, גם הנוצרים וגם המוסלמים לא רואים את הברית של היהודים עם הא-ל כתקפה, אם כך במה בדיוק הם מקנאים ביהודים?".

העניין הוא שהגם שהם מתכחשים לברית שנכרתה בין א-לוהי ישראל לבניו, הם לא יכולים שלא לקנאות בנו לנוכח עמידתנו האיתנה על אמונתינו חרף כל ניסיונות השכנוע שלהם, בכפייה או בסבר פנים מעודנות בצביעותן, להאמין בחזיונות שווא של בריתותיהם עם שליחי הא-ל עלי אדמות. הם פשוט אינם יכולים שלא לקנאות בנו לנוכח היותנו "זכאים" להיטבח באושוויץ, עד שבאים בטענה שגם הם היו באושוויץ, בהצביעם על שניים-שלושה נוצרים, שרובם יהודים מומרים שנטבחו חיים באושוויץ. המוסלמים והנוצרים אינם יכולים שלא לקנאות בסגוליות שיש בנו לבנות מדינה מערבית מתקדמת תוך יובל שנים בעודם ספק מצליחים בכך גם אילולא שהיו רוצים. כל אלה והיד עודנה נטויה, מניעים שנאה, סמויה או גלויה, שמקורה בקנאה בסגוליות שמאפיינת את העם היהודי לדורותיו, גם כשרע לו בשיא הרוע עלי אדמות וגם כשכבר יש לו נחלת ארץ פיצית על פני הגלובוס; ורבים מעיתוני העולם או ערוצי החדשות מקדישים למתרחש במדינת ישראל תשומת לב יתרה ממדינות עולם גדולות ומפותחות ממנה, עקב דרישות הקוראים והצופים המורכבים מקהלי יעד רחבים בגיוונם.

כל אלה ועוד, גורמים לחלקים מאומות העולם לעצור לרגע קט ולשאול את עצמם: האם הברית שנכרתה בין היהודים לבורא העולם והאדם איננה ברית שיש לה תוקף מצידו של הא-ל ומצידם של היהודים?! תחושת התסכול והקנאה משפריצות לעתים שנאה תהומית שאין לה מנוח והיא מתחדשת ומחליפה פניה מתקופה לתקופה ומעת לעת. והשנאה הזאת, מונעת מאחינו-בשרנו להתבולל על מנת להתנרמל. כי "באמת המושג של 'עם לבדד ישכון' הוא המושג הטבעי של בית ישראל" (ד"ר יעקב הרצוג, "עם לבדד ישכון", ספריית מעריב, 1976).
מעגל סגור 268300
הטעות בניתוח שלך היא שאתה מניח מראש את המבוקש ומשליך על מושא הביקורת שלך את הערכים *שלך*.

למשל: הדוגמא שלך בעניין אושוויץ . *בשבילך* אושוויץ מחזק את הערכים היהודים שלך ומסמל את חוסר האפשרות של היהודי להימלט מגורלו כיהודי . לעומת זאת, האירופאי הממוצע בצרפת או בסקנדינביה שאין לו בכלל קשר לדת ( גם לא לדת הנוצרית) ולא מייחס לאמונה חשיבות מיוחדת. רואה את השואה כמעשה זוועה שנובע מגזענות ודעות קדומות גרידא. בדיוק כמו שואת הארמנים, או ההרג של הצוענים וההומואים בזמן השואה.
אתה מניח מראש שהאירופאי מקנא בכך משום שנטבחת באושוויץ. והוא לא רק שאינו *מקנא* בכך אלא מוקיר על כך שההסטוריה של עמו הייתה שונה.
מעגל סגור 268302
מי בכלל דיבר על הסקנדינבי האתאיסט? הדוגמה שלי היתה בכלל מהנוצרים המקנאים בכך...
מעגל סגור 268322
דווקא עיקר האנטישמיות היום (לפחות העמדות האנטישמיות) מקורה בציבור המשכיל באירופה שברובו מרוחק מהדת. לעומת זאת, אחד ממקורות התמיכה היחידים של ישראל בעולם כיום היא דווקא מאותן קבוצות נוצריות אדוקות (מארה"ב למשל).

אבל בוא לא נסטה מהנושא, המסר שלי בתגובה 268300 היה שאתה מניח מראש את המבוקש ומשליך על מושא הביקורת שלך את הערכים שלך. כדאי שבתגובתך תתיחס לעניין זה.
מעגל סגור 268328
אולי כדאי להביא אחת ולתמיד קצת סטטיסטיקות על ההרוגים האזרחיים (ושבויי מלחמה, לא לוחמים בקרב) בידי הנאצים, בין אם במחנות השמדה ובין אם במקומות אחרים:
* יהודים: 5.6 – 6.1 מליון
* צוענים: 200,000 - 800,000
* נכים: 200,000 - 300,000
* הומוסקסואלים: 10,000 - 25,000
* עדי יהוה: 2,000
* פולנים לא-יהודים: 2.5 - 3.5 מליון
* סלאבים אחרים (לא-יהודים): 3.5 - 6 מליון
* שבויי מלחמה סובייטים: 2.5 - 4 מליון
* מתנגדים פוליטיים: 1 – 1.5 מליון

סה"כ בין 15.5 ל-‏22.2 מליון
מעגל סגור 268329
והסיבה המובלעת לסטטיסטיקה?
מעגל סגור 268345
אה. סליחה, אם זה לא היה מובן: אורי פז: "עד שבאים בטענה שגם הם היו באושוויץ, בהצביעם על שניים-שלושה נוצרים, שרובם יהודים מומרים שנטבחו חיים באושוויץ."
מעגל סגור 268393
התייחסתי אל אושוויץ כמחנה השמדה שבעיקר עברו בכניסתו יהודים וכמעט שלא היו נוצרים. כמדומני, כך קראתי בספר "אושוויץ – אנטומיה של מוות" (יד ושם, 2004). בלי נדר, אבדוק בבית.
גורל ממלכד ומפריד 268299
לדעתי לא ניתן לדעת אם הבודהיזם, הינדואיזם או כל אחת מדתות המזרח מתייחסות לברית שבין א-לוהי ישראל לבניו, משום שאלה הן דתות שאין להן כתבי קודש קאנוניים.
גורל ממלכד ומפריד 268323
לא נכון, יש ודות ויש אופנישדות.

אבל גם אם הייתי מקבל את מה שאתה אומר . הטיעון שלך בתגובה 268021 היה שחלק מהדתות המזרחיות מקבלות את הברית שלנו עם אלוהים. ומשום שאין שום ראיה ,לא תיאולוגית ולא הסטורית לכך שהדתות המזרחיות מקבלות ברית זו, המסקנה המתבקשת היא שאין שום ביסוס לכך שהטענה שלך נכונה.
גורל ממלכד ומפריד 268727
לאחר שלא קיבלת את עדותו של מכרי ממזרח הרחוק, ביקשת לבדוק בכתבי הקודש של דתות המזרח האם מוזכרת הברית בין אלוקי ישראל לעמו הנבחר. טענתי מנגד, שלטעמי אין אפשרות להביא ראיה לשיטתך שאין אזכורים כלשהם לברית סיני מכתבי הקודש של דתות המזרח מאחר ולבודהיזם ולהינדואיזם אין כתבי קודש.
גורל ממלכד ומפריד 268773
I'm afraid this is not accurate. There are plenty of sacred scriptures of Eastern religions, the most important of which is the Bhagavad Gita; I am not familiar with any mentioning of the Hebrew God or the Jewish People in any of them, and will be intrigued and surprised if anyone finds otherwise.
גורל ממלכד ומפריד 268790
שוב, הקביעה שלך שאין לדתות המזרחיות כתבי קודש היא לא נכונה עובדתית ,כפי שאני והדר כבר כתבתנו לך ( כתבי קודש עיקריים הם למשל האופנישדות הבהגוד גיתא וכו...)

בנוסף, להזכירך הטענה שלך בתגובה 268021 הייתה שחלק הדתות המזרחיות מקבלות את הברית בין אלוהים לישראל. ז"א לא טענת שאין לדעת אם אין מקבלות את הברית או לא (טענה שגם היא בעייתית כשלעצמה) אלא קבעת שהן מקבלות ברית זו. כמובן שמשום שאין שום ראיה לכך (כפי שאתה עצמך טוען) הטענה הזו היא במקרה הטוב מפוקפקת.

אני מקווה שברור גם לך שזה שמשהו שאדם עלום אמר לחבר שלך לא יכול להחשב כראיה.

להודות בטעות זאת לא בושה.
גורל ממלכד ומפריד 268941
בעוד שאין בידי ראיה האם דתות המזרח מקבלות את הברית בסיני, לך אין בידיך ראיה שאינן מקבלות. כך שהמוציא מחבירו עליו הראיה. אני לא טענתי ראשון שהן מקבלות. את היית ראשון שטען שאינן מקבלות מבלי לבסס את דבריך, כאילו שזו אקסיומה מהמזרח הרחוק. כתגובה, בתחילה ניסיתי להביא ראיה מחבר מוכר. אחרי שדחית מלהאמין לו, שוב סתם כי בא לך לטובת הטיעון העצמי שלך, טענת שיש לבדוק בכתבי הקודש שלהם. ביררתי והתברר לי מכאן:

שאין להם כאלה, כלומר, אין לבודהיזם ולהינדואיזם, ככתוב שם מפורשות. וחזקה בידי שבמוסף היוקרתי ביותר של "הארץ" לא טועים ומטעים בעניינים בסיסיים שכאלה.

עדיין, אתה מתעקש לטעון שיש להם כתבי קודש. אין בעיה, אז יש להם. יש בידך ראיה שאין בתוך כתבי הקודש שלהם כל איזכור למעמד הר סיני?
גורל ממלכד ומפריד 269004
טוב, זה מתחיל להיות מגוחך.

כמובן שאין לי הוכחה לכך שהדתות המזרחיות לא מקבלות את הברית בין אלוהים לבני ישראל מפני שהברית בין ישראל לאלוהים לא קשורה אליהם בשום אופן. גם הם לא כתבו בשום מקום שיגאל שילון הוא לא מייסד הבודהיזם או שעובדיה יוסף הוא לא המלך המשיח. הלוגיקה האנושית פועלת בצורה כזו שהבן אדם שטוען טענה חיובית צריך לבסס את דבריו ולא האדם שטוען טענה שלילית . באותו אופן שאם אני אטען ששד ירה בקנדי אתה לא זה שצריך להפריך את הטענה אלא אני זה שצריך לעבוד קשה בשביל לבסס טענה זו (בשביל לבסס טענה כזו אני צריך לעבוד *ממש* קשה).

ושוב, תחפש בגוגל בערכים "בהגוד גיטה" או "אופנישדות" (רצוי באנגלית) ותמצא שאלה הם כתבי הקודש של הבודהיזם וההינדואיזם.
גורל ממלכד ומפריד 269005
ורק בשביל שלא תגיד שלא מצאת, שלל אתרים שמראים שיש לדתות המזרחיות כתבי קודש (בנוסף למאות אלפי ספרים בנושא).

גורל ממלכד ומפריד 269095
אמת: כל עוד שאין בידינו ראיה מוכחת להיכרותן של דתות המזרח עם הברית בסיני – אין בידינו ראיה האם הן מאמינות או לא מאמינות בברית הזאת. תיקו.
גורל ממלכד ומפריד 269102
וכל עוד אין בידינו הוכחה שאתה אינך הרוצח הסדרתי מהצפון, אין בידינו ראיה האם אתה הוא אכן הרוצח או לא. טוב, אז נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, לבינתיים.
גורל ממלכד ומפריד 269114
למה פתוחה?

אני סבור שהטוען הראשון בדיון: "אין בכל כתבי הקודש של דתות המזרח ולו איזכור כלשהו אודות הברית בסיני בין היהודים לא-לוהים" עליו להביא ראיה. חובת ההוכחה עליו על כך שבאמת אין. משום שהוא טוען במלוא הכנות שאין ועליו להוכיח זאת. עד אז, אין כל ראיה ש*יש איזכורים כאלה*. אבל גם אין מקום לדרוש איזכורים שכאלה ממי שמחכה בקוצר רוח להעדר איזכורים שכאלה.
גורל ממלכד ומפריד 269123
אתה טענת (ב-תגובה 268021) שיש דתות במזרח שכן מכירות בברית בין ישראל לאלוהים. מכיוון שאתה טענת טענת יש והוא טען טענת אין, חובת ההוכחה עליך. אם הוא היה טוען "אין כבשים ורודות", ואתה היית טוען "יש", מי היה צריך להוכיח את טענתו? כיצד אפשר להוכיח טענת אין? האם עליו להביא לך את הטקסט המלא של כל כתבי הקודש של דתות המזרח כדי "להוכיח" זאת?

ואני מחכה בקוצר רוח להעדר הסושי שלי. המממ... מעניין מתי יגיע אלי המשלוח של האין-סושי שאני כל כך מחכה לו... אוף... אני רוצה אין-סושי!
גורל ממלכד ומפריד 269134
הוא אשר אמרתי בתגובה 269095 עליו התיימרת לערער, עד שכעת פיך ענה בך.
גורל ממלכד ומפריד 269282
מה? גם כאן וגם שם אתה דרשת הוכחה לאי-קיומו של דבר מה. אי אפשר להוכיח אי-קיום. אי-קיום הוא הנחת היסוד, כל עוד אין סיבה לחשוב אחרת.
גורל ממלכד ומפריד 269543
זו בדיוק נקודת הטיעון: למה חשבת לך שאין סיבה לחשוב אחרת בנושא הנידון? אני סבור שיש סיבה לחשוב אחרת, כלומר שבכלל לא ניתן לדעת מהי עמדתם של הבודהיסטים והאינדואיסטים (גרידא) על הברית בין בורא העולם והאדם לבין ישראל בניו הנבחרים, משום שאין להם "כתבי קודש" המוסכמים על כלל מאמיניהם.
גורל ממלכד ומפריד 269561
''אין סיבה לחשוב אחרת'' משמעו ''אין הוכחה או בדל הוכחה שמראה שהנחת האפס עשויה להיות שגויה.
גורל ממלכד ומפריד 269142
אגב, בדקתי את הנקודה.

אלוהי ישראל מוזכרים בכתבי הקודש של המזרח בדיוק אותו מספר פעמים בהם דן התנ"ך בדרקונים ורודים.

פרט מעניין, הם מוזכרים בדיוק באותם מקומות, אחד לאחד.

מסקנה: אלוהים הוא דרקון ורוד.
גורל ממלכד ומפריד 269185
מה שעצוב בכל מהלך הטיעונים שלך הוא שיש מספר גדול של אנשים שאכן משתכנעים מלוגיקת ה''דרקון הורוד'' שאתה מרבה להשתמש בה.
גורל ממלכד ומפריד 269209
אני חושב שהוא דווקא כן מבין את ה''קומן סנס'' הזה.
מה שכן התגובה שלו, במקום לפקפק בטענה הראשונית, היא לכופף את המציאות כך שתתאים ל''קומן סנס'' הנ''ל.
גורל ממלכד ומפריד 269219
מה שאני מתכוון זה שהטכניקה של אורי היא לא חריגה. הטיעונים שלו גם דומים מאוד לכאלה ששמעתי מחברים שלי שהם תלמידי ישיבה . ומשום שחקרתי קצת את הנושא והייתי בכמה פגישות של מחזירים בתושבה , התרשמתי שהטכניקה הנ''ל נפוצה מאוד בקרב מחזירים בתשובה, בישיבות ובקרב כאלה שמנסים ''להוכיח'' את הרציונליות באמונתם. מה שעצוב הוא שיש רבים שמקבלים את ''ההגיון'' שלהם ולראייה מספר החוזרים בתושבה כתוצאה מאמנון יצחקים למיניהם.

אפילו בקרב חילוניים (בעיקר מהזן-הפוסטמדרני) אפשר למצוא כאלה שמקבלים את לוגיקת הדרקון הורוד ומשוכנעים שמשום שאי אפשר להוכיח או להפריך עניין מסוים אזי הנושא פתוח לגמרי ללא יכולת לקבוע מה סביר יותר ומה סביר פחות.
גורל ממלכד ומפריד 269031
את כתבי הקודש של דתות המזרח אפשר למצא כאן:
האם אתה מצליח למצוא שם מקום בו מעמד הר סיני *כן* מוזכר?

הרי ברירת המחדל היא שהוא לא מוזכר. ואם מישהו טוען שכן, הוא זה שצריך להביא את הראייה.
גורל ממלכד ומפריד 268220
הנוצרים רואים בעצמם "היהודים החדשים". אל תשכח שישו עצמו, והשליחים שלו, היו יהודים.

אבל זה לא משנה, הנצרות (לפחות זו הפרוטסטנטית) לא חשבה שהיהודים לא יחזרו לארץ ישראל. להפך, חזרת היהודים לארץ ישראל היא חלק קריטי ממהלך הדברים ההיסטורי שהנצרות מצפה לו - ארמגדון (הקרב על הר מגידו) יתרחש רק אחרי שהיהודים יתקבצו חזרה אל ארץ ישראל, ושם רובם יושמדו. על פי חלק מהמטיפים הקיצוניים של הנצרות, גם בית המקדש צריך להבנות לפני שהתרחיש הזה יקרה. לפיכך, אף אחד מהתהליכים שהחלו להתרחש עם התבססות הציונות בתחילת המאה לא הפתיע את הנוצרים הפרוטסטנטים, אלא רק שימח אותם, ולא מהסיבות שאתה היית שמח בהן.

לקריאה נוספת: http://www.americamagazine.org/BookReview.cfm?articl...
גורל ממלכד ומפריד 268278
עמדת הפרוטסטנטים אינה ידועה לי, אך ידוע לי על נבואתו של כריסוסטומוס (חי במאה השלישית לספירה), שכתב כי: "הא-לוהים לעולם לא יניח ליהודים לחזור לירושלים..." (מצוטט אצל ברל לוקר, "בחבלי קיום ותקומה", עמ' 69).
ואכן, בדרך הטבע אין כל היגיון שעם שעזב את ארצו יישוב אליה אחרי זמן כה רב. כריסוסטומוס דיבר איפוא בהיגיון. אין זה מנוגד למודל ההיסטורי, שהרי ההיסטוריה מאשרת כי עמים שעזבו את ארצות מולדתם – לא שבו אליהן וממילא אך טבעי הוא כי העם היהודי לא ישוב לארצו. רק שנביאי ישראל ניבאו אלפי שנים קודם לכן את שיבת עם ישראל לארצו. "נבואת" כריסוסטומוס לא התגשמה ויהודים שבו לארץ ישראל למגינת ליבה של הנצרות, ששיבת ציון שכזו עומדת בסתירה לאותה נבואה. ועלינו לזכור שלא מדובר סתם באיזו נבואה בעלת חשיבות משנית, אלא בנושא העומד בראש מעיינם של הנוצרים המאמינים כי הא-לוהים החליף, כביכול, את העם היהודי באומה אחרת והעדות לכך היא כי ארץ ישראל נלקחה ממנו, כביכול, לנצח... ועתה מששבו היהודים לארץ ישראל התנפץ רעיון זה מכל וכל.
גורל ממלכד ומפריד 268545
"זה וזה לא ידוע לי, אבל מה אכפת לי, אני אטען את ההפך וזהו".
הארמנים שבו ושבים אל מולדתם, ובני תפוצות רבות החלו, בעשורים האחרונים, לשוב אל מולדותיהם. ואם יש להם גם דת יחודית, זה עוד יותר טוב, כי אז הרבה יותר קשה להיטמע בעמים הסובבים אותך.

לא מזיז לי מה אמר כריסוסטומוס. אני מדבר איתך על תנועות פרוטסטנטיות שהחלו בסביבות המאות ה-‏17 או ה-‏18 לדבר על כך שכדי שישו יחזור לבקר אצלנו פעם שניה, כל היהודים חייבים לחזור קודם לארץ ישראל (ולמות שם, במלחמת גוג ומגוג שכזו). הם התחילו לדבר על כך זמן רב *לפני* שהציונות החלה לפעול, כלומר, אין מדובר בתיקון האמונה על סמך ארועים. אם כבר, הארועים במציאות הלכו בעקבות האמונה הנוצרית הפרוטסטנטית.

אז תספיק כבר לספר על "נושא העמוד בראש מעיינם של הנוצרים המאמינים", כי אינך יודע דבר וחצי דבר על הנצרות, וכל מה שלמדת, למדת מספרים שבאו להלל את היהדות. אז בטח שאין לך מושג.
גורל ממלכד ומפריד 268730
אני ממש לא מבין למה אתה מתרגז וכעוס. מה קרה? אני מדבר על אמונת הקתולים ואתה מדבר על אמונת הפרוטסטנטים.

מה זה פה אירלנד?
גורל ממלכד ומפריד 268890
אתה דיברת על הנוצרים, וכשהראיתי לך שלפחות פלג אחד של הנוצרים לגמרי לא מתאים לדבריך, לא הודית בטעותך, אלא הלכת לחפש לי איזה כריסטוסומוס מהמאה השלישית.
גורל ממלכד ומפריד 268893
מה אתה שח? תקרא שוב את חמשת המילים הראשונות בתגובה 268278
ראובן, ראובן 268895
החמישה שלך תופס תאוצה!
עזרת השם, עזרת השם. 268898
עזרת השם, עזרת השם. 268900
לא הבנתי.
עזרת השם, עזרת השם. 268904
הוא התכוון שצ''ל ''חמש המילים הראשונות''
עזרת השם, עזרת השם. 268942
תודה על ''הסבר פניך לתייר''.
גורל ממלכד ומפריד 269036
קרא את המילה השישית באותה תגובה ממש.
גורל ממלכד ומפריד 269091
סתם עקשן שמצטדק לו.
גורל ממלכד ומפריד 269933
הדיון הוא בעצם האם האנטישמיות נבעה מהיותינו יהודים או פשוט מיעוט נבדל חסר מולדת.
לדעתי התשובה ברורה ולכן זה לא משנה בכלל אם אנחנו עם נבחר או לא, אם הפרוטסטנטים חשבו כך והקתולים אחרת.

האם השמדת הטוטסי ע"י ההוטו ברואנדה נבעה מקנאתם בהיותם עם נבחר?
לאורך כל הדיון מתעלם הכותב מהמדע שנקרא סוציולוגי ואנתרופולוגיה.

חבל על הוויכוח.
על כל נושא שבעולם שאי פעם התווכחתי עם אדם דתי, לא הצלחתי לגשר על התהום התרבותי,טרמינולוגי, פילוסופי ,אפילו אם זה ויכוח על עובדות.
גורל ממלכד ומפריד 269984
אם הקמתה של מדינה יהודית נועדה לספק מענה לאנטישמיות – נראה שחלק מהישראלים ורוב יהודי התפוצות תמימי-דעים כי מטרה זו טרם הושגה, וספק גדול אם תושג בכלל, בוודאי שלא בעתיד הנראה לעין.
"במשך רוב חיי הבוגרים נטיתי להקל ראש באנטישמיות בת זמננו", כותבת הסופרת והפובליציסטית הישראלית גַיִל הראבן בעיתון "מעריב" (9.11.01). "תעמולת שטנה ערבית נתפסה אצלי כרכיב לא נעים של הסיכסוך היהודי-ערבי, תופעה שתדעך בהדרגה בעידן של שלום. גילויים של אנטישמיות במקומות אחרים בעולם נראו לי כאחת הסטיות הרבות של המין האנושי. העולם, כך חשבתי, מלא בשנאות דתיות ושבטיות מחרידות, וכשההוטו טובחים בטוטסי והסרבים עוסקים בטיהור אתני של הבוסנים, לגמרי לא יאה לעשות עניין גדול מחילול מצבה בצרפת.
"כרבים מחברי שגדלו בארץ ישראל, נטיתי לחשוד בכל מי שהתריע על סכנת האנטישמיות, וזיהיתי אותו כמניפולטור פוליטי. סברתי שדיבורים כאלה מטפחים את הפָּרָנוֹיָה שלנו ואת הבדלנות, שהם עושים שימוש גס בשואה, ושבכל מקרה יש בהם הגזמה. באינטרנט, למשל, ניתן לגלות את כל תועבות המין האנושי, אז למה להתמקד דווקא בתועבה המכוונת כלפינו? הכבוד העצמי, אמרתי, מחייב לשמור על פרופורציות ולא לקפוץ מכל שטות אנטישמית.
"תמונות החודשים האחרונים שינו בי משהו, ובהדרגה התחלתי להגיב על החשיפה האינטנסיבית לאנטישמיות באופן אישי לגמרי: אותי הם מאשימים, אותי הם שונאים המפגינים הללו שאפילו לא פגשו יהודי מעולם, ואותי הם קוראים לחסל.
"הנחת יסוד של החינוך הציוני שקיבלתי היתה כי מדינת ישראל היא התשובה לבעיית האנטישמיות, ובימים אלה ההנחה קצת מתערערת. ההיסטוריה איננה ניסוי, אין לה קבוצת ביקורת, ולפיכך איננו יודעים איך היתה נראית האנטישמיות באלף הנוכחי אלמלא מדינת ישראל היתה קיימת. אולי היתה פחותה ואולי מחרידה עוד יותר. אבל כשהורים עומדים בתור להחליף את ערכות המגן, ועשירים להשחית בונים לעצמם חדרי הישרדות, אי-אפשר להמשיך לחנך ולהגיד לילדים שמדינת ישראל הוקמה כדי שליהודים יהיה מקום בטוח. ההפך הוא הנכון: ריכוזם של יותר מחמישה מיליון יהודים על חלקת אדמה צרה, מצטייר כעניין מסוכן.
"כששנאת ישראל מתערבבת בפרץ עולמי של אנטישמיות, האבחנה הופכת להיות בלתי-אפשרית. לאמור, כאשר מיליוני אנשים בעולם מאמינים שהמוסד אשם בפיצוץ הבניינים התאומים, בשעה שתעמולה אנטי-יהודית מגלגלת עלינו את כל פשעי האנושות הגדולים, וכל שילטוט בתקשורת האלקטרונית מעלה תמונות של המונים הקוראים לחיסול "השטן הקטן", האבחנה בין שנאת ישראל לאנטישמיות הופכת לפלפול חסר טעם. אשמת היהודים בכל, הפכה לעיקר אמונה שאיננו מחייב הוכחה, או שכל אירוע מאשר מחדש את אמיתותו. ובאמונה הזו אוחזים לא רק פריקים גלוחי ראש ומוסלמים פנאטים אכולי שנאה, אלא שבמקומות רבים היא הפכה לבון-טון אינטלקטואלי.
"למעלה מכך, במשך תקופת קיומה של מדינתנו היהודית, בניגוד לכל התחזיות, לא נהפכנו ל'עם נורמלי'. אנו גוררים אחרינו למדינת ישראל את האופי הייחודי של עמנו ואת יחס העמים אליו. היו ששנאו והיו שהעריכו את היהודי בגולה, וכך גם מתייחסים אלינו כמדינה ריבונית".
גורל ממלכד ומפריד 270151
אני מסכים עם הכותבת בכל פה.
מה זה קשור למה שכתבתי?

מה זה קשור להיותינו "עם נבחר" ולקנאה ואני מצטט "לדעתי התשובה ברורה ולכן זה לא משנה בכלל אם אנחנו עם נבחר או לא, אם הפרוטסטנטים חשבו כך והקתולים אחרת".

ישנה שנאת יהודים וכמובן שאיכפת לי מכך ושזה נוגע לי.
אני מסכים שהגבולות בין ביקורת על ישראל ובין אנטישמיות לעיתים מטשטשים.
אבל להסביר את זה כנובע מסיבות דתיות זה מה שמקומם.
ישנם תופעות סוציולוגיות שמסבירות שנאה למיעוטים קוראים לזה סוציולוגיה.
גורל ממלכד ומפריד 270178
בתגובה למעלה התייחסתי על דברי הדימיון הפרוע שלך לדמות בינינו לבין הטוטסי.

אין הסבר ממצא אחד או "תיאוריה אחידה" לפתרון תעלומת האנטישמיות. אתה דוגל בהסבר סוציולוגי, ואילו אני טוען בהסבר תיאולוגי-אמוני.

לעומתך, לדידי "אלו ואלו דברי אלוקים חיים". לא אמרתי באף הזדמנות את אשר אינני חושב: שכל מה שמסבירים הסוציולוגים אינו נכון.
גורל ממלכד ומפריד 272770
"ואכן, בדרך הטבע אין כל היגיון שעם שעזב את ארצו יישוב אליה אחרי זמן כה רב"

בטח שיש. תגובה 268133.
  גורל ממלכד ומפריד • אורי פז
  גורל ממלכד ומפריד • החתול הנודע בעיר ובכפר ובקרת
  גורל ממלכד ומפריד • האייל האלמוני
  לא נעים להגיד אבל כל הקטע • אבשלום
  גורל ממלכד ומפריד • אורי פז
  גורל ממלכד ומפריד • תובל
  גורל ממלכד ומפריד • אורי פז
  גורל ממלכד ומפריד • תובל
  גורל ממלכד ומפריד • עופר
  גורל ממלכד ומפריד • אורי פז
  גורל ממלכד ומפריד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד ומפריד • אורי פז
  גורל ממלכד ומפריד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד ומפריד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד ומפריד • סינסינאטוס סי
  גורל ממלכד ומפריד • האייל האלמוני
  הסינים הם עם (עמים רבים, למעשה) שיושב על אדמתו • נועה ו
  גם היהודים • האייל האלמוני
  שאלה בדמוגרפיה • ראובן
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • נועה ו
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • דובי קננגיסר
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • אורי פז
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • דובי קננגיסר
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • אורי פז
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • דובי קננגיסר
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • אורי פז
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • דובי קננגיסר
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • עופר
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • נועה ו
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • נועה ו
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • ראובן
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • שוטה הכפר הגלובלי
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • דובי קננגיסר
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • שוטה הכפר הגלובלי
  הסבר איך זה מגביר את הילודה • עופר
  גורל ממלכד • המסביר לצרכן
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • המסביר לצרכן
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • שוטה הכפר הגלובלי
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • שוטה הכפר הגלובלי
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • שוטה הכפר הגלובלי
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • שוטה הכפר הגלובלי
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • דובי קננגיסר
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • המסביר לצרכן
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • המסביר לצרכן
  גורל ממלכד • אורי פז
  מלים ממלכדות • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות • שוטה הכפר הגלובלי
  מלים ממלכדות • עופר
  מלים ממלכדות • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות • לא חרדי ולא עורך-דין
  מלים ממלכדות • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • המסביר לצרכן
  יומרתה של השחצנות החילונית • אורי פז
  יומרתה של השחצנות החילונית • המסביר לצרכן
  יומרתה של השחצנות החילונית • אורי פז
  יומרתה של השחצנות החילונית • האייל האלמוני
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  יומרתה של השחצנות החילונית • אורי פז
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  יומרתה של השחצנות החילונית • המסביר לצרכן
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  יומרתה של השחצנות החילונית • המסביר לצרכן
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  יומרתה של השחצנות החילונית • המסביר לצרכן
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  יומרתה של השחצנות החילונית • האייל האלמוני
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  יומרתה של השחצנות החילונית • האייל האלמוני
  יומרתה של השחצנות החילונית • המסביר לצרכן
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  הערת אגב • האייל האלוני
  הערת אגב • גדי אלכסנדרוביץ'
  הערת אגב • PSL_2
  יומרתה של השחצנות החילונית • האייל האלמוני
  יומרתה של השחצנות החילונית • המסביר לצרכן
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  יומרתה של השחצנות החילונית • ירדן ניר-בוכבינדר
  יומרתה של השחצנות החילונית • גדי אלכסנדרוביץ'
  לוגיקה לעומת אנתרופולוגיה • המסביר לצרכן
  לוגיקה לעומת אנתרופולוגיה • אורי פז
  ידיעה לעומת אמונה • המסביר לצרכן
  לוגיקה לעומת אנתרופולוגיה • גדי אלכסנדרוביץ'
  לוגיקה לעומת אנתרופולוגיה • המסביר לצרכן
  לוגיקה לעומת אנתרופולוגיה • גדי אלכסנדרוביץ'
  לוגיקה לעומת אנתרופולוגיה • המסביר לצרכן
  לוגיקה לעומת אנתרופולוגיה • גדי אלכסנדרוביץ'
  ככה, ככה, ככה, כך וכך ולא אחרת • ירדן ניר-בוכבינדר
  ככה, ככה, ככה, כך וכך ולא אחרת • גדי אלכסנדרוביץ'
  יומרתה של השחצנות החילונית • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  הציווי הא-לוהי מול הציווי האנושי • אורי פז
  הציווי הא-לוהי מול הציווי האנושי • גדי אלכסנדרוביץ'
  הציווי הא-לוהי מול הציווי האנושי • אורי פז
  הציווי הא-לוהי מול הציווי האנושי • גדי אלכסנדרוביץ'
  הגיהינום במקורות ישראל (רשימה חלקית ומקרית) • אורי פז
  מלים ממלכדות • זית חן
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  אברהם ונח • אורי פז
  מלים ממלכדות • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  מלים ממלכדות • לא חרדי ולא עורך-דין
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות • שני
  מלים ממלכדות • אורי פז
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • M C
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • יהונתן אורן
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • שוטה הכפר הגלובלי
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • יהונתן אורן
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • שוטה הכפר הגלובלי
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • יהונתן אורן
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • יהונתן אורן
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • האייל האלמוני
  וגם שירים! • אליפלט (כדה''ב)
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • המסביר לצרכן
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • המסביר לצרכן
  לא בגדתי! נקם! • אורי אילן (כדה''ב)
  לא בגדתי! נקם! • המסביר לצרכן
  לא בגדתי! נקם! • ערן בילינסקי
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • ערן בילינסקי
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • האייל האלמוני
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • שוטה הכפר הגלובלי
  מחנה נתן • ערן בילינסקי
  מחנה נתן • שוטה הכפר הגלובלי
  מחנה נתן • ראובן
  מחנה נתן • ערן בילינסקי
  מלים ממלכדות למסביר לצרכן • המסביר לצרכן
  מסקנת הדיון שלך עם יהונתן ואלמונים • אורי פז
  מסקנת הדיון שלך עם יהונתן ואלמונים • המסביר לצרכן
  עמדת החילונים • שוטה הכפר הגלובלי
  עמדת החילונים • אורי פז
  עמדת החילונים • המסביר לצרכן
  עמדת החילונים • האייל האלמוני
  עמדת החילונים • המסביר לצרכן
  עמדת החילונים • גדי אלכסנדרוביץ'
  עמדת החילונים • המסביר לצרכן
  עמדת החילונים • גדי אלכסנדרוביץ'
  עמדת החילונים • האייל האלמוני
  עמדת החילונים • גדי אלכסנדרוביץ'
  עמדת החילונים • אורי פז
  עמדת החילונים • גדי אלכסנדרוביץ'
  עמדת החילונים • ירדן ניר-בוכבינדר
  עמדת החילונים • גדי אלכסנדרוביץ'
  עמדת החילונים • ירדן ניר-בוכבינדר
  עמדת החילונים • המסביר לצרכן
  עמדת החילונים • גדי אלכסנדרוביץ'
  עמדת החילונים • המסביר לצרכן
  עמדת החילונים • גדי אלכסנדרוביץ'
  עמדת החילונים • האייל שכמעט נשאר עם ילד אחד פחות
  עמדת החילונים • גדי אלכסנדרוביץ'
  למסביר לצרכן תשובה לשאלתך ואף דברים חשובים נוספים • M C
  למסביר לצרכן תשובה לשאלתך ואף דברים חשובים נוספים • המסביר לצרכן
  למסביר לצרכן תשובה לשאלתך ואף דברים חשובים נוספים • M C
  למסביר לצרכן תשובה לשאלתך ואף דברים חשובים נוספים • המסביר לצרכן
  אמנת גביזון-מידן, עוד חלום באספמיא? • אורי פז
  למסביר לצרכן יהדות איך שאני רואה אותה • M C
  למסביר לצרכן יהדות איך שאני רואה אותה • the lone deranger
  למסביר לצרכן יהדות איך שאני רואה אותה • המסביר לצרכן
  למסביר לצרכן • M C
  התנגשות הציוויליזציות • אורי פז
  התנגשות הציוויליזציות • M C
  התנגשות הציוויליזציות • המסביר לצרכן
  התנגשות הציוויליזציות • אורי פז
  התנגשות הציוויליזציות • המסביר לצרכן
  התנגשות הציוויליזציות • אורי פז
  התנגשות הציוויליזציות • המסביר לצרכן
  למסביר לצרכן • המסביר לצרכן
  גורל ממלכד • עופר
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • האייל האלמוני
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד - עלידי מי ? • המסביר לצרכן
  קידוש החיים • אורי פז
  קידוש החיים • המסביר לצרכן
  קידוש החיים • האייל האלמוני
  קידוש החיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  קידוש החיים • האייל האלמוני
  קידוש החיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  קידוש החיים • אורי פז
  קידוש החיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  קידוש החיים • אורי פז
  קידוש החיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  קידוש החיים • אורי פז
  קידוש החיים • האייל האלמוני
  קידוש החיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  קידוש החיים • האייל האלמוני
  קידוש החיים • אורי פז
  היוונים. היוונים. לא הרומאים. • נועה ו
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • שוטה הכפר הגלובלי
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • האייל האלמוני
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • שוטה הכפר הגלובלי
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • האייל האלמוני
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • האייל האלמוני
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • שוטה הכפר הגלובלי
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • האייל האלמוני
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • שוטה הכפר הגלובלי
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • האייל האלמוני
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • שוטה הכפר הגלובלי
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • האייל האלמוני
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • שוטה הכפר הגלובלי
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • ידידיה
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • אורי פז
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • האייל האלמוני
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • אורי פז
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • שוטה הכפר הגלובלי
  ברל כצנלסון • אורי פז
  ספרים בקילו! • ראובן
  אפרופו עקדת יצחק - הסיפור האמיתי • האייל האלמוני
  אפרופו עקדת יצחק - הסיפור האמיתי • אורי פז
  אפרופו עקדת יצחק - הסיפור האמיתי • בסי
  אפרופו עקדת יצחק - הסיפור האמיתי • האייל האלמוני
  חנה, מרים, סתם אלמנה? • האייל האלמוני
  פסל היהדות? • נועה ו
  פסל היהדות? • שוטה הכפר הגלובלי
  וליתר דיוק: • שוטה הכפר הגלובלי
  פסל היהדות? • האייל האלמוני
  פסל היהדות? • שוטה הכפר הגלובלי
  פסל היהדות? • האייל האלמוני
  קידוש החיים • דוד
  קידוש החיים בשואה • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • נועה ו
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • המסביר לצרכן
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • דובי קננגיסר
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • דובי קננגיסר
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • שוטה הכפר הגלובלי
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • המסביר לצרכן
  אורי פז הוא לא טמבל • האייל האלמוני
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • לא חרדי ולא עורך-דין
  נאום המאצ'ו • המסביר לצרכן
  נאום המאצ'ו • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • האייל האלמוני
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  אז למה אנו דנים בעולם הבא? • המסביר לצרכן
  אז למה אנו זוכים בעולם הבא? • אורי פז
  אז למה אנו זוכים בעולם הבא? • המסביר לצרכן
  אז למה אנו זוכים בעולם הבא? • אורי פז
  אז למה אנו זוכים בעולם הבא? • המסביר לצרכן
  אז למה אנו זוכים בעולם הבא? • אורי פז
  אז למה אנו זוכים בעולם הבא? • המסביר לצרכן
  אז למה אנו זוכים בעולם הבא? • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • האייל האלמוני
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • שוטה הכפר הגלובלי
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  חנה התליינית • האייל האלמוני
  חנה התליינית • אורי פז
  שרותי חיפוש בע''מ • ערן בילינסקי
  שרותי חיפוש בע''מ • שוטה הכפר הגלובלי
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • המסביר לצרכן
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • המסביר לצרכן
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • המסביר לצרכן
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • תובל
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • תובל
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • האייל האלמוני
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • תובל
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • תובל
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • לא חרדי ולא עורך-דין
  המוקש הנוצרי • ראובן
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • שוטה הכפר הגלובלי
  המוקש הנוצרי • המסביר לצרכן
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • שוטה הכפר הגלובלי
  המוקש הנוצרי • ראובן
  המוקש הנוצרי • שוטה הכפר הגלובלי
  המוקש הנוצרי • ראובן
  המוקש הנוצרי • ירדן ניר-בוכבינדר
  המוקש הנוצרי • ראובן
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • האייל האלמוני
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • תובל
  נס וטבע ביהדות • ערן בילינסקי
  חצי חרמפפפ • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • תובל
  נס וטבע ביהדות • ראובן
  נס וטבע ביהדות • תובל
  נס וטבע ביהדות • ראובן
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • תובל
  נס וטבע ביהדות • תובל
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • ערן בילינסקי
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • תובל
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • האייל האלמוני
  נס וטבע ביהדות • תובל
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • המסביר לצרכן
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • האייל האלמוני
  נס וטבע ביהדות • ראובן
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  כוח הכוח וכוח המוח • ראובן
  נס וטבע ביהדות • האייל האלמוני
  נס וטבע ביהדות: גאות ושפל? • אורי פז
  סתם, ''הוכחה'' ברמת הקוריוז - ''יונה המודרני'' • חשמנית על מונית
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • תובל
  נס וטבע ביהדות • המסביר לצרכן
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • המסביר לצרכן
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  הירהורי כפירה? • המסביר לצרכן
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • אורי פז
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  אופס • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • שוטה הכפר הגלובלי
  נס וטבע ביהדות • גדי אלכסנדרוביץ'
  נס וטבע ביהדות • ירדן ניר-בוכבינדר
  נס אמיתי! כאן וכשיו! • המסביר לצרכן
  המוקש הנוצרי • שוטה הכפר הגלובלי
  החיפושים המדעיים אחרי תיבת נוח • אורי פז
  החיפושים המדעיים אחרי תיבת נוח • שוטה הכפר הגלובלי
  המוקש הנוצרי • שוטה הכפר הגלובלי
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • שוטה הכפר הגלובלי
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • גדי אלכסנדרוביץ'
  המוקש הנוצרי • ראובן
  המוקש הנוצרי • דובי קננגיסר
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • אלמנה ויתום
  המוקש הנוצרי • המסביר לצרכן
  המוקש הנוצרי • אלמנה ויתום
  המוקש הנוצרי • דובי קננגיסר
  המוקש הייצרי • המסביר לצרכן
  המוקש הנוצרי • המסביר לצרכן
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  המוקש הנוצרי • המסביר לצרכן
  אם קשת נוצרת אבל אין מי שיראה אותה? • ראובן
  אם קשת נוצרת אבל אין מי שיראה אותה? • שוטה הכפר הגלובלי
  אוי, לא! • שוטה הכפר הגלובלי
  אני לא מאמין שאני נגרר שוב, אני מוכרח להשיג לי חיים. • ראובן
  אני לא מאמין שאני נגרר שוב, אני מוכרח להשיג לי חיים. • שוטה הכפר הגלובלי
  אם קשת נוצרת אבל אין מי שיראה אותה? • ראובן
  אם קשת נוצרת אבל אין מי שיראה אותה? • שוטה הכפר הגלובלי
  בלון נפוח זה לא אני, זה המתמטיקאי ההוא. • ראובן
  בלון נפוח זה לא אני, זה המתמטיקאי ההוא. • האייל האלמוני
  אם קשת נוצרת אבל אין מי שיראה אותה? • האייל האלמוני
  אם קשת נוצרת אבל אין מי שיראה אותה? • שוטה הכפר הגלובלי
  מוקדש לערן • ראובן
  המוקש הנוצרי • ערן בילינסקי
  המוקש הניסי • האייל האלמוני
  המוקש הנוצרי • אורי פז
  עוד צורה של נס • האייל האלמוני
  חזור אחורה או עקוב אחר כל מהלך הדיון ותבין: • אורי פז
  חזור אחורה או עקוב אחר כל מהלך הדיון ותבין: • האייל האלמוני
  וואלה, נשמע הגיוני • ראובן
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • האייל האלמוני
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • המסביר לצרכן
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • דובי קננגיסר
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  הערה צדדית • שוטה הכפר הגלובלי
  הערה צדדית • יהונתן אורן
  הערה צדדית • גדי אלכסנדרוביץ'
  הערה צדדית • יהונתן אורן
  הערה צדדית • גדי אלכסנדרוביץ'
  הערה צדדית • יהונתן אורן
  הערה צדדית • המסביר לצרכן
  הערה צדדית • יהונתן אורן
  הערה צדדית • גדי אלכסנדרוביץ'
  הערה צדדית • יהונתן אורן
  הערה צדדית • המסביר לצרכן
  הערה צדדית • יהונתן אורן
  הערה צדדית • שוטה הכפר הגלובלי
  הערה צדדית • שוטה הכפר הגלובלי
  הערה צדדית • יהונתן אורן
  הערה צדדית • שוטה הכפר הגלובלי
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • האייל האלמוני
  החוויה הפנים-גופית • עוזי ו.
  החוויה הפנים-גופית • אורי פז
  מה? • האייל האלמוני
  החוויה הפנים-גופית • המסביר לצרכן
  החוויה הפנים-גופית • אורי פז
  החוויה הפנים-גופית • המסביר לצרכן
  תגובות פסיכוטיות מוזרות • אורי פז
  תגובות פסיכוטיות מוזרות • המסביר לצרכן
  תגובות פסיכוטיות מוזרות • גדי אלכסנדרוביץ'
  תגובות פסיכוטיות מוזרות • המסביר לצרכן
  תגובות פסיכוטיות מוזרות • לא חרדי ולא עורך-דין
  תגובות פסיכוטיות מוזרות • המסביר לצרכן
  תגובות פסיכוטיות מוזרות • שוטה הכפר הגלובלי
  Déjà vu • יובל רבינוביץ
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גדי אלכסנדרוביץ'
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • שוטה הכפר הגלובלי
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • האייל האלמוני
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • האייל האלמוני
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  קשים יהודים לישראל כספחת • האייל האלמוני
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • דובי קננגיסר
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • שוטה הכפר הגלובלי
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • דובי קננגיסר
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • שוטה הכפר הגלובלי
  פרדוקס ? • האייל האלמוני
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • יובל רבינוביץ
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • האייל האלמוני
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • אורי פז
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • יובל רבינוביץ
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • אורי פז
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • יובל רבינוביץ
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • אורי פז
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • יובל רבינוביץ
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • אורי פז
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • יובל רבינוביץ
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • אורי פז
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • יובל רבינוביץ
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • אורי פז
  מודי ריימונד: החיים שאחרי החיים • יובל רבינוביץ
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • ערן בילינסקי
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • אורי פז
  התליין שהקל על יסוריו של ר' חנינא בן תרדיון • גוועלט
  גורל ממלכד • כרמית
  תקציר מנהלים: • שוטה הכפר הגלובלי
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • עופר
  גורל ממלכד • עופר
  גורל ממלכד • אקס טר''ש חורפירוק
  גורל ממלכד • אורי פז
  גורל ממלכד • כ ד ו ר
  גורל ממלכד • ANDY
  בדיוק • אורי רדלר
  בדיוק להפך • אורי פז

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים