כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 271986
כישלון המערכת בהקניית מורשת, (מכתב ב"הארץ", 30,12,04)

ממצאי סקר של "מגזרים", חברת שיווק המתמחה באוכלוסיית חבר המדינות לשעבר, מעלים, כי 66% מבני הנוער גילאי 18-13 מעדיפים את ראש השנה האזרחי על פני ראש השנה היהודי - "כיוון שהעולים רחוקים מיהדות והחגים היהודים המסורתיים אינם קרובים ללבם".

זוהי המחשה נוספת לכישלון מערכת החינוך, המצמצמת למינימום את לימודי מורשת ישראל בבתי הספר. אך משרד החינוך אינו מפיק לקחים. לדוגמה, בהצעת הרפורמה בחינוך של ועדת דוברת מומלץ על ביטול שרירותי של חופשת חג החנוכה וקביעת חופשת סמסטר בינואר. לא במקרה כנראה תוכנית הרפורמה אינה מפנה תשומת לב מיוחדת ללימודי יהדות, לרבות לימוד התנ"ך, שאינו נכלל בחינוך חובה.

על מה בכל זאת מתעקש דווקא משרד החינוך? על התערבות גסה בתוכני הלימודים של החינוך החרדי - וניסיון בוטה לשנות את האופי המסורתי שלו - כפי שעוצבו בכל שנות המדינה ובעשרות שנים בתקופת היישוב של טרום המדינה. מדוע? אולי משום שתלמידי החינוך החרדי מעדיפים דווקא את ראש השנה היהודי.

ח"כ מאיר פרוש
הכנסת, ירושלים

כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 271992
אהם. כך-וכך אחוזים מבני הנוער בגילאים אלו ואלו מעדיפים את ראש השנה האזרחי על פני ראש השנה היהודי משום שראש השנה היהודי הוא ארוע מדכא ומשמים שקשור בעיקר בשופרות ובדוסים שהולכים לבית כנסת, בעוד ראש השנה האזרחי מתאפיין בעיקר במסיבות, אלכוהול ונשיקה בחצות.

כשליהדות יהיו חגים מוצלחים כמו לעולם הנוצרי, הרבה יותר בני נוער יחבבו אותם. בינתיים, למרות שמערכת החינוך מקדישה הרבה שעות לראש השנה ואפס שניות וראש השנה האזרחית, זה האחרון הוא החג המועדף. כנראה שהרב פרוש מחפש את המטבע תחת הפנס הלא נכון.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 271995
הרבה יותר קל לעבוד אלילים מאשר לקיים תורת אמת. מה החידוש בזה?
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 271999
מה זה קשור? מה אתה נדחף לי עכשיו עם הקשקושים המתנשאים האלו של תורת אמת? האמונות התפלות שלך הן לא פחות עבודת אלילים מכל דת אחרת.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272004
מה אלילי בתורת ישראל, המצווה על עם ישראל להשמיד ולאבד כל סוג של עבודת אלילים בכיבוש ארץ כנען?!

ההתנשאות שלך כאן היא עבודת האלילים בהתגלמותה.

וזה שליבוביץ' גימגם פעם משהו על עבודת האלילים של שומרי המצוות אינו רלוואנטי כראיה לכריסמס, כי גם ליבוביץ' ביזה חגיגות נוצריות במסווה אזרחיות שכאלה. וראה:

כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272024
מה שאלילי בה היא שהיא מורה לעבוד אל, שהוא ישות בדויה שנועדה לספק את צרכיהם של בני אדם חלשי אופי‏1.

1 ראית את כל המטיילים האלה במזרח שמספרים איך פתאום הם התחילו להגיד שמע ישראל ולקרוא את ספרי התהילים שהחב"דניקים חילקו להם? זה לא כי התורה היא תורת אמת, אלא כי מוחם מתוכנת להאמין לשקרים כשזה נוח להם.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272027
הרב הראשי בהפגנת חמלה יהודית אופינית, ממהר לגזור קופונים מהצונאמי לפני התקררות הגוויות.

האסון מלמד על זעם הקב"ה
הגויים חייבים בשבע מצוות, האסון מראה שיש חרון אף", מסביר הרב שלמה עמאר.

כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272038
For once, I'm so very glad I can't read Ynet's articles. This one surely would have given me a minor stroke.

Let this be a warning to those who support "more values" in education, where "values" means "Judaism". This is your premier representative, who's so full of values he's forgotten what it is to think, and to be human.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272050
הדר, החלטת להיות אנונימית? זה קצת קשה במקרה דנן.

כשלעצמי אין לי עניין לדון בדברים של הרב עמאר. לא קראתי אותם ואיני יודע אם מדובר על עונש משמים או סתם תוצאה של מעשי בני אדם שבחרו לעשות את הרע ‏12. לעומת זאת התגובה שלך היא מאוד טיפוסית וחוזרת לדיון אחר שהיה לנו, כמדומני איתך. חוסר המוכנות לקבל שיש תג מחיר. ואני חוזר ואומר - להפקרות יש מחיר.

1 זה אותו דבר כמובן.
2 מה הפעם איני יודע. פעם שעברה דברו על קבלנים שהיו בונים עם חומרי בנייה ירודים בטורקיה.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272058
למרבה הצער, תג המחיר אינו עובד לפי חוקיות מובנת. גם אנשים שאינם מופקרים כלל וכלל, טובים, הגונים וישרי דרך - משלמים מחירים נוראים. צדיק ורע לו.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272268
אמרתי שיש מחיר. לא אמרתי מי משלם את המחיר. לרוב, החברה כולה משלמת את המחיר על כך שלא התריעה ולא מחתה.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272060
יש הבדל בין ''יש מחיר'' לבין הקביעה שאסון שארע הוא המחיר.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272269
אני מסכים איתך. לכן לא כתבתי את מה שחשבתי - שאזרחים של מדינות נחשלות הנמצאות גבוה במדד השחיתות משלמים על כך מחיר כבד. וגם התיירים לארצות אלו אם יש להם ביש מזל.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272069
1. זו לא היתה הדר. זה היה אני, ממחשב ללא עברית.

2. אם אין לך עניין לדון בדברים, אתה מוזמן לא לדון בהם. כיוון שבהמשך הודעתך אתה כן דן בהם, חבל שאתה מתחיל מלהצהיר שאין לך עניין לעשות זאת.

3. שתי האפשרויות שהצגת, כפי שציינת בעצמך, הן זהות. יש אפשרות שלישית שאתה לא מכיר בה?

4. "לעומת זאת התגובה שלך היא מאוד טיפוסית" - למי? למה? מתי?

5. זה שאתה "חוזר ואומר" שיש "תג מחיר" זה מרשים מאוד. אולי אם תחזור ותאמר זאת עוד עשרות פעמים זה יעשה עוד יותר רושם. אני אומר זאת רק פעם אחת, אבל אני משוכנע שזו האמת הצרופה: למעשיהם של בני אדם יש כל מיני תוצאות, אבל גל צונמי ורעידת אדמה אינם ביניהן; ולאמירת משפטים כמו "להפקרות יש מחיר" יש מחיר מוסרי גבוה, כשהם נאמרים בסיטואציות שאין בינן להפקרות אנושית (תהא זו אשר תהא) שום קשר, ולו קלוש. אם זו היהדות שלך, או של הרב עמאר, או של לא אכפת לי מי, אז תודה - באמת, תודה - לא רוצה.

6. נכון: אני נרגז.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272093
אפשר (אם רוצים) לראות את הנזקים שגרם הצונמי כתוצאה של איוולותם ורשעותם של בני-אדם. אולי זה לא הצונמי עצמו, אבל היה אפשר להציל הרבה מהאנשים. אפשר גם לספר זאת באופן כמעט תנכ"י (http://www.nytimes.com/2004/12/31/international/worl...).

דווקא ההשקפה של יעקב כאן נראית לי לא מרגיזה. הוא לא טען שאלוהים עקף את חוקי הפיזיקה. הוא מתבונן באותם מאורעות, מסביר אותם באותו אופן שבו אתה מסביר אותם, ורק מוסיף לזה מימד מוסרי. למעשה, בלי שום "כוח עליון". לא רע בכלל.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272099
גם הרב שלמה עמאר וגם יעקב לא דיברו על אי-הקמתה של מערכת התרעה מסודרת, ואתה יודע את זה. ובין אם כן ובין אם לאו, נטילת הסמכות לקבוע מתי אסון הוא עונש על משהו, ועל מה, היא מרתיחה (כנראה שרק אותי). לירוק בידענות מתחסדת "להפקרות יש מחיר" אפשר על כל דבר; אתה יכול לקרוא לזה "להוסיף מימד מוסרי", ואני יכול לקרוא לזה "לחשוף טמטום ובורות". בדיון על מערכת החינוך, אני חייב לומר שדעות מסוג זה הן בעיני באושות הרבה יותר מסיום תיכון בלי לדעת איפה למצוא את פרשת נוח‏1.

"חרון אפו" של אלוהיו של שלמה עמאר מזכיר לי התפרצות כעס של ילד בן שנתיים, משתולל וצועק וחובט בכל הבא ליד. גם הניוול הזה של האל, הפיכתו לבריון מגושם המבטא את כעסו הנורא בהמטת שואה על מיליונים, עלוב בעיני. "לא רע בכלל"? בעיני, רע עד מאוד.

1 לא, אני לא סבור שכל מי שהתעמק בלימודי יהדות חייב להסכים עם אדון עמאר או יעקב. עם זאת, מי שנחשף בגיל רך לסיפורים על מצב-רוחו הסוער של ה. צבאות הנותן פרס פה ומעניש בזעף שם עלול, כנראה, ביתר קלות להתחיל להעניק ממדים מוסריים לפגעי-טבע, תאונות דרכים ושאר התגלמויות של זעמו הנאצל של האל.
אחוות רותחים 272104
לא רק אותך.

הבעיה היא לא רק בתפיסות הפרימיטיביות האלה לכשלעצמן, אלא בעיקר בהשלכות שלהן: אם אנחנו צפויים לעונשים כאלה על ה"הפקרות", כל אדם מוסרי צריך לעצור בעדנו מלהמשיך את ההפקרות הזאת, וכמעט כל האמצעים כשרים באישור הרב לנדא. זאת בדיוק התפיסה בגללה המשיחים של בית המקדש מפחידים אותי (אם לא קראת את הלינק מקפיא הדם שידידיה הביא הנה לאחרונה תגיד לי ונעשה משהו בעניין): מה הוא אומר שם, הטרוריסט בגמלאות? שתוכנית ההתנתקות היא העונש על כך שטרם הרסנו את מסגדי הר הבית ובנינו במקומם בית מטבחיים לאומי. מה מסיקים מכך חסידיו, תוך שהם שוקדים על תפירת החושן, אם לא שצריך לקום איזה גואל ישראל ולעשות מעשה?

בהערת אגב, פרשת נוח דווקא די מתאימה לטרגדיה העכשווית.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272113
אני מציע להבחין בין מה שאמר הרב עמאר לבין מה שאמר יעקב.

הרב עמאר ביטא תפיסה פרימיטיבית לדעתי, שנובעת מהצורך למצוא עוגנים בעולם מפחיד וחסר חוקיות (מבחינת האדם הפרטי). אני מבין שהתפיסה הזאת מרגיזה אותך. אני (כרגיל) תמה על הרוגז שאתה מביע: אני חושב שהרב עמאר מקשקש, אבל אני אדיש לכך. ראיתי את הכותרת בynet אבל לא טרחתי לפתוח את הכתבה. ההיפותזה שלי: אצלך הרציונאליזם והשיטה המדעית תופסים את אותו מקום שאצל הדתיים תופסת הדת. לכן כשאתה קורא את דבריו של הרב עאמר, נוצרת התנגשות, "כפירה בעיקר", ואתה מתעצבן. לעומתך, אני גם מקבל את השיטה המדעית, אבל התפיסה שלי אותה היא אינסטרומנטלית בלבד, ללא אספירציות לייצג אמת מוחלטת, ולכן דבריו של הרב עמאר עוברים לידי בלי שיעוררו את המיצים שלי.

יעקב, עד כמה שאני מבין, ביטא תפיסה מורכבת יותר, לפיה לכל אירוע יש שני היבטים: היבט פיזי והיבט מוסרי. ההיבטים הללו מתלכדים מבחינת תוצאותיהם. לא נכון להגיד שרעידת-אדמה מתרחשת בגלל זעמו של האל יותר משנכון להגיד שהיא מתרחשת בגלל התנגשות לוחות טקטונים (או משהו). "המחיר" שהוא מדבר עליו טבוע כבר בסדרי הבריאה. אם בני-אדם יתנהגו לא בסדר (דהיינו, יהיו לא מוסריים), העולם הנברא עצמו כבר ינקום בהם. כאן, אני דווקא רואה את הקשר שבין חוסר המוסריות שבהעדר תחנות התרעה (או בקבלנים שבונים בחומרי בנייה ירודים) לבין האסונות שהתרחשו.
אם אני מבין את דבריו נכון, אני חושב שזה הסבר מעניין. מאחר שאני לא בטוח שאני אכן מבין את כוונתו, אני לא אגן עוד על התזה הזאת. הוא יעשה זאת, אם ירצה, בצאת שבת.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272184
עוד כמה מילים.

למעשה, ההשקפה שיעקב מתאר כאן היא בתחום הכלכלי ההשקפה של השוק-החופשי. "היד הנעלמה". השקפה שיש חוקים להתנהלות שמתוגמלים באופן "טבעי". אם תתנהגו לפי חוקי-הטבע של השוק הכלכלי (או חוקי-האלוהים), אז הדברים "יסתדרו" – החברה תשגשג, אנשים יתוגמלו בהתאם לצדק, לא יהיה עוני וכאלה. כל סטייה קטנה מהחוקים האלה (כמו כפיה של המדינה), תגרום לערעור "הסדר הטבעי". סטיות גדולות יגרמו כבר למשברים, להופעת עוני ואי-צדק. רעיונות היד-הנעלמה הם הרעיונות הדתיים, רק בלי לתלות אותם במישרין באלוהים.

כדי להבהיר את העניין אפשר לחשוב על ההשקפה הנגדית. המציאות בנויה מהתנגשויות בין עקרונות שאינם מתיישבים זה עם זה. בין אם מדובר על עקרונות מוסריים, שכל הכרעה לטובת עקרון אחד מחייבת אותנו לוותר על עקרון אחר, ובין אם מדובר על עקרונות פרשניים לתיאור המציאות, שיכולים להתאים בנפרד לתיאור המציאות אבל לא להתיישב ביחד.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272189
אני מצטער, אבל לא הצלחתי להבין. הרי היד הנעלמה מתארת רק את מה שיתרחש במערכות חברתיות. היד הנעלמה לא אומרת שאם מישהו פועל באופן לא צודק, אז יבוא גל וישטוף אותו. אני חושב שהניסיון שלך לקשר בין היד הנעלמה וצורת החשיבה שיעקב מדבר עליה הוא די מאולץ.

כשמדברים על היד הנעלמה, מדברים על הדרך הטובה ביותר שבה יכולה מערכת חברתית לתפקד. לעומת זאת, כשמייחסים את הצונאמי לחטאים, לא רק שיוצאים מגבולות החברה שבה נעשים החטאים הללו, גם מכניסים לתמונה את קיומה של ישות אומניפוטנטית, בעלת תודעה וכוונות.

לא, אני לא רואה הרבה קשר, אבל אני יכול להבין מדוע אתה מנסה לעשות קשר שכזה - מאוד נחמד להראות שאמונה בחוקי הטבע ואמונה באלוהים חד הם.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272192
טוב, אם אתה מבין את המניעים הפסיכולוגיים (או הדמגוגים) שלי, זה כבר נפלא.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272196
אם אני טועה, אתה מוזמן כמובן להעמיד אותי על טעותי. אבל אתה צודק שהאד הומינום הזה הוא לא לעניין (הוא גם לא מנסה להיות העניין). תקן זאת ל''אני יכול להבין מדוע מנסים לרוב לעשות קשר כזה'' - ואם הסיבות שלך אינן אלו, אני מאוד סקרן לשמוע אותן (וכמובן, גם התייחסות למה שכתבתי קודם).
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272210
התגובה שלי שעליה הגבת לא עסקה בהקבלה בין חוקי הטבע לבין חוקי הדת, אלא להקבלה בין תפיסת השוק החופשי והיד הנעלמה לבין התיאור הדתי. ההנחה היא שיש ''כללים נכונים'' להתנהלות בעולם, שהם נובעים מתוך הטבע עצמו (במקרה זה, טבע השוק הכלכלי), וכל סטייה מהם גוררת לבעיות. לא דיברתי על ישויות שמעורבות בעניין.
עד כמה שהצלחתי להבין את התפיסה של יעקב, גם התפיסה הדתית שהוא מחזיק בה היא כזאת. העולם בנוי בצורה מסויימת, שמתגמלת עבור התנהגויות מסוימות (מוסריות) ומענישה עבור התנהגויות אחרות. זאת לא תפיסה שמחייבת להניח ישות חיצונית, אבל היא מעוררת במלוא חריפותה את שאלת הישות הזאת.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272213
''חוק טבע'' הוא בדיוק מה שמתארת היד הנעלמה (כמובן, ייתכן שזהו תיאור שגוי). אני לא רואה הבדל בינה ובין תורת היחסות הכללית במובן זה - אם כי אני מניח שתורת היחסות הכללית מבוססת הן אמפירית והן תיאורטית הרבה יותר. בשני המקרים מדובר על מודל שבא לתאר את פעולתן של מערכות.

תפיסה שמכניסה את גורם המוסר למשוואה חייבת להניח שיש מישהו שקובע מה טוב ומה רע, ועל פי קביעה שרירותית זו מתגמל. אני לא חושב שהיד הנעלמה קובעת על משהו שהוא ''טוב'' או ''רע'', אלא פשוט שדברים מסויימים גורמים לתוצאות מסויימות, ולעומת זאת התפיסה של יעקב, עד כמה שאני מבין אותה, יוצאת מקיום הטוב והרע הזה כהנחות יסוד. אני לא רואה איך אפשר להמנע כאן מהנחת קיום של ישות חיצונית שקובעת מהו טוב ומהו רע, כי מושגי ה''טוב'' וה''רע'' הללו לא נובעים מתוך המערכת.

אני מתנצל על הסגנון של ההודעות הקודמות שלי, הגלישה לפסים אישיים לא הייתה במקום.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272238
נכון שתיאורי ''היד הנעלמה'' בנויים במבנה של חוק טבע. גם חלק מהתיאורים הדתיים של גמול חיובי ושלילי על מעשים בנויים במבנה של חוק טבע (או שאפשר להעמיד אותם ככה). זה חלק חשוב מההשוואה ביניהם. חלק אחר, של חסידי תפיסת השוק החופשי, טוען שאופן ההתנהלות הכלכלית מתגמל בצורה ''טבעית'' חברות שפועלות לפי הכללים שנובעים ''מהטבע''. ושהתגמול הזה תואם את ההשקפות המוסריות הנכונות. יש כאן התלכדות של התנהגות טבעית ותגמול מוסרי מדויק.

היד הנעלמה לא קובעת מהו טוב או רע, אבל אנשים שמחזיקים בתפיסת השוק החופשי מחזיקים בתפיסות טוב ורע. התפיסה של יעקב אכן שונה במובנים מסוימים (הוא מניח ישות חיצונית), אבל תואמת במובנים אחרים.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272242
אני חושב שהאספקט הזה, של עירוב ישות חיצונית בתמונה, גורם להבדל מהותי בין תפיסת ''היד הנעלמה'' ובין התפיסות הדתיות. אם אתה מסכים איתי על זה, אין בינינו ויכוח. אם לדעתך העירוב של ישות אומניפוטנטית, בעלת רצון ומודעות, ש(כמובן) אנחנו יודעים בדיוק מה היא רוצה אינה גורמת להבדל מהותי, אשמח אם תסביר לי מה האלמנטים שאותם אתה משווה.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272245
בשביל מה הישות הזאת דרושה? כל ההבדל שאני רואה הוא ביכולת להסביר כיצד יצא שהדברים מתלכדים בצורה כזאת, למה העולם בנוי כך. אבל אם באמת חוקי הטבע בנויים כך, והתגמול הוא פונקציה של המעשה, לא דרושה לי ישות מתערבת ביום-יום. בין תפיסה דתית *כזאת* לבין גישת השוק החופשי אין הבדלים מהותיים.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272246
מקובל. תודיע לי כשתפגוש מישהו שבאמת מחזיק בתפיסה דתית שכזאת, יהיה מעניין לדבר איתו.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272247
אני לא שירות הודעות. תסתכל מסביבך, ותגלה שחלק נכבד מהדתיים מאמינים - בין אם בהצהרה ובין אם רק באופן מעשי - ברעיונות בסגנון.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272252
עד עכשיו חשבתי שכל הדתיים כאן מאמינים באל שעליו הם מדברים. מסתבר שטעיתי (?).
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272254
אני לא מעוניין להיכנס יותר מדי לרעיונות תיאולוגיים, כי אני לא מתמצא מספיק בנושאים האלה. אבל הדתיים שאני מכיר לא חושבים על אלוהים כעל מישהו שמתערב במהלך הדברים כל הזמן כדי להעניש ולתגמל. בגלל זה גם ההצהרה של הרב עמאר והצהרות דומות שמתפרסמות לפעמים נשמעות יוצאות דופן (אני מניח שגם הרב עמאר לא התכוון לכך כפשוטו, כפי שהתפרסם בעיתון, אבל אני לא יודע).
יש כאלה שחושבים על תגמול בעולם הבא, יש כאלה שחושבים שההלכה היא ''ספר הוראות'' לחיים טובים בעולם - בין אם כפי שהצגתי זאת כאן, ז''א התאמה של מוסר וטבע, ובין אם ההשקפה ההפוכה - ההלכה מתאימה דווקא לחלקים ''הלא טבעיים'' באדם. אני לא יודע עם איזה דתיים אתה מדבר, אבל אולי כדאי לך להתעניין קצת יותר.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272256
בחלוקה גסה, לדיון שלנו רלוונטיים שלושה ''סוגי דתיים''.
א) אלה שמאמינים שקיים אל אומניפוטנטי וגו' שמתגמל את בני האדם בעולם הזה על סמך מעשיהם בעולם הזה. סוג זה תואם את ההצהרות של הרב עמאר.
ב) אלה שמאמינים שקיים אל אומניפוטנטי וגו' אבל הוא אינו מתגמל ישירות את האנשים בעולם הזה על סמך מעשיהם בו. אלו, לדעתי, רוב הדתיים שמשתתפים בדיונים כאן ולא עליהם דיברתי.
ג) אלו שמאמינים שמעשים טובים או רעים כפי שנקבעו על ידי התורה שלהם מתוגמלים בצורה כלשהי ולא ברור איך, אך ברור שזה לא נובע מחוקי הטבע כפי שאנו מכירים אותם. דהיינו, הם טוענים שהצונאמי נגרם בגלל שבני אדם התנהגו לא יפה, אבל לא מאמינים שקיים אל אומניפוטנטי וגו' שהוא זה שהחליט להעניש אותם. אלו האנשים שנדמה לי שאתה מדבר עליהם (אלא אם הבנתי אותך לא נכון) ואני מתקשה להכיר באפשרות קיומם.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272263
אני לא מקבל את החלוקה הזאת. לא קראת את הדיון שהשתתפת בו? או את ההודעה שהגבת עליה?
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272270
מסתבר שלא.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272278
נחמד.
יצא פה דיון מאוד מעניין. תודה לאלון.
התורה עצמה אומרת שיש שכר ועונש בעולם הזה. הרמב"ם מדגיש שעיקר השכר הוא בעולם הבא, אולם אומר שיש גם שכר בעולם הזה.

ב מה הוא זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם, ואם לא תשמעו יקרא אתכם, וכל אותן הדברים בעולם הזה--כגון שובע ורעב, ומלחמה ושלום, ומלכות ושפלות, וישיבת הארץ וגלות, והצלחת מעשה והפסדו, ושאר כל דברי הברית.

ג כל אותן הדברים אמת היו, ויהיו, ובזמן שאנו עושין כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן; ובזמן שאנו עוברין עליהן, תקרא אותנו הרעות הכתובות. ואף על פי כן אין אותן הטובות, הן סוף מתן שכרן של מצוות; ולא אותן הרעות, הן סוף הנקמה שנוקמין מעובר על כל המצוות. אלא כך הוא היסע הדברים.

ד הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו, עץ חיים, וכל העושה כל הכתוב בה, ויודעו דעה גמורה נכונה--זוכה בה לחיי העולם הבא; ולפי גודל מעשיו וגודל חכמתו, הוא זוכה. והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש, ונהגה בחכמתה תמיד--שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן. וישפיע לנו כל הטובות המחזקים את ידינו לעשות את התורה, כגון שובע ושלום ורבות כסף וזהב--כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן, אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה, ולעשות המצוה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. וכן הוא אומר בתורה אחר שהבטיח בטובות העולם הזה, "וצדקה, תהיה לנו . . ." (דברים ו,כה).

ה וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעתנו ונעסוק בהבלי הזמן, כעניין שנאמר "וישמן ישורון ויבעט" (דברים לב,טו)--שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה, שהן חיזקו ידיהם לבעוט, ומביא עליהן כל הרעות המונעים אותן מלקנות העולם הבא, כדי שיאבדו ברשעם. הוא שכתוב בתורה, "ועבדת את אויבך, אשר ישלחנו ה' בך" (דברים כח,מח), "תחת, אשר לא עבדת את ה"' (דברים כח,מז).

ח [ב] ומפני זה התאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ימות המלך המשיח, כדי שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנחת להן לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להן מרגוע וירבו בחכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא.

התורה פשוט נותנת את הוראות ההפעלה של העולם. התעלמות מחוקים אלו, ובייחוד משבע מצוות בני נוח, בהפקרות מינית, רצח, שוד (גם זה המאורגן על ידי מדינות), ביזוי האל וכל קודש, השתעבדות ליצרים (עבודה זרה), התעללות בבעלי חיים, ובאי קיום מערכת משפטית מסודרת נותנת אותותיה באסונות הנגרמים לבני אדם.

חלק מהמנגנונים אינם ידועים לנו, אולם רבים מהם כבר ידועים לנו, כפי שיהונתן ציין. ההליכה נגד היד הנעלמה על ידי שוד ממוסד הינה דוגמא טובה.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272259
שמעת פעם על קלוויניזם? לפי יונתן, יעקב הוא קלוויניסט יהודי.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272275
אני מוחה. אם אני זוכר נכון, הקלוויניסטים מאמינים שמהסתכלות על התוצאות לגבי כל בן אדם, אתה יכול לראות האם הוא צדיק או רשע. התורה אינה מאמינה בדבר מעין זה.
השכר ועונש הוא בהרבה מקרים ציבורי ולא פרטי, כלומר החברה כולה, רשעים וצדיקים, משלמת את המחיר.
שנית, המבחן של מי מתוגמל ומי לא אינו ברור כמו אצל הקלוויניסטים. יהודי ירא שמיים שחי בעוני מחריד אבל בשמחה על היותו עובד ה' אינו רואה עונש בכך שהוא עני.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272260
אני לא חושבת שעצם העובדה שיש מוסר גוררת בהכרח קיום של ישות חיצונית. יותר מזה, מוסר היא המצאה של כל אחד ואחד באופן אישי, תוך יחסי גומלין מסוימים עם כללים חברתיים חיצוניים.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272261
אני מסכים; אבל הטענה לפיה אם לא תנהג על פי מוסר מסויים ישטוף אותך צונאמי דווקא כן גוררת זאת, לדעתי.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272299
ואכן, איני מסכימה להיגד האמור.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272304
ההיגד צריך להיות שאם לא תנהג בסדר עלולים רבים להפגע מצונמי.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272311
מסכים. האם לדעתך ניתן לומר שאם לא תתנהג בסדר (כלומר, תאנוס, תרצח ותבזוז, לא "תימנע מהקמת תחנות התרעה נגד צונאמי") ייפגעו רבים מצונאמי בלי לערב בדבר מישהו תבוני עם כוח ליצור צונאמי? (עזבתי את האומניפוטנטי, זו דרישה מוגזמת).
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272331
אתה טוען שהקמת תחנות התרעה שקול לרצח וביזה?

ברצינות. הקמת תחנות התרעה, שיקול דעת של אנשים כאשר מקימים בניינים, העלאת רמת החיים של התושבים - תלויים בצורת השלטון שאנשים בחרו להם ובהמנעותם משיטה של שוד וביזה.

איני יודע הרבה על ממלכות המזרח, אולם הבה נסתכל על שכנינו מסביבינו. האם לא ניתן לאמר שהאחוז הגבוה של תמותת תינוקות (כפליים לפחות לעומתינו) והאחוז הגבוה של ילדים נכים, נובע מהחוקים שהחברה הערבית מתנהלת על פיהם?

ולגבי כוחו של הבורא, מספיק מבחינתי שהוא תכנן את העולם בצורה מסויימת. אמנם הוא ממשיך בכל רגע ורגע להשגיח על בני האדם, אולם הדברים מתנהלים על פי הטבע אשר נחקק בעולם מששת ימי בראשית.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272342
אני לא טוען שזה שקול, אני פשוט לא חושב שעל תחנות התרעה דיבר כבוד הרב.

אני מבין שלדעתך הצונאמי לא נגרם בשל עוולותיהם של בני אדם, ורק נזקיו היו גדולים בגלל שבני האדם, בעוולותיהם, לא התכוננו לאסון שכזה. עם טיעון שכזה יסכים גם האתאיסט הגדול ביותר.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272374
כפי שאמרתי איני יודע מה אמר כבוד הרב.

אכן, אנו מסכימים. בני אדם בעוולותיהם לא התכוננו לאסון ולכן היקף הנפגעים גדול. טענתי היא, שדבקות במצוות היא הדרך הטובה ביותר להגיע למצב של התכוננות ראויה לאסון.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272390
מי כמוך צריך לדעת שאין כל הצדקה להקמת תחנות התרעה כנגד צונמי. ההסתברות לרעידת אדמה בריכטר 8 ומעלה היא אפסית, כמות ה*נזק* שנגרמת גם היא אפסית (במונחי תל"ג) והניזוקים הישירים של הצונמי לא יכלו לממן תחנות התרעה כאלו ללא סיוע רחב שמתבסס על גביה בכפיה של ממון מקהילות מרוחקות.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272394
שטויות כלכליות. הדרישות של כיבוי אש הן כה גבוהות שיכלו לדרוש משהו בסגנון התרעה נגד צונאמי והעלות צריכה להיות זניחה.

אבל למה להיטפל לדבר מעין זה. כרגע מדווחים ברדיו ששיירות אספקה של מזון המגיעות מהמערב נתקלות בבירוקרטיה "כמו בכל מדינה". אלו הן שטויות. השחיתות של השלטון הוא זה הגורם לרעב ולא המחסור במזון. בקליפורניה הנזק היה קטן ב 2-3 סדרי גודל לפחות - עם או בלי תחנות התרעה.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272397
בקליפורניה כידוע עושים את הטוב בעיני אלוהים.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272398
בייחוד בסן פרנסיסקו, בירת ההומואים.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272400
כל דבר נמדד במידה. לא לבזוז מזון המיועד לנזקקי אסון זה גם דבר טוב. לא לקחת 50% מס הכנסה בשביל מקורבים זה גם הטוב.
נמצא הגורם לאסון ! 272402
35% מקסימום. אז מגיע להם למות או לא?
נמצא הגורם לאסון ! 272452
נכנעתי. האסון בסרילנקה היה בלתי נמנע, המרד הטמילי בלתי נמנע, הכל נגרם בגלל הקפיטליסטים.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272518
אולי הנזק לחיי אדם היה קטן בסדר גודל או שניים. בעצם, די בטוח. אבל הנזק הכספי היה בוודאי גדול בסדר גודל או שניים. בכלל, מחקרים מראים שמבחינה סטטיסטית, מספר ההרוגים ברעידות אדמה הולך וקטן עם השנים ועם התקדמות הטכנולוגיה, אך הנזק הכספי הולך וגדל עם השנים (ועם התקדמות הטכנולוגיה)‏1.

נשאלת השאלה, מה יותר גרוע בעיני הקליפורנים? 100 אמריקאים מתים או 100 מליון דולר שהלכו פייפן?

1 ביליתי רבע שעה נעימה בנסיון לדלות מהרשת את הגרף עם הנתונים המשווים בין מספר הרוגים ונזק כספי, אך העליתי חרס בידי.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272197
אני אתייחס בינתיים לחלק הזה, על ההודעה הנוספת יש לי פחות מה לומר.

על דברי עמאר: אינני סבור שזו הסיבה שאני מתעצבן, ואני גם לא בטוח באיזה מובן הרציונליזם אצלי תופס את המקום שתופסת הדת אצל הדתי (אני לא בטוח שיש בכלל מקום ספציפי כזה). האם זה במובן שזו תפיסת העולם הבסיסית שלי? נכון. לכל אחד יש תפיסת עולם, אני חושב. אמת מוחלטת? אינני יודע מה זה, ואינני מתיימר לאחוז באחת כזו. זה לא אומר שאין דברים שאני משוכנע שהם קשקוש; דברים כאלה באמת (לרוב) אינם מרגיזים. מה שמרגיז כאן זה האופורטוניזם (גם למשפחה חרדית שנתרגש עליה אסון יסביר עמאר שזה "מראה שיש חרון אף"?) והחשיבה הפרימיטיבית אצל מי שאמור לייצג את התפיסה היהודית ולהוביל, במובנים מסויימים, את העדה.

על דברי יעקב: מצטער, לא הצלחתי לקרוא אותו כמוך, אבל הוא באמת מוזמן לבוא ולהסביר את עצמו. בכל אופן, אני לא מסכים שלכל אירוע יש היבט מוסרי; לרוב האירועים דווקא אין. ועוד: במספר מפתיע של מקרים, כשמאן דהוא מאתר היבט מוסרי באירוע, הפרשנות המוסרית תואמת את דעותיו א-פריורי.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272211
בסוף יוצא שאתה יותר דתי ממני. מרגיז אותך האופורטוניזם או החשיבה הפרימיטיבית אצל מי שאמור לייצג את התפיסה היהודית. אני פשוט לא שם ז.

השאלה האם לכל אירוע יש היבט מוסרי נראית לי בעיקר שאלה של הגדרה מהו האירוע. למשל, גל המים הגדול לא קשור למוסר, אבל ''האירוע'' של מוות של עשרות אלפים אולי היה יכול להימנע ע''י מעשים מוסריים של בני-אדם, והוא בודאי מעמיד אותנו במבחן מוסרי כשאנחנו צריכים להמשיך מכאן והלאה. זאת פשוט שאלה של הגדרה - מה נכלל בתוך האירוע.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272215
אולי באמת יעקב עצמו יבהיר את עמדתו. אבל לגבי ''מה נכלל באירוע'', לא נראה לי שכשהוא אמר את המילה החריפה ''הפקרות'', הוא התכוון לאי הקמת תחנות התראה או לזה שארה''ב לא טרחה ליידע את המקומות הרלוונטיים על האסון המתקרב כי ''לא היו לה כתובות''. המילה הזאת, ''הפקרות'', מתייחסת בדרך כלל לרשימה הקלאסית של מעשים הנחשבים ''לא מוסריים'' לפי הדת - פריצות מינית, ניאוף, גילוי עריות וכדומה. כלומר, ''תג מחיר'' - אינו אלא העונש הדתי הקלאסי, בלבוש לשונו הייחודית של יעקב.

אינני יודע אם אתה תבין את הקשר שאני מנסה לעשות, אבל לפני כמה חודשים היו תגובות שלו שמהן עלה שהוא בטוח לגמרי שאם אדם הוא חולה - זה אך ורק משום שהוא מעשן, מתבטל, אוכל ג'אנק פוד ואינו מתעמל. איזכור האפשרות המציאותית והנפוצה שאדם יהיה חולה, ואפילו במחלה סופנית, גם אם חי אורח חיים לגמרי ''נכון'' - לא רק שלא עלה בדעתו אלא שנראה אז שאפילו הרגיז אותו קצת, משום שלא עלה בקנה אחד עם השקפותיו ועירער על ההגיון שבהן.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272239
הפיסקה השנייה שלך דווקא מתאימה לפרשנות שלי (וחוץ מזה, תמיד אפשר לטעון לערבות הדדית).

אני לא באמת מנסה לייצג כאן את יעקב, כמובן. הוא יודע לעשות זאת בעצמו. אני רק משתעשע בפרשנות שנראית לי מעניינת.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272276
אני לא מאמין שאני הצגתי עמדה כזאת על מחלות. כנראה שאני מסביר את עצמי מאוד גרוע.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272216
הגישה שלך באמת לא מעצבנת (אותי, ואני משער שגם לא את אלון), אלא שהיא לא הגישה של יעקב. את זה אפשר להגיד במידה סבירה של בטחון, שכן הקמת מערך התראה היתה לשיטתו מעשה בלתי מוסרי מלכתחילה; אתה יכול לראות מודל כלכלי שתחנות התראה כאלה מוקמות ע"י חברה למטרות רווח‏1? אתה רואה בתורה איזה רמז שתחנות התרעה היו מצילות את דורו של נוח מטביעה? גם אני לא.
________________
1- בטח: אם תושבי האיים היו משלמים פחות מס הכנסה הם היו משתמשים בכסף העודף כדי לבטח את עצמם, וחברות הביטוח היו בונות מערך התרעה כזה. זה שההכנסות של אותם אומלים מספיקות בקושי לקיום דל ועלוב מלכתחילה לא נכנס למשוואה, וזה שחברות הביטוח לא הקימו מערך כזה בשום מקום בעולם - דווקא ממשלות מסויימות מממנות משהו דומה מכספי הגזל - גם זה פרט שולי.
לעניין החיבור בין כלכלה ויראת שמיים 272218
אילו שני בנקים נזכרים בתנ"ך באותו פסוק?
לעניין החיבור בין כלכלה ויראת שמיים 272221
דיסקונט ויו.בי.אס. כמובן.

או אולי דם וזרע? מכון ממרה פוסל את האפשרות השניה, על הראשונה התביישתי לשאול אותו.
לעניין החיבור בין כלכלה ויראת שמיים 272222
אתה יודע, זה *בטוח* שאתה יודע - וכולם כאן יודעים. העניין הוא רק שצריך להסיט את המחשבה מן המסילות הרגילות למסילות בלתי שגרתיות.

רמז או תיקון לפזיזות כלשהי מצידי: אחד מהם מופיע בלווית ה"א היידוע.

איפה הקשה המקשה כשצריך אותו...
לעניין החיבור בין כלכלה ויראת שמיים 272237
אם זה לא מתאים, תגידי. יש אפשרות החלפה (עד שלושים יום, באריזה המקורית).
לעניין החיבור בין כלכלה ויראת שמיים 272244
כן, ממזרים שכמותכם, עוד אתפוס אתכם יום אחד.

ועכשיו רוצים לתת תשובת בית ספר ממוקדת ומסודרת, כמו שאומרים במדור ההוא לענייני שו"ת?
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272240
חשבתי שזה מובן מאליו, אבל אולי בכל זאת חשוב להבהיר שזאת לא ''הגישה שלי''. אני לא מאמין שיש התלכדות של טבע ומוסר, אני אפילו לא חושב שיש התלכדות של מוסר (עקרונות מוסריים עלולים להתנגש זה עם זה, המערכת המוסרית אינה הרמונית) ולא שיש התלכדות של טבע (יש מישורים שונים של תיאורים, כמו חוויות נפשיות ותהליכים פיזיולוגיים מקבילים, ולעולם לא נוכל ליצור התלכדות של התיאור שלהם).
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272241
כן, כן, שוב ניסוח קלוקל שלי. הייתי צריך לכתוב ''הפרשנות שלך''. סליחה.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272330
ראשית כל, אני שמח שחזרת אלינו אחרי תקופה של העדרות מדאיגה. ברוך שובך לדיוני האייל.

שנית, הישר כוח על הדיון המרתק שניהלתם כאן (ועוד בעיצומו של יום השבת): אתה, יהונתן אורן, גדי אלכסנדרוביץ' ויעקב כץ (במוצ"ש) ואחרים. הדיון הזה הזכיר לי רשימה מעניינת בנידון שקראתי השבת במוסף "מעריב":

שלישית, אמנם אינני פרשן לענייני הראשל"צ הרב שלמה עמאר שליט"א, אולם אני יכול להבטיח לך נאמנה שגם למשפחה חרדית שנתרגש עליה אסון הוא היה מסביר שזה "מראה שיש חרון אף". ולא רק הוא, אלא כל רב הגדול בחכמת התורה. וכי ליהודי שומר המצוות אין דרגות רוחניות לעלות אליהן מעלה מעלה בהר השם? אף אחד מאיתנו אינו מושלם בתכלית השלימות הרוחנית (או הפיזית) ולכולנו יש על מה להכות על חטא. לצדיקים שבינינו יש להכות על אי-הידור במצוות התורה. וכולנו – רק משתדלים לקיים את מצוות הבורא, מי פחות ומי יותר, מכפי שמצוות אלה מסורים בידי אבות אבותינו במסורת מהימנה שהועברה לידינו ברציפות היסטורית בלתי פוסקת עד זמננו המודרניים.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272273
יהונתן, יפה מאוד! ישר כוח!
יש לזה משמעות? 272319
"האם האסון יביא להתקרבות לדת או להתרחקות? האם לבודהיסטים קל יותר? והאם יזכרו אותו בכלל?

גם בעולם המערבי החילוני, אחת השאלות הראשונות שאסון טבע בסדר הגודל שאירע השבוע בדרום-מזרח אסיה מעורר, היא התהייה בתחום הדתי (אולי בשל הצורך האנושי "להאשים מישהו"). העיתון הבריטי "גרדיאן"

כבר הספיק לפרסם השבוע מאמר (שהובא שלשום ב"הארץ"), ולפיו אסונות מסוג זה מעוררים קודם כל את הערעור החילוני על השקפת העולם הדתית, בנוסח: כיצד אפשר להאמין באלוהים שאלה מעשיו?"

כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272272
1. סליחה על הטעות. אני מקווה שכשאני כותב באנונימיות לא מזהים אותי.

2. אני מוכן להסכים - אין לזה חשיבות.

3. יש מידה מסויימת של אקראיות בעולם, את זה כולנו יודעים. אם נעלה את מרווח הבטחון שלנו מספיק, הסיכוי שנפגע קטן מאוד.

4. אחד הכשלים הכי חריפים שמצאתי אצל ה"חילונים" ‏1 הוא הרצון מצד אחד לעשות ככל העולה על רוחם, ומצד שני לא להודות שהאסונות מסביב נגרמים במידה רבה מהתנהגותם. ליתר דיוק, כל עוד הדיון תאורטי, הם יודו שהדברים הנעשים אינם טובים, ברגע שתאמר להם - אז בואו נחדול ממדיניות רעה זאת, הם נוטים להתכחש למחיר.

5. אותו גל צונאמי שהיה פוגע בקליפורניה היה גורם הרבה פחות נזק, מן הסתם בשני סדרי גודל. הגל עצמו איננו מעשי בני אדם, הנזק הוא כן.

1 הכללה פרועה. לא כולם ואולי אפילו לא רובם. אולם רבים.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 274699
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272032
על-פי ההגדרה המילונאית: "עבודת אלילים" הינה פולחן פסלים מעשה ידי אדם או פולחן כוחות הטבע. אליל הינו פסל של אל או דמות אנושית הנערצת על בני האדם. התנ"ך מוקיע בכל תוקף כל צורת עבודת אלילים שהיא מעשה ידי אדם או פולחן השמש, הירח או הכוכבים ושאר כוחות הטבע או האללתם של בני האדם. כאלטרנטיבה, המקרא מצווה לעבוד את הא-ל היחיד (שמע ישראל ה' א-לוהינו, ה' *אחד*), המונותאיסטי שהוא טרנסדנטאלי, כלומר מעבר לטבע ומעבר לזמן ולמקום ולהיסטוריה.

אם לדעתך אנשי המדע והמחשבה הדגולים כמו: אייזיק ניוטון, אלברט איינשטיין, הרמב"ם והגאון מווילנה, קופרניקוס וקפלר, דקארט וקאנט, בלז פסקל ואנדרה פרמה, דיוויד יום והלדן, ארתור אדינגטון ומקס פלנק, והיד עודנה נטויה – היו בני אדם חלושי אופי ולכן האמינו בא-לוהים טרנסדנטאלי, הרי שכדאי שתסור בדחיפות לבי"ח פסיכיאטרי הקרוב למקום מגוריך. ולא, זה פשוט נאמר לטובך האישית, כעצה טובה.

1 לא ראיתי ולא שמעתי. תודות לא-ל אין לי טמבלוויזיה בבית שתשטוף לי את המוח או שתשתיל לי בראש דעות כוזבות.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272041
זה משעשע איך שאתה מערבב את ניוטון ואיינשטיין יחד, כשדי ברור שהאלוהים שהם האמינו בו זה לא אותו דבר... אגב, מגדלות מחשבה מדעית קשה להסיק משהו על האופי החזק או החלש של אדם זה או אחר. קנטור היה מתמטיקאי מבריק ובעל רעיונות חדשניים ונועזים, והוא גמר בבית משוגעים כי לא יכל לעמוד בהתקפות על הרעיונות הללו.

(מי זה "אנדרה פרמה"?)
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272046
(או שמדובר ב-Enrico Fermi או שמדובר בשילוב של Pierre de Fermat ומוכיח המשפט המפורסם שלו Andrew Wiles, בכל מקרה, ברור שיש מספיק אנשים חכמים שהאמינו באלוהים, ועוד שם או פחות שם לא ישנה את הטענה שלו)
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272063
בשביל להביא אדם חכם שהאמין באלוהים מספיק להביא את לייבוביץ'. הניימדרופינג הזה, כפי שהוא, הוא די פתטי, ולא ברור איזו מטרה הוא משיג.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272065
הניימדרופינג הזה הוא נוהג קבוע אצל אורי, ושמתי לב שהוא קיים גם אצל עוד דתיים. אני חושבת שזאת הדרך שלהם להילחם בספקות שלהם עצמם, אולי אפילו יותר מאשר לשכנע אותנו, החילונים. בבחינת: "אם כך וכך אנשי מדע ורוח המפורסמים בחכמתם הם בעלי אמונה - זה סימן שגם אני חכם".
ניימדרופינג 272160
אתה צריך להבין איך זה נראה מצידו. אורי פז מאמין שאנחנו מאמינים לאנשים האלה (המדענים, הפילוסופים, המתמטיקאים ושאר ירקות) כמו שהוא מאמין לרבנים שלו. זה, כנראה, היה החינוך שהוא קיבל כחילוני ברוסיה (המדע כתחליף לדת), וזו הסיבה שהוא חזר בתשובה, ועשה לו רב. לכן הוא חושב שכל החילוניים כאלה, ולכן הוא חושב שאם הוא יראה לנו ש"רבנים" שלנו מאמינים באלוהים, גם אנחנו נתחיל להאמין באלוהים.

אם היית קורא שהרמב"ם אמר שאסור לתלמידי חכמים להסתמך על קצבאות, לא היית מזכיר לו את זה מידי פעם?

כשמבינים את זה, אפשר גם להבין את התופעה, ולהתיחס אליה בקצת יותר סלחנות.
איך דובי האתאיסט מוכיח שיש א-לוהים 272316
אני לא מסכים עם הפרשנות שלך את צורת מחשבותי. לו היית עוקב באמת אחרי הדיון כאן, היית מגלה שהגבתי על טענתו של דובי לפיה: "אל, שהוא ישות בדויה שנועדה לספק את צרכיהם של בני אדם חלשי אופי": תגובה 272024

האם כל אנשי המדע והמחשבה שברשימה הם בני אדם חלושי אופי? לא מסתבר בכלל. אתה לא צריך להאמין בא-לוהים בגלל שהם האמינו, בדיוק כשם שאני לא צריך לא-להאמין בא-ל בגלל שמדען דגול כמו סטיבן הוקינג לא מצא תחליף לא-לוהים פרט לעצמו (כטענת אחת מרעייתיו) ודגולים אחרים שכפרו בא-לוהים בהלאמת הטבע מידיו (ברוך שפינוזה), בטענת רציחתו-מיתתו (פרידריך ניטשה) או בטענה שהוא המצאה אנושית (וולטר) ושאר ירקות. השאלה היתה האם מי שמאמין בא-ל הוא בגדר אדם שפוי שכלית ו/או נפשית? והתשובה שלי היא: כן רבתי. שכן לא יעלה על הדעת שכל רשימת הדגולים הזאת, שהתמחו במגוון תחומי דעת רחבי אופקים, היו גמלים מדופלמים וכו'.

ואפרופו, א-לוהים ודובי האתאיסט. הסופר היהודי-הצרפתי מארסל פרוסט אמר פעם בהקשר זה אימרה שנונה וחכמה:
"במובן מסוים, השבח הגדול ביותר לא-לוהים היא הכחשתו על ידי האתאיסט, החושב שהבריאה כל כך מושלמת שאינה זקוקה לבורא".

אגב, כבר הסברתי כאן לא פעם שדווקא הרמב"ם הוא פוסק ההלכה שמתיר לכל בני הישיבות ואברכי הכוללים להיתמך בקצבתם הזעומה של ממשלות ישראל. עיין בדבריו בסוף "הלכות שמיטה ויובל", פרק י"ג, הלכות י"ב-י"ג .
איך דובי האתאיסט מוכיח שיש א-לוהים 272317
לפני שיעירו הפדנטים הלשוניים: גלמים מדופלמים וכו'.
איך דובי האתאיסט מוכיח שיש א-לוהים 272356
קראתי את הדיון מתחילתו. עם קצת דמויי טניס: דובי הרים להנחתה, ואתה במקום להנחית, או לתת למי שיודע איך להנחית, להנחית, השתלטת על הכדור והחזרת לדובי כדור כל כך קל שהוא אפילו לא היה צריך לגעת בו לפני שיצא מהמגרש.

למה בחרת דווקא רשימה של מתמטיקאים ומדענים? הרי יש אנשים חזקי אופי גם בתחומים אחרים. לא קשה לבחור אנשים דתיים בעלי אופי חזק. למה בכלל היית צריך לתת רשימה, אם היה לך מספיק ביטחון עצמי, היית יכול לתת את עצמך וזהו.

אגב, גם ההכנסה של מרסל פרוסט לתגובה 272316 לא עוזרת לך לקדם את העמדה שלך בשום דבר, ורק יוצרת אנטגוניזם. גם לצטט ולהביא שמות צריך לדעת איך כמה ומתי. במקרה שלך, הייתי מציע לך שבכל פעם שאתה חושב להביא ציטוט, מובאה, שם, או אנקדוטה, פשוט לא. 99% מהפעמים שעשית את זה רק הרסת לעצמך את הטיעון והמוניטין, ועדיף לוותר על האחוז הנשאר.
איך דובי האתאיסט מוכיח שיש א-לוהים 272365
את ה"עצות הטובות" והבלתי-מקצועיות שלך הייתי מציע לך למכור בשוק הכרמל ולהשאירם מחוץ לדיונים כאן, שמא תיחשד באנטגוניזם מתנשא על המתדיינים עם כבוד אלמוניותו.

לגופו של עניין: למה בחרתי דווקא רשימה של מתמטיקאים ומדענים?
ברשימה לא היו *רק* מתמטיקאים ומדענים, אלא גם הוגי דעות כלליים (דקארט, קאנט ויום) וגם הוגי דעות אולתרא-אורתודוקסיים (הרמב"ם והגאון מווילנה). ומה רע במתמטיקאים ובמדענים, אם *אפילו הם* משכילים לא לסבור כאחרון הדובים בעולם?
איך דובי האתאיסט מוכיח שיש א-לוהים 272367
אם להמשיך להביך את עצמך מה שעושה לך טוב, תהנה.
איך דובי האתאיסט מוכיח שיש א-לוהים 272410
אני כמובן לא בלתי משוחד, אבל אם יורשה לי להביע את דעתי, ה''עצות הטובות'' כאן הן דווקא טובות. כפי שכתבתי קודם, היה די להביא את לייבוביץ' (למרות שהוא שנוי במחלוקת, אז אולי מישהו דומה) ובהחלט לא היה צורך ברשימה המפוצצת שלך.

ככל הנראה תנזוף בי כעת על ה''עצה הטובה'' שלי, אבל אני מייעץ לך לנסות ולהקשיב קצת לביקורת שנאמרת כאן עלייך. לא כולם מבקרים אותך בניסיון להוכיח שאתה טועה ושאלוהים מת וצריך לבעול שפנים בשבת. חלקם פשוט מנסים לשפר את רמת הדיון, או אפילו לעזור לעמדה שאתה מייצג.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272070
אנדרה פרמה, אם אתה לא יודע, הוא אחיו של ג'ון-פון ניומן, ודודו של היינהורן. לך תשכיל.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272075
לא ברור לי אם זו בדיחה או לא. אם זו לא, אשמח לקבל את איות השם באנגלית.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272100
נו, בחייך. חפש ''היינהורן'' באייל.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272148
על פי עצתך חיפשתי ולא מצאתי כלום שקשור לנושא. תוכל לאיית לי באנגלית, או שזו בדיחה שנמשכת יותר מדי?
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272155
תגובה 215434 והלאה. להקלת המתח: "סתם אחת..." נתגלתה כלא אחר מאשר אורי פז.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272159
כלומר, זו בדיחה שנמשכת יותר מדיץ

חבל, כבר קיוויתי לגלות פרטים עסיסיים חדשים על פון-נוימן.
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272177
והיינהורן התגלה כאופנהיימר (שבעצמו התגלה אח''כ כאורי רדלר, אבל אני לא בטוח אם זה קשור).
כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת 272105
אנדרה וייל (Andre weil) התעסק די הרבה עם משפט פרמה. כנראה באחת ההעתקות מאתר "שופר" לאתר "דעת" ומשם ל"חב"ד" וחוזר חלילה קרתה מוטציה‏1 ונוצר הגן החדש "אנדרה פרמה". המדענים חלוקים בדעתם אם אנחנו בעיצומו של תהליך יצירת מין חדש, "הומו מעתיקוס", או שמוקדם להעניק לתת-המין "הומו סאפיאנס חנטרישוס" מעמד של מין נפרד.

_______________
1- deletion של מה שבאמצע
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272156
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272161
לדעתי, למרות שזו שגיאה מינורית, היא כן מעידה על הצורה שבה הורכבה הרשימה המדוברת, ועל כך שהניימדרופינג הזה עושה שימוש ציני למדי בשמות המצוטטים.
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272198
''הטפלות'', לא התפלות. ואחד שכותב פנינים כמו ''שכדאי שתסור בדחיפות לבי''ח פסיכיאטרי הקרוב למקום מגוריך. ולא, זה פשוט נאמר לטובך האישית, כעצה טובה'', אל יתפלא אם ייטפלו אליו פה ושם.
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272219
מה לא הגון כאן?
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272262
הבן אדם טעה בשמו הפרטי של מישהו, ואתם עושים מזה שמח, כאילו הטעות הזו מוכיחה שהטענה שלו שגויה. תחליף את אנדרה בפייר בהודעה שלו, ותמשיך לקרוא כאילו לא קרה כלום.
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272271
המשכנו; בעיני ההקבלה התמוהה שהוא עושה בין ניוטון לאיינשטיין גרועה פי כמה מהטעות הזו ומחזקת את התחושה שהרשימה הזו היא ערב רב של שמות מפורסמים במדע שידועה אמונתם באלוהים כלשהו, בלי הרבה הקדשת תשומת לב לשאלה איזה אלוהים.
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272300
גם הפיזיקה של שני האישים האלה היתה שונה לחלוטין, האם זה אומר שאסור להזכיר את שניהם כשני פיזיקאים שניסו לפתור את אותה בעיה (למשל, מהוא אור)? הרשימה היא בהחלט שמות מפורסמים במדע שידועה אמונתם באלוהים כלשהו, זה מה שהיא אמורה להיות.
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272306
הבעיה היא שמדובר על ''אלוהים כלשהו'' כשהדיון עם אורי נע סביב אלוהים מאוד מסויים. כמובן שנוח להכליל אותו ולהכניס אותו להגדרת ''אל טרנסנדנטלי'', אבל זה לחלוטין לא מה שדובי דיבר עליו.
זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש 272357
זהו, שדווקא במקרה הזה דובי כן דיבר על אמונה באל.
  זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש • גדי אלכסנדרוביץ'
  זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש • האייל האלמוני
  זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש • אורי פז
  זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האלמוני/חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האלמוני/חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האלמוני/חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • idan
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  תמשיך לעדכן אותנו • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • ערן בילינסקי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • דובי קננגיסר
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • ערן בילינסקי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • ערן בילינסקי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אביב י.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • דובי קננגיסר
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • ראובן
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • ראובן
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • ראובן
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • ראובן
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • גדי אלכסנדרוביץ'
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • גדי אלכסנדרוביץ'
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • דובי קננגיסר
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • גדי אלכסנדרוביץ'
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • חשמנית על מונית
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • חשמנית על מונית
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • אורי פז
  בשביל להאמין בא-לוהים צריך להיות שומר מצוות? • חשמנית על מונית
  לא להיות כפוי טובה • האייל האלמוני
  לא להיות כפוי טובה • אורי פז
  עורך דין חילוני • ערן בילינסקי
  עורך דין חילוני • אורי פז
  עורך דין חילוני • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • דובי קננגיסר
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • דובי קננגיסר
  אמונתו של אלברט איינשטיין • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • חשמנית על מונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אביב י.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יוניס
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • ערן בילינסקי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • שוטה הכפר הגלובלי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  ללא כותרת • העלמה עפרונית
  אז תמצאי לך חלופה חילונית אחרת, הנוחה והנעימה לך ביותר • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • דורון הגלילי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • יעקב
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • חילונית
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • איציק ש.
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • איציק ש.
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • שוטה הכפר הגלובלי
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • שוטה הכפר הגלובלי
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • שוטה הכפר הגלובלי
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • שוטה הכפר הגלובלי
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • שוטה הכפר הגלובלי
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • שוטה הכפר הגלובלי
  בעיות במתודולוגיה • אורי פז
  בעיות במתודולוגיה • שוטה הכפר הגלובלי
  בעיות במתודולוגיה • האייל האלמוני
  הולכה, הסעה וקרינה • שוטה הכפר הגלובלי
  הולכה, הסעה וקרינה • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • שוטה הכפר הגלובלי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • איציק ש.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  ככל שאתה כותב יותר, אתה קובר את עצמך בבוץ • האייל האלמוני
  ככל שאתה כותב יותר, אתה קובר את עצמך בבוץ • אורי פז
  לא רק פיזית, בעיקר מנטלית. • האייל האלמוני
  פיזית או מנטלית? • אורי פז
  צא כבר מהבוץ • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • דובי קננגיסר
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • ב. ל.
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • האייל האלמוני
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • ערן בילינסקי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • טלי וישנה
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • גיל לדרמן
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • שוטה הכפר הגלובלי
  הזיקה האנושית-הטבעית לא-לוהים • אורי פז
  חרמפפפ • שוטה הכפר הגלובלי
  יש א-לוהים ! • אורי פז
  יש א-לוהים ! • גדי אלכסנדרוביץ'
  יש א-לוהים ! • אורי פז
  יש א-לוהים ! • גדי אלכסנדרוביץ'
  יש א-לוהים ! • אורי פז
  יש א-לוהים ! • גדי אלכסנדרוביץ'
  יש א-לוהים ! • אורי פז
  יש א-לוהים ! • גדי אלכסנדרוביץ'
  יש א-לוהים ! • אורי פז
  ''לי אישית מספיקה הידיעה האינטואיטיבית'' • שוטה הכפר הגלובלי
  ''לי אישית מספיקה הידיעה האינטואיטיבית'' • אורי פז
  ''לי אישית מספיקה הידיעה האינטואיטיבית'' • שוטה הכפר הגלובלי
  חרמפפפ • שוטה הכפר הגלובלי
  זו סתם התפלות לא הגונה לטעות אנוש • דובי קננגיסר
  כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת • האייל האלמוני
  כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת • שוטה הכפר הגלובלי
  די עם הדמגוגיה! • אורי פז
  די עם הדמגוגיה! • גדי אלכסנדרוביץ'
  די עם הדמגוגיה! • אורי פז
  די עם הדמגוגיה! • האייל האלמוני
  די עם הדמגוגיה! • אורי פז
  ניימדרופינג מסוג אחר • האייל האלמוני
  כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת • דובי קננגיסר
  כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת • יעקב
  כישלון מערכת החינוך • יעקב
  כישלון מערכת החינוך • דובי קננגיסר
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • דובי קננגיסר
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • האייל האלמוני
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • אורי פז
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • אורי פז
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • אורי פז
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • אורי פז
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • האייל האלמוני
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  (אבל עדיף ס*כ*ולסטיקה) • ירדן ניר-בוכבינדר (במצנפת השוטה)
  (אבל עדיף ס*כ*ולסטיקה) • ראובן
  (אבל עדיף ס*כ*ולסטיקה) • שוטה הכפר הגלובלי
  (אבל עדיף ס*כ*ולסטיקה) • ראובן
  (אבל עדיף ס*כ*ולסטיקה) • שוטה הכפר הגלובלי
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • שוטה הכפר הגלובלי
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • שוטה הכפר הגלובלי
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ל.ב.פ., תל אביב
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • שוטה הכפר הגלובלי
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • טלי וישנה
  כתר שם טוב • אורי פז
  כתר שם טוב • חשמנית על מונית
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • שוטה הכפר הגלובלי
  סוקרטס הוא אדם, סוקרטס יווני, כל האנשים יוונים. • ראובן
  אשרי אדם מפחד תמיד • ידידיה
  אשרי אדם מפחד תמיד • אורי פז
  כישלון מערכת החינוך • יעקב
  כישלון מערכת החינוך • טלי וישנה
  כישלון מערכת החינוך הממלכתית בהקניית מורשת • גדי אלכסנדרוביץ'
  ללא כותרת • העלמה עפרונית
  איכות מול כמות • אורי פז
  איכות מול כמות • האייל האלמוני
  איכות מול כמות • ב. ל.
  איכות מול כמות • האייל האלמוני
  איכות מול כמות • דובי קננגיסר
  איכות מול כמות • אורי פז
  איכות מול כמות • אייל אלמוני
  איכות מול כמות • יעקב
  איכות מול כמות • דובי קננגיסר
  איכות מול כמות • easy
  איכות מול כמות • easy
  איכות מול כמות • גדי אלכסנדרוביץ'
  איכות מול כמות • גדי אלכסנדרוביץ'
  איכות מול כמות • האייל האלמוני
  איכות מול כמות • יעקב
  איכות מול כמות • ראובן
  איכות מול כמות • האייל האלמוני
  איכות מול כמות • גדי אלכסנדרוביץ'
  איכות מול כמות • easy
  איכות מול כמות • האייל האלמוני
  איכות מול כמות • idan
  איכות מול כמות • easy
  איכות מול כמות • האייל האלמוני
  איכות מול כמות • גדי אלכסנדרוביץ'
  פני החברה כפני הנוער • איילת בועזסון
  פני החברה כפני הנוער • אורי פז
  פני החברה כפני הנוער • איילת בועזסון
  "הילד היחיד בעיר בלי עץ אשוּח" • האייל האלמוני
  ''שיר חנוכה מוכר'' • ראובן
  ''שיר חנוכה מוכר'' • גרושו
  ''שיר חנוכה מוכר'' • האייל האלמוני
  פני החברה כפני הנוער • דובי קננגיסר
  פני החברה כפני הנוער • איילת בועזסון
  פני החברה כפני הנוער • ל.ב.פ., תל אביב
  פני החברה כפני הנוער • ערן בילינסקי
  פני החברה כפני הנוער • ראובן
  פני החברה כפני הנוער • ל.ב.פ., תל אביב
  איטליז • ידידיה

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים